Sunteți pe pagina 1din 1

CMV DR ______________

Nr. ____ din ______________

ADEVERINTA

Subsemnatul, Dr. ____________________________, medic veterinar


concesionar la CMV _____________, certific prin prezenta ca ROXEMA AGRIA
SRL, cu sediul social in sat Burzuc, comuna Sirbi, nr. 336, judet Bihor, inregistrata la
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J5/205/10.02.2017, CUI
37021606, CNP 2800404055065, nu este inscrisa in Registrul Exploatatiilor ANSVSA
si nu detine efective de animale, inclusiv pasari si familii de alibine la data eliberarii
prezentei .

Se elibereaza prezenta spre a-i servi susnumitei/lui la depunere proiect Sm


6.1 PNDR 2014-2020.

Medic veterinar

Dr. ______________