Sunteți pe pagina 1din 35

BORDEROU

PIESE SCRISE Foaie de semnaturi Borderou Memoriu tehnic Breviar de calcul Caiet de sarcini Lista de echipamente Antemasuratoare Program de urmarire a calitatii lucrarilor de executie PIESE DESENATE Instalatii sanitare. Subsol 1. Conducte montate la plafon S01 Instalatii sanitare. Subsol 2. Detaliu S02 Instalatii sanitare. Parter. Conducte montate la plafon S03 Instalatii sanitare. Etaj 1. Conducte montate la plafon S04 Instalatii sanitare. Etaj 9. Conducte montate la plafon S05 Instalatii sanitare. Subsol 1. Detaliu grupuri sanitare si vestiare.S06 Instalatii sanitare. Parter. Detaliu grupuri sanitare si oficiu S07 Instalatii sanitare. Etaj 1. Detaliu grupuri sanitare si oficii S08 Instalatii sanitare. Etaje 2-9. Detalii grupuri sanitare si oficii S09 Instalatii sanitare. Schema coloanelor. Distributie apa S10 Instalatii sanitare. Schema coloanelor. Canalizare menajera S11 Instalatii sanitare. Schema coloanelor. Canalizare pluviala S12 Instalatii sanitare. Schema coloanelor detalii tip. Etaje 1-9 S13 Iunstalatii sanitare. Schema col.gr. sanitare parter si subsol 1 S14 Instalatii sanitare. Statie C.T. preparare apa calda menajera S15 Instalatii incendiu. Plan subsol 2. Statie pompe incendiu S20 Instalatii incendiu. Schema statie pompe incendiu S21 Instalatii incendiu. Plan subsol 2 S22 Instalatii incendiu. Plan subsol 1 S23 Instalatii incendiu. Plan parter S24 Instalatii incendiu. Plan etaj 1 S25 Instalatii incendiu. Plan etaje2-9 S26 Instalatii incendiu. Sch. izometrica Sprinklere subsol 1 si 2 S27 Instalatii incendiu. Sch. izometrica.Sprinklere parter si etaje1-9 S28 Instalatii incendiu. Schema izometrica hidranti S29 Instalatii sanitare. Colectare condens.Plan parter S40 Instalatii sanitare. Colectare condens.Plan etaj 1 S41 Instalatii sanitare. Colectare condens.Plan etaje 29 S41.1 Instalatii sanitare. Colectare condens.Schema coloanelor S42

MEMORIU TEHNIC
Date generale Prezenta lucrare contine descrierea lucrarilor de executie pentru instalatiile sanitare aferente unui cladirii C10, avand destinatia aparthotel din cadrul complexului hotelier, de biroruri si locuinte sector 5, Bucuresti. Cladirea comporta un numar de 70 camere, dispuse cate 8 pe fiecare din nivelurile 1-8 si 6 la etajul 9. La etajul 10 (terasa) se gaseste centrala termica. La parter se gasesc spatii pentru birouri si de alimentatie publica. Cladire are parter si 9 etaje si este amplasata pe un subsol general cu 2 niveluri care deserveste intregul ansamblu. Ansamblul are clasa de importanta C (normala), categoria de importanta II, categoria de pericol de incendiu C si gradu I de rezistenta la foc. In toate etapele de proiectare se vor respecta actele normative referitoare la proiectare si la materiale si produse puse in opera: Legea 10/1995 privind sistemul calitatii in constructii, Legea 50/1991 cu adaugirile ulterioare, privind autorizarea lucrrilor de constructii, - Legea 608/2001 cu adaugirile ulterioare, - Hotarirea de guvern 622/2004 cu completarile din HG 796/2005, - Normativ de proiectare si executie a instalatiilor de incalzire I-13, - Normativ de proiectare si executie a instalatiilor de ventilare I-5, - Normativ de proiectare si executie a instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000Vca si 1500 V cc NP-I7, - Normativ de proiectare si executie a instalatiilor sanitare I-9, - Normativ de proiectare si executie a instalatiilor electrice interioare de curenti slabi I18/1, - Normativ de proiectare si executie a instalatiilor electrice de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmarecontra efractieie I18/2, - Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118, - Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor NP 086-05 Lista nu este restrictiva si se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actelor normative respective. -

INSTALATII SANITARE
1. Date generale Sunt cuprinse urmatoarele capitole: 1. - alimentarea cu apa rece 2. - statie de pompare incendiu si rezervorul de incendiu 3. - statie de hidrofor pentru consum menajer 4. - reele de hidranti de incendiu interiori si exteriori 5. - instalaie de sprinklere in spatiile de parcare 6. instalatie de perdele de drencere 7. - instalaii de preparare a apei calde de consum 8. - reea de distributie a apei reci i calde 9. instalaii de canalizare menajera i pluviala 2. Solutia propusa 2.1. Alimentarea cu apa rece Alimentarea cu apa rece se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a apei. Lucrrile privind bransamentul nu fac obiectul prezentei documentatii, acestea fiind de competena furnizorului, respectiv APA NOVA. Conducta de alimentare a gospodariei de apa, de la caminul de bransament (situat in imediata apropiere a limitei de proprietate) se va executa din teava de polietilena de inalta densitate montata ingropat in pamant pana la intrarea in cladire. Gospodaria de apa se va instala la subsolul 2 si va avea urmatoarele componente: - Statie de hidrofor pentru consum menajer - Statie de pompare pentru combaterea incendiilor - Rezervor de apa pentru combaterea incendiilor 2.2. Statie de pompare pentru combaterea incendiilor Statia de pompare are in componen cate un grup de pompare pentru fiecare dintre retelele distincte de instalatii pentru combaterea incendiilor, respectiv reteaua de hidranti interiori, hidranti exteriori), reteaua de alimentare a perdelelor de drencere si reteaua de sprinklere. a) Hidranti interiori Conform NP 127-2009, art. 154, paragraf (2), instalatia de hidranti interiori trebuie sa asigure 2 jeturi in functiune simultana, timp de 10 minute. Rezerva intangibila de apa pentru combaterea incendiilor cu hidranti interiori este deci de mimimum 3 m3. Grupul de pompare pentru hidrani interiori este alctuit din 2 pompe de puteri egale (una n functiune i una de rezerva), si care asigura debitul i presiunea necesare pentru functionarea n condiii corespunztoare a hidranilor (Q=5 l/s, H=80 mCA).. Pompele sunt instalate pe un asiu comun, prevzut cu un distribuitor pe conducta de aspiratie i un colector pe conducta de refulare. Distribuitorul de aspiraie va fi racordat la un sorb cu ventil montat n rezervor. Grupul de pompare va fi prevazut cu un recipient hidropneumatic cu membrana, avnd un volum de 200 l (n concordanta
3

