Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE RENT VIAGER

ncheiat astzi ................


la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D .........................................................................., domiciliat n ...................................................., str.
..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........
sector/jude ......................, nscut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... n
(localitatea) ........................... sector/jude ..........................., fiul lui .......................................... i al
........................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria ..........., nr. ........................., eliberat
de .............................., cod numeric personal ............................................., n calitate de
credirentier, pe de o parte, i
1.2. D ..........................................................................., domiciliat n ...................................................., str.
...................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........
sector/jude ......................., nscut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... n
(localitatea) ........................... sector/jude ............................., fiul lui ......................................... i al
.........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ..............., nr. ..................., eliberat
de ..................................., cod numeric personal ........................................, n calitate de debirentier,
pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de rent viager, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1)
2.1. Credirentierul transmite debirentierului cu titlu oneros/gratuit urmtoarele bunuri .......................
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .
2.2. Credirentierul declar c bunurile nu au fost scoase din circuitul civil, rmnnd continuu n
stpnirea sa, n mod legal, nu sunt grevate de sarcini sau servitui i garanteaz pe debirentier
mpotriva eviciunii, totale sau pariale, n conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.
sau
2.2. Credirentierul pltete suma de ........................ lei debirentierului, cu scopul ca acesta din urm s
plteasc credirentierului o rent lunar de .......................................... lei, pn la decesul
credirentierului.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul ncepe s-i produc efectele o dat cu plata primei rate la data de ...........................,
asigurndu-se o rent viager anual de ....................... lei, pltibil la locuina credirentierului, n
rate lunare egale, n ziua a ......................... a fiecrei luni.
3.2. La data decesului credirentierului ................................. nceteaz i plata rentei viagere, din chiar
ziua decesului acestuia. Motenitorii vor primi renta viager restant, dup ce vor face dovada
calitii de motenitori.
IV. OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Obligaiile debirentierului sunt urmtoarele:
2)
a) garanteaz cu (ipotec, fidejusiune etc.) ..................................... plata rentei viagere i se
oblig c nu va diminua aceast garanie;
b) s plteasc renta la termenele stabilite;
c) n caz de rezoluiune a contractului are obligaia de a institui credirentierului bunurile/suma
3)
primit;
d) dac intervine anularea contractului din culpa sa, se oblig s repare credirentierului prejudiciul
cauzat.
V. NCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul de rent viager nceteaz:
a) prin moartea persoanei n favoarea creia s-a constituit renta;
4)
b) la mplinirea termenului de prescripie extinctiv;
VI. CLAUZA PENAL
6.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete n

mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri daune-interese n valoare de


..................................., astfel: .................. .
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Prezentul contract, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea,
anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
7.2. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
7.3. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din care ........................
astzi, data semnrii lui.
CREDIRENTIER,
DEBIRENTIER,
NOTE:
1) n cazul n care obiectul contractului de rent viager l constituie un teren, actul se
ntocmete n form autentic.
2) Conform art. 1646 Cod civil, persoana n favoarea creia s-a constituit renta, cu titlu oneros,
poate cere desfiinarea contractului, dac debirentierul nu ofer garaniile promise.
3) Conform art. 1647 Cod civil, contractul de rent viager este un contract aleatoriu, a crui
rezoluiune nu poate fi cerut de ctre credirentier pentru neexecutare. i totui, rezoluiunea
contractului va fi posibil atunci cnd prile au nscris n contract un pact comisoriu expres.
4) Atunci cnd, la moartea credirentierului, rmn sume restante, motenitorii acestuia au
dreptul s urmreasc sumele scadente la data decesului. Dreptul la aciune, prin care se
pretind ratele scadente, se va exercita n termenul general de prescripie de trei ani. Renta
viager fiind un contract cu executare succesiv, termenul de prescripie se va calcula
raportat la fiecare rat de rent n parte.