Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul
CNP/CUI..BI/CI serie..nr cu
domiciliul/sediul in localitatea .str.
nr. bloc...
scara..etaj apartament.. judetul / sectorul
cetatenia ..,telefon.
membru in cadrul ......................................................................................... avand
nrtrecut in registrul unic al asociatiei, solicit pentru anul 2008 eliberarea
unei autorizatii de pastoral pentru urmatoarele perioade si locatii cu un nr
de ...................colonii de albine:
Perioada..floralocatia
.
Perioada..floralocatia
.
Perioada..floralocatia
.
Perioada..floralocatia
.
Perioada..floralocatia
.
Perioada..floralocatia
.
Mentionez ca am respectat Programul actiunilor de supraveghere,
prevenire, control si eradicare a bolilor la albine si le-a consemnat in carnetul
stupinei.
Data depunerii cererii

Semnatura,