Sunteți pe pagina 1din 24

Contabilitatea capitalului propriu

Obiectivile: 1. Notiunea si structura capitalului propriu 2. Contabilitatea formarii si modificarii capitalului statutar. Contabitatea capitalului nevarsat, suplimentar si retras 3. Contabilitatea rezervelor 4. Contabilitatea profitului net si a profitului nerepartizat 5. Contabilitatea capitalului secundar

Bibliografia:
Legea contabilitatii/ Contabilitate si audit Bazele conceptuale ale pregatirii i prezentrii rapoartelor financiare/ MO nr. 88-91 din 30 decembrie 1997 sau Contabilitate i audit, 1998, nr. 5 Planul de conturi contabile ale activitii economico-financiare/ Contabilitate i audit , 1998, nr. 2-3 Legea R.M. privind societile pe aciuni Nr.1134-XIII din 02.04.97/ Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997 Legea RM cu privire la ntreprinderea de stat nr. 146 din 16.06.94/ Monitorul Oficial nr 002 din 25.08.94 Lege cu privire la nregistrarea de stat a ntreprinderilor i organizaiilor nr. 1265/ Monitorul Oficial nr 031 din 22.03.2001 Legea RM cu privire la asociaiile obteti nr. 837 din 17.05.96/ Monitorul Oficial nr 006 din 23.01.97 HOTARIRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregtirea procesului de convertire n aciuni a datoriilor fa de stat nr. 95 din 31.01.2005/Monitorul Oficial nr 024 din: 11.02.2005 S.N.C. 2 Stocurile de mrfuri i materiale/ Contabilitate i audit , 1998, nr. 1 S.N.C. 16 Active materiale pe termen lung/ Contabilitate i audit , 1998, nr. 1 S.N.C. 20 Contabilitatea subveniilor de stat i publicitatea asistenei de stat/ Contabilitate i audit Contabilitate financiara, colectiv de autori, coord. A. Nederita, ACAP, 2003

Elementele capitalului propriu si conturile de evidenta


Capital statutar si suplimentar 311-Capital satutar 312-Capital suplimentar 313-Capital nerevarsat 314-Capital retras Rezerve 321-Rezeve stabilite de legislatie

322-Rezerve prevazute de statut 323-Alte rezerve

Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)


332-Profit nerepartizat (pierdere neacoperite) al anilor precedentii 333-Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Capital secundar 341-Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung

334-Utilizarea profitului

342-Subventii

Formarea capitalului statutar


Marimea aporturilor la capitalul statutar este determinanta de actele de constituire Aporturile fondatorilor pot fi bneti (mijloace banesti) si nebanesti (bunuri aflate in circuitul civil, drepturi patrimoniale) Aporturile nebanesti se evalueaza in conformitate cu prevederile S.N.C. 2, 13, 16, 25. Formarea capitalului statutar se reflecta in contabilitate dup nregistrarea de stat a ntreprinderii. Aciunile, cotele de participaie, la crearea ntreprinderii se vnd la valoarea nominala sau valoarea de piaa ce depaseste valoarea nominala

Formulele contabile la formarea capitalului statutar


Dt 241, 242, 243 Ct 311- Depunerea mijloacelor banesti ca aport la capitalul statutar, in contul achitarii valorii nominale a actiunilor in baza dispozitiei de incasare sau dispozitiei de plata Dt 313 Ct311- Reflectarea capitalului nevarsat (contract de constituire, statut) Dt 111, 112, 121, 123 ,131 ,132, 211, 213, 217, 231, 232, 241, 242, 243 Ct 313- Depunerea capitalului nevarsat la valoarea de intrare (Proces verbal de primire-predare, factura fiscala, extras din registrul detinatorilor hartiilor de valoare) Dt 534 Ct 313- reflectarea TVA aferenta aporturilor nebanesti depusa* Dt 313 Ct 312- Reflectarea diferentei dintre valoare nominala si valoare de piata a actiunilor *Nota: mijloacele fixe depuse in capitalul statutar sunt scutite de TVA

