Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnologic Areta Teodorescu

Grivia - Ialomia
Profesor DUDA I!"L#TA
!lasa a $I-a % or&'s&(t&m)n&
Anul *colar +,%- - +,%.
A/I0AT1
Director
A/I0AT1
2ef de !omisie
CHIMIE CLASA a XI a
PROFESIONAL 2 ANI
conform programei aprobata prin Ordinul M.E.C.T. nr. 5099/09.09.2009
COMPETENE GENERALE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee ntlnite n viaa de zi cu zi.
2. Investigarea comportrii unor substane sau sisteme cimice.
!. "ezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii relevante,
demonstrnd raionamente deductive #i inductive.
$. %omunicarea nelegerii competenelor n rezolvarea de probleme, n
formularea explicaiilor, n conducerea investigaiilor #i n raportarea
rezultatelor.
&. Evaluarea consecinelor proceselor #i aciunii proceselor cimice asupra
propriei persoane #i asupra mediului.
Planificare anual
' predare ( nvare 2) ore
' evaluare & ore
' recapitulare #i consolidare 1 ore
' nr. total de ore !$ ore
1
%3 #4(licarea unor fenomene1 (rocese1 (rocedee 5nt)lnite 5n viaa de 6i cu 6i3
Co!e"en#e $!ecifice
1.1 *escrierea comportrii compu#ilor organici studiai n funcie de clasa de
apartenen
1.2 *iferenierea compu#ilor organici n funcie de structura acestora.
2. Investigarea com(ort&rii unor su7stane sau sisteme chimice%
Co!e"en#e $!ecifice
2.1 Efectuarea de investigaii pentru evidenierea unor caracteristici, proprieti,
relaii.
2.2 +ormularea de concluzii care s demonstreze relaii de tip cauz'efect.
83 9e6olvarea de (ro7leme 5n sco(ul sta7ilirii unor corelaii relevante1
demonstr)nd raionamente deductive *i inductive3
Co!e"en#e $!ecifice
!.1 %onceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o
situaie.
!.2 +ormarea unor reguli, definiii, generalizri care s fie utilizate n studiul
claselor de compu#i.
!.! +urnizarea soluiilor la probleme care necesit luarea n considerare a mai
multor factori diferii,concepte relaionate.
$. !omunicarea 5nelegerii com(etenelor 5n re6olvarea de (ro7leme1 5n
formularea e4(licaiilor1 5n conducerea investigaiilor *i 5n ra(ortarea
re6ultatelor%
Co!e"en#e $!ecifice
$.1 -rocesarea informaiei scrise, a datelor, conceptelor pentru utilizarea lor n
activitile de tip proiect.
$.2 .tilizarea n mod sistematic, a tenologiei specifice, ntr'o varietate de
contexte de comunicare.
.3 #valuarea consecinelor (roceselor *i aciunii (roceselor chimice asu(ra
(ro(riei (ersoane *i asu(ra mediului3
Co!e"en#e $!ecifice
&.1 /nalizarea consecinelor, dezecilibrelor generate de procesele cimice
poluante #i folosirea necorespunztoare a proceselor cimice.
&.2 0ustificarea importanei compu#ilor organici.
2
2#:#2T9UL I - %; "9#
!lasa a $I-a
1r.
crt.
2itlul unitii
de nvare
%ompetene
specifice
vizate
%oninuturi
1r. ore
alocate
3ptmna
4bs.
5
1 In"ro&ucere 'n
$"u&iul
c(iiei
or)anice
*+ ore,
1.1
1.2
!.!
$.2
1orme de protecie a muncii 6n laboratorul
de cimie
1 1&'17.87.281$
4biectul cimiei organice. Elemente
organogene
1 22'29.87.281$
:egturi cimice. 2ipuri de catene de atomi
de carbon. 2ipuri de atomi de carbon.
1 27.87'!.18.281$
+ormule moleculare #i de structur plane. 1 9'18.18.281$
Evaluare 1 1!'1;.18.281$
2 Alcani
*- ore,
1.1
1.2
2.2
!.1< !.2
$.1< $.2 &.1
3erie omoloag, denumire formule de
structur. Izomerie de caten
1
28'2$.18.281$
-roprieti fizice. -roprietile cimice.
%lorurarea metanului, izomerizarea
butanului, cracarea #i deidrogenarea
propanului #i a butanului, arderea.
1
2;'!8.18.281$
Evaluare 1 !';.11.281$
! Alc(ene
*-ore, 1.1
1.2
2.2
!.1< !.2
$.1< $.2 &.1
3erie omoloag, denumire formule de
structur. Izomerie de caten #i de poziie,
proprieti fizice.
1
18'1$.11.281$
-roprietile cimice= adiia >2, %l2, >%l,
>24 la eten #i propen, polimerizarea
propenei, arderea.
1 1;'21.11.281$
Evaluare 2$'2).11.281$
$ Alc(ine
*- ore,
1.1 1.2
2.2 !.1
!.2
$.1
$.2<&.1
3erie omoloag, denumire formule de
structur. Izomerie de caten #i de poziie,
proprieti fizice.
1
1'&.12.281$
-roprietile cimice= adiia >2, %l2, >%l,
>24 la acetilen, arderea.
1 )'12.12.281$
Evaluare 1&'17.12.281$
9 Arene
*- ore,
1.1< 1.2< 2.2
!.1< !.!
3tructura benzenului. %lasificarea
idrocarburilor aromatice. ?enzen, toluen,
naftalina.
1 &'7.81.281&
-roprietati fizice si cimice.
Importanta practica.
1 12'19.81.281&
Evaluare 1 17'2!.81.281&
; Reca!i"ulare
*. ora,
/lcani, alcene, alcine, arene 1 29'!8.81.281&
See$"rul al II/lea / %< "9#
) Co0u$"i0ili1
!e"rolul%
*2 ore,
!.!
$.1<$.2
&.1
&.2
-etrolul ( sursa de materie organica
%imizarea petrolului ' cracarea.
1
7'1!.82.281&
%ombustibili= metanul, fractiuni petroliere,
carbuni
1 19'28.82.281&
7 Alcoolii
*- ore,
1.1
1.2
2.1
2.2
!.2
$.2
@etanol ( formul de structur, denumire
proprieti fizice.
1 2!'2;.82.281&

Etanol ' formul de structur, denumire
proprieti fizice. +ermentaia acetic #i
arderea.
1 2'9.8!.281&
Alicerolul ' formul de structur, denumire
proprieti fizice. 1
7'1!.8!.281&
!
18 Aci2i
car0o3ilici%
*- ore,
1.1< 1.2
2.1< 2.2
!.1< !.2
$.2< &.2
*enumire. 3tructura acizilor. -roprietile
fizice.
1 19'28.8!.281&
/cidul acetic ' reacii cu metalele reactive,
oxizi metalici, idroxizi alcalini, carbonai.
1 2!'2;.8!.281&
Evaluare 1 !8.8!'!.8$.281&
11 Co!u4i
or)anici cu
func#iuni
0iolo)ice
*5 ore,
2.1< !.!
$.1< $.2
&.1< &.2
Arsimi ( stare natural, proprieti fizice,
importan
1 28'2$.8$.281&
S26
7/.8%85%28.+
S!"9na
:S 4"i ai
ul"e1 $ fii
ai 0un;<
-roteine ( stare natural, proprieti fizice,
importan
1 2;.8$'1.8&.281&
Alucide ( stare natural, proprieti fizice,
importan
1 $').8&.281&
Bitamine ( clasificare n funcie de
solubilitate, rol fiziologic, avitaminaze.
1 11'1&.8&.281&
12 Co!u$i
or)anici cu
i!or"an"a
!rac"ica
* 5 ore ,
2.1< !.!
$.1< $.2
&.1< &.2
3punuri #i detergeni
%auciucul natural si sintetic ( proprieti
fizice, importan.
1 1)'22.8&.281&
@ase plastice ' proprieti fizice,
importan.
1 2&'27.8&.281&
+ibre naturale, artificiale #i sintetice (
materie prim comparaii, igroscopicitate,
utilizri.
%olorani naturali #i sintetici ( colorani
pentru fibre #i colorani alimentari.
1
1'&.89.281&
Bopsele. /rome, esene, parfumuri (
utilizri.
@edicamente= sulfamide, antibiotice,
aspirina ( aciune asupra organismului.
*rogurile ' aciune asupra organismului.
1 )'12.89.281&
$