Sunteți pe pagina 1din 2

ATESTAT DOCUMENTAR IN ANUL 1870
ATESTAT DOCUMENTAR
IN ANUL 1870

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA Romania, 420062 Bistrita Str.Drumul Tărpiului nr. 21 Tel. / Fax: +40-263-238-101 Cod fiscal:4426913 scoala@agricolbistrita.ro www.agricolbistrita.ro

Aprobat

DIRECTOR

CERERE DE RESTITUIRE CONTRAVALOARE

CARTELĂ MASĂ

Subsemnatul

elev

în clasa a

vă rog

__________________________________ să-mi restituiți contravaloarea cartelei de masă pentru

, zile începând cu data de

________

__________ deoarece din următoarele motive ________________________________

__________________ nu pot servi masa la cantină.

Data

Semnătura

ATESTAT DOCUMENTAR IN ANUL 1870
ATESTAT DOCUMENTAR
IN ANUL 1870

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA Romania, 420062 Bistrita Str.Drumul Tărpiului nr. 21 Tel. / Fax: +40-263-238-101 Cod fiscal:4426913 scoala@agricolbistrita.ro www.agricolbistrita.ro

DECLARAȚIE- ANGAJAMENT

Subsemnatul

elev în clasa a ___________

,

la

 

,

în

localitatea ____________________

,

cu domiciliul stabil în localitatea _________________

,

strada _____________________________

,

județul

,

telefon:

,

e-mail:

,

identitate seria

,

numărul

 

,

eliberată de ____________________________

la data de

,

CNP:

în calitate de elev internist, mă

angajez să respect următoarele:

  • 1. Să cunosc și să respect prevederile Regulamentului de Ordine Interioară privind organizarea și funcționarea internatului și cantinei Liceului Tehnologic Agricol Bistrița;

  • 2. Să păstrez în condiții optime bunurile din dotarea internatului;

  • 3. Să nu schimb destinația bunurilor puse la dispoziție;

  • 4. Să nu introduc în internat băuturi alcoolice, droguri, substanțe halucinogene, țigări, substanțe inflamabile și toxice;

  • 5. Să nu lipesc pe pereții camerelor, pe uși, ferestre și dulapuri, fotografii sau decupaje;

  • 6. Să nu introduc și să nu tolerez persoane străine în internat;

  • 7. Voi suporta contravaloarea pagubelor materiale care se vor produce din vina mea.

DATA

SEMNĂTURA