Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA COLAR: COLEGIUL TEHNIC ALESANDRU PAPIU ILARIAN ZALU ARIA CURRICULAR: TEHNOLOGII PROFIL: SERVICII Aprobat Dir

!tor""""""""""##""# CALIFICAREA: TEHNICIAN $N ACTIVIT%I ECONO&ICE &ODULUL II: PLANIFICAREA OPERA%IONAL NR# ORE ' SPT&(N: ) ORE *+ OR TEORIE , + OR LA-ORATOR TEHNOLOGIC. CLASA: a / 0I / a C1 D1 E Aprobat 2 Cat 3ra E!o4o5i!6 """""#" PROGRA&A APRO-AT: A4 7a 4r# )# La O&E3C NR# 8+9)'8:#:+#)::; PROFESOR: COSTEA LUCIA

PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUL COLAR )::</):+: &ODULUL II: PLANIFICAREA OPERA%IONAL Nr# or a=o!at : 88 or t ori >i 88 or =aborator t ?4o=o@i!

NR#

UNIT%I DE C O & P E T E N % E

CO&PETEN%E INDIV IDUA LE

CON%INUT TE&ATIC

NR# ORE T LT

SPT#

O-S#

1.

UC:11 Planificarea operaional

C1 Analizeaz structura organizatoric a unitii economice

I# StrA!tAra or@a4iBatori!6 a C4tr pri43 rii 1. Identificarea factorilor de influen a tipurilor de structuri organizatorice: tipul i complexitatea produciei de bunuri i ser icii! dimensiunile "ntreprinderii! calificarea personalului! cadrul #uridic i statul #uridic de funcionare! strategia dez oltrii. $. %ipuri de structuri organizatorice: simple! complexe. &. 'tabilirea poziiei sale "n structura organizatoric: "n cadrul firmei! "n cadrul compartimentelor! "n cadrul birourilor. (. )eterminarea relaiilor ce se stabilesc "n cadrul structurii organizatorice: ierar*ice! funcionale! de cooperare! de reprezentare! de stat ma#or! de control.

Sta@ii 3 p r +; +; + / +D @ 6 t i r p r a ! t i ! 6 0I C S ;/9 0I E S ++/+) 0I D S +8/+E

NR#

UNIT%I DE CO &P ET EN %E

CO&PETEN%E IND IVI DU AL E

CON%INUT TE&ATIC

NR# ORE T LT

SAPT#

O-S#

$.

UC:11 Planificarea operaional

C$ +rganizeaz acti iti "n funcie de obiecti e

&.

UC:11 Planificarea operaional

C & , alueaz rezultatele obinute

II# Or@a4iBar a a!tiFit6Gii 1. Identificarea obiecti elor pentru diferite poziii "n structura organizatoric: post! funcie! compartiment! agent economic $. 'tabilirea unui plan pentru realizarea acti itii: indi idual! colecti &. Analizarea resurselor necesare acti itii: materiale! financiare! umane III# EFa=Aar a r BA=tat =or a!tiFit6Gii 1. Alegerea modalitilor de e aluare -eed.bac/: Autoe aluarea , aluarea intern 0la ni el de unitate operati de execuie1 , aluare extern $. Utilizarea instrumentelor de e aluare: -ie de autoe aluare -ie de e aluare cu indicatori de calitate specifici &. )escrierea rezultatelor e alurii: raport de acti itate (. Propune msuri de "mbuntire a acti itii: legate de organizare! resurse

<

<

+< / )9

)D/88

(.

2,CAPI%U3A2, A4 UA 35

8E/8H

6. %+%A3 +2,

88

88