Sunteți pe pagina 1din 5

nregistrat la Consiliul Local al comunei _______________

Judeul Bihor
Nr. ______ din _________________

CONTRACT DE ARENDARE
Pri contractante:
n temeiul prevederilor art. 1836-1850 din Codul Civil, cu modificrile i completrile
ulterioare, conform crora la art. 1836 alin. 1 lit. a) i b). se prevede faptul c pot fi arendate
orice bunuri agricole, cum ar fi: a) terenurile cu destinaie agricol, i anume terenuri agricole
productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbutii fructiferi, plantaiile
de hamei i duzi, punile mpdurite, terenurile ocupate cu construcii i instalaii
agrozootehnice, amenajrile piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile tehnologice,
platformele i spaiile de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i terenurile
neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol; b) animalele,
construciile de orice fel, mainile, utilajele i alte asemenea bunuri destinate exploatrii
agricole.
ntre
_______________________________________________,
cu
domiciliul
n
___________________________________________________________________________,
identificat/ prin CNP ___________________________________, posesor/posesoare al/a
B.I./C.I. seria ___ nr. _______________, eliberat/ de ____________________ la data de
______________, n calitate de titular/ al/a dreptului de proprietate conform
_____________________________________ (titlului de proprietate nr. _________ sau, dup
caz, conform hotrrii judectoreti nr. ____________ sau procesului-verbal de punere n
posesie nr. ________ sau actului de partaj nr. __________), denumit/denumit n continuare
arendator
i
______________________________________________,
cu
domiciliul
n
______________ _____________________________________________________________,
identificat/ prin CNP ___________________________________, posesor/posesoare al/a
B.I./C.I. seria ___ nr. _______________, eliberat/ de ____________________ la data de
______________, denumit/denumit n continuare arenda,
a intervenit prezentul contract, prile, de comun acord i n deplin cunotin cu
prevederile legale, convenind urmtoarele clauze:

1. Obiectul contractului:
ART. 1
(1) Obiectul prezentului contract de arendare l constituie terenul aricol in suprafata de
___________
avand
categoria
de
vatra
a
stupinei
situat
in
___________________________________________________________________________ .
(2) Pe data ncheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendaul recunoate
c a primit construciile agrozootehnice ___________________ n suprafa construit de
_______, situate in ____________________________________________________care va fi
utilizat ca si spatiu pentru extractia mierii.

Contract de arendare
1

2. Scopul contractului:
ART. 2
(1) Construciile agrozootehnice i terenul arendat vor fi folosite de ctre arenda doar
in vederea exploatarii agricole.

3. Durata contractului:
ART. 3
(1) Prezentul contract de arendare se ncheie pentru o durat de 11 ani, ncepnd de la
data de _________________-, dat la care va avea loc i predarea bunurilor arendate, i pn la
data de ______________.
(2) n temeiul prevederilor art. 1848 din Codul Civil, cu modificrile si completrile
ulterioare, contractul de arendare se rennoiete de drept, pentru aceeai durat, dac niciuna
dintre pri nu a comunicat cocontractantului, n scris, refuzul su cu cel puin 6 luni nainte de
expirarea termenului, iar n cazul terenurilor cu destinaie agricol, cu cel puin un an.
(3) Dac durata contractului de arendare este de un an sau mai scurt, termene de refuz
al rennoirii prevzute la alin. 2 se reduc la jumtate.
(4) Prin acordul prilor, contractul de arendare poate s nceteze i nainte de-a ajunge
la termen.

4. Nivelul arendei, modaliti i termene de plat:


ART. 4
(1) Nivelul arendei este de 50 lei/an.
(2) Plata arendei n bani se face la preul stabilit prin nelegerea prilor i se efectueaz la
nceputul fiecrui an n data de 20 ianuarie la domiciliul arendaului.
(4) Contractele de arendare ncheiate n scris i nregistrate la Consiliul Local al comunei
____________________ constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele i n
modalitile stabilite n contract.
(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arenda ca urmare a unor pierderi datorate
unor factori naturali (calamiti).
(6) Prile sunt obligate s notifice Primriei comunei ______________, administraia
public local la care a fost nregistrat contractul de arendare, orice modificare a nivelului
arendei.

5. Drepturile i obligaiile prilor:


ART. 5
(1)Drepturile i obligaiile arendatorului sunt urmtoarele:
a) s predea construcia i terenul aferent avut n discuie arendaului
la termen i n condiiile stabilite de prezentul contract;
b). s primeasc arenda n bani, stabilit prin prezentul contract;
c) s l garanteze pe arenda de eviciune total sau parial, precum i
de viciile ascunse ale construciilor agrozootehnice i ale terenului aferent pe care le arendeaz;
d) s nu ia niciun fel de msuri n legtur cu exploatarea construciilor
agrozootehnice i ale terenului aferent arendat, de natur s-l tulbure pe arenda;
e) s controleze oricnd modul n care arendaul exploateaz
construciilor agrozootehnice i terenul aferent arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi
nsoit de arenda sau de un mputernicit al acestuia;
f) n caz de tulburri ale terilor n exploatarea normal a construciilor
agrozootehnice i ale terenului aferent, s acioneze mpreun cu arendaul, potrivit legii, pentru
ncetarea actelor de tulburare;
g) s plateasc taxele i impozitele datorate pentru construciile
agrozootehnice i terenul aferent arendat;
Contract de arendare
2

h) s l ncunotiineze n scris pe arenda de intenia sa de-a rennoi


sau nu contractul cu cel puin ase luni nainte de-a expira prezentul contract;
i) s primeasc, la ncetarea contractului, construciile agrozootehnice
i terenul aferent care au fcut obiectul acestuia.
ART. 6
(1) Drepturile i obligaiile arendaului sunt urmtoarele:
a) s primeasc construciile agrozootehnice i terenul aferent arendate
la termen i n condiiile stabilite de prezentul contract;
b) s foloseasc construciile agrozootehnice i terenul aferent pe care
le-au arendat n scopul utilizrii ca adpost pentru efectivul de ovine deinut, n condiiile
stabilite prin prezentul contract;
c) s nu degradeze construciile agrozootehnice i terenul aferent
arendate, avnd obligaia s foloseasc bunurile arendate ca un bun proprietar n condiiile
stabilite de prezentul contract;
d) s nu schimbe categoria de folosin a construciei agrozootehnice i
al terenului aferent arendat fr acordul scris al arendatorului i doar cu respectarea dispoziiilor
prevzute n acest sens de actele normative n vigoare incidente;
e) s plteasc arenda la termenul i n condiiile prevzute la art. 4 din
prezentul contract;
f) s cear acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor
investiii la construciile agrozootehnice i terenul aferent;
g) s suporte taxele de redactare i nregistrare a prezentului contract,
urmnd ca un exemplar al prezentului contract s se depun n termen de 15 zile de la data
perfectrii sale la Consiliul Local al comunei _____________________ n a crui raz teritorial
se afl bunurile arendate, sub sanciunea unei amenzi civile stabilite de instana de judecat
pentru fiecare zi de ntrziere.
h) s comunice arendatorului i s solicite acestuia s intervin n
cazurile n care este tulburat de teri n exploatarea construciilor agrozootehnice i a terenului
aferent arendat;
i) s ncunotiineze n scris pe arendator de intenia sa de-a nu rennoi
contractul cu cel puin ase luni nainte de a expira prezentul contract;
j) la ncetarea contractului, are obligaia de-a restitui construciile
agrozootehnice i terenul aferent arendat n starea n care le-au primit de la arendator;
k) s plteasc impozitele datorate pe veniturile realizate din
exploatarea construciile agrozootehnice i terenului aferent arendat;
l) are dreptul de preempiune n cazul instrinrii prin vnzare de ctre
arendator a construciilor agrozootehnice i a terenului aferent prevzut prin prezentul contract.
m). orice act de subarendare este nul, subarendarea total sau parial
fiind interzis. Arendaul poate doar s cesioneze contractul de arendare soului, coparticipant la
exploatarea bunurilor agricole, sau descendenilor si care au mplinit vrsta majoratului, ns i
acest fapt putndu-se realiza doar cu acordul scris al arendatorului.

6. Rspunderea:
ART. 7
(1) n caz de neexecutare a obligaiilor prevzute n prezentul contract de ctre una dintre
pri se poate cere n justiie rezilierea contractului de arendare pentru cauze de nendeplinire a
obligaiilor de ctre cealalt parte, n condiiile legii.
(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendaul va plti penaliti de ntrziere n procent
de 0.1% pe zi din suma datorata.

7. ncetarea contractului:
Contract de arendare
3

ART. 8
(1) Contractul nceteaz de drept la expirarea termenului pentru care au fost arendate
construciile agrozootehnice i terenului aferent.
(2) n cazul morii arendatorului sau a arendaului, contractul va continua dac
motenitorii majori vor comunica n scris inteniile lor n acest sens, n termen de 30 de zile de la
data decesului, i, implicit, doar dac vor avea acordul scris al celeilalte pri.
(3) Contractul de arendare poate fi cesionat soului/soiei coparticipant/coparticipante la
exploatarea terenului arendat sau descendenilor lor care au mplinit vrsta majoratului, ns i
acest fapt putndu-se realiza doar cu acordul scris al arendatorului.
(1)Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre arenda d dreptul
prii lezate, arendatorului, de-a cere rezilierea contractului de arend i de-a pretinde plata de
daune-interese.
(5) La data ncetrii contractului, acesta poate fi rennoit prin acordul prilor, cu
respectarea prevederilor art. 1848 din Codul Civil, cu modificrile i completrile ulterioare.

8. Fora major:
ART. 9
(1) Fora major este constatat de o autoritate competent.
(2) Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care acioneaz aceasta.
(3) ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
(4) Partea contractant care invoc fora major are obligaia de-a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i de-a lua orice msuri care i stau la dispoziie,
n vederea limitrii consecinelor.
(5) Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
(6) Arendaul este exonerat de la plata arendei n cazuri de for major (de exemplu:
radiaii, rzboi, cutremure devastatoare, care afecteaza terenul arendat).

9. Soluionarea litigiilor:
ART. 10
(1) Arendatorul i arendaul vor depune toate eforturile necesare pentru a rezolva pe
cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n
cadrul sau n legatur cu ndeplinirea prezentului contract.
(2) Dac dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale arendatorul i arendaul
nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare parte poate solicita ca
disputa s se soluioneze de ctre instana de judecat competent.
(3) Comunicrile judiciare i extrajudiciare n legtur cu prezentul contract se vor face la
domiciliul prilor.

10 Limba care guverneaz contractul:


ART. 11
(1) Limba care guverneaz prezentul contract este limba romn.

11 Comunicri:
ART. 12
(1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmis n scris la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a contractului.
(2) Comunicrile dintre pri se pot face i prin fax sau e-mail cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.
Contract de arendare
4

12 Legea aplicabil contractului:


ART. 13
(1) Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
ncheiat astzi, ___________, n 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la
arenda i unul la Consiliul Local al comunei ______________ unde urmeaz a fi nregistrat
contractul.
Arendator,
______________________

Arendas,
_____________________

Contract de arendare
5