Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea colar: Liceul Tehnologic Traian Cadru didactic: prof. Duda Nicoleta Data: 1 .11. !1" Clasa: a #II$ a % Obiectul: Chi&ie Tema: 'olu(ii. Di)ol*are. 'olu+ilitate. ,actorii care influen(ea)- di)ol*area i .olu+ilitatea. Cla.ificarea .olu(iilor Tipul leciei: co&unicare / 0n.uire de noi cunotin(e Competene specifice: 1.1 Diferen(ierea feno&enelor fi)ice de feno&enele chi&ice1 a .u+.tan(elor pure de a&e.tecuri de .u+.tan(e 2.1 2tili)area aparaturii i a echipa&entelor de la+orator1 a tehnologiilor infor&atice pentru a .tudia reac(iile chi&ice 4.1 Tran.punerea 0n li&+a3 .pecific a infor&a(iilor pri*ind aplica(iile practice ale chi&iei .1 ! Aplicarea nor&elor de protec(ie per.onal- 0n la+oratorul de chi&ie i de protec(ie a &ediului Obiecti"e operaionale: O1 4 '- definea.c- .olu(iile ca a&e.tecuri o&ogene5 O $ '- cla.ifice .olu(iile dup- cantitatea de .u+.tan(- di)ol*at-5 O" 4 '- aplice cunotin(ele referitoare la factorii care influen(ea)- di)ol*area .u+.tan(elor5 O6 $ '- .ta+ilea.c- prin acti*it-(i e7peri&entale1 factorii care influen(ea).olu+ilitatea .u+.tan(elor. O8 4 '- interprete)e o+.er*a(ii f-cute 0n ur&a di)ol*-rii unor .u+.tan(e 0n diferi(i .ol*en(i. #etode i procedee: $ e7peri&entul frontal i indi*idual $ pro+le&ati)area $ con*er.a(ia euri.tic$ 0n*-(area prin de.coperire diri3at#i$loace de %n"m&nt : $ &anualul $ fie e7peri&ental$ .ticl-rie de la+orator i .u+.tan(e

#omentul leciei I. 9o&ent organi)atoric II. Captarea aten(iei

Obiecti" operaionale

'cti"itatea profesorului $ a.igurarea condi(iilor opti&e nece.are de.f-ur-rii acti*it-(ii. $ pre)en(,oarte de. 0n *ia(a de )i cu )i1 a&e.teca(i apa cu di*er.e .u+.tan(e .olide1 lichide .au ga)oa.e. Da(i e7e&ple de a.tfel de a&e.tecuri. Ce fel de a&e.tecuri .unt ace.tea: La .f;ritul ace.tei ore *a tre+ui .- cunoate(i defini(ia .olu(iilor1 co&ponen(ii .olu(iilor1 cla.ificarea .olu(iilor1 factorii care influen(ea)- di)ol*area i .olu+ilitatea .u+.tan(elor. 'olu(iile .unt a&e.tecuri o&ogene for&ate din dou- .au &ai &ulte .u+.tan(e. 'olu(ia .e o+(ine 0n ur&a feno&enului nu&it di)ol*are. Di)ol*area repre)int- proce.ul de r-.p;ndire a particulelor unei .u+.tan(e printre particulele altei .u+.tan(e. 'olu(ia e.te alc-tuit- din: $ di)ol*at <.ol*at= e.te .u+.tan(a care .e di)ol*- i e.te 0n cantitate &ic-. $ di)ol*antul <.ol*atul= .u+.tan(a 0n care .e di)ol*- i e.te 0n cantitate &are. Dup- cantitatea de .u+.tan(- di)ol*at.olu(iile .e cla.ific- 0n : $ .aturate1 con(in cantitatea &a7i&- de di)ol*at la o anu&it- te&peratur$ ne.aturate1 pot di)ol*a cantit-(i noi de di)ol*at p;nla .aturare. Dup- concentra(ia di)ol*atului: $ .olu(ii diluate1 con(in cantitate &ic- de di)ol*at5 $ .olu(ii concentrate1 con(in cantitate &are de di)ol*at. ,actorii care influen(ea)- di)ol*area .unt: $ gradul de f-r;&i(are a

'cti"itatea ele"ului $ .e preg-te.c pentru acti*itate Ele*ii dau e7e&ple de &etale

#etode i mi$loace didactice

#odaliti de e"aluare

III. Anun(area te&ei i a o+iecti*elor I#. Pre)entarea opti&- a con(inutului i diri3area 0n*-(-rii O1 4 '- definea.c.olu(iile ca a&e.tecuri o&ogene

$ ele*ii .criu titlul 0n caiete

Con*er.a(ia

Ele*ii .criu defini(iile pe caiete. Efectuea)- e7peri&entele din fia de acti*itate e7peri&ental-.

Con*er.a(ia E7plica(ia

O $ '- cla.ifice .olu(iile dupcantitatea de .u+.tan(a di)ol*at-

Ele*ii notea)- 0n caiete.

O" 4 '- aplice cunotin(ele

Ele*ii notea)- 0n caiete. Efectuea)- e7peri&entele din

E7peri&entul O+.er*area Acti*itate frontal- .i.te&atic-

()*' D+ 'CT),)T'T+ +-.+/)#+0T'12 Acti*itate e7peri&entalO+(inerea unor .olu(ii 'u+.tan(e i u.ten.ile Ap'pirt &edicinal Etape de lucru >n pri&a i a dou- epru+et- .e introduce c;te 6$8 &l de ap-1 Conclu)ii Particulele de .ulfat de cupru .e r-.p;nde.c printre particulele de ??????1 for&;nd un a&e.tec ????????????

'ulfat de cupru Ap" epru+ete 'patul-

iar 0n a treia epru+et- $" &l de .pirt. >n pri&a epru+et- .e adaug- un *;rf de .patul- de .ulfat de cupru5 >n a doua epru+et- .e adaugalcool tehnic >n cea dea treia epru+et- .e adaug- un cri.tal de iod. 'e &o3area)- )ah-rul >n dou- epru+ete care con(in "$ 6 &l de ap- .e adaugconco&itent 0n pri&a epru+etun *;rf de .patul- de )ah-r &o3arat1 iar 0n a doua epru+etun *;rf de .patul- de )ahar to.. 'e notea)- 0n caiet ti&pul 0n care .e di)ol*- )ah-rul.

,actorii care influen(ea)di)ol*area $ gradul de f-r;&i(are a .u+.tan(ei di)ol*ate

@ahar to. i apepru+ete 'patula 9o3ar cu pi.til Clete din le&n 'tati* pentru epru+ete 'pirtier-

<.olu(ie=. Alcoolul tehnic for&ea)- cu apa un a&e.tec ??????.. <.olu(ie=. Particulele de iod .e r-.p;nde.c printre particulele de .pirt for&;nd un a&e.tec ???????<.olu(ie 4 tinctura de iod=. 'olu(iile .unt a&e.tecuri ??????? for&ate din ????? .au &ai &ulte .u+.tan(e <.olide1 lichide1 ga)oa.e= 0ntre care nu au loc feno&ene ???????? Di)ol*area e.te feno&enul 0n ur&a c-ruia particulele unei .u+.tan(e .olide1 lichide .au ga)oa.e1 .e r-.p;nde.c printre particulele altei .u+.tan(e for&;nd un a&e.tec ?????.. @ah-rul pul+ere .e di)ol*- ?????????????. 0n apfor&;nd o ??????? @ah-rul to. .e di)ol*- 0n ap- ???????????? dec;t cel pul+ere. Di)ol*area .u+.tan(elor .olide depinde de ??????.......................................................................1 cu c;t di&en.iunile particulelor .unt &ai ???????? cu at;t di)ol*area are loc &ai ????????????.

$ eratura

te&p

epru+ete1 .patul-1 &o3ar cu pi.til1 clete din le&n1 .tati*1 .pirtierTrepied

In dou- epru+ete .e introduc "$ 6 &l de ap-. 2na din epru+ete .e prinde cu cletele din le&n i .e 0nc-l)ete 0n flac-ra unei .pirtiere.

@aharul .e di)ol*- ????????.. 0n apa cald- for&;nd o ??????????. Aceeai cantitate de )ahar de di)ol*- 0ntr$o perioad- de ti&p &ai ?????????.. 0n apa rece. Di)ol*area .u+.tan(elor .olide1 lichide i ga)oa.e depinde de

'it- de a)+e.t Pahar %er)eliu..

Cele dou- epru+ete .e pun in .tati* .i .e adaug- 0n fiecare c;te un *;rf de .patul- de )ahar to.. 'e ia un pahar cu ap- &inerali .e 0nc-l)ete. >n dou- epru+ete .e adaug- c;te "$6 &l ap-. Dup- care .e introduce 0n fiecare c;te un *;rf de .patul- de )ah-r to.. Pri&a epru+et- .e la.- 0n .tati*1 iar a doua .e ia i .e agit-. 'e introduce "$6 &l ap- 0n fiecare epru+et-. >n pri&a epru+et- .e adaug- un *;rf de .patul- de .are de +uc-t-rie 0n adaug- )ah-r1 iar 0n a treia ni.ip. >n a 6 $ a epru+et- .e adaug- 1$ &l ulei

?????????????????. Cu c;t te&peratura e.te &ai ?????????. cu at;t di)ol*area .u+.tan(elor .olide i lichide are loc &ai ??????. Di)ol*area .u+.tan(elor ga)oa.e ?????????? cu creterea te&peraturii. @ah-rul .e di)ol*- ????????????? 0n epru+eta 0n care a& agitat co&ponen(ii. Di)ol*area .u+.tan(elor ???????. depinde de ?????????????????.. co&ponen(ilor. @ah-rul i .area .e ?????????? 0n ap-1 deci au proprietatea de a fi ??????????. 0n acel .ol*ent. 2leiul i ni.ipul .unt ?????????. 0n ap-1 deci .unt ???????????.. 0n apApa e.te cel &ai utili)at .ol*ent. 'olu+ilitatea e.te proprietatea unei .u+.tan(e de a .e ?????????????? 0n alt- .u+.tan(-.

$ agitarea co&ponen(ilor .olu(iei 'olu+ilitatea

epru+ete Ap@ah-r to. 'tati* Ap-1 .are de +uc-t-rie1 ulei )ah-r1 ni.ip. 6 epru+ete 'tati*

,actorii care influen(ea).olu+ilitatea .u+.tan(elor .unt: $ natura di)ol*antului i a

Ap-1 )ah-r1 lac >ntr$o epru+et- .e introduce 1$ pentru unghii colorat1 &l ap-1 iar 0n a doua 1$ &l acetonaceton-.

Lacul de unghii e.te .olu+il 0n ???????. <.ol*ent nepolar= i in.olu+il 0n ???????.. <.ol*ent polar =. 'olu+ilitatea .u+.tan(elor depinde de ?????????.. <felul=

di)ol*atului.

6 epru+ete1 pahare >n a&+ele epru+ete .e adaug%er)eliu.1 +aghet-1 c;te o pic-tur- de lac de unghii .it- de a)+e.t1 trepied .pirtier-. >ntr$o epru+et- .e adaug- "$6 &l ap- .i treptat )ahar p;nc;nd cri.talele r-&;n nedi)ol*ate. >ntr$un pahar %er)eliu. .e introduc 1! &l ap- i .e 0nc-l)ete pe .ita de a)+e.t. Epru+eta .e introduce 0n paharul cu ap- cald-. 'e introduce 0ntr$o epru+etap- rece. >ntr$un pahar %er)eliu. .e introduc 1! &l de ap- i .e 0nc-l)e.c. Epru+eta cu ap- rece .e introduce 0n paharul cu apfier+inte i .e ateapt- c;te*a &inute

loc c;t i a di)ol*antului. 'u+.tan(ele de di)ol*- de o+icei 0n di)ol*an(i ?????????. lor din punct de *edere chi&ic. 'olu+ilitatea )ah-rului 0n ap- ??????????.. odat- cu ????????????? te&peraturii5 la te&peraturi ridicate1 aceeai cantitate de ap- di)ol*- noi cantit-(i de )ah-r. 'olu+ilitatea .u+.tan(elor lichide i .olide ??????????..1 0n general cu te&peratura.

Te& peratura pentru .u+.tan(ele .olide i lichide

Te& peratura pentru .u+.tan(ele ga)oa.e.

Aerul <a&e.tec ga)o.= di)ol*at 0n apa rece i$a pierdut .olu+ilitatea la ????????? i a ap-rut .u+ for&- de ??????.. pe pere(ii paharului 'olu+ilitatea .u+.tan(elor ga)oa.e 0n lichide ????????? cu creterea te&peraturii.