Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR.

14
la Metodologie
MODELE DE CERERI
Cerere pentru completarea normei didactice
Unitatea de nvmnt ______________________
Judeul (sectorul) ___________________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
L.S. ____________________________
(Numele i prenumele)

Nr. ___________ /_______2013


Avizat Oficiul Juridic __________________

Inspector colar pentru managementul resurselor umane


Prof. (Numele i prenumele) ____________________________
Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)____________________________________________________________________, nscut() la data


de
_____________19_____,
titular()
pe(la)
postul
(catedra)
de_____________________________________________________________________________ _________________________________ de la
(unitatea
de
nvmnt)____________________________________________________________________
____________________________________________________, localitatea
_________________________________________________________,
judeul (sectorul)________________, solicit completarea normei didactice, ncepnd cu 1 septembrie 2013 cu un numr de(1) ________ ore pe
sptmn din lista orelor publicate vacante/rezervate, n ordinea descresctoare a punctajului, avnd n vedere c n anul colar 2013-2014 la unitatea
(unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I.
Am
domiciliul
n
localitatea_____________________________________________________,
judeul
(sectorul)
________________________________, str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________,
TELEFON:______________;
conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)_________________________________________________________________________________________________________________
Facultatea __________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr
frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________cu
specializarea
principal
_____________________________________________________________________________________________________________________,
secundar________________________________________________________________________________________(2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven;
nvmnt la distan), promoia ______________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________ cu
specializarea_________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ____________________________________
P ____,_____
Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre _______________________________________
P ____,_____
Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre _______________________________________
P ____,_____
Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare __________________________
P ____,_____
Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre _________________________________
P ____,_____
Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre ________
_____________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre
__________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ____________________
__________________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT
n specializarea
______________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA (pentru
antrenori) ____________n specializarea_____________________________________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2010/2011_________________________
i n anul colar 2011/2012______________________;
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 20122013.
b) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2011-2012 i
calificativul parial din anul colar 2012-2013.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2010 31.08.2012 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4)
P _______,___________ .
(*)Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat
pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul
colar 2012-2013.
b) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 20112012.

58

c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai
provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani
colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu

P ____,____
P____,____
P____,____
P____,____
ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului (formator AEL, PhareVET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
(la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2012 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data________________

NOT:

Semntura____________________

1) Numrul de ore din ncadrare;


2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular, se verific i eventual se recalculeaz n
prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de inspectorul colar de specialitate, membru n
comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de
nvmnt la care cadrul didactic este detaat.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe
actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de consiliul de
administraie pentru anii colari 2010/2011 i 2011/2012 (conform fiei de evaluare).
7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate,
documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca
titular()/detaat().
9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu, autentificate de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea
unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ n etapa de completare a normei didactice, ca ncepnd cu 1
septembrie 2013, s mi se completeze norma didactic la catedra:
Unitatea de nvmnt

Catedra (Nr. ore)

Localitatea

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Data _________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.

59