Sunteți pe pagina 1din 17

ANEXA 8

CONVENII I ACORDURI INTERNAIONALE IN DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI


Nr.
crt.
Denumirea conveniei/acoru!ui
Locu! "i ata
ao#t$rii
Actu! %uriic
#rin care au
&o't rati&icate
(co# "i o)iective
0 1 2 3 4
A. CONVENII, ACORDURI* PROTOCOALE RATI+ICATE DE ROM,NIA IN PRINCIPALELE (ECTOARE DE MEDIU
I. ACORDURI MULTILATERALE
a. Le-i'!aie ori.onta!$
1.
Convenia #rivin eva!uarea im#actu!ui a'u#ra meiu!ui /n conte0t
tran'&rontier 1E'#oo2
Espoo
25.02.1991
Legea nr. 22
22.02.2001
Prevenirea, reducerea i controlul impactului transfrontier negativ pe
care activit!ile "l produc asupra mediului#
$ntensificarea cooperrii interna!ionale "n domeniul evalurii impactului
asupra mediului, "ndeose%i "n conte&t transfrontier#
'ta%ilirea msurilor (uridice, administrative sau de alt natur necesare
pentru procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, care s
permit participarea pu%licului la activit!ile ce pot cau)a un impact
transfrontier negativ semnificativ asupra mediului, precum i pregtirea
documenta!iei de evaluare a impactului asupra mediului#
*eali)area evalurii impactului asupra mediului "nainte de luarea
deci)iei de a autori)a sau de a "ntreprinde o activitate care poate cau)a
un impact transfrontier negativ semnificativ asupra mediului.
2.
Convenia #rivin acce'u! !a in&ormaie* #artici#area #u)!icu!ui !a
!uarea eci.iei "i acce'u! !a %u'tiie in #ro)!eme e meiu
+ar,us
25.0-.199.
Legea nr. .-
10.05.2000
/arantarea drepturilor privind accesul la informatie, participarea
pu%licului la luarea deci)iei si accesul la (ustitie "n pro%leme de mediu#
+sistarea i "ndrumarea pu%licului de ctre oficialit!ile i autorit!ile
din domeniu, "n scopul asigurrii accesului la informa!ie, "n vederea
facilitrii participrii sale la luarea deci)iei i a accesului la (usti!ie "n
pro%leme de mediu#
Promovarea educa!iei ecologice i contienti)area pu%licului "n
pro%leme de mediu#
*ecunoaterea i sus!inerea asocia!iilor, organi)a!iilor sau a grupurilor
care promovea) protec!ia mediului i asigurarea conformrii
sistemului de drept na!ional cu aceast o%liga!ie.
3
Acoru! #rivin #artici#area Rom3niei !a A-enia Euro#ean$ e
Meiu "i !a Reeaua euro#ean$ e in&ormare "i o)'ervare a meiu!ui
1EIONET2* ao#tat !a 4ru0e!!e' !a 5 octom)rie 6777* "i Acoru! intre
Rom3nia "i Comunitatea Euro#ean$ #rivin #artici#area Rom3niei !a
A-enia Euro#ean$ e Meiu "i !a Reeaua euro#ean$ e in&ormare "i
o)'ervare a meiu!ui
0ru&elles
9.10.2000
Legea nr. -22
01.11.2001
2e)voltarea i punerea "n aplicare a unei strategii comunitare privind
mediul i furni)area de informa!ii o%iective, sigure i compara%ile la
nivel european care s permit luarea de msuri necesare pentru
protec!ia mediului i evaluarea re)ultatelor acestora, precum i
informarea pu%licului asupra mediului
4
Tratatu! Cartei Ener-iei "i a Protoco!u!ui Cartei Ener-iei #rivin
e&iciena ener-etic$ "i a'#ecte !e-ate e meiu.
Lisa%ona
11.12.1994
Legea nr. 14
03.02.1991
3inimi)area eficient din punct de vedere economic a impactului negativ
asupra mediului pentru toate activit!ile din cadrul ciclului energetic,
promovarea politicilor de eficienta energetic compati%ile cu de)voltarea
dura%il, promovarea si de)voltarea te,nologiilor, serviciilor, practicilor
manageriale eficiente energetic, determinarea producatorilor
4consumatorilor sa utili)e)e energia c5t mai eficient pentru mediu.
5. Convenia #rivin e&ecte!e tran'&rontiere a!e acciente!or inu'tria!e 6elsin7i
11.03.1992
Legea nr. 92
1..03.2003
Prote(area fiin!elor umane i a mediului "mpotriva efectelor accidentelor
industriale#
*educerea riscurilor de accidente industriale i "m%unt!irea msurilor
de prevenire#
8ooperarea interna!ional privind asisten!a mutual, cercetarea i
1
de)voltarea, sc,im%ul de informa!ii i sc,im%urile de te,nologii "n
domeniul prevenirii, pregtirii i interven!iei "n ca)ul accidentelor
industriale.
). Ca!itatea aeru!ui
-
Convenia a'u#ra #o!u$rii atmo'&erice tran'&rontiere #e i'tane
!un-i
/eneva
13.11.1919
Legea nr. .
25.01.1991
*eali)area cooperrii "ntre state, pentru reducerea i prevenirea
polurii atmosferice transfrontiere pe distan!e lungi#
Prote(area omului i a mediului "ncon(urtor contra polurii atmosferice
prin prevenirea, limitarea i reducerea treptat a polurii atmosferice
inclusiv a polurii transfrontiere pe distan!e lungi#
Ela%orarea unor politici i strategii care s asigure com%aterea
emisiilor de poluan!i atmosferici !in5nd seama de eforturile de(a
"ntreprinse la nivel na!ional i interna!ional.
1
Protoco!u! Conveniei in 8595 a'u#ra #o!u$rii atmo'&erice
tran'&rontiere #e i'tane !un-i* cu #rivire !a &inanarea #e termen
!un- a #ro-ramu!ui e coo#erare #entru 'u#rave-:erea "i eva!uarea
tran'#ortu!ui #e i'tane !un-i a! #o!uani!or atmo'&erici /n Euro#a
1EMEP2
/eneva
2..09.19.4
Legea nr. -52
01.12.2002
8ontrolul, reducerea sau eliminarea evacurilor, emisiilor i pierderilor
de poluan!i organici persisten!i#
8ontrolul emisiilor de metale grele datorate activit!ilor antropice, care
sunt transportate "n atmosfer dincolo de frontier pe distan!e lungi i
care pot avea efecte negative semnificative asupra snt!ii umane
sau mediului#
8ontrolul i reducerea emisiilor de sulf, o&i)i de a)ot, amoniac i
compui organici volatili, care sunt produse de activit!ile antropice i
care pot produce efecte nocive asupra snt!ii umane, asupra
ecosistemelor naturale, materialelor i culturilor agricole datorit
acidifierii, eutrofi)rii sau formrii o)onului troposferic, efecte
consecutive unui transport atmosferic transfrontier pe distan!e lungi#
.
Protoco!u! Conveniei in 8595 a'u#ra #o!u$rii atmo'&erice
tran'&rontiere #e i'tane !un-i* re&eritor !a meta!e -re!e.
Protocolul Conveniei din 1979 asupra polurii atos!erice
trans!rontiere pe distane lun"i, re!eritor la copu#i
or"anici persisteni.
+ar,us
24.0-.199.
Legea nr. 211
23.0-.2003
8ontrolul emisiilor de metale grele datorate activit!ilor antropice, care
sunt transportate "n atmosfer dincolo de frontier pe distan!e lungi i
care pot avea efecte negative semnificative asupra snt!ii umane
sau a mediului#
8ontrolul, reducerea sau eliminarea evacurilor, emisiilor i pierderilor
de poluan!i organici persisten!i.
9
Protoco!u! Conveniei in 8595 a'u#ra #o!u$rii atmo'&erice
tran'&rontiere #e i'tane !un-i* re&eritor !a reucerea acii&ierii*
eutro&i.$rii "i nive!u!ui e o.on tro#o'&eric
/ot,en%urg
01.12.1999
Legea nr. 211
23.0-.2003
8ontrolul i reducerea emisiilor de sulf, o&i)i de a)ot, amoniac i
compui organici volatili, care sunt produse de activit!ile antropice i
care pot produce efecte nocive asupra snt!ii umane, asupra
ecosistemelor naturale, materialelor i culturilor agricole datorit
acidifierii, eutrofi)rii sau formrii o)onului troposferic.

10 Convenia Caru a Naiuni!or Unite #rivin (c:im)$ri!e C!imatice
*io de 9aneiro
05.0-.1992
Legea nr. 24
0-.05.1994
'ta%ili)area concentra!iei de ga)e cu efect de ser "n atmosfer la un
nivel care s "mpiedice orice pertur%are antropic periculoas a
sistemului climatic.
':a convenit s se ating acest o%iectiv "ntr:un interval de timp
suficient pentru ca ecosistemele s se poat adapta natural la
sc,im%rile climatice, pentru ca produc!ia alimentar s nu fie
amenin!at, iar de)voltarea economic s se poat desfaura "n mod
dura%il
2
11
Protoco!u! e !a ;<oto a! Conveniei Caru a Naiuni!or Unite #rivin
(c:im)$ri!e C!imatice
;<oto
11.12.1991
Legea nr. 3
02.02.2001
$ndeplinirea anga(amentelor privind limitarea cantitativ i reducerea
emisiilor "n scopul promovrii unei de)voltri dura%ile#
8ooperarea interna!ional "ntre pr!ile semnatare pentru mrirea
eficien!ei individuale i com%inate a politicilor i msurilor adoptate#
*educerea emisiilor glo%ale de ga)e cu efect de ser cu .=, fa! de
nivelul anului 19.9, "n perioada de anga(are 200.:2012#
Promovarea practicilor de gospodrire dura%il a pdurilor,
"mpdurirea i re"mpdurirea, promovarea unor forme dura%ile de
agricultur "n lumina considera!iior privind sc,im%rile climatice#
'copurile ma(ore urmrite de pr!ile care au semnat Protocolul sunt>
mrirea eficien!ei energetice "n sectoarele semnificative ale economiei
na!ionale, protec!ia i mi(loacele de a%sor%!ie a ga)elor cu efect de ser
care nu sunt reglemntate de Protocolul de la 3ontreal, promovarea
practicilor de gospodrire dura%il a pdurilor, "mpdurirea i
re"mpdurirea, promovarea unor forme dura%ile de agricultur "n
lumina considera!ilor privind sc,im%rile climatice, cooperarea cu alte
pr!i similare pentru mrirea eficien!ei individuale i com%inate a
politiclor i msurilor adoptate.
12 Convenia e !a Viena #rivin #rotecia 'tratu!ui e o.on
?iena
22.03.19.5
Legea nr. .4
03.12.1993
Prote(area snt!ii umane i a mediului "ncon(urtor "mpotriva
efectelor adverse re)ultate "n urma activitatile umane care modific
sau ar putea modifica stratul de o)on.
13
Protoco!u! e !a Montrea! #rivin 'u)'tane!e care i'tru- 'tratu! e
o.on
3ontreal
1-.09.19.1
Legea nr. .4
03.12.1993.