Exemplu 1

La 12 martie 2009 fondatorii SRL Cosmidan au ncheiat un contract de constituire a societii al crui capital statutar este de 8000 lei, din care aporturi nebneti n valoare de 4000 lei. Pn la nregistrarea societii fondatorii au virat n contul bancar provizoriu mijloace bneti n proporie de 40 % din capitalul statutar. La 1 aprilie s-a efectuat nregistrarea de stat a ntreprinderii i astfel la 12 aprilie fondatorii i-au achitat datoria n capitalul societii: mijloace bneti 800 lei; Xerox color al crui valoare constituie 4900 lei. Conform deciziei comitetului de conducere a societii, suma depirii valorii aportului nebnesc asupra prii sociale cuvenite se consider drept datorie a societii fa de fondator i urmeaz s fie achitat pn la sfritul lunii curente contra mijloace bneti. Se cere: de reflectat n conturi operaiile legate de crearea capitalului statutar al ntreprinderii.

Exemplu 1 (rezolvare)
Coninutul operaiei Suma, lei Formula contabila
Debit Credit

1 Reflectarea valorii aporturilor depuse de ctre fondatori 2 4 nregistrarea valorii aporturilor nedepuse de fondatori la momentul nregistrrii ntreprinderii ctre

3200 4800 800 4000

242 313 242 123

311 311 313 313

Reflectarea valorii aporturilor bneti depuse de ctre fondator dup nregistrarea de stat a ntreprinderii

Reflectarea valorii aporturilor nebneti depuse de ctre 5 fondator dup nregistrarea de stat a ntreprinderii, n limita cotei sociale Reflectarea valorii aporturilor nebneti depuse de ctre 6 fondator dup nregistrarea de stat a ntreprinderii, peste limita cotei sociale 7 Achitarea datoriei ntreprinderii fa de fondator din casieria

900 900

123 537

537 241

Contabilitatea capitalului nevarsat


Dt

313 Capital nevarsat

Ct

Si Cota neachitata de fondatori aferenta aporturilor la capitalul statutar Dt 313 Ct 311

Primirea mijloacelor de la fondatori in contul achitarii datoriilor Dt 121, 123, 111, 112, 242, 243, 211, 213, 217 Ct 313

In cazul in care valoarea estimativa a aportului nebanesc depaseste marimea cotei in capitalul statutar, diferenta poate fi inregistrata, in dependenta de decizia primita, ca: Datorie a intreprinderii fata de proprietar Dt 123, 121, etc Ct 537; Patrimoniu primit cu titlu gratuit Dt 123,121, etc Ct 622.

Modificarea capitalului statutar


Modificarea capitalului statutar se efectueaza prin majorarea sau micsorarea lui, in conformitate cu legislatia in vigoare; Decizia privind modificarea capitalului statutar se aproba de adunarea generala a asociatilor (SRL) sau actionarilor (SA) sau organelor puterii de stat (intreprindere de stat, municipala); Operatiunile de modificare a capitalului statutar se reflecta in contabilitate dupa introducera schimbarilor in Registru de Inregistrare de Stat; In calitate de docunente justificative pentru inregistrarea modificarilor capitalului statutar in contabilitate servesc extrasul din procesul verbal al adunarii organului imputernicit, statutul intreprinderii, deciyia de inregistrarea a modificarii capitalului statutar eliberata de Oficiul Teritorial al Camerii Inregistrarii de Stat; Modificarea capitalului statutar se inregistreaza la valoarea nominala.

Contabilitatea majorarii capitalului statutar


Majorarea capitalului statutar poate fi efectuata prin urmatoarele metode: Majorarea valorii nominale a actiunilor plasate; Plasarea actiunilor din emisiune suplimentara; Sursele de majorare a capitalul statutar pot fi: Sursele proprii ale intreprinderii (profit nerepartizat al anilor precedenti, profit net al anului de gestiune, rezerve, capital suplimentar, etc.); Dt 332 Ct 311 majorarea capitalului statutar din contul profitului nerepartizat; Dt 334 Ct 311 majorarea capitalului statutar din contul profitului anului de gestiune; Dt 321, 322, 323 Ct 311 majorarea capitalului statutar din contul rezervelor; Aporturile depuse de actionari; Dt 244 Ct 537 reflectarea mijloacelor b[ne;ti depuse in contul achitarii actiunilor din emisie suplimentara; Dt 537 Ct 311 majorarea capitalului statutar pe seama aporturilor depuse de
fondatori;

Dt 242, 243 Ct 244 trecerea mijloacelor bane;ti de la contul special la contul


curent;

Daca actiunile se vand la un pret mai mare sau mai mic ca valoarea nominala, diferenta se contabilizeaza ca capital suplimentar . In debetul sau creditul contului 2312 Capital suplimentar

Contabilitatea capitalului siuplimentar


Capitalul suplimentar se formeaza la efectuarea urmatoarelor operatiuni: Achitarea cotelor in capitalul statutar al intreprinderii, la crearea acesteia, la valoarea ce difera de cea nominala - Dt 242, 243, 121, 123, 211, 217, etc. Ct 312; Achitarea cotelor in capitalul statutar al intreprinderii la majorarea acestuia, la valoarea ce difera de cea nominala Dt 312 Ct 311 sau Dt 537 CT 312 Revanzarea cotelor rascumparate anterior la un pret ce difera de valoarea de rascumparare Dt 312 Ct 314 sau Dt 314 Ct 312; Anularea actiunilor rascumparate anterior la un pret ce difera de valoarea nominala; Dt 314 Ct 312 sau Dt 312 Ct 311; Diferntele de curs aparute la depunea aporturilor in valuta straina Dt 243 Ct 312 sau Dt 312 Ct 311;

Exemplul 2

Conform contractului de constituirea a societii pe aciuni Dagvin - Plus, s-a decis formarea societii cu un capital de 80000 lei care este divizat n 5000 aciuni simple. Aciunile sunt plasate la preul de 20 lei / unitatea. Pn la nregistrarea de stat a ntreprinderii fondatorii au transferat mijloacele bneti la contul bancar provizoriu n proporie de 100 % din valoarea aciunilor plasate. Peste 3 luni a fost anunat emisia suplimentar a 2000 aciuni, care au fost plasate la preul de 15 lei / aciune. Plata aciunilor din emisia suplimentar este efectuat prin transferarea mijloacelor bneti la contul bancar provizoriu. n decursul a 15 zile totalurile emisiei suplimentare au fost nregistrate la Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. Se cere: de reflectat n conturi operaiile economice de mai sus.

Exemplul 2 (rezolvare)
Coninutul operaiei Reflectarea valorii nominale a aciunilor plasate la crearea societii Reflectarea sumei diferenei dintre preul de vnzare i valoarea nominal a aciunilor ((20 - 16)* 5000) ncasarea mijloacelor bneti din suplimentar de aciuni (2000 * 15) emisiunea Suma, lei Formula contabila Debit Credit

1
2 4 5

80 000
20 000 30 000 32 000

242
242 244 537

311
312 537 311

Reflectarea majorarii capitalului statutar la valoarea nominala a aciunilor din emisia suplimentar

Reflectarea diferenei dintre preul de vnzare i 6 valoarea nominal a aciunilor plasate din emisia suplimentar Trecerea mijloacelor bneti de la contul provizoriu la 7 cel curent

2 000

312

537

30 000

242

244

Micsorarea capitalului statutar

Capitalul statutar poate fi diminuat prin: Micsorarea valoarii nominale a actiunilor plasate; Dt 311 Ct 332 acoprirea pierderilor anilor
precedenti din contul micsorararii capitalului statutar; Dt 311 Ct 537 micsorarea capitalului statutar prin rambursarea diferentei fondatorilor;

Anularea actiunilor rascumparate; Dt 311 Ct 314

Contabilitatea capitalului retras


Dt 314 Capital retras

Ct

Si valoarea de rascumpararea a actiunilor retrase din circulatie Valoarea de rascumparare a actiunilor retrase din circulatie Dt 314 Ct 241, 242; Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea nominala (Vrasc. < Vnom.) Dt 314 Ct 312; Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea de revanzare (Vrasc.<Vrevanz.) Dt 314 Ct 312

Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala Dt 314 Ct 311; Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea nominala (Vrasc. >Vnom.) Dt 312 Ct 314; Revanzarea actiunilor rascumparate, la valoarea de revanzare Dt 241,242 Ct 314; Diferenta dintre valoarea de rascumparare si valoarea de revanzare (Vrasc.>Vrevanz.) Dt 314 Ct 312

Exemplul 3

Societatea pe aciuni Treza - Tur a rscumprat de la acionarii si la 16 aprilie, n scopul prevenirii scderii cursului aciunilor, 4000 aciuni proprii cu valoarea nominal de 75 lei aciunea la preul de 80 lei. La 1 august au fost revndute 1800 aciuni la preul de 77 lei / aciunea, iar la 20 august a fost nregistrat micorarea capitalului statutar prin anularea a 1500 aciuni. Ulterior, la 25 septembrie au fost revndute 700 aciuni la preul de 86 lei / unitatea. Se cere: de reflectat n conturi operaiile economice de mai sus.

Exemplul 3
Coninutul operaiei

(rezolvare)

Suma, lei

Formula contabila
Debit Credit 314 242 312 311 242 314 314 314

1 2 3 4

Se reflect rscumprarea aciunilor proprii de la 320 000 acionari (4000 80 lei / aciunea) Se nregistreaz revnzarea a 1800 aciuni la 1 august 138 600 (1800 77 lei) Se reflect suma diferenei dintre preul de rscumprare i cel de revnzare al aciunilor ((80 - 77)1800) 5 400

Se reflect valoarea nominal aciunilor anulate (1500 112 500 75 lei) 7 500

Se reflect diferena dintre preul de rscumprare i 5 valoarea nominal a aciunilor anulate ((80 75) 1500) 6 Se nregistreaz revnzarea a 700 aciuni din 25 septembrie (700 86 lei)

312

314

60 200 4 200

242 314

314 312

Se reflect suma diferenei dintre preul de rscumprare 7 i cel de revnzare al aciunilor ((86 - 80)700)

Contabilitatea rezervelor

Rezervele se formeaza din profitul net; Constituirea rezervelor se reflecta in contabilitate in baza extrasului din procesul verbal al adunarii organului imputernicit; Utilizarea rezervelor se contabilizeaza in baza deciziei de inregistrare a modificarii capitalului statutar, etc. Formarea rezervelor:

din contul profitului nerepartizar Dt 332 Ct 321,322,323; din contul profitului anului de gestiune Dt 334 Ct 321,322,32 acoperirea pierderilor Dt 321,322,323 Ct 332; majorarea capitalului statutar Dt 321,322,323 Ct 311; Plata dividendelor Dt 321,322,323 Ct 537

Utilizarea rezervelor pentru:


La 1 ianuarie rezervele prevzute de statut ale societii pe aciuni Mioria constituiau 25000 lei. Pe parcursul anului au avut loc urmtoarele modificri n fondul rezervelor statutare:

Exemplul 4

la 15 martie au fost formate rezerve prevzute de statut din profitul anului precedent 3 600 lei; la 20 aprilie au fost achitate dividende pentru aciuni prefereniale din contul rezervelor statutare 10 000 lei; la 30 aprilie a fost efectuat majorarea rezervelor statutare pe seama capitalului suplimentar 2 000 lei; conform deciziei adunrii generale a acionarilor din 1 august s-a hotrt de a majora capitalul statutar al ntreprinderii, din contul rezervelor statutare 6 000 lei; n luna noiembrie au fost efectuate defalcri n fondul de rezerve pe contul profitului anului de gestiune curent 5000 lei. Se cere: de reflectat n conturi operaiile economice de mai sus i de determinat soldul contului 322 Rezerve prevzute de statut la finele anului.

