Sunteți pe pagina 1din 21

004/2008 Hermes Business Campus

Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania


Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 1 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII INCENDIU
1. DATE GENERALE.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Denumire obiectiv
Date despre constructie
Amplasament
Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate
Faza de proiectare
Obiectul proiectului

2. DATE DE CALCUL / BAZE DE PROIECTARE


2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Baze de proiectare
Instalatia de hidranti interiori compartimente supraterane
Instalatia de hidranti interiori compartimente subterane
Instalatia de hidranti exteriori
Instalatia de sprinklere

3. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Hidranti de incendiu interiori supraterani


Hidranti de incendiu interiori subterani
Hidranti de incendiu exteriori
Sprinklere
Rezervorul de inmagazinare a apei pentru incendiu

4. PRODUSE
4.1.
4.2.

Conducte
Protectia impotriva coroziunilor

5. NORME SI STANDARDE DE REFERINTA


6. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRANSMITERII ZGOMOTELOR
7. VERIFICARI SI CERINTE DE CALITATE
Conducte de apa incendiu
7.1.
7.2.
Inlaturarea defectiunilor
7.3.
Punerea in functiune la presiunea de regim
7.4.
Receptia generala a instalatiilor

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 2 of 21

1.

DATE GENERALE

1.1

Denumire obiectiv

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

HERMES BUSINESS CAMPUS


Ansamblu cladiri de birouri 4S+P+8E+1E tehnic
1.2. Date despre constructie

Imobilul este o constructie noua, denumita corp C

Regim de inaltime 4S+P+8E+1E tehnic

Destinatie:
SUBSOL 4

SUBSOL 2

- parcaje, ALA, spatii


tehnice, rezerva apa, bazin retentie
- parcaje, anexe, spatii
tehnice, rezerva
apa, bazin retentie
- parcaje, anexe, spatii tehnice

SUBSOL 1

- intrare, parcaje, anexe, spatii tehnice

PARTER

- holuri acces, spatii pentru inchiriat;

ETAJ 1-8

- holuri acces, spatii birouri ;

ETAJ TEHNIC

- centrala termica, centrala frig, centrala


chillere ;

SUBSOL 3

Suprafata desfasurata supraterana totala :


Suprafata desfasurata subterana totala :

Regim de inaltime normala conform P118/99

Categoria de importanta

Clasa de importanta :

Zona de calcul seismic

Grad de rezistenta la foc

26592 m2
12222 m2

C - Normala
II

C
:

II

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 3 of 21

1.3.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Amplasament

B-dul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti


1.4. Beneficiar (investitor)
S.C. NGY PROPERTIERS INVESTMENT S.R.L.
1.5. Proiectantul general al lucrarilor
S.C. West Group Architecture SRL
1.6. Proiectantul de specialitate al lucrarilor
S.C. Pipe Design SRL
1.7

Faza de proiectare

Documentatie pentru faza licitatie


1.8

Obiectul proiectului

Proiectul trateaza urmatoarele instalatii pentru combatere incendiu:

instalatii de hidranti interiori

instalatii de hidranti exteriori

instalatii de sprinklere

instalatii de drencere

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 4 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

2.

DATE DE CALCUL / BAZE DE PROIECTARE

2.1

Baze de proiectare
La baza elaborarii proiectului au stat :

2.2

proiectul de arhitectura

proiectul de structura

tema de proiectare

normativele si standardele de specialitate in vigoare

Instalatia de hidranti interiori compartimente supraterane

Conform NP086,

se va prevedea o instalatie interioara de stingere

incendii cu hidranti interiori care va deservi corpul C de cladire :


Zone protejate:
birouri corp C;
spatii comerciale corp C;
restaurant corp C;
Numarul jeturilor in functiune simultana :
2 x 2.5 l/sec
Timpul normat de functionare :
10 minute
Rezerva de apa necesara :
3,00 m3
Lungimea minima a jetului compact : 6 m

2.3

Instalatia de hidranti interiori compartimente subterane

Conform Scenariului de Securitate la Incendiu,


instalatie interioara de stingere

se va prevedea o

a incendiilor cu hidranti interiori care va

deservi subsolurile 1,2,3,4 si care va raspunde urmatoarelor cerinte :

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 5 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Zone protejate:
parcaje subterane corp C
Numarul jeturilor in functiune simultana :
2 x 2,5 l/sec
Debitul de apa pentru dimensionarea pompelor : se vor considera
in functiune simultana 6x2,5l/s jeturi
Timpul normat de functionare :
60 minute
Rezerva de apa necesara :
Vhsb = 54,00 m3 (se adauga la rezerva pentru hidranti
exteriori si este comuna cu cea a corpului B)
Lungimea minima a jetului compact : 14 m
2.4

Instalatia de hidranti exteriori

Instalatia de hidranti exteriori se va prevedea conform cerintelor


normativului NP 086-05 si va raspunde urmatoarelor cerinte :
Debitul de calcul : 25 l/sec;
Numarul hidrantilor : 5 hidranti Dn80
Timpul de functionare : 180 minute ;
Rezerva de apa necesara : Vhe = 270 m3
2.5

Instalatia de sprinklere

Instalatiile cu sprinklere se vor prevedea in subsolurile cladirii conform


cerintelor normativului NP 086-05.
Sprinklerele se vor amplasa in cele 4 niveluri de subsol.
Capetele de sprinkler se vor monta cu dispersorul in sus iar racordul
acestora la instalatie se va face lateral pentru a evita colmatarea acestora.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 6 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Zone protejate:
parcaje subterane
Intensitatea de stingere :
0.12 l/sec m2
Aria de declansare :
200 m2 in parcaje
Timpul normat de functionare :
60 minute
Rezerva minima de apa:
Vsk =108 m3 (pastrata separat de cea pentru hidranti,
comuna cu cea a corpului B)
Alimentare A.C.S.:
2 conducte dimensionate pentru intreg debitul de calcul, 8
vane ACS deservind cele 4 niveluri subterane de parcaj.

3.

DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1

Hidranti de incendiu interiori compartiment incendiu suprateran

In cadrul proiectului este prevazuta o instalatie interioara de combatere a


incendiilor pentru suprafetele supraterane cu hidranti interiori.
Pentru functionarea in conditii optime de debit si presiune a instalatiei de
combatere a incendiilor cu hidranti interiori supraterani s-a prevazut o statie
de ridicare a presiunii (statie de hidrofor) amplasata la subsolul cladirii
Statiile de hidrofor ce se vor amenaja se vor compune din:
Grup de pompare compus din doua electropompe (una activa si
una de rezerva) cu: tablou de alimentare si automatizare; armaturi
de inchidere si retinere, armaturi de masurare si comanda
(manometru, presostat) ;
O pompa pilot pentru mentinerea presiunii de functionare ;
Dispozitiv pentru scoaterea grupului de pompare de sub tensiune la
lipsa apei din rezervorul de apa

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 7 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Recipient de hidrofor hidropneumatic pentru atenuarea socului


cauzat de pornirea si oprirea pompelor.

Dimensionarea instalatiei de hidranti interiori s-a efectuat in baza NP0862005 privind alimentarea cu apa la constructii civile , astfel pentru stingerea
din interior cu hidranti este necesar un debit de 5 l/s (2x2,5 l/s) asigurat de
doua jeturi in functiune simultana.
Durata teoretica de functionare a hidrantilor interiori este de 10 minute
conform NP086-2005.
Distributia apei in instalatia de hidranti interiori se va face printr-o retea
de distributie inelara, DN 80 mm.
Reteaua de hidranti interiori, distributia principala si legaturile, vor fi
executate cu tevi de otel negre pentru instalatii, STAS 7656. Imbinarea acestor
tevi se va face prin sudura oxiacetilenice, sau prin infiletare cu fitinguri din
fonta maleabila, conf. STAS 402.
Hidrantii interiori se vor amplasa astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie
atins de numarul de jeturi normat, numai de la hidrantii de la nivelul respectiv.
Hidrantii interiori se vor dota conf. prescriptiilor SR EN 671-2, cu:
robinet de hidrant, manual, 2 (DN 50 mm), PN 6 bari ;
tambur rabatabil ;
furtun plat tip C, 50 mm, de 20 m lungime prevazut la capete cu
racorduri gemene tip C DN 50 mm
teava

de

refulare

universala

avand

robinet de

inchidere

si

comutator jet compact sau pulverizat.Presiunea la teava de


refulare va fi minimum 2,5 bari si maximum 4,0 bari.
Robinetii hidrantilor se vor monta la inaltimea de 1,50 m de la cota finita
a pardoselii.
Marcarea hidrantilor se va face prin inscriptionarea geamului si prin
iluminat de siguranta.
Distributia in instalatia de hidranti se va realiza prin conducte orizontale
DN 80 mm montate la plafon subsol 2 si verticale DN 65 montate prin ghene.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 8 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Traseele conductelor de incendiu vor fi montate la distante normate de I


7-2000 fata de instalatiile electrice.
In capatul coloanelor de hidranti si in punctele cele mai inalte ale
instalatiei se vor prevedea desaerisitoare automate.
Se vor prevedea, de asemenea, manometre cu robinete de control
pentru masurarea presiunii, in punctele dezavantajate ale instalatiei.
Conductele pentru hidranti nu se vor izola anticondens. Se vor prevedea
izolatii anticorozive prin grundiure si vopsire.
Conductele

de

incendiu

care

traverseaza

pasajele

de

circulatie

neincalzite, se vor proteja contra inghetului cu cablu incalzitor antiinghet. De


asemenea legaturile la hidrantii amplasati in aceste zone se vor proteja cu
cablu incalzitor antiinghet.
La hidranti la care presiunea depaseste 6 bar se vor prevedea diafragme
pentru reducerea presiunii in regim dinamic.
Refularea grupului de pompare la reteaua de distributie se realizeaza prin
intermediul unui distribuitor dotat cu un racord DN 80 catre exterior legat la un
camin tip B sau la un racord tip B pentru alimentarea directa a pompelor
mobile (STAS 9342).

3.2

Hidranti de incendiu interiori compartiment incendiu subterani


In cadrul proiectului este prevazuta o instalatie de combatere a

incendiilor pentru suprafetele subterane cu hidranti interiori care va deservi


cele 4 etaje de subsol, conform scenariului de securitate la incendiu.
Pentru functionarea in conditii optime de debit si presiune a instalatiei de
combatere a incendiilor cu hidranti interiori subterani s-a prevazut o statie de
ridicare a presiunii (statie de hidrofor) amplasata la subsolul cladirii
Statia de hidrofor ce se va amenaja se va compune din:
Grup de pompare compus din doua electropompe (una activa si
una de rezerva) cu: tablou de alimentare si automatizare; armaturi
de inchidere si retinere, armaturi de masurare si comanda
(manometru, presostat) ;
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 9 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

O pompa pilot pentru mentinerea presiunii de functionare ;


Dispozitiv pentru scoaterea grupului de pompare de sub tensiune la
lipsa apei din rezervorul de apa
Recipient de hidrofor hidropneumatic pentru atenuarea socului
cauzat de pronirea si oprirea pompelor.
Statia de hidrofor este deja amenajata, ea deservind si
hidrantii interiori subterani aferenti nivelelor de parcaj corp
B

