Sunteți pe pagina 1din 622

MINISTERUL EDUCATIEI ~I INVATAMINTULUI

j I

I

-l

I

N~V.

'ftMNlCA cwJ-No

a~LtOTECA

Mf

~530jo .

1.9-

UNTARU

M. GH. FRATILAGH. POTINCU N. I. TABACU T. MACARIE

SEITZ

. GH. PERE$

~.

~~~

C~LCULUL

81

.

CON8TRUCTIA

AUTOMOBILE

LOR

Q EDITURA DIDACTICA ~I PEDAGOGICA.

BUCURE~TI

---

-

---

.~

PREFA'fA

Ca urmare a sarcinilor complexe ale constructiei socialiste, in tara noastra a fost creata 0 puternica industrie de autovehicule, insotita de o sustinuta activitate de cercetare $tiintifica. Perfectionarea continua a constructiei $i tehnologiei, rezultat al stra-

daniilor speciali$tilor din uzine $i laboratoare, a permis realizarea de

autovehicule

cu calitati

recunoscute

aUt in tara, cit $i in strainatate.

In ultimul deceniu, industria de automobile din Romania s-a dezvol-

','

tat impetuos. Din anul 1970, parcul de autoturisme

cu 0 ma$ina 11,000,de inalta performanta -

de autobuze $i autocamioane a inregistrat, de asemenea, modificari esen-

tiale. Constructia unor autoturisme, autobuze $i autocamioane cu carac- teristici tehnico-economice distincte, in conditiile unei fiabilitati $i eco- nomicitati ridicate, este posibilii.prin cunoa$terea profunda a tutwror pro- blemelor referitoare la teoria, constructia $i calculul automobilului, pre- CUm $i a influentei diferitilor factori asupra performantelor $i calitatii

de

la specializarea

conditiile de functionare $i stabilire a regimurilor de calcul pentru pie-

sele 9i mecanismele automobilelor,

breiajelor, cutiilor de viteze $i de distributie, transmisiilor cardanice,

sistemelor

pensiilor, caroseriilor, cadrelor, instalatiilor auxiliare $i sistemelor de

puntilor

acestuia. Lucrarea, structurata

din tara s-a completat

turismul Dacia 1300. Parcul

/

analitice

in 10 capitole, conform

rutiere",

trateaza

precum

programei

intr-o

"Autovehicule

forma

unitara

$i constructia $i calculul am-

de directie $i de frinare, sus-

din spate

$i din

fata,

rulare.

'

Elaborarea

lucrarii

a fost

realizata

de

autori

dupa

CUm urmeaza:

-

prof.

dr. ing. Marin

Untaru,

capitolul

2;

-

-

prof. dr. ing. Nicolae Seitz, capitolul 8;

con!. dr. ing. Gheorghe Fratila, capitolele 3, 4 $i 7;

-

conf. dr. ing. Gheorghe Potincu, paragrafele

5.2.1, 9.1, 9.3 $i 9.4;

-

con!. dr. ing. Gheorghe Pere$,capitolele 1 $i 10;

-

$ef lucrari ing. Ion Tabacu, capitolele

5 (cu exceptia

paragrafului

5.2.1) $i 6;

- asistent ing. Tiberiu Macarie, paragraful 9.2.

Lucrarea se adreseaza

studentilor

din

Invatamintul

superior

tehnic,

de la specializarea "Autovehicule

rutiere",

$i poate fi utilizata

de ingi-

nerii $i tehnicienii

structiei §i exploatarii automobilelor.

care lucreaza

in domeniul

cercetarii, proiectarii,

Au torli

con-

CUPRINS

1. Conditiile

de functionare

~i stabilirea

sele

~i mecanismele

automobilelor

regimurilor

de

calcul

pentru

pie-

1.1.GeneraliHiti.

.

.

.

.

1.2.

Caracterul

solicWirilor

mobilelor.'

la

care

sint

supuse

piesele

~i mecanismele

 

auto-

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'1.3. Calculul

de rezistent{i

la

solicitari

statice

i?i la

solicitari

dinamice

tran-

 

zitorii

1.4.

Calculul de rezistenta

la

solicitari

variabile

periodice

 

1.5.

Calculul de. rezistenta

la

solicitari

variabile

aleatoare

1.5.1.

Notiuni

privind

rezistenta

 

in

exploatare

 

a

pieselor

1.5.2.

Stabilirea

colectivelor

de

solicitari

ale

pieselor

de

automobile

 

1.5.3.

Determinarea

experimentala

 

a

rezistentei

 

in

exploatare

 

1.5.4.

Determinarea

prin

calcul

a

rezistentei

ia

exploatare

.

1.6.

Stabilirea sarcinilor echivalente pentru calculul pieselor i?i mecanismelor

automobilelor

11.7.Studiul

probabilistic

al duratei

de viata

a pieselor

.

.

1.8.

Studiul

solicitarilor

dinamice

din

transmisiile

mecanice

 

ale

automobile-

lor

cu

ajutorul

2. Ambreiaje

calculatoarelor

numerice

2.1.Rolul

ambreiajului

 

.

.

.

.

2.2.

Clasificarea

~i particularitatile

 

de

function are

ale

ambreiajelor

 

2.3.

Influenta

ambreiajului

 

asupra

solicitarilor

dinamice

 

din

transmisia

auto-

mobilului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.4.

Constructia

i?i calculul

ambreiajelor

mecanice

 

.

2.4.1.

Constructia

ambreiajelor

mecanice

 

.

.

.

.

2.4.2.

Parametrii principali ai ambreiajelor mecanice

 

\

2.4.3.

Calculul ambreiajelor mecanice

 

2.5.

Constructia i?i calculul ambreiajelor hidraulica

 

2.5.1.

Functionarea ~i constructia ambreiajelor hidraulice

 

2.5.2.

Calculul

~i dimensionarea

ambreiajelor

 

hidraulice

.

2.6.

Constructia i?i calculul ambreiajelor electromagnetice

 

2.6.1.

Functionarea,

 

constructia

~i calculul

ambreiajelor

electromagnetice

fara

pulbere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.6.2.

Functionarea,

constructia

i?i calculul

ambreiajelor

 

e.lectromagnetice

cu

pulbere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.7.

Constructia

i?i functionarea

ambreiajelor

combinate

 

11

11

12

17

20

21

21

22

27

28

34

38

40

49

49

49

51

55

55

67

70

80

80

85

86

86

91

94

2.8.

Construcpa

~i calculul

mecanismelor

de actionare

a ambreiajelor

 

.

.

.

96

2.8.1.

Mecanismul

de actionare

 

mecanica

 

.

.,

.

97

2.8.2.

Mecanismul

de

actionare

 

hidraulica

 

.

.

'"

101

2.8.3.

Mecanismul

de actionare

 

automata

 

.

.

.

103

2.9.

Aprecierea

dlfe.ritelor

tipuri

 

de

ambreiaje

 

.

104

3. Cutiide viteze .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

3.1. Rolul, conditiile

impuse

 

~i clasificarea

 

cutiilor

de viteze

 

.

.

105

3.1.1. Rolul

~i conditiile

impuse

 

cutiei

 

de

viteze

 

.

.

.

.

.

.

105

3.1.2. Clasificarea

cutiilor

 

de

viteze

.

.

.

.

.

.

.

.,.

.

105

3.2. Cutii

de viteze

mecanice

 

in

trepte

eu arbori

eu

axe

fixe

 

106

3.2.1. Solutii

constructive

 

de

cuplare

a

treptelor

 

.

'.

107

3.2.1.1. transmisiei

Solicitarea

 

la cuplarea

 

treptelor

 

.'

107

3.2.1.2. Cuplarea

treptelor

prin

roti

dintate

 

cu

deplasare

axiala

 

.

.

109

3.2.1.3. Cuplarea

treptelor

prin

 

roti

 

dintate

cu angrenare

permanenta

~i mufe

 

de

 

cuplare

simple

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

3.2.1.4.

Cuplarea

treptelor

cu

sincronizatoare

 

.

.

.

.

114

3.2.1.5.

Cuplarea

treptelor

cu ambreiaje

 

polidisc

.

.

.

.

,

135

3.2.2.

Organizarea

generala

a

meoanismului

 

reductor

 

135

3.2.2.1.

Solutii

constructive

 

pentru

 

mecanismul

reductor

cu trei

arbori

 

.,

135

3.2.2.2.

Mecanismul

reductor

cu

doi arbori

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139

3.2.2.3.

Solutii

constructive

 

pentru

 

treapta

de mers

inapoi

.

.

.

.

141

3.2.3.

Constructia

partilor

componente

 

ale

mecanismului

reductor

 

143

3.2.3.1.

Arborii

cutiilor

de viteze.

 

.

'143

3.2.3.2.Rotile dintate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

