Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare individuala

v-1 Problema 1 Moraru Eugenia , codul fiscal 3847560127474,a fost angajata in calitate de contabil la Tntreprinderea Astra", codul fiscal 1234433567665, la 10 mai 2011.Tot atunci a depus cerere privind scutirea: Personala; Personala a sotului(codul fiscal 2388433743372); Pentru doua persoane intretinute. Pe parcursul anului 2011 Moraru Eugenia a beneficiat de urmatoarele venituri 31.05 salariu 30.06 salariu 10.07 premiu 31.07 salariu 31.08 salariu 30.09 salariu 15.10 salariu 31.10 salariu 30.11 salariu 11.12 premiu 30.12 salariu 5000 lei 5200 lei 2000 lei 3900 lei 5100 lei 3600 lei 2800 lei 2700 lei 4200 lei 2000 lei 4700 lei

l.C alculati impozitul pe venit retinut din veniturile angajatului. 2. Completati: - Cererea lucratorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit retinut din salariu (anexa 1) -Fisa de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de patron Tn folosul angajatului pe anul 2011,precum si a impozitului pe venit retinut din aceste plati (anexa 2); -Informatia privind veniturile calculate si achitate Tn folosul persoanei fizice( juridice) si privind

impozitui pe venit retinut din aceste venituri (anexa 3);{pentru ambeie inireprinderi) -Nota de informare privind platile salariale si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatilor si privind impozitul pe venit retinut din aceste plati pentru perioada fiscaia
2011(Forma IAL ) (anexa 4); -Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitului pe venit retinut din aceasta(Forma IRV) (anexa 5);

Problema 2 Intreprinderea Modern", platitoare de TVA,codul fiscal 1234512342345,nr. de inregistrare a TVA 2341231, a efectuat urmatoarele operatii economice in luna martie 2012. 1. A procurat materie prima in valoare de 30000 lei (inclusiv TVA),care ulterior a fost comercializata la pret de

40000 lei. 2. a) A inregistrat facturile fiscale de la: Union Fenosa-3000 lei (inclusiv TVA);

b) Moldtelecom -684 lei (inclusiv TVA); c) Apa Canal-540 lei (inclusiv TVA). 3. A livrat produse alimentare pentru copii -5000 lei. 4. A importat marfuri: -valoarea-n vama fara taxa pentru proceduri vamale si taxa vamala-115000 lei; -taxele vamale-8510 lei. 5. A vindut unei intreprinderi 1000 unitati produs la pret de 6 lei bucata,fara TVA.Pretui de piata constituind 8 lei pentru unitate fara TVA.CostuI efectiv constituie 12000 lei. 6. 7. A A procurat un calculator la pretui de 5000 lei, fara TVA, care ulterior a fost livrat cu titlu gratuit unei scoli. procurat produse de panificatie(cu exceptia produselor alimentare pentru copii) la pretui de 3240

(inclusiv TVA),care ulterior au fost livrate cu un adaos comercial de 10 %. 8. 9. 10. Livreaza Exporta Livreaza produse rezidentului din zona economica libera -20000 lei.CostuI efectiv fiind de 14000 lei. marfuri m valoare de 30000 lei. servicii de transportare a marfurilor la pretui de 15000 lei,TVA 20%, costul serviciilor

constituind 10000 lei. 11. A vmdut produse consumatoriior interni In valoare de 60000 lei,TVA 20%,costul produselor constituind

50000 lei. 12. S-au restituit materiaiele cumparate anterior,plata pentru care nu a fost efectuata-12000 iei (inclusiv TVA). 13. A livrat servicii de tansportare a pasagerilor pe teritoriul tarii ?n suma de 40000. 1. Calculati TVA aferent procurarilor si livrarilor. 2. Contabilizati tranzactiile date.

3.lntocmiti Declaratia privind TVA.

Lucrare individuala
v-2 Probiema 1 Melnic Maria , codul fiscal 3847566007474,a fost angajata in calitate de manager de vinzari la intreprinderea Axa", codul fiscal 1234433567665, la 10 mai 2011.Tot atunci a depus cerere privind scutirea: - personala; -personala a sotului (codul fiscal 3215647990088); -o persoana intretinuta.
31.5 10.6 30.6 31.7 31.8 30.9 salariu premiu salariu salariu salariu salariu 3000 lei 2500 lei 3740 lei 3870 lei 5200 lei 3500 lei 2850 lei 2400 lei 4150 lei 2000 lei

15.10 salariu 31.10 salariu 30.11 salariu 11.12 premiu

30.12 salariu

3705 lei

1. Calculati impozitui pe venit retinut din veniturile angajatului. 2. Completati:


- Cererea lucratorului privind acordarea scutirilor la impozitui pe venit retinut din salariu (anexa1) -Fisa de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de patron in folosul angajatului pe anul 2011,precum si a impozitului pe venit retinut din aceste plati (anexa 2); -informatii privind veniturile calculate si achitate in folosulpersoanei fizice (juridice) si privind impozitul pe venit retinut din aceste venituri anexa 3); pentru ambele intreprinderi -Nota de informare privind platile salariale si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatilor si privind impozitui pe venit retinut din aceste plati pentru perioada fiscala 2011(Forma IAL ) (anexa 4)

Problema 2
Intreprinderea Faur", platitoare de TVA,codul fiscal 1200012342345,nr. de inregistrare a TVA 1141231, a efectuat urmatoarele operatii economice in luna februarie 2012. 1. A procurat materie prima in valoare de 60000 lei (inclusiv TVA),care ulterior a fost comercializata la pret

de 90000 lei. 2. 3. a) A procurat produse alimentare in valoare de 5000 lei, TVA 20%.

A inregistrat facturile fiscale de la: Union Fenosa-3480 lei (inclusiv TVA);

b) Moldtelecom -720 lei (inclusiv TVA); c) Apa Canal-1470 lei (inclusiv TVA). 4. A livrat produse nealimentare pentru copii -5000 lei. 5. A importat marfuri : -valoarea-n vama fara taxa pentru proceduri vamale si taxa vamala-120000 lei; -taxele vamale-8880 lei. 6. A vindut unei Intreprinderi 3000 unitati produs la pret de 5 lei bucata,fara TVA.Pretul de piata constituind 7 lei pentru unitate fara TVA.CostuI efectiv constituie 12000 lei. 7. 8. A A procurat un televizor la pretul de 3500 lei, fara TVA, care ulterior a fost livrat cu titlu gratuit unei scoli. procurat 100 kg zahar la pretul de 18,36 lei pentru un kg (inclusiv TVA),care ulterior au fost livrate cu

un adaos comercial de 10 %. 9. 10. 11. 12. Livreaza Exporta produse rezidentului din zona economica libera -20000 lei.CostuI efectiv fiind de 14000 lei. marfuri in valoare de 30000 lei.

Livreaza servicii de transport la pretul de 20000 lei, TVA 20% , costul serviciilor constituind 12000 lei A vindut produse consumatorilor interni in valoare de 70000 lei,TVA 20%,costul produselor constituind

50000 lei. 13. S-au restituit materialele cumparate anterior,plata pentru care nu a fost efectuata-15000 lei (inclusiv TVA). 14. Suma TVA destinata trecerii Tn cont Tn penoada precedents constituit 2500 lei.

1. Calcuiati TVA aferent procurarilor si livrarilor. 2. Contabilizati tranzactiile date.

3.lntocmiti Declaratia privind TVA.