Sunteți pe pagina 1din 17

ORDIN Nr.

112 din 16 iulie 2014


pentru modificarea i completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul
ministrului administraiei i internelor nr. 87/2010
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 28 iulie 2014

C
N
SI
PC

Avnd n vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea
mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de
organizare i funcionare al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Hotrrii
Guvernului nr. 259/2005 privind nfiinarea i stabilirea atribuiilor Centrului Naional pentru
Securitate la Incendiu i Protecie Civil, precum i dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.
1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea schimbului de informaii n
domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la
serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene,
precum i Comisia European, cu modificrile i completrile ulterioare,
n considerarea dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010,
n temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmtorul ordin:

ART. I
Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
87/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 14 aprilie 2010, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1 alineatul (2), dup litera i) se introduc dou noi litere, literele j) i k),
cu urmtorul cuprins:
"j) proiectarea sistemelor i instalaiilor de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor
fierbini, cu excepia celor de tip natural-organizat;
k) instalarea i ntreinerea sistemelor i instalaiilor de ventilare pentru evacuarea fumului
i gazelor fierbini."
2. La articolul 2, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) personal de specialitate - angajai cu contract individual de munc ai persoanelor
juridice, membri i angajai cu contract individual de munc ai ntreprinderilor individuale,
membri ai ntreprinderilor familiale, precum i persoane fizice autorizate i angajai cu
contract individual de munc ai acestora, care dein un certificat de competen profesional
pentru unul sau mai multe dintre domeniile de autorizare prevzute la art. 1 alin. (2);".
3. La articolul 5 alineatul (1), literele d), e) i f) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"d) copii de pe certificatul/certificatele de competen profesional nsoite de
suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupaii specifice cuprinse n Lista cu

C
N
SI
PC

ocupaiile specifice prevzut n anexa nr. 3 sau, dup caz, adeverine n original din partea
furnizorilor de formare profesional autorizai conform legii din care s rezulte c personalul
a absolvit cursurile specifice, precum i unitile de competen dobndite conform
standardelor ocupaionale;
e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnat i tampilat de solicitant, ntocmit
conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de msurare din dotare;
f) buletine de verificare metrologic sau certificate de etalonare emise de laboratoare
autorizate metrologic/atestate/acreditate pentru mijloacele de msurare din dotare, dup
caz;".
4. La articolul 5 alineatul (1), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele f^1) i
f^2), cu urmtorul cuprins:
"f^1) copie de pe autorizaia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie i anexele la
aceasta/acesta n care sunt precizate mijloacele de msurare pentru care laboratorul are
dreptul s efectueze verificare metrologic sau etalonare, dup caz;
f^2) documente semnate i tampilate de solicitant din care s rezulte perioada de
etalonare stabilit pentru fiecare mijloc de msurare din dotare, cum ar fi: procedur, plan de
etalonare .a.m.d.;".
5. La articolul 5 alineatul (1), literele h) i i) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"h) copie de pe autorizaia emis de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitilor de
supraveghere tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i reparare la butelii destinate
stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri i presiune minimum 250 bari,
tip fluid minimum azot (N2) i bioxid de carbon (CO2), n cazul persoanelor care solicit
autorizarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor
de incendiu, cu excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser;
i) dovada achitrii contravalorii prestrilor de servicii efectuate de ctre Centrul Naional."
6. La articolul 5, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urmtorul cuprins:
"(1^1) Achitarea contravalorii prestrilor de servicii privind analizarea cererii i a
documentaiei aferente depuse n vederea autorizrii se va efectua dup ncheierea unui
contract ntre solicitant i Centrul Naional."
7. La articolul 5 alineatul (4) litera b), punctul 2 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"2. s fie asigurat pentru fiecare punct de lucru, n cazul n care se solicit autorizarea
pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu,
cu excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser."
8. La articolul 7, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(1) Cererea de autorizare se soluioneaz de ctre specialiti din structura de autorizare
printr-un referat al crui model este prevzut n anexa nr. 5^1, care cuprinde concluzii i
propuneri privind acordarea autorizaiei sau, dup caz, respingerea motivat a solicitrii;
referatul se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de ctre eful Centrului
Naional."
9. La articolul 7, alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(6) Dac solicitanii nu se prezint pentru ridicarea autorizaiilor n termen de 6 luni de la
data emiterii, acestea i pierd valabilitatea i se ndosariaz potrivit reglementrilor n
vigoare."

