Sunteți pe pagina 1din 10

Acasa » Jurisprudenta » Drept Civil

Cauta in
Spete:

Simulatie. Donatie deghizata. Prezumtie.


Mostenitor rezervatar. Acceptare tacita a
mostenirii. Bun comun. Regim juridic
aplicabil
Categorie Drept Civil
Vizualizari (2189) Top
Comentarii (0) Top
Publicare pe site 28 Apr 2010

Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca
cu rezolvarea acesteia.
Consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la
un anumit termen precis sa-i transmita accesteia o acceptare expresa
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda,
pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prezenta cerere de chemare in judecata prin care intimata - reclamanta a ridicat in mod indirect
pretentii cu privire la succesiunea tatalui sau, reprezinta un act de acceptare tacita a succesiunii in
sensul art. 689 C. civ., realizat in termen de 6 luni de la data deschiderii ei, retinandu-se in acelasi
timp calitatea sa de mostenitor rezervatar, fapt ce a dus in mod firesc la aplicarea unor reguli
succesorale spetei.

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul
rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o
suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul
rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi
cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Assets) (1) Totalitatea bunurilor avand valoare comerciala detinute de catre o companie, institutie sau
persoana fizica.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din
destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in
aceasta constructie,
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Donatii (consimtite de parti) ale unor bunuri mobile corporale (precum si titluri la purtator), care sunt
valabile fara respectarea vreunei forme solemne, cu conditia realizarii lor prin efectiva traditiune
(remiterea lucrului).
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor
necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea
judecarii in recurs,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe
timpul vietii sale,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi
cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la
un anumit termen precis sa-i transmita accesteia o acceptare expresa
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda,
pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din
existenta altui fapt, vecin si conex.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din
existenta altui fapt, vecin si conex.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din
existenta altui fapt, vecin si conex.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda,
pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare
in prima instanta,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotatrari,constand in aprecierea eronata a continutului probelor si in stabilirea unor
situatii de fapt care nu concorda cu realitatea, cu adevarul obictiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare
in prima instanta,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o
prestare de servicii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a
facilita schimburile de marfuri.
Vezi Donatie deghizata, Simulatie.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din
existenta altui fapt, vecin si conex.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in
unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din
existenta altui fapt, vecin si conex.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
(onus probandi). Obligatie procesuala ce re. vine participantilor in proces de a dovedi imprejurari sau
fapte ce constituie obiectul probatiunii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul
rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane, fizice sau juridice,
supus sau susceptibil de a fi supus spre rezolvare unui organ de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a
unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Imprejurarile de fapt care dau nastere, modifica sau sting taporturi procesuale ori impiedica nasterea
lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Sintagma ce desemneaza in mod generic intreg setul de actiuni in justitie reglementate de lege pentru
a fi utilizate in raporturile
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a
procesului si care cuprinde:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare
in prima instanta,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare
in prima instanta,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare
in prima instanta,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in
competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele
juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la
un anumit termen precis sa-i transmita accesteia o acceptare expresa
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o
prestare de servicii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul
rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o
suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul
rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin
puterea de stat.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori
prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de
proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor
necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea
judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare
in prima instanta,

Instrainarea privita ca efect translativ de proprietate al unui act juridic in situatia art. 845 C. civ.,
opereaza de la data perfectarii acordului de vointa, iar nu la momentul incetarii prestarii (renta sau
uzufruct viager) catre instrainator pentru ca in caz contrar, renta viagera sau uzufructul viager nu ar fi
privita ca sarcina a actului juridic, cum prevede textul, si ar fi doar singura contraprestatie a
dobanditorului cu titlul oneros, ceea ce este incompatibil cu notiunea de "sarcina" a actului juridic.
Asadar, pentru partea din dreptul de proprietate asupra apartamentului defunctului opereaza prezumtia
instituita de art. 845 C. civ ..partea din dreptul de proprietate asupra apartamentului instrainat de soti
fiului lor este de 1/2 fiecare, fiind un apartament dobandit in timpul casatoriei si ca efect al aplicarii
prezumtiei de contributie egala a sotilor la dobandirea lui.
Pentru cota de proprietate a sotiei supravietuitoare, instrainata de acesta catre fiul sau, respectiv cota
sa de 1/2 se aplica regulile de drept comun in materia simulatiei, respectiv trebuia dovedit de intimata-
reclamanta existenta acordului simulatoriu intre mama si fiu in sensul ca natura juridica reala a actului
juridic este aceea de donatie, iar nu de contract de vanzare-cumparare, acord simulatoriu care trebuia
sa se afle intr-un raport temporar corect ca act juridic secret ostensibil intre parti, respectiv intr-un
raport de anterioritate fata de contractul de vanzare-cumparare public, opozabil tertilor.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti la nr. 2531/20.0.2001, reclamanta
N.T. a chemat in judecata pe paratii M.C. si M.D. investind instanta cu actiune in constatarea
simulatiei contractului de vanzare-cumparare incheiat intre parintii reclamantei M.D. si M.C. (in
prezent decedat) in calitate de vanzatori si fratele sau M.C., in calitate de cumparator. Contractul a
avut ca obiect apartamentul situat in Bucuresti str. B., nr. 21, sc. 2, et. 3, ap. 50, sector 5 si in fapt este
o donatie deghizata deoarece scopul acestei vanzari a fost scoaterea din masa succesorala a acestui
apartament pentru care nu s-a platit nici un pret, fapt prejudiciabil pentru reclamanta in calitate de
mostenitoare a vanzatorului.

Cauza a fost disjunsa prin sentinta civila nr. 2531/ 2001, prin care a fost respins primul capat de cerere
(avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a aceluiasi contract de vanzare-cumparare) pentru lipsa
calitatii procesuale active si a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 la nr. 4915/2001.

In motivarea cererii in constatare a simulatiei, reclamanta a invederat ca la 8.10.2000 tatal sau M.C. a
incetat din viata si la numai o saptamana de la acest eveniment a aflat ca apartamentul parintilor sai a
fost vandut fratelui M.C.

Reclamanta sustine ca mama sa i-a comunicat ca fratele nu a platit nici o suma pentru imobil, asa incat
rezulta ca actul juridic incheiat este in fapt o donatie deghizata, cu cat mai mult cu cat acest
apartament era unicul imobil al parintilor, in fapt chiar unicul bun de valoare al acestora.

Avand in vedere ca, in realitate fratelui sau i s-a facut o donatie, o liberalitate, este evident ca dupa
deschiderea succesiunii in urma decesului autorului lor sunt aplicabile prev. art. 751 C. civ., care arata
ca descendentii impreuna cu sotul supravietuitor, sunt obligati sa readuca la masa succesorala tot ce au
primit cu titlul de donatie de la defunct, donatii care sunt supuse raportului indiferent de felul lor:
donatii facute prin act autentic, daruri manuale sau donatii simulate, indiferent daca donatia a purtat
asupra persoanei gratificatului sau daca a avut ca obiect natura juridica a actului.

Prin donatia deghizata sub aparenta contractului de vanzare-cumparare, reclamanta arata ca a fost in
totalitate inlaturata de la mostenire deoarece in urma incheierii acestui contract este evident ca parintii
sai au avut intentia de a scoate apartamentul din masa succesorala fara ca in schimb sa primeasca
contravaloarea acestuia si au avut prin urmare intentia de a o prejudicia in calitate de mostenitoare.

In drept s-au invocat prev. art. 1175 C. civ ..

Prin sentinta civila nr. 4418/30.05.2001, Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea, a constatat ca fiind
simulat contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1387/06.1996 incheiat intre numitii M.C.
si M.D. pe de o parte si M.C. pe de alta parte, acesta reprezentand o donatie deghizata, s-a luat act ca
nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca s-a incheiat contractul de vanzare-
cumparare autentificat sub nr. 1387/ 24.06.1996 denuntat ca simulat, pentru pretul de 2.000.000 lei
prin care vanzatorii si-au rezervat un drept de uzufruct viager asupra intregului apartament.

La 8.10.2000, M.C. tatal reclamantei si al paratului M.C a decedat.


Instanta a apreciat ca prezenta cerere de chemare in judecata, prin care reclamanta a ridicat in mod
indirect pretentii cu privire la succesiunea tatalui sau, reprezinta un act de acceptare tacita a
succesiunii in sensul art. 689 C. civ., realizat in termen de 6 luni de la data deschiderii ei, retinandu-se
in acelasi timp calitatea de mostenitor rezervatar a reclamantei.

In aceasta calitate a sa, reclamanta este in drept sa invoce dispoz. art. 845 C. civ., edictate in favoarea
mostenitorilor rezervatari si care stabilesc o prezumtie de gratuitate in privinta unor acte in aparenta cu
titlu oneros, mentionandu-se ca va adauga la masa de calcul valoarea bunurilor pe care defunctul le-a
instrainat unui succesibil in linie dreapta in schimbul unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului.

Cu alte cuvinte, a mai retinut fondul, legea a prezumat ca atunci cand se pun in discutie drepturile
mostenitorilor rezervatari, cum este si reclamanta, actele de instrainare cu titlu oneros realizate de
autorii lor in timpul vietii sunt prezumate a fi deghizate si reprezinta in realitate donatii in situatiile in
care instrainarile s-au facut in favoarea unui succesibil in linie dreapta in schimbul unei rente viagere
sau sub rezerva uzufructului.

S-a mai facut precizarea ca aceasta prezumtie are un caracter exceptional fapt ce implica o interpretare
stricta a ei, ce nu poate fi invocata decat de mostenitorii rezervatari care nu au consimtit la respectiva
instrainare fiind o prezumtie relativa susceptibila de proba contrarie.

In speta s-a retinut imprejurarea ca nu s-a dovedit consimtamantul reclamantei la aceasta instrainare
dupa cum nu s-a facut nici o dovada contrarie prezumtiei instituita prin dispozitiile art. 845 Cod civil,
motiv pentru care s-a admis actiunea si s-a constatat simulat contractul de vanzare-cumparare
retinandu-se ca in realitate el reprezinta o donatie deghizata.

In termen legal impotriva acestei sentinte au formulat apel paratii M.C., criticand solutia atacata
pentru nelegalitate si netemeinicie si M.D.

In motivele de apel se critica interpretarea dispozitiilor art. 845 Cod civil de catre instanta de fond
deoarece textul se aplica numai actelor de instrainare in temeiul unei rente viagere sau a uzufructului
viager, nu si in situatia in care s-a platit si un pret in bani de catre dobanditorul cu titlu oneros.

Simpla deghizare a donatiei naste prezumtia de scutire de raport asa incat cel care lasa mostenirea a
vrut in acest mod sa procure un avantaj definitiv donatarului peste partea sa succesorala.

Este adevarat, mai sustine apelantul ca, simplul fapt al deghizarii unei donatii sub forma unei vanzari
nu implica in mod necesar scutirea de raport, dar aceasta imprejurare naste o prezumtie relativa de
scutire de raport ce trebuia combatuta prin dovada contrarie, dovada pe care intimata nu a facut-o dupa
cum instanta de fond nu a dat posibilitatea nici apelantului sa combata prezumtia relativa instituita de
art. 845 C. civ ..

Pe de alta parte, mai arata apelantul, intemeindu-si hotararea pe prezumtia relativa prev. de art. 845 C.
civ., instanta de fond trebuia sa constate simulat contractul de vanzare-cumparare numai in partea ce
depaseste cotitatea disponibila a defunctului M.C., nu si vanzarea cumpararea efectuata de mama
paratilor, inca in viata, M.D., deoarece drepturile partilor cu privire la drepturile mamei privind
proprietatea asupra apartamentului se nasc numai la decesul acesteia.

In raport de cadrul procesual cu care a fost investita instanta nu este posibila aplicarea art. 845 C. civ.,
mai arata apelantul, care se poate face numai intr-o actiune succesorala, nu si intr-o actiune de drept
comun in care se cere constatarea simulatiei unui act.

Desi s-a solicitat de catre intimata constatarea simulatiei intervenita intre parti, instanta trebuia sa tina
cont de caracterul special al regulilor ce trebuie aplicate. Astfel, deoarece au existat doi vanzatori
dintre care unul este decedat, iar celalalt este in viata, in ce priveste raportul juridic dintre
vanzatoarea-parata M.D. si cumparatorul-parat M.C se aplica regulile dreptului comun in materie de
simulatie fata de act, reclamanta fiind considerata tert, situatie in care nu exista in favoarea sa nici o
prezumtie.

Din acest punct de vedere instanta de fond a procedat in mod gresit aplicand regulile din materia
succesiunilor unei persoane care este inca in viata, sarcina probei simulatiei revenind reclamantei
pentru partea de proprietate a lui M.D.

Regulile aplicabile acestui litigiu sunt mixte: de drept succesoral si de drept comun - asa incat instanta
trebuia sa admita si alte probe pentru a se lamuri asupra situatiei de fapt .

In motivele sale de apel, apelanta-parata M.D. invedereaza ca intimata a refuzat sa-i acorde sprijin
material fiind bolnava si avand nevoie de tratament si ingrijiri medicale la fel ca si sotul sau M.C.,
astfel incat au hotarat sa vanda apartamentul fiului lor M.C.

Mai arata apelanta ca a primit pretul apartamentului de la M.C., iar instanta de fond a apreciat in mod
gresit aplicand regulile unei actiuni succesorale cererii deduse judecatii si care era supusa dreptului
comun.

La 16.11.2001 intimata-reclamanta a depus la dosar intampinare la motivele de apel prin care a


solicitat respingerea ambelor apeluri ca nefondate.

In apel a fost administrata proba testimoniala cu doi martori pentru apelantii - parati ca si proba cu
interogatoriul intimatei-reclamante.

Apelurile formulate sunt fondate.

Analizand materialul probator al cauzei administrat in ambele faze procesuale, vazand motivele de
apel formulate, Tribunalul apreciaza intemeiate unele critici aduse sentintei fondului in limitele ce se
vor arata.

Situatia de fapt a fost corect retinuta de catre instanta de fond asa cum s-a expus mai sus,
determinandu-se la aceasta regula de drept aplicabila: art. 845 C. civ., insa nu si dreptul comun ca
ansamblu de norme juridice incidente pentru analiza instrainarii si a cotei indivize din proprietatea
asupra apartamentului de apelanta-parata M.D. apelantului-parat M.C.
In mod corect apelantii-parati au invederat ca cererea dedusa judecatii este supusa pentru solutionarea
sa atat regulilor succesorale in masura incidentei art. 845 C. civ., pentru partea instrainata in timpul
vietii de defunctul M.C., cat si regulilor de drept comun pentru partea apelantei, deci unui regim
juridic mixt avand in vedere ca se reclama contractul de vanzare-cumparare a apartamentului in
discutie ca fiind o donatie deghizata.

Instanta de fond a retinut in mod just ca promovarea prezentei cereri de catre intimata reclamanta
reprezinta o acceptare tacita a succesiunii defunctului sau tata M.C. conf. art. 689 C. civ., fapt ce a dus
in mod firesc la aplicarea regulilor din materia succesiunii, mai exact a dispoz. art. 845 C. civ., asa
incat critica apelantului-parat din prima parte a motivelor sale de apel, in sensul inaplicabilitatii unor
reguli succesorale spetei, este nefondata.

Nefundamentata este si afirmatia ca dispoz. art. 845 C. civ., nu se aplica unor acte de instrainare
incheiate intre cel despre a carei mostenire este vorba, atunci cand s-ar fi platit un pret dublat de
rezerva uzufructului viager, ci doar acelor acte de instrainare numai cu rezerva uzufructului viager sau
a unei rente viagere.

Instrainarea privita ca efect translativ de proprietate al unui act juridic in situatia textului de referinta
opereaza de la data perfectarii acordului de vointa, iar nu la momentul incetarii prestarii fie a rentei
viagere, fie a uzufructului viager catre instrainator pentru ca in caz contrar, renta viagera sau
uzufructul viager nu ar fi privita ca sarcina a actului juridic dupa cum prevede textul, si ar fi doar
singura contraprestatie a dobanditorului cu titlu oneros ceea ce este incompatibil cu notiunea de
"sarcina" a actului juridic.

Asadar, pentru partea din dreptul de proprietate asupra apartamentului a defunctului M.C. opereaza
prezumtia instituita de art. 845. C. civ., care nu a fost rasturnata de apelantii-parati. Partea din dreptul
de proprietate asupra apartamentului instrainat de sotii M. fiului lor M.C. este 1/2 fiecare, fiind un
apartament dobandit in timpul casatoriei si ca efect al aplicarii prezumtiei de contributie egala a sotilor
la dobandirea lui, care de asemenea nu a fost rasturnata de apelanta parata M.D.

Pentru cota de proprietate a lui M.D., instrainata de acesta catre apelantul parat M.C., respectiv cota sa
de 1/2 se aplica regulile de drept comun in materia simulatiei (art. 1175 C. civ.) respectiv trebuia
dovedit de intimata-reclamanta existenta acordului simulatoriu intre mama si fiu in sensul ca natura
juridica reala a actului juridic este aceea de donatie iar nu de contract de vanzare cumparare, acord
simulatoriu care trebuia sa se afle intr-un raport temporal corect ca act juridic secret ostensibil intre
parti, respectiv intr-un raport de anterioritate fata de contractul de vanzare cumparare public, opozabil
tertilor.

O atare dovada insa nu s-a facut in speta astfel ca si pentru viitor instrainarea cotei de 1/2 a
apartamentului realizata de apelanta-parata M.D. catre apelantul-parat M.C., urmeaza a-si produce
depline efecte specifice vanzarii cumpararii cu sarcina uzufructului viager stipulata de parti.

Fata de cele de mai sus in baza art. 296 C. pr. civ., urmeaza a se admite apelurile, a se schimba in
parte sentinta atacata, in sensul ca se va constata simulat contractul de vanzare-cumparare doar in ceea
ce priveste cota de 1/2 (a defunctului) din dreptul de proprietate asupra apartamentului, ca fiind o
donatie deghizata.

In consecinta se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei si se va lua act ca nu s-au solicitat
cheltuieli de judecata in apel.

Trimite speta si prietenilor

Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti, Sectia civila, decizia nr. 361 A din 01.03.2002
Citeste mai mult despre: Art. 845 Cod Civil, Donatie, Simulatie, Sot supravietuitor, Mostenire,
Mostenire legala, Acceptarea succesiunii
Cele mai citite spete publicate in ultima luna