Sunteți pe pagina 1din 7

Contabilitatea TVA 1. 2. 3. 4. 5.

Caracteristica generala Modul de calcul si achitare a TVA Contabilitatea TVA aferenta operatiilor de procurare a marfurilor si serviciilor Contabilitatea TVA aferenta operatiilor de livrare a marfurilor si serviciilor Modul de intocmire si pre entare a declaratiei privind TVA

1! TVA un impo it indirect general de stat ce repre inta o forma de colectare la buget a unei parti din valoarea produselor primite" marfurilor comerciali ate" serviciilor prestate care sunt supuse impo itarii pe teritoriul #M precum si a unei parti din valoarea marfurilor si serviciilor importate $biecte impo abile ale TVA constituie% 1. &ivrarea marfurilor" serviciilor de catre subiectii impo abili repre entind re ultatul activitatii lor de intreprin ator 2. 'mportul marfurilor" serviciilor in #M cu e(ceptia marfurilor de u personal importate de persoanele fi ice a caror valoare nu depaseste limita preva uta de legislatia in vigoare )ubiectii impo abili cu TVA pot fi% a! *ersoane fi ice+,uridice care desfasoara activitate de intreprin ator cu e(ceptia a autoritatilor si institutiilor publice care sunt sau trebuie sa fie inregistrati ca platitori de TVA. 'nregistrarea in calitate de subiect impo abil cu TVA pot fi% 1. $bligatoriu -livrari impo abile ./00000! 2. 1enevol -livrari impo abile . 100000 cu incasarea prin virament! b! *ersoane fi ice+,uridice care importa marfuri cu e(ceptia persoanelor fi ice care importa marfuri de u personal c! *ersoane fi ice+,uridice care importa servicii Cotele TVA% 1. )tandard se aplica in marime de 202 a marfurilor si serviciilor importate si a livrarilor efectate pe teritoriul #M 2. Cote reduse 3 42 -piinea si produse de panificatie" laptele si produsele lactate" ahar din sfecla de ahar" productia din fitotehnie si ootehnie! 3 /2 )e aplica la operatiile de livrare a ga elor naturale si lichifiate atit importate cit si de pe teritoriul #M 3 02 se aplica marfurile" serviciile pentru e(port si toate tipurile de transporturi international de marfuri si pasageri" energia electrica" energia termica si apa calda pentru bunurile mobiliare cu destinatia locativa indiferent de subiectul in a carui gestiune se afla aceste bunuri. Marfurile si serviciile destinate folosintei oficiale de catre misiunile diplomatice. Marfurile" serviciile livrate in ona economica libera in afara teritoriului vamal al #M livrate din ona economica libera in afara teritoriului vamal livrate de catre re identii diferitelor one economice unul altuia. Marfurile livrate in maga inele 5ut6 7ree &ivrari scutite de TVA% 1. *rodsele alimentare si nealimentare pentru copii" 2. serviciile medicale cu e(ceptia celor in saloanele cosmetologice " 3. serviciile legate de ingri,irea batrinilor" 4. serviciile postale" distribuirea pensiilor si indemni atiilor" 5. serviciile financiare. 2! )ubiectii impo abili sunt obligati lunar sa calcule e suma diferentei dintre TVA aferent livrarilor si TVA aferent procurarilor luind in considerare trecerea in cont din luna precedenta 'n ca ul in care care se obtine o valoare po itiva sold creditor la contul 534.2" aceasta urmea a a fi achitata la buget pina in ultima i a lunii urmatoare de gestiune" 'n ca ul in care se obtine o valoare negativa sold debitor la contul 534.2" aceasta marime se trece in cont pentru perioadele viitoare. 5in aceasta creanta contribuabilul poate pretinde la restituirea sumei -termenul 8 45 de ile! daca au avut loc livrari la cota 0 sau la cote reduse

3! *rincipalul document primar pe ba a caruia este contabili at TVA serveste ff document in ba a caruia se inregistrea a operatiile de iesire a bunurilor materiale de la furni ori si de intrare la cumparatori. ff este perfectata de catre agentii economici inregistrati in calitate de platitori de TVA pentru livrarile impo abile indiferent de cotele TVA aplicate. 'n ca ul procurarilor contribuabilul are dreptul la trecerea in cont a TVA% 1. Contribuabilul sa fie platitor de TVA 2. sa e(iste document ,ustificativ -ff" declaratia vamala! 3. *rocurarile sunt destinate activitatii de intreprin ator 4. *rocurarile sa fie destinate livrarilor impo abile 'n ca ul in care nu se respecta conditiile mentionate TVA aferent procurarilor se trece la cheltuieli sau consumuri *rocurarile de bunuri si servicii pot fi efectuate de catre contribuabili contra numerar" prin virament"cu plata ulterioara "in avans" sub forma de aport la capitalul statutar" titlul gratuit" pe calea schimbului. '. *rocurarea valorilor materiale-serviciilor! contra numerar 8 3 )uma TVA aferenta valorilor materiale procurate se trece in cont in momentul inregistrarii la intrari a acestora % 5t 121" 123" 211" 213" 219 5t 534.2 Ct 229" 532 ''. *rocurarea bunurilor impo abile cu TVA cu achitarea prin virament% 3 'nregistrarea la intrari a valorilor materiale% 5t 121" 123" 211" 213" 219 5t 534.2 Ct 521 3 Virarea mi,loacelor banesti in achitarea datoriei fata de furni or% 5t 521 Ct 242" 243 '''. *rimirea bunurilor sub forma de aport la capitalul statutar 'n ca ul inregistrarii....sau valoarea in vama unitara depaseste /000 lei si investite sub forma de aport la capitalul statutar conform art 3 al codului fiscal nu se aplica TVA 3 'nregistrarea la intrari a activelor pe termen lung si a activelor curente cu e(ceptia mi,loacelor fi(e%5t 112" 111"211"213"219 5t 534.2 Ct 313 3 'nregistrarea la intrari a mi,loacelor fi(e%5t 121"123 Ct 313 'V. *rimirea bunurilor cu titlul gratui 'n conformitate cu prevederile C7 subiectul impo abil ce primeste bunurile" serviciile cu titlul gratuit nu achita si nici nu urmea a sa achite TVA aferenta acestora" el nu are dreptul de a trece in cont TVA. La beneficiar:intrarea bunurilor si serviciilor primite cu titlul gratuit 1.5t 211" 213" 219" 123" 121"411"913"912 Ct /22 La furnizor% 1.Casarea costului bunurilor+serviciilor prestate%5t 911 Ct 219" 21/" 411 2.#estabilirea TVA la buget 5t 913 Ct 934.2 V. 'mport de marfuri si servicii% TVA aferenta tran actiilor e(tern are urmatoarele caracteristici% 1. TVA se achita in avans la conturile tre oreriei de stat 2. TVA se achita impreuna cu alte plati vamale care se numesc drepturi de import e(port 3. TVA se calculea a in declaratia vamala care serveste drept ba a documentara pentru trecerea in cont si contabili area 4. TVA se calculea a prin inmultirea cotei TVA la valoarea in vama acare se determina prin insumarea urmatoarelor elemente% a. valoarea de procurare b. cheltuieli de transport de asigurare" incarcare" descarcare" acci e" ta(a vamala si alte proceduri vamale

*roblema% )#& :;< a importat marfuri in valoare de 200000 lei " cheltuieli de transport efectuate de un agent economic din #M constituie 10000 lei" ta(a vamala 102 din voloarea in vama a marfurilor" Ta(a pt procedurile vamale 0.4 2 suma )erviciilor fata de organul vamal a fost achitata pina la momentul devamarii prin transfer 1. Val vama=200000>10000=210000 lei 2.TV=210000?102=2100 3.TV*=210000?0.42=440 4.TVA=-210000>2100>440!?202=4/3/4 Transferarea ta(ei vamale in avans organului vamal 5t 22@ Ct 242 3 21000>440=21440 Transferarea TVA la buget la momentul devamarii 5t 534 Ct 242 3 4/3/4 #eflectarea la intrari a marfurilor procurate 5t 219 Ct 521 8 200000 #eflectarea cheltuielilor de transport pentru care )AC2 le includem in costul acestora 5t 219 Ct 53@ 8 10000 'ncluderea Ta(ei vamale si ta(ei pentru proceduri valame in costul marfuu 5t 219 Ct 22@ 8 21440 Achitarea datoriei fata de furni ori si organi atia de transport 5t 521 Ct 243 8 200000 5t 53@ Ct 242 8 10000 )pecificul la import de servicii TVA aferent importului de servicii are urmatoarele particularitati% 1. 'mport de servicii 8 serviciile in care beneficiarul este re ident al #M" prestatorul-furni orul! este ne re ident si locul prestarii serviciiului este #M articolul 110 al codului fiscal 2. $bligatia de plata a TVA apare la momentul achitarii datoriei fata de ne re ident 3. TVA aferent importului de servicii se trece in cont in perioada achitarii serviciilor si din punct de vedere contabil acest TVA se reflecta atit in debit cit si in credit la contul 534 4. #eesind din punctul 3 TVA aferent importului de servicii se declara in luna achitarii la buget si se pre inta declaratia TVA atit la livrari cit si la procurari de servicii se contabili ea a astfel% a. &a suma TVA calculata 5t 225 Ct 534 b. &a suma TVA achitata 5t 534 Ct 442 c. &a suma TVA trecuta in cont 5t 534 Ct 225 B(% intreprinderea :; <re ident al #M repre entat de catre un prestator strain i s3a prestat serviciu de montare a unui utila, la valoarea de 1000 euro la cursul de 15.5.Cursul oficial 1AM 8 15./ 1. #eflectarea serviciului prestat de prestatorul strain% 5T 121 CT 521" 53@ 8 1000 euro? 15"5 2. Calculam TVA aferent serviciului importat% 5t 225 Ct 5343 15500?20 2 3. )tingerea datoriei fata de prestatorul serviciului% 5t 521 "53@ Ct 2433 15/00 4. 5iferenta negativa % 5t 922 Ct 521 3 100 lei 5. Trecerea in cont a TVA% 5t 534 Ct 225 8 3100 'n ca ul unor procurari in scopul de antreprenoriat si pentru livrari impo abile care ulterior si3au schimbat destinatia este necesar de a restabili suma TVA -utili area in scopuri distractive" lipsuri la inventariere! B(.%'n re ultatul inventarierii la depo itul unei intreprinderi au fost depistate materiale lipsa la valoarea de bilant de @00 de lei din care lipsa in limita normelor de perisabilitate naturala 300 lei" peste normele de perisabilitate naturala /00 lei" inclusiv din vina gestionarului 500 lei.Valoarea la pret de piata a materialelor lipsa spre desbagubire de gestionar 540 lei fara TVA.Culpabilul a recunoscut vina si a depus cererea de a se retine din salariul -retinerea lunara 420 lei!. 1. Casarea valorii de bilant a materialelor constatate lipsa% 5t 914 Ct 211 3 @00 lei 2. #estabilirea TVA la buget% 5t 913 Ct 534 3 120 3. 'nregistrarea creantei gestionarului privind despagubirea daunei materiale% suma tot= 540> 540?202=/@/ venit brut= 4203420+/=350-prima luna! venit anticipat= 540 8 350=230 lei-a doua luna! TVA calculat= 230? 202= 4/ lei

5t 229 3/@/ Ct /12 3 350 Ct 515 3 230 Ct 534 3 90 Ct 535 8 4/ 4. #etinere din salariul% 5t 531 Ct 229 8 420 lei 5. #ecunoasterea venitului curent% 5t 515 Ct /12 8 230 /. &a suma TVA % 5t 535 Ct 534 3 4/ 9. #etinerea din salariului a pagubei -'' luna!% 5t 531 Ct 229 3 29/lei 4!'n conformitate cu artiColul @3 al codului fiscal notiunea de livrare cuprinde operatiile de comerciali are a produselor finite fabricate de intreprinderile din sfera productiva" a marfurilor de catre intreprinderile comerciale" prestarile de servicii" precum si o serie de operatii care nu sunt specifice activitatii de intreprin ator preva ute in statutul intreprinderii ca vin area mi,loacelor fi(e " terenurilor si altor active curente. 5ocumentul primar prin care se perfectea a operatiile de comerciali are a produselor finite" marfurilor" serviciilor" altor active il constituie 77-factura fiscala!. 'n scopuri fiscale operatiile de recunoastere a veniturilor care cuprind si sumele TVA se inregistrea a in #egistrul de evidenta a livrarilor. B(.% )#& :;< a vindut produse finite conform 77 cumparatorului sau )#& :D< in valoare de 1500 lei" TVA 20 2 3 'nregistrarea venitului din comerciali area produselor finite% 5T 221 3 1400 CT /11 3 1500 Ct 534 3 300 5eseori in operatiile de efectuare a livrarilor in contractele incheiate se negocia a plata anticipata -in avans! pentru bunurilor care urmea a a fi e(pediate. Codul 7iscal califica avansul ca o livrare si TVA din avans trebuie sa fie inregistrata desi dreptul patrimonial al bunurilor ce urmea a a fi vindute in momentul incasarii avansului nu a trecut de la furni or la cumparator.&a momentul incasarii avansului furni orul sau prestatorul de servicii nu eliberea a 77. 5rept ba a ,uridica de a inregistra TVA serveste ordinul de plata ane(at la e(trasul de cont al bancii. 'n practica livrarilor valorilor materiale-servicii! e posibil plata in avans mai mica" egala sau mai mare decit valoarea bunurilor vindute sau serviciilor prestate. B(.%)#&<;< a incasat in contul curent un avans in suma de 5000 lei pentru produsele finite ce urmea a a fi e(pediate cumparatorului )#&<E<. *este 5 ile dupa incasarea" furni orul e(pedia a cumparatorului produse finite la valoarea de 9500 fara TVA" conform 77.Costul produselor finite vindute /000 lei 1. *rimirea avansului de la cumparator% 5t 242 Ct 523 3 5000 lei 2. #eflectarea TVA% 5t 225 Ct 534 3 433"33 3. Casarea V1-costului efectiv al produselor vindute!% 5t 911 Ct 21/ 8 /000 lei 4. Vin area produselor finite% 5t 221 8 @000 lei Ct 21/ 39500 Ct 534 3 1500 5. Trecerea in cont a TVA de la avansul primit% 5t 534 Ct 225 3 433"33 /. Achitarea definitiva a TVA la buget% 5t 534 Ct 242 3 ///./9 -15003 433"33! 9. )tingerea creantei cumparatorului din contul avansului primit% 5t 523 Ct 221 3 5000 lei 4. 'ncasarea mi,loacelor banesti de la cumparator% 5t 242 Ct 221 3 4000 lei Contabilitatea TVA in livrarile cu discont *entru valorile materiale sa fie achitate de catre cumparatori inainte de termen furni orii -prestatorii de servicii! vor sa acorde discont fara micsorare de pret 5iscontul acordat contribuie la micsorarea sumei TVA 'n livrarile impo abile cu discont pot fi posibile in 2 variante% 1. Achitarea creantei de catre cumparator este efectuata in aceeasi perioada gestionara in care a fost inregistrata livrarea. 'n ca ul dat se permite diminuarea venitului inregistrat cu suma discontului de aferenta valorilor materiale-serviciilor prestate! in aceiasi perioada gestionara 2. Achitarea creantei este efectuata in perioada gestionara ulterioara perioadei de e(pediere a valorilor materiale -prestarii serviciilor!" in ca ul dat colectarea venitului inregistrat in perioada gestionara cu

suma discontului nu se permite" aceasta suma va fi reflectata in contabilitatea furni orului in perioada ulteriara dupa inregistrarea venitului si recunoscuta drept cheltuieli )#& :;< la data de 1@ septembrie 2011 a vindut cumparatorului )#& :D< produse finite la pret de vin are 100000 lei fara TVA cu conditia ca daca se achita timp de 10 ile beneficia a de o reducere de 32. Costul produselor finite vindute @0000 lei si la data de 25 septembrie 2011 cumparatorul conform ordinului de plata a virat suma respectiva 1. Constatarea venitului din vin area produselor finite 5t 221 8 120000 lei -1@.0@.11! Ct /11 8 100000 lei Ct 534 8 20000 lei 2. Casarea valorii de bilant a produselor finite vindute 5t 911 Ct 21/ 8 @0000 lei 3. A,ustarea creantei si a venitului 5t 221 8 -3/00! lei Ct /11 8 -3000! lei Ct 534 8 -/00! lei 4. 'ncasarea mi,loacelor banesti in achitarea datoriei diminuata cu suma discontului 5t 242 Ct 221 3 12000033/00=11/400 /. Achitarea TVA la buget 5t 534 Ct 242 8 1@400 lei 'n ba a conditiilor e(emplului precedent admitem ca )#& :;<a vindut produse primite cumparatorului )#& :D< la data de 2@ decembrie 2011 iar achitarea a avut loc la 5 ianuarie 2012 1. Constatarea venitului din vin area produselor finite 5t 221 8 120000 lei -15.0@.11! Ct /11 8 100000 lei Ct 534 8 20000 lei 2. Casarea valorii de bilant a produselor finite vindute 5t 911 Ct 21/ 8 @0000 lei 3. Achitarea TVA la buget 5t 534 Ct 242 8 20000 lei 4. 'ncasarea mi,loacelor banesti din vin area produselor 5t 242 Ct 221 8 11/400 lei 5. #eflectarea cheltuielilor aferente discontului oferit 5t 912 Ct 221 8 3000 lei /. Trecerea in cont a TVA aferent discontului oferit 5t 534 Ct 221 8 /00 lei Contabilitatea TVA aferenta livrarilor in contul retribuirii muncii 5in cau a situatiei financiare dificile unele intreprinderi practica achitarea salariilor personalului prin oferirea produselor primite sau marfurilor. *revederile articolului @@ califica marfurile de productie proprie din contul retribuirii muncii anga,atului drept livrarii impo abile. Valoarea impo abila a acestor livrari o constituie valoarea la pret de piata inclusiv TVA drept suma a salariului lucratorului intreprinderii care trebuie sa fie achitata in forma naturala se serveste salariu spre plata indicat in lista de plata. Valoarea totala a produselor finite oferite in achitarea salariului personalului este egala 32000 lei inclusiv TVA" costul efectiv al produselor 29000 lei. 1. #eflectarea veniturilor din oferirea produselor personalului in contul retribuirii muncii 5t 229+531 8 32000 lei Ct /11 8 2///9 lei Ct 534 8 5333 lei 2. Casarea costului 5t 911 Ct 21/ 8 29000 lei 3. )tingerea creantei la suma salariului indreptat spre achitare 5t 531 Ct 229 8 3200 lei

Contabilitatea TVA in operatiile de e(port Conform articolului 104 al contului fiscal" marfurile" serviciile de transport internationale de pasageri si incarcaturi se impo itea a TVA la cota 02. B(portul de valori materiale este reflectata rin diferite documente care pot fi divi ate in urmatoarele grupe% 1. 5ocumentele tehnice 8 cuprind caracteristicile tehnice ale materiei prime sau materialelor din care au fost fabricate produsele finite 2. 5ocumentele de insotire a marfurilor 8 certificatul de origine -confirma cine este producatorul si originea producatorului respectiv! 3. 5ocumentele de transport si e(pediere 8 factura de e(peditie" scrisoarea de transport international 4. 5ocumentele de de contare 8 factura invoice" documente bancare a valutei straine" ordinul de plata" acreditivul 5. 5ocumentele vamale 8 declaratia vamala de e(port" calculul cheltuielilor pentru procedurile vamale" ordinul de plata a impo itului 1unurile se considera e(portate si prin urmare contribuabilul are dreptul la restituirea TVA aferenta valorilor materiale e(portate daca dispune de documentele necesare. 5aca re identul #M incasea a un avans pentru e(portul ulterior a unor produse primite in marfuri" TVA din avans nu se calculea a. B(. 'ntreprinderea re identheiat un contract de livrare a marfurilor cu un ne re ident in valoare totala 10000F" cursul 1AM la data tran actiei de e(port 11"05 lei platile vamale au consituit 1000 lei costul de productie a marfurilor reali ate constituie 50000 lei" cheltuieli privind transportarea marfurilor 1200 lei" la momentul incasarii mi,loacelor banesti de la cumparator cursul era de 12"45% 1. &ivrarea marfurilor% 5t 221 Ct /11 10.000?11"05 2. #eflectarea costului marfurilor vindute 5t 911 Ct 219 50.000lei 3. #eflectarea cheltuielilor de transport a marfii a! Transport propriu% 5t 912 Ct 412 1200lei b! Transportul organi atiei speciali ate% 5t 912 1000 " 5t 534 200 Ct 53@"521 1200 lei 4. #eflectarea platilor vamale% 5t 912 Ct 53@"242 5. 'ncasarea mi,loacelor banesti din livrarea marfurilor% 5t 243 10000?12"45 124500 Ct 221 10000?11"05 110500 Ct /22 10.000?-12"45311"05! 14000 5)$bligatia subiectului impo abil de intocmire a declaratiei privind TVA este reglementata de articolul 115 al C7.5eclaratia se intocmeste pe un formular special care este pre entat la inspectoratul fiscal de stat de la locul de inregistrare nu mai tir iu de ultima i a lunii care urmea a dupa incheierea perioadei fiscale -luna calendaristica!. 5eclaratia se completea a in ba a datelor reflectate in registrul de evidenta a procurarilor si registrul de evidenta a livrarilor pentru perioada fiscala incheiata. 'n 5eclaratia privind TVA in mod obligatoriu se reflecta % 3 perioada fiscala 3 denumirea si adresa subiectului impo abil cu TVAG 3 C7 si codul TVA 3 clasificatia bugetara a veniturilor indicindu3se capitolul 115 paragraful 01 Cele doua compartumente de declaratie cuprind informatii aferente% a! informatii aferente livrarilor de marfuri si servicii b! informatii aferente procurarilor de marfuri si servicii &a completarea declaratiei nu se admit corectari si radieri. 5eclaratia privind TVA este insotita in mod obligatoriu de o ane(a care contine informatia privind facturile fiscale primite in acea perioada fiscala si care sunt in registru de evidenta a procurarilor.'n conformitate cu

art 115 a C7 TVA urmea a a fi achitata nu mai tir iu de data stabilita pentru pre entarea declaratiei privind TVA cu e(ceptia achitarii la buget a TVA privind serviciile importate B(.)#& ( platitoare de TVA C+f1435/94@94@44" numarul de inregistrare a TVA 9/54434 a efectuat urmatoarele operatii economice in perioada curente% 3 s3a procurat +beneficiar% a! servicii de furni are a energiei electrice3 2000 lei" TVA 202 b! servicii de reparatie a mi,locului de transport care deserveste administratia intre3 1000" TVA 20 2 c! marfuri prin import 8 2503 " TVA 20 2 d! ga e naturale 8 103 lei " TVA /2 3 s3a livrat+prestat % a! marfuri consumatorilor interni 8 4035" TVA 20 2 b! un strung 8 1533" TVA 20 2 c! marfuri pentru e(port 8 2054 " TVA 02 'n aceeasi perioada de gestiune s3a primit un avans pentru livrarea ulterioara a marfurilor 8 /000 lei.se cere 1. intocmiti declaratia TVA 2. intocmiti formula contabila aferenta sumei TVA virata la buget sau trecuta in cont in perioada urmatoare% *rocurari% a! 5t 913 2000 5t 534 400 Ct 521"53@ 2400 b! 5t 913 1000 5t 534 200 Ct 521"53@ 1200 c! 5t 219 2503 5t 534 500./ Ct 521 Ct 521 d! 5t 913 103 5t 534 /"14 Ct 521"53@ 10@"14 &ivrari% a! 5t 242 /000 lei Ct 523 5t 225 1000 lei Ct 534 5t 221 @/42 Ct /11 4035 Ct 534 1/09 5t 534 1000 lei Ct 225 b! 5t 22@ 143@"/ Ct /21 1533 Ct 534 30/"/ c! 5t 221 2054 Ct /11