Sunteți pe pagina 1din 3

Operaiunile economice ale SA "Steaua Reds" Contintul operatiei 1 Soldul productiei in curs de executie se raporteaza in contul productiei de baza

2 Se inregistreaza in contul de decontare credite bancare pe termen lung 3 Se inregistreaza marimea capitalului statutar prin majorarea valorii nominale a actiunilor: - pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti - pe seama capitalului suplimentar 4 Se calculeaza uzura mijloacelor fixe: a) cu destinatie generala de productie b) cu destinatie generala a intreprinderii 5 Se calculeaza amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala a intreprinderii 6 Se plateste avans furnizorilor in contul achizitionarii viitoare a stocurilor de marfuri si materiale 7 Se accepta facturile furnizorilor pentru materialele intrate: pret de achizitie TVA 20% 8 Se elibereaza de la depozit materiale pentru: - productia de baza - necesitati generale de productie - necesitati generale a intreprinderii - pentru ambalarea produselor finite 9 Se pun in functiune OMVSD in valoare de pina la 3000 lei o unitate pentru necesitatile productiei de baza 10 Se pun in functiune OMVSD in valoare de peste 3000 lei o unitate pentru necesitatile productiei de baza 11 Se calculeaza uzura OMVSD 12 Se calculeaza salariul: - muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor - personalului administrativ al sectiei de productie - personalului administrativ si de conducere - muncitorilor care participa la ambalarea produselor 13 Se efectuiaza defalcari pentru CAS (23%): - muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor - personalului administrativ al sectiei de productie - personalului administrativ si de conducere - muncitorilor care participa la ambalarea produselor 14 Se efectuiaza defalcari pentru CAM (3,5%): - muncitorilor de baza care participa la fabricarea produselor - personalului administrativ al sectiei de productie - personalului administrativ si de conducere - muncitorilor care participa la ambalarea produselor 15 Se accepta factura fiscala pentru combustibil si energia consumata in scopuri tehnologice: - pret de achizitie - TVA 20% 16 Se accepta factura de expeditie pentru paza subdiviziunilor de productie 17 Se vind mijloace fixe cu plata ulterioara: - pret de vinzare - TVA 20% 18 Se reflecta valoarea de bilant a mijloacelor fixe vindute 19 Se deconteaza suma uzurii calculate a mijloacelor fixe vindute 20 Se caseaza suma uzurii calculate aferenta OMVSD 21 Se inregistreaza deseurile rezultate din scoaterea din uz a OMVSD in cadrul valorii ramase stabilita anterior 22 Se reflecta consumurile indirecte de productie aferente productiei de baza 23 Se depoziteaza produsele finite la cost efectiv 24 Se caseaza costul produselor finite vindute 25 Se reflecta valoarea produselor vindute la pretul de vinzare: - in numerar, prin caseria intreprinderii - conform facturilor fiscale prezentate 26 Se reflecta suma TVA-20% aferenta produselor vindute: - in numerar, prin caseria intreprinderii - conform facturilor fiscale prezentate 27 Au fost procurate actiunile altor intreprinderi cu termenul de stingere pina la 1 an 28 Se incaseaza avansurile pe termen scurt anterior acordate 29 Se trece la cheltuieli avansul pe termen lung acordat si nereclamat 30 Se accepta factura fiscala privind serviciile postale si telegrafice, inclusiv TVA-20%, suma 617 lei - TVA 31 Se incaseaza in contul de decontare: - avansuri pe termen lung in contul livrarii utilajului - sumele amenzilor pentru incalcarea clauzelor contractuale 32 Se calculeaza chiria pentru mijloacele fixe predate in arenda finantata pe termen lung 33 Se retin din salariul personalului: - impozitul pe venit - defalcarile in fondul de pensii - defalcari pentru medicina asigurata
Suma 9167 20017 2517 3817 1517 1817 323 25017 30517 6103.4 30767 3117 817 1267 567 3217 1017 55017 9017 18017 3517 12653.91 2073.91 4143.91 808.91 1925.6 315.6 630.6 123.1 10517 2103.4 8767 21107 4221.4 15607 5317 757 127 36908.51 146439 111017 100017 60017 20003.4 12003.4 20017 5017 10017 514.17 102.83 250017 1767 2667 10377 1727 1727

Debit Credit 811 215 242 411 332 312 813 713 713 224 211 534 311 311 124 124 113 242 521 521

811 211 813 211 713 211 712 211 813 213 213.1 213.2 813 214 811 813 713 712 811 813 713 712 811 813 713 712 813 534 813 229 229 721 124 214 211 811 216 711 241 221 241 221 231 242 714 713 534 242 242 228 531 531 531 531 531 531 531 533 533 533 533 533 533 533 533 521 521 521 621 534 123 123 213 213 813 811 216 611 611 534 534 242 224 136 521 521 424 612 622 534 533 533

- conform titlurilor executorii 34 Se ridica in numerar din contul de decontare 35 Se plateste din casa: - salariile - titularilor de avans pentru cheltuieli de deplasare - titularului de avans pentru procurarea timbrelor postale si tichetelor 36 Din contul de decontare s-a transferat furnizorilor: - pentru consumul de energie electrica - pentru serviciile postale si telegrafice 37 Se vind produse contra numerar prin magazinul intreprinderii 38 Se reflecta TVA aferent produselor vindute 39 Se reflecta valoarea de bilant a produselor vindute contra numerar 40 Se accepta factura fiscala pentru cheltuielile de transport aferente desfacerii produselor, inclusiv TVA - 20%, suma 2237 lei - TVA 41 Se trece la cheltuieli valoarea ambalajului aferent impachetarii produselor la depozitul comercial 42 Se inregistreaza in contul de decontare suma aferenta produselor vindute contra numerar (op. 37,38) 43 Se accepta factura fiscala privind cheltuielile de reprezentare, inclusiv - TVA 20%, suma 497 lei -TVA 44 Din contul de decontare se achita datoria fata de furnizor privind cheltuielile de reprezentare 45 Se incaseaza in contul de decontare mijloacele banesti de la clienti 46 Se deschide un acreditiv pe seama mijloacelor banesti proprii ale intreprinderii 47 Se accepta deconturile de avans privind: - cheltuielile de deplasare ale directorului - documentele banesti procurate 48 Se restituie in caserie suma nefolosita de catre titularul de avans (op. 35-47) 49 Se calculeaza si se platesc dobinzile aferente creditelor primite in lei 50 Se reflecta valoarea actiunilor proprii rascumparate de la actionari la pret de procurare (valoarea nominala constituie 4817 lei) 51 S-au procurat investitiile pe termen lung in parti legate 52 Se trece in cont avansurile acordate anterior furnizorilor pentru livrarea materialelor 53 Se transfera din contul de decontare: - platile in avans aferente impozitului pe venit ale persoanelor juridice - impozitul pe venit ale persoanelor fizice - furnizorilor pentru valorile materiale procurate si servicii prestate - organelor de asigurari sociale - organelor de asigurare medicala - comisioanele bancii 54 Se calculeaza redeventele rezultate din transmiterea activelor nemateriale in folosinta altor intreprinderi 55 Se caseaza valoarea de bilant a mijloacelor fixe iesite ca urmare a calamitatilor naturale: valoarea de intrare - 20017 lei uzura acumulata - 18017 lei 56 Se supune recuperarii, din contul persoanei vinovate, suma lipsurilor de materiale la pret de piata, inclusiv TVA- 20%, suma 447 lei -TVA 57 Se calculeaz dividendele aferente actiunilor procurate din participarea la capitalul statutar al altor intreprinderi 58 Se inregistreaza materialele achizitionate de la furnizori 59 Se reflecta TVA aferenta materialelor achizitionate 60 Se plateste pentru materialele achizitionate din contul acreditivului 61 Se primeste cu titlul gratuit un autoturism, inclusiv TVA - 20%, suma 20017 lei 62 Se reflecta valoarea de vinzare a investitiilor pe termen scurt realizate 63 Se trece la cheltuieli valoarea de bilant a investitiilor pe termen scurt vindute 64 Se incaseaza in caserie mijloace banesti pentru achitarea creantelor pe termen scurt aferente redeventelor calculate (op. 54) 65 Se anuleaza 50% din actiunile proprii rascumparate 66 67 68 69 70 71 Se inregistreaza diferenta din reevaluarea mijloacelor fixe (pozitiv)
Se inregistreaza in contul valutar diferentele de curs valutar pozitiva aferenta soldurilor mijloacelor valutare Se efectuiaza defalcari in rezerve prevazute de statut pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti

717 91017 83567 1217 267 12017 417 30017 6017 27517 1864.17 372.83 557 36034 414.17 82.83 497 107567 35017 1157 267 60 2617 5217 30017 15017 10017 10377 46017 30017 3437 197 7317 2000 18017 372.5 74.5 3017 13517 2717 16217 20017 10217 10017 7317 2408.5 200 3417 67 2757 7217 7217 190051 12356.5 24124 30068 138534 8137.18 28030.85 22651 15607 2000 41639.47

531 241 531 227 227 521 521 241 241 711 712 534 712 242 713 534 521 242 244 713 246 241 714 314 132 521 225 534 521 533 533 713 228 723 124 227 227 228 211 534 521 123 229 714 241 311 312 123 243 332 322 537 611 612 621 622 351 351 351 351 351 351 351

539 242 241 241 241 242 242 611 534 216 521 521 211 241 521 521 242 221 242 227 227 227 242 242 242 224 242 242 242 242 242 242 622 123 123 612 534 621 521 521 244 622 612 231 228 314 314 341 622 322 537 241 351 351 351 351 711 712 713 714 721 723 333

Se calculeaza dividendele fondatorilor pe seama rezervelor prevzute de statutul intreprinderii Din caserie se platesc dividende fondatorilor (op. 69) La finele anului se inchid conturile de venituri: Venituri din vinzari alte venituri operationale venituri din activitatea de investitii venituri din activitatea financiara 72 La finele anului se inchid conturile de cheltuieli: Costul vinzarilor Cheltuieli comerciale Cheltuieli generale si administrative Alte cheltuieli operationale Cheltuieli ale activitatii de investitii Pierderi exceotionale 73 Reflectara profitului perioadei de gestiune

Soldul conturilor Cartii Mari la 01.01.2013 SA "Steaua Reds" Nr. Cont.Denumirea contului 111 113 123 124 134 136 211 213 214 215 216 221 224 226 227 231 241 242 243 251 311 312 322 323 332 424 511 515 521 531 533 534 538 Suma, lei 13000 750 339950 50050 30517 25000 6000 3170 920 9167 5450 58750 4750 4735 2500 11200 850 9705 9100 12000 236900 4386 15642 51450 5274 20000 26000 16000 28420 54200 16802 5250 13800