Dimensionarea instalatiei de hidranti interiori subterani s-a efectuat


astfel incat pentru stingerea din interior este necesar un debit de 5 l/s (2x2,5
l/s) asigurat de doua jeturi in functiune simultana dar instalatia a fost
dimensionata pentru a asigura un debit de 3x5l/s luand in considerare
posibilitatea functionarii a mai multor hidranti interiori.
Durata teoretica de functionare a hidrantilor interiori este de 60 minute.
Distributia apei in instalatia de hidranti interiori se va face printr-o retea
de distributie arborescenta, DN 80 mm.
Reteaua de hidranti interiori, distributia principala si legaturile, vor fi
executate cu tevi de otel negre pentru instalatii, STAS 7656. Imbinarea acestor
tevi se va face prin sudura oxiacetilenice, sau prin infiletare cu fitinguri din
fonta maleabila, conf. STAS 402.
Hidrantii interiori se vor amplasa astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie
atins de numarul de jeturi normat, numai de la hidrantii de la nivelul respectiv.
Hidrantii interiori se vor dota conf. prescriptiilor SR EN 671-2, cu:
robinet de hidrant, manual, 2 (DN 50 mm), PN 6 bari ;
tambur rabatabil ;
furtun plat tip C, 50 mm, de 20 m lungime prevazut la capete cu
racorduri gemene tip C DN 50 mm
teava

de

refulare

universala

avand

robinet de

inchidere

comutator jet compact sau pulverizat.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

si

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 10 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Presiunea la teava de refulare va fi minimum 2,5 bari si maximum 4,0


bari.
Robinetii hidrantilor se vor monta la inaltimea de 1,50 m de la cota finita
a pardoselii.
Marcarea hidrantilor se va face prin inscriptionarea geamului si prin
iluminat de siguranta.
Distributia in instalatia de hidranti se va realiza prin conducte orizontale
si verticale, DN 80 montate la plafon subsol 4 si prin ghene verticale.
Traseele conductelor de incendiu vor fi montate la distante normate de I
7-2000 fata de instalatiile electrice.
In capatul coloanelor de hidranti si in punctele cele mai inalte ale
instalatiei se vor prevedea desaerisitoare automate.
Se vor prevedea, de asemenea, manometre cu robinete de control
pentru masurarea presiunii, in punctele dezavantajate ale instalatiei.
Conductele pentru hidranti nu se vor izola anticondens. Se vor prevedea
izolatii anticorozive prin grundiure si vopsire.
Conductele

de

incendiu

care

traverseaza

pasajele

de

circulatie

neincalzite, se vor proteja contra inghetului cu cablu incalzitor antiinghet. De


asemenea legaturile la hidrantii amplasati in aceste zone se vor proteja cu
cablu incalzitor antiinghet.
La hidranti la care presiunea depaseste 6 bar se vor prevedea diafragme
pentru reducerea presiunii in regim dinamic.
Refularea grupului de pompare la reteaua de distributie se realizeaza prin
intermediul unui distribuitor dotat cu un racord DN 80 catre exterior legat la un
camin tip A sau racord tip B pentru alimentarea directa a pompelor mobile
(STAS 9342).

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 11 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

3.3 Hidranti de incendiu exteriori


In cadrul proiectului este prevazuta o instalatie exterioara de
combatere a incendiilor cu hidranti exteriori.
Pentru functionarea in conditii optime de debit si presiune a instalatiei de
combatere a incendiilor cu hidranti exteriori s-a prevazut o statie de ridicare a
presiunii (statie de hidrofor) amplasata la subsolul cladirii
Statia de hidrofor ce se va amenaja se va compune din:
Grup de pompare compus din doua electropompe (una activa si
una de rezerva) cu: tablou de alimentare si automatizare; armaturi
de inchidere si retinere, armaturi de masurare si comanda
(manometru, presostat) ;
O pompa pilot pentru mentinerea presiunii de functionare ;
Dispozitiv pentru scoaterea electropompei de sub tensiune la lipsa
apei din rezervorul de apa
Recipient de hidrofor hidropneumatic pentru atenuarea socului
cauzat de pornirea si oprirea pompelor.
Statia de hidrofor este deja amenajata, ea deservind si
hidrantii exteriori aferenti corpului B
Dimensionarea instalatiei de hidranti exteriori s-a efectuat in baza
NP086-2005 privind alimentarea cu apa la constructii

civile , astfel

pentru

stingerea din exterior cu hidranti exteriori este necesar un debit de 25 l/s .


Durata teoretica de functionare a hidrantilor exteriori este de 180
minute.
Distributia apei in instalatia de hidranti exteriori se va face printr-o retea
de distributie inelara, DN 150 mm, pozata in pamant sub adancimea de inghet:
1m.
Reteaua de hidranti exteriori, distributia principala si legaturile, vor fi
executate cu tevi din polietilena de inalta densitate ingropate si OL pentru cele

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 12 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

aflate in interiorul cladirii. Imbinarea acestor tevi se va face prin electrofuziune


avand presiunea nominala de lucru de maxim 16 bar.
Hidrantii exteriori se vor amplasa la minimul 5 m de orice cladire si
maxim 120 m intre ei.
Hidrantii exteriori se vor dota conf. prescriptiilor STAS 695, cu:
Racord fix tip B + Racord infundat tip B : 2 buc ;
Presgarnitura + Bucse de presiune montate in corpul hidrantului cu
acces prin capac de manevra ;
Racord fix tip A + Racord infundat tip A : 1 buc ;
Ventil de inchidere.

3.4 Sprinklere
In cadrul proiectului este prevazuta o instalatie interioara de
combatere a incendiilor in subsoluri cu sprinklere.
Pentru functionarea in conditii optime de debit si presiune a instalatiei de
combatere a incendiilor cu sprinklere s-a prevazut o statie de ridicare a
presiunii (statie de hidrofor) amplasata la subsolul cladirii
Statia de hidrofor ce se va amenaja se va compune din:
Grup de pompare compus din doua electropompe (una activa si
una de rezerva) cu: tablou de alimentare si automatizare; armaturi
de inchidere si retinere, armaturi de masurare si comanda
(manometru, presostat) ;
Dispozitiv pentru scoaterea electropompei de sub tensiune la lipsa
apei din rezervorul de apa
Recipient de hidrofor hidropneumatic pentru atenuarea socului
cauzat de pronirea si oprirea pompelor.
Statia de hidrofor este deja amenajata, ea deservind si
instalatia de sprinklere aferenta nivelelor de parcaj corp B
Dimensionarea instalatiei de sprinklere s-a efectuat in baza NP0862005 privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 13 of 21

incendiilor la constructii

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

civile de tip aer-apa, la intensitatea de stingere

0.12l/sec m2 .
Conform prevederilor din standardul SR EN 12845 - 2007, pct. 6.1,
Anexa A, Tabel 12, parcarea inchisa de autoturisme se inscrie in clasa de risc
mediu de incendiu (OH2).
Timpul normat de functionare a sprinklerelor este de 60 minute.
Instalatia cu sprinklere se va imparti in opt sectoare, fiecare fiind
alimentat printr - un ACS propriu.
Cele opt ACS-uri si distribuitorul pe care vor fi montate, se vor amplasa
intr-un spatiu propriu, prevazut la subsolul 2.
In caz de incendiu va fi asigurata semnalizarea intrarii in functiune a
instalatiilor, astfel:
- acustica si optica prin accesoriile ACS - ului: turbina hidrauluica, sonerie si
lampa cu semnalizare intermitenta;
Distributia apei in instalatia de sprinklere se va face printr-o retea de
distributie ramificata.
Reteaua de sprinklere, distributia principala si legaturile, vor fi executate
cu tevi de otel negre pentru instalatii, STAS 7656. Imbinarea acestor tevi se va
face prin sudura oxiacetilenice,sau prin infiletare cu fitinguri din fonta
maleabila, conf. STAS 402.
Se admite intocmirea ofertei tehnico-economice cu tehnologie de
imbinare cu elemente victaulice.
Sprinklerele se vor amplasa la maxim 3,2 m intre ele.
Retelele de distributie vor fi montate cu pante de 2 %o - 5 %o, si vor fi
prevazute in punctele coborate cu robinete de golire, iar in punctele cele mai
inalte sunt montate robinete de inchidere de aerisire si port furtun pentru
spalarea conductelor, precum si stuturi cu robinet si mufa pentru manometre
(in scopul masurarii presiunii).
In punctele cele mai departate de ACS se vor prevedea manometre
pentru controlul presiunii din sistem si robinete de testare.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 14 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Instalatia de sprinklere in aval de ACS, va fi umpluta cu aer la o presiune


maxima de 2bar prin intermediul unui regulator de presiune. Umplerea si
mentinerea presiunii aerului se va realiza cu un compresor de aer dotat cu
rezervor si filtru montat pe priza de aer. In caz de avarie exista un al doilea
compresor de aer dimensionat pentru redundanta 100%. In cazul in care
presiunea aerului in instalatie scade datorita pierderilor de aer din instalatie un
presostat va comanda pornirea automata a compresorului de aer. In cazul in
care presostatul ACS-ului da comanda de pornire a pompelor de sprinkler, se
va da si o comanda de oprire a compresorului de aer care va anula comanda
presostatului de aer.
Compresorul va asigura umplerea instalatiei cu aer in maxim 20 minute.
Refularea grupului de pompare la reteaua de distributie se realizeaza prin
intermediul unui distribuitor dotat cu un racord DN 150 catre exterior legat la
un camin tip A sau doua racorduri tip B pentru alimentarea directa a pompelor
mobile (STAS 9342).

3.5

Rezervorul de inmagazinare a apei pentru incendiu

Rezervorul de apa pentru incendiu este din beton si deserveste toate


instalatiile pentru combaterea incendiilor. Volumul intangibil de apa a acestuia
este separat in foua compartimente ce rezulta din insumarea urmatoarelor
volume de apa:
Primul compartiment :
Pentru hidrantii interiori din comaprtimente subterane :
Vhsb = 54,00 m3
Pentru hidrantii exteriori :
Vhe = 270 m3
Rezulta VRICI = 270 m3 (Volumul primului compartiment al rezervei
intangibile de apa)

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 15 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Al doilea compartiment :
Pentru sprinklere :
Vsk =108 m3
Pentru drencere :
Vdr =30 m3
Rezulta VRICII = Vsk + Vdr = 108 + 30 = 138 m3 (Volumul celui de al
doilea compartiment al rezervei intangibile de apa)
Total rezervoare : VRICI + VRICII = 270+138 = 408 m3
Rezervorul este echipat cu urmatoarele elemente:
Conducta de alimentare cu apa a rezervorului dotata cu vana cu
doua cai motorizata si comandata automat
Conducta de golire dotata cu un robinet de inchidere si racordata la
un grup de pompare submersibil ;
Conducta de preaplin : o piesa etansa de trecere a conductei prin
peretele rezervorului
Conducte de aspiratie ale pompelor:
- sorburi simple;
- robinete de inchidere;
- clapete de sens
Rezervorul

este

deja

amenajat,

acesta

deservind

si

instalatiile pentru combaterea incendiilor aferente corpului


B

4. PRODUSE
4.1. Conducte:
tevi de otel negre asamblate prin sudura pentru instalatia de
hidranti interiori.
polietilena de inalta densitate PN16 cu imbinari prin electrofuziune
PN16

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 16 of 21

4.2

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Protectia impotriva coroziunilor:

Se grunduiesc si vopsesc in 2 straturi conductele din tevi de otel negre


pentru coloanele si legaturile hidrantilor.

5. NORME SI STANDARDE DE REFERINTA


Instalatiile vor trebui sa corespunda prevederilor normelor romanesti:

C-142-85

I-9 - 2013
NTPA-002/97
I - 44-90

C - 56 - 2002
I-12-78
I-27-82

Ordin MLPAT
9/N/15-III-93
Ordin MLPAT
7/N/3.03.93
STAS
1343/11991
STAS 1478/90
STAS 1504/79
STAS 1795/87
STAS 1846-1990
STAS 2051/79
STAS 1504/85
STAS 11368/90
STAS 10702/1/83

Instructiuni
tehnice
pentru
executarea
si
receptionarea termoizolantilor la elementele de
instalatii
Normativ
pentru
proiectarea
si
executarea
Instalatiilor sanitare.
Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor
uzate in retelele de canalizare a centrelor populate.
Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea
instalatiilor sanitare in vederea reducerii pierderilor si
risipei de apa
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de instalatii aferente constructiilor.
Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune
la conductele tehnologice din otel.
Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea
clasei de calitate a imbinarilor sudate la conductele
tehnologice.
Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii
Norme
generale
de
prevenirea
si
stingerea
incendiilor.
Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa
pentru centre populate
Alimentarea cu apa. Constructii civile si industriale
Distante de amplasare a obiectelor sanitare,
armaturilor si accesoriilor
Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de
proiectare.
Determinarea debitelor de apa de canalizare
Hidrant interior pentru cladiri.
Instalatii sanitare-distante de amplasare a obiectelor
sanitare, armaturi si accesorii.
Instalatii sanitare-verificarea funct. vaselor de WC.
Acoperiri protectoare-cond. Tehnice generale.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 17 of 21

STAS 10166/1/77
STAS 2250/73
STAS
STAS
STAS
STAS

9667/74
9154/80
5143/80
5838/80

STAS 10401/1/76
P 118/2013
I1/2000

C.300-94
NP086/2005

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Pregatire mecanica a suprafetelor.


Presiuni nominale, de incercare si de lucru maxim
admisibile.
Incercari lavoare.
Armaturi pentru instalatii-conditii tehnice de calitate.
Armaturi sanitare-conditii de calitate.
Vata minerala si produse din vata minerala-conditii
tehnice generale.
Robinet de reglare cu ventil-conditii speciale de
calitate.
Norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor cu privire la protectia contra incendiilor
Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte
din P.V.C. (prin asimilare si la conducte din alte
materiale plastice)
Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe
durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Normativ
pentru
proiectarea,
executarea
si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor

Toate normativele si standardele la care cele de mai sus fac referire.

6.

Masuri de protectie impotriva transmiterii zgomotelor

Se vor respecta cu strictete toate masurile prevazute in Normativul I 913 si C.125, impotriva transmiterii zgomotelor de la instalatiile sanitare si
incendiu si anume:
bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic
(cauciuc sau pasla 0,3 - 0,8mm);
racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele
hidromecanice;
izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al
agregatelor hidromecanice, de elementele fixe ale constructiei
(pardoseli, socluri din beton, etc.)

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 18 of 21

7.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

VERIFICARI SI CERINTE DE CALITATE

7.1

Conducte de apa incendiu

Conductele de apa pentru incendiu vor fi supuse la urmatoarele incercari:

incercarea de etanseitate la presiune la rece;

incercarea de functionare;

Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de


etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa incendiu va fi egala cu 1,5
x presiunea de regim, indicata in proiect pentru instalatia respectiva de
alimentare cu apa, dar nu mai mare de 12 bar.
Conductele se vor mentine sub presiune, timpul necesar verificarii
tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin de 20 min. Nu se admite
scaderea presiunii.
Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si
se va citi pe un manometru montat pe o pompa care se va amplasa in punctul
cel mai de jos al conductelor.
Incercarea de functionare la apa incendiu se va executa dupa montarea
armaturilor si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim.
Se va verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare
daca apa ajunge la presiunea de utilizare la fiecare punct de consum in parte.
Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum
corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul.
Incercarea de functionare se va efectua avand echipamentele in
functiune conform prevederilor din proiect (statii de ridicare a presinii, pompe
etc.).
La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor,
starea pieselor de sustinere si de fixare, existenta armaturilor de siguranta si
control conform proiect.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 19 of 21

7.2

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Inlaturarea defectiunilor (in caz ca exista pierderi de apa sau aer

peste norma admisa) si refacerea probelor

7.3 Punerea in functiune la presiunea de regim (conf. Normativ I 9-13,


respectiv Normativ I 6-98).

7.4

Receptia generala a instalatiilor

Receptia lucrarilor de instalatii incendiu se efectueaza in conformitate cu


prevederile

normativelor

si

reglementarilor

privind

executia

si

receptia

lucrarilor de constructii si instalatii aferente si anume:


Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia

lucrarilor de

constructii si instalatii aferente, indicativ C.56;


Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si
pneumatice la recipiente, indicativ I.25;
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, nr.273/ 1994.
In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in
conformitate cu prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind
executia

lucrarilor

aferente

precum

si

instructiunilor

de

montaj

ale

producatorului de echipamente.
Se vor avea in vedere in special conditiile tehnice privind:
echiparea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor pentru
stingerea cu apa a incendiilor conform prevederilor din proiect si a
indicatiilor producatorului echipamentelor;
folosirea echipamentelor prevazute in proiect;
respectarea traseelor conductelor;
functionarea normala a echipamentelor din statia de ridicare a
presiunii la parametrii prevazuti;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 20 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

montarea si functionarea corespunzatoare a echipamentelor si a


armaturilor aferente de alimentare cu apa si de scurgere si a
pieselor auxiliare;
rigiditatea

fixarii

elementelor

de

instaltii

de

elementele

de

constructii;
asigurarea dilatarii libere a conductelor;
modul de amplasare al armaturii si aparatelor de reglare, masura si
control si accesibilitatea acestora;
aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor;
calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;
aspectul estetic al instalatiilor.
Din prezentul caiet de sarcini fac parte si standardele si normativele
romanesti si internationale ca si instructiunile privind executia terasamentelor,
a sprijinirii, a montarii tubulaturilor, a lipirii tubulaturilor, probelor de presiune,
protectia muncii pe perioada executiei etc.
Probarea instalatiilor si punerea in functiune se va face in urmatoarea
succesiune a fazelor :
1. Incercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane.
2. Presiunea de proba - apa potabila si incendiu = 1,5 x presiunea de
lucru
3. Succesiunea operatiilor este:
se instaleaza agregatele de pompare a apei in capatul conductei
amplasat mai jos, pe verticala;
la instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere sa fie
refolosita apa la tronsonul urmator;
se monteaza robinetii de golire si de aerisire, ca si aparatele de
masura a presiunii (manometru);
se deschid vanele de dezaerisire;
se umple conducta de apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se
continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare;
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Incendiu Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 21 of 21

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

se noteaza presiunea din 10 in 10 min si se noteaza caderile bruste


de presiune.
4. Incercarea se considerea reusita daca dupa trecerea intervalului de o
ora de la realizarea presiunii de incercare scaderea presiunii in tronsonul
incercat nu depaseste 10 % din presiunea de incercare si nu apar scurgeri
vizibile.
5. In perioadele reci sub 0 C,dupa efectuarea probei, golirea apei se
face imediat.
6. Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces
verbal, care face parte integranta din documentatia necesara la receptia
preliminara si definitiva a conductei.
7. Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie se va executa o
proba generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare.
8. Nu se admit probe pneumatice.

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu


prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte
atestati MTCT.
Orice modificare la prezenta documentatie solicitata de beneficiar sau de
constructor se va face numai cu acordul proiectantului.
Orice modificare a proiectului fara acordul biroului de proiectare
Pipe

Design

si

verificatorului

atestat

elibereaza

de

orice

responsabilitate membrii ce au intocmit documentatia de proiectare.

Intocmit :
Pipe Design SRL
Ing. Laurentiu ONEL

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro