Sunteți pe pagina 1din 1

MEMORIU TEHNIC IN VEDEREA EMITERII

AVIZULUI DE SANATATE A POPULATIEI

DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

1. – Denumire : ”DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI IAGAR PETRU PFA”

2. – Sediu: Sat Calacea, Comuna Olcea, nr. 266, Judet Bihor

3. – Beneficiar : IAGAR PETRU PFA

DATE SPECIFICE PROIECTULUI

Exploatatia este situata in localitatea Calacea, Comuna Olcea si deserveste producatorii din

zona comunei Olcea. Societatea detine ferma mixta (30 gaini si 16.62 ha teren agricol

insamantat cu culturi precum: grau, porumb, plante de nutret) in comuna Olcea, nr. 266.

Prin proiect solicitanta si-a propus achizitionarea de teren agricol, obiectiv indeplinit.

Solicitam emiterea avizului privind depunerea transei 2 de sprijin aferenta proiectului

nostru de investitii intitulat ”DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI IAGAR PETRU PFA”,

in cadrul sub-masurii 6.3. din PNDR 2014-2020

BENEFICIAR
IAGAR PETRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA