Sunteți pe pagina 1din 6

Contintul operatiei

1
2
3

Suma

Soldul productiei in curs de executie se raporteaza


in contul productiei de baza
Se inregistreaza in contul de decontare credite
bancare pe termen lung
Se inregistreaza marimea capitalului social prin
majorarea valorii nominale a actiunilor:
- pe seama profitului nerepartizat al anilor
precedenti
- pe seama capitalului suplimentar

Debi
t

9163

811

Credi
t
215

20013

242

411

2513

332

311

3813

312

311

1513

813

124

Se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe:


a) cu destinatie generala
de productie

5
6
7

b) cu destinatie generala a
intreprinderii
Se calculeaza amortizarea imobilizarilor
necorporale cu des-tinatie generala a intreprinderii
Se plateste avans furnizorilor in contul achizitionarii
viitoare a stocurilor de marfuri si materiale
Se accepta facturile furnizorilor pentru materialele
intrate:
pret de achizitie
TVA 20%

713

124

327

713

113

25021

224

242

30513

211

521

534.
2

521

6102,60

Se elibereaza de la depozit materiale pentru:


- productia de baza

30763

811

211

- necesitati generale de productie

3113

813

211

- necesitati generale a intreprinderii

813

713

211

- pentru ambalarea produselor finite

1263

712

211

563

813

213

11

Se pun in functiune OMVSD in valoare de pina la


3000 lei o unitate pentru necesitatile productiei de
baza
Se pun in functiune OMVSD in valoare de peste
3000 lei o unitate pentru necesitatile activitatii de
baza
Se calculeaza uzura OMVSD

12

Se calculeaza salariul:

10

1813

- muncitorilor de baza care participa la fabricarea


produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie
- personalului administrativ si de conducere

3213

213.
2

213.1

1013

813

214

55013

811

531

9013

813

531

18013

713

531

13

- muncitorilor care participa la ambalarea


produselor
Se efectuiaza defalcari pentru CAS (23%):

3513

- muncitorilor de baza care participa la fabricarea


produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie

12652,9
9
2072,99

811

533.1

813

533.1

4142,99

713

533.1

- muncitorilor care participa la ambalarea


produselor
Se efectuiaza defalcari pentru CAM (3,5%):

807,99

712

533.1

- muncitorilor de baza care participa la fabricarea


produselor
- personalului administrativ al sectiei de productie

2200,84

811

533.3

360,84

813

533.3

- personalului administrativ si de conducere

720,84

713

533.3

- muncitorilor care participa la ambalarea


produselor
Se accepta factura fiscala pentru combustibil si
energia consumata in scopuri tehnologice:
- pret de achizitie

140,84

712

533.3

10521

813

521

2104,20

534.
2
813

521

229.
4
229.
4
721

621

5321

124

123

- personalului administrativ si de conducere

14

15

- TVA 20%
16
17

18

Se accepta factura de expeditie pentru paza


subdiviziunilor de productie
Se vind mijloace fixe cu plata ulterioara:

8771

- pret de vinzare

21111

- TVA 20%

4222,20

712

531

521

534.2

Se reflecta valoarea de bilant a mijloacelor fixe


vindute
Se deconteaza suma uzurii calculate a mijloacelor
fixe vindute
Se caseaza suma uzurii calculate aferenta OMVSD

15611

761

214

213

131

211

213

23

Se inregistreaza deseurile rezultate din scoaterea


din uz a OMVSD in cadrul valorii ramase stabilita
anterior
Se reflecta consumurile indirecte de productie
aferente productiei de baza
Se depoziteaza produsele finite la cost efectiv

24

Se caseaza costul produselor finite vindute

36982,6
7
146801,
34
111021

25

Se reflecta valoarea produselor vindute la pretul de


vinzare:
- in numerar, prin caseria intreprinderii

19
20
21
22

- conform facturilor fiscale prezentate


26

Se reflecta suma TVA-20% aferenta produselor


vindute:

123

811

813

216

811

711

216

100021

241

611

60021

221

611

- in numerar, prin caseria intreprinderii


- conform facturilor fiscale prezentate
27
28
29
30

31

32

33

Au fost procurate actiunile altor intreprinderi cu


termenul de stingere pina la 1 an
Se incaseaza avansurile pe termen scurt anterior
acordate
Se trece la cheltuieli avansul pe termen lung
acordat si nereclamat
Se accepta factura fiscala privind serviciile postale
si telegrafice, inclusiv TVA-20%, suma 621 lei
- TVA

- avansuri pe termen lung in contul livrarii


utilajului
- sumele amenzilor pentru incalcarea clauzelor
contractuale
Se calculeaza chiria pentru mijloacele fixe predate
in arenda finantata pe termen lung
TVA -20%

231

242

5021

242

224

10021

711

136

517,50

713

521

103,50

534.
2

521

250021

242

424

1771

242

612

2671

228

622

534,20

228

534.2

531

534.7

- defalcarile in fondul de pensii

1731

531

533.1

- defalcari pentru medicina asigurata

1731

531

533.3

- conform titlurilor executorii

721

531

539

91021

241

242

83571

531

241

1221

227

241

271

227

241

- pentru consumul de energie electrica

12021

521

242

- pentru serviciile postale si telegrafice

421

539

242

Se vind produse contra numerar prin magazinul


intreprinderii
Se reflecta TVA aferent produselor vindute

30021

241

611

6021

241

534.2

Se reflecta valoarea de bilant a produselor vindute


contra numerar
Se accepta factura fiscala pentru cheltuielile de
transport aferente desfacerii produselor, inclusiv
TVA - 20%, suma 2220 lei
- TVA

27521

711

216

- salariile

40

534.2

10381

Se plateste din casa:

39

221

- impozitul pe venit

35

38

534.2

Se retin din salariul personalului:

Se ridica in numerar din contul de decontare

37

241

Se incaseaza in contul de decontare:

34

36

20004,2
0
12004,2
0
20021

- titularilor de avans pentru cheltuieli de


deplasare
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor
postale si tichetelor
Din contul de decontare s-a transferat furnizorilor:

1867,50

712

521

373,50

534.

521

41
42
43

44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

54
55

Se trece la cheltuieli valoarea ambalajului aferent


impachetarii produselor la depozitul comercial
Se inregistreaza in contul de decontare suma
aferenta produselor vindute contra numerar (op.
37,38)
Se accepta factura fiscala privind cheltuielile de
reprezentare, inclusiv - TVA 20%, suma 480 lei
-TVA

561

2
712

36042

242

241

417,50

713

521

83,50

521

Din contul de decontare se achita datoria fata de


furnizor privind cheltuielile de reprezentare
Se incaseaza in contul de decontare mijloacele
banesti de la clienti
Se deschide un acreditiv pe seama mijloacelor
banesti proprii ale intreprinderii
Se accepta deconturile de avans privind:

501

534.
2
521

107571

242

221

35021

244

242

- cheltuielile de deplasare ale directorului

1161

713

227

- documentele banesti procurate

271

246

227

Se restituie in caserie suma nefolosita de catre


titularul de avans (op. 35-47)
Se calculeaza si se platesc dobinzile aferente
creditelor primite in lei
Se reflecta valoarea actiunilor proprii rascumparate
de la actionari la pret de procurare (valoarea
nominala constituie 4821 lei)
S-au procurat investitiile pe termen lung in parti
legate
Se trece in cont avansurile acordate anterior
furnizorilor pentru livrarea materialelor
Se transfera din contul de decontare:

83631

241

211

242

227

2621

714

242

5221

314

242

30021

132

242

15021

521

242

- platile in avans aferente impozitului pe venit ale


persoanelor juridice
- impozitul pe venit ale persoanelor fizice

10021

225

242

10381

242

- furnizorilor pentru valorile materiale procurate si


servicii prestate
- organelor de asigurari sociale

46021

534.
2
521
533.
1
533.
3
713

242

30021

- organelor de asigurare medicala

3441

- comisioanele bancii

201

Se calculeaza redeventele rezultate din


transmiterea activelor nemateriale in folosinta altor
intreprinderi
Se caseaza valoarea de bilant a mijloacelor fixe
iesite ca urmare a calamitatilor naturale:
valoarea de intrare - 20021 lei (20021-18021)

7321

2000

228

723

242

242
242
622.1

123

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70

uzura acumulata - 18021 lei

18021

124

123

Se supune recuperarii, din contul persoanei


vinovate, suma lipsurilor de materiale la pret de
piata, inclusiv TVA- 20%, suma 451 lei
-TVA

375,83

227

612

75,17

227

534.2

Se calculeaz dividendele aferente actiunilor


procurate din participarea la capitalul statutar al
altor intreprinderi
Se inregistreaza materialele achizitionate de la
furnizori
Se reflecta TVA aferenta materialelor achizitionate

3021

228

621

13521

211

521
521

Se plateste pentru materialele achizitionate din


contul acreditivului
Se primeste cu titlul gratuit un autoturism

16221

534.
2
521

20021

123

Se reflecta valoarea de vinzare a investitiilor pe


termen scurt realizate
Se trece la cheltuieli valoarea de bilant a
investitiilor pe termen scurt vindute
Se incaseaza in caserie mijloace banesti pentru
achitarea creantelor pe termen scurt aferente
redeventelor calculate (op. 54)
Se anuleaza 50% din actiunile proprii rascumparate
(4821*50%)
5221-4821=400*50%=200

10221

229

Se inregistreaza diferenta din reevaluarea


mijloacelor fixe (pozitiv)
Se inregistreaza in contul valutar diferentele de
curs valutar pozitiva aferenta soldurilor mijloacelor
valutare
Se efectuiaza defalcari in rezerve prevazute de
statut pe seama profitului nerepartizat al anilor
precedenti
Se calculeaza dividendele fondatorilor pe seama
rezervelor prevzute de statutul intreprinderii
Din caserie se platesc dividende fondatorilor (op.
69)

2721

10021

714

7321

241

244
622.4
612
231
228

2410,50

311

314

200

312

314

3421

123

341

71

243

622

2761

332

7221
7221

322
537

322
537
241

Soldul conturilor Cartii Mari la 01.01.2013 SA "Steaua Reds"


Nr. Cont.Denumirea contului
111
113
123
124
134
136
211
213
214
215
216
221
224
226
227
231
241
242
243
251
311
312
322
323
332
424
511
515
521
531
533
534
538

Suma, lei
13000
750
339950
50050
30500
25000
6000
3170
920
9150
5450
58750
4750
4735
2500
11200
850
9705
9100
12000
236900
4386
15642
51450
5240
20000
26000
16000
28420
54200
16802
5250
13800