Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA ACTE NECESARE MASURA 6.

1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataiei (n original)


2. Copiile documentelor de proprietate/ folosin pentru exploataia agricol
a) Pentru terenul agricol:
tabelul centralizator cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin i perioade de arendare,emis de
Primrie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaiei n vigoare (care s conin sumarul
contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanare),
b) Pentru cladiri:
actul de proprietate asupra cldirii; sau
alte documente care demonstreaz dreptul de folosin asupra cldirii (contract de comodat,locatiune)
valabile cel puin 10 ani de la data semnrii Deciziei de finanare autentificat la notar sau contract de concesiune;
c) Pentru animale, psri i familii de albine:
extrasul din Registrul Exploataiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia Veterinar actualizat cu cel mult
30 zile naintea datei depunerii Cererii de finanare din care s rezulte efectivul de animale(suine, bovine, ovine,
caprine) deinut i data primei nscrieri a solicitantului n Registrul Exploataiei;
documentul (adeverinta) emis de forma asociativ apicol privind nregistrarea stupilor i stupinelor constnd
n numerele plcuelor de identificare pentru fiecare stup i panourile de identificare a stupinelor n conformitate cu
prevederile legislaiei n vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile naintea dateidepunerii Cererii de finanare
Carnetul stupinei(inclusiv fisele familiilor de albine), actualizat cu cel mult 30 de zile naintea datei depunerii
Cererii de finanare;
copia Registrului agricol emis de Primrie actualizat cu cel mult 30 de zile naintea datei depunerii
Cererii de finanare, din care s rezulte dreptul de folosin (proprietate/arend/concesionare) al terenului, dreptul
de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice i slbatice aflate n captivitate n cadrul
exploataiei), cu tampila primriei i meniunea "Conform cu originalul".
i
Adeverin emis de primrie privind situaia curent (n cazul n care primria nu poate elibera copia
registrului agricol cu situaia curent)
-Extras din Registrul Unic APIA in care sa apara exploatatia detinuta de PFA/II/IF/SRL, etc.
3. Copiile situaiilor financiare pentru anii n si dup caz, n-1, unde n este anul anterior depunerii
Cererii de Finanare, nregistrate la Administraia Financiar:
a)Pentru societi comerciale:
Bilanul (cod 10);
Contul de profit i pierderi (cod 20);
Datele informative (cod 30);
Situaia activelor imobilizate (cod 40).
Declaraia de inactivitate (cod S1046), n cazul solicitanilor care de la constituire, nu au desfurat activitate.
b)Pentru persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale:
Declaraia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13);
Declaraia privind veniturile din activiti agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 cod 14.13.01.13/9) Declaraia de inactivitate (cod S1046), n cazul solicitanilor care de la constituire, nu au
desfurat
activitate (unde este cazul).
4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator)
5. Copia certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaiei n vigoare
6. Hotarrea adunrii generale a asociaiilor(AGA) persoanei juridice, prin care se semneaz reprezentantul legal
sau administratorul (Acionar Majoritar 50%+1) care s reprezinte societatea n relaia cu AFIR i care exercit un
control efectiv pe teren lung (de cel puin 8 ani/10 ani n cazul sectorului pomicol) n ceea ce privete deciziile
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare n cadrul exploataiei respective
7. Documentele care demonstreaz gradul de rudenie ntre asociai / membrii familiei din cadrul
microintreprinderii / ntreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante).

Page
1

8. Copia diplomei de absolvire (se ataeaz n cazul studiilor superioare/ postliceale/ liceale n domeniul agricol/
agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare);
Copia certificatului de calificare profesional,( se ataeaz n cazul cursurilor de calificare/ recalificare
n domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de ctre furnizori de formare
profesional a adulilor autorizai pentru respectivul program de formare profesional);
Copia certificatului de absolvire, (se ataeaz n cazul cursurilor de perfecionare/ specializare/ iniiere
n domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de ctre furnizori de formare profesional
a adulilor autorizai pentru respectivul program de formare profesional);
Copia certificatului de competene profesionale,( se ataeaz n cazul evalurii competenelor de ctre centrele
de evaluare i certificare a competenelor profesionale);
Copia documentului care atest absolvirea nvmntului minim de 8 clase, (se ataeaz n cazul n care
solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale n domeniul agricol/ agro-alimentar/veterinar/economiei
agrare).
9. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certific utilizarea resurselor genetice autohtone
a) n cazul soiurilor de plante de cultur autohtone:
factura fiscal de achiziie a seminei certificate
documentul oficial de certificare a lotului de smn cu meniunea "smn admis pentru nsmnare"/
buletinul de analiz oficial cu meniunea "smn admis pentru nsmnare"/ buletinul de analiz oficial cu
meniunea "Necesar propriu" i "Interzis comercializarea"/ documentul de calitate i conformitate al furnizorului/
orice alt document echivalent documentelor menionate emis ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-o
ar ter care are echivalen conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE/ eticheta oficial.
b) n cazul speciilor autohtone de animale
- Certificatul de origine pentru animalele deinute de solicitant emis de ctre Asociaiile/Organizaiile Cresctorilor
de Animale acrediatate pentru ntocmirea i meninerea registrului genealogic din speciaprevzut n proiect,
autorizat de ANZ.
10. a) Copiile documentelor emise de autoritile de mediu, dac este cazul.
b) Copiile documentelor emise de autoritile de sanitare, dac este cazul
c) Copiile documentelor emise de autoritile sanitar veterinare, dac este cazul
11. Documentul emis de instituia financiar-bancar n care se menioneaza denumirea i adresa instituiei
financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului i codul IBAN al contului prin care se deruleaz proiectul
FEADR.

Page
2