152

3.2.3.3. Carterul

cutiei

de

viteze

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

156

3.2.4.Tipuri

constructive de eutii de viteze mecanice in trepte

"

"

cuarbori

cu

axe

fixe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

160

3.2.4.1. Cutii

de

viteze

pentru

autoturisme

 

.

160

32.4.2. Cutii

de viteze

pentru

autoutilitare

.

167

3.2.4.3. Cutii

de

viteze

pentru

autocamioane

 

.

174

3.2.4.4. Cutii

de

viteze

pentru

autobuze

.

.,

,I81

 

.

186

3.2.5.1. Constructia

distribuitorului

 

.,

186

3.2.5.2. Construc1;ia

roouctorului-distribuitor

 

187

3.2.5.3. Incarcarile

suplimentare

 

ale

transmisiei

 

la

automobilel~

cu

mai

multe

punti

motoare

 

195

3.2.6. Calculul

cutiilor

de viteze

mecanice

in trepte

cu arbori

cu axe

fixe.

 

200

3.2.6.1. Alegerea

schemei

de

organizare

 

a

cutiei

de

viteze

.

.

.

200

3.2.6.2. Calculul

rotilor

dintate

.

.

.

.

.

201

3.2.6.3. Calculul

arborilor

cutiei

de

viteze

.

.

.

212

3.2.6.4. Calculul

pentru

 

alegerea

rulmentilor

 

221

3.2.7. Sistemul

de

actionare

 

a cutiilor

de

viteze

mecanice

 

in

trept€! cu arbori

cu

axe

fixe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

.

.

.

225

3.2.7.1.Sistemul de actionare dir~cta a cutiilor de viteze

 

.

.

.

226

3.2.7.2.Sistemul de actionare

directa

 

cu servomecanism

.

.

232

3.2.7.3.Sistemul de actionare

la distanta' a cutiilor de viteze .

 

233

3.3.Cutii de. viteze planetare.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

237

3.3.1. Notiuni

despre

 

mecanismele

 

planetare

utilizate

in

constructia

 

cutiilor

de viteze

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

237

3.3.2. CO:1structia

cutiilor

 

de

viteze

planetare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

240

3.4. Cutii

de

viteze

mecanice

cu variatia

continua

a

raportului

de

transmi-

tere

245

3.4.1. Transmisii

progresive

cu

frictiune

 

246

3.4.2.Transmisii

progresive

prin

impulsuri

 

.

254

4. Transmisia

longitudinala

 

.

.

255

4.1. Rolul, conditiile la automobile

imp use

:?i clasificarea

 

transmisiilor

cardanice

 

utilizate

.

255

4.2. Rolul,

compunerea

:?i clasificarea

 

transmisiilor

 

longitudinale

 

.

256

4.3. Cinematica

transmisiei

 

longitudinale

 

.

.

.

.

.

257

4.3.1. Cinematica

articulatiei

 

cardanice

 

.

.

.

.

.

.

.

257

4.3.2.

Cinematica

fi'ansmisiei

 

longitUdinale

 

bicardanice.

261

4.4.

Constructia

transmtslel

 

IUI1!;;lludl"ca"

 

.

263

4.4.1.

Construetia

artieulatiilor

 

cardaniee

 

.

263

4.4.2. Construetia

arborilor

longitudinali

 

266

4.4.3.

Construetia

suporturilor

 

intermediare

 

268

4.5. Calculul

transmisiei

longitudinale

 

.

271

4.5.1. Determinarea

momentului

de

calcul

 

271

4.5.2. Calculul

arborilor

longitudinali

 

.

272

4.5.3. Calculul

articulatiilor

 

carda nice

 

.

.

277

5. Punteadin spate .

.

.

.

.

.

.

.

283

5.1.

Rolul,

condi~iile

imp use

:?i

clasificarea

 

puntHor

din

spate

.

.

283

5.2. Transmisia

principala

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

284

5.2.1.

Rolul

:?i clasifiearea

transmisiilor

 

principale

 

.

284

5.2.2.

Construetia

transmisiei

 

principale

.

.

.

.

284

5.2.3.

Elemente

de caleul

al

transmisiei

 

principale

 

300

5.3. Diferentialul

 

.

.

.

.

.

308

5.3.1.

Rolul diferentiaIului

.

.

308

5.3.2.

Cinematiea

diferentialului

 

.

313

5.3.3.

Dinamica

diferentialului

 

.

.

315

5.3.4.

Constructia

diferenpaIului

 

.

316

5.3.5.Elemente

de calcul

aI

diferentialului.

 

.

331

5.4.Arboriiplanetari .

.

.

.

.

.

.

.,

 

333

5.4.1.Tipuri constructive de arbori

planetari

 

.

333

5.4.2.

Caleulul

arborilor

planetari

.

.

.

336

5.5. Butueul

roW

 

.

341

5.6. Mecanismul

de

ghidare

al

rotHor

 

.

.,.

344

5.6.1.

Ghidarea

rotHor

puntilor

motoare

rigide

 

.,

.

.

344

5.6.1.1.Solutii

de mecanisme

 

de ghidare

 

a rotHor

la puntile

 

motoare

 

rigide

.

344

5.6.1.2.

Carterul

puntilor

motoare

rigide

 

.

.

.

.

.

.

.'

349

5.6.1.3.

Elemente

de

calcul

al

carterului

 

puntH

 

din

spate

352

5.6.2.

Ghidarea

rotilor

 

puntilor

nemotoare

 

rigide

 

352

5.6.3.

Ghidarea

rotilor

puntilor

articulate

 

356

6. Puntea din

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

359

6.1. Rolul,

conditiile

 

imp use

:?i clasificarea

 

puntilor

 

din

fata

.

359

6.2. Elementele

componente

ale

puntii

 

din

 

fata

 

359

6.2.1.

Mecanismele

transmiterii

 

fluxului

 

de

putere

 

al

motorului

 

.

359

6.2.1.1.Cuplaje

unghiulare

 

.

.

360

6.2.1.2.Cuplaje

unghiular

axiale

 

364

6.2.1.3.Transmisii

universale

 

367

6.2.2.Fuzete

i?i pivoti

 

.

.

.

.

369

6.2.2.1. Tipuri

constructive

de

fuzete

~i pivoti

 

.

.

.

369

6.2.2.2. Solutii

constructive

pentru

stabilizarea

 

rotilor

 

de

directie

 

372

6.2.3.Mecanismulde ghidare al puntii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

377

6.2.3.1.

Punti

rigide

.

6.2.3.2.Pun1;i articulate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

377

379

6.2.3.3. Influent;a

tipului

mecanismului

 

de

ghidare

 

al

rotilor

asupra

maniabili-

 
 

tatE

~i stabilitiitii

automobilului

 

.,

383

6.3.

Tipuri

constructive

de

punti

din

fata

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

385

6.4. Elementa

de calcul

al puntii

din

fata

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

390

6.4.1. Determinarea

fortelor

ce actioneaza

asupra

puntii

din

fata.

.

.

390

6.4.2. carterului

Calculul

puntH

din

fata

rigide

motoare

.

392

6.4.3. puntii

Calculul

grinzii

din

fata

rigide

nemotoare

.

392

6.4.4. Calculul

fuzetei

 

393

6.4.5.Calcululpivotului .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

'"

395

6.4.6.

Elemente

de

calcul

pentru

puntile

articulate

 

397

7. Sistemul de directie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

400

7.1. Rolul ~i conditiile impusa sistemwui de directie.

 

.

.

.'

.

.

400

7.2. Compunerea ~i clasificarea sistemelor de

directie

 

401

7.3. Rapoartele

de tmnsmitere

ale sistemelor de directie.

.

"

.

.

.

"

403

7.3.1.

Raportul

de

transmitere

unghiular

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

404

7.3.1.1.Raportul de 'transmitere al mecanismului de actionare a directiai

.,

 

404

7.3.1.2.Raportul de transmitere al transmisiei

405

7.3.2. Raportul

de

transmitere

 

al

fortelor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

410

411

7.4.1.Conditiile impuse ~i clasificarea mecanismelor de actionare a directil:li 411

7.4.2.Randamentul mecanismului de actionare a directiei .

7.4. Construcpa ~i calculul mecanismului deactionare a

412

7.4.3.

Volanul

~i. axul

volanului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

415

7.4.4.Mecanismele de actionare a directiei melcate.

.

.,

"

422

-

J

I

--I

7.4.4.1.Mecanismul de actionare cu melc globoidal ~i sector dintat central . 423

7.4.4.2.Macanismul de ac1;ionarecu melc eilindrie ~i sector dint;at frontal.

.

.

424

7.4.4.3.Mecanismul de actionare cu melc globoidal ~i rola.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

425

a directiei cu ~urub

.

.

430

7.4.5.Mecanismele de aetionare 7.4.5.1.Mecanismul de actionare

eu ~urub-piuliiii ~i manivela .

 

430

7.4.5.2.Mecanismul de aetionare eu ~urub oscilant ~i piulita.

 

.

.

431

7.4.5.3.Mecanismul

de actionare cu

~urub ~i piulitii oscilantii.

.

.

433

7.4.'5.4.Mecanismul

de actionare eu ~urub, piulitii ~i sector din~t.

7.4.6.Mecanismele de acponara

a directiei cu manivelii.

.

 

.

.

434

~

 

436

7.4.7.Mecanismele de actionare

7.4.8.Calculul mecanismwui

de

a

direetiei

actionare

eu

a

roti dint;ate .

 

438

directiei .

441

7.5. Constructia ~i calculul transmisiei

directiei.

.'

 

444

7.5.1.Transmisia directiei in eazul puntH rigide.

 

'

444

7.5.2.Transmisia direetiei io cazul puntii articulate.

.

.

.

.

.

.

447

7.5.3.

Transmisia

direc~iei

automobilelor

cu mai

multe

punti

de

direetie

.

449

7.5.4.Elemente constructive ale transmisiei

directiei

"

"

451

7.5.5.Alegerea parametrilor transmisiei directiei.

.

.

.

.

.

453

7.5.6.

Calculul

transmisiei

directiei

455

8. Sistemulde frinare .

.

.

.

.

 

.

,

461

8.1. Frine

pentru

autovehieule

.

461

8.1.1. Constructia frinelor cu saboti ~i tambure .

.

 

461

~--;

~Constructia

frinelor

eu

disc .

'"

.

464

8.1.2.1.Frine

cu

disc

deschise.

.

.

.

.

.

.,

464

8.1.2.2Frine eu disc iochise.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

.

465

8.2. Sisteme de frinare pentru autoturisme

~i autoutiJitare

u~oare.

 

.

.

.

.

466

.A

--

II

II

II

9

9

9

9

3.

9.

II.

-,

9.

8.

8.2.2.Marirea sigurantei

active

a automobilelor

u$oare

2.2.2.1.Marirea fiabilitiitii sistemelor de frinare.

8.2.2.2.Dispozitive de I'epartizare

8.2.2.3]Dispozitive de

.

a fortei de fI'inaI'e.

autoturisme

antiblocare pentru

8.3.n.

Sistemnl

de

frinare

pneumatic

.

.

.

.

.

.

prin, sistemul

de frinare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.;;

.

.

.

.

1'1.

(DAB) ./tg 5 .~9'~t!t .

"

.

.

8.3.1.Sistemul de frinare de serviciu pentru autovehicule grele $i autotrenuri

8.3.3.1.Sistemulde frinare pneumatic.

 

.

.

.

.

.

.

.

.,

8.3.1.2.Sistemulde frinare

 

.

.

.

.

.

8.3.2.Sistemul de frinare

.

.

.

.

de stat1ionare pentru

.

.

.

.

.

.

.

.

autovehicule

.

.

.

.

.

.

grele $i autotre-

.

.

.

.

.

.

.

nuri 8.3.3.Marirea securitiitii active la

sistemele

de

frinare

pentru

autovehicule

grele $i autotrenuri 8.3.3.1.Sisteme de frinare cu mai multe circuite $i conducte.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.3.3.2.Sisteme

de frinare

suplimentare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.3.3.3.

Dispozitive

de asigurare

a

presiunii

in

sistemele

de

frinare

pneumatice

.

469

470

471

473

480

480

480

484

486

487

488

489

490

8.3.3.4.Repartizarea

foI'teloI' de

frinc:re

functie

de

sarcina

statica

$i dinamica

pe

punte

'"

"

.

.

8.3.3.5.Dispozitive

de autoblocare

€tCalcululsistemuluide

pentru

autovehicule

grele

$i autotrenuri

8.4.1.Repartizarea fortelor

de frinare

pe puntile

la autovehiculul

autovehiculelol'.

individual.

8.4.1.1.Repartizarea fortei de frinare

.

.

.

M~.

~.4.1

.4.

~

-

Conditii

de compatibilitate

pentru

fortei

combinatia

de frinare.

.

.

.

. .

.

. .

Diagrama de repartizare

a

Calculul

frinelor

cu

saboti

$i tam bur

-l.!. 8.4.~Verifieareadimensionariifrinelor Calcululfrinelorcu .

autotractor-remorca

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

8.4.5.Calculul termic al frinelor in cazul frinarii 8.4.6.Calculul termic al fnnelor in cazul frinarii de lunga durata 9. Suspensia. automobilului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9.1. Rolul, conditiile

impuse

$i clasificarea

suspeosiilor

.

9.2. Constructia

$i

calculul

suspensiei

.

9.2.1.Caracteristica

elastica

a

suspensiei

9.2.2. Constructia

suspensiei

cu

elemente

elastice

metalice

.

9.2.2.1.Constructia

suspensiei

cu

arcuri

In

foi

''-

9.2.2.2.Constructia sus~nsiei cu arcuri 9.2.2.3.Constructia suspensiei eu bare de

 

9.2.3. Elemente

de ealcul

al elementelor

elastice

metalice

.

9.2.3.1.Elemente de calcul al arcului in foi 9.2.3.2.Elemente de calcul al aI'curiloI' 9.2.3.3.Elemente de ealcul al baI'eloI' de 9.2.4.Constructia suspensiei eu elemente

elastic~ nemetalice.

.~.

493

495

5>01

501

501

502

503

506

512

515

515

518

521

521

523

523

526

526

535

541

545

545

552

553

555

- '9.2.4.1.Constructia suspensiei eu elemente elastice din cauciuc .--. 9.2.4.2.Elemente de calcul al arcurilor din eauciuc . ~

~.2.4.3.

Constructia suspensiei pneuma1J.ce '~--,

.

.

9.2.4.4.

Elemente

de

calcul

al~ suspensiei

pneumatice

.

9.2.4.5.Construej;ia

suspensiei

hidropneumatice

~;565.

.

.

.

.

.

(:-539

.

.

.

557

5,57

562

/7

9.3. Amortizoarele

suspensiei

.

.

.".

.

566

9.3.1.Rolul

$i

caracteristicile

amortizoarelor

566

9.3.2.Constructia

amortizoarelor

telescopice

570

9.3.2.1.Amortizoare

telescopice

nereglabile

571

11.3.2.2.Amortizoare

telescopice

reglabile

 

.

.

574

r

1--

9.3.3. Elemente

de

calcul

al

amortizoarelor

telescopice

.

9.4. Materiale

utilizate

~n constructia

arcurilor.

"

10. Caroserii,

cadre,

sisteme

de rulare

~i instalatii

auxiliare

10.1.Caroseriileautomobilelor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10.1.1.Rolul, conditiile impuse ~i clasificarea 10.1.2.Caroseriile autoturismelor

caroseriilor .

10.1.3. Caroseriile

autobuzelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10.1.4.Caroseriile autocamioanelor

 

.

.

.

10.1.5.Elemente privind

proiectarea

~i calculul

caroseriilor .

10.2.Cadrul

automobilelor

."

.

10.2.1.Destinatia ~i clasificarea 10.2.2.Constructia cadrelor cu lonjeroane . ]0.2.3.Elemente de calcul al 10.3.Sistemul de rulare al automobilelor .

Bibliografie

.

 

578

581

.

.

582

582

582

582

596

601

607

617

617

617

618

620

625

1

Conditiile de functionare ~i stabilirea regimurilor de calcul pentru piesele ~i mecanismele automobilelor~ _

1.1. Generalitati

CalWitile

automobilelor

se evidentiaza

in

eontextul

influen~e-

lor reciproee eu faetorii exteriori

~i

de

exploatare.

De

aeeea

aprecierea

exte-

rioare care determina schimbarea durabilitatii ~i fiabilitatii lui in pro- eesul de exploatare.

unui automobil trebuie

faeuta

prin

considerarea

tuturor

eauzelor

Factorii

care

determina

f?icalitatea

durabilitatea

reparatiilor.

sint

conditiiIe

de

exploatare,

calitatea intretinerii

 
 

Cali tate a drumurilor,

conditiile

climatice,

regimurile

tipice

de

depla-

sare

f?i indircare

f?i eaIificarea

conducatorului