Sunteți pe pagina 1din 13

FAC. DE INGINERIE MECANICA Cat.

de Autovehicule i Motoare

PROIECT la Construcia i calculul automobilelor I Tema: Ambreiaj/Cutie de viteze/Cutie de distribuie/Punte motoare pentru autoturism/autocamion/...
Student: Prenume NUME Secia AR IFR Anul III, grupa 1401 140! "ndrum#t$r: pr$% dr ing &'' (((

Anul universitar 2012-2013 Semestrul II

CUPRINS

1 STUDIU DE NIVEL PRIVIND SU !NS!" LUL DE PROIECT!T #!$CV$CD$DI%&


1'1 %UNC(IUNILE
te't te't enumerare enumerare te't te't )$ate %igurile *$r %i numer$tate +i *$r a*ea dede+u,t $ +curt# de+criere -ce repre.int#, e*entual de la ce marc# de aut$*e/icul0, ca 1n e'emplul de mai 2$+

Fig. 1.1 Saltul din studenie n via (AR Bra v! )$ate ta,elele *$r %i numer$tate +i *$r a*ea dea+upra $ +curt# de+criere

1') SOLU(II CONSTRUCTIVE


Pentru cele trei +$luii c$n+tructi*e +tudiate, indicai principalele p#ri c$mp$nente 3i m$dul de %unci$nare -cum +e reali.ea.# %unciunile indicate la +u,capit$lul 1 10 Reali.ai cu m4na li,era +c/ema cinematic# a +u,an+am,lului pe care 1l pr$iectai, p#+tr4nd pr$p$riile +u,an+am,luril$r +tudiate Scriei pe %$aie numele d*+ 3i tipul +u,an+am,lului, ap$i +canai %$aia cu +c/ema cinematic# 3i tran+%$rmai5$ 1n %i3ier P6F pe care 1l 1nc#rcai 3i pe M7768E

1'* OPER!(II DE +NTRE(INERE 1', "OD!LIT-(I DE REP!R!RE

1'. !N!LI/! CO"P!R!TIV9ei c$mpara m#car trei +$luii c$n+tructi*e di%erite ale c#r$r de+ene *$r %i pre.entate la +u,capit$lul 1 :

1'.'1 !0anta1e 1'.') De2a0anta1e

) "!TERI!LE UTILI/!TE L! CONSTRUC(I! SU !NS!" LULUI DE PROIECT!T


)'1 TIPURI DE "!TERI!LE UTILI/! ILE )') RE/ISTEN(E !D"ISI ILE )'* "ODURI DE PRELUCR!RE POSI ILE

* TE3NOLO4II UTILI/!TE L! CONSTRUC(I! SU !NS!" LULUI DE PROIECT!T


*'1 TE3NOLO4II DE %! RIC!RE
+trun2ire, %re.are, am,uti+are, etc

*') TE3NOLO4II DE !S!" L!RE

, "OD!LIT-(I DE DETERIOR!RE ! SU !NS!" LULUI DE PROIECT!T


,'1 "OD!LIT-(I NOR"!LE DE DETERIOR!RE
u.uri, ruperi, deteri$r#ri ale +upra%eel$r de lucru, etc

,') "OD!LIT-(I !NOR"!LE DE DETERIOR!RE


lip+a ungerii 3i griparea, etc

. 5USTI%IC!RE! SOLU(IEI CONSTRUCTIVE !LESE 6I C!LCULUL SU !NS!" LULUI PROIECT!T


.'1 5USTI%IC!RE! SOLU(IEI CONSTRUCTIVE
+criei de ce ai ale+ +$luia re+pecti*#; indicai c#rui +egment de pia# *# adre+ai cu pr$du+ul pr$iectat de d*+

.') !LE4ERE! RE4I"URILOR DE C!LCUL


care +unt c$ndiiile cele mai grele 3i cele n$rmale de utili.are 3i cum determin# ace+tea m#rimea %$rel$r 3i m$mentel$r ce +$licit# pie+ele

.'* C!LCULUL DE PREDI"ENSION!RE


%$l$+ii +c/eme de calcul pe care le de+enai cu m4na 3i le +canai

.', C!LCULUL L! ''' .'. C!LCULUL L! ''' .'7 CONCLU/IE PRIVIND C!LCULUL
pie+e +upradimen+i$nate, pie+e +u,dimen+i$nate, aciuni de c$rectare, etc

7 IDENTI%IC!RE! UNEI "OD!LIT-(I DE CRE6TERE ! C!LIT-(II SU !NS!" LULUI PROIECT!T

8 IDENTI%IC!RE! UNEI "OD!LIT-(I DE REDUCERE ! COSTULUI SU !NS!" LULUI PROIECT!T

9 CONCLU/II
9'1 PRO LE"E 6I DI%ICULT-(I +NT:"PIN!TE 6I RE/OLV!TE 9') !SPECTE ORI4IN!LE !LE SOLU(IEI CONSTRUCTIVE 9'* CO"P!R!(IE CU !LTE PRODUSE SI"IL!RE 9', C:TEV! LUCRURI +NV-(!TE PRIN RE!LI/!RE! PROIECTULUI

;
1 :

I LIO4R!%IE

Untaru,M 3 a <alculul 3i c$n+trucia aut$m$,ilel$r E 6 P , =ucure3ti, 1>?:

)recei t$ate +ur+ele de in%$rmare %$l$+ite: c#ri, re*i+te de +pecialitate, manuale de reparaii, pr$+pecte, +ituri Internet Nu uitai +# le re%erii 1n pr$iect de c4te $ri ai %$l$+it in%$rmaii din ,i,li$gra%ie

1< !NE=E
Intr$ducei 1n d$+ar urm#t$arele tipuri de materiale:

1<'1 "!TERI!LE DOCU"ENT!RE CONSIDER!TE %O!RTE INTERES!NTE


c$pii 'er$' cu de+enele de in+piraie 3i cu altele intere+ante

1<') PL!N6E 1<')'1 Sc>ema cinematic? 1<')') Desen @e ansamblu


Seciune l$ngitudinal#, +eciune tran+*er+al#, *edere 6e+enele *$r %i reali.ate cu m4na, cu crei$nul pe /4rtie 6e+enele p$t %i reali.ate 3i cu pr$grame <A6 -pentru n$te mari0

1<')'* Desen @e eAecuie


cu t$ate in%$rmaiile nece+are %a,ric#rii 3i m$nt#rii -c$tare c$mplet#, material, c$ndiii te/nice, rug$.itate, a,ateri ge$metrice, etc 0

1<')', "o@el tri@imensional


reali.at pe calculat$r -cine p$ate0; m$delele tridimen+i$nale *$r %i punctate 1n plu+

S-ar putea să vă placă și