Sunteți pe pagina 1din 1

Ce este autofactura si cand trebuie emisa

 
Autofactura este un document reglementat de Codul fiscal si normele metodologice de aplicare
ce se utilizeaza doar in scopuri de TVA, ca document justificativ pentru taxa deductibila/colectata,
dupa caz.
O persoana impozabila din punct de vedere al TVA este obligata sa emita o autofactura in
urmatoarele situatii:
 daca a depasit plafoanele pentru bunuri acordate in cadrul actiunilor de protocol,
sponsorizare, de mecenat peste care acestea nu sunt considerate livrari de bunuri (art. 270
alin. (8) lit. c) din Codul fiscal si normele de aplicare). 
 daca efectueaza livrari de bunuri/prestari de servicii catre sine. 
 daca persoana impozabila (sau persoana juridica neimpozabila) este obligata la plata
TVA pentru achizitii de bunuri si servicii in conditiile prevazute la art. 307 alin. (2) - (4) si (6)
din Codul fiscal si pentru achizitii intracomunitare de bunuri in conditiile art. 308 si nu se afla in
posesia facturii emise de furnizor/prestator. In baza autofacturii se exercita dreptul de deducere a
TVA. 
 daca persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata TVA
pentru achizitii de bunuri si servicii in conditiile prevazute la art. 307 alin. (2) - (4) si (6), a
efectuat plati de avansuri in legatura cu operatiunile respective si nu se afla in posesia facturii
emise de furnizor/prestator.
 in cazul in care este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform art. 287 lit. a) -c) si
e) din Codul fiscal, iar furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corectie,
beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in
cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele prevazute la art. 287 lit.
a) -c) si e). 
 persoana impozabila trebuie sa emita o autofactura pentru fiecare transfer efectuat in
alt stat membru, in conditiile prevazute la art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, si pentru fiecare
operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri efectuate in Romania in conditiile
prevazute la art. 273 alin. (2) lit. a). 

 persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special pentru bunuri second hand
va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri
supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. 
Termenul de „autofactura” se mai intalneste si pentru facturile emise de beneficiar in numele si in
contul furnizorului in conditiile reglementate la art. 319 alin. (18) din Codul fiscal si normele
metodologice de aplicare. In cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul
furnizorului, aceasta trebuie sa contina mentiunea "autofactura." 
Autofacturarea presupune o înregistrare contabilă 4426=4427.
În acest caz, soluţia ar fi următoarea:
Creezi un client în Fişiere-Clienţi, cu numele Autofacturare sau cum vrei tu.
Modifici contul din 4111.12345... în 473 de exemplu.
Introduci în Operaţii-Ieşiri o factură la care îi ataşezi atribut de Taxare inversă (în partea de
antet).
La detalii, scrii ce vrei la denumire, la cantitate 1, la valoare pui baza de calcul a TVA,
exprimată în lei, iar la cont pui 473.
În urma validării, îţi va genera o notă contabilă astfel:
473=473 cu baza de calcul a TVA
4426=4427 cu TVA
În acest moment vei putea intra pe articole contabile şi vei putea şterge din nota contabilă
generată, prima parte a acesteia (articolul contabil 473=473).