Sunteți pe pagina 1din 7

MEMORIU TEHNIC

1.GENERALITATI
Prezentul proiect trateaza la faza PAC instalatiile sanitare aferente obiectivului DEPOZIT SI BIROURI ADMINISTRATIVE DOHLER ROMANIA BUCURESTI VEST , CLADIRI ANEXE , AMENAJARE PARCARI , IMPREJMUIRE , RETELE EDILITARE SI ORGANIZARE DE SANTIER , amplasat pe proprietatea SC DOHLER ROMANIA SRL aflata la adresa T.57/3 P.30, NC.2458, Nr. 13, Chiajna, Jud. Ilfov,Romania . Proiectul contine urmatoarele categorii de lucrari: Reteaua de sprinklere din depozit

2. INSTALATII DE PROTECTIE LA INCENDIU


Instalatia de sprinklere Conform prevederilor NP 086 05, art. 7.1 si 7.47, prin proiect s-au prevzut instalaii automate de stins incendiu cu sprinklere tip apa-apa, cu debitul de 30 l/s. Sprinklerele vor fi grupate in sectoare conform cu compartimentele de incendiu stabilite. In instalaia de sprinklere vor fi utilizate urmtoarele tipuri de sprinklere: - sprinklere standard montate cu rozeta in sus in zona depozitului frigorific ; - sprinklere standard pentru montarea pe rafturi cu stive inalte montate cu rozeta in jos pentru stivele inalte din cadrul depozitului frigorific ; Caracteristicile tehnice ale capetelor de sprinklere, vor fi : - Poziia de montaj: rozeta in sus sau in jos. - Temperatura de operare: 680 C; - Debitul specific al unui cap de sprinkler cu diametrul 12,5 mm este qsp= 1.33 l/sec la presiunea de 1 bar. Reteaua de sprinklere de plafon cuprinde aproximativ 150 de capete si este racordata la un aparat de comanda si semnalizare (ACS) cu dispozitivele anexe, montat in camera sprinklere , cu acces direct din exterior. Reteaua de sprinklere de raft ce cuprinde 480 de capete este racordata la un alt aparat de comanda si semnalizare ( ACS )cu dispozitivele anexe, montat tot in camera sprinklere . In camera sprinklere se va monta distribuitorul alimentat din conducta de alimentare de la staia de pompare apa de incendiu. Din distribuitor se vor realiza si racordurile fixe tip B si turbinele cu clopotele sistemelor de semnalizare montate pe peretele exterior accesibil pompelor mobile ale mainile de intervenie.
Iulie 2009
4

Instalaia de sprinklere este formata din: sprinklere, conductele de ramificaie si distribuie, conducte principale, ACS-uri. Fiecare sector va fi echipat cu Staii de Control si Semnalizare (SCS) . In camera portarului se va amplasa un tablou electric de comanda si semnalizare ce va fi dotat cu lampi de stare pentru a se observa starea pompelor , lampi de functionare in cazul functionarii instalatiei de sprinklere si cu alarma pentru acustica pentru a putea fi avertizat in caz de incendiu Sprinklerele sunt montate la o distanta de 3 m intre capete, pe ramuri cu maximum 6 capete, prevzute cu dop de curire. Instalaia a fost prevzut cu panta 2 - 5 pentru aerisire in punctul cel mai nalt, unde au fost montate un manometru, un robinet de aerisire si un robinet dublu serviciu pentru splare. Sprinklerele vor fi amplasate astfel nct sa asigure protejarea ntregii suprafee a depozitului, fiind montate la plafon, la o distanta de minim 8cm si maxim 40cm de plafon si pe rafturi la distante corespunzatoare ; In zonele de depozitare, in cazul stivelor nalte, peste 6 m, se va realiza o distribuie corespunztoare cu rafturile si nlimea acestora. Pentru localizarea intrrii in funciune a sprinklerelor, pe reele de distribuie vor fi montate indicatoare de trecere a apei corespunztor prevederilor NP 086 05. Instalaia va fi realizata din eava de otel, executata in montaj aparent , in zona de depozitare ; Se va asigura o rezerva de capete de sprinklere, corespunztor cerinelor NP 086 05, 5-25% din numrul total de sprinklere. Timpul teoretic de funcionare pentru instalaia de sprinklere este de 1 ora, corespunztor NP 086 05. Pe racordurile de la retelele exterioare, la intrarea in cladire si in punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor monta manometre pentru citirea presiuni.

3. NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


La intocmirea proiectului s-au respectat prevederile din Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordinul MLPAT 9/N/15.03.93. De asemenea la executia lucrarilor cuprinse in acest proiect se vor respecta masurile de protectia muncii cuprinse in Legea protectiei muncii nr. 90 / 1996, Normele metodologice de aplicare ale acestora, precum si prevederile Normativului C300/1994 cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

4. PROBE
Conductele de apa rece menajera vor fi supuse urmatoarelor probe: - proba de etanseitate la presiune la rece; - proba de functionare a instalatiilor de apa rece menajera; - proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera.
Iulie 2009
5

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe: - proba de etanseitate; - proba de functionare. Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I 9 1994 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre beneficiar.

5. MASURI CUPRINSE IN PROIECT PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE DIN LEGEA NR. 10 / 1995
Lucrarile de instalatii sanitare prevazute in proiect trebuie sa asigure cerintele de calitate ale constructiilor, prevazute in Legea nr. 10 / 1995, privind: - rezistenta si stabilitatea; - siguranta in exploatare; - siguranta la foc; - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie; - protectia impotriva zgomotului.

6. VERIFICAREA PROIECTULUI
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice aplicarea detaliilor de executie neverificate de catre verificatori de proiecte atestati ( art.13 ), obligatia si raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are investitorul ( art. 21 pct. C ). Intocmit, tehn. Sergiu Lionte

Iulie 2009

BREVIAR DE CALCUL

1. Instalaia de stingere automata cu sprinklere Caracteristicile hidraulice, geometrice si funcionale ale sprinklerelor de care se tine seama la alegerea tipurilor si numrului acestora sunt : debitul specific qsp ( l/s ), realizat la o anumita presiune disponibila a apei in seciunea orificiului de refulare, Hi (mH2O); diametrul orificiului de refulare al sprinklerului, di (mm); aria protejata, Ap (m2) si aria de declanare simultana a sprinklerelor, A s (m2); intensitatea de stropire cu apa, ii (l/sm2) si intensitatea de stingere, is (l/sm2); temperatura de declanare a sprinklerelor(oC). Caracteristicile hidraulice, geometrice si funcionale ale sprinklerelor sunt precizate de productor, pentru fiecare cap de sprinkler. Instalaia va fi dimensionata in concordanta cu prevederile din NP 086 05 Anexa 2 pentru: 1. Sprinklere de tavan : - aria de declanare simultana maxima : - intensitatea de stingere: is As = 200 m2; = 0,12 l / sec. m2.

Capetele de sprinklere care vor fi montate, vor avea la presiunea de utilizare de 1 bar, la orificiul de stropire, un debit de apa de 1,33 l / sec.

Iulie 2009

Timpul teoretic de funcionare pentru instalaia de sprinklere este de 1 ora, corespunztor NP 086 05 . Debitul de calcul si presiunea necesara vor fi asigurate in permanenta de statia de pompare pentru sprinklere, proprie incintei. Caracteristicile tehnice ale capetelor de sprinklere, vor fi : - Poziia de montaj - Temperatura de operare - Suprafaa de stropire - Debitul unui cap de sprinkler : qspr protejeze o suprafaa de maximum 9 m2. Intensitatea de stingere asigurata este calculata cu formula: is = q sprinkler / Aria protejata de un cap de sprinkler Rezulta astfel, intensitatea reala de stingere: is real = 1,33 l / sec. : 9,00 m2 = 0,147 l / sec. x m2 Numrul de capete de sprinklere ce trebuie sa intre in funciune, pentru protejarea ariei de declanare va fi: N = 200 m2 : 9,00 m2 = 22 capete. Q spr tavan = 22 capete x 1,33 l / sec. = 29,26 l / sec. 2. Sprinklere de raft : - numarul de zone de declanare simultana maxima : de 1 bar, la orificiul de stropire, un debit de apa de 1,33 l / sec. Timpul teoretic de funcionare pentru instalaia de sprinklere este de 1 ora, corespunztor NP 086 05 . Debitul de calcul si presiunea necesara vor fi asigurate in permanenta de statia de pompare pentru sprinklere, proprie incintei.
Iulie 2009
8

= = = =

capul in sus ; 680 C ; 9 m2 ; 1,33 l / sec.

- Presiune a apei la capul de debitare este de 10 m H2O; Capetele de sprinklere vor fi astfel amplasate incit fiecare din acestea sa

o zona ;

Capetele de sprinklere care vor fi montate, vor avea la presiunea de utilizare

Caracteristicile tehnice ale capetelor de sprinklere, vor fi : - Poziia de montaj - Temperatura de operare - Numarul de zone acoperite - Debitul unui cap de sprinkler : qspr minimum 6 capete de sprinkler ; Numrul de capete de sprinklere ce trebuie sa intre in funciune, pentru protejarea ariei de declanare va fi: N = numarul de sprinklere pe zona x numarul de zone de declansare simultana = 1 x 6 = 6 capete. Q spr tavan = 6 capete x 1,33 l / sec. = 8 l / sec. Numarul total de sprinklere simultane : 22 capete de tavan + 6 capete de raft = 28 capete ; Debitul total : 28 x 1.33 = 37,24 l/s Pentru asigurarea compensarii variatiei de debit intre primul si ultimul cap de sprinkler luate in calcul , a fost considerat un spor de 15 % astfel ca debitul de calcul este : Q total spr = 37,24 l/s + 15% * 37,24 l/s = 42.826 l/s Rotunjit: Q total spr = 45 l/s Q = 45,0 l / s;
Iulie 2009
9

= = = =

capul in jos; 680 C ; o zona ; 1,33 l / sec.

- Presiune a apei la capul de debitare este de 10 m. H2O; Capetele de sprinklere vor fi astfel amplasate incit o zona sa fie protejata de

Grupul de pompare care va fi proiectat va trebui sa asigure :

H = 6.5 bar; Se va prevedea si o pompa pilot cu urmatoarele caracteristici Q=2 l/s; H=6.5 bar. Timpul teoretic de funcionare pentru instalaii de sprinklere, este de 1 ora, corespunztor NP 086 05 art. 12.5.

Totalul necesar de apa pentru instalatia impotriva incendiilor : 1. sprinklere de tavan : 30 l/s x 2. sprinklere de raft : 3. hidranti interiori : 4. hidranti exteriori : Total : 8 l/s x 60 minute = 108 m3 ; 60 minute = 28 m3 ;

2,5 l/s x 10 minute = 1,5 m3 ; 15 l/s x 180 minute = 162 m3 ; 299.5 m3 .

Reteaua de hidranti interiori si exteriori se va construi in alta etapa iar volumul rezervei intangibile de incendiu va cuprinde si volumul aferent acestora. Rezerva intangibila de apa de 300 m3 va fi asigurata din rezervorul pentru instalatia impotriva incendiilor ce are volumul de 325 m3 .

Intocmit, tehn. Sergiu Lionte

Iulie 2009

10