Sunteți pe pagina 1din 5

O unitate de comertc, care tine

evidenta marfurilor la pret de


vinzare cu amnuntul inclusive taxa
pe valaore adaugata aachizitionat
marfuri de la furnizor persoana
fizicaconform actului de achizite a
marfurilor in valoare de 15300 lei
potrivit ordinului conducatorului
marimea adaosului 25 %, iar taxa pe
VA aferenta pretului de vinzare este
de 20 %. Determinat CI , pret de
vinzare fara TVA SI CU TVA.
DT 217 CT 514 = 15300 ; dt 217 CT 831
= 15300 * 25% = 3825 ; DT 544 CT 242
= 15300
CI = 15300 Adaos = 15300 * 25 = 3825
Pret de vinzare fara TVA = 15300+ 3825
= 19125 TVA = 19125 * 20 % =3825
pret de vinzare cu TVA = 3825 +19125
= 22950 lei
O entitate economica care are ca
obiectiv de activitate
comercializarea marfurilor cu
ridicata achizioneaza un lot de
marfuri , facture achitind-o ulterior
prin banca. La receptive sau

constata lispuri in limita normelor


de persibil de 2050 lei Facture fiscal
cuprinde Valoarea marfurilor
150000, TVA 30000. Servicii de
transport inclusive TVA 8300, TVA
1383,33.
CI= 150000 + 6916,67 = 156916,67
Adaosul commercial = 156916,67*30% =
47075 pret de vinzare fara tva =
156916,67 + 47075 = 203991,67 TVA =
203991,67 *20 = 40798,33 pret de
vinzare inclusive tva = 203991,67 +
40798,33 = 244790
St 217 ct 521 = 150000 DT 534 CT 521
= 30000 st 217 CTA ct 521 = 6916,67
tva DT 534 CT 521 = 1383,33 dt 714 ct
521 2050 dt 521 CT 242
O entitate economica care are ca
obiectiv de activitate
comercializarea marfurilor cu
ridicata achizioneaza un lot de
marfuri , transferind un avans in
vederea procurarii ulterioare .
Facture fiscal cuprinde Valoarea
marfurilor 150000, TVA 30000.

Servicii de transport inclusive TVA


8300, TVA 1383,33.
Sa transferat un avans furnizorului
in suma de 188300 lei lispurile
suntdin vina furnizorului 2050 LEI ,
fiind recuperate eprin mijloace
banesti prin banca.
DT 224 CT 242 - 188300 DT 217 CT 521
150000 DT 534 CT 521- 30000 DT 217
CT 521 -6916.67
DT 534 CT 521 = 1383, 33 DT 217 CT
521 (2050) DT 534 CT 521 (410) DT
234 CT 224 2050 DT 234 CT 534 410
DT 521 CT 224 - 186250 ci =(1500002050) +6916,67 = 154866,67
O entitate economica care are ca
obiectiv de activitate
comercializarea marfurilor cu
ridicata achizioneaza un lot de
marfuri , transferind un avans in
vederea procurarii ulterioare .
Facture fiscal cuprinde Valoarea
marfurilor 150000, TVA 30000.
Servicii de transport inclusive TVA
8300, TVA 1383,33.

Sa transferat un avans furnizorului in


suma de 150000 lei PLUSURILE 13450
fara TVA furnizorul a prezentat facture
suplimentara pentur acetse marfuri iar
valorea lor va fi achitata cu mijloace din
banca.
DT 224 CT 242 - 150000 DT 217 CT 521
150000 DT 534 CT 521- 30000 DT 217
CT 521 -6916.67
DT 534 CT 521 = 1383, 33 DT 217 CT
521 13450 DT 232 CT 521 2690 dt
521 ct 224 150000 dt 521 ct 242
54440
( 30000+6916,67+1383,33+13450+269
0) dt 534 ct 232 2690 CI =
150000+6916.67+13450 = 170366,67
Entiattea Mega plus care tine
evidenta la cost de achizitie
achizitioneaza marfuri de la furnizor
, conform facturii fiscal in valaore
de 3200000 lei inclusive TVA. La
receptive sau constatat abateri de
natura plusurilor neacceptate in
valoare de 12300 lei. Returnate
ulterior furnizorului. Cheltuielile cu
returnarea suportate de comparator

se prezinta astfel 180 slariu pentru


incarcare, fara contributii vas pam.
Si 575 lei cost transportului fara
TVA. Efectuat de o persoana terta
care a prezentat facture pentru
serviciile prestate. Pentru
transportare marfurilro
achiziitonate a fost folosit
transportul propriu al unitatii de
comert , cost efectiv 25385 lei.
Dt 217 ct 521 2666666,67 dt 534 ct
521 533333,33 dt 914 12 300 dt 712 ct
531 180 dt 712 ct533 48,6 dt712 ct
544 575 dt 534 ct 544 115 dt 712 ct
812 25 385 Dt 521 ct 242 3200000 CT
914 12300
In scopul aprovizionarii cu marfuri
SA Gloria a transferat unui furnizor
avans in suma de 412020 lei in baza
ordinului de plata. Dupa incasarea
avansului furnizorul a expediat
marfa insotita de Valorea marfurilor
275500 valoarea ambalajelor 6500
servicii de transport 12300 TVA
58860. La receptive sau constat
diferente minusuri din vina

furnizorului 750 lei fara tva, lipsuri


in limita perisabilitatii 180 lei fara
TVA . minusurile au fost
recunoscute de furnizor si restituite
unitatii comerciale prin transfer de
mijloace banesti . adaos commercial
25 %. COST DE INTARRE PRET DE
VINXARE ?
CI = 275500+6500+12300 750-180=
293370 ADOS COMERCIAL 293370*25=
73342.50 pret de vinzare fara tva =
293370+73342,50= 366712.50 tva =
366712,50*20=73342,50 pret de vinzare
cu tva = 366712,50+73342,50 =
440055
Transferarea avansului dt 224 ct 242 =
412020 livrarea marfii dt 217 ct 521
27550 dt 217 ct 521 6500 dt 217 ct 521
12300 dt 534 ct 521 58860 lipsurile dt
217 ct 521 (930) lipsurile din vna
furnizorului dt 234 ct 224 750 dt 234 ct
534 150 lipsuri in limita normelor dt 714
ct 521 180 dt 242 ct 234 750 + 150 tva
= 900

Dt 521 ct 224 352410 dt 217 ct 831


275500 +6500+ 12300 + tva 20752,5 *
20% = 63010,5
O entitate avind ca obiect principal
de activitate comercializarea
marfurilor cu amanuntul
achizitioneaza marfuri conform
facturii care cuprinde: marfa B
1250b *14,5 lei = 18125 marfa C
3400b* 12 lei b TVA aferenta
marfurilor 8 % = 4714 servcii de
transport 9840 tva 2460 . adaosul
30% entiatea repartizeaza
cheltuielile de transport
aprovizonare proportional valorii
marfurilor procurate, determinate CI
si preteul de vinzare
Achizitionarea marfurilor DT 217 B CT
521 - 18125 DT217 C CT 521 -40800
TVA DT 534 CT 521 8% - 4714 Dt 217 B
Ct 521 3152 DT 217 C ct 521 7098
TVA dt 534 CT 521 2050
Determinam coeficientul de repartizare
= val trans \ val marfurilor = 10250 \
58925 = 01739

Dt 521 ct 242\ 244 75933


(1812+40800+4714+10250) CI B =
18125 + 3152 = 21277 adaos 21277* 30
= 6383, 1 pret de vinzare afra tva 21277
+ 6383,1 = 27660,1 TVA = 27660,1 *
8% = 2212,8
Pret cu TVA =27660,1+2212,8= 29872,9
pret vinzare unitary = 29872, 9/ 1250 =
23,99 lei b
CI C = 40800+7098=47898
Adaos= 47898*30= 14369,4
Pret faar tva = 47898+14369,4=
62267,4
Tva = 62267,4*8% =4981,4
Pret de vinzare cu tva =
62267,4+4981,4=67248,8
Pre unitary = 67248,8/3400
Dt 217 ct 821 = 20752,5
Dt 217 CT 825 =
(18125+40800+10250+20752.5*20=
17985,5
Unitatea de comert care practicaa
vinzari cu amanuntul se
aprovizioneaza cu marfuri prin
intermediul titularului de avans , in
acest scop fiind eliberat un avans in

suma de 1500 lei. Facture fiscal


emisa de furnizor cuprnde valorea
marfurilor , pret de vnzare 1800 lei
inclusive TVA 20 %. Adaos
commercial 30 %, tv ala vinzare 20
% achitarea completaa cu titularul
sa efectuat posterior dupa
prezentarea decontului de avans.
Pret de vinzare cu amanuntul fara
TVA SI CU TVA.
Dt 226 ct 241 1500 dt 217 ct 521 1500
dt 534 ct 521 300 dt 521 ct 226 1500 dt
521 ct 532 300 dt 532 ct 241 300
Pret de vinzare fara tva (1500*30 )
+1500=1950 pret vinzare incl tva =
1500+(1500*30)+1950*20= 2340 dt217
ct 831 =450 dt 217 ct 825

S-ar putea să vă placă și