Creşterea şi întreţinerea familiilor de albine în diferite tipuri de stupi

Întreţinerea familiilor de albine în stupi de tip orizontal Stupul orizontal cu 23 rame este unul din cele mai răspândite tipuri de stupi de la noi din ţară. Stupul orizontal are unele avantaje şi anume: se lucrează mai uşor, pentru ca nu este nevoie să se manipuleze corpuri grele de stup, este indicat pentru deplasarea familiilor de albine la diferite culesuri sau la polenizarea culturilor agricole entomofile. De asemenea în acest tip de stup se poate adăposti atât familia puternică cu o singură matcă cât şi două familii (o familie ajutătoare, un roi sau un nucleu, aşa-zis ,,de buzunar"). La stupul orizontal, dezvoltarea familiei de albine se face lateral (,,orizontal"). Întreţinerea unei singure familii de albine în stupul orizontal nu se deosebeşte cu nimic de cea din stupul vertical. În stupul orizontal pot ierna două familii de albine, fiind despărţite în compartimente complet izolate cu o diafragmă etanșă având urdinișuri proprii. În acest fel se creează condiţii mai bune de iernare, se reduce consumul de hrană şi se asigură dezvoltarea mai timpurie a ambelor familii primăvara, prin menţinerea unui regim optim de căldură. Întreținerea unei singure familii de albine în stupi orizontali. În majoritatea regiunilor din ţara noastră unde după salcâm, culesurile sunt de durată lungă şi de intensitate mai mică pentru întreținerea unei singure familii de albine, în stupul orizontal se folosește metoda care constă în limitarea ouatului mătcii pe timpul culesului. Imediat după întărirea familiei — astfel că este gata să intre în frigurile roitului şi începe clăditul botcilor — aceasta se pune în situaţia unui roi, prin împărțirea stupului în doua compartimente inegale cu ajutorul unei diafragme etanşe prevăzută pe toată suprafața cu gratii despărțitoare (Hanemann). În compartimentul mai mic al stupului, unde se va lăsa urdinișul deschis, se vor așeza 7—8 rame împreuna cu matca formând ,,cuibul familiei", iar în celalalt compartiment unde urdinișul se închide, se vor așeza 12—13 rame formând ,,magazinul". În cuib, lângă diafragmă, se aşează o rama cu puiet tânăr şi oușoare, apoi 1—2 rame cu faguri clădiți cu puţină miere şi un număr egal de rame cu faguri artificiali; restul compartimentului se completează cu rame cu puţină miere (numărul total de rame depinde de puterea familiei şi starea timpului). Dacă în acest compartiment rămâne spaţiu gol, se îngrădește cu o diafragmă, după care se pune o pernă. În celălalt compartiment (magazin) ramele se aşează în următoarea ordine: lângă diafragmă se pune rama cu puiet tânăr şi oușoare, apoi rama cu puiet mai în vârstă şi căpăcit urmate de rame cu miere. După ultima ramă se aşează diafragma şi perna. Prin această aranjare a ramelor, integritatea familiei nu suferă, albinele din ,,magazin" nu se simt orfane, pentru că este asigurată trecerea lor dintr-un compartiment în altul. La primul control, toate ramele cu puiet căpăcit se scot din ,,cuib" şi se introduc în ,,magazin", așezând în locul lor faguri cu celule de albine lucrătoare unde matca va continua ouatul şi rame cu faguri artificiali pe care albinele se vor grăbi să le clădească, iar matca sa le ocupe cu ouă. În celălalt compartiment (magazin), pe măsura eliberării lor de puiet, albinele vor ocupa ramele cu nectar pe care îl vor transforma în miere. La verificările ulterioare, pe măsura eliberării ramelor de puiet, ele se mută din magazin în cuib, iar în locul lor se pun rame cu puiet căpăcit scoase din cuib. Daca aceste rame au fost umplute cu miere, înainte de a le introduce în cuib, mierea se extrage.

de la rezervă. se aduce al doilea magazin gol. Familiile cu mătci ajutătoare se formează în regiunile cu cules principal de salcâm. După ce matca se va împerechea şi va începe ouatul. după ce familia se va întări astfel că va ocupa toate ramele din cuib. se pune un magazin cu 12 rame (7—8 faguri clădiți si 4—5 faguri artificiali la margini). la interval de 7—8 zile se scot câte 1—2 faguri cu puiet căpăcit şi albinele tinere care îl acoperă (fără matcă). cuibul se lărgește. iar în regiunile cu cules de vară. Peste nucleul astfel format se scutură albinele tinere de pe 1—2 rame cu puiet şi apoi se introduce în cuşcă o matcă tânără împerecheată. aproximativ cu 30 zile înainte de începerea înfloririi salcâmului. însă fără albine. diafragma se ridică şi cuibul se aranjează astfel că ramele cu puiet să fie în dreptul urdinișului. se deschide stupul. După terminarea culesului şi extragerea mierii. nucleul se va dezvolta şi va aduna rezerve de hrană necesare iernării. La începutul culesului de salcâm. după terminarea acestuia. unde va continua dezvoltarea şi va valorifica culesul principal. Fagurii ridicați se aşează lângă familia de bază formând un compartiment cu ajutorul unei diafragme care îl separă perfect de restul stupului şi nu permite trecerea albinelor dintr-un compartiment în altul. Amândouă familiile vor ierna în același stup prin împărțirea lui în două parți cu diafragma perfect etanșă. iar în locul lui se pune un fagure cu puiet luat din familia de bază. nucleul se va întări cu albinele care vor ieși din puietul căpăcit. În preajma culesului aceste două familii se unesc. Familia se asigură cu faguri clădiți pentru depozitarea mierii şi câte un fagure artificial pentru producţia de ceară. având urdiniş separat. sau se suprimă. când familiile se vor dezvolta astfel că nu vor putea încape amândouă în același stup. lucru care se constată prin lipsa oușoarelor sau larvelor tinere pe fagurii din mijlocul cuibului — se pune încă un fagure cu puiet necăpăcit ridicat de la familia de bază. În acest scop. una din ele va fi mutată în alt stup. se deschide si celălalt urdiniș (la magazin) şi se asigură familia cu fagurii necesari depozitarii mierii. În locul acestor rame se introduc la marginea . când familiile puternice vor începe să căpăcească celulele cu miere din ramele din mijloc şi sa albească pe celelalte. În nucleele cu botci — dacă matca nu a eclozionat sau nu s-a împerecheat. Fagurele eliberat de puiet se trece în familia de bază. Întreţinerea unei familii de baza si a unui nucleu cu matca ajutătoare. Stupul orizontal poate fi mult mai bine folosit prin întreţinerea unui nucleu cu matcă ajutătoare pe lângă familia de bază. sau se altoieşte o botcă matură. iar familia cu matcă bătrână devine familia ajutătoare. indiferent dacă este căpăcită sau nu şi două cu faguri clădiți. un nucleu-stolon de 3—4 rame luate de la familia de bază. Fiecare compartiment va avea urdiniş separat. Primăvara. desființând celalalt urdiniș. se ridică magazinul şi se scot din stup 4 rame: două cu puiet şi cu puţină miere. în toamna cuibul se strâmtorează şi se pregătește în vederea iernării. Mutarea ramelor cu puiet dintr-un compartiment în altul se continuă până când nucleul se întăreşte şi se transformă în familie de bază. Întreținerea familiilor de albine în stupi de tip vertical Pentru dezvoltarea familiei. După o săptămână. matca bătrână se ridică şi cu ea se formează un nucleu nou. cu o botcă sau matcă neîmperecheată. cel mai târziu cu 45 zile înainte de apariţia culesului.Înainte de începerea culesului principal. O altă metodă pentru întreținerea unei familii de bază şi nucleului cu matcă ajutătoare în stupul orizontal constă în următoarele: în perioada de roire sau în timpul culesului principal se formează în compartimentul stupului standard cu urdiniş mic. înainte ca familia puternică să intre în frigurile roitului.

Ramele din corpul de sus pe măsura eclozionării puietului vor fi umplute cu miere. apoi 2 rame cu faguri artificiali la margini si 2 rame cu miere lângă ramele cu miere de cat. când rămân pe stupii cu familii puternice. Toți stupii verticali cu magazine pot fi transformați în stupi verticali cu două corpuri suprapuse. Albinele vor depozita mierea atât în fagurii cu puiet din . aceasta va ierna în 2—3 corpuri (suprapuse). În corpul de jos rămâne rama cu matca împreună cu 2 rame cu miere şi păstură. matca se urcă acolo şi depune ouă. corpul de sus va fi ocupat în întregime cu puiet de diferite vârste. Având provizii de hrană suficiente. din care se scoate același număr de rame cu miere. Creând familiilor de albine cele mai bune condiții de dezvoltare (hrană abundentă. prin folosirea a două magazine legate între ele cu niște șipculițe bătute în cuie sau holtşuruburi. altfel albinele vor construi faguri de legătură între corpuri şi le vor lipi. acestea se vor aşeza în magazinul de