Sunteți pe pagina 1din 14

ORGANIZAREA CONTABILITATII

PRIVIND DECONTARILE FURNIZORILOR

Datoriile fa de furnizori sunt datorii comerciale sau datorii din exploatare care
apar ca urmare a operaiilor de aprovizionare a unitilor patrimoniale cu bunuri
economice n vederea realizrii operaiunilor de producie, prestri de servicii sau
comercializare. De regul, obligaiile unitilor patrimoniale fa de furnizori cuprind:
1

valoarea bunurilor, lucrrilor sau serviciilor prestate de furnizori;

cota de TVA deductibil (n cazul formelor platitoare de TVA).

Reflectarea n contabilitate a decontrilor cu furnizorii, precum i a operaiilor


asimilate acestora se realizeaz cu ajutorul conturilor din grupa 40 "Furnizori i
conturi asimilate", care cuprinde urmtoarele conturi sintetice:
401 "Furnizori"
403 "Efecte de pltit"
404 " Furnizori de imobilizri"
405 " Efecte de pltit pentru imobilizri"
408 "Furnizori facturi nesosite"
409 "Furnizori debitori"

Contul 401 - Furnizori.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu
furnizorii pentru aprovizionarile cu bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate,
pentru care s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor,
realizandu-se o grupare pe furnizori interni si furnizori externi. Contul 401 este un
cont de pasiv.
In creditul contului 401 se inregistreaza:
- valoarea la pretul de cumparare sau prestabilit/ standard a materiilor prime,
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor
tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate
cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 321, 323, 351, 356, 357,
358, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in
care evidenta acestora se tine la preturi prestabilite (308, 328, 368, 378, 388);

- valoarea serviciilor facturate de terti pentru bunurile aflate spre prelucrare sau in
custodie (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- cheltuielile de prestari de servicii ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe
(658);
- valoarea amenzilor, penalitatilor, despagubirilor datorate tertilor (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati la
inchiderea exercitiului sau rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre
furnizori (476, 668);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea
exercitiului precedent (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar, din
evaluarea soldului in valuta (665);
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, marfurilor, ambalajelor, etc.
achizitionate, in cazul folosirii inventarului intermitent (601, 602, 607, 608);
- sumele datorate colaboratorilor pentru serviciile prestate (641);
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli,
consumul de energie si de apa (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, facturate de la furnizori
(409);
- valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti, furnizori, si a altor
cheltuieli efectuate anticipat - RK, Rc, Rt si abonamente chirii (611 la 626, 628,
471);
- valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca
facturi nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428);
- valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor
valori achizitionate (532);
- valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de
la terti (3
In debitul contului 401 se inregistreaza:

- platile efectuate catre furnizori - pentru platile efectuate direct din creditele
bancare se urmaresc cele in baza documentelor prezentate la banca (162, 512, 531,
541, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca
plata in natura potrivit prevederilor contractuale (345, 346);
- contributiile pentru asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii de
colaboratori care lucreaza pe baza de conventie civila de prestari servicii si cu cea
de asigurari sociale de stat, daca este cazul - plata a mai mult de 3 salarii medii
brute pe an si angajat neasigurat (431);
- diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor catre furnizori la
decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului, rezultate in urma lichidarii datoriilor
in devize catre furnizori (765/ 768);
- drepturile banesti ale colaboratorilor neridicate in termenul legal de plata (462);
- reluarea difedrentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea
exercitiului (476);
- valoarea avansurilor decontate de furnizori (231);
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit, biletelor la ordin sau cambiilor
subscrise acceptate de furnizori (403);
- diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor catre furnizorii externi
(765);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea avansurilor acordate/ virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu
acestia (409);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea
exercitiului (477);
- sumele nete acordate furnizorilor, colaboratorilor si impozitul retinut, datorat de
catre colaboratorii unitatii (512, 531, 444);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate furnizorilor (409).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.
Exemplu 1

Se achizitioneaza un fier de calcat de la furnizori,pe baza de factura fiscala nr75819


in valoare de 4.200 lei.
-inregistrarea facturii primite de la furnizor:

401

5.124 lei

"Furnizori"
321
"Obiecte de inventar"

4.200 lei

4426
"TVA

924 lei

deductibila"

Exemplu 2
a) Agentul economic inregistreaza obligatiile de plata pentru servicii de la furnizorii
ELECTRICA si APANOVA comform facturilor:Factura Fiscala Nr. 832 si Factura Fiscala
Nr.768.
-inregistrarea facturilor primite de la furnizori:
%

401

5950 lei

Furnizori
605

5000 lei

Cheltuieli cu
energia si apa
4426
TVA
deductibila

Contul 403 - Efecte de platit.

950 lei

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata stabilite pe baza de


efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, etc.). Contul 403 este un cont de pasiv.
In creditul contului 403 se inregistreaza:
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit, cambiilor sau biletelor la ordin
subscrise (401);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului, aferente
datoriilor fata de furnizorii externi, exprimate in devize, ce urmeaza a se deconta pe
baza de efecte comerciale (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata,
exprimate in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea
soldului in valuta (665).
In debitul contului 403 se inregistreaza:
- diferentele de curs valutar favorabile constatate la lichidarea efectelor comerciale
de platit sau evaluarea de plata in devize la sfarsitul exercitiului (765);
- diferentele de curs favorabile aferente efectelor de plata neachitate la inchiderea
exercitiului (477);
- platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea
exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, ce se deconteaza pe baza de efecte
comerciale (476).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit.
Exemplu
a) Se cumpara cu factura de la furnizor materiale de natura obiectelor de inventar la
cost achizitie 2.00.000 lei, TVA deductibila 19%.
-inregistrarea facturii primite de la furnizor:

401

2.380 lei

Furnizori
303
Materiale de natura

2.000 lei

obiectelor de inventar
4426

380 lei

TVA
deductibila

b) Pentru plata datoriei se emite billet de ordin catre furnizor.

-inregistrarea platii datoriei prin bilet la ordin:

401

403

Furnizori

2.380 lei

Efecte de platit

c) Biletul de ordin se deconteaza in favoarea furnizorului.


-inregistrarea decontarii biletului la ordin:

403
Efecte de platit

5121

2.380 lei

Conturi la banci in lei

Contul 404 - Furnizori de imobilizari.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de
imobilizari corporale sau necorporale. Contul 404 este un cont de pasiv.
In creditul contului 404 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea exercitiului,
aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476);
- reluarea diferentelor favorabile aferente furnizorilor de imobilizari inregistrate la
inchiderea exercitiului (477);

- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor


executate de terti pentru realizarea unor imobilizari (201, 203, 205, 207, 208, 211,
212, 213, 214, 231, 233, 261, 262, 263, 265);
- obligatia de plata a ratelor de leasing pe baza facturilor emise de locator (167);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in
cazul leasingului financiar (168);
- taxa pe valoarea adugata inscrisa in factura furnizorilor de imobilizari (4426,
4428);
- diferentele nafavorabile de curs valutar din evaluarea soldului la sfarsitul
exercitiului (665);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658).
In debitul contului 404 se inregistreaza:
- diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari
la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente furnizorilor de imobilizari neachitate
la inchiderea exercitiului (477);
- sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor acordate
furnizorilor de imobilizari (162, 232, 234, 512, 531, 541, 542);
- valoarea acceptata a efectelor comerciale subscrise, acceptate de catre furnizorii
de imobilizari (405);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
- reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile, inregistrate la inchiderea
exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.
Exemplu
a)
Se cumpara cu factura de la furnizor imobilizari corporale:strung la cost
achizitie 20.000 lei, furgoneta transport 60.000 lei,TVA deductibila 19%.
-inregistrarea facturii de la furnizor:

404

95.200 lei

Furnizori
imobilizari
2131

20.000 lei

Echipamente
tehnologice
2133

60.000 lei

Mijloace de
transport
4426

15.200 lei

TVA
deductibila
b)

Se platesc furnizorii de imobilizari din contul de la banca.

404
Furnizori de

5121

95.200 lei

Conturi la

imobilizari

banci in lei

Contul 405 - Efecte de platit pentru imobilizari.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata catre furnizorii de
imobilizari stabilite pe baza de efecte comerciale (biletul la ordin, cambia, etc.).
Contul 405 este un cont de pasiv.
In creditul contului 405 se inregistreaza:
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru
imobilizari neachitate la inchiderea exercitiului (477);
- valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a efectelor comerciale de
platit, cambiilor sau biletelor la ordin subscrise (404);
- diferentele nefavorabile de cur valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea
soldului in valuta (665);

- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului,


aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari, ce se deconteaza pe baza de efecte
comerciale (476).
In debitul contului 405 se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de
imobilizari constatate la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari
exprimate in devize, la inchiderea exercitiului (477);
- platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la
scadenta acestora (512);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea
exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari ce se deconteaza pe
baza de efecte comerciale (476).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile
achizitionate.
Exemplu
a) Se cumpara cu factura de la furnizor un utilaj la cost achizitie 100.000 lei, TVA
deductibila 19%.
-inregistrarea facturii primite de la furnizor:

404

119.000 lei

Furnizori
imobilizari
2131

100.000 lei

Echipamente
tehnologice
4426
TVA
deductibila

19.000 lei

b) Pentru plata datoriei catre furnizor se emite bilet la ordin.


-inregistrarea platii datoriei catre furnizor prin bilet la ordin

404

405

Furnizori

119.000 lei

Efecte de platit

imobilizari

pentru imobilizari

c) Biletul de ordin se deconteaza in favoarea furnizorului.


-inregistrarea decontarii biletului la ordin

405

5121

Efecte de platit

Conturi la

pentru imobilizari

banci in lei

119.000 lei

Contul 408 - Furnizori - facturi nesosite.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru
aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu
s-au primit facturi. Contul 408 este un cont de pasiv.
In creditul contului 408 se inregistreaza:
- reluarea diferentelor favirabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori
(477);
- valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau serviciilor prestate de
catre furnizori (301, 302, 303, 321, 323, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626,
628);
- diferentele de curs valutar nefavorabile inregistrate la inchiderea exercitiului,
aferente datoriilor catre furnizori, pentru care s-au primit facturile (476/ 665).

In debitul contului 408 se inregistreaza:


- valoarea facturilor nesosite (401);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului aferente
datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile (477/ 765);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea
exercitiului anterior, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit
facturile (476).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit
facturi.
Exemplu
a) furnizorul livreaza marfuri fara factura la pret vanzare 6.000 lei, TVA 19%.
-inregistrarea livrarii marfurilorfara factura:
%

408

7140 lei

Furnizori
facturi nesosite
371

6.000 lei

Marfuri
4426

140 lei

TVA
deductibila
b)Se primeste factura ulterior cumpararii.
-inregistrarea primire factura:
408

Furnizori

401

7140 lei

Furnizori

facturi nesosite
c)Regularizare TVA neexigibil
-inregistrare regularizare TVA:
4426

4428

1140 lei

TVA

TVA

deductibila

neexigibila

d)Se plateste datoria catre furnizori.


-inregistrarea platii datoriei:
401
Furnizori

5121

7140 lei

Conturi la
banci in lei

Contul 409 - Furnizori - debitori.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru
cumparari/ livrari de bunuri de natura stocurilor, executari de lucrari, prestari de
servicii, a ambalajelor care circula pe principiul restituirii facturate de furnizori.
Contul 409 este un cont de activ.
In debitul contului 409 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor achitate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri, prestari
de servicii sau executari de lucrari (512, 531);
- diferentele de curs valutar favorabile inregistrate la inchiderea exercitiului,
aferente avansurilor in devize (477/ 765);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta
existente la finele exercitiului (476);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate la furnizori (401).
In creditul contului 409 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate
furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avnsurilor in devize acordate
furnizorilor la inchiderea exercitiului (476);
- valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau
serviciilor (401);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize
existente la finele exercitiului (477);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor,
precum si inregistrarea degradarilor de ambalaje (401, 608);

- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, nerestituite furnizorilor,


retinute in stoc (381).
Subconturile pentru "Contul 409 - Furnizori - debitori" sunt:
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor.
4092 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari.
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate, valoarea
ambalajelor care circula pe principiul restituirii, nerestituite.
Exemplu
1)
Clientul X acorda furnizorului Y un avans in valoare de 20.000 lei,in
contul livrarilor de marfuri ulterioare.Pentru avans se intocmeste facture in care se
stabileste TVA 19%. Pentru avans se intocmeste facture in care se stabileste TVA
19%.Ulterior se livreaza marfurile in valoare de 50.000 lei,TVA 19%.
-inregistrare acordare avans:
%

5121

23.800 lei

Conturi
la banci in lei
409

20.000 lei

Furnizori
debitori
4426

3.800 lei

TVA
deductibila
-inregistrare achizitie marfuri:

401

59.500 lei

Furnizori
371
Marfuri

50.000 lei

4426

9.500 lei

TVA
deductibila
-inregistrare achitarii facturii minus avans:
401

59.500 lei

Furnizori
4426

3800 lei

TVA
deductibila
%

%
409

20.000 lei
Furnizori
debitori
5121
Conturi la
banci in lei

35.700 lei

S-ar putea să vă placă și