C
N
SI
PC

10. La articolul 7, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu
urmtorul cuprins:
"(7) Autorizaiile pot fi ridicate de la sediul Centrului Naional de ctre reprezentani legali
ai persoanei autorizate sau de mputernicii ai acesteia, care au obligaia de a verifica
corectitudinea datelor menionate n autorizaie."
11. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 8
(1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditri de supraveghere.
(2) Auditul de supraveghere se planific i se efectueaz de inspectoratele pentru situaii
de urgen judeene, respectiv al municipiului Bucureti, n baza unei proceduri aprobate prin
ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.
(3) Centrul Naional planific i efectueaz audituri de supraveghere, pentru a verifica
soluionarea motivelor care au stat la baza suspendrii, n toate cazurile de suspendare a
autorizaiei pentru nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 20 lit. g), precum i audituri de
supraveghere inopinate n situaiile prevzute la art. 10 alin. (3) lit. b).
(4) Inspectoratele pentru situaii de urgen judeene i al municipiului Bucureti
desemneaz cel puin 2 specialiti pentru efectuarea auditului de supraveghere pe fiecare
domeniu de autorizare prevzut la art. 1 alin. (2), iar Centrul Naional desemneaz, n acelai
scop, specialiti din cadrul structurii de autorizare.
(5) Lista auditorilor desemnai potrivit alin. (4) se aprob de ctre inspectorul general al
Inspectoratului General dup efectuarea de ctre acetia a unei pregtiri specifice la Centrul
Naional.
(6) Lista aprobat se afieaz pe site-ul oficial al Inspectoratului General i al Centrului
Naional.
(7) Auditorii desemnai din inspectoratele pentru situaii de urgen judeene, respectiv al
municipiului Bucureti parcurg, cel puin odat la 3 ani, o form de pregtire specific
domeniului pentru care sunt desemnai, care se organizeaz i se desfoar prin grija
Centrului Naional.
(8) Auditul de supraveghere se efectueaz, de regul, de un auditor."
12. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 9
(1) Beneficiarii lucrrilor trebuie s asigure/permit accesul necondiionat al auditorilor n
spaiile n care se efectueaz sau au fost efectuate lucrri n domeniile prevzute la art. 1 alin.
(2) i s pun la dispoziie toate documentele de provenien, declaraiile de conformitate
CE, declaraiile de performan, agrementele tehnice europene, agrementele tehnice n
construcii, certificatele pentru introducerea pe pia sau notificrile la Centrul Naional, dup
caz, pentru toate mijloacele tehnice din dotare, substanele i produsele utilizate i la altele
asemenea.
(2) Modul de efectuare a lucrrilor se verific n cadrul a cel puin 3 lucrri alese de
auditor."
13. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 10
(1) Auditul de supraveghere se planific i se efectueaz cel puin o dat la 2 ani.
(2) Auditul planificat conform alin. (1) se comunic persoanei autorizate cu cel puin 10
zile nainte de data propus pentru realizarea acestuia.
(3) Auditul de supraveghere se poate realiza i inopinat n urmtoarele situaii:
a) n urma sesizrii din oficiu a Inspectoratului General, Centrului Naional sau
inspectoratelor pentru situaii de urgen judeene, respectiv al municipiului Bucureti;

b) n urma reclamaiilor, informrilor i/sau sesizrilor cu privire la lucrrile aflate n curs


de efectuare sau efectuate de persoana autorizat;
c) pe timpul verificrii activitii auditorilor de ctre reprezentanii Inspectoratului
General, prin structura specializat de supraveghere a pieei."
14. Denumirea capitolului IV se modific i va avea urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL IV
Suspendarea i retragerea autorizaiei"

C
N
SI
PC

15. La articolul 12, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"(1) Autorizaia se suspend de ctre Centrul Naional pentru un termen de 60 de zile dac,
n urma analizrii referatului de supraveghere, se constat nendeplinirea cel puin a uneia
dintre obligaiile persoanei autorizate prevzute la art. 20 lit. a) - g)."
16. La articolul 12, dup alineatul (1) se introduc dou noi alineate, alineatele (1^1) i
(1^2), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Autorizaia poate fi suspendat i n situaia n care Inspectoratul General sesizeaz
Centrul Naional c persoana autorizat nu a transmis structurii specializate de supraveghere
a pieei, n termen de 15 zile de la data primirii notificrii privind necesitatea prezentrii
urmtoarelor nscrisuri pentru produsele utilizate la efectuarea lucrrilor autorizate:
a) declaraii de conformitate CE, declaraii de performan sau agremente tehnice europene
pentru produsele din domeniul reglementat;
b) agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la
Centrul Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din domeniul
nereglementat (voluntar).
(1^2) Suspendarea autorizaiei se face n baza unui raport de suspendare ntocmit de
structura de autorizare din cadrul Centrului Naional."
17. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 13
(1) Suspendarea autorizaiei pentru nendeplinirea oricreia dintre obligaiile prevzute la
art. 20 lit. a) - f) nceteaz dac, n termenul comunicat, persoana autorizat face dovada
soluionrii motivelor care au stat la baza suspendrii prin depunerea la Centrul Naional a
unor documente n acest sens.
(2) Suspendarea autorizaiei pentru nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 20 lit. g)
nceteaz numai n urma efecturii de ctre Centrul Naional a unui nou audit de
supraveghere planificat, dup ce persoana autorizat comunic n termenul stabilit c a
soluionat motivele care au stat la baza suspendrii."
18. Articolul 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 14
Autorizaia se retrage dac:
a) se constat nendeplinirea cel puin a uneia dintre obligaiile persoanei autorizate
prevzute la art. 20 lit. h) - k);
b) persoanele autorizate mpiedic ori se sustrag de la efectuarea auditului;
c) nu se face dovada soluionrii motivelor care au stat la baza suspendrii, n termenul
comunicat cu aceast ocazie;
d) se constat c persoana autorizat, pe perioada suspendrii, efectueaz lucrri n
domeniul n care este autorizat;
e) n termen de un an, autorizaia a fost suspendat de dou ori."

C
N
SI
PC

19. Dup articolul 16 se introduc dou noi articole, articolele 16^1 i 16^2, cu
urmtorul cuprins:
"ART. 16^1
(1) Persoana autorizat poate solicita suspendarea autorizaiei pentru o perioad de 6 luni,
preciznd:
a) domeniul de autorizare pentru care se solicit suspendarea;
b) modificrile, indisponibilitile care determin nendeplinirea condiiilor care au stat la
baza autorizrii.
(2) Suspendarea la cerere a autorizaiei se aprob o singur dat ntr-un interval de 2 ani.
(3) Dispoziia de suspendare la cerere a autorizaiei se emite de Centrul Naional, prin
structura de autorizare, i cuprinde atenionarea persoanei autorizate ca n termen de 6 luni de
la comunicare s remedieze modificrile sau indisponibilitile care au stat la baza
suspendrii.
(4) Dispoziia de suspendare se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob
de ctre eful Centrului Naional.
(5) Dispoziia de suspendare se ntocmete n 3 exemplare, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii solicitrii la Centrul Naional, i se comunic n termen de 5 zile de la data
ntocmirii acesteia:
a) persoanei autorizate;
b) inspectoratului pentru situaii de urgen judeean, respectiv al municipiului Bucureti,
dup caz.
(6) Suspendarea la cerere a autorizaiei se respinge n cazul n care solicitarea a intervenit
dup:
a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;
b) existena motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevzut la art. 10
alin. (3) lit. b).
(7) La expirarea perioadei prevzute la alin. (1), suspendarea nceteaz dac persoana
autorizat face dovada soluionrii motivelor care au stat la baza suspendrii, prin depunerea
la Centrul Naional a unor documente n acest sens. n caz contrar se procedeaz la retragerea
autorizaiei.
ART. 16^2
(1) Persoana autorizat poate solicita retragerea autorizaiei.
(2) Dispoziia de retragere la cerere a autorizaiei se emite de Centrul Naional, prin
structura de autorizare.
(3) Dispoziia de retragere se vizeaz de ctre eful structurii de autorizare i se aprob de
ctre eful Centrului Naional.
(4) Dispoziia de retragere se ntocmete n 3 exemplare, n termen de 10 zile de la data
nregistrrii solicitrii la Centrul Naional i se comunic n termen de 5 zile de la data
ntocmirii acesteia:
a) persoanei autorizate;
b) inspectoratului pentru situaii de urgen judeean, respectiv al municipiului Bucureti,
dup caz.
(5) Retragerea la cerere a autorizaiei se respinge n cazul n care solicitarea a intervenit
dup:
a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;
b) existena motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevzut la art. 10
alin. (3) lit. b).
(6) Prevederile art. 16 se aplic n mod corespunztor."

C
N
SI
PC

20. La articolul 17 alineatul (2), dup litera c) se introduce o nou liter, litera d), cu
urmtorul cuprins:
"d) dovada achitrii contravalorii prestrilor de servicii efectuate de ctre Centrul
Naional."
21. La articolul 17, dup alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5),
cu urmtorul cuprins:
"(3) Preschimbarea fiecrei autorizaii se realizeaz contra cost, tariful stabilit fiind n
cuantum de 50% din tariful de autorizare prevzut la art. 3.
(4) Achitarea contravalorii prestrilor de servicii privind analizarea cererii i a
documentaiei aferente depuse n vederea preschimbrii autorizaiei se efectueaz dup
ncheierea unui contract ntre solicitant i Centrul Naional.
(5) Prevederile art. 7 alin. (6) se aplic n mod corespunztor."
22. La articolul 18, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Persoanele autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului
Economic European pot s efectueze lucrrile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor,
prevzute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent n Romnia numai dup notificarea
prealabil a Centrului Naional, conform anexei nr. 11. Notificarea trebuie nsoit de
urmtoarele documente:
a) actul de nregistrare la oficiul registrului comerului, n copie;
b) autorizaia emis de statul emitent, n copie;
c) lista cu personalul de specialitate care deine certificate de competen profesional
corespunztoare, semnat i tampilat de persoana autorizat;
d) certificate de competen profesional sau documente similare emise de autoriti dintrun stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, n copie;
e) autorizaie echivalent ca scop cu autorizaia emis de Inspecia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea
activitilor de supraveghere tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i reparare la
butelii destinate stingerii incendiilor, n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea
lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu excepia celor
care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser, n copie."
23. La articolul 19, dup alineatul (1) se introduc dou noi alineate, alineatele (2) i
(3), cu urmtorul cuprins:
"(2) n cazul n care se constat efectuarea lucrrilor n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor de ctre persoane autorizate stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaiului Economic European fr notificarea prealabil a Centrului Naional conform art.
18 alin. (1) sau (2) sau efectuarea lucrrilor neconforme, se va proceda la informarea
autoritilor competente din statul membru n cauz prin intermediul Sistemului de informare
n cadrul pieei interne.
(3) n cazul n care persoanele autorizate de ctre Centrul Naional efectueaz lucrri
neconforme ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European
sau nu respect condiiile impuse de respectivul stat membru, se procedeaz la suspendarea
i/sau retragerea autorizaiei, n condiiile cap. IV."
24. Articolul 20 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 20
Persoanele autorizate au urmtoarele obligaii:
a) s menin condiiile care au stat la baza autorizrii, pe toat durata existenei
autorizaiei;

C
N
SI
PC

b) s comunice n scris Centrului Naional modificrile survenite n oricare dintre


condiiile care au stat la baza autorizrii, n termen de 10 zile de la data producerii acestora,
prin transmiterea de documente actualizate;
c) s certifice calitatea ignifugrii efectuate prin rapoarte de ncercare eliberate de ctre un
laborator acreditat, n condiiile legii, n cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea
lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile;
d) s asigure ntocmirea i inerea la zi a evidenei lucrrilor efectuate, n registre speciale,
conform modelelor prevzute n anexele nr. 12 - 16;
e) s transmit structurii specializate de supraveghere a pieei, n termen de 15 zile de la
data primirii notificrii privind necesitatea prezentrii nscrisurilor pentru produsele utilizate
la efectuarea lucrrilor autorizate, respectiv declaraii de conformitate CE, declaraii de
performan sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau,
dup caz, agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau
notificri la Centrul Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din
domeniul nereglementat (voluntar);
f) s pun la dispoziia beneficiarului copii de pe nscrisurile pentru produsele utilizate la
efectuarea lucrrilor autorizate, respectiv declaraii de conformitate CE, declaraii de
performan sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau,
dup caz, agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau
notificri la Centrul Naional, pentru produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European pentru produsele din
domeniul nereglementat (voluntar);
g) s efectueze lucrrile n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare, inclusiv ale
normativelor/normelor tehnice/reglementrilor tehnice specifice aprobate potrivit legii,
respectiv ale specificaiei tehnice a productorului;
h) s asigure/permit accesul necondiionat al auditorilor n spaiile n care se efectueaz
sau au fost efectuate lucrri n domeniile prevzute la art. 1 alin. (2);
i) s efectueze lucrrile numai cu personal de specialitate;
j) s efectueze lucrrile numai cu produse care dein marcajul CE de conformitate,
declaraii de conformitate CE, declaraii de performan sau agremente tehnice europene
pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente tehnice n construcii,
certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la Centrul Naional, pentru produsele
comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);
k) s ncredineze lucrrile n domeniul n care sunt autorizate, atunci cnd nu procedeaz
la efectuarea propriu-zis a acestora, numai ctre persoane autorizate, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare."
25. Articolul 25 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 25
(1) Listele cu persoanele autorizate, precum i cele crora li s-a suspendat/retras autorizaia
se afieaz i se actualizeaz pe site-ul oficial al Inspectoratului General i al Centrului
Naional i/sau se public n publicaii de specialitate.
(2) Listele cu persoanele autorizate stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau
al Spaiului Economic European care efectueaz lucrri n domeniul aprrii mpotriva
incendiilor, prevzute la art. 1 alin. (2), n regim transfrontalier/cu caracter permanent n
Romnia se afieaz i se actualizeaz pe site-ul oficial al Inspectoratului General i al
Centrului Naional i/sau se public n publicaii de specialitate."

C
N
SI
PC

26. Articolul 26 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 26
Procedura de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor poate fi ndeplinit prin intermediul punctului de contact unic
electronic, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010."
27. n tot cuprinsul metodologiei, termenul "personal" se nlocuiete cu sintagma
"personal de specialitate".
28. Anexele nr. 2 - 4 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3, care fac parte
integrant din prezentul ordin.
29. Dup anexa nr. 5 se introduce o nou anex, anexa nr. 5^1, care are coninutul
prevzut n anexa nr. 4, care face parte integrant din prezentul ordin.
30. Anexele nr. 8 i 14 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 5 i 6, care fac parte
integrant din prezentul ordin.
31. n tot cuprinsul anexelor, sintagmele "nregistrat la oficiul registrului
comerului cu nr." i "nregistrat la registrul comerului cu nr." se nlocuiesc cu
sintagma "numr de ordine n registrul comerului".
32. n tot cuprinsul anexelor nr. 12, 13, 15 i 16, sintagma "semntura
responsabilului cu execuia" se nlocuiete cu sintagma "numele, prenumele i
semntura personalului de specialitate responsabil cu efectuarea propriu-zis a
lucrrii".
33. n tot cuprinsul anexelor nr. 12, 13, 15 i 16, nota se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"NOT:
Registrul de eviden va fi ntocmit pe suport hrtie, numerotat i nregistrat."
ART. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. III
Prezentul ordin intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

Bucureti, 16 iulie 2014.

ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la metodologie)
Lista codurilor CAEN
Domeniul de autorizare
Proiectarea sistemelor i instalaiilor
de semnalizare, alarmare i alertare
n caz de incendiu
Instalarea i ntreinerea sistemelor i
instalaiilor de semnalizare, alarmare
i alertare n caz de incendiu
Proiectarea sistemelor i instalaiilor
de limitare i stingere a incendiilor

Coduri CAEN
7112 Activiti de inginerie i
consultan tehnic legate de
acestea
4321 Lucrri de instalaii electrice

C
N
SI
PC

7112 Activiti de inginerie i


consultan tehnic legate de
acestea
Instalarea i ntreinerea sistemelor i 4322 Lucrri de instalaii sanitare,
instalaiilor de limitare i stingere a
de nclzire i de aer condiionat
incendiilor, cu excepia celor care
conin anumite gaze fluorurate cu
efect de ser
Termoprotecie cu vopsele
4329 Alte lucrri de instalaii
termospumante/produse de torcretare pentru construcii
Ignifugarea materialelor
4329 Alte lucrri de instalaii
combustibile
pentru construcii
ntreinerea instalaiilor speciale din 4520 ntreinerea i repararea
autovehiculelor
compunerea autospecialelor
7120 Activiti de testri i
destinate aprrii mpotriva
analize tehnice
incendiilor
3311 Repararea articolelor
Verificarea, rencrcare i reparare
stingtoare de incendiu, cu excepia fabricate din metal
celor care conin anumite gaze
4675 Comer cu ridicata al
fluorurate cu efect de ser
produselor chimice
4778 Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
7120 Activiti de testri i
analize tehnice
Proiectarea sistemelor i instalaiilor 7112 Activiti de inginerie i
de ventilare pentru evacuarea
consultan tehnic legate de
fumului i gazelor fierbini, cu
acestea
excepia celor de tip naturalorganizat
Instalarea i ntreinerea sistemelor i 4321 Lucrri de instalaii electrice
instalaiilor de ventilare pentru
4322 Lucrri de instalaii sanitare,
evacuarea fumului i gazelor
de nclzire i de aer condiionat
fierbini

ANEXA 2
(Anexa nr. 3 la metodologie)
Lista cu ocupaiile specifice
Domeniul de autorizare

Inginer sisteme de securitate / 215222


(214438)
i/sau
Tehnician pentru sisteme i instalaii de
semnalizare, alarmare i alertare n caz
de incendiu / 742105 (724205)

C
N
SI
PC

Proiectarea sistemelor i instalaiilor de


semnalizare, alarmare i alertare n caz
de incendiu
Instalarea i ntreinerea sistemelor i
instalaiilor de semnalizare, alarmare i
alertare n caz de incendiu

Ocupaia/Cod COR
(Cod COR valabil pn la 31.12.2011)
Proiectant sisteme de securitate /
215119 (214319)

i/sau

Tehnician pentru sisteme de detecie,


supraveghere video, control acces /
352130 (313210)

Proiectarea sistemelor i instalaiilor de


limitare i stingere a incendiilor
Instalarea i ntreinerea sistemelor i
instalaiilor de limitare i stingere a
incendiilor, cu excepia celor care conin
anumite gaze fluorurate cu efect de ser
Termoprotecie cu vopsele
termospumante/produse de torcretare
Ignifugarea materialelor combustibile
ntreinerea instalaiilor speciale din
compunerea autospecialelor destinate
aprrii mpotriva incendiilor

Proiectant sisteme de securitate /


215119 (214319)
Tehnician pentru sisteme i instalaii de
limitare i stingere a incendiilor /
742106 (724206)

Verificarea, rencrcare i reparare


stingtoare de incendiu, cu excepia celor
care conin anumite gaze fluorurate cu
efect de ser
Proiectarea sistemelor i instalaiilor de
ventilare pentru evacuarea fumului i
gazelor fierbini, cu excepia celor de tip
natural-organizat
Instalarea i ntreinerea sistemelor i
instalaiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului i gazelor fierbini

Operator n verificare, rencrcarea i


repararea stingtoarelor de incendiu /
723306 (723305)

Operator termoprotecie / 713105


(714109)
Ignifugator / 713104 (714107)
Operator n verificare ntreinerea i
repararea autospecialelor destinate
aprrii mpotriva incendiilor / 723308
(723307)

Proiectant sisteme de securitate /


215119 (214319)

Operator n verificarea, ntreinerea i


repararea instalaiilor speciale de
prevenire i stingere a incendiilor /
742104 (724204)