jos. ceea ce simplifică şi ușurează cu mult munca. familia va ierna bine şi se va dezvolta devreme primăvara. Așezarea unui magazin este necesară şi pe timpul lipsit de cules sau cu culesuri slabe de întreținere. din care 6 cu faguri clădiți şi 6 cu faguri artificiali. care se aşează la marginea cuibului. toată vara. ramele din cuib. corpul superior fiind plin cu rame cu miere (rezerva de hrană). se aşează al treilea magazin cu 12 rame de cat. fără a bloca cuibul. drept în al doilea corp. Apoi așezăm amândouă magazinele. iar la mijloc 6 rame de cuib. câte 6 în fiecare parte. în care se pun la margini două rânduri de rame de cat. Întreţinerea familiilor de albine în stupul de tip vertical cu două corpuri suprapuse Acest sistem de întreţinere permite mătcii să-şi desfășoare întreaga ei capacitate de ouat şi permite şi depozitarea rezervelor de hrană în faguri. Reușita întreținerii albinelor în stupi cu 2 corpuri depinde de asigurarea stupinei cu faguri de rezervă (câte 20—24 la o familie) şi de prinderea momentului prielnic pentru aşezarea celui de-al doilea corp. se mută în corpul de sus. se pot așeza pe stup 3—4 magazine. iar în corpul de jos vor fi faguri clădiți. mătci tinere prolifice etc. În cazul unei familii de albine întreținută în stup multietajat. Cele două corpuri de stup sunt despărțite între ele cu o gratie despărțitoare. Astfel oferă un refugiu ce permite reglarea temperaturii în cuib în zilele călduroase. Dacă matca va depune ouă şi în ramele de cat. iar fagurii se vor umple curând cu puiet. Primele rame de cuib cu miere căpăcită se vor păstra la rezerva pentru iernare. împachetare bună a cuiburilor. la care se mai adaugă 2 rame cu faguri artificiali.) şi dacă culesul de salcâm este abundent. După ce magazinele vor fi umplute cu miere. astfel: 2 rame cu puiet la mijloc. intercalaţi intre ele. care se aşează într-o margine a corpului. Un procedeu simplu de întreținere a familiilor de albine în stupii verticali cu 2 corpuri constă în aceea ca atunci când familia ocupă în întregime corpul de jos. în afară de una cu puiet pe care a fost găsită matca. Este foarte important ca distanţa dintre leaţul de jos al ramelor din corpul de stup de sus şi speteaza de sus a ramelor din corpul de jos să nu depășească 8mm-1 cm. Ramele de cuib cu puiet se coboară în corpul stupului. aerisire bună. restul stupului umplându-se cu rame cu faguri artificiali.cuibului două rame cu faguri artificiali şi la mijloc două rame cu faguri clădiți. Dacă familia este puternică şi există un cules cât de mic de întreținere. Întreținerea familiilor de albine în stupi multietajați Lucrările de întreținere se fac prin mutarea corpurilor de stup. Pe măsura consumării hranei din corpul superior.

cit şi în cei clădiți din corpul de sus. având grijă ca fagurele pe care se află matca să fie trecut în corpul de jos. între ele se intercalează al treilea corp care poate avea atât faguri clădiți cât şi artificiali. Pe măsura ieșirii puietului din corpul de jos. completat numai cu rame cu faguri artificiali. iar în corpul de jos matca își va continua ouatul normal. matca este nevoită să coboare pe fagurii din acest corp şi să continue ouatul. peste care se aşează corpul cu rame cu puiet căpăcit. Imediat după ce ambele corpuri au fost ocupate cu albine tinere si puiet. iar matca va fi silită să-şi extindă ouatul şi în fagurii clădiți din corpul de sus. După ce corpul de jos şi cel de mijloc au fost ocupate de albine si puiet. din cele trei corpuri de stup de deasupra. se va adăuga treptat câte un corp de stup. se introduce cel de-al patrulea corp. albinele vor depozita acolo nectarul. Această lucrare se face la începutul primăverii când timpul se încălzește şi după inversarea corpurilor de stup unul în locul celuilalt. Peste acest corp se aşează gratia despărțitoare şi corpul al patrulea. Pe măsura eliberării celulelor de puiet. La pregătirea familiilor de albine pentru iernat în stupi multietajați. miere si puiet. . iar deasupra acestuia se pune corpul cu rame cu puiet necăpăcit.corpul de jos. în același timp. intercalându-l totdeauna deasupra primului corp (astfel se introduce al patrulea si chiar al cincilea şi al șaselea corp de stup). albinele vor ocupa cu nectar şi miere celulele eliberate de puietul din corpul de sus. O alta metoda de întreținere a familiilor de albine în stupi multietajaţi constă în izolarea mătcii în corpul de jos cu ajutorul gratiei despărțitoare. care trebuie sa fie completat cu faguri cu celule de lucrătoare bune pentru ouatul mătcii şi creșterea puietului. peste corpul inferior cu puiet se va aşeza un al doilea corp ocupat în întregime cu miere şi păstură. Atunci când culesul continuă şi toate cele trei corpuri au fost ocupate cu albine. corpul ce se intercalează este ocupat numai cu faguri artificiali. În anii cu un cules abundent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful