Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE

ncheiat astzi ..............


la ..................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat n ....................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ...................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ...................................................... n
(localitatea) ................................. sector/jude ................................, fiul lui ............................... i
al ........................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........... nr. .......................... eliberat
de .........................., cod numeric personal ..............................., n calitate de vnztor, pe de o
parte, i
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ................................ str. ................................. nr. .......................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ......................, nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului ........................................., sub nr. ............................................,
din ............................................, cod fiscal nr. ......................... din ........................, avnd contul
nr. ..................................................... deschis la ...................................................., reprezentat
de ..................................................., cu funcia de ..........................., n calitate de cumprtor, pe de
alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de vnzare-cumprare cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Vnztorul declar c i vinde cumprtorului nuda proprietate a imobilului situat
n ......................................................, str. ........................................................................ nr. ................,
compus din ...................... camere de locuit i dependine, anexele gospodreti, curte etc., precum
i dreptul de proprietate asupra terenului aferent n suprafa de ...................... mp.
2.2. Precizez c mi rezerv dreptul de habitaie viager asupra ntregului imobil i cer nscrierea acestuia
n Cartea funciar.
2.3. Eu, vnztorul, am dobndit dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus descris prin motenire
de la ............................................................... decedat() la data de ............................. i mi-a fost
eliberat certificatul de motenitor nr. .................................. din .................................... n dosarul

nr. ..................... de ctre .................. .


III. PREUL CONTRACTULUI
3.1. Preul de vnzare este de ...................... lei/o valut convertibil, echivalentul a .................... lei,
calculat la cursul de schimb valutar de ................... lei/o valut convertibil.
3.2. Aceast sum a fost ncasat de cumprtor de la vnztor, astzi, ........... data autentificrii
prezentului contract, dat de la care imobilul intr n stpnirea cumprtorului de fapt i de drept.
IV. OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Obligaiile vnztorului sunt urmtoarele:
a) s predea imobilul descris la pct. 2.1 de mai sus, la data prevzut n contract;
b) s garanteze cumprtorul mpotriva eviciunii i mpotriva viciilor ascunse.
4.2. Obligaiile cumprtorului sunt urmtoarele:
a) s efectueze plata preului la locul i data menionate la pct. 3.1 i 3.2 prin contract sau la locul
unde se face predarea imobilului;
b) s suporte taxele aferente ncheierii prezentului contract; c) s accepte dreptul de habitaie
viager a vnztorului.
V. RSPUNDEREA PENTRU EVICIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL
5.1. Eu, vnztorul declar i garantez pe proprie rspundere, sub sanciunea legii penale, c imobilul nu a
fost scos din circuitul civil, rmnnd continuu n proprietatea mea, c nu face obiectul nici unui litigiu
juridic, nu este grevat de sarcini sau servitui i garantez pe cumprtor mpotriva oricrei eviciuni
totale sau pariale n conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.
5.2. Transmiterea nudei proprieti asupra bunului imobil cumprtorului are loc astzi, data autentificrii
prezentului contract, cumprtorul dobndind posesia i folosina imobilului la data decesului
vnztorului.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prile declar c preul menionat mai sus este preul real intervenit ntre ei, au luat cunotin de
dispoziiile art. 1303 Cod civil, art. 12 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale,
precum i de prevederile art. 6 alin. 1 i 2 din Ordonana Guvernului nr. 12/1998, potrivit crora, n
cazul n care printr-un act ascuns neleg s plteasc un pre mai mare dect cel indicat, att
prezentul act autentic, ct i actul ascuns sunt lovite de nulitate i i asum ntreaga rspundere

pentru cele declarate n coninutul prezentului contract ca fiind date reale.


6.2. Taxele i impozitele la stat sunt achitate la zi de vnztor, aa cum rezult din certificatul nr. .......
eliberat de ........................, urmnd ca astzi, data autentificrii contractului, s treac asupra
cumprtorului, care suport i taxa de timbru, timbrul judiciar i onorariul notarului public.
6.3. Cumprtorul ce a cumprat de la vnztor nuda proprietate asupra imobilului descris mai sus, cu
preul i n condiiile menionate se declar ntru totul de acord cu coninutul prezentului contract.
6.4. Prezentul contract de vnzare-cumprare a fost ncheiat ntr-un numr de ............. exemplare, din
care ..................... astzi .................... data semnrii lui.
VNZTOR,

CUMPRTOR,