Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSIN

ncheiat n temeiul art.2146-2157 Cod civil astzi

I. Prile Contractante 1.1domiciliat/ n.str..nr.bl..sc..etajapjude/sectorposesor al C.I. seria....nr..CNP.proprietar al imobilului/apartamentului situat nstr .. nrblscetapjude/sector..judentabulat n Cartea Funciar nr..cu nr.cadastral....,n calitate de Comodant i 1.2. Birou de mediator/Birou de mediatori Asociai/Societate Civil Profesional de Mediatori n curs de nfiinare,n calitate de Comodatar au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin de bun imobil cu respectarea urmtoarelor clauze: II. Obiectul Contractului 2.1. Obiectul contractului l constituie imobilul situat n: ..........................................str....nr..bl ...scet.ap.jude/sector......,compus din .camere i dependine care va fi folosit de comodatar n scopul desfurrii activitii de mediere. 2.2. Comodantul mprumut comodatarului n mod gratuit apartamentul/imobilul ce face obiectul prezentului contract. 2.3. Imobilul/apartamentul ce face obiectul prezentului contract se afl n circuitul civil,nu este sechestrat sau urmrit i a intrat n proprietatea comodantului prin..(contract de vanzare/cumprare,contract de donaie,etc.) III. Durata Contractului

3.1.

Prile au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin pe termen de...luni/ani ncepnd cu data ncheierii lui. Predarea imobilului/apartamentului ctre comodatar va avea loc la data de.,data la care ncepe executarea contractului. Prin acordul prilor,prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen. Comodantul se oblig: a. s predea comodatarului imobilul/apartamentul b. s nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasc imobilul/apartamentul pn la termenul convenit c. s restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respective d. s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoate dar nu le-a adus la cunotin comodatarului

3.2.

3.3.

IV. Obligaiile Prilor 4.1.

4.2.

Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele: a. s conserve imobilul/apartamentul i s se ngrijeasc de el ca un bun proprietar b. s foloseasc imobilul/apartamentul conform destinaiei sale determinate de natura sa c. s suporte toate cheltuielile de folosin ale imobilului/apartamentului(chelt.de ntreinere,energie electrica i termic,abonamentul telefonic,eventuale reparaii)precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului/apartamentului d. s predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirrii termenului pentru care s-a ncheiat

V. ncetarea Contractului 5.1. Prezentul contract nceteaz: a. la mplinirea termenului b. prin moartea uneia dintre pri c. alte cauze prevzute de lege 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre pri VI. Soluionare Litigiilor

6.1.

Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,executarea i ncetarea acestuia s fie rezolvate prin mediere de ele

6.2.

n cazul n care rezolvarea eventualelor nenelegeri nu este posibil pe cale amiabil,prilor se vor adresa instanelor judectoreti competente.

VII. 7.1.

Clauze Finale Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional ncheiat ntre prile contractante Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea,anterioar i ulterioar ncheierii lui

7.2.

7.3.

Prezentul contract s-a ncheiat n ...exemplare,cite unul pentru fiecare parte.

COMODANT

COMODATAR

Birou de mediator/ Birou de mediatori asociai/ Societate civil profesional de mediatori(dup caz)