Creşterea şi întreţinerea familiilor de albine în diferite tipuri de stupi

Întreţinerea familiilor de albine în stupi de tip orizontal Stupul orizontal cu 23 rame este unul din cele mai răspândite tipuri de stupi de la noi din ţară. Stupul orizontal are unele avantaje şi anume: se lucrează mai uşor, pentru ca nu este nevoie să se manipuleze corpuri grele de stup, este indicat pentru deplasarea familiilor de albine la diferite culesuri sau la polenizarea culturilor agricole entomofile. De asemenea în acest tip de stup se poate adăposti atât familia puternică cu o singură matcă cât şi două familii (o familie ajutătoare, un roi sau un nucleu, aşa-zis ,,de buzunar"). La stupul orizontal, dezvoltarea familiei de albine se face lateral (,,orizontal"). Întreţinerea unei singure familii de albine în stupul orizontal nu se deosebeşte cu nimic de cea din stupul vertical. În stupul orizontal pot ierna două familii de albine, fiind despărţite în compartimente complet izolate cu o diafragmă etanșă având urdinișuri proprii. În acest fel se creează condiţii mai bune de iernare, se reduce consumul de hrană şi se asigură dezvoltarea mai timpurie a ambelor familii primăvara, prin menţinerea unui regim optim de căldură. Întreținerea unei singure familii de albine în stupi orizontali. În majoritatea regiunilor din ţara noastră unde după salcâm, culesurile sunt de durată lungă şi de intensitate mai mică pentru întreținerea unei singure familii de albine, în stupul orizontal se folosește metoda care constă în limitarea ouatului mătcii pe timpul culesului. Imediat după întărirea familiei — astfel că este gata să intre în frigurile roitului şi începe clăditul botcilor — aceasta se pune în situaţia unui roi, prin împărțirea stupului în doua compartimente inegale cu ajutorul unei diafragme etanşe prevăzută pe toată suprafața cu gratii despărțitoare (Hanemann). În compartimentul mai mic al stupului, unde se va lăsa urdinișul deschis, se vor așeza 7—8 rame împreuna cu matca formând ,,cuibul familiei", iar în celalalt compartiment unde urdinișul se închide, se vor așeza 12—13 rame formând ,,magazinul". În cuib, lângă diafragmă, se aşează o rama cu puiet tânăr şi oușoare, apoi 1—2 rame cu faguri clădiți cu puţină miere şi un număr egal de rame cu faguri artificiali; restul compartimentului se completează cu rame cu puţină miere (numărul total de rame depinde de puterea familiei şi starea timpului). Dacă în acest compartiment rămâne spaţiu gol, se îngrădește cu o diafragmă, după care se pune o pernă. În celălalt compartiment (magazin) ramele se aşează în următoarea ordine: lângă diafragmă se pune rama cu puiet tânăr şi oușoare, apoi rama cu puiet mai în vârstă şi căpăcit urmate de rame cu miere. După ultima ramă se aşează diafragma şi perna. Prin această aranjare a ramelor, integritatea familiei nu suferă, albinele din ,,magazin" nu se simt orfane, pentru că este asigurată trecerea lor dintr-un compartiment în altul. La primul control, toate ramele cu puiet căpăcit se scot din ,,cuib" şi se introduc în ,,magazin", așezând în locul lor faguri cu celule de albine lucrătoare unde matca va continua ouatul şi rame cu faguri artificiali pe care albinele se vor grăbi să le clădească, iar matca sa le ocupe cu ouă. În celălalt compartiment (magazin), pe măsura eliberării lor de puiet, albinele vor ocupa ramele cu nectar pe care îl vor transforma în miere. La verificările ulterioare, pe măsura eliberării ramelor de puiet, ele se mută din magazin în cuib, iar în locul lor se pun rame cu puiet căpăcit scoase din cuib. Daca aceste rame au fost umplute cu miere, înainte de a le introduce în cuib, mierea se extrage.

În preajma culesului aceste două familii se unesc. cuibul se lărgește. după terminarea acestuia. Fagurele eliberat de puiet se trece în familia de bază. Fagurii ridicați se aşează lângă familia de bază formând un compartiment cu ajutorul unei diafragme care îl separă perfect de restul stupului şi nu permite trecerea albinelor dintr-un compartiment în altul. nucleul se va întări cu albinele care vor ieși din puietul căpăcit. După terminarea culesului şi extragerea mierii. sau se suprimă. se deschide stupul. iar în regiunile cu cules de vară. în toamna cuibul se strâmtorează şi se pregătește în vederea iernării. cel mai târziu cu 45 zile înainte de apariţia culesului. de la rezervă. Amândouă familiile vor ierna în același stup prin împărțirea lui în două parți cu diafragma perfect etanșă. O altă metodă pentru întreținerea unei familii de bază şi nucleului cu matcă ajutătoare în stupul orizontal constă în următoarele: în perioada de roire sau în timpul culesului principal se formează în compartimentul stupului standard cu urdiniş mic.Înainte de începerea culesului principal. lucru care se constată prin lipsa oușoarelor sau larvelor tinere pe fagurii din mijlocul cuibului — se pune încă un fagure cu puiet necăpăcit ridicat de la familia de bază. Familia se asigură cu faguri clădiți pentru depozitarea mierii şi câte un fagure artificial pentru producţia de ceară. se ridică magazinul şi se scot din stup 4 rame: două cu puiet şi cu puţină miere. În nucleele cu botci — dacă matca nu a eclozionat sau nu s-a împerecheat. sau se altoieşte o botcă matură. se deschide si celălalt urdiniș (la magazin) şi se asigură familia cu fagurii necesari depozitarii mierii. Primăvara. La începutul culesului de salcâm. unde va continua dezvoltarea şi va valorifica culesul principal. Întreținerea familiilor de albine în stupi de tip vertical Pentru dezvoltarea familiei. când familiile se vor dezvolta astfel că nu vor putea încape amândouă în același stup. diafragma se ridică şi cuibul se aranjează astfel că ramele cu puiet să fie în dreptul urdinișului. După ce matca se va împerechea şi va începe ouatul. iar în locul lui se pune un fagure cu puiet luat din familia de bază. cu o botcă sau matcă neîmperecheată. Stupul orizontal poate fi mult mai bine folosit prin întreţinerea unui nucleu cu matcă ajutătoare pe lângă familia de bază. după ce familia se va întări astfel că va ocupa toate ramele din cuib. iar familia cu matcă bătrână devine familia ajutătoare. una din ele va fi mutată în alt stup. Familiile cu mătci ajutătoare se formează în regiunile cu cules principal de salcâm. matca bătrână se ridică şi cu ea se formează un nucleu nou. indiferent dacă este căpăcită sau nu şi două cu faguri clădiți. un nucleu-stolon de 3—4 rame luate de la familia de bază. Peste nucleul astfel format se scutură albinele tinere de pe 1—2 rame cu puiet şi apoi se introduce în cuşcă o matcă tânără împerecheată. nucleul se va dezvolta şi va aduna rezerve de hrană necesare iernării. înainte ca familia puternică să intre în frigurile roitului. Fiecare compartiment va avea urdiniş separat. Întreţinerea unei familii de baza si a unui nucleu cu matca ajutătoare. Mutarea ramelor cu puiet dintr-un compartiment în altul se continuă până când nucleul se întăreşte şi se transformă în familie de bază. însă fără albine. aproximativ cu 30 zile înainte de începerea înfloririi salcâmului. la interval de 7—8 zile se scot câte 1—2 faguri cu puiet căpăcit şi albinele tinere care îl acoperă (fără matcă). În locul acestor rame se introduc la marginea . După o săptămână. se aduce al doilea magazin gol. desființând celalalt urdiniș. având urdiniş separat. În acest scop. se pune un magazin cu 12 rame (7—8 faguri clădiți si 4—5 faguri artificiali la margini). când familiile puternice vor începe să căpăcească celulele cu miere din ramele din mijloc şi sa albească pe celelalte.

care se aşează într-o margine a corpului. Albinele vor depozita mierea atât în fagurii cu puiet din . fără a bloca cuibul. la care se mai adaugă 2 rame cu faguri artificiali. iar fagurii se vor umple curând cu puiet. În cazul unei familii de albine întreținută în stup multietajat. Întreţinerea familiilor de albine în stupul de tip vertical cu două corpuri suprapuse Acest sistem de întreţinere permite mătcii să-şi desfășoare întreaga ei capacitate de ouat şi permite şi depozitarea rezervelor de hrană în faguri. din care se scoate același număr de rame cu miere. Un procedeu simplu de întreținere a familiilor de albine în stupii verticali cu 2 corpuri constă în aceea ca atunci când familia ocupă în întregime corpul de jos. Așezarea unui magazin este necesară şi pe timpul lipsit de cules sau cu culesuri slabe de întreținere. matca se urcă acolo şi depune ouă. restul stupului umplându-se cu rame cu faguri artificiali. Dacă matca va depune ouă şi în ramele de cat. împachetare bună a cuiburilor. intercalaţi intre ele. toată vara. câte 6 în fiecare parte. aceasta va ierna în 2—3 corpuri (suprapuse). Dacă familia este puternică şi există un cules cât de mic de întreținere. În corpul de jos rămâne rama cu matca împreună cu 2 rame cu miere şi păstură. Apoi așezăm amândouă magazinele. când rămân pe stupii cu familii puternice. Astfel oferă un refugiu ce permite reglarea temperaturii în cuib în zilele călduroase. Este foarte important ca distanţa dintre leaţul de jos al ramelor din corpul de stup de sus şi speteaza de sus a ramelor din corpul de jos să nu depășească 8mm-1 cm. ramele din cuib. Creând familiilor de albine cele mai bune condiții de dezvoltare (hrană abundentă. iar la mijloc 6 rame de cuib. drept în al doilea corp. acestea se vor aşeza în magazinul de jos. se aşează al treilea magazin cu 12 rame de cat. Reușita întreținerii albinelor în stupi cu 2 corpuri depinde de asigurarea stupinei cu faguri de rezervă (câte 20—24 la o familie) şi de prinderea momentului prielnic pentru aşezarea celui de-al doilea corp. apoi 2 rame cu faguri artificiali la margini si 2 rame cu miere lângă ramele cu miere de cat.cuibului două rame cu faguri artificiali şi la mijloc două rame cu faguri clădiți. Având provizii de hrană suficiente. din care 6 cu faguri clădiți şi 6 cu faguri artificiali. Primele rame de cuib cu miere căpăcită se vor păstra la rezerva pentru iernare. se mută în corpul de sus. ceea ce simplifică şi ușurează cu mult munca. Cele două corpuri de stup sunt despărțite între ele cu o gratie despărțitoare. care se aşează la marginea cuibului. în afară de una cu puiet pe care a fost găsită matca. se pot așeza pe stup 3—4 magazine. prin folosirea a două magazine legate între ele cu niște șipculițe bătute în cuie sau holtşuruburi. corpul de sus va fi ocupat în întregime cu puiet de diferite vârste.) şi dacă culesul de salcâm este abundent. Pe măsura consumării hranei din corpul superior. altfel albinele vor construi faguri de legătură între corpuri şi le vor lipi. Întreținerea familiilor de albine în stupi multietajați Lucrările de întreținere se fac prin mutarea corpurilor de stup. Ramele din corpul de sus pe măsura eclozionării puietului vor fi umplute cu miere. corpul superior fiind plin cu rame cu miere (rezerva de hrană). familia va ierna bine şi se va dezvolta devreme primăvara. aerisire bună. în care se pun la margini două rânduri de rame de cat. Toți stupii verticali cu magazine pot fi transformați în stupi verticali cu două corpuri suprapuse. mătci tinere prolifice etc. După ce magazinele vor fi umplute cu miere. astfel: 2 rame cu puiet la mijloc. Ramele de cuib cu puiet se coboară în corpul stupului. iar în corpul de jos vor fi faguri clădiți.

între ele se intercalează al treilea corp care poate avea atât faguri clădiți cât şi artificiali. Această lucrare se face la începutul primăverii când timpul se încălzește şi după inversarea corpurilor de stup unul în locul celuilalt. . La pregătirea familiilor de albine pentru iernat în stupi multietajați. În anii cu un cules abundent. Pe măsura ieșirii puietului din corpul de jos. Imediat după ce ambele corpuri au fost ocupate cu albine tinere si puiet. care trebuie sa fie completat cu faguri cu celule de lucrătoare bune pentru ouatul mătcii şi creșterea puietului. matca este nevoită să coboare pe fagurii din acest corp şi să continue ouatul. având grijă ca fagurele pe care se află matca să fie trecut în corpul de jos. corpul ce se intercalează este ocupat numai cu faguri artificiali.corpul de jos. peste care se aşează corpul cu rame cu puiet căpăcit. în același timp. se introduce cel de-al patrulea corp. Pe măsura eliberării celulelor de puiet. miere si puiet. din cele trei corpuri de stup de deasupra. O alta metoda de întreținere a familiilor de albine în stupi multietajaţi constă în izolarea mătcii în corpul de jos cu ajutorul gratiei despărțitoare. Atunci când culesul continuă şi toate cele trei corpuri au fost ocupate cu albine. albinele vor ocupa cu nectar şi miere celulele eliberate de puietul din corpul de sus. iar în corpul de jos matca își va continua ouatul normal. iar deasupra acestuia se pune corpul cu rame cu puiet necăpăcit. După ce corpul de jos şi cel de mijloc au fost ocupate de albine si puiet. iar matca va fi silită să-şi extindă ouatul şi în fagurii clădiți din corpul de sus. intercalându-l totdeauna deasupra primului corp (astfel se introduce al patrulea si chiar al cincilea şi al șaselea corp de stup). se va adăuga treptat câte un corp de stup. Peste acest corp se aşează gratia despărțitoare şi corpul al patrulea. peste corpul inferior cu puiet se va aşeza un al doilea corp ocupat în întregime cu miere şi păstură. completat numai cu rame cu faguri artificiali. albinele vor depozita acolo nectarul. cit şi în cei clădiți din corpul de sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful