Sunteți pe pagina 1din 13

CUPRINS

Introducere………………......…………………………………….…..............3
Capitolul 1. CONCEPTUL ȘI ASPECTE TEORETICE PRIVIND
TRASFERUL S.W.I.F.T...........................................................................................4

1.1. Aspecte teoretice și istorice privind sistemul de transfer


S.W.I.F.T.......4

1.2.Avantajele și responsabilitățile utilizatorilor sistemului S.W.I.F.T........6

Capitolul 2. ANALIZA SERVICIILOR OFERITE DE S.W.I.F.T. ȘI A


GRADULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA....9

2.1. Serviciile oferite de sistemul de transfer S.W.I.F.T. și documentele


necesare pentru efectuarea sa.....................................................................6

2.2. Gradul de utilizare a sistemului S.W.I.F.T. în Republica Moldova și


riscurile pe care acesta le suportă..............................................................10

Încheiere…………………………………………………………………….............13

Referințe bibliografice……………………...................…………...….......…….....14

2
INTRODUCERE
Actualitatea temei. Sistemul de transfer S.W.I.F.T. are un rol semnificativ în economia
națională și internațională contemporană. Necesitatea de a transfera bani în străinătate persistă
mereu, astfel este usor să transferi bani oriunde în lume. În spatele majorității transferurilor
internaționale de bani și de securitate este sistemul S.W.I.F.T.
Scopul cercetarii constă în identificarea caracteristicilor de bază a transferului S.W.I.F.T. și
avantajele acestui transfer.
Sarcinile studiului analitic. În acest studiu analitic ne-am inițiat să atigem următoarele
obiective, precum:
-Studierea conceptului și istoricului sistemului S.W.I.F.T.
-Cunoașterea avantajelor si particularităților sistemelor S.W.I.F.T.
-Determinarea documentelor necesare pentru efectuarea sistemului dat;
-Determinarea tipurilor de servicii ofcerite de S.W.I.F.T.;
Obiectul investigat în acest studiu analitic este sistemul de transferf S.W.I.F.T.
Subiectul cercetării. Lectura de specialitate și publicatiile din mediul on-line ofera suficiente
informații referitoare la sistemul S.W.I.F.T.
Suportul metodologic al studiului analitic reprezintă baza normativă pusă la dispoziție.
Baza informatională este formată din publicații și date statistice ale BNM, literatura de
specialitate și mediul on-line.
Structura studiului. Studiul analitic constă din introducere, 2 capitole, încheierea si referințe
bibliografice.
Introducerea, conține actualitatea temei, scopul, sarcinile, obiectul investigat, subiectul,
metode de cercetare și baza informațională, precum și structura studiului analitic.
Primul capitol “Conceptul și aspecte teoretice privind transferul S.W.I.F.T.” conține
surtul istoric al sistemului SWIFT, definirea, avantajele și caracteristica acestuia.
Al doilea capitol “Analiza serviciilor oferite de S.W.I.F.T. și a gradului de utilizare a
acestuia în Republica Moldova” descrie serviciile oferice de acest sistem, documentele necesare
pentru inițierea transferului,riscurile, precum și evoluția gradului de utilizare a acestuia în RM.
Încheierea redă succint cîteva concluzii pe marginea studiului efectuat. Se dă răspuns la
obiectivele propuse privind analiza sistemului S.W.I.F.T.
Referințele bibliografice sunt 3 la număr, și conțin sursa citatelor și a datelor utilizate în
studiul analitic.

3
Capitolul 1. CONCEPTUL ȘI ASPECTE TEORETICE PRIVIND
TRASFERUL S.W.I.F.T.
1.1 Aspecte teoretice și istorice privind sistemul de transfer SWIFT
Sistemul SWIFT a fost format în 1974. Șapte mari bănci internaționale au format o societate
cooperativă pentru a opera o rețea globală care să transfere mesajele financiare într-un mod sigur și
în timp util.
În termen de trei ani de la introducere, numărul membrilor SWIFT a crescut la 230 de bănci
din cinci țări. Deși există alte servicii de mesaje precum Fedwire, Ripple și CHIPS, SWIFT continuă
să-și păstreze poziția dominantă pe piață. Succesul său este atribuit modului în care acesta adaugă în
mod continuu noi coduri de mesaje pentru a transmite diferite tranzacții financiare.
SWIFT reprezintă societatea pentru telecomunicații financiare interbancare mondiale. Este o
rețea de mesagerie pe care instituțiile financiare o utilizează pentru a transmite în siguranță
informațiile și instrucțiunile printr-un sistem standardizat de coduri.
SWIFT atribuie fiecărei organizații financiare un cod unic care are fie opt caractere, fie 11
caractere. Codul este numit interschimbabil codul identificatorului bancar (BIC), codul SWIFT sau
codul ISO 9362. (Pentru a înțelege modul în care este atribuit codul, putem examina banca italiană
UniCredit Banca, cu sediul în Milano. Acesta are codul SWIFT de 8 caractere UNCRITMM.

 Primele patru caractere: codul institutului (UNCR pentru UniCredit Banca)


 Următoarele două caractere: codul țării (IT pentru țara Italiei)
 codul (MM pentru Milano)
 Ultimele trei caractere: opțional, dar organizațiile o utilizează pentru a atribui coduri unor
sucursale individuale. (Filiala UniCredit Banca din Veneția poate folosi codul
UNCRITMMZZZ.)

În timp ce SWIFT a început în primul rând pentru instrucțiuni simple de plată, acum trimite
mesaje pentru acțiuni de mare varietate, inclusiv tranzacții de securitate și tranzacții de trezorerie.
Aproape 50% din traficul SWIFT este încă pentru mesajele bazate pe plăți, dar 43% se referă acum
la tranzacții de securitate și fluxurile de trafic rămase către tranzacții de trezorerie.

Reteaua SWIFT cuprinde patru calculatoare de mare capacitate localizate la


Bruxelles,Amsterdam si Culpeper (Statul Virginia , S.U.A.), numite ,centre de comutare". Acestea
4
comunica cu ordinatoare de talie mai mica amplasate in cadrul centrelor nationale. In final, reteaua
se ramifica pe terminale amplasate in interiorul bancilor participante. 

Pentru transmiterea unui mesaj, utilizînd reteaua S.W.I.F.T., se procedeaza astfel:

 se intocmeste mesajul, la un terminal, de catre o operatoare care lucreaza cu un ecran


performant, in functie de normele S.W.I.F.T. și tipul mesajului;
 se plasează mesajul întocmit într-un șir de așteptare;
 mesajul se controlează de un verificator și se plasează într-un șir de plecare;
 ordonatorul băncii emitente, după ce verifică dacă normele S.W.I.F.T. au fost respectate,
transmite mesajul centrului de comutare cu ajutorul concentratorului național;
 mesajul, stocat la centrul de comutare se transmite destinatarului dupa identificarea acestuia. 
Transferurile Swift sunt oferite de orice bancă, chiar dacă clientul nu are cont deschis în
banca respectivă. Swift este sigla societăţii de telecomunicaţii bancare internaţionale Society for
World-wide International Financial Telecommunication. În Swift în prezent sunt peste 10.000 de
instituţii financiare participante din 202 ţări care încredinţează milioane de mesaje standartizate
financiare. Sistemul Swift e dominat pe segmentul de operaţiuni bancă-bancă şi permite efectuarea
transferurilor obişnuite, operaţiuni de portofoliu, confirmări de tranzacţii, operaţiuni de schimb
valutar, ordinea de plată, mesaje, extrase din cont etc. Un transfer Swift durează de la 2 până la 5
zile.

SWIFT este o societate cooperativă deținută de membrii săi. Membrii sunt clasificați în clase
bazate pe proprietatea asupra acțiunilor. Toți membrii plătesc o taxă de asociere unică, plus taxe
anuale de suport, care variază în funcție de clasele membre. De asemenea, SWIFT percepe
utilizatorilor pentru fiecare mesaj pe baza tipului și lungimii mesajului. Aceste taxe diferă și în
funcție de volumul de utilizare al băncii - există niveluri diferite de taxare pentru băncile care
generează volume diferite de mesaje.

Categoriile de utilizatori S.W.I.F.T. sunt:


a) Bancile membre;
b) Banci membre de categoria a doua;
c) Participanti.
a) Bancile membre - in principal, este cazul centralelor acestora; doar aceste banci pot fi actionari si

5
au dreptul la vot; pentru a deveni membra, o banca trebuie sa urmeze procedura de admitere
specifica, dosarul trebuind sa fie aprobat de Comitetul director al S.W.I.F.T.
b) Bancile membre de categoria a doua - acestea sunt fie persoane juridice detinute direct (in
proportie de minimum 90%) sau indirect (100%) de o banca membra - sucursale, de exemplu, fie
sucursale straine ale unei banci membre; desi aceasta categorie de institutii nu trebuie sa fie
localizate obligatoriu in aceeasi tara ca si banca membra ce le detine, trebuie sa fie localizate intr-o
tara membra S.W.I.F.T. Subsidiarii detinuti in mod direct (minimum 90%) de o banca membra pot,
la randul lor, cere fie statutul de membru deplin, fie pe cel de membru de categoria a doua.
Sucursalele straine ale bancilor membre pot fi doar membri de categoria a doua.
Participantii - pot fi:
1. Brokeri/dealeri de valori mobiliare si instrumente financiare;
2. Piete oficiale de valori mobiliare si instrumente financiare;
3. Depozitari si societati de clearing pentru valori mobiliare si instrumente financiare;
4. Brokeri de pe piete monetare;
5. Emitenti de cecuri de calatorie;
6. Companii ce ofera sercii de administrare si fiduciare;
7. Furnizori subsidiari de sercii de custodie si confidentialitate;
8. Organizatii ce ofera sercii de registru si transfer;
9. Institutii de management al investitiilor;
10. Participanti la compensarea interna;
11. Oficii de reprezentare.
Pentru transmiterea unui mesaj, utilizînd rețeaua S.W.I.F.T., se procedează astfel:
 se întocmește mesajul, la un terminal, de către o operatoare care lucreaza cu un ecran
performant, în funcție de normele S.W.I.F.T. și tipul mesajului;
 se plasează mesajul întocmit într-un șir de asteptare;
 mesajul se controlează de un verificator și se plasează într-un șir de plecare;
 ordinatorul băncii emitente, dupa ce verifică dacă normele S.W.I.F.T. au fost respectate,
transmite mesajul centrului de comutare cu ajutorul concentratorului național;
 mesajul, stocat la centrul de comutare se transmite destinatarului dupa identificarea acestuia. 

1.2.Avantajele și particularitățile sistemului SWIFT


In cadrul avantajelor materiale pot fi incluse:

6
a) Creșterea eficienței personalului - S.W.I.F.T. elimină calculul codurilor de testare și
pregatirile pentru telex. Mesajele sunt transmise imediat cu toate procedurile de
autentificare și validare realizate automat de sistem (se estimează ca la o medie orara de 30
de astfel de calcule manuale, sistemul realizează 100). În plus, un numar mare de mesaje
S.W.I.F.T. pot fi generate automat de aplicațiile interne ale bancii.
b) Eficiența crescută a managementului fondurilor - S.W.I.F.T. este o rețea de comunicare
rapidă si sigură. Transferul și informațiile prind sumele din conturi sunt mai rapide,
permițînd îmbunătățirea trezoreriei generale și a oportunităților de investiție.
c) Reducerea cheltuielilor generate de băncile corespondente - multe bănci corespondente, mai ales din
SUA, percep comisioane mai reduse daca tranzacția este efectuată prin S.W.I.F.T. deoarece mesajele
pot fi procesate automat.
d) Reducerea numarului de echipamente telex necesare, precum și a numărului de linii.
Avantajele nemateriale includ:
 Siguranța si caracterul privat al tranzacțiilor - un sistem de securitate multinivel (fizic, tehnic și
procedural)împiedică accesul neautoriza din rețea.
Acest ansamblu de siguranță nu permite ca un mesaj cu caracter fraudulos sa penetreze rețeaua sau
modificarea unui mesaj in timpul procesarii sale. Riscurile de reclamații pentru utilizare frauduloasa sunt astfel
extrem de reduse.

 Accesul internațional direct - rețeaua este accesibilaă24/24, permițînd conectarea imediată cu peste
6500 de bănci din 189 de țări diferite. Astfel, o serie de tranzacții care probabil ar ocoli o
bancă neconectată sunt direcționate catre aceasta.
 Servicii imbunatățite pentru clienți - S.W.I.F.T. oferă posibilitatea unui management mai
rapid și mai sigur al tranzacțiilor clienților băncii.
 Asistența - este prezentă în permanență pentru ca fiecare utilizator sa beneficieze la
maximum de serviciile sistemului.
 Productitate îmbunătățită – datorită dezvoltarii standardizării formatelor de mesaje, volumul
tot mai crescut de tranzacții financiare internaționale poate fi automatizate.
Procesarea și citirea automată a mesajelor de către computer permite bancii sa-și crească
profitul prin perceperea acelorași comisioane și reducerea concomitentă a costurilor de
transmisie grație S.W.I.F.T.
 Reducerea riscului de eroare - standardizarea formatelor de mesaje și procesarea automată
elimină problemele de limbaj și interpretarea dintre expeditor și destinatar. Mai mult, teza
7
sistemului asigură transmiterea la timp a mesajelor. Ca urmare, se pot face economii în
privința dobînzilor datorate și a posibilelor conflicte datorate întîrzierii.
Pe lingă avantajele menționate mai sus de asemenea si utilizatorul are anumite responsabilități, petru
excluderea erorilor, care sunt prezentate în Figura 1.1

Autentificarea
mesajelor - remiterea
reciprocă a codurilor
de autentificare către
corespondenții lor,
precum și a asigurării
corectei autentificari a
mesajelor.

Verificarea situației
mesajelor - atît în
Transmiterea privința celor primite,
mesajelor - utilizatorul Responsab cît și în privința celor
este cel care silește ilitățile transmise (care trebuie
prioritățile pentru confirmate de
mesajele pe care le utilizatoru S.W.I.F.T., fie pozitiv,
transmite și le lui fie negativ si ulterior
primește. de destinatar, pentru
cele confirmate pozitiv
de sistem).

Primirea mesajelor -
la primirea unui mesaj,
utilizatorul trebuie sa
introducă în sistem o
confirmare a acestuia
(UAK - confirmare
utilizator pozitivă;
UNK - confirmare
utilizator negativă).

Sursa: Elaborat de autor în baza publicației privind sistemul SWIFT [online]. [citat 15 mai 2019 ] Disponibil:

http://www.stiucum.com/economie/bancile-in-economie/358/sistemul-swift33853.php

Figura 1.1. Responsabilitățile utilizatorului S.W.I.F.T.

8
Capitolul 2. ANALIZA SERVICIILOR OFERITE DE S.W.I.F.T. ȘI A
GRADULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Serviciile oferite de sistemul de transfer S.W.I.F.T. și documentele


necesare pentru efectuarea sa

Aplicațiile - conexiunile SWIFT permit accesul la o varietate de aplicații care includ potrivirea
instrucțiunilor în timp real pentru tranzacțiile de trezorerie și valută, piața bancară. Infrastructura
pentru procesarea instrucțiunilor de plată între bănci și infrastructura pieței valorilor mobiliare
pentru procesarea instrucțiunilor de compensare și decontare pentru plăți, , tranzacțiile în valută și
tranzacțiile cu instrumente derivate.

 Servicii de conformitate - în scopul acordării de servicii în legătură cu respectarea normelor


privind criminalitatea financiară, SWIFT oferă servicii de raportare și utilități cum ar fi
Know Your Customer (KYC), sancțiuni și spălarea banilor (AML). (Referindu-se la:
Sancțiunile SUA și UE împotriva Coreei de Nord)
 Sisteme de mesagerie, conectivitate și software - Miezul afacerii SWIFT constă în furnizarea
unei rețele sigure, fiabile și scalabile pentru buna circulație a mesajelor. Prin intermediul
diverselor hub-uri de mesagerie, software și conexiuni de rețea, SWIFT oferă mai multe
produse și servicii care îi permit clienților săi să trimită și să primească mesaje
tranzacționale.

Odată cu implementarea tehnologiei SWIFTNet, portofoliul de servicii oferite de catre SWIFT s-a
îmbogățit, SWIFT putînd sa ofere utilizatorilor săi urmatoarele servicii: 
 FIN - serviciu de mesagerie, bazat pe tehnologie store-and-forward;
 FIN Copy -functie a rețelei SWIFT care suportă compensarea și decontarea plăților de mare
valoare, precum și a tranzacțiilor din piața de capital. Serviciul FIN Copy, permite instituției centrale
sa recepționeze copia integrală sau parțială a unui mesaj FIN, astfel încat aceasta să poată autoriza
sau preveni distribuirea mesajului catre banca destinatară.
 SWIFTNet InterAct -schimb interactiv (on-line) de mesaje (in format XML);
 SWIFTNet FileAct-schimb interactiv (on-line) de fisiere cu mesaje (in format XML);
 SWIFTNet Browse -vizualizarea on-line a informațiilor; 

9
Toate băncile care au activitate internațională sunt conectate la SWIFT, prin intermediul ei
realizndu-se o gamă largă de operațiuni bancare ca de exemplu: transferuri de depozite bancare
dispuse de clienții băncilor, transferuri de depozite rezultate în urma tranzacțiilor interbancare,
acordari de credite, confirmări de cumpărări sau vînzări de titluri, deschideri de acreditive
documentare, extrase de cont, etc.

Documentele pentru a efectua un transfer S.W.I.F.T. sunt actele de identitate şi rechizitele bancare
ale beneficarului pentru perfectarea ordinului de plată în valută străină în care se indică obligatoriu:

- numele şi prenumele ordonatorului;

- suma şi valuta transferului;

- numele, prenumele, numărul contului bancar şi adresa beneficiarului (în caz de necesitate – codul
IBAN);

- denumirea băncii beneficiarului cu indicarea ţării, adresei şi (în caz de necesitate) a băncii
intermediare;

- codul SWIFT a băncii beneficiarului şi (în caz de necesitate) a băncii intermediare;

- scopul transferului (studii, tratament, ajutor material, cheltuieli familiale, ş.a.);

- documentele ce confirmă scopul şi suma transferului;

2.2 Gradul de utilizare a sistemului S.W.I.F.T. în Republica Moldova și riscurile


pe care acesta le suportă

În vederea asigurării unui cadru de supraveghere adecvat, precum şi a stabilităţii şi eficienţei


transferurilor efectuate prin reţeaua SWIFT, este necesară implementarea unor mecanisme care ar
asigura gestionarea riscurilor concentrate în reţeaua SWIFT. În acest scop, societatea SWIFT
propune cîteva soluţii, una din ele fiind implementarea serviciului SWIFT FINInform, în scopul
monitorizării de către Banca Naţională a participanţilor la reţeaua SWIFT şi a transferurilor realizate
de către aceştia.

Actualmente, o atenţie sporită pe plan internaţional se acordă aspectelor ce ţin de


supravegherea fluxurilor internaţionale de mijloace băneşti atît din punctul de vedere al combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului, cît şi din punctul de vedere al aspectelor ce ţin de
stabilitatea băncilor, precum şi siguranţa şi eficienţa serviciilor de transferuri internaţionale prestate
10
de către bănci clienţilor lor. O atenţie deosebită se acordă monitorizării transferurilor realizate prin
intermediul reţelei SWIFT.
    Cu toate că transferurile realizate prin reţeaua SWIFT posedă riscuri inerente legate de spălarea
banilor şi finanţarea terorismului, scoaterea capitalului din ţară fără avizul autorităţii de
supraveghere etc., actualmente, BNM nu dispune de pîrghii eficiente în vederea supravegherii
participanţilor SWIFT.
    Prin urmare, lipsa mecanismelor de control asupra fluxurilor internaţionale de mijloace băneşti
creează posibilităţi pentru activităţi cu potenţial de risc, ce vizează posibila implicare a băncilor
comerciale în acţiuni dubioase sau riscante, ceea ce în perspectivă poate afecta stabilitatea acestora
şi ar putea avea consecinţe nefaste asupra stabilităţii întregului sector bancar. Astfel, este necesară
monitorizarea fluxurilor respective, fapt care ar permite depistarea la timp a eventualelor nereguli
ale participanţilor SWIFT, precum şi ar contribui la prevenirea activităţilor cu potenţial de risc.
    În prezent compania SWIFT, pentru supravegherea riscurilor sus-menţionate, oferă un serviciu
care permite monitorizarea, de către autorităţile centrale, a participanţilor la reţeaua SWIFT şi a
transferurilor realizate de către aceştia - serviciul SWIFT FINInform.
    Printre principalele beneficii care pot fi obţinute în urma valorificării datelor aferente tranzacţiilor
SWIFT se numară:

a) Obţinerea unor informaţii actuale şi complete care permit intervenţia promptă a autorităţii de
supraveghere în cazul constatării unor abateri la nivel de participant şi/sau sistem;
    b) Extinderea posibilităţilor de analiză în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
finanţării terorismului prin utilizarea sectorului bancar din Republica Moldova;
    c) Alinierea la practica internaţională în domeniul supravegherii care presupune cumularea şi
analiza, din oficiu (off-site), a informaţiei cu privire la sistem/participanţi şi intervenţia, după caz, a
băncii centrale prin măsuri suplimentare de control.

Costul aferent asigurării infrastructurii componentelor hard şi soft, inclusiv costul aferent procurării
licenţelor necesare în acest sens va fi achitat de către BNM, iar băncile participante vor suporta
cheltuieli neesenţiale aferente copierii informaţiei şi vor ajusta aranjamentele contractuale cu
societatea SWIFT.

Evoluția gradului de utilizare a sistemului SWIFT este prezentată în Figura 2.2.

11
Evoluția gradului de utilizare a sistemului
SWIFT(mln.lei)
6
4.83
4 3.26 3.55 Evoluția gradului de
2 utilizare a sistemului
0 SWIFT(mln.lei)
7 18 19
2 01 20 20
n. n. n.
1 ,a 1,
a
1 ,a
ul ul ul
e str e str e str
im im im
Tr Tr Tr
 

Sursa: elaborată de autor în baza analizelor grafice a transferurilor de mijloace bănești efectuate în
favoarea persoanelor fizice ale BNM [online]. [citat 15 mai 2019]. Disponibil:
https://www.bnm.md/ro/content/analiza-grafica-transferurilor-de-mijloace-banesti-efectuate-favoarea-
persoanelor-fizice-53

Figura 2.2. Evoluția gradului de utilizare a sistemului SWIFT în Republica Moldova


Indiferent de riscurile descrise mai sus observăm totuși că transferurile internaționale prin
sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional sunt în continuă
creșere, astfel încît în trimestrul I 2017 au constituit 3.26 mil. USD; în trimestrul I 2018 au constituit
3.55 mil. USD, iar în trimestrul I 2019 au constituit 4,83 mil. USD. Acest fapt este datorat
multitudinii de avantaje pe care îl are acesta.

12
Cocluzii

SWIFT și-a păstrat poziția dominantă în prelucrarea globală a mesajelor tranzacționale. A


trecut recent în zone mai noi oferind rapoarte de utilități și date pentru informații de business, ceea
ce indică dorința sa de a rămâne inovatoare. Pe termen scurt și mediu, SWIFT pare să poată continua
să domine piața.

Fiabilitatea rețelei SWIFT se datorează utilizării acesteia 24 de ore din 24 si 7 zile din 7,
coeficientul de disponibilitate efectiva fiind de 99,5%. 

Majoritatea clienților SWIFT au volum mare de tranzacții pentru care nu este practică
introducerea manuală a instrucțiunilor. Necesitatea automatizării pentru crearea, prelucrarea și
transmiterea mesajelor SWIFT este în creștere. Cu toate acestea, acest lucru se întâmplă la costuri și
cheltuieli operaționale. Deși SWIFT a avut succes în furnizarea de software pentru aceleași lucruri,
acest lucru vine și la un cost. SWIFT ar putea avea nevoie să utilizeze aceste zone problematice
pentru majoritatea bazei sale de clienți. Soluțiile automatizate din cadrul acestui spațiu pot aduce
fluxuri noi de venit pentru SWIFT și pot menține clienții angajați pe termen lung.

Principalul inconvenient al retelei SWIFT este acela ca nu remite nici o confirmare de primire
a mesajului, verificarea modului de transmitere a mesajului realizîndu-se prin controlul operațiunilor
însăși, însă considerăm că avantajele sale multiple acoperă acest dezavantaj.

13
Referințe bibliografice

1) https://www.bnm.md/ro
2) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340405
3) http://www.stiucum.com/economie/bancile-in-economie/358/sistemul-swift33853.php

14