Sunteți pe pagina 1din 3

ASOCIATIA/COOPERATIVA/GRUPUL DE PRODUCTORI

......................................................................
ORDIN (ADEVERINTA) DE DEPLASARE IN PASTORAL
Nr.............../.................................
STUPINA............. nr colonii Cod identificare..............................
PROPRIETATE Nr nregistrare-autorizare DSVSA.................
CNP/CUI..BI/CI serie..nr cu
domiciliul/sediul in localitatea .str. nr.
bloc... scara..etaj apartament.. judetul / sectorul
cetatenia ..,telefon. membru in cadrul
Asociatia/Cooperativa/Grup de productori: ...............................................................
avand nrtrecut in registrul unic al asociatiei, a solicitat pentru anul 20.... eliberarea
unei autorizatii (adeverinte) de pastoral cu nu numar de .................................colonii de
albine pentru urmatoarele perioade si locatii:
1.Perioada..floralocatia......
...........................................................parcelaborna
Data sosirii............................data plecari..........................Viz primrie..................
_________________________________________________________________
_
2.Perioada..floralocatia......
parcela..... borna.
Data sosirii............................data plecari..........................Viz primrie..................
__________________________________________________________________
3.Perioada..floralocatia......
parcela borna.
Data sosirii............................data plecari..........................Viz primrie..................
_________________________________________________________________
_
4.Perioada..floralocatia......
parcelaborna.
Data sosirii............................data plecari..........................Viz primrie..................
_________________________________________________________________
_
5.Perioada..floralocatia......
parcela borna.
Data sosirii............................data plecari..........................Viz primrie..................
_________________________________________________________________
_
6.Perioada..floralocatia..
parcela
borna.
Data sosirii............................data plecari..........................Viz primrie..................

_________________________________________________________________
_
Apicultorul a respectat Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si
eradicare a bolilor la albine si le-a consemnat in carnetul stupinei.
Presedinte/Administrator
L.S.
REGULAMENT

Apicultorul cu sprijinul asociatiei va negocia direct cu proprietarul sursei


melifere si va incheia la nevoie conventii/contracte scrise;
Instalarea stupinei se va face numai pe vatra indicate in conventie sau in
prezenta autorizatie;
Numarul stupilor instalati va corespunde cu cel inscris in autorizatie. La
masivele melifere din paduri distanta dintre doua vetre va fi de cel putin
100 m iar la culturile agricole, distanta va fi de cel putin 300 m.
Amplasarea unei stupine pe directia de zbor a albinelor apartinand altor
stupine (intre aceste stupine si sursa de cules) este interzisa.
Stupinile deplasate in pastoral vor trebui identificate, conform
reglementarilor in vigoare cu un panou.
Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine apicultorii, imediat dupa instalarea
stupinei pe vatra, vor informa in scris primaria comunala asupra instalarii
stupinei, precizand numarul coloniilor de albine, locul exact al vetrei,
perioada de folosire a acesteia si adresa/telefonul la care pot fi anuntati
pentru a lua masurile de prevenire a intoxicatiilor la albine in cazul unor
tratamente.
Instalarea si folosirea vetrelor se va face cu respectarea masurilor de
prevenire a incendiilor prevazute de legislatia in vigoare.
Se va pastra ordinea in permanenta pe perimetrul ocupat si in vecinatatea
acestuia, resturile menajere sau altele, vor fi depozitate in saci de
polietilena ,iar la eliberarea perimetrului stupinei ,apicultorul va fi lasat
curat;
Apicultorii amplasati cu stupinele in patrimonial silvic vor respecta intocmai
prevederile codului silvic;
Accesul spre si de la stupina este strict interzis a se face cu mijloacele de
transport grele ,atunci cind au cazut precipitatii, pentru a nu deteriora
starea drumurilor de acces existente;
Pe perioada pastoralului, stuparii care au ocupat un perimetru vor pastra
regulile de buna vecinatate cu celalalte stupine si vor pastra linistea
cuvenita;
Este strict interzisa parcarea mijloacelor de transport sau a celor de
deplasare pe drumuri , pentru ca acestea sa nu blocheze circulatia;

In caz de nerespectare a regulamentului de stuparit pastoral si a codului


silvic, contravenientii vor fi sanctionati in conformitate cu legislatia in
vigoare.
Atentie!
PREZENTA AUTORIZATIE IMPREUNA CU CARNETUL DE STUPINA SE
PASTREAZA LA VATRA STUPINEI, ASUPRA APICULTORULUI SAU
PAZNICULUI PENTRU A FI PREZENTATE ORGANELOR DE CONTROL.