Sunteți pe pagina 1din 11

FAC.

DE INGINERIE MECANIC
Dep. de Autovehicule i Inginerie Mecanic

PROIECT la Construcia i calculul automobilelor II


Tema: Mecanism de ghidare MacPherson Frna cu tambur i saboi pentru autobasculant

Student: Nume PRENUME Secia AR IFR Anul IV, grupa 1404 ndrumtor: prof dr ing Ion PREDA ndrumtor: prof dr ing Ovidiu CMPIAN ndrumtor: a!i!t ing Viorel VULPE ndrumtor: a!i!t dr ing Radu TOGNEL

Anul uni"er!itar #01$%#014 Seme!trul I

Cuprins Not: Textul scris pe fond galben va fi modificat de dvs. n concordan cu tema primit i cu cadrul didactic ndrumtor: 1101...1104 !vidiu "#$%&'N 1(01 )eorge*+adu T!),N-. 1401/ 1400 1iorel 12.%1403/ 1404 &on %reda

1 STUDIU DE NIVE PRIVIND !EC"NIS!E E DE #$ID"RE " RO%I OR


4criei 0*3 pagini despre tipul de mecanism indicat prin tem 5de g6idare a roilor sau de corelare a direciei7.

1&1 'UNC%IUNI E SUSPENSIEI


text text enumerare enumerare text text

Fig. 1.1 Saltul din studenie n via (exemplu de figur i legend cu numerotare automat - se copiaz, se modific figura i legenda, se selecteaz numrul figurii i se apas F !

1&( 'UNC%IUNI E !EC"NIS!U UI DE #$ID"RE 1&) #EO!ETRI" DIREC%IEI *I POSI+I IT,%I DE RE# "RE 1&)&1 Un-.iurile roii 1&)&( Un-.iurile pi/otului 1&)&) Deportul pneumatic0 lon-itu1inal i trans/ersal

1&2 TIPURI DE !EC"NIS!E DE #$ID"RE STUDI"TE 1&2&1 E3emple 1e mecanisme 1e -.i1are stu1iate
-xemplificai cu fotografii reali8ate de dumneavoastr tipul de mecanism indicat prin tem.

1&2&( "nali4a comparati/56 a/anta7e 1e4a/anta7e


"omparai mecanismul ales de dumneavoastr cu altul asemntor. %reci8ai avanta9e i de8avanta9e privind: funcionarea/ complexitatea constructiv/ spaiul ocupat/ greutatea/ fiabilitatea/ preul/ etc.

1&8 "N" I9" CINE!"TIC" " !EC"NIS!U UI DE #$ID"RE " ES


+eali8ai cu rigla i compasul/ la scara 1:10 51:00 pentru autove6icule de mari dimensiuni7/ sc6ema mecanismului indicat prin tem. :esenai minim trei po8iii 5de ec6ilibru/ 9os i sus7/ sc6emati8;nd inclusiv roata i caroseria. 1erificai ca n po8iiile extreme roata s nu i8beasc de caroserie. %entru fiecare po8iie indicai ung6iul de cdere 5roi independente7 sau de fug 5roi dependente7 sau de bracare 5la mecanismele de corelare7.

1&8&1 Comportamentul la s5ltare


&ndicai modul n care se modific ung6iul de cdere i ecartamentul la sltare 5atunci c;nd roata cade ntr*o groap sau trece peste o denivelare7. &ndicai cursa maxim a roii n sus i n 9os. %entru mecanismele de g6idare $ac%6erson i cu brae transversale inegale reali8ai desenul ca vedere din fa. %entru mecanismele de g6idare a punii rigide reali8ai desenul ca vedere din st;nga. "onsiderai c ambele puni urc sau coboar simultan cu aceeai distan. %entru mecanismele de corelare a po8iiei roilor directoare reali8ai desenul ca vedere de sus.

1&8&( Comportamentul la ruliu


&ndicai modul n care se modific ung6iul de cdere i ecartamentul la ruliu 5rotii imaginar caroseria cu c;teva grade7.

1&8&) Po4iia centrului instantaneu 1e ruliu :sau tan-a7; al punii


4tabilii po8iia centrului instantaneu de ruliu 5pentru mecanismul de g6idare a roilor independente7 sau de tanga9 5pentru mecanismul de g6idare a roilor dependente7.

1&< POSI+I IT,%I DE RE# "RE " #EO!ETRIEI DIREC%IEI :UN#$IURI E RO%II *I PIVOTU UI;
&ndicai pe o sc6i de m;n/ pe un desen sau pe o fotografie locurile unde se poate interveni pentru reglarea direciei. &ndicai ce operaii trebuie executate.

( STUDIU DE NIVE PRIVIND SU+"NS"!+ U DE PROIECT"T :SUSPENSIE S"U DIREC%IE S"U 'R=N,;
4criei 0*3 pagini despre tipul de mecanism indicat prin tem 5de suspensie/ de direcie sau de fr;nare7 specific tipului de autove6icul indicat prin tem 5autoturism/ autocamion/ autobu8/ etc7. -xemplificai cu desene i fotografii minim trei soluii constructive de acelai tip cu cel indicat prin tem. %o8iionai principalele pri componente i indicai*le denumirile corecte. %re8entai modul de funcionare.

) !"TERI" E *I TE$NO O#II UTI I9"TE " CONSTRUC%I" SU+"NS"!+ U UI DE PROIECT"T


)&1 TIPURI DE !"TERI" E UTI I9"+I E )&( RE9ISTEN%E "D!ISI+I E
4criei valori ale re8istenelor de rupere i curgere ale materialelor alese. :efinii coeficientul de siguran. %reci8ai valorile coeficienilor de siguran recomandate pentru diferite tipuri de utili8ri. &ndicai sursele bibliografice folosite.

)&) TIPURI DE !"TERI" E " ESE )&2 !ODURI DE PRE UCR"RE POSI+I E
4c6iai cu m;na 5i apoi scanai7 c;teva procedee te6nologice de fabricare i montare.

)&8 !ODURI DE PRE UCR"RE " ESE


-xemplificai cu sc6ie de m;n/ sc6eme i fotografii.

2 !OD" IT,%I DE DETERIOR"RE " SU+"NS"!+ U UI DE PROIECT"T


-xemplificai cu fotografii reali8ate de dumneavoastr efectele cau8elor normale i anormale de deteriorare 5cum arat piese defecte7.

2&1 C"U9E NOR!" E " E DETERIOR,RII


%ornind de la fiecare cau8 normal enumerat de defectare/ indicai ce calcule de dimensionare sau de verificare ar trebui reali8ate.

2&( C"U9E "NOR!" E " E DETERIOR,RII


&ndicai c;teva greeli frecvente de deteriorare accidental a subansamblului proiectat. %reci8ai c;teva cau8e accidentale pe care le*ai observat sau pit dumneavoastr. %ornind de la fiecare cau8 anormal de defectare enumerat/ indicai ce msuri ar trebui s se ia n exploatare pentru ca acestea s nu apar.

8 >USTI'IC"RE" SO U%IEI CONSTRUCTIVE " ESE *I C" CU U SU+"NS"!+ U UI PROIECT"T


8&1 >USTI'IC"RE" SO U%IEI CONSTRUCTIVE
&ndicai de ce ai ales aceast soluie constructiv. "rui segment de pia v vei adresa cu produsul proiectat de dumneavoastr< "e raport calitate*pre dorii s obinei< "um estimai complexitatea operaiilor de ntreinere i reparaii<

8&( " E#ERE" RE#I!URI OR DE C" CU 8&) C" CU U 8&2 C" CU U " &&& " &&&

8&8 CONC U9IE PRIVIND C" CU U


5piese supradimensionate/ piese subdimensionate/ aciuni de corectare/ etc.7

8&< IDENTI'IC"RE" UNEI !OD" IT,%I DE CRE*TERE " C" IT,%II SU+"NS"!+ U UI PROIECT"T 8&? IDENTI'IC"RE" UNEI !OD" IT,%I DE REDUCERE " COSTU UI SU+"NS"!+ U UI PROIECT"T

< CONC U9II


<&1 PRO+ E!E *I DI'ICU T,%I @NT=!PIN"TE *I RE9O V"TE <&( "SPECTE ORI#IN" E " E SO U%IEI CONSTRUCTIVE <&) CO!P"R"%IE CU " TE PRODUSE SI!I "RE <&2 C=TEV" UCRURI @NV,%"TE PRIN RE" I9"RE" PROIECTU UI

? +I+ IO#R"'IE
1 0 3 4 @ A ( ? 2ntaru/$..a. "alculul i construcia automobilelor. -.:.%./ =ucureti/ 1>?0.

A "NEBE
A&1 !"TERI" E DOCU!ENT"RE CONSIDER"TE 'O"RTE INTERES"NTE A&( P "N*E A&(&1 Sc.ema cinematic5 a mecanismului 1e -.i1are C corelare
+eali8ai cu creionul desenul de ansamblu la scara 1:10 5sau 1:007. Bolosii creioane colorate pentru a scoate n eviden po8iiile mecanismului.

A&(&( Desen 1e ansamblu


+eali8ai cu creionul desenul de ansamblu la scara 1:10 5sau 1:007.

A&(&) Desen 1e e3ecuie


+eali8ai cu creionul/ la scara 1:1/ desenul de execuie al unei piese convenite cu cadrul didactic ndrumtor.

A&) !ODE (D :P "N; S"U )D :TRIDI!ENSION" ; RE" I9"T PE C" CU "TOR


+eali8area unor desene sau modele cu a9utorul programelor "': va fi apreciat suplimentar.

$ult succesC