Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

Garda de Mediu – Comisariatul Judetean Bihor

Subsemnatul IAGAR PETRU, domiciliat în Localitatea CALACEA (Comuna OLCEA), nr. 266, Judet Bihor, în
calitate de TITULAR , reprezentant al PFA IAGAR PETRU, CUI 29670114, telefon 0726873399, cu sediul în
Localitatea CALACEA (Comuna OLCEA), nr. 266, Judet Bihor, solicit emiterea

NOTA DE CONSTATRE

pentru activitatea de cresterea pasarilor – platforma de depozitare gunoi, cod CAEN 0150 – Activitati in ferme
mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) pentru proiectul "DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI

IAGAR PETRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA" , desfășurat în Localitatea CALACEA (Comuna OLCEA), nr.
266, Judet Bihor,
Documentul este solicitat în vederea depunerii cererii de plata pentru transa II în cadrul PNDR 2014 – 2020,
submăsura 6.3. (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici) in vederea certificarii conformitatii platformei de
depozitare gunoi existenta cu Codul de bune practici si a Protocolului incheiat intre AFIR, GNM si ANPM nr.
6170/10.09.2015 .

Anexez prezentei următoarele acte:


- Clasarea notificarii emisa de Agentia pentru Protectia Mediului;
- Adeverinta emisa de Primaria Comunei Olcea;
- Contract de arenda;
- Certificat de inregistrare;
- Certificat constatator;
- Carte de Identitate Iagar Petru;

Data 22.05.2019 IAGAR PETRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA