Sunteți pe pagina 1din 9

TRAFICUL DE INFLUENTA

ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

referate.itbox.ro

CUPRINS

I. II. III. IV. V.

Notiunea de oru!tie"""""""""""""""...# Con$ideratii %enera&e referitoare &a trafi u& de inf&uenta"' Continutu& &e%a&"""""""""""""""""".( )bie tu& infra tiunii"""""""""""""""......( Subie tii infra tiunii""""""""""""""""..*

VI. Continutu& on$tituti+"""""""""""""""..., VI.- Latura obie ti+a"""""""""""""""., VI.2 Latura $ubie ti+a""""""""""""""...8 VII. VIII. I2. .or/e. 0oda&itati. San tiuni""""""""""""..8 Con &u1ii""""""""""""""""""""...9 3uri$!rudenta"""""""""""""""""".-0

4I4LI)5RA.IE""""""""""""""""""""-2

referat. &o!ote&.ro

I.

Notiunea de coruptie

In &e%i$&atia noa$tra nu exi$ta +reun text are $a in ri/ine1e o infra tiune nu/ita 6 oru!tie67 dar &iteratura 8uridi a u!rinde in a ea$ta notiune in $en$ &ar% nu/eroa$e in a& ari a&e &e%ii !ena&e in eea e !ri+e$te $fera re&atii&or de $er+i iu. Con e!uta in e& /ai !o!u&ar $en$ a& u+antu&ui7 oru!tia e$te fo&o$irea abu1i+a a !uterii in a+anta8 !ro!riu. 9in a ea$ta au1a 8uri$tii auta $a identifi e a e&e infra tiunii are !re$u!un oru!tia7 adi a obtinerea de !rofituri !e ai i&e%a&e. In &iteratura 8uridi a de $!e ia&itate7 in $fera notiunii de 6 oru!tie6 in /od $tri t inte&ea$a7 $unt indu$e !atru infra tiuni din ate%oria infra tiuni&or de $er+i iu $au in &e%atura u $er+i iu&7 in !ri/u& a!ito& a& tit&u&ui VI a& Codu&ui !ena&. E$te +orba de$!re: &uarea de /ita !ri/irea de fo&oa$e ne u+enite are $unt infra tiuni de $er+i iu7 $i !e de a&ta !arte: darea de /ita trafi u& de inf&uenta are $unt infra tiuni in &e%atura u $er+i iu&7 ter/enu& 6 oru!tie6 a!arand in tit&u& Le%ii 8# din 2- iunie -992 !ri+ind !ro edura de ur%enta7 de ur/arire $i 8ude are !entru une&e infra tiuni de oru!tie. Le%ea nr. ,8;20007 in a!ito&u& 27 !re+ede re%u&i $!e ia&e de o/!orta/ent !ri+ind anu/ite ate%orii de !er$oane7 in $ o!u& !re+enirii fa!te&or de oru!tie. A$tfe&7 in art. 2 $e $!e ifi a a fun tionarii !ub&i i $i a&ti fun tionari $unt ob&i%ati $a inde!&inea$ a indatoriri&e e &e re+in din exer itarea fun tii&or7 atributii&or $au in$ar inari&or in redintate7 u re$!e tarea $tri ta a &e%i&or $i a nor/e&or de onduita !rofe$iona&a $i $a a$i%ure o rotirea $i rea&i1area dre!turi&or $i intere$e&or &e%iti/e a&e etateni&or7 fara $a $e fo&o$ea$ a de fun tii&e7 atributii&e ori in$ar inari&e !ri/ite7 !entru dobandirea !entru e&e $au a&te !er$oane de bani7 bunuri $au a&te fo&oa$e ne u+enite. Tot in +ederea $ta+i&irii feno/enu&ui oru!tiei in Ro/ania au &uat fiinta o $erie de or%ani$/e u $ o!u& de a $ta+i&i $fera de /anife$tare a a e$tui feno/en7 de a &i/ita extinderea $i de a a tiona !entru o/baterea a e$tuia. Prin <otararea 5u+ernu&ui -0*( din 2( o to/brie 200- $-a a!robat Pro%ra/u& nationa& de !re+enire a oru!tiei $i P&anu& nationa& de a tiune i/!otri+a oru!tiei. Prin a ea$ta <otarare ofi ia&itati&e inte&e% fa!tu& a oru!tia on$tituie o a/enintare !entru de/o ratie7 !entru $u!re/atia dre!tu&ui7 e =itatii $o ia&e $i a 8u$titiei7 erodea1a !rin i!ii&e unei ad/ini$tratii efi iente7 $ub/inea1a e ono/ia de !iata $i !une in !eri o& $tabi&irea in$titutii&or $tata&e .5u+ernu& +a a tiona u fer/itate !entru o/baterea oru!tiei7 !entru di/inuarea $ub$tantia&a a feno/ene&or de e+a1iune fi$ a&a7 de ontrabanda $i de $!a&are a bani&or7 i/!&i it a e ono/iei $ubterane. )rdonanta de Ur%enta nr. '# din -- a!ri&ie 2002 infiintea1a7 &a ni+e& nationa&7 Par =etu& Nationa& Anti oru!tie7 a !ar =et $!e ia&i1at in o/baterea infra tiuni&or de oru!tie >art. -?. referat. &o!ote&.ro

II.

Consideratii generale referitoare la traficul de influenta

Trafi area inf&uentei !e are o !er$oana o are !e &an%a un fun tionar >rea&a? $au !e are &a$a $a $e inte&ea%a a are !e &an%a a e$ta >!re$u!u$a?7 reea1a rea&e $i %ra+e $tari de !eri o& !entru !re$ti%iu&7 autoritatea7 redibi&itatea or%ane&or7 a in$titutii&or7 or%ani$/e&or $tatu&ui7 $er+i ii&or !ub&i e7 a a&tor unitati7 $o ietati&or o/er ia&e7 o/!anii&or $i $o ietati&or nationa&e7 re%ii&or autono/e7 a%enti&or e ono/i i7 !entru ore titudinea7 in$tea fun tionari&or are-$i de$fa$oara a ti+itatea in adru& a e$tora7 inde!&inind fun tii&e in redintate.Ea e$te de natura $a ree1e7 $a indu a ideea7 deo$ebit de no i+a7 !eri u&oa$a !entru e =i&ibru& re&atii&or $o ia&e in an$a/b&u& &or7 a !o$ibi&itatii !ro/o+arii unor intere$e !e ai o u&are in afara onditii&or &e%ii7 !rin u/!ararea fa+oruri&or fun tionaru&ui in$ar inat u exa/inarea $i $o&utionarea a e$tora@ a fun tionarii $au a&ti $a&ariati af&ati in $er+i iu7 ar !utea a tiona $ub inraurirea inter+entiei unor !er$oane rea& $au !re$u!u$ inf&uente. Cu toate a7 !rin e&e/entu& /ateria& a& &aturii obie ti+e7 infra tiunea de trafi de inf&uenta nu e$te &e%ata ne/i8&o it de a ti+itatea fun tionaru&ui7 ea i$i ra$fran%e efe te&e ne%ati+e a$u!ra a e$teia7 di$ reditea1a autoritatea7 in$titutia7 unitatea din are fa e !arte7 $er+i iu& areia ii a!artine7 reand o $tare de $u$!i iune7 nein redere u !ri+ire &a ore titudinea7 in$tea &ui. Prin on$e inte&e7 ur/ari&e $a&e7 trafi u& de inf&uenta are &e%atura ne/i8&o ita7 indi$ utabi&a u $er+i iu& fun tionaru&ui !e &an%a are are $au &a$a $a $e reada a are inf&uenta. Toate a e$tea au deter/inat $i 8u$tifi a7 atat in ri/inarea trafi u&ui de inf&uenta7 at $i a$e1area &ui in ate%oria infra tiuni&or de oru!tie. III. Continutul legal

Pri/irea ori !retinderea de bani $au a&te fo&oa$e ori a e!tarea de !ro/i$iuni7 de daruri7 dire t $au indire t7 !entru $ine ori !entru a&tu&7 $a+ar$ita de atre o !er$oana are are inf&uenta $au &a$a $a $e reada a are inf&uenta a$u!ra unui fun tionar !entru a-& deter/ina $a fa a ori $a nu fa a un a t e intra in atributii&e $a&e de $er+i iu7 $e !ede!$e$te u in =i$oare de &a 2 &a -0 ani. 9i$!o1itii&e art. 2(* a&in. 2 $e a!&i a in /od ore$!un1ator. 9e$i in a1u& infra tiunii de trafi de inf&uenta a tiunea e on$tituie e&e/entu& /ateria& nu e$te ne/i8&o it &e%ata de a ti+itatea de $r+i iu7 ea $e ra$fran%e ne%ati+ a$u!ra a e$teia7 !rin rearea $u$!i iunii a fun tionarii !ub&i i $au fun tionarii $unt oru!tibi&i7 a ei !ot fi inf&uentati in exer itarea atributii&or &or de $er+i iu7 eea e arun a o &u/ina defa+orabi&a a$u!ra !er$oane&or 8uridi e de dre!t !ub&i $au a a&tor !er$oane 8uridi e $i adu e atin%ere a ti+itatii a e$tora.2 IV.
-

Obiectul infractiunii

<oria 9ia one$ u7 Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, Editura A&& 4e A7 4u ureBti7 200'7 !.-0( 2 V.9obrinoiu7 C.Ro/iCan7 n.Nea%u7 N.Conea7 C.TDnD$e$ u7 0.9obrinoiu7 Drep penal.Partea special. Vo&.II7 Editura Lu/ina Lex7 4u ureBti7 200'7 !.,2

referat. &o!ote&.ro

)bie tu& 8uridi $!e ia&. )bie tu& 8uridi $!e ia& a& infra tiunii e$te on$tituit de re&atii&e $o ia&e a aror exi$tenta $i de1+o&tare $unt funda/entate !e in rederea $i !re$ti%iu& !e are trebuie $a &e aiba fun tionarii >$a&ariatii? or%ane&or7 in$titutii&or $tatu&ui7 $er+i ii&or !ub&i e $au a a&tor unitati $i are i/!un in&aturarea ori arei $u$!i iuni u !ri+ire &a ore titudinea7 one$titatea7 !robitatea a e$tora. )bie tu& /ateria&. Trafi u& de inf&uenta E a $i &uarea $au darea de /ita7 ori !ri/irea de fo&oa$e ne u+enite E nu are obie t /ateria&7 intru at a tiunea fa!tuitoru&ui nu e$te indre!tata i/!otri+a unei exi$tente or!ora&e7 a unui bun. 4unuri&e obtinute !rin $a+ar$irea trafi u&ui de inf&uenta nu on$tituie obie tu& /ateria& a& infra tiunii din /o/ent e a tiunea fa!tuitoru&ui nu e$te indre!tata i/!otri+a &or. V. ubiectii infractiunii

Subie tu& a ti+. Subie tu& a ti+ e$te ne ir u/$tantiat deoare e $ubie t a ti+ !oate fi ori e !er$oana are are $au &a$a $a $e reada a are inf&uenta a$u!ra unui fun tionar >!ub&i $au a&t fun tionar?. Intr-un !un t de +edere7 in do trina 8uridi a7 $-a $u$tinut a7 !entru a !utea fi $ubie t a ti+ ne/i8&o it a& infra tiunii de trafi de inf&uenta7 e$te ne e$ar a fa!tuitoru& $a ra$!unda erintei e$entia&e de a a+ea inf&uenta $au a &a$a $a $e reada a are inf&uenta a$u!ra fun tionaru&ui. Tre erea E rea&a $au !re$u!u$a E !e are $ubie tu& a ti+ a& infra tiunii de trafi de inf&uenta o are $au &a$a $a $e inte&ea%a a o are a$u!ra fun tionaru&ui7 nu e$te o onditie i/!u$a $ubie tu&ui a ti+7 u/ $-a afir/at7 ea on$tituind /i8&o u& !rin are a e$ta $a+ar$e$te e&e/entu& /ateria& a& &aturii obie ti+e. Initiati+a $a+ar$irii infra tiunii de trafi de inf&uenta7 !oate $a a!artina trafi antu&ui7 u/!aratoru&ui a e$teia $au unui tert. Ea nu in$ea/na E !rin ea in$a$i E a e$te un a t de in$ti%are7 a ea$ta din ur/a trebuind $a on$tea in a tiunea de deter/inare7 u intentie7 &a $a+ar$irea unei infra tiuni7 de atre o a&ta !er$oana. Trafi u& de inf&uenta !oate fi $a+ar$it atat dire t at $i indire t7 !rintr-o !er$oana inter!u$a7 !rintr-un inter/ediar. In do trina de $!e ia&itate $-a !u$ !rob&e/a in ri/inarii $i fa!tei u/!aratoru&ui de inf&uenta7 deoare e exi$ta $i $ituatii in are initiati+a trafi u&ui de inf&uenta a!artine a e$tuia7 !o1itia a e$tuia nefiind u ni/i /ai !utin %ra+a fata de a a e&uia are da /ita.# Subie tu& a ti+ !oate fi $i o !er$oana 8uridi a. A ea$ta +a ra$!unde !ena& da a fa!ta a fo$t $a+ar$ita in nu/e&e $au in intere$u& !er$oanei 8uridi e7 de atre or%ane&e $au re!re1entantii a e$teia. Subie tu& !a$i+. Trafi u& de inf&uenta fiind o infra tiune in &e%atura u $er+i iu& !oate a+ea a $ubie t !a$i+7 in !rin i!a&7 autoritatea !ub&i a7 in$titutia !ub&i a $au ori e a&ta !er$oana 8uridi a in a& arei $er+i iu $e %a$e$te fun tionaru& !ub&i ori fun tionaru& !entru a arui inf&uentare fa!tuitoru& !ri/e$te ori !retinde fo&oa$e $au a e!ta daruri7 $i in a&e aror atributii de $er+i iu intra efe tuarea unui a t !entru are e$te rea& intere$ata !er$oana areia I $e !ro/ite inter+entia.

A&exandru IonaB 7 Drept penal romn. Partea special, Editura Ro/!rint7 4raBo+7 200(7 !.'(*

referat. &o!ote&.ro

Subie t !a$i+ !rin i!a& !oate fi $i autoritatea !ub&i a a $tatu&ui $train $au or%ani1atia internationa&a din are fa e !arte fun tionaru& a arui inf&uentare $e dore$te7 iar in $e undar $e !oate adu e atin%ere $i fun tionaru&ui a/intit. VI. VI.Continutul constituti!

Latura obiectiva

In a1u& infra tiunii de trafi de inf&uenta7 e&e/entu& /ateria& a& &aturii )bie ti+e on$ta in a tiunea de trafi are a inf&uentei E rea&a $au !re$u!u$a E !e &an%a un fun tionar E are !oate fi $a+ar$ita a&ternati+ !rin !ri/irea ori !retinderea de bani $au a&te fo&oa$e7 ori a e!tarea de !ro/i$iuni de daruri7 !entru a-& deter/ina $a fa a $au $a nu fa a un a t are intra in atributii&e de $er+i iu a&e a e$tuia In toate $i ori are dintre /oda&itati&e nor/ati+e a&ternati+e E !ri/ire7 !retindere ori a e!tarea !ro/i$iunii de daruri E e&e/entu& /ateria& a& &aturii obie ti+e a infra tiunii !oate fi rea&i1at dire t de atre autor7 $au indire t7 /i8&o it !rintr-o !er$oana inter!u$a7 !rintr-un inter/ediar are !arti i!a a$tfe& &a $a+ar$irea a e$teia in a&itate de in$ti%ator $au o/!&i e7 du!a a1. Intrea%a on$tru tie 8uridi a a infra tiunii de trafi de inf&uenta7 ratiunea in ri/inarii rea&i1ata !rin !re+ederi&e Codu&ui !ena&7 i/!un on &u1ia a autoru& a e$teia fa e u1 de tre erea $a E rea&a $au !re$u!u$a E !e &an%a fun tionar7 eea e a deter/inat $i denu/irea /ar%ina&a a a e$teia. Infra tiunea !re$u!une $i o inter+entie !ro/i$a7 e ar ur/a $a $e fa a !e &an%a fun tionar7 !e ba1a inf&uentei E rea&e $au !re$u!u$e E !e &an%a a e$ta7 in $ o!u& de a-& deter/ina $a fa a ori $a nu fa a un a t are intra in atributii&e $a&e de $er+i iu. 9a a autoru& ar !ri/i fo&oa$e&e !entru fun tionar nu are &o trafi area7 +an1area de inf&uenta7 deoare e !&atind !retu&7 e& intere$at nu u/!ara inf&uenta i $er+i iu& fa ut de fun tionar. In a1u& de&i te&or de trafi de inf&uenta7 o/iterea fa!tei are a ur/are i/ediata rea&i1area unor o!eratii i&i ite !e $ea/a fun tionaru&ui !ub&i $au fun tionaru&ui $i !rin a ea$ta rearea $tari de !eri o& in eea e !ri+e$te buna de$fa$urare a a ti+itatii unei autoritati7 in$titutii !ub&i e $au a&tei !er$oane 8uridi e in $er+i iu areia $e af&a fun tionaru& !ub&i $au fun tionaru& are e$te $o&i itat de fa!tuitor. 9e&i te&e $ub1i$ta nu/ai atun i and exi$ta o au1a&itate intre a ti+itatea de$fa$urata de fa!tuitor $i ur/area i/ediata7 re$!e ti+7 $tarea de !eri o& $o ia&. A ea$ta re1u&ta7 de re%u&a7 din /ateria&itatea fa!tei. VI.2 $ o!. A ea$ta !o1itie $ubie ti+a u are trebuie $a a tione1e autoru& in a1u& infra tiunii de trafi de inf&uenta7 re1u&ta neindoio$ din ter/enii &e%ii are !re+ede a a tiunea a e$tuia E !ri/irea ori !retinderea de bani $au a&te fo&oa$e7 ori a e!tarea !ro/i$iunii de daruri E trebuie $a fie $a+ar$ita !entru a-& deter/ina !e fun tionaru&7 !e &an%a are are $au Latura subiectiva

Infra tiunea de trafi de inf&uenta $e $a+ar$e$te nu/ai u intentie a&ifi ata de

referat. &o!ote&.ro

&a$a $a $e reada a are inf&uenta7 $a fa a $au $a nu fa a un a t are intra in atributii&e $a&e de $er+i iu.' VII. For"e. #odalitati. anctiuni

.or/e. Infra tiunea de trafi de inf&uenta fiind o infra tiune u on$u/are anti i!ata7 a te&e de !re%atire at $i a te&e de exe utare $unt a$i/i&ate for/ei on$u/ate. A$tfe&7 a e!tarea de !ro/i$iuni nu e$te a&t e+a de at un a t !re%atitor a& !ri/irii efe ti+e a unor fo&oa$e ne u+enite. 9e a$e/enea7 !ro/i$iunea de bani $au a&te fo&oa$e re!re1inta un a t de !re%atire a& u/!ararii efe ti+e de inf&uenta. 0oda&itati. Trafi u& de inf&uenta !a$i+ !oate fi $a+ar$it in ori are din ur/atoare&e /oda&itati: !ri/irea ori !retinderea de bani $au a&te fo&oa$e@ a e!tarea de !ro/i$iuni7 de daruri. Trafi u& de inf&uenta a ti+ $e $a+ar$e$te in # /oda&itati nor/ati+e: !ro/i$iunea7 oferirea $au darea de bani7 de daruri $au a&te fo&oa$e. Pe &an%a a e$te /oda&itati nor/ati+e7 !ot exi$ta o /u&titudine de /oda&itati de fa!t deter/inate de ir u/$tante&e on rete a&e fa!tei. A$a de exe/!&u7 o/iterea a tiunii $!e ifi e in /od dire t $au indire t7 in !rofit !ro!riu $au !entru a&tu& et . San tiuni. Trafi u& de inf&uenta $e !ede!$e$te u in =i$oare de &a 2 &a -0 ani. Confi$ area bani&or7 +a&ori&or $au a ori aror a&tor bunuri7 e$te in identa nu/ai in a1u& $a+ar$irii e&e/entu&ui /ateria& a& &aturii obie ti+e7 in /oda&itatea !ri/irii. Ea nu $e a!&i a in $ituatii&e in are e&e/entu& /ateria& a& &aturii obie ti+e e$te $a+ar$it in /oda&itati&e !retinderii de bani $au a&te fo&oa$e7 ori a e!tarii !ro/i$iunii de daruri7 neur/ate de !ri/irea efe ti+a a a e$tora de atre trafi ant. VIII. Conclu$ii Coru!tia e$te o abatere de &a /ora&itate7 de &a datorie7 o in a& are a &i/ite&or $o ia&e 7 dar eea e ne intere$ea1a in /od deo$ebit e$te a ea re!re1inta o abatere de &a &e%e. Coru!tia i/bra a a$!e te !ena&e !rin &uarea $i darea de /ita7 trafi u& de inf&uenta $i !ri/irea de fo&oa$e ne u+enite. 0ita re!re1inta din a e$t !un t de +edere obtinerea de fo&oa$e !atri/onia&e de e& are $e &a$a oru!t7 dar $i de e& are oru!e $au =iar de atre o terta !er$oana. Nu intotdeauna trebuie $a fie in di$ utie fo&oa$e !atri/onia&e uantifi abi&e $au i/ediat deter/inate7 !entru a !ot fi in 8o $i fo&oa$e de a&ta natura E !o&iti a7 ad/ini$trati+a7 de !utere et . E /ai i/!ortante uneori a e&e !atri/onia&e. Coru!tia in e!e u a$ underea $au defor/area rea&itatii !entru a obtine anu/ite re1u&tate &a are nu $e !oate !ro/o+and ade+aru& $i ontinua u $i$te/u& &iente&ar de !&a$are !e !o$turi $i !ro/o+are !e a&te riterii de at e&e de !robitate7 o/!etenta $i in$te. Ur/ata de darea $i !ri/irea de fo&oa$e !atri/onia&e $au de a&ta natura !entru obtinerea unor dre!turi u+enite7 intr-un $tadiu $u!erior a& de1+o&tarii a e&erate a oru!tiei $e re ur%e &a darea $i !ri/irea a e$tor fo&oa$e !entru obtinerea unor dre!turi ori
-',

