Sunteți pe pagina 1din 19

Ministerul Educaiei i Tineretului din Republica Moldova

Institutul Internaional de Management IMI-NOVA


Catedra: Marketing i Relaii Economice
Internaionale
RAPORT
la practica de licen
Studenta: Srbu Marcela , gr.203T.anul III,
pecialitatea:Turi!
"#nduct#r $tiini%ic: &edealc#' Maria
"#nduct#r de la ntreprindere: (e$an &ade)da
"*i$inu 20+3
C!RIN"
Cuprins..........................................................................................................................
2
Detalii I ULIM Hotel Europa.................................................................................3
Introdcere......................................................................................................................
4
Ca#itolul I Familiarizarea i caracteristica general a
ntreprinderii........................5
Ca#itolul II Analiza structurii organizatorice a ntreprinderii ! "#M $otel
%Europa&' misiunea i (unciile personalului ..............................................................)
Ca#itolul III Analiza pieii *oteliere n R.Moldova i activitii economice a
ntreprinderii ! "#M $otel
%Europa&...................................................................+5
,.+.Analiza -./T 0 -1-treng*t 2 puncte (orte3 . 1.ea4nesses 2 puncte slabe3
/1 /pportunities 2 oportuniti3 T1 T*reats 2 ameninri5 ntreprinderii ! "#M
$otel 6Europa 7888888888888888888888888888888
+9
5.Concluzii i reco!andari........................................................................................"#
Ane$e

%O&E' ERO!A (
)etalii I, -(IM .#tel /0ur#pa12:
"*i$inu, tr. 3ale (upu,+4,
M562007, Republica M#ld#'a
tel: 82393 22:70; 0;0<82393 22:70; 0;+<
%a=: 82393 22:70; 0;3
06!ail: in%#> eur#pa*#tel.!d
???.eur#pa*#tel.!d

Introducere
Pri!ele date pe care le a'e! depre *#teluri i indutria *#teliera unt
c#nte!p#rane cu per#na)ele din @iblie. Inca de la %acerea lu!ii #a!enii au calat#rit
pentru a %ace c#!ert cu di'ere bunuri %ie in alte c#puri. Sure de la -ni'eritatea
Tec* din Te=a pun ca pri!ele *#teluri nu ar %i %#t ni!ic altce'a decat cae pri'ate,
dec*ie publicului in c#pul de a aduce 'enituri in plu pr#prietaril#r. 5in pacate
ina acete cae a'eau # pr#ata reputatie in acea 're!e. Sub in%luenta I!periului
R#!an *#telurile i *anurile de atunci au inceput a er'eaca i !ancare, t#c!ai
pentru a6l incanta pe !ua%ir, dar i in c#pul de a atrage n#i 'iAitat#ri.
Pri!ul *an din A!erica ete a!intit in anul +409, in ti!p ce pri!ul *#tel
public a %#t dec*i in &eB C#rD in anul +9E2. Pri!ul *#tel !#dern a %#t dec*i la
@#t#n, nu!ai dupa +9 ani de la dec*iderea /.#telului Oraului1 din &eB C#rD.
Pri!ul *#tel de a%aceri din lu!e a %#t dec*i in +E07 i a purtat nu!ele de /@u%%al#
Statler1. Incepand cu aceata peri#ada au aparut %#arte !ulte *#teluri in A!erica i
nu nu!ai, iar unele dintre acetea , cu! ar %i Radi#n, Marri#t i .ilt#n au capatat
un renu!e !#ndial.
,n lucrare unt preAentate apecte te#retice a !ediului *#telier, unt deA'luite $i
caracteriAate c#!p#nentele acetui !ediu.
TeAa ete %#r!at din 3 capit#le care caracteriAeaA a!nunit !ediul
ntreprinderii att din punct de 'edere te#retic ct $i practic.
,n pri!ul capit#l ete %#r!at din caracteritica generala a ntreprinderii.
Fel de al d#ile capit#l ne %ace cun#$tin cu tructura #rganiAat#ric a
ntreprinderii I, -(IM .#tel /0ur#pa1, genul de acti'itate, !iiunea $i %unciile
per#nalului, tatutul )uridic, genul de acti'itat, per#nalul, caracteritica %unciil#r
acet#ra.
"el de al treilea capit#l include analiAa ec#n#!ic a ntreprinderii
,n teA !ai unt e=pue ane=e.(a %el n cadrul ane=el#r !ai p#t %i git in%#r!aie
ce ine de: tructura #rganiAat#ric a ntreprinderii, certi%icatul de nregitrare ,
aut#riAaia de %uncti#nare .$.a.
*+ ,amiliari-area i caracteristica general. a /ntre#rinderii
G#ndat la +H.+2.200E i pu n %unciune la 2H.+0.20+0 I, -(IM .#tel
/0ur#pa1 ete # ntreprindere pri'at , a crei agent ec#n#!ic ete Intituia de
,n'!nt -(IM. .#telul 0-ROPA ete a!plaat n partea centrala a #raului
"*iinau, capitala Republicii M#ld#'a, n 'ecinatate cu "entrul Internati#nal de
0=p#Aitii din M#ld#'a IM#lde=p#1. Situat la d#ar 20 D! de la Aer#p#rt, 9 D! de la
Jara %er#'iara i repecti' aut#gara 6; D!, .#telul 0ur#pa ete un i!#bil care iti
atrage atentia prin ar*itectura !#derna, !binKnd ntr6# ar!#nie per%ecta i!plitatea
i gutul pentru lu=. 0te l#cul per%ect pentru rela=are, #%erind #a!enil#r de a%aceri
au turitil#r 'eniti in tara n#atra er'icii de calitate i # a!bianta calda.
"apacitatea *#telului e de ;7ca!ere ingle i aparta!ente c#n%#rtabile, d#tate cu
ele!ente de c#n%#rt: !#bila eleganta, baie, tele'iAiune prin Satelit, acce la Internet,
?i6Gi gratuit n t#ate ca! erele i patiile publice ale *#telului, tele%#n, aer6
c#nditi#nat, !ini6bar etc. 5e ae!enea #apeii au p#ibilitatea de a a'ura di'ere
bucate traditi#nale !#ld#'eneti i eur#pene.Per#nalul *#telului 'ine n
nt!pinarea cel#r !ai de'ere guturi ale #apetil#r, #%erindu6(e cele !ai bune
!arci de 'inuri, di'inuri, ucuri i alte bauturi alc##lice i nealc##lice.
(a #licitarea #a!enil#r de a%aceri,e p#t #rganiAa c#n%erinte, i!p#Ai#ane,
preAentatii, ntKlniri de a%aceri, !eeting6uri i alte ntruniri, #%erindu6le ali de
c#n%erinta. Supli!entar, clientii p#t bene%icia de er'iciile Sal#nului de %ru!uete,
bancii, c*i!b 'alutar, clubului internet, #%iciului p#tal, %ar!aciei etc., a!plaate n
'ecinatatea i!ediata a *#telului.
I, -(IM .#tel /0ur#pa1 are ca #biect de acti'itate er'iciile de turi! i cele
a%erente acetei acti'iti. A!plaat in 'ecinatatea un#r puncte de atractie a #raului
"*i$inau I, -(IM .#tel /0ur#pa1 'ine n nta!pinarea cerintel#r eg!entului de
client6turiti i!plicat in a%aceri, dar i a alt#r categ#rii de turi$ti.
.#telul 0ur#pa pune la dip#Aiia clienil#r ur!at#arele er'ici:
0n camer.: %ote ser1icii 2gratuite3: Cu #alt. :
T3 Satelit Micul de)un R##! er'ce
Tele%#n Securitate 2;L2; Sala de c#n%erin
Aer c#ndii#nat Internet ?i6Gi Retaurant,bar
Mini6bar Parcare Mini6bar
"a!era de baie Sa%eu la recepie Ser'icii de plt#rie
Ser'icii traduct#r

4+ Anali-a structurii organi-atorice a /ntre#rinderii I0 'IM %otel
5Euro#a6 misiunea i 7unciile #ersonalului
,n tructura #rganiAat#ric intern, I, -(IM .#tel /0ur#pa1 ete !prit n
departa!ente $i di'iAii 8departa!ente I, -(IM .#tel /0ur#pa1 ete %#r!at din:
M 5irect#r Jeneral
M Manager ali!entaie
M Manager de 'nAare i !arDeting
M Manager "urenie
M Ne% c#ntabil
M Ne%ul c#niliului
"#niliul #rganiAeaA, c##rd#neaA $i 'eri%ic acti'itatea departa!entel#r
a%late n rep#nabilitatea, %urniAiaA $i upra'eg*eaA c##perarea ntre
departa!ente $i a aigura ndeplinirea atribuiil#r de alariai din )uridicia.
Rep#nabilitile ntregului per#nal 0ur#pa .#tel SR( ete ituat n
arcinile de er'iciu, cu !#di%icarile $i c#!pletarile ulteri#are peci%ice p#turil#r.
5irect#rul general are dreptul de a !#di%ica, dac ete necear, tructura $i
per#nalul.
5eparta!entul de Ginane 6 realiAeaA analiAa %inanciar, de c#ntr#l $i de
c#ntabilitate.
5eparta!entul de Ginane ete %#r!at din ur!t#arele di'iAiuni:
"#ntabilitate
5eparta!entul IT
5eparta!entul de "#ntr#l Ginanciar
5eparta!entul de apr#'iAi#nare O e #cup cu ac*iAii#narea de t#ate cele
neceare pentru ntreprindere,pr#due, $i le #%er dep#Aitare de ptrare a
!aterialel#r.
5eparta!entul de apr#'iAi#nare ete %#r!at din ur!t#arele di'iAiuni:
5i'iAia de apr#'iAi#nar
5ep#Ait central de !ateria
5eparta!entul de reure u!ane O anga)area per#anel#r, c#ncedierea,
pr#!#'are, per#nal, de
%#r!are, e aplic practici diciplinare, $i !#nit#riAeaA repectarea legilaiei
!uncii $i regle!entrile din ti!pul de lucru, ti!p de #di*n, #%ere ti!ulente,
garanii, etc.
5eparta!entul ete !prit n d#u di'iAii. Pri!ul ete rep#nabil pentru
p#litica de per#nal, iar al d#ilea 6 pentru c*etiuni legate de pr#!#'are, plata,
precu! $i deA'#ltarea $i punerea n aplicare a pr#gra!el#r #ciale.
5eparta!entul reure u!ane ete c#!pu din:
P Ad!initrati' 6 Ser'iciu de !ena)
P Per#nal
P Secia deer'ire $i tranp#rt
P Sediul de Pr#tecie "i'il
P "#!parti!entul de ngri)ire !edical
"#ntabilul $e% duce e'idena c*eltuielil#r $i 'enituril#r SR( /0ur#pa .#tel1,
6 prelucreaA drile de ea!<
6 rpunde pentru nclcarea legilaiei ec#n#!ic6 %inanciar
Quritul O ete la curent cu c*i!brile care e pr#duc n legilaie e #cupa
cu 'eridicitatea c#ntractel#r.
5eparta!entul de 'KnAri 6detine # agenda cu di%erite c#ntacte ale
#rganiAatiei: %#ti, actuali au p#tentiali p#n#ri,e #cupa cu #rganiAarea
di'erel#r ntlnniri cu di%erite c#!panii care p#t utine ntreprinderea din punct
de 'edere %inanciar,#rganiAeae ntalniri cu !e!brii di%erit#r c#!panii ce ar putea
de'eni p#teniali clieni, are c#pul de a nc*eia c#lab#rari atat pe ter!en lung,
cat $i pe pr#iect.
5eparta!entul de MarDeting 6 e #cup cu publicitatea $i pr#!#'area
pr#duel#r pe piaa. Principalele #biecti'e ale departa!entului unt: de a plani%ica,
#rganiAa, geti#na acti'itile de !arDeting $i pentru a atinge #biecti'ele planului
de a%aceri re%erit#are la !arca de pr#due lactate n Republica M#ld#'a, cu c#pul
de a deA'#lta un brand #lid $i de ucce $i deal p#Aii#na c#!petiti' pe pia.
Acti'itatea %inanciar a departa!entului:
+. 5eA'#ltLgeti#neaA trategia de brand, de 'KnAri, plan de !arDeting,
acti'itatea de pia pentru a atinge #biecti'ele din planul trategic al c#!paniei.
2. 5eA'#lt d#!eniile de nelegere cuprinAt#are a c#nu!at#ril#rLclienil#r $i
pentru a e p#tri'i cu n#i idei Lpr#due, legtura cu c#!paniile care de cercetare a
pieei c#nduit pentru a aigura # bun calitate de pr#duct#ri de c#!unicare cu
c#nu!at#rul.
3. "#lab#rarea cu departa!entul 'KnAri de a deA'#ltare, i!ple!entarea un#r
trategii e%iciente pentru ditribuirea c#!petiti' a brandului, de a c##rd#na L
!#nit#riAa pr#greele nregitrate de bunuri $i pentru a !bunti p#Aiia pe pia de
penetrare pe piata i cea c#!erciala.
;. (egtura cu 5eparta!entul de Ginane $i de a geti#na trategia de tabilire a
preuril#r %a de brand, precu! $i %inanel#r re%erit#are la brand, de e=e!plu,
c#repunde randa!entului pr#duului cu #biecti'ele apr#bate plan trategic.
H. (egtura cu ageniile de publicitate pentru a aigura # nelegere clar a p#Aiiei
de brand, plan $i !#nit#riAeAe e=ecutarea e%ecti' a tutur#r relaiil#r de brand,
inclui' de !anage!ent L de ur!rire a !a6!edia de plani%icare $i de 'KnAri
!a6!edia.
4. Jeti#narea bugetului de !arDeting pentru !arca n c#n%#r!itate cu planul
trategic apr#bat pentru a c#ntr#la c#turile.(uarea anu!it#r !uri la %Kr$itul
lucrrii, care ur!eaA %ie e%iciente n 'iit#r.
9. M#nit#riAarea cu atenie la t#ate acti'itile c#!petiti'e, direciile principale
tendinele pieei $i n general a rii , de a elab#ra ugetii au c#rectri la trategia de
!arDeting.
7. 5eA'#ltarea L in'atarea ub#rd#natil#r ca # c#ntribuie a c#!paniei pentru
'iit#r, identi%icarea d#!eniil#r de neceitile de deA'#ltare $i de %#r!are pentru a
intrui n !#d e%icient pentru a le !bunti per%#r!ana $i !#ti'aia acet#ra, de a
c##pera cu departa!entul de reure u!ane pentru a aigura, %aptul c cei !ai buni
!anageri pentru a identi%ica rapid $i le %urniAa # n#ti%icare c#repunAt#are< plan de
cariera, repecti', la !#!entul repecti'.
E. A)ut L c#ntribuie la !buntirea !#ralului n a%aceri c#rp#rate prin
interaciuni $i relaii cu per#nalul, ub#rd#naii, uperi#rii.
5e#arece *#telul cuprinde un per#nal nu!er#,care rpunde de di'ere
acti'iti,ete necear e c##rd#neAe acti'itile di%eritel#r departa!ente $i ale
per#nalului a%erent. Giecare lucrat#r trebuie inteleag clar arcinile $i
rep#nabilitile pe care le are, precu! $i !#dul in care !unca e integreAe ntre
acti'itile cel#rlalte departa!ente ale *#telului.
Relaiile din di%eritele ect#are ale *#telului p#t %i repreAentate prin
inter!ediul unei #rganigra!e au c*e!e l#gice. Organigra!a per!ite !anagerului
cun#ac p#Aiia lucrt#ril#r n *#tel , precu! i care unt relatiile de interactiune
dintre departa!ente.
"tructura managerial organi-atoric. a /ntre#rinderii I0 'IM %otel
5Euro#a
(igura :.+ -tructura managerial organizatoric a ntreprinderii ! "#M $otel %Europa&
Director
$eneral
Manager
ali!entaie
Manager de
'nAare i
!arDeting
Manager
curatenie
;
bar!ani
Ne%
c#ntabil
3
buctari
7
ca!erite
2
c#ntabili
+ buctar
$e%
departa!ent
ul Gr#nt6
O%%ice
+ $e%
recepie
;
recepi#nite
-n e)ur tipic la un *#tel p#ate %i i!partit in patru %aAe ditincte, i anu!e:
. pre#ire
. #irea
. #cuparea ca!erei
. plecarea
(igura :.:
(azele unui se;ur tipic la *otele
5i%eritele %aAe ale ciclului clientului i!plic di'ere tipuri de tranAacii $i
er'icii. Acetea unt litate !ai )#:
. reAer'ari
. c*ecD6in, receptia pr#priuAia
. c#rep#ndenta i in%#r!atii
. er'icii i caratul baga)el#r
. c#n'#rbiri tele%#nice i !ea)e
. ad!initrarea c#nturil#r clientil#r
. c*ecD6#ut i ac*itarea n#tei de plata
5e cele !ai !ulte dintre acete er'icii i tranAactii e #cupa departa!entul
Gr#nt6O%%ice.Acti'itatile peci%ice er'iciului %r#nt6#%%ice e de%a#ara la ni'elul
*#lului de pri!ire 8de intrare:, punctul central ctre care c#n'erg t#ate er'iciile
dintr6un *#tel. Acete acti'iti unt:
Pr#!#'area $i 'anAarea er'iciil#r *#teliere
Plani%icarea reAer'ril#r $i nregitrarea acet#ra
0'idena clienil#r $i a ituaiei ca!erel#r
,nta!pinarea clienil#r
Al#carea paiului de caAare
,nregitrarea datel#r clientului
0%ectuarea er'iciil#r upli!entare
ReA#l'area #licitaril#r $i ,a recla!aiil#r
,nregitrarea c#nu!uril#r clienil#r
,ncaarea c#ntra'al#rii er'iciil#r c#nu!ate de client
0!iterea n#tel#r de plat $i a %acturil#r
Jeti#narea c*eil#r
RealiAarea c#!unicaiil#r n interi#rul i n a%ara *#telului, prin
tele%#n, tele=, %a=
,nt#c!irea ituaiil#r $i a rap#artel#r Ailnice
"#lab#rarea cu alte ect#are $i departa!ente de acti'itate
Per#nalul receptiei are #bligatia de a e preAenta i!pecabil< igien per#nal,
uni%#r!a, atitudinea, !anierele de'Kr$ite trebuie c#ntureAe # i!agine placut
care den#te # buna educaie $i intruire. Alturi de #rganiAarea acti'itii $i
per!anent atenie ac#rdat clientului, acete apecte c#ntribuie la c#nturarea
unui er'iciu uperi#r din punct de 'edere calitati'.
Per#nalul departa!entului de receptie trebuie a cun#aca pr#duul pe care il
'inde, i anu!e:
R "apacitatea de caAare, a!plaarea ca!erel#r, !#dul de acce<
R Tipurile ca!erel#r, n %uncie de nu!arul paturil#r i di!eniunea
acet#ra, precu! $i alte tipuri de paii de caAare i particularitile l#r<
R &u!arul de per#ane ad!i n %iecare tip de ca!era, paturi
upli!entare etc.
R Gacilitaile %iecarui tip de paiu de caAare: cada de baie, balc#n, et
t'6radi#, tele%#n, !ini6bar, 'edere la !are etc.
R Tari%ele ca!erel#r 8tari%ele pentru caAare cu !ic de)un, n %uncie de
nu!arul de per#ane etc.:<
R Tari%ele peciale, in %unctie de eA#n au cu #caAia un#r e'eni!ente<
R "uantu!ul de T3A
R Situaia #cuparii *#telului
R P#litica de reAer'are 8garantii, anulari, penalitati etc.:
R Tari%ele practicate in cadrul cel#rlalte departa!ente
R M#dalitile de plata acceptate
Recepi#nerii 8au lucrat#riiL agentii de %r#nt6deD: pregatec #irea
clienil#r, i ntK!pina la #ire, e%ectueaA nregitrarea l#r, le atribuie ca!erele
c#repunAat#are i 'eri%ica !#dalitatea de plat %#l#it. 5e ae!enea,
recepi#nerii in e'idena trii %iecarei ca!ere din *#tel 8daca aceata ete
#cupat, libera, curata, !urdar au nec#repunAat#are:, le %urniAeaA clienil#r
in%#r!aii i n !ulte caAuri patreaA c*eile ca!erel#r clienil#r.
Recepia ete c#ntr#lat de ctre !anagerul de receptie 8une#ri nu!it i
%r#nt6deD !anager:. 0te dat#ria lui c *#telul a realiAeAe !a=i!u! de 'enituri
$i cel !ai ridicat ni'el p#ibil de #cupare a ca!erel#r. T#t de rep#nabilitatea
%r#nt6deD !anagerului ine !#nit#riAarea $i !#ti'area per#nalului, precu! i
!eninerea unui tandard nalt n relaiile cu clienii. Aceata 'a a)uta la calitatea
er'iciil#r #%erite de departa!entul %r#nt6#%%ice, in particular, $i de *#tel, !a!ager
general.
8+ Anali-a #ieii 9oteliere /n R+Moldo1a i acti1it.ii economice a
/ntre#rinderii I0 'IM %otel 5Euro#a+
.#telul I 0ur#pa1 #%er # ga! larg de #piuni, repreAentati'e pentru un
til de 'ia linitit,
care ati%ac pe deplin neceitatile de recreere i #di*n.
.#telul dipune de ur!at#area tructura de caAare: ca!ere pentru # ingura
per#an, duble, Bin, aparta!ente , 2 i pentru c#n%erin.8;7 ca!ere:
Tabel +.
&i# camera !ret6 ERO
Single 40
5#uble 9H
TBin 9H
Apart!ent E0
"#n%erence *all 870 per: 200 L Ai
"#n%erence r##! 820 per: 90 L Ai
!iaa 9otelier. din Re#u:lica Moldo1a Tabel :.
Nume Categoria &i#ul structurii de ca-re
"lub R#Sal ParD

.#tel
5ipl#!at "lub .#tel

.#tel
?eeDend @#utiTue

.#tel
Ma=i! Pa*a .#tel

.#tel
PR0SI50&T .OT0(

.#tel
Jl#ria

.#tel
Q#llS Al#n

.#tel
"#dru

.#tel
5acia

.#tel
0de!

.#tel
Qu!b#

.#tel
(e#grand

.#tel
3iPa

.#tel
@udapet

.#tel
Purcari

.#tel
I!perial .#tel

.#tel
Mini Jl#ria

.#tel
Me#gi# .#tel

.#tel
Man*attan .#tel

.#tel
0lat

.#tel
3illa Iri

.#tel
0ur#pa

.#tel
Art Rutic

.#tel
Oli!pia

.#tel
"#!#

.#tel
(una

.#tel
3illa 3erde

.#tel
.#tel @ella 5#nna

.#tel
3illa Muntenia

.#tel
0Ai# Palace

.#tel
Ui!bru

.#tel
Oli!pia

.#tel
Turit

.#tel
Anali-a !ieii
%ela&iile cu concuren&ii
Pe piaa pe care I, -(IM .#tel /0ur#pa1 $i de%$#ar acti'itatea unt c#ncureni
puternici cr#ra trebuie le %ac %a pentru a upra'eui $i pentru a a'ea un grad de #cpare bun.
Principalii c#ncureni un *#telurile de aceeai categ#rie 3M, unele a'nd aturi i!p#rtante
de care anu!ii clieni in c#nt, $i anu!e: ditana !ai !ic %a de aer#p#rt.
Principalii c#ncureni ai I, -(IM .#tel /0ur#pa1 unt:3illa Iri, Art Rutic,
Oli!pia, "#!#, (una, 3illa 3erde, .#tel @ella 5#nna, 3illa Muntenia, 0Ai#
Palace, Ui!bru.
ANA'I;A CIRC'A<IEI &RI"&ICE
Pentru analiAa circulaiei turitice e iau in calcul ur!at#rii indicat#ri:
+.nu!rul de turi$ti6 arat e'#luia turi$ti$#r care %rec'enteaA I, -(IM .#tel
/0ur#pa1 $i care 6au caAat<
2.nu!rul de n#ptri6 arat nu!rul n#pil#r n care turi$tii au %#t caAai n *#tel<
*+Num.r turiti 2num.r #ersoane ca-ate 3 /n I0 'IM %otel 5Euro#a
'una Nr+
turiti
Moldo1eni "tr.ini
Mai 2+9 E 207
Iunie 29H +; 24+
0
100
200
300
mai iunie
moldoveni
straini
total
(igura ,.+.
(una &r.de
n#ptr
i
M#ld#'en
i
Strini
Mai 4H+ 92 H9E
Iunie 72H 40 94H
(igura.,.:.


0
200
400
600
800
1000
mai iunie
moldoveni
straini
total
,n ur!a tudierii circulaiei turi$til#r ai I, -(IM .#tel /0ur#pa1, e #ber' #
p#ndere ridicat a 'enitului din caAare,ap#i ur!nd 'eniurile #binute n ur!a
nc*irierii alel#r de c#n%erin, !ult !ai !are deKt a 'enituril#r din ali!entaie $i
pretrii er'iciil#r, $i # cre$tere c#ntinuu a 'enituril#r pe peri#ada de 'ar.
8+*.Anali-a "=O& 2 "-"treng9t>#uncte 7orte? = -=eaknesses > #uncte sla:e?
O- O##ortunities > o#ortunit.i? &- &9reats > amenin.ri:
I0 'IM %otel 5Euro#a
"treng9t > #uncte 7orte =eaknesses > #uncte sla:e
M di'eritate de er'icii c#ne=e ac#rdate
clientului
M a!bian !#dern, placut
M #%erirea de n#i er'icii #licitate de clieni
M ite!e de pr#!#'are in#'at#are
M publicitate c#ncertata, la ni'elul tutur#r
!agaAinel#r
M per#nal agreabil, tabil
M preturi de caAare acceibile
M tandarde i pr#ceduri de #perare bine
de%inite i
e%iciente
M per#nal cali%icat
M reputaia n rKndul clienil#r
M repreAinta acti'itati pe care %ir!a le
realiAeaAa !ai bine decKt %ir!ele c#ncurente
Mreure pe care le p#eda i care depaec pe
cele ale alt#r ntrepinderi.
M reure li!itate
M A#n cu acti'itate ec#n#!ic redu
M lipa #biecti'el#r turitice
M lipa de e=perien
O##ortunities > o#ortunit.i &9reats > amenin.ri
M e=igentele i #biceiurile de c#nu! ale
clientului
e c*i!ba, a'anta)and ntreprinderea
M cre$terea pieei
M pretentiile crecute ale publicului target
8+762H ani:,
ce d#rete er'icii de inalta calitate
M alinierea la cerintele internati#nale in
ra!ura er'iciil#r
M lipa din piata a un#r lanturi internati#nale
de
pretigiu din d#!eniu
M a'anta)ul Vpri!ului #itV 8preAenta in
piata:
M dec*iderea lanturil#r de *#tele
M deA'#ltarea unei A#ne reAidentiale pentru
#a!eni cu 'enituri !edii au !ari
M c#ncurena aut#*t#n puternic
M cderi ec#n#!ice
M n#i regle!entri
M intentia declarata a un#r )ucat#ri
i!p#rtanti din piata
internati#nala de a e deA'#lta O c*iar
in ite! de
%ranciAa O pe piata Republicii
M#ld#'a, #data cu !aturiAarea
aceteia
M plecarea p#pulatiei cali%icate 6
!igratie<
Conclu-ii i recomandari
Acti'itatea din cadrul *#telului 0ur#pa ete una %#arte e%icient , dat#rita
anga)ail#r cali%icai.
Relaia direct#r6!anager6anga)atat ete la un ni'el nalt, ntruc anga)ii lucreaA cu
cal! ne i!tind6e treai. Anga)aii au # relaie %#arte buna ntre ei , ceea ce duce
la un lucru ct !ai e%icace $i la pr#perarea I, -(IM .#tel /0ur#pa1 .Opitalitatea
in cadrul *#telului ete %#arte buna la %el ca i pri!irea in cadrul *#telului.
O c#ncluAie a acetei lucrari a! putea %ace apel la !#tt#ul lui P*ilip W#tler
care pune c : /clientul ete rege iar n#i unte! upu$ii lui1. 0l repreAinta intreaga
a%acere pri'ita din punct de 'edere al reAultatului %inal, adica prin pri!a
clientului. At%el, ucceul unei a%aceri nu ete deter!inat de pr#ducat#r, ci de
client1.
In ur!a realiAarii practicii la intreprinderea I, -(IM .#tel /0ur#pa1 e p#ate
c#ncluAi#na %aptul c in cadrul acetei ntreprinderi e=it un pute!ic
c#!parti!ent de ati%acere la un ni'el ct !ai nalt cerinele clientului.Pe
parcurul peri#adei de practica a! #ber'at c ntreprinderea ncearc
%#l#eac t#ate intru!entele i p#iticile de pr#!#'are ct !ai e%iciente $i
atracti'e. ,ntreprinderea are # p#litica pr#prie pe care !ereu incear # deA'#lte.