Exemplul 4
Coninutul operaiei 1

(rezolvare)

Suma, lei
3600

Formula contabila Debit 332 Credit 322

15 martie se reflect suma defalcrilor efectuate n fondul rezervelor statutare pe seama profitului anilor precedeni 20 aprilie calculul dividendelor din contul rezervelor prevzute de statut 30 aprilie se reflect majorarea rezervelor statutare pe seama capitalului suplimentar 1 august utilizarea rezervelor prevzute de statut pentru majorarea capitalului statutar

10000

322

537

2000

312

322

6000

322

311

Reflectarea majorrii rezervelor prevzute de statut pe seama profitului anului de gestiune curent
322 Rezerve prevzute de statut S i = 25000 2) 10000 4) 6000 1) 3600 3) 2000 5) 5000 Rdt = 16000 Rct = 10600 Sf = 19600

5000

334

322

Determinarea profitului net (pierderii) al anului de gestiune


Profitul net (pierderea) se determina la finele anului de gestiune prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli in contul 351 Rezultat financiar total Dt 351 Rezultat financiar total Ct

Suma totala a cheltuielilor Dt 351 Ct 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731; Reflectarea pierderii anului de gestiune Dt 333 Ct 351

Suma totala a veniturilor Dt 611, 612, 621, 622, 623 Ct 351; Reflectarea profitului anului de gestiune Dt 351 Ct 333

Dt

333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune

Ct

Reflectarea pierderii anului de gestiune Dt 333 Ct 351; Diminuarea profitului net cu suma profitului utilizat (la reformarea bilantului) Dt 333 Ct 334; Trecerea pierderii anului de gestiune la pierderile anilor precedenti Dt 333 Ct 332

Reflectarea profitului anului de gestiune Dt 351 Ct 333;

Trecerea profitului anului de gestiune la profitul nerepartizat al anilor precedenti Dt 332 Ct 333

Exemplul 5

Capitalul propriu al societii pe aciuni Andy cuprinde: capital statutar, capital suplimentar, rezerve, profit nerepartizat, capital secundar. Capitalul statutar al ntreprinderii Andy SA la 1 ianuarie 2009 era dezvluit n 6000 aciuni simple cu valoarea nominal de 20 lei aciunea. n luna martie 2009 a fost anunat emisia suplimentar a 1500 aciuni simple care au fost vndute la preul de 24 lei / aciunea. n luna mai 2009 la adunarea general a acionarilor a fost luat decizia privind majorarea valorii nominale a aciunilor plasate de la 20 la 25 lei: pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti - 22000 lei i a rezervelor statutare 15500 lei. La 15 martie 2010 s-a calculat profitul net al anului 2005 n sum de 38600 lei, care la reformarea bilanului contabil a fost reflectat drept profit al anilor precedeni. Conform deciziei adunrii generale a acionarilor din 15 martie 2010 profitul net a fost utilizat astfel: calculul dividendelor acionarilor n mrime de 1,5 lei / aciune; majorarea rezervelor prevzute de statutul n mrime de 12000 lei; defalcri n fondul altor rezerve 5600 lei. de ntocmit formulele contabile

Exemplul 5 (rezolvare)
Coninutul operaiei Reflectarea mijloacelor bneti ncasate n cursul emisiei suplimentare a aciunilor din luna martie 2005 (1500 24 lei) Reflectarea valorii nominale a aciunilor din emisia suplimentar (1500 20 lei) Reflectarea sumei diferenei dintre preul de vnzare i valoarea nominal a aciunilor din emisia suplimentar (4 lei 1500) nregistrarea transferrii mijloacelor bneti de la contul provizoriu la cel permanent Reflectarea majorrii valorii nominale a aciunilor, din contul: - profitului nerepartizat al anilor precedeni - rezervelor statutare 6 7 nregistrarea profitului net al anului de gestiune curent La reformarea bilanului contabil, soldul contului 333 se trece la rezultatele anilor precedeni Utilizarea profitului nerepartizat al anului de gestiune precedent, dup cum urmeaz: - calculul dividendelor acionarilor (7500 aciuni 1,5 lei) - majorarea fondului de rezerve prevzute de statut - majorarea altor rezerve existente la ntreprindere 9 Achitarea dividendelor acionarilor 11250 12000 5600 11250 332 332 332 537 537 322 323 242 22000 15500 38600 38600 332 322 351 333 311 311 333 332 Suma, lei Formula contabila Debit 1 2 3 4 5 36000 30000 6000 36000 244 537 537 242 Credit 537 311 312 244