'

<oria 9ia one$ u7 Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, Editura A&& 4e A7 4u ureBti7 200'7 !.--9 -', V. 4reban 7 Dicionar general al limbii romne 7 Vo&. I. Edit. En i &o!edi D7 4u ureBti -9927 !a%. 2-9.

referat. &o!ote&.ro

a+anta8e ne u+enite. 9in a e$t /o/ent !ute/ afir/a a feno/enu& oru!tiei $e %enera&i1ea1a $i iau na$tere rete&e de ti! /afiot. Coru!tia7 in /anife$tari&e ei a ti+a $i !a$i+a7 are intotdeauna o o/!onenta de i&e%a&itate $i una de i/ora&itate ex!ri/and in a!a itatea autoritati&or de $tat7 a $o ietatii in an$a/b&u& ei7 !entru a intotdeauna oru!tia e$te in ore&atie $i interde!endenta u o $erie de /e ani$/e di$tru ti+e $i de dere%&are !o&iti a7 nor/ati+a $i u&tura&a de &a ni+e&u& $o ietatii. Un &u ru e$te ert7 feno/enu& oru!tiei trebuie !re+enit $i o/batut !rintr-o a ti+itate =otarata7 fara o/!ro/i$uri7 du$a in adru& $i !otri+it &e%ii7 u re$!e tarea de/nitatii u/ane $i a !re1u/tiei de ne+ino+atie7 $ub !ri+irea $i ontro&u& $o ietatii i+i&e. Coru!tia nu !oate fi $to!ata in afara ri/ina&itatii !ri+ita %&oba&7 &u!tand $i i/!otri+a infra tiuni&or are intr-un fe& $au a&tu& o in$ote$ : de&a!idarea7 %e$tiunea fraudu&oa$a7 furtu&7 abu1u& in $er+i iu7 in$e&a iunea7 trafi u& de dro%uri et . I%. &urisprudenta

In u&!atu& a &a$at $a $e inte&ea%a a are inf&uenta !e &an%a $efii $ai7 $ituatie in are7 in $ =i/bu& unei $u/e de bani7 i-a !ro/i$ !artii +ata/ate a +a inter+enii !entru a-i obtine a e$teia a!robarea ererii !entru in$ta&area unui !o$t te&efoni . In u&!atu& a fo$t tri/i$ in 8ude ata $ub a$!e tu& $a+ar$irii infra tiunii de trafi de inf&uenta7 in$a7 !rin $ =i/barea in adrarii 8uridi e a fo$t onda/nat !entru $a+ar$irea infra tiunii de in$e&a iune7 !re+a1uta de Codu& !ena&. A ea$ta e$te o $o&utie ore ta deoare e infra tiunea de trafi de inf&uenta $e deo$ebe$te de ea de in$e&a iune7 !rintre a&te&e7 $i $ub a$!e tu& obie tu&ui 8uridi . La trafi u& de inf&uenta obie tu& 8uridi e$te a& atuit din re&atii&e $o ia&e din ate%oria a e&ora de $er+i iu $au in &e%atura u $er+i iu&7 in ti/! e in$e&a iunea +i1ea1a ex &u$i+ !atri/oniu&. In a1u& in$e&a iunii !er$oana are da banii $au bunuri&e7 fiind de buna redinta7 e$te indu$a in eroare de atre autor7 in ti/! e &a trafi u& de inf&uenta7 e& are da banii $au bunuri&e e$te de rea redinta $i ur/are$te a autoru& $a deter/ine !e un fun tionar $a fa a $au $a nu fa a un a t e intra in atributii&e $a&e de $er+i iu.( In au1a $-a $tabi&it a in u&!atu& da ti&o%raf &a o $o ietate !ri+ata7 a/!&a$ata in a!ro!rierea $ediu&ui 3ude atoriei7 a !retin$ $i !ri/it bani de &a un 8u$titiabi&7 a$i%urandu-& a are inf&uenta a$u!ra 8ude atoru&ui e +a fi de$e/nat $a-i 8ude e !ro e$u& i+i& $i ii +a obtine o $o&utie fa+orabi&a. Pentru a rea a!arenta de inf&uenta rea&a7 in$otit de 8u$titiabi& a /er$ &a in$tanta7 ia inre%i$trat !ro e$u&7 du!a are u banii !ri/iti a u/!arat diferite bunuri ti &-a !urtat !e $ ara unui b&o 7 !retin1and a a o&o &o uie$te 8ude atoru& e +a fi oru!t. In u&!atu& a fo$t tri/i$ in 8ude ata !entru $a+ar$irea infra tiunii de trafi de inf&uenta. Pe on$iderentu& a autoru& nu a+ea inf&uenta rea&a a$u!ra +reunui 8ude ator de &a in$tanta re$!e ti+a7 a nu &-a no/ina&i1at $i nu a efe tuat de/er$uri !entru inf&uentarea $o&utiei7 !ri/a in$tanta a $ =i/bat in adrarea 8uridi a a fa!tei7 din trafi de inf&uenta in in$e&a iune7 !ronuntand in a e$t $en$ $i =otararea de onda/nare.

Tudore& Toader7 Drept penal. Partea Special. ulegere de problem din practica !udiciar pentru u"ul studenilor, Editura A&& 4e A7 4u ureBti7 200#7 !.88

referat. &o!ote&.ro

So&utia e$te %re$ita deoare e fa!ta intrune$te e&e/ente&e infra tiunii de trafi de inf&uenta.*

on$tituti+e a&e

4I4LI)5RA.IE

CURSURI practice 7

'. T=eodor 0re8eru7 9u/itru Petre Andreiu .&ore$ u7 9an Safta7 0arieta Safta7 Infractiunile de coruptie. Aspecte teoretice si Ed. A&& 4e A7 4u ure$ti7 2000 (. Tudore& Toader7 Drept penal. )artea speciala. Culegere de proble"e din practica *udiciara pentru u$ul studentilor7 Ed. A&& 4e A7 4u ure$ti7 200# +. Va$i&e 9obrinoiu $i o&aboratorii7 Drept penal. )artea speciala. Vol. II7 Ed. Lu/ina Lex7 4u ure$ti7 200' ,. <oria 9ia one$ u7 Infractiunile de coruptie si cele asi"ilate sau in legatura cu acestea7 Ed. A&& 4e A7 4u ure$ti7 200' -. A&exandru Iona$ 7 Drept penal ro"an. )artea speciala7 Editura Ro/!rint7 4ra$o+7 200( ARTIC)LE

Legea nr. ./0(111 !ri+ind !re+enirea7de$ o!erirea $i $an tionarea fa!te&or de oru!tie7 u /odifi ari&e $i o/!&etari&e u&terioare

Ide/

referat. &o!ote&.ro