Sunteți pe pagina 1din 16

,, SPERANȚA VEDE CERC PEDAGOGIC

IMPOSIBILUL, SIMTE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR-


INTANGIBILUL ȘI secția română
ÎMPLINEȘTE
IMPOSIBILUL.”
Coordonator:

( CHARLES CALEB prof. ANGELICA ȘIMON- inspector


COLTON ) pentru învățământul primar

8 DECEMBRIE 2020
SATU MARE
TEMA CERCULUI
PEDAGOGIC

,, ÎNVĂȚAREA
ON-LINE - SCHIMB
DE BUNE PRACTICI ”
DACĂ EȘTI UN EDUCAȚIA CONTINUĂ
PROFESOR ORIUNDE ȘI ORICÂND
DEDICAT......
CE AM LĂSAT ÎN URMĂ? CE AM GĂSIT?

SALA DE CLASĂ SALA VIRTUALĂ

ATMOSFERA ANIMAȚII,
CALDĂ
APROPIEREA DESENE

LABORATORUL
VIRTUAL
SOCIALIZAREA

INTERVENȚIA
VIDEOCLIPURI
PROMPTĂ PLATFORME
ETAPELE UNUI TIP DE LECȚIE, ETAPELE UNEI LECȚII
DESFĂȘURATĂ ON-LINE
ÎN SALA DE CLASĂ
( FACE TO FACE)

1.EVOCARE
2.VERIFICAREA ȘI
/REACTUALIZAREA
CUNOȘTINȚELOR
3. ANUNȚAREA TEMEI
4.COMUNICAREA
CUNOȘTINȚELOR
5.FORMAREA PRICEPERILOR
ȘI DEPRINDERILOR
6.FEED-BACK ȘI CONCLUZII
7. TEMA PENTRU ACASĂ
1. MOMENTUL
ORGANIZATORIC

• LOGAREA / REAMINTIREA
REGULILOR DIN SALA
VIRTUALĂ

• ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
2 .CAPTAREA
ATENȚIEI /
REACTUALIZAREA
CUNOȘTINȚELOR

• RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ
SPECTACULOASĂ

✓ Joc interactiv

✓ Filmuleț

✓ Puzzle

✓ Aplicație
3. ANUNȚAREA TEMEI ȘI
A OBIECTIVELOR

DE CE STUDIEM
LECȚIA?
4. PREDAREA NOULUI
CONȚINUT
5. CONSOLIDAREA
CONCEPTELOR NOI

RESURSE EDUCAȚIONALE
POTRIVITE CONSOLIDĂRII
NOILOR CONCEPTE:

• FIȘE DE LUCRU
• JOCURI INTERACTIVE
• TESTE ONLINE
• EXPERIMENTE SIMPLE
• PROIECTE TEMATICE
6. EVALUAREA
ACTIVITĂȚII

OBȚINEREA DE FEEDBACK

SONDAJ DE OPINIE
CONCLUZII PĂSTRAREA UNUI ECHILIBRU
ÎNTRE :
ASIGURAREA STĂRII DE BINE A
ELEVULUI
CUVÂNT-IMAGINE- ELEMENTE
AUDITIVE

URS
CUVINTE CHEIE

EFICIENȚĂ CREATIVITATE

EFICACITATE INOVAȚIE

ECHILIBRU COLABORARE
MULȚUMIM COLEGELOR
REUȘIM CARE AU ÎMPĂRTĂȘIT
ÎMPREUNĂ ! CU NOI MODELE DE
BUNE PRACTICI !

Material realizat de
prof. înv. primar BOTA CLAUDIA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%
LINK-URI UTILE 2Fwww.liveworksheets.com%2Fnq1400354fc
%3Ffbclid%3DIwAR1AojJJoEa2A6NfdQujgb5Bj
DUjCaIoWCnejhFsiLWWbQu9kV9sogHhnu8&h=
AT0qrUYV39PDFXvuLwf5aBT7Os6idEDWS98R
https://youtu.be/OuDXRABpEW0 UnSe9QfhNpH0DlSduIyT6fsbw27RT9vMuZ82B
q1zcWnfvlN7Mg1wyWb6rIHjAgAQiTtLSBzyP74
https://youtu.be/S2DfnEiyn7g
TRmRrxFZ5wqzCgvMPol9cfmkEjLLU0s88aqrhg
A

https://openboard.ch/download.en.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV5AM
https://www.canva.com/design/DAEPGtssL0c/l6
_qToJyc%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3D
AA8lnLc7ZRB6VF9KOvZg/view?
IwAR0uyfBcVEf2iDSSjgIVfOzzESs94QkhJHxb6
https://wordwall.net/resource/7845284 LQDWaDq7_uTqpdRDSrS2zY&h=AT0qrUYV39P
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1 DFXvuLwf5aBT7Os6idEDWS98RUnSe9QfhNpH
ce3f7609354 0DlSduIyT6fsbw27RT9vMuZ82Bq1zcWnfvlN7M
g1wyWb6rIHjAgAQiTtLSBzyP74TRmRrxFZ5wq
zCgvMPol9cfmkEjLLU0s88aqrhgA
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxdY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F btHtpg
%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1cI
Z6vjJmyj- https://youtu.be/eGNI7HRk-GQ
EiVufWKnw7bHBFYg4_TRtcMlKhBo_Zjs%2Fe
dit%3Ffbclid%3DIwAR0FXYIw- https://youtu.be/UY5vY3Qdx2c
o4sqONp09DMPQj53BPG7HcCunBXQE03D_k
HQJ5UIUsggcfeeg8&h=AT0qrUYV39PDFXvuL https://wordwall.net/resource/4019198/sal
wf5aBT7Os6idEDWS98RUnSe9QfhNpH0DlSd utul-de-diminea%c8%9b%c4%83
uIyT6fsbw27RT9vMuZ82Bq1zcWnfvlN7Mg1w
yWb6rIHjAgAQiTtLSBzyP74TRmRrxFZ5wqzC
gvMPol9cfmkEjLLU0s88aqrhgA https://www.youtube.com/watch?v=BQZa
RCysnPk&t=176s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A
Zo3RxCEMC8%26fbclid%3DIwAR0j4vJ- %2F%2Fanswergarden.ch%2F1594831%3
c6MNoJMQiWgQUhOfaMATKi1EVCfgEcwVZs Ffbclid%3DIwAR39EmXVC2ERb7rmRGhQ
E82sq3O9j4wZbX9v4&h=AT0qrUYV39PDFXv yPu9hoRhYyF_bBNeGb4U5UWH-
uLwf5aBT7Os6idEDWS98RUnSe9QfhNpH0Dl P_mQ2K3EMYhdwg&h=AT2N47c-
SduIyT6fsbw27RT9vMuZ82Bq1zcWnfvlN7Mg oZ1umdC9NqVwwApJ3djMIfh1EIyKKtgo
1wyWb6rIHjAgAQiTtLSBzyP74TRmRrxFZ5wq My_fNrsyDojzzaOfCsjfm29WKsN0DZgwK_
zCgvMPol9cfmkEjLLU0s88aqrhgA -VzMq2b-
N8jWCHjQtgViEY9KdxvX_Kf7ZIvhe4yn_xb
1F4pBpe-4VnAj6OxbvcV51XOfo1fRNTfw