Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr 11

METODOLOGIA DE REALIZARE A STUDIULUI PRIVIND ZONAREA


POTENIALULUI APICOL

Bazele de date utilizate:

- Acoperirea terenului : FAO-LCCS (1:50.000)


- Sol: SIGSTAR 200 (1:200.000)

Metodologia de calcul:

Se considera terenuri cu potential ridicat pentru cresterea albinelor urmatoarele unitati


delimitate in LCCS:
1. Mozaicul format din: pajisti+terenuri arabile cu parcele mici sau terenuri arabile cu
parcele mici in vecinatatea padurilor.
2. Pajistile cu compozitie floristica ridicata determinata de conditiile de sol
3. Viile si livezile traditionale
4. Terenurile arabile cu parcele mici

Pentru fiecare unitate cartografica incadrata in conditiile 1-5 se considera o zona tampon in
jurul ei cu limita de 5 km (autonomia de zbor a albinelor).

Rezultatele:

Terenurile cu mozaic de culturi (conditia 1):


Terenurile cu pajisti cu compozitie floristica ridicata (conditia 2)
Terenurile cu vii si livezi traditionale (conditia 3)
Terenurile arabile cu parcele mici (conditia 4)
Suprapunand toate aceste zone cu potential ridicat rezulta ca practic intreaga suprafata a tarii
are potential ridicat pentru cresterea albinelor.