ANEXA 3
(Anexa nr. 4 la metodologie)
LISTA CU MIJLOACELE TEHNICE DIN DOTARE

C
N
SI
PC

1. Pentru efectuarea lucrrilor de instalare i ntreinere a sistemelor i instalaiilor


de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu
1.1. Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse - etalonat cel puin pentru:
tensiune electric (12 i 24 V cc, 220 V ca), intensitate electric (0 - 10 A cc) i rezisten
electric (100 - 1 M)
1.2. Truse de scule de tip electronist, electrician
1.3. Main de gurit portabil
1.4. Scar, schel
1.5. Laptop
1.6. Echipamente i dispozitive de verificare/testare a detectoarelor de incendiu
2. Pentru efectuarea lucrrilor de instalare i ntreinere a sistemelor i instalaiilor
de limitare i stingere a incendiilor, cu excepia celor care conin anumite gaze
fluorurate cu efect de ser
2.1. Compresor
2.2. Pomp hidraulic - minimum 100 bari
2.3. Manometru de control - etalonat (0 - 100 bari)
2.4. Aparat de cntrit - minimum 100 kg, cu precizie 500 g sau mai ridicat - verificat
metrologic/etalonat
2.5. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
2.6. Main de gurit portabil
2.7. Truse de scule tip lcturie, electrician
2.8. Polizor
2.9. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv
2.10. Truse de chei fixe, inelare
3. Pentru efectuarea lucrrilor de termoprotecie cu vopsele termospumante
3.1. Instalaie de sablare
3.2. Instalaie de aplicare a vopselelor termospumante
3.3. Set duze
3.4. Aparat de msur i control pentru determinarea aderenei grundului - etalonat
3.5. Aparat electronic de msurat grosimea stratului uscat de vopsea - etalonat
3.6. Aparat de msur i control pentru determinarea umiditii i temperaturii suprafeei
metalului - etalonat
3.7. Dispozitiv de msurat grosimea stratului umed
3.8. Etaloane pentru grade de curare
3.9. Dispozitive pentru pregtirea suprafeei-suport - perii mecanice, manuale
4. Pentru efectuarea lucrrilor de termoprotecie cu produse de torcretare
4.1. Instalaie de aplicare a produsului de torcretare
4.2. Aparat de msurat umiditatea i temperatura suprafeei metalului - etalonat
4.3. Aparat de msurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare
4.4. Dispozitiv de msurare a aderenei stratului uscat
4.5. Dispozitive pentru pregtirea suprafeei-suport - perii mecanice, manuale
5. Pentru efectuarea lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile
5.1. Instalaie de aplicare a vopselelor - compresor

C
N
SI
PC

5.2. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari)


5.3. Aparat de cntrit - minimum 10 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicat - verificat
metrologic/etalonat
5.4. Aparat de msurat umiditatea lemnului (umidometru) - etalonat
5.5. Aparat de msurat umiditatea i temperatura aerului (termohigrometru) - etalonat
5.6. Dispozitive pentru pregtirea suprafeei-suport - perii mecanice, manuale
6. Pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor
de incendiu, cu excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser
6.1. Instalaie de aplicare a vopselelor - compresor
6.2. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari)
6.3. Aparat de cntrit - minimum 20 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicat - verificat
metrologic/etalonat
6.4. Aparat de cntrit - minimum 200 kg, cu precizie 400 g sau mai ridicat - verificat
metrologic/etalonat
6.5. Truse de chei fixe, inelare
6.6. Cilindru gradat pentru ap, spumant
7. Pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere a instalaiilor speciale din compunerea
autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor
7.1. Macara rulant sau palan de cel puin 5 t/f - verificat ISCIR
7.2. Instalaie de aplicare a vopselelor - compresor
7.3. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari)
7.4. Trus mecanic auto
7.5. Trus electric auto
7.6. Utilaje pentru prelucrri prin achiere (strung, frez, main de gurit, polizor)
7.7. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8. Pentru efectuarea lucrrilor de instalare i ntreinere a sistemelor i instalaiilor
de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini
8.1. Compresor
8.2. Manometru de control - etalonat (0 - 10 bari, clas de precizie 1,6)
8.3. Aparat de msur i control pentru msurarea nivelului de zgomot i vibraii sonometru/dozimetru pentru zgomot, clas de precizie 2 dB - etalonat
8.4. Aparat de msur i control pentru msurarea debitului - debitmetru/rotametru/tub
Pitot-Prandtl/contor, clas de precizie 1,0
8.5. Aparat de msur i control pentru msurarea temperaturii termometru/termocuplu/termorezisten, clas de precizie 0,5
8.6. Aparat de msur i control pentru msurarea dimensiunilor (diametre, lungimi,
limi, adncimi, unghiuri, distane, cote de montaj) - ubler, clas de precizie 0,1 mm/rulet,
clas de precizie 1 mm/ablon
8.7. Aparat de msur i control pentru a determina planeitate, pant, orizontalitate,
paralelism - nivel cu bul de aer/nivel cu laser/metru
8.8. Aparat de msur i control pentru msurarea vitezei aerului anemometru/velometru/tub Pitot-Prandtl
8.9. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8.10. Main de gurit portabil
8.11. Truse de scule tip lcturie, electrician
8.12. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv
8.13. Truse de chei fixe, inelare

ANEXA 4
(Anexa nr. 5^1 la metodologie)
Model referat
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN

NESECRET
Exemplar unic
Nr. ____________
Bucureti: data

CENTRUL NAIONAL PENTRU SECURITATE


LA INCENDIU I PROTECIE CIVIL

C
N
SI
PC

APROB
EFUL CENTRULUI NAIONAL

VIZAT
EFUL STRUCTURII DE AUTORIZARE

REFERAT

Prezentul referat este emis pentru


denumirea persoanei
, persoan
juridic/persoan fizic autorizat/ntreprindere individual/ntreprindere familial, cu sediul
n localitatea ........, judeul/sectorul .............., numr de ordine
n Registrul Comerului ............
1. Domeniul pentru care se solicit autorizarea:

2. Referenial: Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 87/2010 pentru


aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare.

3. Documente care nsoesc cererea de autorizare:


a) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comerului
DA
NU
b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile naintea solicitrii autorizrii, de
Oficiul Registrul Comerului n baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului,
republicat din care s reias nregistrarea activitii pentru care se solicit autorizarea,
conform codului CAEN
DA
NU
c) list cu personalul de specialitate semnat i tampilat de solicitant
DA
NU
d) copii de pe certificatul/certificatele de competen profesional
DA
NU
e) list cu mijloacele tehnice din dotare, semnat i tampilat de solicitant, ntocmit
conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de msurare din dotare
DA
NU

f) buletine de verificare metrologic sau certificate de etalonare


Mijloc de msurare Serie, numr BVM
Data emiterii
/ certificat de
etalonare

Termen de
valabilitate

C
N
SI
PC

g) copie de pe autorizaia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie i anexele la


aceasta/acesta/aceasta
DA
NU
h) documente semnate i tampilate de solicitant din care s rezulte perioada de etalonare
stabilit pentru fiecare mijloc de msurare din dotare (procedur, plan de etalonare)
DA
NU
i) procedur de lucru specific activitii pentru care se solicit autorizarea
DA
NU
j) copie de pe autorizaia emis de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitilor de
supraveghere tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i reparare la butelii destinate
stingerii incendiilor, domeniul de volum minim 150 litri i presiune minim 250 bar, tip fluid
minim azot (N2) i bioxid de carbon (CO2)
DA
NU
k) dovada achitrii contravalorii prestrilor de servicii.
DA
NU
4. Concluzii:
n conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare aprobat prin OMAI
nr.87/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, propun:
Cererea de autorizare nregistrat cu numrul . din s fie:

aprobat
Cu eliberarea autorizaiei pe o perioad nedeterminat, cu supraveghere din partea
Centrului Naional i inspectoratelor pentru situaii de urgen judeene, respectiv al
municipiului Bucureti.
respins
Motivele care au stat la baza respingerii:

NTOCMIT
SPECIALIST DIN STRUCTURA DE AUTORIZARE

ANEXA 5
(Anexa nr. 8 la metodologie)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN
Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil/
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ...................................
al Judeului ......................../Municipiului Bucureti

C
N
SI
PC

Vzut
eful centrului naional/inspectorul-ef,
.........................................
(semntur)
LS
Vizat
eful structurii de autorizare/adjunctul inspectorului-ef,
...........................................................
(semntur)

REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. ........... din ...............

n data de/perioada ...................., domnul/doamna ......................................................


(numele i prenumele)
auditor din Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil/Inspectoratul
pentru Situaii de Urgen ............................... al Judeului .........................../Municipiului
Bucureti i
domnul/doamna ....................................., avnd funcia de ............................................,
(numele i prenumele)
n
calitate
de
reprezentant
legal/mputernicit,
i
domnul/doamna
................................................................., n calitate de personal de specialitate
(numele i prenumele)
din partea ..............................., cu sediul n localitatea .............................., str. .........................
nr. .........., bl. ....., sc. ....., ap. ..........., judeul/sectorul ...................., telefon/fax ......................,
e-mail ................................, care efectueaz lucrri de ........................, n baza Autorizaiei
seria ...... nr. ................... din ..................., am procedat la verificarea condiiilor tehnicoorganizatorice i a lucrrilor efectuate/n curs de efectuare pentru ndeplinirea cerinelor
obligatorii cuprinse n Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaz lucrri n
domeniul aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i
internelor nr. 87/2010, cu modificrile i completrile ulterioare (metodologie), i am
constatat urmtoarele:
- personalul de specialitate:
Numele i prenumele, numrul certificatului de competen profesional, ocupaia pentru
care deine certificat, denumirea furnizorului de formare profesional i data eliberrii
certificatului .................
- mijloacele tehnice din dotare:

C
N
SI
PC

Mijloacele tehnice din dotare ..............................(Se vor preciza mijloacele tehnice din
dotare, seriile sau numerele de inventar ale acestora) corespund/nu corespund cu cele din
lista cu mijloacele tehnice precizat n anexa nr. 4 la metodologie, n funcie de domeniul de
autorizare;
Buletine de verificare metrologic/certificate de etalonare pentru
.............................................................................;
(Se vor preciza mijloacele tehnice de msurare, seriile acestora, numerele i data emiterii
buletinelor de verificare metrologic/certificatelor de etalonare, emitentul, perioada stabilit
pentru etalonare.)
- exist/nu exist documente semnate i tampilate din care s rezulte perioada de
etalonare stabilit pentru fiecare mijloc de msurare din dotare (procedur, plan de
etalonare);
- exist/nu exist procedur de lucru specific activitii, semnat i tampilat;
- autorizaie emis de Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitilor de supraveghere
tehnic la umplere, verificare tehnic periodic i reparare la butelii destinate stingerii
incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri i presiune minimum 250 bari, tip fluid
minimum azot (N2) i bioxid de carbon (CO2), n cazul persoanelor autorizate pentru
efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, cu
excepia celor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser:
..........................................................................
(Se vor preciza numrul autorizaiei, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate,
domeniul de volum, presiune i tipul de fluid autorizat.)
- rapoarte de ncercare eliberate de ctre un laborator acreditat, n condiiile legii, n cazul
persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile:
..........................................................................
(Se vor preciza numerele i data emiterii rapoartelor de ncercare, denumirea laboratorului
acreditat, n condiiile legii, beneficiarul lucrrii, denumirea i adresa obiectivului)
- exist/nu exist registru de eviden a lucrrilor ntocmit conform anexelor nr. 12 - 16 la
metodologie, dup caz, i este/nu este inut la zi;
- sunt/nu sunt puse la dispoziia beneficiarului copii de pe nscrisurile pentru produsele
utilizate la efectuarea lucrrilor autorizate, respectiv declaraii de conformitate CE, declaraii
de performan sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat
sau, dup caz, agremente tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau
notificri la Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil, pentru
produsele comercializate n mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al
Spaiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar).
Au fost verificate lucrrile efectuate la urmtoarele obiective:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
Constatri n urma verificrii lucrrilor: (elemente componente ale instalaiilor, precum i
existena, integritatea i funcionarea acestora; echipamentele/produsele/reperele/substanele
utilizate; existena i inerea la zi a registrelor cu ntreinerea periodic a instalaiilor aflate la
beneficiarii lucrrilor; calitatea/aspectul lucrrilor; stingtoarele de incendiu verificate,
rencrcate sau reparate i produsele de stingere utilizate pentru fiecare dintre acestea;
etichete aplicate pe stingtoarele de incendiu care conin toate elementele de identificare;
documente de provenien, declaraii de conformitate CE, declaraii de performan sau

C
N
SI
PC

agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente
tehnice n construcii, certificate pentru introducerea pe pia sau notificri la Centrul
Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil, pentru produsele comercializate n
mod legal ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European,
pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), pentru toate reperele i substanele
utilizate la efectuarea lucrrilor autorizate; personalul/personalul de specialitate participant la
efectuarea lucrrilor; alte constatri)
..........................................................................
Prezentul referat de supraveghere s-a ncheiat n 3 exemplare, distribuite dup cum
urmeaz:
- un exemplar la Centrul Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil;
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen ................ al Judeului
................../Municipiului Bucureti;
- un exemplar la .........................................................
(denumirea persoanei auditate)
Auditor,
............................
(semntur)

Am luat cunotin.
...................................
(semntur i tampil din partea persoanei auditate)

ANEXA 6
(Anexa nr. 14 la metodologie)

- Model -

REGISTRU DE EVIDEN
a lucrrilor de proiectare, instalare i ntreinere a sistemelor i instalaiilor de
semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu/sistemelor i instalaiilor de
limitare i stingere a incendiilor, cu excepia celor care conin anumite gaze fluorurate
cu efect de ser/sistemelor i instalaiilor de ventilare pentru evacuarea fumului i
gazelor fierbini

Nr.
crt.

Date de
identificare
ale
beneficiarului

Descrierea
sistemului /
instalaiei
(componente)

Contract
(numr i
dat)

Data
nceperii
lucrrii

Data
finalizrii
lucrrii

Garania
acordat
lucrrii

Numele,
prenumele i
semntura
personalului de
specialitate
responsabil cu
efectuarea
propriu-zis a
lucrrii

NOT:
Registrul de eviden va fi ntocmit pe suport hrtie, numerotat i nregistrat. Registrul de
eviden se pstreaz n mod distinct, pentru fiecare categorie de lucrri n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, n cazul persoanelor autorizate pentru mai multe domenii de
autorizare.
---------------