Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic Areta Teodorescu

Grivia - Ialomia
Profesor DUDA I!"L#TA
!lasa a $II-a % or&'s&(t&m)n&
Anul *colar +,%- - +,%.
A/I0AT1
Director
A/I0AT1
2ef de !omisie
CHIMIE CLASA a XII-a
LICEU TEHNOLOGIC
PROGRAM C
3
conform programei aprobata prin Ordinul M.E.C.T. nr. 5099/09.09.2009
COMPETENE GENERALE
%3 #4(licarea unor fenomene1 (rocese1 (rocedee
+3 Investigarea com(ort&rii unor su5stane sau sisteme chimice
63 7e8olvarea de (ro5leme 9n sco(ul sta5ilirii unor corelaii relevante1 demonstr)nd
raionamente deductive *i inductive
-3 !omunicarea 9nelegerii conce(telor 9n re8olvarea de (ro5leme1 9n formularea
e4(licaiilor1 9n conducerea investigaiilor *i 9n ra(ortarea re8ultatelor
.3 #valuarea consecinelor (roceselor *i aciunii (roduselor chimice asu(ra (ro(riei
(ersoane *i asu(ra mediului
Planificare anual
- predare nvare 25 ore
- evaluare 4 ore
- nr. total de ore 29 ore
%3 #4(licarea unor fenomene1 (rocese1 (rocedee
C!"e#en$e %"ecifice
1.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate dup diverse criterii
1.2 Structurarea cunotinelor anterioare n scopul e!plicrii proprietilor unui sistem chimic
1." #nterpretarea caracteristicilor fenomenelor$ sistemelor studiate n scopul identificrii
aplicaiilor acestora
2. Investigarea com(ort&rii unor su5stane sau sisteme chimice
C!"e#en$e %"ecifice
2.1 %tili&area investi'aiei n vederea o(inerii unor e!plicaii de natur tiinific
2.2 )valuarea validitii conclu&iilor investi'aiei
3& 7e8olvarea de (ro5leme 9n sco(ul sta5ilirii unor corelaii relevante1 demonstr)nd
raionamente deductive *i inductive
C!"e#en$e %"ecifice
".1 *plicarea al'oritmilor de re&olvare de pro(leme n scopul aplicrii lor n situaii din cotidian
".2 )valuarea soluiilor la pro(leme pentru luarea unor deci&ii optime
-3 !omunicarea 9nelegerii conce(telor 9n re8olvarea de (ro5leme1 9n formularea e4(licaiilor1
9n conducerea investigaiilor *i 9n ra(ortarea re8ultatelor
C!"e#en$e %"ecifice
4.1 %tili&area corespun&toare a terminolo'iei tiinifice n descrierea sau e!plicarea fenomenelor
i proceselor
4.2 Structurarea informaiei tiinifice n diverse tipuri de comunicri orale i scrise+ ar'umentaie
tiinific, proiecte de cercetare, referate, di&ertaie etc.
.3 #valuarea consecinelor (roceselor *i aciunii (roduselor chimice asu(ra (ro(riei
(ersoane *i asu(ra mediului
C!"e#en$e %"ecifice
5.1 Compararea aciunii unor produse$ procese chimice asupra propriei persoane sau asupra
mediului
5.2 )!primarea unei po&iii asupra utili&rii diverselor produse$ procese chimice, care denot
informare tiinific i$ sau tehnolo'ic
+: "7#
-r.
crt.
.itlul unitii
de nvare
Competene
specifice
vi&ate
Coninuturi
-r. ore
alocate
Sptm/na
0(s.
1##
1
Reac$ii
c'i!ice&
N$iuni (e
#er!c'i!ie
)* re+
1.1
1.2
2.1
".1
4.1
-orme de protecie a muncii 2n la(oratorul
de chimie. Clasificarea reaciilor
1 15-19.39.2314
4eacii e!oterme i reacii endoterme 1 22-25.39.2314
)ntalpie de reacie 1 29.39-".11.2314
6e'ea lui 7ess. 1 5-13.13.2314
Cldur de com(ustie - arderea
hidrocar(urilor
1 1"-18.13.2314
Cldur de di&olvare. Cldur de neutrali&are 1 23-24.13.2314
)valuare 1 28-"1.13.2314
2 N$iuni (e
cine#ic
c'i!ic
), re+
1.2
".1
4.1
4eacii lente. 4eacii rapide 1 "-8.11.2314
9ite&a de reacie. 6e'ea vite&ei. 1 13-14.11.2314
)fectul catali&atorilor asupra vite&ei reaciei 1 18-21.11.2314
)valuare 1 24-2:.11.2314
"
Reac$ii cu
#ran%fer (e
"r#ni- aci.i-
/a.e
)0 re+
1.1
1."
".1
".2
5.2
4eacii cu transfer de protoni. *mfolii acido
- (a&ici
1 1-5.12.2314
)chili(re acido- (a&ice 1 :-12.12.2314
;h-ul soluiilor de aci&i$(a&e monoprotice
tari si sla(e p<a, p<(
1 15-19.12.2314
.itrarea acido-(a&ic = acid tare- (a& tare> 1 5.31-9.31.2315
Soluii tampon n sisteme (iolo'ice
=C0"
2-
$ 7C0"
-
, 7;04
2-
$ 72;04
-
, aminoaci&i $
proteine>
1 12-15.31.2315
)valuare 1 19-2".31.2315
5
Reac$ii cu
#ran%fer (e
elec#rni
)* re+
1.2
".1
4eacii de o!idare 1 25-"3.31.2315
Se!e%#rul
al II-lea
4eacii de reducere 1 9-1".32.2315
Cupluri redo! 1 15-23.32.2315
)lectroli&a apei, soluiei de -aCl, soluiei de
CuS04
2-
1 2"-28.32.2315
)lectroli&a metod de o(inere a metalelor
=-a, *l, rafinarea Cu>, nemetalelor =Cl2, #2,
72> i a su(stanelor compuse =-a07>
1 2-5.3".2315
*plicaiile electroli&ei 1 9-1".3".2315
)valuare 1 15-23.3".2315
5
Reac$ii cu
"reci"i#are
)3 re+
1.1
1."
2.1
2.2
4.1
4.2? 5.2
4eacii de identificare ale unor cationi = Ca
2@
,
Aa
2@
, ;(
2@
>
1 2"-28.3".2315
S1*
0-23&3,&1324
S"#!5na
6S 7#i !ai
!ul#e8 % fii
!ai /un9:
4eacii de identificare ale unor cationi =Be
2@
,
Be
"@
, Cu
2@
>
1 "3.3"-".34.2315
4eacii de identificare ale unor anioni = S04
2
,
C0"
2-
, S
2-
, -02
-
>
1 23-25.34.2315
8
Reac$ii (e
c!"le;are
)1 re+
1.1
2.1
2.2
4.1
4.2
5.2
Structura com(inaiilor comple!e 1 28.34-1.35.2315
0(inerea com(inaiilor comple!e =reactivul
SchCei&er, .ollens, com(inaii comple!e ale
ionului Co
2@
+ DCoCl42
2-
, DCo=SC->4 2
2-
?
reaciile ionilor Be
"@
si Cu
2@
cu DBe=C->5 2
4-
1 4-:.35.2315