cu prevederile furnizorului de echipamente). De la grupul de pompare conducta se ramifica, una dintre ramuri fiind destinata hidrantilor din subsol, cea de a doua fiind destinata hidrantilor din partea supraterana a cladirii. Intrucat subsolul nu este incalzit, pentru a se preveni inghetarea apei in conducte, pe ramura care alimenteaza subsolul, pe ramura care deserveste hidrantii din subsol, la iesirea din statia de pompare, se va monta un robinet cu actionare electrica. Acest robinet va fi actionat prin buton, de la fiecare din hidrantii din subsol, precum si de la dispeceratul de incendiu, situat la receptia hotelului. b) Hidranti exteriori Rezerva intangibila de apa pentru combaterea incendiilor cu hidranti exteriori trebuie s asigure functionarea instalaiei timp de minimum 3 ore, cu debitul de Q=15l/s. Volumul rezervei intangibile este deci de mimimum 162 m3. Grupul de pompare pentru hidrani exteriori este alctuit din 3 pompe de puteri egale (dou n functiune i una de rezerva), astfel nct 2 dintre ele s asigure debitul i presiunea necesare pentru functionarea n condiii corespunztoare a hidranilor (Q=15 l/s, H=60 mCA). Pompele sunt instalate pe un asiu comun, prevzut cu un distribuitor pe conducta de aspiratie i un colector pe conducta de refulare. Distribuitorul de aspiraie va fi racordat la un sorb cu ventil montat n rezervor. Grupul de pompare va fi prevazut cu un recipient hidropneumatic cu membrana, avnd un volum de 200 l (n concordanta cu prevederile furnizorului de echipamente). c) Sprinklere n conformitate cu prevederile NP127-09 n spatiul de garare, cu o capacitate care depete 10 de autoturisme, este necesara prevederea unei instalaii de stingere cu sprinklere, care va fi deservita de un grup de pompare propriu, amplasat n aceeiasi statie de pompare ca si grupurile de pompare pentru hidranti. Grupul de pompare pentru sprinklere este alctuit din 3 pompe de puteri egale (dou n functiune i una de rezerva), astfel nct 2 dintre ele s asigure debitul i presiunea necesare pentru functionarea n condiii corespunztoare a instalaiei, (Q=35 l/s i H=60 mCA). Grupul este prevazut de asemenea cu o pompa pilot, care asigur meninerea presiunii constante n reeaua de sprinklere. Acest pomp are parametrii Q=2 l/s i H=65 mCA. Pompele sunt instalate pe un asiu comun, prevzut cu un distribuitor pe conducta de aspiratie i un colector pe conducta de refulare. Distribuitorul de aspiraie va fi racordat la fiecare capt la cte un sorb cu ventil montat n rezervor. Grupul de pompare va fi prevazut cu un recipient hidropneumatic cu membrana, avnd un volum de 500 l (n concordanta cu prevederile furnizorului de echipamente). Grupul de pompare debiteaza pe un distribuitor pe care sunt prevazute doua racorduri; unul pentru un aparat ACS, cel de al doilea pentru racordul la priza exterioara pentru formatiunile de pompieri. Intrucat subsolul nu este incalzit, sistemul functioneaza in regimul apa-aer. Rezerva intangibila de apa pentru conbaterea incendiilor cu sprinklere trebuie s asigure functionarea instalaiei timp de minimum 1 ora, volumul total al rezervei intangibile fiind deci de minimum 126 m3. d) Perdele de drencere In vederea eliminarii pericolului de propagare a unui eventual incendiu intre cele doua niveluri ale parcajului, rampele de circulatie intre acestea vor fi protejate cu perdele de drencere, deservite de un grup de pompare propriu, amplasat in aceeiasi statie de pompare care adaposteste si grupurile de pompare ale instalatiei de hidranti si de sprinklere. Au fost prevazute 3 perdele de drencere, avand fiecare o lungime de 6 m. Grupul de pompare pentru perdelele de drencere este alctuit din 2 pompe de puteri egale (una n functiune i una de rezerva), astfel fiecare dintre ele s asigure debitul i presiunea necesare pentru functionarea n condiii corespunztoare a
4

instalaiei, (Q=18 l/s i H=60 mCA). Pompele sunt instalate pe un asiu comun, prevzut cu un distribuitor pe conducta de aspiratie i un colector pe conducta de refulare. Distribuitorul de aspiraie va fi racordat la fiecare capt la cte un sorb cu ventil montat n rezervor. Grupul de pompare va fi prevazut cu un recipient hidropneumatic cu membrana, avnd un volum de 200 l (n concordanta cu prevederile furnizorului de echipamente). Rezerva intangibila de apa pentru conbaterea incendiilor cu perdele de drencere trebuie s asigure functionarea instalaiei timp de minimum 1 ora, cu debitul de 18l/s. Volumul total al rezervei intangibile fiind deci de minimum 64,8 m3. Rezulta deci un volum total minim al rezervei intangibile de apa pentru combaterea incendiilor de minimum 355,8 m3. Se vor lua msuri pentru a se evita consumarea rezervei intangibile de apa pentru sprinklere si perdelele de drencere de ctre grupurile de pompare pentru hidranti interiori si exteriori n situatia n care intrarea n functiune a grupurilor este decalat n timp. Statia de pompare de incendiu este prevazuta i cu racorduri exterioare pentru racordarea pompelor mobile ale formatiilor de pompieri, att pentru preluarea apei din rezervor ct i pentru deservirea directa a instalatiilor interioare de sprinklere si drencere. 2.3. Statie de hidrofor pentru consum menajer Consumul curent de apa n scopuri igienico-sanitare pentru corpul C10 se va asigura de la statia proprie de hidrofor. Statia de hidrofor se va amplasa la subsolul 2, in aceiasi incapere cu statia de pompare de incendiu si va avea n componenta un grup de pompare alcatuit din doua pompe de puteri egale, capabile s asigure debitul necesar maxim instantaneu de cca. 4 l/s, la o presiune utila de cca. 70 mCA. Grupul de pompare va fi prevazut cu 1 recipient hidropneumatic cu membrana cu o capacitate de 1000 l (n concordanta cu prevederile furnizorului de echipamente). Rezerva total de apa pentru consumul curent n scopuri igienico-sanitare este de circa 4 m3 si va fi inmagazinata in 2 recipiente confectionate din polietilena cu calitati alimentare. De la statia de hidrofor o conducta principala de distributie, montata la plafonul subsolului 1 va alimenta pe de o parte centrala termica situata pe terasa cladirii, unde urmeaza a se prepara apa calda de consum, pe de alta parte coloanele pentru alimentarea consumatorilor din cladire. Toate conductele se vor executa din eav de material plastic (polipropilena random), utilizndu-se fitinguri provenite de la acelai producator. Se vor lua masuri corespunzatoare de preluare a dilatarilor provenite din diferentele de temperatura, corespunzatoare tipului de teava utilizata. 2.4. Reele de hidrani de incendiu Grupurile de pompare pentru hidranti exteriori si respectiv interiori debiteaza pe doua retele distincte, una de joasa presiune (pe care se monteaza un reductor de presiune) pentru hidranti exteriori dar care va alimenta si hidrantii din cele doua subsoluri si cea de-a doua de inalta presiune care va alimenta hidrantii interiori din zona supraterana a cladirii. In conformitate cu prevederile Normativului NP 127-09, art. 154, paragraf 2, in subsol, in zona de parcare, ce dispune si de o retea de stingere cu sprinklere, trebuie prevzut si o instalaie interioar de hidrani de incendiu, avnd doua jeturi n

funciune simultana cu un debit de 2,5 l/s fiecare a caror durata de functionare trebuie sa fie de 10 minute. Totodata cladirea, incadrata in categoria cladirilor inalte, va fi prevazuta cu o retea de hidranti interiori care sa poata asigura stingerea in toata zona supraterana, in conformitate cu prevederea art. 4.1. din normativul NP 086-05 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stimgere a incendiilor. Cladirea va fi prevazuta cu doua coloane, montate pe holul din fata lifturilor, pe fiecare coloana fiind montat cate un hidrant, prevazut cu o rola de furtun plat cu o lungime de 20 m. Pentru a nu se depasi presiunea de 4 bar la ajutajul hidrantilor situati la nivelurile inferioare (parter, etajele 1-4) se vor monta reductoare de presiune. Deasemenea se va monta un reductor de presiune pe ramura instalatiei de hidranti interiori care deserveste spatiul de parcaj suberan. Deoarece parcajul subteran nu este incalzit, aceasta ramura va fi prevazuta inainte de iesirea din statia de pompare cu un robinet cu actionare electrica, care va putea fi pus in functiune prin butoane situate langa fiecare hidrant din subsol, precum si de la tabloul de detectie si semnalizare a incendiilor. Reteaua de hidranti exteriori se va executa din teava de polietilena de inalta densitate, montata ingropat in pamant. Pe aceasta retea vor fi prevazuti doi hidranti supraterani, fiecare cu doua racorduri pentru furtun. Conductele montate ingropat in pamant se vor executa din polietilena de inalta densitate, imbinarile fiind executate prin termofuziune. Piesele de trecere otel-PEID se vor monta in exteriorul cladirii. Hidrantii exteriori se vor monta astfel incat sa fie cat mai vizibili si totodata sa se asigure protectia la ocuri mecanice (impact cu autovehicule). Reteaua de hidranti interiori se va executa in sistem radial, la plafonul subsolului 2, din ramurile acestei retele urmand a se executa coloanele care deservesc cladirea. Toate conductele de alimentare a hidranilor exteriori de incendiu montate in interiorul cladirii se vor realiza din eav de oel zincat, imbinrile, schimbrile de direcie i ramificaiile urmnd a se efectua cu fitinguri filetate din font maleabil, zincate. Pe legaturile hidrantilor interiori la coloane, la nivelele inferioare ale cladirii se vor monta reductoare de presiune, astfel incat presiunea disponibila la ajutaj sa nu depaseasca 4 bar. Hidranii interiori se vor monta n asa fel nct robinetul de manevr s se gseasc la o nlime de 1,20 m de la pardoseala finit i vor fi prevzui cu rol de furtun semirigid de 30 m, nfurat pe un tambur rabatabil. Amplasarea acestora se va face intotdeauna in imediata apropiere a cilor de evacuare astfel incat sa fie asigurat retragerea servantului. 2.4.Coloane uscate In conformitate cu prevederile Normativului NP-086, va fi prevzuta o coloana uscata, montata pe casa scrii, avand un diametru Dn 75 mm. Aceasta va fi prevazuta cu racorduri tip C la fiecare etaj. Racordul pentru pompieri, tip B se va amplasa pe peretele exterior al cladirii. La baza coloanei va fi montata o clapeta antiretur precum si un robinet de golire. 2.5. Instalatie de sprinklere In conformitate cu prevederile normativelor n vigoare, spatiul de parcare autoturisme din subsol va fi prevazut cu o instalatie de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Alimentarea cu apa sub presiune a instalatiei se face de la statia de pompare proprie. Pentru instalatia de sprinklere aferenta spatiilor de parcare de la subsol din statia de pompare porneste o conducta magistrala avand Dn 150 mm. Aceasta conducta se ramifica pentru a alimenta fiecare din cele doua niveluri ale parcarii, pe fiecare dintre ramuri urmand a se monta un senzor de curgere (flow-switch) care va semnaliza la tabloul de detectie incendiu intrarea in functiune a uneia sau alteia dintre ramuri. Reteaua de conducte pentru sprinklere din subsol se va monta suspendat de plafonul de beton armat, astfel incat sa se poata respecta conditia ca fiecare cap de stropire sa fie montat la o distanta de maximum 40 cm de plafon. Totodata, conductele trebuie sa fie montate astfel incat sa se poata asigura golirea instalatiei. Toate conductele acestei instalatii se vor executa din teava neagra de otel si vor fi protejate contra coroziunii. Sprinklerele vor fi de tipul cu capul in sus, avand Dn si temperatura de declansare de 78 oC.

2.6. Instalatie de perdele de drencere In conformitate cu prevederile normativelor n vigoare, in zona rampelor de acces la spatiul de parcare autoturisme din subsol se va prevedea cate o instalatie de prevenire a propagarii incendiilor cu drencere. Alimentarea cu apa sub presiune a instalatiei se face de la statia de pompare proprie. De la statia de pompare, amplasata in subsolul 2 pornesc doua conducte magistrale avand 150 mm diametru, care deservesc sistemele de drencere de la fiecare rampa. 2.7. Instalatie de preparare a apei calde de consum Prepararea apei calde de consum se va face centralizat pentru zona de cazare, cu ajutorul unor schimbatoare de caldura cu placi si al unor acumulatoare de caldura, pentru preluarea varfurilor de consum, amplasate centrala termica situata la ultimul nivel al cladirii. Pentru asigurarea unei temperaturi constante pana la cel mai indepartat consumator de centrala termica a fost prevazuta si o instalatie de recirculare a apei calde. Intreaga instalatie de preparare a apei calde de consum este automatizata, in corelare cu automatizarea centralei termice. 2.8. Reea de distribuie a apei reci si calde la punctele de consum. Din staia de hidrofor, conductele de distribuie de presiune a apei reci pornesc spre baza coloanelor si vor fi montate la plafonul subsolului 1. Att conductele de distribuie ct i coloanele se pot executa fie din eav de oel zincat fie din conducte de material plastic (polipropilen armat cu aluminiu, PP-R, PN 20, imbinate prin termofuziune). La baza fiecrei coloane se prevede cte un robinet de nchidere i unul de golire. Pentru evitarea apariiei condensului la suprafaa conductelor de apa rece, acestea vor fi izolate cu manoane din cauciuc sintetic expandat cu o grosime de 10 mm.

De la centrala termica situata la ultimul nivel al cladirii, conductele de distributie a apei calde si recirculare se monteaza la plafonul etajului 9 si formeaza coloanele de alimentare a bailor si chicinetelor. Atat conductele de distributie cat si coloanele se vor executa fie din teava de otel zincat fie din teava de material plastic (polipropilen armat cu aluminiu, PP-R, PN 20, imbinate prin termofuziune). La baza fiecarei coloane se vor monta robinete de golire. Pentru limitarea pierderilor de caldura conductele de apa calda si recirculare se vor izola cu mansoane de cauciuc sintetic expandat cu o grosime de 20 mm. Susinerea conductelor de distributie si a coloanelor se va face cu supori i brri din oel zincat i garnituri din cauciuc Racordarea obiectelor sanitare la coloane se va face cu conducte de material plastic (polipropilen de presiune, mbinarea fcndu-se prin termofuziune sau polietilen armat cu aluminiu, imbinarea fcndu-se cu ajutorul fitingurilor din alam nichelat sertizate pe conduct) In ambele cazuri fitingurille utilizate vor fi uzinate. 2.9. Reea de canalizare Evacuarea apei uzate menajere de la fiecare cldire se va face la reeaua de canalizare din incinta prin intermediul unei retele montate la plafonul subsolului 1. Reeaua se va executa utilizndu-se conducte din PP de scurgere, imbinarea efectundu-se prin mufe prevazute cu garnituri de cauciuc. Cele doua colectoare din incinta se vor racorda la randul lor la colectorul stradal de pe sos. Viilor. Evacuarea apei meteorice colectate de pe acoperisul cladirii, se va face la o retea de canalizare pluviala, montata de asemenea la plafonul subsolului 1 i executata din eav PP si care va fi deversat la reteaua de canalizare din incinta si de aici, prin intermediul unui camin de racord, la reteaua stradala de canalizare. Canalizarea apei uzate de la grupurile sanitare din subsulul 1 se va face prin pompare, astfel: - Cele trei vase WC, amplasate deasupra rezervorului de incendiu vor fi prevazute cu cate un sistem compact de pompare racordat direct la vasul WC; la aceste sisteme de pompare se vor racorda si lavoarele situate in apropiere. Conductele de refulare ale acestor sisteme de pompare se vor executa din teava de polietilena de presiune. - Grupul de 6 dusuri va fi prevazut cu sifoane de pardoseala, racordate la o conducta colectoare montata la plafonul subsolului 2. Aceasta conducta va fi racordata la un grup compact de pompare montat pe console, la plafonul subsolului 2. Grupul de pompare, alcatuit dintr-un recipient de material plastic co capacitate de 100 l si doua pompe submersible actionate cu plutitor va pompa apa uzata la reteaua exterioara de canalizare printr-o conducta din polietilena de inalta densitate. Apa colectata in basa de la pardoseala parcajului va fi evacuata prin pompare la un separator de hidrocarburi, montat ingropat in pamant in exeriorul cladirii. De la acest separator, apa epurata va fi deversata in reteaua de canalizare din incinta.

BREVIAR DE CALCUL
PRIVIND ALIMENTAREA CU APA SI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE La ntocmirea prezentului breviar de calcul au fost respectate prevederile STAS 147890 i STAS 1795-87. ALIMENTAREA CU APA NECESARUL DE APA a) ap rece Necesarul zilnic de ap, determinat prin luarea n considerare a valorilor prescrise de STAS 1478-90 (tabel 4), pe tipuri de consumatori, este urmtorul : Nr. Crt. 1 Numr de consumatori pe tipuri 140 pers Necesar specific l/pers.zi 200 Necesar total l/zi 28000 28000

Tipul de consumator Locatari TOTAL

Necesarul total zilnic de ap potabil este de 280 m3. DOTARE CU OBIECTE SANITARE Ansamblul este dotat cu obiecte sanitare dup cum urmeaz : - 90 lavoare, 80 WC, 72 bai, spalatoare 72 DEBITE DE CALCUL Pentru determinarea consumului menajer de ap rece se utilizeaz formula : q c ! bac E unde : - E ! E1  E 2 , suma echivalenilor ; -E1= 120,40 ; suma echivalenilor bateriilor amestectoare (vezi tabelul) -E2= 36,00 ; suma echivalenilor robinetelor de ap rece (vezi tabelul) -a = 0,15 ; coeficient adimensional n funcie de regimul de furnizare al apei -b = 1,00 ; coeficient adimensional n funcie de felul apei (rece sau cald) -c = 1,60 ; coeficient adimensional n funcie de destinaia cldirii.
9

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4.

Denumire obiect Lavoar WC Baie Spalator TOTAL

Numr obiecte 90 80 72 72

Echivaleni Baterii 0,35 1,00 1,00 Robinete 0,50 -

Suma echivaleni Baterii 31,5 72,00 72,00 175,5 Robinete 40,00 40,00

Introducnd datele n formul se obine un debit necesar de ap rece de uz menajer de 3,30 l/s. CANALIZARE Evacuarea apelor uzate din cldire se va face prin intermediul unui racord la reeaua de canalizare oreneasc. Determinarea debitului de calcul pentru conducta de racord s-a efectuat n conformitate cu prevederile STAS 1795-87, utiliznd urmtoarea formul : Qc ! Qs  q s max unde :  Qs ! ac Es  0,001Es : reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor ;  E = 464,00 : suma echivalenilor de scurgere  qsmax = 2,00 l/s debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare  a = 0,33 coeficient adimensional n funcie de regimul de furnizare a apei n reeaua de distribuie (furnizare continu)  c = 0,70 coeficient adimensional n funcie de destinaia cldirii Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. Denumire obiect Lavoare WC Baie Spalator TOTAL Numr obiecte 90 80 72 72 Echivalent de scurgere 0,50 3,50 2,00 1,50 Suma echivalenilor 45,00 280,00 144,00 108,00 577,00

Debitul total de scurgere este deci 5,98 + 2,00 = 7,98 l/s.

CAIET DE SARCINI
OBIECTUL CONTRACTULUI Prezenta documentaie asigur punerea n oper a instalaiilor sanitare aferente unei cldiri avand destinatia aparthotel, avand parter si 9 etaje, situate pe un subsol general cu 2 niveluri.
10

Acesta include, dar nu limiteaz, alimentarea, instalarea i punerea n funciune a urmatoarelor sisteme : - preparearea apei calde sanitare - distributia apei reci - evacuarea apei uzate menajere i pluviale DOCUMENTELE PRINCIPALE ALE LUCRARII Documentele utilizate, stipulate n cadrul condiiilor administrative generale sunt confirmate i/sau completate de urmtoarele documente : Observaie preliminar Documentele cum ar fi specificaii de standard, standarde, reglementri, normative etc. menionate n cele ce urmeaz i n alte paragrafe ale specificaiei prezente sunt date ca exemple de practica adecvat de fabricaie. Va fi acceptat orice alt standard european sau reglementare local care confer o performan sau calitate egal sau superioar ; orice material i orice modalitate de realizare n situ va fi, n fiecare situaie, supus aprobrii Beneficiarului i Consultantului sau i nainte de execuia acestora pe antier. Specificaii, reglementri i standarde generale, etc. Prezenta specificaie special, care are prioritate dac exist o contradicie ntre acest document i documentele care urmeaz, nerespectnd prescriptiile legale ; Standarde i normative romneti pentru proiectare, execuie i securitate pentru instalaiile de distribuie a apei i stins incendiu : Indicativ I.9 ultima ediie ; STAS 1478, STAS 1795 Reguli specifice domeniului Se consider c Antreprenorul cunoate detaliile care fac parte din regulile specifice domeniului i sunt specifice doar profesiei sale ; acestea nu sunt indicate pe planuri i nici n cadrul acestei specificaii. In toate cazurile, este indicat : ca lucrarea s fie executat n conformitate cu toate regulile specifice, cu grij i gust pentru aspectul estetic, ca Antreprenorul s poat asigura i o executie adecvat a proiectului precum i o funcionare nedefectuoas a instalaiilor sub propria sa responsabilitate. DOCUMENTE CARE TREBUIE INCLUSE IN LICITATIE Optiuni Pentru fiecare alternativ de licitare oferit de licitator, este recomandabil a se specifica ct mai clar, n anexa, n ce mod opiunea difer fa de oferta de baz. In acest caz, caracteristicile noi ale echipamentului i diferenele de pre vor fi indicate clar la articolul respectiv.
11

Neinnd seama de aceste rezerve explicite, aceste alternative de licitaie vor fi considerate ct se poate de compatibile, iar Antreprenorul catigtor va fi mputernicit s execute opiunea aleas, respectnd toate cerinele acestei specificaii speciale. Aa cum s-a prezentat mai sus, licitatorii pot propune alternative cu soluii care s obin rezultatele cerute i care s fie integrate n cadrul condiiilor prescrise. Pentru aceasta, licitatorii trebuie s anexeze materialului de licitatie, unele observaii justificatorii care s descrie avantajele i dezavantajele sistemului propus. Estimri detaliate In cadrul estimrii de detaliu, care reprezint o anex obligatorie la ofert, licitatorii trebuie s indice anticipat cantitaile, preurile (nete) i produsul dintre cantiti i preul net ; totalul acestor produse trebuie s fie identic cu valoarea de licitaie. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI Responsabilitatea antreprenorului Antreprenorul trebuie s rspund de buna funcionare a echipamentului precum i de toate instalaiile. Nu va fi admis n situ nici un fel de lucrare fr o aprobare prealabil care s aib la baz documentele specifice (diagrame, planuri generale, desene, fie tehnice, modele, etc.). Dac o lucrare fr aceast aprobare a nceput deja, va fi oprit de ctre Beneficiar sau Consultantul su. Documente tehnice Pentru fiecare dispozitiv sau parte a echipamentului furnizate n cadrul acestui contract, Antreprenorul trebuie s transmit spre aprobarea Beneficiarului i Consultantului sau o fi tehnic artnd cu claritate numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnice ale acestuia, dimensiunile totale i o schi sau un plan. Modele Antreprenorul va transmite Beneficiarului i Consultantului (la cererea acestora) sau un model al fiecrei armturi specificat la diverse articole ale Prtii 3 vezi mai jos (difuzoare, supape, amortizoare, sisteme de rezemare, izolaie, etc.). Aceast list nu este exhaustiv. A se vedea diverse articole ale Prtii 3 de mai jos pentru detalii ulterioare. Verificri i teste

12

In timpul execuiei Lucrrii, Antreprenorul va efectua diferite verificri pariale i probe permind dezvoltarea normal a lucrrii i pentru a asigura integrarea instalaiei respective n ntregul ansamblu al cldirii n conformitate cu programul stabilt. Pentru ca acest lucru s se poat realiza, anterprenorul va efectua probe de presiune cu ap i aer asupra unor pri ale instalaiei, aa cum o cere Beneficiarul i Consultantul su. Dup verificrile pariale i probele prezentate mai sus i dac naintarea lucrrilor necesit acest lucru i dac este cerut de Proiectant, Antreprenorul va realiza toate lucrrile de vopsitorii i izolaii care nu pot fi realizate ulterior. Orice ntrziere cauzat de alte operaii i orice demontare i refixare a uilor de acces, panourilor tavanelor fixe sau a altor elemente de finisare vor fi suportate de Antreprenor dac nu se nscriu n program i nu se conformeaz instructiunilor Proiectantului. Antreprenorul va furniza manopera i echipamentul pentru probe. Unele echipamente cum ar fi grupurile de pompare, boilerele electrice etc. pot fi provizoriu sau parial acceptate la atelier nainte de a fi transferate pe antier. Aceast acceptare va include teste care vor permite verificarea caracteristicilor principale ale acestor echipamente. Inainte de terminarea instalaiei, Antreprenorul trebuie s realizeze verficri i teste descrise mai jos : examinarea instalaiei pentru a se verfica respectarea tuturor articolelor i dac sunt n conformitate (la o examinare exterioar) cu cerinele acestei specificaii ; teste de etaneitate la apa pentru scurgeri pe circuite (la presiunile de test stabilite) i teste de presiune a apei calde : proba de functionare a echipamentului pentru recircularea apei pentru a se verifica dac distribuia are loc peste tot mai mult sau mai puin normal (fr msurtoare) ; Toate verificrile i testele trebuie realizate de Antreprenor care trebuie s transmit copii ale raportului de probe Proiectantului. Antreprenorul trebuie apoi s remedieze orice defect sau orice articol care lipsete sau nu corespunde (n cadrul instalaiei sale) i pe care le-a descoperit el nsui. Cnd i consider lucrarea ncheiat, va transmite rapoartele Proiectantului pentru a face posibil verificarea. La sfritul lucrrii, n scopul de a certifica respectarea cerinelor, Antreprenorul va realiza urmatoarele teste :
13

Teste hidraulice - verificarea debitului pompelor i circulatoarelor prin msurarea presiunii ; - echilibrarea debitului n diferite circuite, etc.) ; - msurarea i adaptarea final a debitului pompelor i circulatoarelor ; - msurarea vibraiilor agregatelor de pompare. RECEPTIA LUCRARII Recepie provizorie Instalaiile trebuie s se afle n condiii de funcionare nainte de data stabilit pentru recepie. Inainte de aceast dat, Antreprenorul trebuie s prezinte Patronului i Consultantului rezultatul tuturor testelor i probelor pe care le-a facut. Programul probelor va fi prezentat anticipat Patronului i Consultantului pentru aprobare. Proiectantul va avea la dispoziie zece zile lucrtoare pentru examinarea rezultatelor i pentru a prezenta observaiile sale Antreprenorului care trebuie s le pun n practic nainte de recepia (aprobarea) provizorie. In timpul inspeciilor de control al instalaiilor nainte de recepia provizorie, Antreprenorul trebuie s realizeze, dac Proiectantul o cere, orice teste alese de el care vor fi nscrise pe lista de teste propuse. Testele pentru recepia (acceptarea) provizorie vor fi realizate sub supravegherea Proiectantului, n conformitate cu cerinele standardelor DIN sau European privind instalaiile tehnice . Inspectiile vor verifica de asemenea respectarea aspectului i a manoperei instalaiilor. Perioada de garanie Perioada de garanie trebuie s fie de un an i trebuie s nceap la data recepiei provizorii. Aceast garanie trebuie s includ orice defecte ale materialelor, manoperei i functionrii (munc i material). In timpul perioadei de garanie, Antreprenorul va inspecta instalaia la 3 luni odat i va controla toate echipamentele, prelund responsabilitatea tuturor costurilor care apar, inclusiv nlocuirea prilor defecte. Antreprenorul nu va prelua cheltuielile de reparaie sau nlocuire de piese dac poate dovedi c defeciunile se datoreaz unei utilizri defectuoase sau unor deficiee de ntreinere. Antreprenorul va asigura gratuit service-ul n timpul perioadei de garanie.

14

Antreprenorul va pregti prezentri ale exploatrii i va transmite trei copii Proprietarului. Recepie final Aceasta va avea loc odat cu terminarea perioadei de garanie, cu condiia ca Antreprenorul s fi rezolvat diferitele puncte din raportul de recepie provizorie. Raportul de recepie final nu va conine n consecint nici un comentariu care face obiectul responsabilitii Antreprenorului.

15

CERINTE TEHNICE
CONDUCTE Reea de conducte Cerine generale Trasarea reelei de conducte Planul general al reelei de conducte prezentat n plane trebuie acceptat pentru licitaie iar diametrele prezentate trebuie considerate ca valoarea minim, sub care licitatorii nu trebuie s scad. Cu toate acestea, ei pot crete dimensiunile dac consider c este necesar pentru o funcionare adecvat a instalaiilor. Acolo unde sunt strpuni pereii i tavanele, conductele trebuie plasate n tuburi de protecie. Tuburile de protecie trebuie s depeasc pereii finisai cu 5 mm i planseele cu 15 mm. Trebuie luate toate msurile de precauie pentru a preveni propagarea zgomotelor cauzate de frecarea conductelor pe locurile lor de fixare, pe tuburi sau pe elementele cldirii, datorit dilatrii sau contraciei conductelor. Inainte de punerea n funciune, Antreprenorul trebuie s realizeze o splare general i sistematic a instalaiilor, inclusiv prile deja existente. In general, toate colectoarele i toate reelele de conducte de conectare i n mod special, colectoarele cu vana de separaie i pompe trebuie amplasate (trasate) ct de clar i armonios posibil, lsnd un acces adecvat ctre toate prile care necesit ntreinere i reglare. Suporturi (reazeme) de fixare a conductelor Colierele de susinere trebuie s fie din metal inoxidabil. Conducta trebuie izolat fa de colier utilizndu-se cauciuc sau alt material acceptat de Proiectant. Pentru sistemele de conducte din oel galvanizat, colierele trebuie s fie de asemenea din oel inoxidabil. Colierele de fixare trebuie s se afle unul fa de celalalt la urmatoarele distane : 1,00 m pentru conductele orizontale diametru DN 15 1,50 m pentru conductele orizontale diametru DN 20 DN25 2,00 m pentru conductele orizontale diametru DN 25 iar pentru conducte verticale nu trebuie s depeasc DN 25 3,00 m pentru conducte verticale diametru mai mare de DN 25.

16

Colierele care trebuie fixate n zidarie vor fi prevazute cu picioare cimentate. Colierele pentru conductele suspendate sub tavan vor fi fixate utilizandu-se bare filetate n scopul de a putea regla nltimea de suspendare. Pentru reparaii n elementele de construcii se va admite doar cimentul cu ntrire rapid. Dimensiunile suporturilor de fixare i rezemare a conductelor vor fi stabilite n funcie de greutate, vibraie i dilataie astfel nct s se evite oboseala metalului n ansambluri (structuri). Pe ntreaga lor lungime, conductele i accesoriile trebuie prevzute cu ancorri (fixri) flexibile i suporturi (reazeme) pentru a se evita transmiterea vibraiilor n cldire. Incastrarea n consola de-a lungul pereilor din zidrie sau beton trebuie izolai de structura cldirii utilizndu-se un strat de cauciuc sintetic. Dilatarea conductelor Atenia ofertanilor se va concentra asupra compensrii dilatrilor la lungimile mari a conductelor n linie dreapt. Trebuie luate toate msurile practice, pentru a neutraliza efectele dilatrii liniare a conductelor. Antreprenorul trebuie s prezinte, nainte de realizarea lucrrii, schie i calcule, detalii privind msurile pe care intenioneaz s le ia pentru instalarea reazemelor (suport), coturilor, lirelor de dilataie i a punctelor de fixare pe care le va utiliza. Cnd sunt strpunse rosturi de dilataie sau de tasare n cldire, toate conductele trebuie prevzute cu compensatoare capabile s absoarb forele aplicate acestor conducte de micarea cldirii, dac conducta nsi nu are suficient flexibilitate n locul respectiv. Organizarea sistemului de conducte i accesorii pentru funcionarea instalaiilor Pentru funcionarea instalaiei, vanele de nchidere trebuie amplasate aa cum este artat pe plane. Toate instalaiile trebuie s poat fi golite n puncte joase i n locurile artate pe plane n scopul de a permite o drenare n jos (la partea inferioar) a instalaiei. Robinetele de drenare trebuie amplasate n locuri acceptabile. In toate punctele nalte ale instalaiei vor fi amplasate vase de aerisire sau ventile automate de aerisire. Acestea vor fi montate n puncte uor accesibile. Trebuie acordat atenie la instalarea acestor accesorii pe conducte corespunztor sensului de curgere a apei. Pentru a se obine aceasta vor fi create nite vase de aerisire prin sudarea pe conducta
17

principal a unor capsule semicilindrice, vanele de aerisire fiind fixate pe aceste capsule. Conductele vor fi fixate cu suficient pant ctre punctele inferioare i punctele superioare astfel nct i aerisirea conductelor s poat fi realizate cu uurin. Conectarea conductelor la echipamentul sub presiune i la toate echipamentele care ar necesita o inspectie n interior trebuie astfel realizat nct s fie posibil inserarea unor garnituri solide la flanele vanelor de izolaie, pe partea echipamentului. Conectarea la echipament (cum ar fi bateriile de nclzire) trebuie realizat astfel nct ndeprtarea acesteia s poat fi fcut fr tierea conductei. Trebuie acordat atenie deosebit conectrii pompelor la diferite ramificaii ale colectoarelor n scopul de a permite dilatarea, n special n cazul n care nu toate instalaiile sunt n funcionare, fr ca impactul asupra instalaiei s fie excesiv. Termomentrele vor fi amplasate n sistemul de conducte dup cum se vede pe diagrame sau n prezenta specificaie. Pe conducta primar, sau pe colectoare, fiecare termometru trebuie asociat cu o eav vertical, cu penetraie suficient n eav pentru a permite calibrarea cadranului termometrului, utilizndu-se un termometru cu mercur introdus n ulei. Din acest motiv, conducta de control trebuie s fie vertical. Probe de presiune Toate sistemele de conducte trebuie probate dup asamblarea la o presiune hidraulic de 1,5 ori presiunea de serviciu msurat la cel mai sczut nivel, i meninut 24 ore. Robinete i accesorii pentru conducte Cerine generale Vanele i accesoriile pentru circuitele hidraulice vor fi de cel puin PN 10, valabile pn la temperatura maxim de exploatare pentru fiecare circuit. Toate vanele de izolare manuale trebuie de asemenea s fie etane (la ap) pn la presiunea maxim diferenial la care vor fi supuse n exploatare. Vanele vor fi selectate n funcie de utilizarea lor iar, dac este necesar, vor fi folosite diferite materiale pentru diferite utilizri. Robinetele nu trebuie s se blocheze i trebuie s rmn etane chiar i dup perioade lungi de neutilizare. Vanele de reglare vor avea un sistem de manevrare detaabil nlocuibil). Acestea nu vor suferi uzura datorat laminrii prin agentul fluid. Pentru circuitele hidraulice, diametrul vanelor de izolare, filtrele, supapele fr retur pentru pompe, circulatoarele sau vanele cu trei cai/ansamblurile cu circulator nu pot fi schimbate fa de cele prezentate n diagrame astfel nct va rmne identic cu acela al conductelor pompelor i circulatoarelor.
18

Antreprenorul trebuie s prezinte pentru fiecare tip de echipamente i accesorii un certificat de agrementare MLPAT n conformitate cu prevederile legii 10/1995. Vane pentru ap cald, ap rece Vanele pentru izolare manual pot fi cu trecere direct i integral (fr restricia seciunii transversale legat de conducta de conectare). Vanele vor fi de tipul cu sfera pentru diametru care s nu depeasc DN 40 : pentru diametre pentru DN 50 supapele de izolare vor fi de tipul fluture. Vanele cu sfer vor avea un corp metalic din cel puin dou piese. Sfera i axul vor fi din oel inoxidabil. Scaunul va fi din PTFE cu fibre de sticl ncorporat sau PTFE protejate de fee inoxidabile. Supapele-fluture vor avea corpul din font, iar axul i fluturele din oel inoxidabil. Corpurile supapelor-fluture vor fi prevzute cu cel puin patru ochi de fixare, vor fi montate ntre flane i trebuie s poat fi folosite ca supap la sfritul unei funcionri (ciclu). Vanele de reglare vor fi de tipul sfer prevzut a putea fi conectat la un manometru diferenial. Ofertanii pot propune alte tipuri de supa pe de reglare, dar n nici un caz nu vor fi admise supape de tip fluture.

19

Accesorii pentru sistemele de conducte Clapete de retinere Toate robinetele de reinere vor fi de tipul cu clapet. Pompe i pompe de circulaie Prescripii ntreaga instalaie de ridicare a presiunii este montat pe un stand-cadru metalic montat pe pardoseal, cu elemente elastice care s mpiedice propagarea vibraiilor. Frecvena de vibraie este mai sczut de 8 Hz ; pompele sunt centrifugale ; pompele sunt PN 16, cu corp din font, ax din oel inoxidabil i rotor din bronz. Presetupele sunt metalice i pot fi demontate pentru a fi nlocuite. Motoarele sunt de tip asincron, IP 44, viteza de rotaie mai joas de 1,500 rpm. Pornirea pompelor este prevzut cu contacte de argint (nu cu cupru argintat) ; diagramele de funcionare (presiune-debit) ale pompelor trebuie s prezinte o form plan. Accesorii colectoare de intrare i descrcare, fiecare echipat cu un manometru cu cadran de 100 mm, cu van de control pentru amplasarea unui manometru standard, Pn 0-5 bar ; vanele de izolare a membranei pe mbinri (conexiuni) flexibile la seciune i pe partea de evacuare a fiecarei pompe ; o van de verificare (tip arc) pe partea de descrcare a fiecarei pompe ; acestea sunt prevazute cu nchidere silenioas ; un filtru de ap, corp metalic, PN 16 cu sit din bronz, montat ntre valvele de izolare pe refularea fiecarei pompe ; un rezervor cu membran sub presiune de azot, PN 16, pe refularea pompelor ; presiunea rezervorului poate fi verificat cu un manometru iar rezervorul poate fi umplut. Informaii necesare Inainte de nceperea lucrrii, Antreprenorul va prezenta o not incluznd :

20

pentru fiecare pomp : marca comercial, tipul, debitul, presiunea, viteza de rotaie, curentul absorbit ; pentru fiecare motor : marca comercial, tipul, viteza de rotaie, puterea (curentul) nominal, nivelul de protecie ; natura materialului rotorului, carcasei i axului ; Antreprenorul va prezenta un desen al caracteristicilor, indicnd punctul de funcionare (punere n funciune) al fiecarei pompe. IZOLATII Izolaia Izolaia echipamentului sau conductelor care au pri mobile, ui sau nvelitori pentru ntreinere trebuie fixat n aa fel nct ndepartarea acelor pri, deschiderea uilor etc. s fie fcute cu uurin fr afectarea izolaiei. Echipamentul care trebuie izolat Conducte, robinete i accesorii pentru ap cald i rece Toate conductele tur i retur vor fi izolate pe toata lungimea cu execepia ramificaiilor scurte care alimenteaz obiectele sanitare individuale amplasate n camerele respective. In mod special trebuie asigurat izolaia conductelor montate n ghenele nchise, dac este cazul. Comentarii Izolaia nu trebuie oprit n apropierea suporturilor. Manoane din aluminiu vor fi prevzute n locuri unde se oprete izolaia (vezi de asemenea finisarea izolaiei ). Izolarea tubulaturii la capete va fi prevzut cu o barier de vapori. Tipul de izolaie Va fi utilizat o izolaie secional din vat mineral, cu densitate ntre 100 i 150 kg/m3 pentru a izola : - conducte de apa cald i accesoriile ; - conducte pentru apa sanitar cald i rece.

21

Protecia izolaiei Protecia izolaiei trebuie realizat utilizndu-se o foaie de aluminiu (1 mm) pentru distribuitoarele de ap cald i vane. Tronsoanele trebuie s fie rigide. Acestea vor fi mprite ntr-un numr suficient de piese pentru o demontare i remontare uoar utilizndu-se o metod simpl i solid de montare. Protecia izolaiei conductelor expuse instalate la o nlime mai joas de 3 m trebuie realizat utilizndu-se tabla de aluminiu (0,6 mm). LUCRARILE DE CONSTRUCTII SI DIFERITE ALTE LUCRARI LucrarI de construcii Contractul include dac nu exist o alt specificaie toate lucrrile necesare pentru realizarea instalaiilor. Golurile, suporturile, reazemele i fixrile de orice tip nu trebuie s afecteze n nici un caz izolaia termic i nici barierele de vapori ; dac nu este posibil evitarea acestor avarii la aceste straturi, ele vor trebui readuse la caracteristicile iniiale. Goluri In cadrul acestui contract golurile vor fi realizate dup aprobarea schielor de ctre Proiectant. Planele prezentate trebuie s prezinte dimensiunile i amplasrile golului i metoda de realizare (fr dalt). Cimentri i reparaii Acest contract include : toate nzidirile consolelor, elementelor de fixare i colierelor. Orice nzidire trebuie realizat din ciment. Toate reparaiile brute ale golurilor, inclusiv care nu sunt utilizate. Reparaiile trebuie fcute cu un material care s aib aceleai caracteristici cu elementul structural sau cu peretele la care s-a lucrat (rezistena la foc, atenuarea sunetelor, rezistena termic). Orice reparaie final respectnd Lucrarea Antreprenorului, n mod special orice reparaie a avariilor tavanului i placajelor ceramice.

22

Suporturi, fundaii Acest Contract include : toate fundaiile pentru orice echipament, cum ar fi grupul de pompare, rezervorul tampon, etc. orice suporturi de echipamente i armarea elementelor despritoare pentru fixarea echipamentului inclus n acest contract. Toate accesoriile de suspensie pentru a evita transmiterea vibraiilor la planeele i grinzile structurii. Livrarea i instalarea/poziionarea instalaiei Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru toate costurile provenind din livrarea i/sau punerea n funciune a instalaiei, execuia unor instalaii mari livrate n mai multe pri pentru a fi asamblate pe antier, realizarea unor goluri mari sau deschideri pentru trecere, altele dect cele prezentate pe plane, reparnd aceste goluri sau deschideri utiliznd echipament de liftare. Legat de aceste probleme nu sunt admise costuri suplimentare. Protejarea instaliilor In timpul i dup realizarea instalaiilor, Antreprenorul trebuie s ia toate msurile pentru a evita pe ct posibil ptrunderea prafului n panouri i alte echipamente. Antreprenorul rmne proprietarul instalaiilor pn la recepia provizorie i trebuie deci s o protejeze fa de orice avariere sau furt. Inainte de punerea n funciune a instalaiilor acesta trebuie s efectueze curarea tuturor echipamentelor incluse n acest contract utiliznd aparate de curat de tip industrial cu vacuum. Radiatoarele trebuie protejate pn la definitivarea practic. Defeciuni ale instalaiilor Activitatea de service pentru a repara defeciunile instalaiilor n timpul perioadei de garanie intr n responsabilitaile stipulate n acest Contract. Trebuie asigurat service-ul pentru defeciuni pentru un numr nelimitat de situaii, att noaptea ct i ziua, n weekenduri i vacane i se va realiza n ziua urmatoare apelului.

Acest service pentru repararea defeciunilor trebuie realizat de un tehnician competent care s cunoasc cldirea. Intocmit,
23

24

ANTEMASURATOARE DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE SUBSOL Nr. Crt. 1. Denumire articol Tuburi din polipropilen pentru canalizare, montate aparent etanate cu garnituri de cauciuc tuburile avnd diametrul nominal de 125 mm, inclusiv piesele de legatura (cot, tub cu gura de curatire, ramificatii) si piesele de susinere Idem, Dn 110 mm Teava din polipropilena cu insertie de aluminiu PP-R, Dn 75 (90x8,5) inclusiv piesele de imbinare si piesele de sustinere Robinet de trecere pentru montaj pe conducte de material plastic Dn 2 1/2" Efectuarea probei de etaneitate a instalatiei executat din material plastic COLOANE Nr. Crt. 1. Denumire articol Teav din material plastic (polietilena de nalt densitate, polipropilena), pentru instalaii, montat n coloane la cldiri de locuit i social-culturale, inclusiv fitingurile, si elementele de sustinere, teava avand diametrul Dn 20 (25x2,5) Idem, avnd diametrul Dn 25 (32x3) Idem, avnd diametrul Dn 32 (40x4) Idem, avnd diametrul Dn 40 (50x4,5) Idem, avnd diametrul Dn 50 (63x6) Idem, avnd diametrul Dn 63 (75x7,5) Idem, avnd diametrul Dn 75 (90x8,5) Tuburi pentru canalizare, din polipropilen, montate aparent sau mascat, cu mufe etanate cu manoane de cauciuc cu diametrul nominal de 110 mm, inclusiv fitingurile (coturi, ramificatii, piese de curatire) 14 coloane menajere) Idem, 110 mm (4 coloane pluviale) Efectuarea probei de etaneitate la presiune a instalaiei de ap cald sau rece, executat din conducte din material plastic Efectuarea probei de funcionare a instalaiei de ap rece Efectuarea probei de etaneitate i funcionare a instalaiei de canalizare executat din material plastic (PE, PP, PP-R), Splarea instalaiei de ap rece i cald U.M. M Cant. 690 U.M. M Cant. 80

2. 3. 4. 5.

M M buc M

60 40 4 140

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

M M M M M M M

910 1100 320 90 100 60 780

9. 10. 11. 12. 13.

M M 10 M 10 M M

180 3270 327 96 3270

LEGATURI SI OBIECTE SANITARE Nr. Crt. 14. Denumire articol Teav din material plastic (polipropilena random sau polietilena de inalta densitate armata cu aluminiu) avnd diametrul echivalent de 15 mm (20x 2,25), montat ngropat U.M. M Cant. 960

25

Nr. Crt. 15. 16.

Denumire articol in grosimea peretilor de gipscarton, in sapa sau in plafonul fals) Idem, avnd diametrul de 20 (25x2,5) mm Teav de scurgere din material plastic, mbinat cu garnitur de cauciuc, montat aparent, in grosimea peretelui de gipscarton sau in plafonul fals, avnd diametrul nominal de 32 mm, inclusiv fitingurile necesare si elementele de sustinere Idem, avnd diametrul 40 mm Idem, avnd diametrul 50 mm Idem, avnd diametrul 110 mm Cciul de ventilaie, din tabl, montat pe coloane de aerisire din tuburi de font sau gresie ceramic antiacid, avnd diametrul de 50 150 mm Lavoar din porelan sanitar, avnd eava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe perete din zidrie de crmid sau b.c.a. Spalator de vase din tabla de otel inoxidabil, cu o cuva si picurator Vas pentru closet, complet echipat, montaj suspendat, cu rezervorul de ap montat ngropat, avnd sifonul interior de tip S Cad de baie, din polimetacrilat Etajer, montat pe perete din zidrie de crmid sau b.c.a., etajera fiind din porelan sanitar Oglind sanitar, din semicristal, cu marginile lefuite, avnd dimensiunile de 400x500 ; 500x600 mm,etc. montat pe perete din zidrie de crmid i b.c.a. Cuier pentru rufrie sau porthrtie din font emailat, material plastic, porelan sanitar, montate pe perete din zidrie de crmid sau b.c.a. Baterie amestectoare cu bra basculant stativ pentru lavoar sau spalator indiferent de modul de nchidere, inclusiv pentru handicapai, avnd diametrul de Baterie amestectoare cu du flexibil, indiferent de modul de nchidere, avnd diametrul de Robinet de reglaj, drept sau colar, montat naintea armturilor de la obiectele sanitare, avnd diametrul 3/8 1/2 Efectuarea probelor la instalaii de ap rece i cald din eav din material plastic (PE, PP, PP-R i similare) avnd diametrul de 16-110 mm

U.M.

Cant.

M M

240 220

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

M M M Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc M

160 80 80 19 90 72 80 72 90 90 80 162 72 561 1200

NOTA: Prezenta antemasuratoare contine materialele importante si va fi consultata numai impreuna cu plansele desenate ale prezentei documentatii, orice neconcordanta fiind rezolvata in favoarea pieselor desenate.

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Instalatie sprinklere subsol


26

Nr. Crt. 1 4 7 8

29 34 35 36 37

Denumire articol Teava neagra pentru instalatii STAS 7656 sau similar, inclusiv elementele de sustinere si legatura (coturi, mufe, nipluri, etc), D=3/4 Idem, D=2 Idem, D=4 Teava neagra din otel pentru instalatii, fara sudura, imbinata prin sudura inclusiv elementele de legatura(coturi, etc) si elem.de sustinere, D=150mm Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei executate din teava de otel Robinet de inchidere si portfurtun D=2 si stut cu robinet si mufa, D=1/2 pentru montare manometre Robinet cu ventil sferic si mufe D=1/2 pentru goliri Vopsirea conmductelor cu vopsea de ulei de culoare rosie Confectii metalice diverse

UM Ml Ml Ml Ml

Cant 120 260 60 80

Ml Buc Buc Mp Kg

520 4 6 120 200

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. Crt. 1 29 34 34 34 34 Instalatie coloane uscate Denumire articol Teava neagra pentru instalatii STAS 7656 sau similar, inclusiv elementele de sustinere si legatura (coturi, mufe, nipluri, etc), D=3 Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei executate din teava de otel Robinet de inchidere si portfurtun D=2 si stut cu robinet si mufa, D=1/2 pentru montare manometre Robinet de retinere D=2 Racord tip B Racord tip C UM Ml Ml Buc Buc Buc Buc Cant 65 65 11 1 1 6
27

Nr. Crt. 35 35 36 37

Denumire articol Robinet cu ventil sferic si mufe D=1/2 pentru goliri Robinet cu ventil sferic si mufe D=2 Vopsirea conductelor cu vopsea de ulei de culoare rosie Confectii metalice diverse

UM Buc Buc Mp Kg

Cant 1 9 20 20

28

LISTA DE UTILAJE Instalatii de incendiu subsol Nr. Crt. 1 Denumire articol Aparat de control si semnalizare tip apa-aer, Dn150, Pn16, turbina hidraulica de semnalizare, robinet de presiune, dispozitiv de mentinere a presiunii si anexele cu aparatele de masura gata asamblate Sprinkler D=1/2, temperatura de declansare 68C, montat cu capul in jos, in instalatia apa-aer Drencer pentru perdea de apa, D=1/2, Ventil electromagnetic, Pn10, Dn100, actionare electrica, electromagnet 220 V c.a, corp, ventil, flansa inchidere din fonta cenusie, corp sertar, scaun ventil Ac, aliaj din cupru Idem, Dn 65 UM Buc Cant 1

2 3 4

Buc Buc Buc

120 18 3

Buc

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Statie de pompare Nr. Crt. 1 Denumire articol Teava de otel zincata pentru instalatii, fara sudura, STAS 7656 sau similar, imbinata cu filet si mufa, inclusiv piesele de legatura (mufe, coturi, etc) si elem. de sustinere D=1 Teava din otel neagra fara sudura, pentru instalatii, imbinata prin sudura, inclusiv piesele de legatura (coturi, etc) elem. de sustinere si sudarea lor Dn100 in golirea de fund Teava din otel neagra fara sudura, pentru instalatii, imbinata prin sudura, inclusiv piesele de legatura (coturi, etc) elem. de sustinere si sudarea lor Dn150 Idem, Dn200 Robinet cu ventil sferic (bila) din fonta cu corp oval, cu flanse, Dn100 Robinet fluture din fonta cu corp oval, cu flanse, Dn150 Robinet fluture din fonta cu corp oval, cu flanse, Dn200 Racord elastic, cu flanse, Dn 100 Racord elastic, cu flanse, Dn 150 Racord elastic, cu flanse, Dn 200 Robinet cu ventil cu plutitor D=1 1/2 UM Ml Cant. 10

Ml

Ml

24

3 4 4 4 4 4 4 5

Ml Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc

4 3 4 4 3 4 2 3
29

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 23 20 21 23 24 25 26 27 28 28

Sorb simplu Dn150 cu flanse (hidrnti, drencere) Idem, Dn200 (sprinklere) Distribuitor din teava de otel neagra fara sudura, pentru instalatii, imbinata prin sudura, Dn250, L=2,0m Racorduri tip A pentru alimentarea pompelor mobile de incendiu Clapete de retinere din fonta, cu flanse Dn100 Flanse rotunde plate, pentru sudare (brazare) Pn10, Dn1 Flanse rotunde, plate pentru sudare, Pn10, Dn100 Idem, Dn200 Protectia anticoroziva a conductelor cu 2 straturi de miniu de plumb Piesa de trecere etansa prin peretele rezervorului de apa de incendiu cu Dn=100mm Idem, Dn150 Idem, Dn200 Confectii metalice diverse Efectuare proba de etanseitate la presiune a conductelor de apa executate din teava de otel Contor de apa (apometru) pentru apa rece, Qn=3,5 mc/h, Qmax=7,0mc/h, Dn 32, montaj orizontal, Pn16, Tnom=30C, clasa metrologica B Semnalizator automat pentru nivelul minim si maxim al apei din rezervor Robinet cu sertar cu mufe D=1 Racorduri tip B pentru racordarea pompelor mobile de incendiu, cu racord infundat Clapete de retinere din fonta, cu flanse, Dn65 Vopsirea conductelor cu vopsea de ulei de culoare rosie Confectii metalice diverse Montare grup de pompare Montare electropompa submersibila cu plutitor pentru evacuare ape uzate Montare recipient de hidrofor vertical din otel, cu membrana interschimbabila cu V=500 l Montare aparat de control si semnalizare (ACS) tip apa-apa, Pn16, Dn150, complet echipat Montare aparat de control si semnalizare (ACS) tip apa-aer, Pn16, Dn150, complet echipat

Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Mp Buc Buc Buc Kg Ml Buc Buc Buc Buc Buc Mp Kg Buc Buc Buc Buc Buc

3 2 1 2 2 4 9 2 12 2 4 2 200 40 1 1 2 3 3 22 1000 3 1 3 1 1

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Instalatie de drencere

30

Nr. Crt. 1

Denumire articol Teava din otel zincata pentru instalatii STAS 7656 cu filet si mufa, montata in conductele de legatura la drencere D=1, inclusiv elementele de sustinere Idem, montata in conductele de distributie Dn4 inclusiv elementele de sustinere Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa executata cu teava de otel Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata din teava de otel Protectia impotriva coroziunii a tevilor de otel cu vopsea de culoare rosie Robinet de golire cu ventil sferic (bila) si mufe, D=1

UM Ml

Cant. 20

2 4 5 6 7

Ml Ml Ml Mp Buc

120 130 130 45 2

31

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Hidranti interiori Nr. Crt. 1 Denumire articol Teava din otel zincata pentru instalatii STAS 7656 cu filet si mufa, montata in conductele de legatura la drencere D=2, inclusiv elementele de sustinere si fitingurile aferente Idem, D=2 Hidrant de incendiu D=2 montat aparent in cutie metalica STAS 3081 sau similar, complet echipat (furtun 20 ml,52, teava refulare universala) Efectuare proba de etanseitate la presiune la conductele de apa executate din teava de otel Confectii metalice diverse Robinet cu sfera si flanse, corp din fonta, Pn16, Dn65 Vopsirea manuala a conductelor cu vopsea de ulei de culoare rosie Reductor de presiune Dn2 cu presiunea in aval max 5.0 bar, montat pe racordurile la reteaua exterioara UM Ml Cant. 90

2 7 8 9 10 12 13

Ml Buc Ml Kg Buc Mp Buc

120 32 210 50 2 45 12

32

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Instalatie sprinklere cazare Nr. Crt. 1 4 4 4 4 7 7 29 34 34 35 36 37 Denumire articol Teava neagra pentru instalatii STAS 7656 sau similar, inclusiv elementele de sustinere si legatura (coturi, mufe, nipluri, etc), D=1 Idem, D=1 1/4 Idem, D=1 1/2 Idem, D=2 Idem, D=2 1/2 Idem, D=3 Idem, D=4 Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei executate din teava de otel Stut cu robinet si mufa, D=1/2 pentru montare manometre Robinet portfurtun D=1 pentru golire instalatie Robinet cu ventil sferic si mufe D=3 pentru goliri Vopsirea conductelor cu vopsea de culoare rosie Confectii metalice diverse Detector curgere Dn 2 UM Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Buc Buc Buc Mp Kg Buc Cant 375 40 230 310 20 210 55 1240 10 20 20 220 200 74

LISTA DE UTILAJE - Grupuri de pompe de incendiu Nr. Crt. 1 Denumire articol Grup de pompare pentru instalatiile de drencere, 3 pompe (2+1), complet echipate, montate pe acelasi sasiu, cu tablou propriu de control si automatizare echipat cu : - Intreruptor general cu posibiliatea selectarii regimului de functionare (manual sau automat, inclusiv programator de functionare in gol pe durata scurta) - Intreruptoare si presostate pentru fiecare pompa - programator electronic pentru schimbarea ordinii de pornire dupa fiecare start - Circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii pompelor cu posibilitatea de conectare a echipamentelor auxiliare de comanda si control (presostate, nivostate) - Contactoare si releu temporizator pentru fiecare pompa - Pornire stea- triunghi - Intrerupator general de protectie la deschiderea usii panoului de comanda Grad de protectie motoare electrice IP-33 UM Cant.

Buc

33

Nr. Crt. 3

Denumire articol Caracteristici hidraulice: Qn=18 l/s, Hnec= 60 mcolH2O Grup de pompare pentru instalatiile de sprinklere, avand 4 pompe (3+1), complet echipate, montate pe acelasi sasiu, cu tablou propriu de control si automatizare echipat cu : - Intreruptor general cu posibiliatea selectarii regimului de functionare (manual sau automat, inclusiv programator de functionare in gol pe durata scurta) - Intreruptoare si presostate pentru fiecare pompa - Inversor electronic pentru schimbarea ordinii de pornire dupa fiecare start - Circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii pompelor cu posibilitatea de conectare a echipamentelor auxiliare de comanda si control (presostate, nivostate) - Contactoare si releu temporizator pentru fiecare pompa - Pornire stea- triunghi - Intrerupator general de protectie la deschiderea usii panoului de comanda Grad de protectie motoare electrice IP-33 cu Qn=35 l/s, Hnec= 80 mcolH2O Grup de pompare pentru instalatia de hidranti (interiori), avand 2 pompe (1+1), complet echipate, montate pe acelasi sasiu, cu tablou propriu de control si automatizare echipat cu : - Intreruptor general cu posibiliatea selectarii regimului de functionare (manual sau automat, inclusiv programator de functionare in gol pe durata scurta) - Intreruptoare si presostate pentru fiecare pompa - Inversor electronic pentru schimbarea ordinii de pornire dupa fiecare start - Circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii pompelor cu posibilitatea de conectare a echipamentelor auxiliare de comanda si control (presostate, nivostate) - Contactoare si releu temporizator pentru fiecare pompa - Pornire stea- triunghi - Intrerupator general de protectie la deschiderea usii panoului de comanda Grad de protectie motoare electrice IP-33 cu Qn=5 l/s, Hnec= 80 mcolH2O Grup de pompare pentru instalatia de hidranti (exteriori), avand 4 pompe (3+1), complet echipate, montate pe acelasi sasiu, cu tablou propriu de control si automatizare echipat cu : - Intreruptor general cu posibiliatea selectarii regimului de functionare (manual sau automat, inclusiv programator de functionare in gol pe durata scurta) - Intreruptoare si presostate pentru fiecare pompa - Inversor electronic pentru schimbarea ordinii de pornire

UM

Cant.

Buc

Buc

Buc

34

Nr. Crt.

Denumire articol dupa fiecare start - Circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii pompelor cu posibilitatea de conectare a echipamentelor auxiliare de comanda si control (presostate, nivostate) - Contactoare si releu temporizator pentru fiecare pompa - Pornire stea- triunghi - Intrerupator general de protectie la deschiderea usii panoului de comanda Grad de protectie motoare electrice IP-33 cu Qn=15 l/s, Hnec= 60 mcolH2O Pompa pilot pentru instalatia de sprinklere, montata pe acelasi sasiu cu grupul de pompare, complet echipata: - Intreruptor general cu posibilitatea selectarii regimului de functionare (manual sau automat, inclusiv programator de functionare in gol pe durata scurta) - Intreruptor si presostat - Circuit auxiliar de joasa tensiune cu transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii pompei, cu posibiliatea de conectare a echipamentelor auziliare de comanda si control (presostat, nivostat) - Porneire directa - Contactor si releu temporizator Grad de protectie a motorului electric IP-33 Caracteristici hidraulice: Qn= 2 l/s, Hnec= 85 mcolH2O Electropompa submersibila pentru evacuare ape uzate, cu plutitor si tablou propriu de control si automatizare, Qn=2.0 l/s, Hnec=12 mCA Dispozitiv pentru evitarea mersului in gol (lipsa de apa) montat pe conductele de aspiratie a grupurilor de pompare Dn 150 Recipient de hidrofor din otel, vertical, cu membrana interschimbabila, V=500l Senzor de curgere Dn100 Idem, Dn 150

UM

Cant.

Buc

Buc

6 7

Buc Buc Buc Buc

2 3 2 3

35