Protec!ia stratului de o)on "mpotriva modificrilor datorate activit!ilor
umane i necesitatea cooperrii i ac!ionrii interna!ionale "n acest
sens.
Amenamentu! e !a Lonra !a Protoco!u! e !a Montrea! #rivin
'u)'tane!e care e#recia.$ 'tratu! e o.on
Londra
21:29.0-.1990
14
Amenamentu! e !a Co#en:a-a !a Protoco!u! e !a Montrea! #rivin
'u)'tane!e care i'tru- 'tratu! e o.on
8open,aga
25.11.1992
@/ nr. 24
21.01.2000,
apro%at prin
Legea 9
02.02.2001
15
Amenamentu! e !a Montrea! !a Protoco!u! e !a Montrea! #rivin
'u)'tane!e care e#ui.ea.$ 'tratu! e o.on
3ontreal
15:11.09.1991
Legea nr. 150
0-.04.2001
1-
Convenia Naiuni!or Unite #entru com)aterea e"erti&ic$rii /n $ri!e
care 'e con&runt$ cu 'ecet$ -rav$ "i/'au cu e"erti&icarea* /n '#ecia!
/n A&rica
Paris
11.0-.1994
Legea nr. 111
05.0-.199.
8om%aterea deertificrii "n !rile afectate grav de secet i4sau
deertificare i reducerea efectelor secetei "n acord cu prevederile
+gendei 21 "n scopul unei de)voltri dura%ile "n )onele afectate#
Andeplinirea de ctre pr!i a o%liga!iilor impuse de aceast conven!ie,
individual sau "mpreun, fie prin "n!elegerile %ilaterale i multilaterale
e&istente sau viitoare, fie printr:o com%inare a acestora, dup ca),
su%liniind necesitatea coordonrii eforturilor i a de)voltrii unei
strategii coerente pe termen lung, la toate nivelurile#
*eali)area unor strategii integrate, pe termen lung, care s se
concentre)e simultan, "n )onele afectate, pe ameliorarea productivit!ii
terenurilor i pe refacerea, conservarea i managementul dura%il al
resurselor de pm5nt i de ap, conduc5nd la condi!ii de via!
ameliorate, "n special la nivelul comunit!ii.
. Protecia naturii
11 Convenia #rivin #rotecia #atrimoniu!ui monia!* cu!tura! "i natura! Paris
1-.11.1912
2ecretul nr. 1.1
30.03.1990
Protec!ia la nivel mondial a patrimoniului cultural i natural#
$dentificarea, delimitarea, conservarea, valorificarea ma&iml a
patrimoniului cultural i natural pe teritoriul B"n condi!ii specifice fiecrei
!riC prin>
: adoptarea unei politici generale care s prevad atribuirea unei funcii
3
patrimoniului cultural i natural n viaa colectiv i s integreze
ocrotirea acestui patrimoniu n programele de planificare general;
- nfiinarea (n msura n care nu exist) serviciilor de ocrotire,
conservare i valorificare a patrimoniului cultural i natural;
- extinderea studiilor i cercetrilor stiinifice i tehnice, perfecionarea
metodelor de intervenie ce permit unui stat s fac fa pericolelor
care amenin patrimoniul cultural sau natural;
- adoptarea msurilor uridice, stiinifice, tehnice, administrative i
financiare corespunztoare pentru identificarea, ocrotirea, conservarea,
valorificarea i introducerea n circuit public a acestui patrimoniu;
- nlesnirea, crearea sau dezvoltarea de centre naionale sau regionale
de pregtire n domeniul ocrotirii, conservrii i valorificrii
patrimoniului cultural i natural!
1. Convenia #rivin iver'itatea )io!o-ic$
*io de 9aneiro
05.0-.1992
Legea nr. 5.
13.01.1994
8onservarea i utili)area dura%il a componentelor diversit!ii
%iologice, accesul i "mpr!irea corect i ec,ita%il a %eneficiilor ce
re)ult din utili)area resurselor genetice, accesul corespun)tor la
aceste resurse, prin transferul adecvat de te,nologii pertinente, !in5nd
cont de toate drepturile asupra acestor resurse i te,nologii prin
finan!are corespun)toare.
19
Protoco!u! e !a Carta-ena #rivin )io'ecuritatea !a Convenia
#rivin iver'itatea )io!o-ic$
3ontreal
29.01.2000
Legea nr. 59
11.03.2003
8ontri%uirea la asigurarea unui nivel adecvat de protec!ie pentru
siguran!a transferului, manipulrii i utili)rii organismelor modificate
genetic, re)ultate din %iote,nologia modern i care pot avea efecte
adverse asupra conservrii i utili)rii dura%ile a diversit!ii %iologice,
!in5ndu:se cont, de asemenea, de riscurile pentru sntatea uman.
20
Convenia #rivin Protecia =one!or Umee e Im#ortan$
Internaiona!$ 1RAM(AR2
*amsar
02.02.1911,
amendat prin
Protocolul de la
Paris
03.12.19.2
Legea nr. 5
25.01.1991
*educerea degradrilor progresive a )onelor umede, conservarea florei
i faunei#
8onservarea, gestionarea i utili)area ra!ional a popula!iilor
migratoare de psri acvatice prin desemnarea )onelor umede de
importan! interna!ional din punct de vedere ecologic, %otanic,
%iologic, )oologic, limnologic sau ,idrologic#
21
Convenia #rivin comeru! internaiona! cu '#ecii #eric!itate e
&aun$ "i &!ora '$!)atic$ 1CITE(2
Das,ington
03.03.1913
Legea nr. -9
15.011994
*eglementarea comer!ului interna!ional cu specii sl%atice de faun i
flor, pe cale de dispari!ie, "n scopul de a nu le pune "n pericol
supravie!uirea acestora#
Evitarea unei e&ploatri incompati%ile cu supravie!uirea lor#
Eficienti)area comer!ului cu indivi)i ai speciilor care fac o%iectul acestei
conven!ii.
22
Convenia #rivin con'ervarea vieii '$!)atice "i a :a)itate!or
natura!e in Euro#a
0erna
19.09.1919
Legea nr. 13
11.03.1993.
+sigurarea conservrii faunei i florei sl%atice i a ,a%itatelor
naturale, "n special a speciilor amenin!ate i vulnera%ile, inclusiv a
speciilor migratoare i ,a%itatelor a cror conservare necesit
cooperarea mai multor state#
Ancura(area procesului educa!ional i difu)area informa!iilor generale
privind necesitatea conservrii speciilor de flor, faun sl%atic i a
,a%itatelor naturale.
23
Convenia #rivin con'ervarea '#ecii!or mi-ratoare e anima!e
'$!)atice
0onn
23.0-.1919
Legea nr. 13
0..01.199..
8onservarea speciilor migratoare de animale sl%atice#
Promovarea, cooperarea i spri(inirea cercetrilor cu privire la speciile
migratoare#
+sigurarea protec!iei imediate pentru speciile migratoare a cror stare
de conservare este nefavora%il#
Anc,eierea unor acorduri care s reglemente)e conservarea i
gestionarea speciilor migratoare.
24 Convenia euro#ean$ #rivin #ei'a%e!e
Eloren!a
20.10.2000
Legea nr. 451
0..01.2002
Promovarea protec!iei peisa(elor, managementul i amena(area
acestora, organi)area cooperrii europene "n domeniul protec!iei
peisa(elor.
23 Acoru! #rivin con'ervarea !i!ieci!or /n Euro#a
Londra
04.12.1991
Legea nr. 90
10.05.2000.
Promovarea conservrii speciilor de lilieci#
8ontienti)area pu%licului asupra importan!ei conservrii liliecilor.
4
25
Acoru! #rivin con'ervarea #$'$ri!or e a#$ mi-ratoare a&rican >
eura'iatice
6aga
1-.0-.1995
Legea nr. .9
10.05.2000
3en!inerea speciilor de psri de ap migratoare "ntr:o stare de
conservare favora%il sau pentru readucerea lor la o asemenea stare,
precum i acordarea unei aten!ii deose%ite speciilor de psri
periclitate sau aflate "ntr:o stare nefavora%il de conservare.
2-
Acoru! #rivin con'ervarea cetacee!or in Marea Nea-r$* Marea
Meiteran$ "i in .ona conti-u$ a At!anticu!ui
3onaco
24.11.199-
Legea nr. 91
10.05.2000
*eali)area i men!inerea unei stri favora%ile de conservare a
cetaceelor#
+doptarea msurilor de conservare, cercetare i management a
,a%itatelor i a popula!iei cetaceelor#
$ntegrarea msurilor pentru conservarea cetaceelor "n activit!ile
referitoare la de)voltarea socio:economic a pr!ilor interesate privind
acest acord#
Promovarea i facilitarea cooperrii "ntre state, "ntre organi)a!iile de
integrare economic regional, organi)a!iile interguvernamentale i
cele din sectorul neguvernamental, pentru conservarea cetaceelor din
3area Feagr, 3area 3editeran, din apele care leag aceste mri,
precum i din )ona contigu a +tlanticului.
21 Tratatu! a'u#ra Antarcticii.
Das,ington
01.12.1959
2ecret nr. 255
31.01.1911
$ntrirea cooperrii interna!ionale "n +ntarctica "n domeniul cercetrii
tiin!ifice.
$nter)icerea eliminrii deeurilor radioactive "n aceast regiune.
2. Protoco!u! #rivin #rotecia meiu!ui !a Tratatu! a'u#ra Antarcticii
3adrid
4.10.1991
Legea nr. 553
14.10.2002
promulgat prin
2ecretul .02
10.10.2002
8ooperarea interna!ional "n +ntarctica "n domeniul cercetrii tiin!ifice
i al protec!iei mediului.
Protec!ia mediului antarctic i a ecosistemelor dependente i asociate
i desemnarea +ntarcticii ca re)erva!ie natural, destinat pcii i
tiin!ei.
+ctivit!ile din )ona Gratatului asupra +ntarcticii tre%uie s fie
planificate i conduse "n aa fel "nc5t s se limite)e impactul negativ
asupra mediului antarctic, precum i asupra ecosistemelor dependente
i asociate#.
e. Ca!itatea a#e!or
29 Convenia #rivin #rotecia M$rii Ne-re /m#otriva #o!u$rii
0ucureti
21.04.1992
Legea nr. 9.
1-.09.1992
*eali)area unui progres "n protec!ia ecosistemului 3rii Fegre i
conservarea resurselor vii#
Prevenirea, reducerea i controlul polurii mediului marin i
conservarea resurselor vii ale acestuia "n conformitate cu regulile i
standardele interna!ionale general acceptate.
30
Convenia #rivin #rotecia "i uti!i.area cur'uri!or e a#$
tran'&rontier$ "i a !acuri!or internaiona!e
6elsin7i
11.03.1992
Legea nr. 30
2-.04.1995
Prevenirea, controlul i reducerea polurii apelor care pot cau)a impact
transfrontier i utili)area "n scopul gospodririi ra!ionale din punct de
vedere ecologic, al conservrii resurselor i al protec!iei mediului, a
cursurilor de ap transfrontiere i a lacurilor interna!ionale.
Prevenirea, controlul i reducerea poluarrii apelor din surse punctuale
sau difu)e.
Ela%orarea de acorduri %ilaterale sau multilaterale "ntre !rile care
mrginesc aceleai ape, "n special acolo unde astfel de acorduri nu au
fost "nc reali)ate i consultri, sisteme de averti)are, asisten! mutual,
aran(amente institu!ionale, sc,im% i protec!ie de informa!ii, precum i
accesul pu%licului la informa!ii privind 8onven!ia.
31
Protoco!u! #rivin a#a "i '$n$tatea !a Convenia #rivin #rotecia "i
uti!i.area cur'uri!or e a#$ tran'&rontier$ "i a !acuri!or internaiona!e
Londra
11.0-.1999
@/ nr. 95
29.0..2000
apro%ata prin
Legea nr. 22.
30.11.2000
Promovarea la nivel na!ional, precum i "n conte&t transfrontier i
interna!ional a protec!iei snt!ii omului i a %unstrii, at5t
individual c5t i colectiv, "n cadrul unei de)voltri dura%ile, prin
"m%unt!irea gospodririi apelor, inclu)5nd protec!ia ecosistemelor
acvatice i prin prevenirea, controlul i reducerea %olilor asociate apei#
32 Convenia #rivin coo#erarea #entru #rotecia "i uti!i.area ura)i!$ a
&!uviu!ui Dun$rea
'ofia
29.0-.1994
Legea nr. 14
24.02.1995
/ospodrirea dura%il i ec,ita%il a apelor fluviului 2unrea#
8onservarea, "m%unt!irea i utili)area ra!ional a apelor de suprafa!
i a celor su%terane din %a)inul ,idrografic#
8ontrolul pericolelor provocate de accidente cu su%stan!e poluante
5
pentru ap, inunda!ii i "ng,e! pe fluviul 2unrea#
*educerea "ncrcrilor poluante din surse aflate "n %a)inul ,idrografic#
8ooperarea interna!ional "n ceea ce privete pro%lemele
fundamentale de gospodrire a apelor fluviului 2unrea#
3en!inerea i "m%unt!irea strii actuale a mediului "ncon(urtor i a
condi!iilor de calitate a apei fluviului 2unrea.
33
Convenia internaiona!$ #rivin #re-$tirea* r$'#un'u! "i coo#erarea
/n ca. e #o!uare cu :irocar)uri
Londra
30.11.1990
@/ nr. 14
21.01.2000
apro%ata prin
Legea nr. 1-0
03.10. 2000
Promovarea cooperrii interna!ionale i sporirea capacit!ilor na!ionale,
regionale i glo%ale e&istente privind pregtirea i com%aterea polurii
cu ,idrocar%uri#
+doptarea unor msuri corespun)toare care s nu compromit
func!ionarea sau capacitatea de e&ploatare a navelor#
'ta%ilirea unor procedee de raportare a polurii cu ,idrocar%uri#
'ta%ilirea unui fond interna!ional pentru compensarea pagu%elor
produse prin poluarea cu ,idrocar%uri.
34
Protoco!u! in 8556 #entru amenarea Conveniei internaiona!e
#rivin r$'#unerea civi!$ #entru #a-u)e!e #rou'e #rin #o!uare cu
:irocar)uri* 85?5.
Londra
21.11.1992
@/ nr. 15
21.01.2000
apro%ata prin
Legea nr. 15.
03.10.2000
Fecesitatea instituirii unor reglementri privind rspunderea civil "n
ca) de poluare a mediului marin cu ,idrocar%uri, inclusiv sistemul de
compensa!ii.
35
Convenia internaiona!$ #entru #revenirea #o!u$rii e c$tre nave*
moi&icat$ #rin Protoco!u! /nc:eiat !a Lonra !a ata e 89 &e)ruarie
859@
Londra
02.11.1913
Protocolul de la
Londra
11.02.191.
Legea nr. -
0..03.1993
Protec!ia mediului marin i a mediului costier "mpotriva polurii .
'toparea polurii inten!ionate a mediului marin cu ,idrocar%uri i alte
su%stan!e duntoare i reducerea deversrilor accidentale de astfel de
su%stan!e.
'ta%ilirea unor reguli de folosin! general i care nu se limitea)
numai la poluarea cu ,idrocar%uri.
3-
Amenamente !a ane0a Protoco!u!ui in 859@ re&eritor !a Convenia
internaiona!$ #entru #revenirea #o!u$rii e c$tre nave 1MARPOL
9A/9@2
Londra
1-.03.1990
@/ nr. 53
19.0..1999
apro%at prin
Legea nr. 23
22.02.2001
*espectarea standardelor interna!ionale de siguran!, de prevenire a
polurii i respectarea condi!iilor de munc i via! la %ord.
@crotirea vie!ii omeneti pe mare.
Protec!ia mediului marin i a mediului costier prin prevenirea polurii
de ctre nave cu su%stan!e duntoare, su%stan!e lic,ide periculoase,
gunoi, ,idrocar%uri, ape u)ate, precum i respectarea prevederilor
cuprinse "n reglementrile legii.
Protec!ia mediului marin i a mediului costier prin prevenirea polurii
de ctre nave cu ,idrocar%uri "n ca) de coli)iune sau euare.
Acce#tarea ane0ei nr. III* amenat$* "i a unor amenamente !a
Convenia internaiona!$ #entru #revenirea #o!u$rii e c$tre nave*
moi&icat$ #rin Protoco!u! /nc:eiat !a Lonra !a 89 &e)ruarie 859@
1MARPOL 9A/9@2
Londra
30.12.1992
amendamente "n
1992, 1994,
1995, 199-,
1991, 1999,
2000
Legea nr. 150
13.12.2001
Amenamente !a Ane0a !a Protoco!u! in 859@ re&eritor !a Convenia
internaiona!$ #entru #revenirea #o!u$rii e c$tre nave* ao#tate e
Or-ani.aia Maritim$ Internaiona!$ #rin Re.o!uia MEPC.5B 1C?2 a
Comitetu!ui #entru Protecia Meiu!ui Marin
Londra
21.04.2001
Legea nr. 513
23.10.2002
Acce#tarea ane0ei IV revi.uite !a Convenia internaiona!$ in 859A
#entru #revenirea #o!u$rii e c$tre nave* moi&icat$ #rin #rotoco!u!
/nc:eiat !a Lonra !a ata e 89.76.859@ 1MARPOL 9A/9@2* ao#tat$ e
Or-ani.aia Maritim$ Internaiona!$ #rin Re.o!uia MEPC.88B1B82 a
Comitetu!ui #entru Protecia Meiu!ui Marin
Londra
01.04.2004
Legea nr. 305
25.10.2005
31
Convenia #rivin re-imu! navi-aiei #e Dun$re
0elgrad,
1..0..194.
Legea nr. 15
04.05.2000
+sigurarea li%erei circula!ii a vapoarelor comerciale i mrfurilor tuturor
statelor, pe picior de egalitate, "n ce privete drepturile portuare i
ta&ele asupra naviga!iei, precum i condi!iiile la care este supus
naviga!ia comercial#
3en!inerea sectoarelor naviga%ile "n stare %un#
+sigurarea i "m%unt!irea condi!iilor de naviga!ie.
Protoco!u! aiiona! !a Convenia #rivin re-imu! navi-aiei #e
Dun$re
0udapesta
2-.03.199.
-
3. Convenia #rivin #e'cuitu! /n a#e!e Dun$rii
0ucureti
29.01.195.
$ntr "n vigoare "n
1919
+mendament
apro%at "n 1919
'ta%ilirea condi!iilor privind pescuitul "n apele fluviului 2unrea.
39 Convenia #rivin #!atou! continenta!
/eneva
29.04.195.
2ecretul 253
31.0..19-1
devenit parte la
10.0-.19-4
'ta%ilirea condi!iilor privind e&ploatarea platoului continental.
40
Acoru! #rivin #e'cuitu! /n Marea Nea-r$ /ntre Duverne!e Re#u)!icii
Po#u!are Romane* Re#u)!icii Po#u!are 4u!-aria 'i Uniunii
Re#u)!ici!or (ovietice (ocia!i'te
?arna
01.01.1959
2ecretul nr.2
01.01.19-0
8ola%orarea "ntre state privind activitatea de pescuit.
41
Dec!araia e !a 4ucure"ti #rivin co!a)orarea 'tate!or un$rene /n
#ro)!eme e -o'#o$rire a a#e!or Dun$rii "i* /n '#ecia!* e #rotecie
a a#e!or &!uviu!ui /m#otriva #o!u$rii* /n omeniu! -o'#o$ririi
ca!itative a a#e!or Dun$rii
0ucureti
13.12.19.5
$ntrat "n
vigoare la
13.12.19.5
/ospodrirea calitativ a apelor fluviului 2unrea.
42 Dec!araia mini'teria!$ #rivin #rotecia M$rii Ne-re
@dessa
01.04.1993
01.04.1993
Protec!ia 3rii Fegre cu scopul controlului polurii, gospodririi
ra!ionale a deeurilor i rea%ilitarea resurselor naturale.
43
Convenia Naiuni!or Unite a'u#ra re#tu!ui m$rii
3ontego 0a<
10.12.19.2
Legea nr. 110
10.10.199-
*eglementea) pro%lemele privind dreptul mrii#
Eolosirea ec,ita%il i eficace a mrilor i oceanelor prin conservarea
resurselor %iologice prote(area i pstrarea mediului marin#
'tatele vor lua toate msurile necesare pentru ca activit!ile de su%
(urisdic!ia sau de su% controlul lor s fie conduse "ntr:un asemenea
mod, "nc5t s nu cau)e)e, prin poluare, pre(udicii altor state i mediului
lor "ncon(urtor, astfel "nc5t poluarea datorat unor incidente sau unor
activit!i de su% (urisdic!ia sau de su% controlul lor s nu se "ntind
dincolo de )onele "n care ele e&ercit drepturi suverane "n conformitate
cu prevederile conven!iei.
Acoru! re&eritor !a a#!icarea #$rii a EIFa a Conveniei Naiuni!or
Unite a'u#ra re#tu!ui m$rii
FeH Ior7
2..01.1994
44
Acoru! intre -uverne!e 'tate!or #artici#ante !a Coo#erarea
Economic$ a M$rii Ne-re 1C.E.M.N.2 e co!a)orare /n intervenia "i
r$'#un'u! e ur-en$ !a e.a'tre natura!e "i #rovocate e om
'oci 15.04.199.
@/ nr. .
2..01.1999
apro%at prin
Legea nr. 153
11.10.1999
8ola%orarea "n interven!ia i rspunsul de urgen! la de)astre naturale
i provocate de om, principiile i cadrul de desfurare al activit!ilor
coordonate de pr!i "n ca)ul unor astfel de evenimente.
