Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de demisie

Domnule director,

Subsemnatul ..domiciliat in
., Str. ..posesor al C.I. seria .nr.
eliberat de la data de
CNP ______________, avand functia de
..la societatea/compania condusa/administrata de
dumneavoastra, SC.. , va rog sa imi aprobati prezenta cerere de demisie
incepand cu data de

Va multumesc
Timisoara,............. (DATA)

Semnatura