Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE GAJ

ncheiat astzi ...............


la ...................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. ................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ........................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................. n (localitatea) .................................
sector/jude ............................, fiul lui .................................. i
al ..........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ...........
nr. ....................... eliberat de ......................., cod numeric personal .....................................,
n calitate de creditor gajist, pe de o parte, i
1.2. D .........................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc
.........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude .......................,
nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... n
(localitatea) ............................... sector/jude .........................., fiul
lui ...................................... i al ..........................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria ........ nr. .......................... eliberat de ................., cod numeric
personal ......................, n calitate de debitor gajist, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Creana care se garanteaz de ctre debitorul gajist const n suma
de ........................... lei i o dobnd de ................... % pe an, sum ce reprezint
mprumutul obinut de la creditorul gajist, conform contractului de mprumut
nr. .................. din data de ....................... .
2.2. Bunurile ce se dau n gaj creditorului gajist sunt cele menionate n anexa
semnat de pri, ce constituie parte integrant din prezentul contract, n
valoare de ................................ lei i care sunt proprietatea debitorului gajist.
2.3. Bunurile vor fi pstrate n deplin siguran fr ca creditorul gajist s aib
dreptul de a le folosi sau de a dispune de ele.
2.4. n caz de neplat a mprumutului i a dobnzilor aferente pn la data
de ..............................., creditorul gajist va putea cere
judectoriei ..................................... ncuviinarea prin ordonan a vnzrii la
licitaie a bunurilor, urmnd ca din preul obinut s fie acoperit datoria.
2.5. Prile au stabilit ca vnzarea, care va fi coordonat de executorul judectoresc,
s se fac dup darea anunului publicitar n trei ziare de larg circulaie, cu
termen de ateptare a virtualilor cumprtori - 5 zile lucrtoare de la apariia
anunului, dup care bunurile se vor vinde celui care a oferit preul cel mai mare.
III. LITIGII
3.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate
pe cale amiabil de reprezentanii lor.
n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se
vor adresa instanelor judectoreti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
4.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din

cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
4.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective, nu nseamn c ea a renunat la acest
drept al su.
4.4. Redactat i editat/dactilografiat n ..................... exemplare la ....................... .
S-au eliberat ..................... exemplare.
DEBITOR GAJIST
CREDITOR GAJIST