Sunteți pe pagina 1din 9

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director, Instituia de nvmnt Disciplina de studiu

CHIMIE Numele i prenumele cadrului didactic An colar 2011-2012 Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5099/09.09.2009 Clasa a XII-a, filiera teoretica 1 or pe sptmn PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL I - 15 ore Nr. U.. 1 Unitatea de nvaare NOTIUNI DE TERMOCHIMIE Competene specifice vizate 1.1,1.3,3.1 4.1,5.1,5.2 Coninuturi Clasificarea reactiilor chimice Reacii exoterme. Reacii endoterme; Entalpie de reacie. Legea Hess; Cldur de combustie - arderea hidrocarburilor Cldur de dizolvare; Cldur de neutralizare (acid tare baz tare) Reacii de oxido-reducere; Electroliza apei Electroliza unor saruri (soluiei de NaCl, soluiei de CuSO4) Electroliza metod de obinere a metalelor (Na, Al, rafinarea Cu), nemetalelor (Cl2, I2, H2) i a substanelor compuse (NaOH); PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE Page 1 of 9 Nr. de ore alocate 7 Saptm na S1-7 Obser vaii

2.

REACTII CU TRANSFER DE ELECTRONI

1.1,1.3,2.1 2.2,4.1,5.1 5.2

S8-15

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA UNITATEA DE NVARE 1 NOTIUNI DE TERMOCHIMIE, 7 ORE Coninuturi detaliate Clasificarea reactiilor chimice Reacii exoterme. Reacii endoterme; Entalpie de reacie. Competene specifice vizate 1.1 1.3 3.1 4.1 Activiti de nvare Clasificarea reaciilor dup criteriul termochimic Utilizarea corect i sistematic a terminologiei adecvate Identificarea procesului termic prin interpretarea rezultatelor experimentale Compararea stabilitatii unor substante cunoscand entalpia de reactie Identificarea aplicaiilor fenomenelor/ sistemelor studiate Reprezentarea si interpretarea diagramei termochimice Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice ale legii Hess in scopul aplicarii in situatii din cotidian Resurse Activiti individuale Manual Activitate pe grupe Reactivi i ustensile Fi de lucru Experimentul, conversatia, descoperirea dirijata Algoritmizare Ativitate pe grupe de interpretare a unei diagrame termohimice Manual Fi de lucru Conversatia, explicatia, descoperirea dirijata Algoritmizare Activitate pe grupe de identificare a combustibililor eficienti Manual Fise de lucru Conversatia, explicatia Algoritmizarea Elaborarea de proiecte Activitate experimentala pe grupe Fisa de lucru Evaluare Observarea sistematica Fise de lucru

Legea lui Hess;

1.3 3.1 4.1

Fise de lucru

Cldur de combustie - arderea hidrocarburilor

1.3 3.1 4.1 5.1 5.2

Calcularea puterii calorice si a caldurii de combustie Compararea eficientei diferitilor combustibili si actiunea lor asupra mediului Documentarea asupra unor combustibili, n vederea exprimrii unei poziii asupra utilizrii acestora;

Observarea sistematica Proiectul

Cldur de dizolvare; Cldur de neutralizare (acid

1.3 3.1 4.1

Determinarea caldurii molare de dizolvare a NaOHactivitate experimentala Determinarea caldurii de neutralizare Page 2 of 9

Observarea sistematica Referat de laborator

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA tare baz tare); Aplicatii Evaluare Interpretarea proceselor termochimice care au loc Aplicarea relatiilor matematice de calculare a caldurii de dizolvare si caldurii neutralizare Aplicarea algoritmilor de rezolvare a problemelor Reactivi si ustensile Desoperirea dirijata Algoritmizarea Fise de lucru Activitate individuala Fise de lucru Proba srisa

UNITATEA DE NVARE 2 REACTII CU TRANSFER DE ELECTRONI, 8 ORE Continuturi detaliate Reacii de oxidoreducere; Competente specifice vizate 1.1 Activitati de invatare Recunoasterea reactiilor cu transfer de electroni Identificarea caracterului oxidant/reducator al unei specii chimice Interpretarea proceselor redox care au loc la interfata metal- solutie Modelarea transferului de electroni care are loc intre metal si solutiile unor saruri Ordonarea cuplurilor redox in scopul deducerii seriei activitatii metalelor Identificarea reactiilor care au loc la electrozi in celula de electroliza Interpretarea proceselor redox care au loc din punct de vedere al conversiei energiei electrice in energie chimica Observarea experimentala a procesului de electroliza a apei in mediu acid, alcalin si neutru Modelarea ecuatiilor reactiilor chimice care au loc la electrozi Resurse Activitate pe grupe Reactivi i ustensile Fi de lucru Experimentul, conversatia, descoperirea dirijata Modelarea Activitate in grup de asociere a cuplurilor redox intre care pot avea loc reactii chimice Manual Fi de lucru Reactivi si ustensile de laborator Conversatia, explicatia, descoperirea dirijata modelarea Evaluare Observarea sistematica Fise de lucru

Electroliza Electroliza apei

2.1 2.2 4.1 5.1 5.2

Observarea sistematica Fise de lucru

Page 3 of 9

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA Electroliza unor saruri (soluiei de NaCl, soluiei de CuSO4) 2.1 2.2 4.1 5.1 5.2 1.3 5.1 5.2 Deducerea unor aplicatii ale electrolizei, prin experimente Realizarea montajului de electroliza Modelarea ecuatiilor reactiilor chimice care au loc la electrozi Elaborarea unor referate care includ observaii, concluzii, pe baza activitii experimentale; Elaborarea de proiecte despre aplicatiile si importanta electrolizei Documentarea asupra unor produse/ procese, n vederea exprimrii unei poziii asupra utilizrii acestora; Folosirea internetului i a altor mijloace de informare. Activitate pe grupe Fi de lucru Reactivi si ustensile de laborator Referatul de laborator

Electroliza metod de obinere a metalelor (Na, Al, rafinarea Cu), nemetalelor (Cl2, I2, H2) i a substanelor compuse (NaOH);

Manual surse bibliografice Internet

proiectul

PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL II - 21 ore Nr. U.. 3 Unitatea de nvaare NOTIUNI DE CINETICA CHIMICA REACTII ACIDOBAZICE Competene specifice vizate 1.1,1.3,3.1 4.1 1.2,1.3,2.1 3.1,3.2,4.1 4.2,5.1,5.2 Coninuturi Reacii lente. Reacii rapide Viteza de reacie. Legea vitezei Catalizatori. Inhibitori Importana enzimelor Echilibre acido-bazice. Amfoliti pH-ul soluiilor de acizi/ baze monoprotice tari i slabe; Titrarea acido-bazic (acid tarebaz tare). Soluii tampon n sisteme biologice (CO32-/ HCO3-, HPO42-/ H2PO4-, aminoacizi/ proteine); Reacii de precipitare; Identificarea cationilor; Page 4 of 9 Nr. de ore alocate 5 Saptm na S16-20 Obser vaii

4.

S21-26

REACTII CU FORMARE DE COMBINATII GREU

2.1,2.2,5.2

S28-30

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA 6 SOLUBILE REACTII CU FORMARE DE COMBINATII COMPLEXE 1.3,2.1,4.2 Identificarea anionilor; Combinaii complexe. Obinerea combinaiilor complexe (reactivul Schweitzer; reactivul Tollens; combinaii complexe ale ionului Co2+: [CoCl4]2-, [Co (NCS)4]2-) ; Aplicatii ale combinatiiilor complexe in analiza chimica: reactiile ionilor Fe3+ si Cu2+ cu [Fe(CN)6]44 S31-34

RECAPITULARE FINALA UNITATEA DE NVARE 3 NOTIUNI DE CINETICA, 5 ORE Coninuturi detaliate Reacii lente. Reacii rapide Competene specifice vizate 1.1 1.3 Activiti de nvare Interpretarea si prelucrarea datelor obtinute in urma lucrarii practice Clasificarea reactiilor dupa criteriul cinetic Identificarea aplicaiilor fenomenelor/ sistemelor studiate Utilizarea corect i sistematic a terminologiei adecvate. Determinarea vitezei reactiei de descompunere a apei oxigenate-activitate experimentala Interpretarea si prelucrarea datelor obtinute in urma lucrarii practice Reprezentarea grafica a concentratiei [H2O2] in functie de timp Calcularea vitezei de reactie utilizand datele culese din experiment Stabilirea variatiei vitezei in timp Page 5 of 9 Resurse Activitate pe grupe Fise de lucru Reactivi si ustensile de laborator Conversatia, experimentul, descoperirea dirijata Activitate pe grupe Fise de lucru Reactivi si ustensile de laborator Hartie milimetrica Conversatia, experimentul, descoperirea dirijata Problematizare, Algoritmizare

S35-36

Evaluare Observarea sistematica Activitate experimentala Fisa de lucru Observarea sistematica Fisa de lucru Interpretarea graficelor

Viteza de reacie. Legea vitezei

1.3 3.1 4.1

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA Determinarea vitezei medii si a vitezei la un moment dat prin metoda grafica Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice ale legii vitezei Stabilirea unor strategii de rezolvare a unei anumite probleme Identificarea aplicaiilor fenomenelor/ sistemelor studiate Interpretarea datelor experimentale i formularea concluziilor Diferentierea intre diferitele tipuri de cataliza (omogena, eterogena, enzimatica) Elaborarea de referate despre rolul si importanta enzimelor

Catalizatori. Inhibitori Importanta enzimelor

1.3

Evaluare UNITATEA DE NVARE 4 REACTII ACIDO-BAZICE, 6 ORE Coninuturi detaliate Echilibre acidobazice Amfoliti acidobazici pH-ul solutiilor de acizi/baze monoprotice tari si slabe Competene specifice vizate 1.1 1.2 1.3 4.1 4.2 5.1 3.1 4.1 5.1 Activiti de nvare Structurarea cunostintelor anterioare in scopul explicarii caracteristicilor acizilor,bazelor,amfolitilor acido-bazici Exercitii de scriere cu echilibre acido-bazice Compararea unor compusi din punct de vedere al caracterului acido-bazic Utilizarea corespunzatoare a notiunilor de pH,pOH,Ka,Kb,pKa,pKb Determinarea in laborator a pH-ului diferitelor solutii de acizi si baze Rezolvarea de probleme utilizand expresiile matematice Page 6 of 9

Activitate pe grupe Fise de lucru Reactivi si ustensile de laborator Conversatia, experimentul, descoperirea dirijata Surse bibliografice internet Activitate individuala

Observarea sistematica Referat Activitate experimentala Fisa de lucru Proba srisa

Resurse Activiti individuale Manual Secvente AEL Problematizarea Modelarea Algoritmizare Exercitiul Experimentul Reactivi si ustensile Manuale alternative

Evaluare Observarea sistematica Fise de lucru

Observare sistematica Fise de lucru Fise de activitate experimentala

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA ale Ka,Kb,pKa,pKb Stabilirea unor strategii de rezolvare a problemelor Compararea actiunii unor acizi si baze asupra omului si a mediului Titrarea acidobazica(acid tare baza tare) Solutii tampon in sisteme biologice ( 2 CO3 / HCO3 , 1.2 2.1 Reactualizarea cunostintelor in scopul explicarii proceselor de neutralizare Efectuarea operatiei de titrare acid tare baza tare Identificarea aplicatiei operatiei de titrare ca metoda de analiza volumetrica Identificarea aplicatiei solutiilor tampon in sistemele biologice si interpretarea mentinerii constantei pH-ului pentru toate celulele din organism Evaluarea solutiilor la problema de mai sus prin cunoasterea sistemelor tampon ce actioneaza in organism Exprimarea unei pozitii asupra rolului esential al solutiilor tampon din organism,pentru viata plantelor si animalelor Secvente AEL Activitate de grup in efectuarea experimentelor Activitate individuala in stabilirea concluziilor Experimentul de laborator Substante si ustensile

Fise de activitate experimentala

HPO4

H 2 PO4 ),

1.3 3.2 4.2 5.1 5.2

Surse bibliografice Internet Secvente AEL Asalt de idei Activitate in grup

Autoevaluareevaluare Proiectul

aminoacizi/proteine

UNITATEA DE NVARE 5 REACTII CU FORMARE DE COMBINATII GREU SOLUBILE, 3 ORE Coninuturi detaliate Reactii de precipitare Competene specifice vizate 1.1 4.1 2.1 2.2 Activiti de nvare Utilizarea corespunzatoare a terminologiei stiintifice(solubil/insolubil) in explicarea proprietatilor substantelor Selectarea compusilor greu solubili Utilizarea investigatiei de laborator in vederea obtinerii unei explicatii de natura stiintifica Formularea de concluzii la identificarea Page 7 of 9 Resurse Plansa cu solubilitatea substantelor Activitate individuala Experiment de laborator Reactivi,ustensile Activitate pe grupe in Evaluare Observarea sistematica Fise de lucru Referat de laborator

Identificarea cationilor Ca 2+ , Ba 2+ , Pb 2 + , Fe 2+ ,

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA


Fe 3+ , Cu 2 +

cationilor(analiza calitativa) 2.1 2.2 Utilizarea investigatiei de laborator in vederea obtinerii unei explicatii de natura stiintifica Formularea de concluzii la identificarea anionilor (analiza calitativa)

Identificarea 2 anionilor SO4 , CO3


2

, S 2 , NO2

efectuarea experimentelor Activitate individuala in stabilirea concluziilor Experiment de laborator Reactivi,ustensile Activitate pe grupe in efectuarea experimentelor Activitate individuala in stabilirea concluziilor

Referat de laborator

UNITATEA DE NVARE 6 REACTII CU FORMARE DE COMBINATII COMPLEXE, 4 ORE Coninuturi detaliate Combinatii complexe Obtinerea combinatiilor complexe (reactivul Schweitzer ;reactivul Tollens ;combinatii complexe ale ionului 2 Co 2 + : [CoCl 4 ] , [Co( NCS ) 4 ] 2 ) Aplicatii ale combinatiilor complexe in analiza chimica :reactiile ionilor Fe 3+ si Competene specifice vizate 1.3 4.1 4.2 2.1 Activiti de nvare Utilizarea corespunzatoare a terminologiei stiintifice in descrierea alcatuirii combinatiilor complexe Interpretarea informatiilor furnizate de mijloacele multimedia Obtinerea in laborator a acestor combinatii complexe Utilizarea investigatiei de laborator in vederea obtinerii unor explicatii de natura stiintifica Resurse Activitate in CDI Evaluare Observarea sistematica Fise de lucru Referatul de laborator

Activitate pe grupe Reactivi si ustensile de laborator Experimentul

Page 8 of 9

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA XII, 1 ORA


Cu 2 + cu [ Fe(CN ) 6 ] 4

Aplicatii Evaluare

Activitate interdisciplinara de cercetare-documentare si experimente practice ce ilustreaza aplicatiile combinatiilor complexe sau studiul combinatiilor compexe istorie-prezent

Cercetarea Sudiu de caz

Proiectul

Page 9 of 9