Sunteți pe pagina 1din 4
 
 
PROIECT DIDACTICClasa:
a VII-a
Disciplina
: chimie
Unitatea de învăţare
: REACŢII CHIMICE
Tema lecţiei
: REACŢIA CHIMICĂ DE SCHIMB
Tipul lecţiei
: dobândire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei
: Înţelegerea algoritmului reacţiilor de schimb cu ajutorulexperimentelor chimice.
Obiective de referinţă
: - să utilizeze terminologia şi convenţiile ştiinţificeprivind substanţele simple şi compuse;- să recunoască tipurile de reacţii chimice;- să experimenteze reacţiile de schimb propuse;- să analizeze şi să sintetizeze observaţiileexperimentale;- să modeleze ecuaţiile reacţiilor chimice de schimb;- să prezinte utilizările practice ale reacţiilor deschimb.
Metode şi procedee didactice:
- descoperirea dirijată,- studiul de caz,- metoda mozaicului- experimentul de laborator, 
Mijloace didactice
: - fişă de întare, substae chimice,ustensile delaborator, planşă, tipuri de reacţii chimice.
SCENARIUL DIDACTIC
1.Pregătirea activităţii ( 10 min.)-captarea atenţiei;-informarea elevilor cu privire la obiectivele pe care trebuie să ledobândească;-distribuirea şi prezentarea fişelor de învăţare;-prezentarea modului de organizare a activităţii;-realizarea conexiunilor cu lecţiile anterioare;
1
 
-verificarea temei pentru acasă.2.Dobândirea noilor cunoştinţe ( 30 min. )-organizarea învăţării se realizează prin descoperire dirijată, cuajutorul experimentului integrat şi a metodei “mozaicului”;-profesorul conduce activitatea după planul stabilit;- elevii utilizează fişele de învăţare, ustensilele şi reactivii delaborator de la mese. 
Metoda “mozaicului”
Metoda “mozaicului ” îmbină activitatea individuală cu cea a grupurilor deelevi. Are rolul de a încorpora activitatea fiecărui elev într-un demers menitsă rezolve o problemă.Presupune organizarea activităţii în următoarele etape:
elevii din fiecare grupa sunt numerotati de la unu la sase
elevii cu nr 1 rezolva activitatea 1 elevii nr2 rezolva activitatea nr 2 siasa mai departe pana la nr 6
dupa 20 min elevii cu acelasi numar se intalnesc si verifica reciprocrezultatele obtinute
se reintorc la grupa initiala si discuta cu colegii de grupa
un reprezentant al fiecarei grupe prezinta concluziile grupei sale infata claseiEvaluarea activităţii elevilor se poate face ţinându-se seama de aportulfiecăruia laconceperea concluziilor finale3.Fixarea cunoştinţelor şi asigurarea feed-back-ului ( 5 min. )
-
se realizează prin aplicaţiile din fişa de învăţare, studiul de caz,exerciţii.
4.
Evaluarea şi tema pentru acasă ( 5 min. )
-
se realizează pe tot parcursul activităţii;
-
tema pentru acasă:.
2
 
 FIŞĂ DE ÎNVĂŢARE 
 REACŢIA CHIMICĂ DE SCHIMB
 Activitatea experimentală 1:
Reacţia bazelor cu acizii (reacţia de neutralizare)SARCINI DE LUCRUToarnă într-o eprubetă soluţie de NaOH şi adaugă câteva picături defenolftaleină( ff.). Peste acest amestec toarnă puţină soluţie de HCl.
 NaOH + HCl =
OBSERVAŢII
Soluţia de NaOH cu ff. de culoare ___________, la adaugare de HCl se ___________.
 Activitatea experimentală 2:
Reacţia oxizilor metalici cu acizii
 
SARCINI DE LUCRUÎntr-o eprubetă cu CuO se adaugă cu pipeta HCl.
 CuO + HCl =Se obţine o soluţie de culoare ___________.
  Activitatea experimentală 3:
Reacţia oxizilor nemetalici cu bazeleSARCINI DE LUCRUSuflaţi într-o eprubetă ce conţine apă de var limpede aerul expirat devoi, folosind un tub sau o pipetă.
CO
2
+ Ca(OH)
2
=
OBSERVAŢII
Dioxidul de carbon din aerul expirat _________ cu apa de var. Se observă o __________ a apei de var.
 Activitatea experimentală 4:
Reacţia carbonaţilor cu acizii
 
SARCINI DE LUCRU
Într-o eprubetă cu HCl se introduce un vârf de spatulă de CaCO
3
iar cu un băţ de chibrit aprins se pune în evidenţă degajarea unui gaz.HCl + CaCO
3
=
3
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505