&. Mana-ementu! e"euri!or
45
Convenia e !a 4a'e! #rivin contro!u! tran'#ortu!ui tran'&rontier a!
e"euri!or #ericu!oa'e "i a! e!imin$rii ace'tora
0asel
22.03.19.9
Legea nr. -
25.01.1991
*eglementarea modalit!ilor "n care se desfoar transportul peste
frontiere a deeurilor periculoase i a altor re)iduuri, drepturile i
o%liga!iile pr!ilor la efectuarea unui astfel de transport, la cooperarea
interna!ional pentru "m%unt!irea gospodriri "n condi!ii ecologice
ra!ionale a deeurilor periculoase
4-
Amenamente !a Convenia e !a 4a'e! #rivin contro!u! tran'#ortu!ui
tran'&rontier a! e"euri!or #ericu!oa'e "i a! e!imin$rii ace'tora* ao#tate
#rinG
- "ecizia ###$% la cea de-a &-a 'euniune a (onferinei prilor (onveniei de
la )asel
- "ecizia #*$9 la cea de-a +-a 'euniune a (onferinei prilor (onveniei de
la )asel!
/eneva,
1.:22. 09. 1995
;uc,ing,
3ala<asia
23:21. 02. 199.
Legea nr. 2-5
15.05.2002
8ontrolul transportului peste frontiere al deeurilor periculoase#
8ontrolul eliminrii deeurilor periculoase.
1
41
Convenia comun$ a'u#ra -o'#o$ririi /n 'i-uran$ a
com)u'ti)i!u!ui u.at "i a'u#ra -o'#o$ririi /n 'i-uran$ a e"euri!or
raioactive
?iena
05.09.1991
Legea nr. 105
1-.0-.1999
+tingerea i men!inerea unui "nalt nivel de siguran! "n lumea "ntreag
"n materie de gospodrire a com%usti%ilului u)at i a deeurilor
radioactive, prin "ntrirea msurilor na!ionale i a cooperrii
interna!ionale, inclusiv, dup ca), a msurilor de cooperare te,nic "n
materie de siguran!#
+sigurarea, "n orice stadiu a gospodririi com%usti%ilului u)at i a
deeurilor radioactive, a unor msuri de aprare efectiv "mpotriva
riscurilor poten!iale, astfel "nc5t persoanele, societatea i mediul s fie
prote(ate acum i "n viitor "mpotriva efectelor nocive ale radia!iilor
ioni)ante, "n conte&tul de)voltrii dura%ile#
Prevenirea accidentelor care au consecin!e radiologice i micorarea
consecin!ele acestora "n ca)ul "n care astfel de accidente s:ar produce
"nt:un stadiu oarecare al gospodririi com%usti%ilul u)at sau al
deeurilor radioactive.
4.
Acoru! euro#ean re&eritor !a tran'#ortu! rutier internaiona! a!
m$r&uri!or #ericu!oa'e 1A.D.R.2
/eneva
30.09.1951
Legea nr. 31
1..05.1994
8reterea securit!ii transporturilor rutiere interna!ionale cu mrfuri
periculoase.
Protoco!u! e amenare a artico!e!or 8a2* 8C182 "i 8C1A2 )2 a!e
Acoru!ui euro#ean re&eritor !a tran'#ortu! rutier internaiona! e
m$r&uri.
/eneva
2..10.1993
@/ nr. 11
25.0..199.
prin Legea nr. 4
0..01.1999
-. (u)'tane c:imice
49.
Convenia e !a Rotteram cu #rivire !a a#!icarea #roceurii
Acoru!ui Prea!a)i! Con'imit 1PIC2 a#!ica)i!$ anumitor #rou"i
c:imici #ericu!o"i "i #e'ticie care &ac o)iectu! comeru!ui
internaiona!
*otterdam
10.09.199.
Legea nr. 91
1..03.2003
Ampr!irea responsa%ilit!ilor i cooperarea dintre pr!i "n domeniul
comer!ului interna!ional cu anumi!i produi c,imici i contri%ui!ia la
utili)area ra!ional, din punct de vedere ecologic, a acestor produi,
facilit5nd sc,im%ul de informa!ii, referitoare la caracteristicile lor,
aplica%il importului i e&portului acestora i asigur5nd comunicarea
acestor deci)ii pr!ilor#
Prevenirea, controlul i reducerea impactului transfrontier al polurii cu
produi c,imici periculoi#
'upraveg,erea calit!ii apelor transfrontiere#
Promovarea la toate nivelurile corespun)toare na!ionale precum i "n
conte&t transfrontier i interna!ional a protec!iei snta!ii omului i a
%unstrii, at5t individual c5t i colectiv, "n cadrul unei de)voltri
dura%ile, prin "m%unta!irea gospodririi apelor, inclu)5nd protec!ia
ecosistemelor acvatice i prin prevenirea, controlul i reducerea %olilor
asociate apei#
Jtili)area te,nologiilor i produilor "n scopul gospodririi ra!ionale din
punct de vedere ecologic#
8onservarea resurselor cursurilor de ap transfrontiere i lacurilor
interna!ionale
50. Convenia #rivin Po!uanii Or-anici Per'i'teni
'toc7olm
22.05.2001
Legea nr. 2-1
1-.0-.2004
Fecesitatea de a se lua msuri pentru prevenirea efectelor negative
cau)ate de poluan!ii organici persisten!i "n toate stadiile ciclului lor de
via! "n vederea prote(rii snt!ii umane i a mediului.
51.
Acoru! euro#ean #rivin tran'#ortu! &eroviar e m$r&uri #ericu!oa'e
1RID2* /n caru! Conveniei cu #rivire !a tran'#orturi!e internaiona!e
&eroviare 1COTI+2
8EE:@FJ
0erna
09.05.19.0
2ecretul 100
2..03.19.3
'ta%ilirea unui regim de drept uniform aplica%il transportului de
cltori, %aga(e i mrfuri "n trafic interna!ional, pentru siguran!a
transportului mrfurilor periculoase cu mi(loace feroviare
.
Protoco!u! #entru moi&icarea Conveniei #rivin tran'#orturi!e
internaiona!e &eroviare 1COTI+2
?ilnius
03.0-.1999
@./. nr. -9
30.0.2001
apro%at prin
Legea nr. 53
1-.01.2002
52 Convenia #rivin &o!o'irea 'u)'tane!or aitive #ericu!oa'e
/eneva
25.10.1921
$ntrat "n
vigoare
31.0..1923
Prevenirea unor accidente provocate de utili)area nera!ional a
su%stan!elor aditive periculoase.
:. Prevenirea "i reucerea e&ecte!or acciente!or nuc!eare
53 Convenia cu #rivire !a noti&icarea ra#i$ a unui accient nuc!ear
?iena
2-.09.19.-
2ecretul 223
11.05.1990
Eurni)area de informa!ii relevante asupra accidentelor nucleare cu
scopul limitrii consecin!elor radiologice transfrontier.
+sigurarea unui nivel "nalt de securitate "n activit!ile nucleare, "n
vederea prevenirii accidentelor nucleare.
54
Convenia cu #rivire !a a'i'ten$ /n ca. e accient nuc!ear 'au
ur-en$ raio!o-ic$
?iena
2-.09.19.-
2ecretul. 223
11.05.1990
8ola%orarea statelor "n situa!ii de accident nuclear,
8ooperarea "ntre state i cooperarea cu +gen!tia $nterna!ional pentru
Energia +tomic pentru a facilita acordarea de asisten! prompt "n
ca) de accident nuclear sau de urgen! radiologic pentru a limita c5t
mai mult posi%il consecin!ele acestora i a prote(a via!a, %unurile
materiale i mediul "ncon(urator de efectele dega(rilor radioactive.
55
Convenia #rivin inter.icerea uti!i.$rii /n 'co#uri mi!itare 'au oricare
a!te 'co#uri o'ti!e a te:nici!or e moi&icare a meiu!ui /ncon%ur$tor
/eneva
1..05.1911
2ecretul 100
2..03.19.3
Protec!ia mediului "ncon(urtor.
5-
Convenia #rivin r$'#unerea civi!$ #entru aune nuc!eare "i
Protoco!u! comun re&eritor !a a#!icarea Conveniei e !a Viena 185?A2
"i Conveniei e !a Pari' 185@@2
?iena
21.05.19-3
Protocolul de la
?iena,
21.09.19..
Legea nr. 10-
03.10.1992
Fecesitatea instituirii unor reglementri minime, de natur s asigure
protec!ia financiar "mpotriva daunelor re)ultate prin utili)area energiei
nucleare "n scopuri panice#
E&tinderea aplica%ilit!ii, a mririi cuantumului rspunderii operatorului
unei instala!ii nucleare i a ameliorrii mi(loacelor de o%!inere a unei
reparri adecvate i ec,ita%ile.
Protoco!u! e amenare a Conveniei e !a Viena #rivin r$'#unerea
civi!$ #entru aune nuc!eare
?iena
12.09.1991
Legea nr. 203
11.11.199.
51 Convenia #rivin #rotecia &i.ic$ a materia!e!or nuc!eare
?iena
03.03.19.0
Legea nr. 1.
0..11.1993
Prevenirea i reprimarea infrac!iunilor de do%5ndire i folosire ilicit a
materialelor nucleare, asigurarea protec!iei fi)ice a acestora "n timpul
utili)rii, depo)itrii i transportului.
5. Convenia #rivin 'ecuritatea nuc!ear$
?iena,
11.0-.1994
Legea nr.43
24.05.1995
+tingerea i men!inerea unui nivel ridicat de securitate nuclear,
sta%ilirea i men!inerea unui sistem eficient de protec!ie "n instala!iile
nucleare, "n scopul prote(rii indivi)iilor, mediului i prevenirii
accidentelor nucleare.
59 Convenia #rivin com#en'aii!e 'u#!imentare #entru aune nuc!eare
?iena
12.09.1991
Legea nr. 5
0..01.1999
Fecesitatea sta%ilirii unui regim al rspunderii "n "ntreaga lume pentru
a suplimenta i a "ntri aceste msuri, "n scopul creterii sumei
acordate drept compensa!ie pentru daune nucleare.
-0
Tratatu! cu #rivire !a inter.icerea am#!a'$rii e arme nuc!eare "i
arme e i'tru-ere /n ma'$ #e &unu! m$ri!or "i a! oceane!or "i /n
'u)'o!.
3oscova,
Londra,
Das,ington
11.02.1911
2ecretul 141
19.04.1912
*eglementri privind inter)icerea polurii mrilor i oceanelor, "n urma
depo)itrii armelor nucleare sau a altor arme periculoase.
II. ACORDURI 4ILATERALE INTERDUVERNAMENTALE/MEMORANDUMURI LA NIVEL DUVERNAMENTAL I INTERMINI(TERIAL
IN DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI I DO(PODHRIRII APELOR* A+LATE IN VIDOARE
-1
8onven!ia "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii 0ulgaria privind
cola%orarea "n domeniul mediului "ncon(urtor
,ofia
09.12.1991
Legea nr. 91
19.09.1992
*eglementarea pro%lemelor cola%orrii pentru prevenirea polurii
mediului "ncon(urtor, precum i a cola%orrii economice i te,nico:
tiin!ifice, legate de protec!ia mediului.
-2
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii 3oldova privind
cooperarea "n domeniul protec!iei resurselor piscicole i reglementarea
pescuitului "n r5ul Prut i "n lacul de acumulare 't5nca:8osteti
't5nca
01.0..2003
6/ nr. 1201
14.10.2003
8ooperarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei resurselor
piscicole i reglementarea pescuitului "n r5ul Prut i "n lacul de
acumulare 't5nca:8osteti, %a)5ndu:se pe scopurile i principiile
de)voltrii dura%ile.
9
-3
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul Jcrainei privind cooperarea "n
domeniul gospodririi apelor de frontier
/ala!i
30.09.1991
Legea nr. 1-
11.01.1999
Fecesitatea "ntririi msurilor na!ionale i interna!ionale privind
prevenirea i limitarea descrcrii su%stan!elor periculoase "n mediul
acvatic, folosirea ra!ional a apelor, conservarea resurselor i protec!ia
mediului.
Protocolul primei sesiuni a "mputernici!ilor pentru reali)area +cordului
dintre /uvernul *om5niei i /uvernul Jcrainei privind cooperarea "n
domeniul gospodririi apelor de frontier
0aia 3are
23.10.1999
6/ nr. 231
30.03.2000
$ntrirea msurilor na!ionale i interna!ionale pentru prevenirea i
limitarea descrcrii su%stan!elor periculoase "n mediul acvatic, folosirea
ra!ional a apelor, conservarea resurselor i protec!ia mediului.
-4
2eci)iile cuprinse "n Protocolul sesiunii e&traordinare de la 0ucureti, din
perioada 11:14 ianuarie 2000, a "mputernici!ilor pentru aplicarea +cordului
dintre /uvernul *om5niei i /uvernul Jcrainei privind cooperarea "n
domeniul gospodririi apelor de frontier
0ucureti
11:14.01.2000
6/ nr. 419
19.05.2000
-5
2eci)iile cuprinse "n Protocolul sesiunii a $$:a a "mputernici!ilor pentru
aplicarea +cordului dintre /uvernul *om5niei i /uvernul Jcrainei privind
cooperarea "n domeniul gospodririi apelor de frontier, semnat la /ala!i
la 30 septem%rie 1991
@dessa
1.:21.12.2000
6/ nr. 351
04.04.2001
8ooperarea "n domeniul gospodririi apelor de frontier "ntre cele dou
guverne
--
Protocolul sesiunii a $$$:a a "mputernici!ilor pentru aplicarea +cordului
dintre /uvernul *om5niei i /uvernul Jcrainei privind cooperarea "n
domeniul gospodririi apelor de frontier, semnat la /ala!i la 30
septem%rie 1991
Piatra:Feam!
01.11.2003
6/ nr. 2-2
2-.02.2004
-1
+cordul dintre /uvernul *om5niei i 8a%inetul de 3initri al Jcrainei
privind notificarea rapid a accidentelor nucleare i sc,im%ul de informa!ii
"n domeniul securit!ii nucleare i radiologice.
?iena
22.09.2004
6./. nr. 21..
30.11.2004
8ooperare %ilateral "n ca)ul unui accident nuclear care implic
instala!iile nucleare sau activit!ile specificate "n art. 1 i 3 din
8onven!ia +$E+, precum i furni)area de informa!ii privind securitatea
radiologic, securitatea nuclear i ca)uri de trafic ilicit cu materiale
nucleare.
-.
+cord "ntre 3inisterul 3ediului i +mena(rii Geritoriului al *epu%licii
3oldova, 3inisterul +pelor, Pdurilor i Protec!iei 3ediului din *om5nia i
3inisterul 3ediului i *esurselor Faturale din Jcraina privind cooperarea
"n )ona format din ariile prote(ate ale 2eltei 2unrii i Prutul de 9os
0ucureti
05.0-.2000
6/ nr. 102.
2..0..2003
8ooperarea "ntre state "n domeniile protec!iei diversit!ii %iologice, a
peisa(elor i "n general a mediului, pentru pstrarea spa!iilor naturale i
ameliorarea calit!ii vie!ii popula!iei locale.
-9
8onven!ia "ntre /uvernul *om5niei, /uvernul *epu%licii 8e,ia, /uvernul
*.'.E. $ugoslavia, /uvernul J*'' i /uvernul *epu%licii Jngare privind
protec!ia apelor r5ului Gisa i a afluen!ilor ei "mpotriva polurii.
')eged
2..05.19.-
683 nr. 13-
12.01.19.-
8ola%orarea "n domeniul protec!iei calit!ii apei r5ului Gisa i a
afluen!ilor si.
10
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Ecuador privind
cooperarea "n domeniul protec!iei mediului "ncon(urator
Kuito
..03.1991
6/ 12.
1..02.2000
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
11 +cord de cooperare "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii
Jngare privind cooperarea "n domeniul protec!iei mediului
0ucureti
2-.05.1991
6/ nr. 1050
0-.11.2000
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
Protocolul "nc,eiat la "nt5lnirea de constituire a 8omisiei mi&te rom5no:
ungare pentru protec!ia mediului i a *egulamentului de organi)are i
func!ionare a acesteia.
0udapesta
1-.09.2003
6./. nr. 92-
10.0-.2004
Protocolul celei de:a doua reuniuni a 8omisiei mi&te rom5no:ungare
pentru reali)area prevederilor +cordului dintre /uvernul *om5niei i
/uvernul *epu%licii Jngare privind cooperarea "n domeniul protec!iei
mediului i ocrotirea naturii.
0ucureti
19.11.2004
6./. nr. 132
24.02.2005
$nformri reciproce i continue de specialitate, sc,im%uri de e&perien!,
de acte normative i norme metodologice de aplicare#
: elaborarea metodologiei comune referitoare la inventarul surselor
poteniale de poluare, precum i a regulamentului fluxului
informaional ntre autoritile competente de mediu n cazul
polurilor accidentale, lu-nd n considerare reglementrile n vigoare
n domeniul apelor dintre cele dou pri;
- informarea reciproc asupra sistemelor de monitorizare a strii
mediului n zona de frontier, identificarea posibilitilor de dezvoltare
a acestora, crearea sistemului schimburilor de date, redactarea n
comun a materialului privind starea mediului!
Protocolul celei de:a treia reuniuni a 8omisiei mi&te rom5no:ungare pentru
aplicarea prevederilor +cordului dintre /uvernul *om5niei i /uvernul
*epu%licii Jngare privind cooperarea "n domeniul protec!iei mediului i
ocrotirea naturii.
0udapesta
01.09.2005
6./. nr. 121.
20.10.2005
8ooperarea pentru reali)area i conservarea re!elei Fatura 2000,
finali)area identificrii "n comun a tipurilor de ,a%itate Fatura 2000 "n
)ona de frontier i a )onelor speciale de protec!ie a psrilor,
sc,im%ul de e&perien! privind managementul re!elei#
10
- elaborarea propunerilor de proiecte comune .#/0-1atura;
- cooperarea dintre 2arcul 1aional )u33 i 2arcul 1aional 'etezat;
- dezvoltarea cooperrii dintre 425 6arghita i "irecia 2arcului 1aional
(ri-5ure pentru implementarea acordului de pateneriat semnat n
luna iunie 7889, realizarea unor noi relaii de parteneriat;
- cooperarea dintre 425 4rad i "irecia 2arcului 1aional (ri-5ure
n vederea realizrii i managementul coridoarelor ecologice
transfrontiere;
Antrirea cooperarii %ilaterale "n domeniul implementrii conven!iilor
interna!ionale de conservare a naturii B8$GE', Protocolul de la
8artagenaC.
12
+cordul dintre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Jngare privind
cooperarea i a(utorul reciproc "n ca)ul producerii de)astrelor.
0udapesta
09.04.2003
Legea nr. 5.
24.03.2004
8ooperarea "ntre cele dou state i acordarea de a(utor reciproc "n
ca)ul producerii de)astrelor, al limitrii i "nlturrii efectelor acestora.
13
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Jngare privind
cooperarea pentru protec!ia i utili)area dura%il a apelor de frontier
0udapesta
15.09.2003
6/ nr. 511
15.04.2004
'inteti)area acelor reglementri i o%liga!ii pe %a) crora pr!ile
contractante desfoar cola%orarea legat de apele de frontier,
precum i a condi!iilor organi)atorice, insitu!ionale i economice ce
formea) cadrul pentru efectuarea acestora.
14
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Eederale /ermania
privind cola%orarea "n domeniul protec!iei mediului
0ucureti
05.04.1993
6/. nr. 149
29.02.2000
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
15
+cord "ntre 8omunitatea European i *om5nia privind participarea
*om5niei la +gen!ia European de 3ediu i la *e!eaua European de
$nformare i @%servare
0ru&elles
09.10.2000
Legea nr. -22
01.11.2001
2e)voltarea i punerea "n aplicare a unei strategii comunitare privind
mediu i furni)area de informa!ii o%iective, sigure i compara%ile la
nivel European care s permit luarea de msuri necesare pentru
protec!ia mediului i evaluarea re)ultatelor unor astfel de msuri
precum i informarea pu%licului asupra mediului.
1-
3emorandumul de "n!elegere dintre *om5nia i 8omunitatea European
privind participarea *om5niei la 3ecanismul comunitar de facilitare a
"ntririi cooperrii "n interven!iile de asisten! "n domeniul protec!iei civile.
0ru&elles
2..11.2002
Legea nr. 3
1..02.2004
*om5nia particip, "ncep5nd cu 1 ianuarie 2003, la actit!iile
3ecanismului, "n conformitate cu o%iectivele, criteriile i procedurile,
astfel cum sunt definite "n 2eci)ia 8onsiliului 200141924E8,Euratom.
11
+cord "ntre 3inisterul +pelor, Pdurilor i Protec!iei 3ediului i 3inisterul
3ediului din 2anemarca privind cola%orarea "n domeniul protec!iei
mediului
0ucureti
23.05.2000
6/ nr. 1049
0-.11.2000
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
1..
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul 'uediei privind cooperarea "n
domeniul energiei i mediului
0ucureti
2-.11.2001
6/ nr. -5
24.01.2002
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniile energiei i protec!iei
mediului "n vedereapromovrii dura%ile a *om5niei.
19
3emorandumul de $n!elegere "ntre 3inisterul 3ediului i /ospodririi
+pelor din *om5nia i 3inisterul Gransporturilor, Lucrrilor Pu%lice i
3anagementul +pelor din @landa privind cooperarea "n domeniul
managementului integrat al apelor
0ucureti
14.04.2004
6/ nr. 1105
15.01.2004
8ooperarea %ilateral "n domeniul mangementului integrat al apelor
Binunda!ii, protec!ia calit!ii apelor i restaurarea ecologic# planificare
teritorial# implementarea directivelor JEC.
.0
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Gurcia privind
cola%orarea "n domeniul protec!iei mediului
0ucureti
10.09.2001
6/ nr.
53411.01.2002
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului i
conservrii resurselor naturale.
.1
+cord dintre 3inisterul +pelor, Pdurilor i Protec!iei 3ediului din *om5nia i
3inisterul /ospodririi +pelor din *epu%lica Popular 8,ine), privind
cola%orarea "n domeniul gospodririi apelor
0ei(ing martie
1994
6/ nr. 144
21.10.1994
8ola%orarea "n domeniul gospodaririi apelor
.2
+cord de cooperare "n domeniul protec!iei mediului "ntre 3inisterul +pelor,
Pdurilor i Protec!iei 3ediului din *om5nia i +gen!ia Fa!ional pentru
Protec!ia 3ediului din 8,ina.
0ei(ing
..09.1991
+cord intrat "n
vigoare la data
semnrii,
apro%at de
/uvernul
*om5niei
8ola%orarea "n domeniul gospodaririi apelor
.3
+cord de cooperare "n domeniul protec!iei mediului i gospodrirea apelor
"ntre /uvernul *om5niei i /uvernul 'tatului $srael
$erusalim
03.01.2000
6/ nr. 4..
13.0-.2000
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
.4 +cord de cooperare tiin!ific, te,nologic i de mediu "ntre /uvernul 0ucureti 6/ nr. 342 8ooperarea dintre cele dou !ri "n domeniul tiin!ei, te,nologiei i
11
*om5niei i /uvernul *epu%licii 'ocialiste ?ietnam, semnat de +gen!ia
Fa!ional pentru Ltiin! i Ge,nologie.
13.09.1999 1..03.2004 mediului.
.5
Protocolul "n domeniul Protec!iei mediului i gospodririi resurselor de ap
dintre 3inisterul 3ediului din *om5nia i 3inisterul 3ediului i Protec!iei
Faturii i 3inisterul 3inelor, Energiei i 6idraulicii din *epu%lica 'enegal
2a7ar
02.0-.2003
6/ nr. 520
01.04.2004
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului,
gospodririi resurselor de ap, transferului de te,nologie i "ntririi
capacit!iilor.
.-
+cordul dintre /uvernul *om5niei i /uvernul Eedera!iei *use privind
notificarea rapid a unui accident nuclear i sc,im%ul de informa!ii asupra
instala!iilor nucleare.
3oscova
21.02.2002
6/ nr. 423
25.04.2002
8ola%orarea "ntre cele dou state "n vederea limitrii consecin!elor
transfrontiere a accidentelor nucleare.
.1
3emorandumul de "n!elegere "ntre 3inisterul 3ediului i /ospodririi
+pelor din *om5nia i 3inisterul /ospodririi i 2e)voltrii *esurselor de
+p din ;enia privind cooperarea "n domeniul gospodririi apelor
0ucureti
05.05.2003
6/ nr. 521
401.04.2004
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul gospodririi integrate a
resurselor de ap, inclusiv prin tranfer 7noH:,oH i te,nologie.
..
+cord "ntre 3inisterul 3ediului i /ospodririi +pelor din *om5nia i
3inisterul 3ediului i +pelor din *epu%lica 0ulgaria privind cooperarea "n
domeniul gospodririi apelor
0ucureti
12.11.2004
6/ nr. 2419
21.12.2004
8ooperarea %ilateral "n domeniul gospodririi apelor Bgospodrirea
apelor# managementul integrat al )onelor de coast# protec!ia cait!ii
resurselor de ap# utili)are instrumente economiceC.
.9
3emorandum de "n!elegere "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul Elve!iei
"n domeniul sc,im%rilor climatice
0ucureti
..01.1999
Legea nr. 201
20.04.2001
8ooperarea +$949$ dintre /uvernul *omaniei si /uvernul Elvetiei si a
$ntelegerii asupra proiectului : Proiect elvetian privind energia termica
B0u)au, PascaniC
90
3emorandum de "n!elegere "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul @landei
B$C, "n domeniul sc,im%rilor climatice
6aga
23.11.1999
@J nr. 41
2..03.2002
apro%ata prin
Legea nr. 3-.
11.0-.2002
8ooperarea su% auspiciile Protocolului de la ;<oto, articolul -, prin
proiecte cu aplicare comuna intre *omania si @landa. $n acest cadru
se vor derula programe "n urma crora se va efectua un transfer de
unit!i de reducere de emisii de ga)e cu efect de ser de la *om5nia
ctre @landa.
8ontri%u!ia pr!ii olande)e va consta "n de)voltarea i implementarea
proiectelor prin ac,i)i!ionarea de solicitri asupra unit!ilor de reducere
a emisiilor. +ceste solicitri vor fi v5ndute de companiile care vor
de)volta i vor reali)a proiecte "n *om5nia, care vi)ea) reducerea
emisiilor.
91
3emorandum de "n!elegere "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul
*egatului Forvegiei "n domeniul sc,im%rilor climatice
@slo
21.12.2001
Legea nr. 302
04.01.2003
8ooperarea dintre /uvernul *omaniei si /uvernul *egatului Forvegiei
pentru implementarea in comun B9$C si +cordul asupra proiectului
M2e)voltarea utilitatilor municipale : sistemul de incal)ire din Eagaras :
fa)a a doua 8G5, 8G-, 8G1, 8G., (udetul 0rasovM
92
3emorandum de "n!elegere "ntre 3inisterul +pelor i Protec!iei 3ediului
din *om5nia i 3inisterul Eederal pentru +gricultur, Pduri, 3ediu i
/ospodrirea +pelor din +ustria pe domeniul sc,im%rilor climatice
?iena
23.10.2002
Legea nr. 5.4
15.12.2004
8ooperarea %ilateral privind reali)area "n *om5nia a unor proiecte de
tip implementare "n comun, "n concordan! cu art. - al Protocolului de
la ;<oto, i transferul ctre partea austriac a unit!iilor de reducere a
emisiilor de ga)e cu efect de ser BE*J:uriC ce re)ult din
implementarea unro astfel de proiecte.
93
3emorandum de "n!elegere "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul
*egatului 2anemarcei "n domeniul sc,im%rilor climatice
8open,aga
2..01.2003
Legea nr. 532
25.10.2004
8ooperarea %ilateral privind facilitarea de)voltrii i implementrii "n
*omania a proiectelor de reducere a emisiilor de ga)e cu efect de ser
i transferul ctre partea dane) a cantit!ii convenite de unit!i de
reducere a emisiilor B E*J : uriC, re)ultate din proiectele respective.
94
+cordul dintre 3inisterul +pelor i Protec!iei 3ediului din *om5nia i
3inisterul 3ediului din *egatul 2anemarcei privind proiectul de tip
implementare "n comun N*umegu 2000O
0ucureti
01.03.2003
Legea nr. 532
25.10.2004
Partea rom5n va transfera pr!ii dane)e "n perioada 2004:2011
reduceri de emisii p5n la o cantitate total de 121.10. t 8@2e.
95
3emorandum de "n!elegere "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul
*egatului 'uediei
0ucureti
9.04.2003
Legea nr. 5.1
15.12.2004
8ooperarea %ilateral privind facilitarea implementrii "n *om5nia a
unor proiecte privind reducerea emisiilor de ga)e cu efect de ser i
asigurarea implementrii Protocolului de la ;<oto, referitor la art.-.
9-
+cord de !ar B6ost 8ountr< +greementC cu 0anca $nterna!ional pentru
*econstruc!ie i 2e)voltare B0anca 3ondialC, ca "mputernicit al Eondului
Prototip al 8ar%onului
iunie 2003
Legea nr. 51
24.03.2004
Gran)ac!ii cu unit!i de reducere a emisiilor de ga)e cu efect de ser, "n
vederea reducerii emisiilor de ga)e cu efect de ser.
91
+cord "ntre *. P. *om5nia Ba)i *om5niaC i *.P.E. $ugoslavia Ba)i Jniunea
'tatal 'er%ia i 3untenegruC privind pro%lemele ,idrote,nice de pe
sistemele ,idrote,nice i cursurile de ap de pe frontier sau "ntretiate de
frontiera de stat
0ucureti
1.04.1955
2ecret nr. 242
11.0-.1955
9. +cord de cooperare "ntre *om5nia i 8entrul European pentru Progno)e
3eteorologice pe durat medie
0ucureti
21.05.2003
Legea nr. 549
1..12.2003
' sta%ileasc s "ntre!in i s e&ploate)e sistemele europene de
12
sateli!i meteorologici opera!ionali lu5nd "n considerare pe c5t posi%il
recomandrile @rgani)a!iei 3ondiale a 3eteorologiei
99
+cordul dintre *om5nia i @rgani)a!ia European pentru E&ploatarea
'ateli!ilor 3eteorologici, privind statutul de stat cooperant
8,eia
11.01.2003
100
3emorandum de "n!elegere "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul
*epu%licii Erance)e "n domeniul sc,im%rilor climatice
0ucureti
2..09.2004
Legea nr. 104
03.05.2005
*eali)area proiectelor ce vi)ea) reducerea sau sec,estrarea emisiilor
de ga)e cu efect de ser "n *om5nia i transferul unit!iilor de reducere
a emisiilor corespun)toare, "n cadrul mecanismului Nimplementare "n
comunO, prev)ut de art. - al Protocolului de la ;<oto.
101
3emorandumul de "n!elegere "ntre 3inisterul 3ediului i /ospodririi
+pelor din *om5nia i 3inisterul 3ediului i Geritoriului din $talia, privind
cooperarea "n domeniul protec!iei mediului i de)voltrii dura%ile
0uenos +ires
1-.12.2004
6/ nr. 252
31.03.2005
8ooperarea %ilateral "n domeniul protec!iei mediului Barmoni)area
politicilor de protec!ia mediului# reducerea, controlul i monitoringul
polurii aerului# managementul deeurilor solide, su%stan!elor c,imice
periculoase, ariilor prote(ate# politici i indicatori de de)voltare
dura%ilC.
102
3emorandum de $n!elegere "ntre 3inisterul 3ediului i /ospodririi +pelor
din *om5nia i 'erviciul Fa!ional 3eteorologic P +dministra!ia @ceanic
i +tmosferic a 'tatelor Jnite ale +mericii privind cooperarea te,nic i
domeniile meteorologiei i ,idrologiei
0ucureti
21.09.2004
6/ nr. 2422
21.12.2004
'c,im%ul de resurse tiin!ifice, de personal i de cunotiin!e te,nice pe
%a)a egalit!ii, reciprocit!ii i avanta(ului mutual, care contri%uie la
"m%unt!irea sau de)voltarea serviciilor meteorologice i ,idrologice
pentru am%ele pr!i.
103
+cordul dintre 8omunitatea European pentru Energie +tomic
BEJ*+G@3C i statele care nu sunt mem%re "n Jniunea European privind
participarea acestora din urm la reglementarea sc,im%ului de informa!ii
"n timp util "n ca)ul unei urgen!e radiologice BE8J*$EC.
0ru&elles
29.01.2003
0ucureti
25.10.2004
Legea nr. 1-5
02.0-.2005
Fotificarea i sc,im%ul de informa!ii "n toate situa!iile "n care una dintre
!rile participante sau un stat mem%ru al EJ*+G@3 decide s ia
msuri de o natur compre,ensiv pentru a prote(a popula!ia "n ca)ul
unei urgen!e de natur radiologic.
104
Protocol de cola%orare "ntre 3inisterul 3ediului din *om5nia i 3inisterul
3ediului i *esurselor *egenera%ile al *epu%licii ?ene)uela
0ucureti
1..10.1991
$ntrat "n vigoare
la 1..10.1991
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
105
+cord "ntre 3inisterul 3ediului din Eran!a i 3inisterul 3ediului din
*om5nia privind "nfr!irea )onei 8amargne cu 2elta 2unrii
0ucureti
1-.09.1992
6/ nr. 11-
22.04.1993
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului "n
)onele deltaice.
10-
8onven!ia "ntre 3inisterul +pelor, Pdurilor i Protec!iei 3ediului din
*om5nia i 3inisterul 3ediului $ncon(urtor din *epu%lica 'lovacia privind
cola%orarea "n domeniul protec!iei mediului
0ucureti
01.09.1993
0ucureti
01.09.1993
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
101
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Elene, privind
notificarea rapid a unui accident nuclear i sc,im%ul de informa!ii asupra
instala!iilor nucleare
+tena
10.03.1995
6/ nr. 332
15.05.1995
8ola%orarea "ntre cele dou state "n vederea limitrii consecin!elor
transfrontiere ale accidentelor nucleare.
10.
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii Jngare, privind
notificarea rapid a accidentelor nucleare
0ucureti
2-.05.1991
6/ nr. 541
12.09.1991
Fecesitatea "ntririi cooperrii "n domeniul utili)rii energiei nucleare "n
condi!ii de siguran! i a limitrii consecin!elor transfrontier ale unor
eli%erri de materiale radioactive.
109
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii 0ulgaria, privind
notificarea rapid a unui accident nuclear i sc,im%ul de informa!ii asupra
instala!iilor nucleare
;o)lodui
2..05.1991
6/ nr. 134
10.11.1991
Prevenirea accidentelor nucleare i a limitarea consecin!elor lor "n
conte&t transfrontier.
200
3emorandumul de "n!elegere dintre 3inisterul +dministra!iei i internelor
din *om5nia i 3inisterul de $nterne i al *ela!iilor Fa!ionale din *egatul
Qrilor de 9os privind cooperarea "n domeniul urgen!elor civile.
0ucureti
19.04.2005
6./. nr. .54
2..01.2005
8onsolidarea cooperrii %ilaterale privind prevenirea, pregtirea i
rspunsul "n ca) de de)astre la nivel na!ional i local.
201
+cord "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii 0ulgaria, privind
cola%orarea "n domeniul protec!iei civile, "n timp de pace
0ucureti
1..01.199-
Legea nr. 11
0..01.199.
Planificarea "n domeniul prevenirii calamit!ilor naturale, avariilor
industriale sau4i catastrofelor, precum si reducerea urmrilor acestora.
202
+cordul dintre /uvernul *om5niei i /uvernul *epu%licii 'lovace privind
notificarea rapid a unui accident nuclear i sc,im%ul de informa!ii asupra
instala!iilor nucleare
0ucureti
19.02.2002
6./. nr. 422
25.04.2002
8ola%orarea "ntre cele dou state "n vederea limitrii consecin!elor
transfrontiere ale accidentelor nucleare.
203
+ddenda la memorandumurile de finan!are P6+*E privind Programul de
com%atere a efectelor de)astrelor cau)ate de inunda!ii "nc,eiat "ntre
8omisia European i /uvernul *om5niei
0ucureti
24.12.199.
@/ nr. 45
1-.0..1999,
apro%at prin
Legea nr. 191
20.12.1999
8ontri%uie la resta%ilirea infrastructurii economice i sociale din
regiunile afectate de inunda!ii.
204
+cord de asisten! financiar neram%ursa%il dintre *om5nia i 0$*2 din
fondurile Eacilit!ii glo%ale de mediu BE/3C pentru finan!area Proiectului
N3anagementul conservrii %iodiversit!iiO
Das,ington
11.0-.1999
@/ nr. 41
19.0..999,
apro%at prin
Legea nr. 1
0-.03.2000
@%iectivul proiectului este acela de a spri(ini *om5nia "n crearea unui
management eficient intersectorial, participativ i ra!ional al
ecosistemelor naturale i peisa(elor, asociate "n )one demonstrative
selectate "n mun!ii 8arpa!i i a unor mecanisme de spri(inire a
reproducerii acestor activit!i "n alte )one de conservare prioritare.
+mendamente cu privire la +cordul de asisten! financiar neram%ursa%il
dintre *om5nia i 0$*2 din Eondurile glo%ale de mediu BE/3C pentru
finan!area Proiectului N3anagementul conservrii %iodiversit!iiO
04.01.2001 @/ nr. 39
1-.0..2001,
apro%at prin
13
Legea nr. -25
01.11.2001
+mendament convenit prin sc,im%ul de scrisori "ntre /uvernul *om5niei,
repre)entat de 3inisterul Einan!elor Pu%lice i 0anca $nterna!ional pentru
*econstruc!ie i 2e)voltare la +cordul de asisten! financiar
neram%ursa%il dintre *om5nia i 0anca $nterna!ional pentru
*econstruc!ie i 2e)voltare din fondurile Eacilit!ii glo%ale de mediu
BE/3C pentru finan!area Proiectului N3anagementul conservrii
%iodiversit!iiO , "n valoare de 5,5 milioane dolari '.J.+. ec,ivalent,
semnat laDas,ington la 11 iunie 1999
0ucureti
21.0..2003
Ragre%
03.09.2003
6./. nr. 14-.
10.12.2003
@%iectivul proiectului este acela de a spri(ini *om5nia "n crearea unui
management eficient intersectorial, participativ i ra!ional al
ecosistemelor naturale i peisa(elor, asociate "n )one demonstrative
selectate "n mun!ii 8arpa!i i a unor mecanisme de spri(inire a
reproducerii acestor activit!i "n alte )one de conservare prioritare
+mendament convenit prin sc,im%ul de scrisori "ntre /uvernul *om5niei,
i 0anca $nterna!ional pentru *econstruc!ie i 2e)voltare la +cordul de
asisten! financiar neram%ursa%il dintre *om5nia i 0anca
$nterna!ional pentru *econstruc!ie i 2e)voltare din fondurile Eacilit!ii
glo%ale de mediu BE/3C pentru finan!area Proiectului N3anagementul
conservrii %iodiversit!iiO , "n valoare de 5,5 milioane dolari '.J.+.
ec,ivalent, semnat laDas,ington la 11 iunie 1999
0ucureti
05.02.2004
Ragre%
0..03.2004
6./. nr. 905
10.0-.2004
+mendament convenit prin sc,im%ul de scrisori "ntre /uvernul *om5niei,
i 0anca $nterna!ional pentru *econstruc!ie i 2e)voltare la +cordul de
asisten! financiar neram%ursa%il dintre *om5nia i 0anca
$nterna!ional pentru *econstruc!ie i 2e)voltare din fondurile Eacilit!ii
glo%ale de mediu BE/3C pentru finan!area Proiectului N3anagementul
conservrii %iodiversit!iiO , "n valoare de 5,5 milioane dolari '.J.+.
ec,ivalent, semnat laDas,ington la 11 iunie 1999
0ucureti
22.01.2004
Ragre%
19.12.2003
05.04.2004
6./. nr. 1--.
01.10.2004
+mendament convenit prin sc,im%ul de scrisori "ntre /uvernul *om5niei,
i 0anca $nterna!ional pentru *econstruc!ie i 2e)voltare la +cordul de
asisten! financiar neram%ursa%il dintre *om5nia i 0anca
$nterna!ional pentru *econstruc!ie i 2e)voltare din fondurile Eacilit!ii
glo%ale de mediu BE/3C pentru finan!area Proiectului N3anagementul
conservrii %iodiversit!iiO , semnat laDas,ington la 11 iunie 1999
0ucureti
0..10.2004
Ragre%
03.11.2004
6./. nr. 119
09.03.2005
III. ALTE CONVENTII I ACORDURI MULTILATERALE LA CARE ROM,NIA E(TE PARTE I CARE INTERE(EA=H
IN DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI
205
8onven!ia privind constituirea @rgani)a!iei Europene i 3editeraneene
pentru protec!ia plantelor Bcu amendamenteC
Paris
1..04.1951
+mendamente "n
19-2,19-4,19--
i 19-.
$ntrat "n vigoare
1-.03.1959
8ola%orare "ntre state privind protec!ia plantelor
20-
+cordul %ilateral cu *epu%lica Eederativ $ugoslavia privind reali)area si
e&ploatarea 'istemului ,idroenergetic si de navigatie Portile de Eier, pe
fluviul 2unarea
0ucureti
1955
2ecretul nr. 131
23.03.19-4
8ola%orare "n domeniul apelor. +mena(area pe 2unre a 8entralei
,idroelectrice Por!ile de Eier.
201
Gratatul privind inter)icerea e&perien!elor cu arme nucleare "n atmosfer,
"n spa!iul cosmic i su% ap
3oscova
05.0..19-1
$ntrat "n vigoare
12.12.19-3
*eglementarea utili)rii armelor nucleare "n atmosfer i ap.
20.
Gratatul cu privire la princiipile care guvernea) activitatea statelor "n
e&plorarea i folosirea spa!iului e&traatmosferic, inclusiv Luna i celelalte
corpuri cereti
Londra,
3oscova,
Das,ington
21.01.19-1
$ntrat "n vigoare
09.04.19-.
'ta%ilirea condi!iilor privind e&ploatarea i utili)area spa!iului
atmosferic.
209 8onven!ia interna!ional pentru protec!ia vegetalelor.
*oma
0-.12.1951
2ecret nr. 31-
15.09.1911
8ola%orare "ntre state privind protec!ia vegeta!iei.
210
+cordul privind adoptarea de condi!ii uniforme de omologare i
recunoatere reciproc a omologrii ec,ipamentelor i pieselor ve,icule
cu motor.
/eneva
20.03.195.
2ecret nr. 311
02.11.191-
Prescrip!ii uniforme referitoare la omologarea ve,iculelor "n ceea ce
privete )gomotul i emisiile de ga)e poluante ale motorului.
211
8onven!ia cu privire la inter)icerea perfec!ionrii, producerii i stocrii
armelor %acteriologice B%iologiceC i cu to&ine i la distrugerea lor.
Londra
3oscova,
Das,ington
10.04.1912
2ecret nr. 253
0-.01.1919
*eglementri privind fa%ricarea, depo)itarea i distrugerea armelor
%acteriologice i to&ice.
14
212
+cordul privind adoptarea de condi!ii uniforme pentru inspec!iile te,nice
periodice ale ve,iculelor rutiere i recunoaterea reciproc a acestor
inspec!ii.
?iena
13.11.1991
@/ nr. 1-
25.0.199.
apro%at prin
Legea nr. 1
0..01.1999
@ mai mare uniformitate "n regulile care guvernea) circula!ia rutier
"n Europa i asigurarea unui nivel sporit de siguran! i protec!ie a
mediului.
213
8onven!ia dintre /uvernul *om5niei i /uvernul federal al *epu%licii
Eederale $ugoslavia privind e&ploatarea i "ntre!inerea sistemelor
,idroenergetice i de naviga!ie Por!ile de Eier $ i Por!ile de Eier $$
2ro%eta:Gurnu:
'everin
1-.05.199.
Legea nr. 14
11.01.1999
8ola%orare pentru administrarea, e&ploatarea, "ntre!inerea o%iectelor,
instala!iilor i lucrrilor 'istemului Por!ile de Eier $ i $$.
214
+cordul de cooperare "ntre /uvernul *om5niei i /uvernul 'tatelor Jnite
al +mericii privind aplica!iile panice ale energiei nucleare
Das,ington
15.01.199.
Legea nr. 111
23.0-.1999
8ooperarea "n de)voltarea, utili)area i controlul aplica!iilor panice ale
energiei nucleare "n scopul prote(rii mediului de contaminare
radioactiv, c,imic si termic.
215 8onven!ia interna!ional pentru protec!ia noilor soiuri de plante
02.12.19-1
*evi)uit la
/eneva
10.11.1912
23.10.191.
19.03.1991
Legea nr. 1.-
21.10.2000
'e prevd msuri referitoare la acordarea i protec!ia drepturilor
amelioratorilor.
21-
+cordul dintre /uvernul *om5niei i /uvernului federal al *epu%licii Eederale
$ugoslavia privind rete,nologi)area cu mrirea puterii instalate a
,idroagregatelor de la 'istemul ,idroenergetic i de naviga!ie Por!ile de Eier $.
;ladovo
1-.10.1999
Legea nr. 190
02.11.2000
8ola%orare "n vederea rete,nologi)rii ,idroagregatelor la 'istemul
,idroenergetic i de naviga!ie Por!ile de Eier $.
211
+coordul dintre /uvernul *om5niei i a /uvernului *epu%licii @rientale a
Jrugua<ului privind cooperarea antarctic
3ontevideo
1-.11.199.
6./. nr. 2.
11.01.2002
8ola%orarea "ntre state "n domeniul cercetrii stiin!ifice, "n special
pentru mediul "ncon(urtor glo%al i necesitatea contienti)rii ca
activit!ile tiin!ifice s ai% un impact minim asupra mediului
"ncon(urtor antartic i asupra ecosistemelor dependente i asociate.
21.
+cordul privind adoptarea de reglementri te,nice mondial aplica%ile
autove,iculelor precum i ec,ipamentelor i componenetelor ce pot fi
montate i4sau utili)ate pe autove,icule.
/eneva
25.0-.199.
Legea nr. 91
05.03.2002
'ta%ilirea la nivel mondial a unui proces de ela%orare a reglementrilor
te,nice glo%ale care s asigure un "nalt nivel de siguran! rutier,
protec!ie a mediului, eficien! energetic.
219
+cordul dintre *om5nia i 8omunitatea European instituind anumite
condi!ii pentru transportul rutier de mrfuri i promovarea transportului
com%inat
Lu&em%urg
2..0-.2001
Legea nr. 110
13.03.2002
2e)voltarea coordonat a flu&ului de transport "ntre i pe teritoriile
pr!ilor contractante, "n special prin introducerea i de)voltarea unui
pac,et de msuri coordonate privind transportul rutier i com%inat pe
%a)e competitive prin promovarea autove,iculelor nepoluante.
220 8onven!ia european pentru protec!ia animalelor de companie
'tras%ourg
23.0-.2003
Legea nr. -0
24.03.2004
+doptarea unor msuri privind animalele de companie de!inute de
ctre o persoan fi)ic sau (uridic i care sunt destinate
comerciali)rii sau creterii, de!inerii "n scop comercial a acestora,
precum i cele aflate "n orice refugiu pentru animale.
221
+cordul privind cooperarea dintre 3inisterul Economiei i 8omer!ului din
*om5nia i departamentul Eederal +l +facerilor Economice al
8onfedera!iei Elve!iene, repre)ent5nd 8onfedera!ia Elve!ian, "n domeniile
energie, mediu si sectoare industriale.
0ucureti
1-.0-.2005
6./. nr. 1121
22.09.2005
'pri(inirea o%iectivelor de de)voltare ale *om5niei, prin creterea
participrii companiilor elve!iene "n domeniul energiei, mediului i alte
sectoare industriale, "n special "n domeniul infrastructurii energetice i
al te,nologiilor de mediu.
4. CONVENII* ACORDURI/MEMORANDUMURI I DECLARAII (EMNATE DE ROM,NIA* A+LATE IN CUR( DE RATI+ICARE
222
+cord de cola%orare "ntre 3inisterul +pelor, Pdurilor i Protec!iei 3ediului
din *om5nia i 2epartamentul Protec!iei 3ediului $ncon(urtor al
*epu%licii 3oldova "n domeniul protec!iei mediului "ncon(urtor i folosirii
dura%ile a resurselor naturale
0ucureti
septem%rie 1991
Fu a fost
ratificat
8ola%orarea "ntre cele dou state "n domeniul protec!iei mediului.
223
+mendamentul de la 0ei(ing al Protocolului de la 3ontreal privind
su%stan!ele care epui)ea) stratul de o)on
0ei(ing
3.12.1999
*om5nia a
acceptat
+mendamentul
la Protocolul de
la 3ontreal
224
3emorandum de $n!elegere privind cooperarea su% auspiciile Protocolului
de la ;<oto, articolul -, prin proiecte cu aplicare comun "ntre *om5nia i
@landa
6aga
23.11.1999
@J/ nr. 41
2..03.2002
225 8onven!ia referitoare la prevenirea polurii mrilor prin deversarea de Londra, 3e&ico, 'e continua Prevenirea polurii mrilor.
15
deeuri.
3oscova,
Das,ington
29.12.1912
demersurile
pentru aderare
22-
Proiectul de 8onven!ie privind responsa%ilitatea civil pentru pagu%ele ce
re)ult din efectuarea de activit!i periculoase pentru mediu
'tras%ourg
$unie 1993
':a propus un
timp de
ateptare pentru
a se evalua
consecin!ele
semnrii
'ta%ilirea responsa%ilit!ilor civile pentru pagu%ele ce re)ult din
efectuarea de activit!i periculoase pentru mediu.
221
Protocolul la 8onven!ia privind poluarea aerului atmosferic peste frontiere
la mari distan!e, referitor la reducerea cu cel pu!in 30= a emisiilor de sulf
sau a flu&urilor lor peste frontiere.
6elsin7i
19.5
Jrmea) a se
face demersurile
legale pentru
aderare
Fecesitatea reducerii i prevenirii emisiilor anuale de compui sulfuroi
sau a flu&urilor acestora peste frontiere.
22.
Protocolul la 8onven!ia privind poluarea aerului atmosferic peste frontiere
la mari distan!e, privind limitarea emisiilor de o&i)i de a)ot sau a flu&urilor
acestora peste frontiere.
'ofia
19..
Jrmea) a se
face demersurile
legale pentru
aderare
+doptarea unor msuri eficiente pentru limitarea i4sau reducerea
emisiilor anuale na!ionale de o&i)i de a)ot sau a flu&urilor acestora
peste frontiere.
229
Protocolul la 8onven!ia privind poluarea aerului atmosferic peste frontiere
la mari distan!e, referitor la limitarea emisiilor de compui organici volatili
B8@?C sau a flu&urilor acestora peste frontiere.
/eneva
1992
Jrmea) a se
face demersurile
legale pentru
aderare
'ta%ilirea de msuri "n vederea limitrii i reducerii emisiilor de 8@?:
uri, "n scopul reducerii flu&urilor acestora peste frontiere, prote(area
snt!ii omului i mediului "ncon(urtor.
C. DECLARAII/ACORDURI/MEMORANDUMURI CARE NU NECE(ITH RATI+ICARE
230
2eclara!ia 3initrilor 3ediului din *om5nia, 'lovacia i Jcraina privind
cooperarea "n domeniul protec!iei mediului
0udapesta
3.04.2000
:
231 2eclara!ia de la 3almS
3almS
31.05.2000
:
232
2eclara!ia semnat su% auspiciile 8onsultrilor 3inisteriale privind
politicile de mediu "n Europa 8entral i de Est
')entendre
19.0-.2000
:
233
2eclara!ia ministerial adoptat "n cadrul *euniunii 3inisteriale organi)at
su% egida Proiectului *egional de Evaluare a 3ediului din )ona 3rii
Fegre
3onaco
199.
:
234
2eclara!ia pentru mediu i de)voltare dura%il "n *egiunea 8arpatic i
%a)inul fluviului 2unrea
0ucureti
30.04.2001
:
235
2eclara!ia privind apa i legtura dintre ap i ecosisteme "n *egiunea
E&tins a 3rii Fegre
0ru&elles
2-.11.2001
:
23-
$ni!iativa de la 0udapesta privind "ntrirea cooperrii interna!ionale pentru
managementul dura%il al inunda!iilor
0udapesta
01.12.2002
:
231
+cordul privind ela%orarea unui studiu de fe)a%ilitate pentru reali)area
proiectului T2e)voltarea *e!elei de la%oratoare de mediu la nivel central,
regional i localO "ntre 33/+ i /uvernul 'tatelor Jnite ale +mericii P 21
iulie 2004
0ucureti
21.01.2004
:
23.
3emorandumul cu tema T+pro%area reali)rii proiectului D+GE*+3E i a
derulrii unui program de investi!ii "n domeniul alimentrilor cu ap
pota%il i epurrii apelor u)ate "n %a)inul ,idrografic 'iret cu finan!are din
partea /uvernului 'tatelor Jnite ale +mericiiO
0ucureti
24.01.2004
:
239
3emorandumul de $n!elegere "ntre 3inisterul 3ediului i /ospodririi
+pelor din *om5nia i 3inisterul 8onstruc!iilor, Lucrrilor Pu%lice i
3ediului din @landa, privind cooperarea "n domeniul protec!iei mediului
0ucureti
03.09.2004
+ intrat "n
vigoare la data
semnrii
240
2eclara!ie "ntre 3inisterul 3ediului i +pelor din 0ulgaria, 3inisterul
3ediului i +mena(rii Geritoriului din *epu%lica 3oldova, 3inisterul
+pelor, Pdurilor i Protec!iei 3ediului din *om5nia i 3inisterul 3ediului
i *esurselor Faturale din Jcraina privind cooperarea "n legatur cu
crearea 8oridorului ?erde al 2unrii $nferioare.
0ucureti
05.0-.2000
:
241
2eclara!ia adoptat la +i& les 0ains P Eran!a "n 1994 privind "nfiin!area
re!elei interna!ionale a @rganismelor de 0a)in B*$@0C
+i& les 0ains
1994
:
242
2eclara!ia privind constituirea T*e!elei @rganismelor de 0a)in 8entral i
Est EuropeneO
?arovia
23 iunie 2001
:
1-
243
2eclara!ia adoptat la G,onon les 0ains P Eran!a privind "nfiin!area *e!elei
@rganismelor de 0a)in Gransfrontiere
Eran!a
2-.11.2002
:
244
3emorandum de cooperare "n domeniul apelor "ntre 3inisterul 3ediului i
/ospodririi +pelor i 3inisterul 3ediului i 2e)voltrii 2ura%ile din Eran!a
1..10.2001 :
245
2eclara!ia minitrilor din *om5nia, Jcraina, $ugoslavia i 'lovacia privind
"nfiin!area Eorumului Gisei pentru aprare "mpotriva inunda!iilor
0udapesta
25.05.2001
:
24-
$ni!iativa de la 0udapesta Badoptat la nivelul prim:minitrilorC privind
"ntrirea cooperrii intena!ionale pentru managementul dura%il al
inunda!iilor
0udapesta
1.12.2002
:
11

S-ar putea să vă placă și