Sunteți pe pagina 1din 3

Model Contract de Donatie.

Categorie Contracte Civile si Comerciale  


Vizualizari (8659) Top
Comentarii (3) Top
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta
este savarsita cu intentie cand infractorul:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Donatia este un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator,
cu intentie liberala isi micsoreaza in mod actual si irevocabil patrimoniul sau cu un drept (real sau de
creanta), marind patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa
primeasca ceva in schimb (art.801 si 803 C.civ.)

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala; sunt persoanele fizice sau
juridice, care au drepturi si obligatii ce izvorasc din exercitarea actiunii penale si actiunii civile in
cursul procesului penal.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in
primul rand a mijloacelor de productie.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie,
transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor
bunuri determinate.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de
donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau
mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce
se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie,
transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor
bunuri determinate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce
se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in
primul rand a mijloacelor de productie.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Reprezinta niste deficiente ale unui bun, care ii afecteaza utilitatea, facand-o sa scada.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie,
transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor
bunuri determinate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce
se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea
unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si
persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie,
transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor
bunuri determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CONTRACT DE DONATIE

Intre:
1. ________________________________
- denumita in continuare Donatorul -

si

2. ________________________________
- denumita in continuare Donatarul,
Donatorul şi Donatarul denumite in continuare Partile .

Art. 1. Obiectul contractului


(1) Donatorul transfera, in mod irevocabil si cu titlu gratuit, Donatarului dreptul de proprietate
asupra __________, (denumit in continuare Bunul).
(2) Transferul Bunului de la Donator la Donatar opereaza de la data autentificarii Contractului.

Art. 2. Valoarea bunului


Bunul este evaluat la suma totala de ___________ lei, dar numai in scopul determinarii valorii taxei
de timbru notariale la momentul autentificarii prezentului Contract .

Art. 3. Sarcini
_____________________________ .

Art. 4. Garantii
(1) Bunul va fi donat de catre Donator Donatarului in starea in care acesta se afla la data
autentificarii prezentului Contract .
(2) Donatorul nu va raspunde/ nu va raspunde dupa data transferului dreptului de proprietate asupra
Bunului pentru evictiune sau pentru vicii ascunse .

Art. 5. Acceptarea donatiei


Donatarul declara expres ca accepta donatia de la Donator având ca obiect Bunul prevazut in art. 1,
in conditiile prevazute de prezentul Contract .

Art. 6. Cheltuieli
_____________________________.

Art. 7. Drept aplicabil. Instanta competenta


_____________________________.

Art. 8. Clauza de salvgardare


_____________________________.

Art. 9. Revocarea Contractului


Contractul se revoca pentru neexecutarea sarcinii stabilite prin prezentul contract, in cazul survenirii
unui copil Donatorului dupa incheierea acestui contract sau in caz de ingratitudine din partea
Donatarului fata de Donator.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, _________, la ___________, in ___ exemplare originale,
câte __ pentru fiecare parte contractanta.

Donator,

Donatar,

S-ar putea să vă placă și