Sunteți pe pagina 1din 1

Power Truck & Bus Srl

RO25595095 J24/536/2009
Str. Iasomiei 14 Farcasa

Proces verbal de anulare bon fiscal

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in calitate de . . . . . . . . . . . . la
S.C. Power Truck & Bus S.R.L., ce are Cod Unic de Inregistrare RO25595095 , declar
pe propria raspundere ca in data de . . . . . . . . . . . . . am batut gresit la casa de marcat
bonul fiscal nr. . . . . . . . . in valoare de . . . . . . . . . . . Mentionez ca atasez bonul
fiscal gresit acestui Proces verbal.

Semnatura si stampila Data . . . . . . . . . . . . . . .