Sunteți pe pagina 1din 91

LUCRARE DE DSERTAE

BORDEROU
A. Piese scrise
1. ABSTRACT.............................................................................................................6
2. INTRODUCERE......................................................................................................8
2.1. DESCRIEREA LUCRII..............................................................................................8
2.2. DESCRIEREA CONSTRUCIEI.................................................................................8
3. SPRINKLERE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR...........................................9
3.1. GENERALITI...........................................................................................................9
3.1.1. Sprinklere cu declanare automat pentru protec[ia contra incendiilor..............................9
Rolul sistemului de s!i"#le!e................................................................................................... 9
$u"%io"&!e& u"ui sistem de s!i"#le!e...................................................................................... 9
Tiu!i de s!i"#le!e e"t!u sti"'e!e& i"(e"diului.....................................................................11
3.1.2. Tipuri de instala[ii cu sprinklere........................................................................................14
I"st&l&%ii )" sistem &*+&*..................................................................................................... 1,
I"st&l&%ii )" sistem &*+&e! (om!im&t....................................................................................1-
I"st&l&%ii &lte!"&ti.e................................................................................................................. 1-
3.2. STANDARD SR EN 128,-........................................................................................1/
3.2.1. Clase de risc de incendiu................................................................................................. 16
Cl&si0i(&!e& !is(u!ilo! tii(e..................................................................................................... 11
3.2.2. Metodologie de clasificare pe categorii a mrfurilor de depozitare..................................21
3.2.3. Mode de depozitare......................................................................................................... 23
2odul de deo3it&!e du* tiul de m&te!i&l deo3it&t.............................................................23
2odul de deo3it&!e du* tiul de &!&"4&!e )" deo3it............................................................21
3.2.4. Criterii hidraulice de proiectare........................................................................................ 29
L56 O5 7i 558........................................................................................................................ 29
55S........................................................................................................................................ 39
3.2.5. Durata de func[ionare a sistemelor cu sprinklere.............................................................32
3.2.6. Amplasarea i pozi[ionarea sprinklerelor.........................................................................33
A!i& m&:im* &(oe!it* de s!i"#le!e....................................................................................... 33
Dist&"%& mi"im* di"t!e s!i"#le!e............................................................................................ 3-
Aml&s&!e& s!i"#le!elo! )" 0u"(%ie de st!u(tu!& (l*di!ii..........................................................3-
3.2.7. Sprinklere intermediare n locuri clasate n HH................................................................39
Dist&"%& .e!ti(&l* m&:im* di"t!e s!i"#le!ele l& "i.elu!i i"te!medi&!e.....................................39
Aml&s&!e& e o!i3o"t&l* & s!i"#le!elo! de "i.elu!i i"te!medi&!e..........................................39
Num*!ul de !;"du!i de s!i"#le!e e"t!u 0ie(&!e "i.el.............................................................,9
S!i"#le!e i"te!medi&!e e"t!u (l&s& 55S i"st&l&te )" stel&4e "eet&4&te.................................,1
S!i"#le!e i"te!medi&!e e"t!u (l&s& 55S i"st&l&te su< stel&4e et&4&te l&"e s&u l&mel&!e
='*u!ite> =ST- 7i ST/>............................................................................................................. ,1
3.2.8. Viteza maxim admis a apei n instala[ie.......................................................................42
3.2.9. Presiunea minim de descrcare a sprinklerelor.............................................................43
3.2.10. Tipuri de sprinklere i utilizarea lor...................................................................................43
2odele su< t&.&"6 l& &(el&7i "i.el6 )"(&st!&t 7i m&s(&t...........................................................,3
2odele de e!ete.................................................................................................................... ,,
-2- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
2odele (u di0u3ie l&t*........................................................................................................... ,,
3.2.11. Sensibilitatea termic a sprinklerelor...............................................................................44
3.2.12. Protec[ia sprinklerelor...................................................................................................... 44
E(!&"e de !ote(%ie & s!i"#le!elo! )mot!i.& &ei..................................................................,,
3.3. STANDARD N$8A 13................................................................................................,-
3.3.1. Clasificarea ncperilor dup riscul de incendiu...............................................................45
Ris( de i"(e"diu mi( =L5>....................................................................................................... ,-
Ris( de i"(e"diu mediu =O5>.................................................................................................. ,-
Ris( de i"(e"diu m*!it =E5>.................................................................................................... ,-
Ris( de i"(e"diu e"t!u )"(*e!i se(i&le...............................................................................,/
3.3.2. Clasificarea mrfurilor...................................................................................................... 46
2*!0u!i (om<i"&te................................................................................................................... ,/
Tiu!i de &le%i........................................................................................................................ ,/
Cl&se de m*!0u!i..................................................................................................................... ,/
Cl&si0i(&!e& l&sti(elo!6 el&stome!ilo! 7i (&u(iu(u!ilo!.............................................................,1
Cl&si0i(&!e& deo3itelo! de !ole de ?;!tie................................................................................,8
3.3.3. Utilizarea sprinklerelor cu declanare rapid ESFR (early supression fast response).....48
3.3.4. Amplasarea sprinklerelor ESFR.......................................................................................49
3.3.5. Temperaturi de declanare ale sprinklerelor ESFR..........................................................50
3.3.6. Aria protejat de sprinklerele ESFR.................................................................................52
Dete!mi"&!e& &!iei de &(oe!i!e & !ote(%iei...........................................................................-2
Dist&"%ele )"t!e s!i"#le!ele ES$R..........................................................................................-3
8o3i%i& de0el(to&!elo! e"t!u s!i"#le!ele ES$R......................................................................-,
O<st!u(%io"&!e& des(*!(*!ii s!i"#le!elo! ES$R.....................................................................-,
3.3.7. Cazuri de utilizare ale sprinklerelor ESFR.......................................................................56
3.3.8. Criterii generale de protec[ie de ctre sprinklerele ESFR................................................59
3.3.9. Dimensionarea hidraulic a unei instala[ii cu sprinklere ESFR........................................62
4. DOTAREA CU INSTALAII DE SPRINKLERE STANDARD A UNEI ALE DE
DEPO!ITARE" CON#OR$ NOR$ELOR RO$%NE&TI &I 'UE'...............................63
,.1. 2E2ORIUL TE5NIC AL INSTALAIILOR CU S8RIN@LERE STANDARD6 DE
TAAAN BI DE RA$T............................................................................................................./3
4.1.1. Date generale caracteristicile construc[iei.....................................................................63
D&te de !e(u"o&7te!e............................................................................................................. /3
Desti"&%i&................................................................................................................................ /3
C&!&(te!isti(ile (o"st!u(%iei..................................................................................................... /3
4.1.2. nstala[ii interioare de s stingere a incendiilor cu sprinklere standard de tavan i de raft. 64
C&!&(te!isti(ile s!i"#le!elo! de t&.&"...................................................................................../,
C&!&(te!isti(ile s!i"#le!elo! de !&0t........................................................................................./-
Se(to!i3&!e& i"st&l&%iei............................................................................................................ /-
Ale'e!e& tiu!ilo! de s!i"#le!e st&"d&!d................................................................................./-
C&!&(te!isti(ile !e%elelo! de s!i"#le!e st&"d&!d de t&.&" 7i de !&0t.........................................//
4.1.3. Gospodria de ap pentru sringerea incendiilor cu instala[ii automate (sprinklere).........67
Re3e!.o!ul de &*.................................................................................................................. /8
G!u de om&!e e"t!u i"st&l&%i& de s!i"#le!e st&"d&!d....................................................../8
,.2. CREAIARUL DE CALCUL AL INSTALAIILOR CU S8RIN@LERE STANDARD6 DE
TAAAN BI DE RA$T............................................................................................................./9
-3- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
4.2.1. Date generale caracteristicile construc[iei.....................................................................69
4.2.2. nstala[ii automate de stingerea incendiilor cu sprinklere standard..................................69
Ale'e!e& tiu!ilo! de s!i"#le!e............................................................................................... 19
Num*!ul de s!i"#le!e............................................................................................................. 11
C&l(ulul ?id!&uli( &l i"st&l&%iilo! de s!i"#le!e st&"d&!d...........................................................11
Dime"sio"&!e& (o"du(telo! i"st&l&%iilo! de s!i"#le!e de t&.&" 7i de !&0t................................13
C&l(ulul &!&met!ilo! "e(es&!i &le'e!ii '!uului de om&!e e"t!u 0u"(%io"&!e& i"st&l&%iilo! de
s!i"#le!e................................................................................................................................ 1,
Gosod*!i& de &* e"t!u (om<&te!e& i"(e"diului (u i"st&l&%ii de s!i"#le!e.........................1-
(. DOTAREA CU INSTALAII DE SPRINKLERE ES#R A UNEI ALE DE
DEPO!ITARE" CON#OR$ NOR$ELOR 'SUA'.......................................................))
-.1. 2E2ORIUL TE5NIC AL INSTALAIILOR CU S8RIN@LERE ES$R.......................11
5.1.1. Date generale caracteristicile construc[iei.....................................................................77
D&te de !e(u"o&7te!e............................................................................................................. 11
Desti"&%i&................................................................................................................................ 11
C&!&(te!isti(ile (o"st!u(%iei..................................................................................................... 11
5.1.2. nstala[ii interioare de s stingere a incendiilor cu sprinklere ESFR...................................78
C&!&(te!isti(ile s!i"#le!elo! ES$R......................................................................................... 18
Se(to!i3&!e& i"st&l&%iei............................................................................................................ 18
Ale'e!e& tiu!ilo! de s!i"#le!e............................................................................................... 19
C&!&(te!isti(ile !e%elei de s!i"#le!e ES$R..............................................................................19
5.1.3. Gospodria de ap pentru sringerea incendiilor cu instala[ii automate (sprinklere ESFR)
80
Re3e!.o!ul de &*.................................................................................................................. 89
G!u de om&!e e"t!u i"st&l&%i& de s!i"#le!e ES$R..........................................................81
-.2. CREAIARUL DE CALCUL AL INSTALAIILOR CU S8RIN@LERE ES$R...............82
5.2.1. Date generale caracteristicile construc[iei.....................................................................82
5.2.2. nstala[ii automate de stingerea incendiilor cu sprinklere ESFR......................................82
Ale'e!e& tiu!ilo! de s!i"#le!e ES$R.....................................................................................83
Num*!ul de s!i"#le!e............................................................................................................. 83
C&l(ulul ?id!&uli( &l i"st&l&%iilo! de s!i"#le!e ES$R...............................................................83
Dime"sio"&!e& (o"du(telo! i"st&l&%iilo! de s!i"#le!e ES$R...................................................8,
C&l(ulul &!&met!ilo! "e(es&!i &le'e!ii '!uului de om&!e e"t!u 0u"(%io"&!e& i"st&l&%iilo! de
s!i"#le!e................................................................................................................................ 8-
Gosod*!i& de &* e"t!u (om<&te!e& i"(e"diului (u i"st&l&%ii de s!i"#le!e.........................8/
6. CONCLU!II...........................................................................................................88
). ANE*E..................................................................................................................9+
8. BIBLIOGRA#IE...................................................................................................112
-4- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
B. Piese ,ese-./e
Nr.1 - Plan sprinklere standard de tavan;
Nr.2 - Schem izomertic sprinklere standard de tavan;
Nr.3 - Plan sprinklere standard de raft;
Nr.4 - Plan sprinklere standard de raft sec[iune A-A;
Nr.5 - Plan sprinklere standard de raft sec[iune B-B;
Nr.6 - Schem izomertic sprinklere standard de raft;
Nr.7 - Schem grup pompare pentru sprinklere standard;
No.8 - Plan sprinklere ESFR;
No.9 - Schem izomertic sprinklere ESFR;
Nr.10 - Schem grup pompare pentru sprinklere ESFR;
-5- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
1. ABSTRACT
Le prsent travail scincifique apour tude la comparaison entre le systme
d'instinction des incendies en utilisant des sprinkleurs standard et ce-lui en utilisant des
sprinkleurs avec reponse rapid, ESFR. Pour faire a, on a considr une halle d'entrept,
dans laquelle on entrepse des bonbonnes ambales en botes, ranges en supports
mtaliques ayant la hauteur de 8,3 m. La halle est prevue la premier fois avec le systme en
utilisant des sprinkleurs standard et aprs, avec ce-lui utilisant les prinkleurs ESFR, et aprs
les calcules de dimensionnement et un tude conomique, on peut deduir les suivants:
- les systme en utilisant les sprinkleurs standard est compos de deux installations
avec sprinkleurs, une ayant les prinkleurs installs au plafond, et l'autre ayant les
sprinkleurs installs intermedierment, parmis les tagres. Ainsi, on s'impose
l'installation des deux appareil de contle et signalisation, un pour chaque
installation, fait qui conduit au frais suplmentaires;
- l'installation des sprinkleurs installs parmis les tagres, le plus souvant limite la
flexibilit de manevrer la marchandise, mme en compromettant l'intgrit de la
marchandise en cas de cassage d'une sprinkleur;
- les sprinkleurs installs au plafond, mme dans le systme avec des sprinkleurs
standard que dans ce-lui avec des sprinkleurs ESFR, ayant la mme surface de
protection, ont le mme nombre des pices, respectivement 329. Mais, pour le
systme standard, puis qu'on utilise des sprinklers installs parmis les tagres, le
nombre final des sprinkleurs augmente considrablement, tant en final 1034;
- grae au dbit des sprinkleurs ESFR est plus important que ce-lui des sprinkleurs
standard, le contrl et l'instinction d'un incedie sont meilleurs, tel que le nombre
des sprinkleurs qui se dclachent en cas d'un incendie est considrablement plus
petit pour le systme ESFR. Ainsi, l'incedie s'eteinte plus rapide, et les ouvrages
de refaire l'installation sont reduites, aussi comme le nombre des sprinkleurs qui
seront remplacs. Ce grand dbit de l'installation utilisant des sprinkleurs ESFR,
fait que les volumes des quipements de la station de pompage soient plus
emportantes que ceux dans le cas de l'installation ayant des sprinklaires standard,
fait qui conduit fait qui conduit au frais plus grands dans ce secteur de l'installation;
En choisissant d'installer un systme utilisant des sprinkleurs ESFR au lieu d'un
systme en utilisant des sprinkleurs standard avec des sprinkleurs installs au plafondet
parmis les tagres, on va avoir les avantages suivants:
- on conomise les frais rptitives et on enlve les inconveniences associs par le
montage et dmontage des sprinkleures parmis les tagres;
- le remplacement de moins sprinkleurs aprs l'instinction d'un incendie;
- permete la manipulation plus facile des produits entre les tagres;
- l'instinction d'un incendie plus rapid que dans le cas des sprinkleurs standard;
- peut transformer un entrept dans un objectif plus attractif pour les clients.
-6- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Les desavantages d'un systme utilisant des sprinkleurs ESFR peuvent tre les
suivants:
- la restriction de leur utilisation pour beaucoup des catgories des produits dont
l'entrepsement dpasse 4 m;
- l'inutilisation de ceux-ci quand les produits s'entrepsent dans des supports avec
tagres avec des blats pleines ou lamlares;
- des frais un peu plus importantes que dans le cas d'utilisation d'un systme avec
des sprinkleurs standard.
Aprs la finalisation de l'tude, comme une conclusion gnrale, on peut deduir que si
une halle d'entrept a une structure d'entrepse qui ne sera pas modifie de point de vue du
reamnagement d'elle mme ou des produites qui sont entrepss, on peut choisir d'installer
un systme d'instinction les incendies utilisant les sprinkleurs standard, se poate opta pentru
instalarea unui sistem de stingere a incendiilor cu sprinklere standard, installs auplafond et
parmis les tagres, solution moins chere. Si l'espace d'entrpt a besoin de flexibilit de
point de vue du reamnagement d'elle mme, ou les produits entrepss peuvent tre
gravement avaris en cas de cassage d'un sprinkleur, allors le systme utilisant les
sprinkleurs ESFR sera indiqu de l'utiliser, ce-ci en repondant meilleur au cettes exigences.
-7- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
2. INTRODUCERE
2.1. DESCRIEREA LUCRII
Se va considera ca studiu de caz o hal n care se depoziteaz bomboane n cutii de
carton, aranjate n stelaje cu nl[imea de 8,3 m. Pentru aeast hal se vor studia dou solu[ii
de dotare cu sprinklere:
- dotare cu sprinklere standard, de plafon i de raft, utiliznd ca norme de
proiectare cele romneti (NP086) i cele europene (SR EN 12845).
- dotare cu sprinklere cu rspuns rapid, de tip ESFR, de plafon, utiliznd ca norme
de proiectare pe cele din SUA (NFPA 13).
Se va realiza o compara[ie de cost ntre cele dou sisteme i se vor prezenta
avantajele i dezavantajele acestora.
2.2. DESCRIEREA CONSTRUCIEI
Depozitul are un volum de 30702 mc.
Modul de depozitare a mrfurilor se face n stelaje cu l[imea rndurilor de 1 m i cu
interval ntre rnduri mai mare de 2 m).
nl[imea de depozitare: + 9,0 m fa[ de cota pardoselii respectiv 0,7 m deasupra
ultimului raft montat la cota + 8,30 m.
Hala de depozitare servete depozitrii de mrfuri generale (bomboane n cutii de
carton), perisabile, aflate n tranzit. Mrfurile sunt afluite i expediate prin intermediul
autotractoarelor cu semiremorc (TR), la expedi[ie putnd fi utilizate i autospeciale de mic
capacitate (1 3t). n interiorul halei, avnd suprafa[a util de 2725 mp, mrfurile sunt
depozitate conteinerizat sau paletizat n stelaje (rastele), iar manipularea se va face cu
electrostivuitoare VNA. Capacitatea de ncrcare va fi de cca. 37% din suprafa[a util, iar
nl[imea maxim de depozitare este de 9,0 m. Rastelele sunt de tip MECALUX, din profile
de tabl zincat cu pere[i sub[iri. Capacitatea maxim de mrfuri depozitate este de
352500 kg i e dat de capacitatea portant a rastelelor. Considernd o de sarcin termic
conven[ional de 17 MJ/kg, rezult o densitate a sarcinii termice > 1680 MJ/mp.
-8- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
3. SPRINKLERE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
3.1. GENERALITI
Sprinklerele au o istorie ce dateaz de peste o sut de ani. ni[ial, sprinklerele nu erau
cu declanare automat, ci doar manual (sprinklere cu orificiu deschis), fiind ntocmai ca i
un sprinkler cu declanare automat, mai pu[in partea fuzibil care lipsete. Acestea sunt
folosite doar n cadrul sistemelor cu ap pulverizat.
Primul sprinkler cu delanare automat asemntor celui pe care l tim astzi, a fost creat
de Frdric Grinell. Dei tehnica de fabrica[ie i materialele s-au schimbat mult de atunci,
principiile nu au suferit modificri importante.
nstala[iile de sprinklerele se folosesc n mod special pentru protec[ia imobilelor sau
ncperilor precum cldiri de birouri, garaje, spa[ii comerciale, sli de spectacole sau cldiri
publice cu spa[ii aglomerate, spa[ii de produc[ie sau depozitare, etc, dar i pentru protec[ia
locuin[elor individuale.
Totui, nu toate sprinklrerele sunt la fel. Confruntrile cu focul ntr-un hotel sau o
cldire de birouri difer foarte mult de cele dintr-un depozit ce con[ine cantit[i mari de
plastic, sprde exemplu. Astfel, au fost concepute diferite tipuri de sprinklere pentru a veni n
ntmpinarea nevoilor ocupan[ilor.
Cele mai comune tipuri de sprinklere automate includ sprinklerele standard,
sprinklerele cu picturi mari i sprinklerele ESFR (early suppression fast response), adic
sprinklere cu rspuns rapid.
3.1.1. Sprinklere cu declanare au!"#a!$ pen!ru pr"!ec%ia c"n!ra
incendiil"r
Rolul sistemului de sprinklere
- reduce viteza de extindere a unui incendiu
- pornete alarma anun[nd declanarea unui incendiu
- stinge incendiul
Funionarea unui sistem de sprinklere
Detec[ia incendiului se realizeaz cu capetele sprinklerelor. Acestea sunt detectoare
termice cu temperatur fix. Majoritatea tipurilor de sprinklere au capul format dintr-un dop
care e [inut de un mecanism de deblocare.
Cel mai comun tip de mecanism este acela format dintr-o fiol umplut cu un lichid pe
baz de glicerin, lichid care expandeaz n momentul n care se nclzete, acest lucru fiind
facilitat de o bul de aer (vezi Figura. 1). Acest lichid este conceput s expandeze i s
sparg fiola la o anumit temperatur (vezi Figura. 2). Cele mai comune sunt construite s se
sparg la 68
O
C (155
O
F). n func[ie de grosimea peretelui fiolei, acestea se sparg mai repede
sau mai trziu de la momentul detectrii temperaturii limit. Dopul este scos cu for[ datorit
presiunii apei din spatele lui, i deviat de o pies cu margini teite. Apa se mprtie pe o
plcu[ deflectoare, conceput special pentru a o distribui n pr[i egale (vezi Figura. 3). Apa
va continua s curg pn la epuizarea rezervei de ap.
-9- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Figura. 1 cap de sprinkler cu declanare automat, cu
dispozitiv de declanare cu fiol
Figura. 2 fiola se sparge n momentul atingerii temperaturii
maxime limit
Figura. 3 dopul este nlturat i apa curge prin capul de
sprinkler
Un tip de sprinkler cu mecanism de mai pu[in ntlnit este acela fomat din dou
plcu[e din metal, sudate ntre ele ntr-un punct (vezi Figura. 4). Cnd sudura se topete,
dou bra[e arcuite despart plcu[ele, dnd drumul la dop. Restul opera[iunii decurge n mod
similar ca i n cazul sprinklerelor mai sus prezentate.
Figura. 4 cap de sprinkler cu declanare automat, cu dispozitiv de declanare cu plcu[e sudate
Cnd unul sau mai multe capete se declaneaz, grupul de pompe pornete pentru a
readuce re[eaua la presiunea ei de referin[. Aceasta declaneaz alarma printr-o sonerie.
Alarma este dat printr-un aparat de control i semnalizare.
Dimensionarea re[elei de sprinklere se face pornind de la analiza riscului de incendiu
la care se expune obiectivul ce tebuie protejat. Clasificarea se face n func[ie de categoria de
cldiri din care face parte obiectivul, precum urmeaz:
La cldiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, n principal, de densitatea
sarcinii termice (q) stabilit prin calcul i de destina[ia respectiv.
-10- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
n func[ie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu n cldiri civile (publice) poate fi:
0.re: q
i
peste 840 MJ/m
2
;
0i123ci4: q
i
ntre 420 i 840 MJ/m
2
;
0ic: q
i
sub 420 MJ/m
2
;
n func[ie de destina[ie (func[iune), unele spa[ii i ncperi din cldirile civile (publice),
se ncadreaz n urmtoarele riscuri de incendiu:
0.re: n care se utilizeaz sau depoziteaz
materiale sau substan[e combustibile (arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje
autoturisme etc);
0i123ci4: n care se utilizeaz foc deschis (buctrii,
centrale termice, oficii cu preparri calde etc.);
0ic: celelalte ncperi i spa[ii;
n ncperile i spa[iile echipate cu instala[ii automate de stingere a incendiilor,
riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici.
Pentru ntregul compartiment de incendiu sau cldire, riscul de incendiu considerat va fi cel
mai mare care reprezint minimum 30% din volumul acestora.
La construc[ii de produc[ie i/sau depozitare, riscul de incendiu are n vedere natura
activit[i lor desfurate, caracteristicile de ardere ale malerialelor i substan[ele utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, i densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de
incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu:
categoriile A i B: posibilit[i de incendiu i explozie
volumetric (risc foarte mare de incendiu);
categoria C: posibilit[i de incendiu / ardere (risc mare
de incendiu)
categoria D): existen[a focului deschis sub orice form,
n absen[a substan[elor combustibile (risc mediu de incendiu);
categoria E: existen[a unor materiale sau substan[e
incombustibile n stare rece sau a substan[elor combustibile n stare de
umiditate naintat, peste 80% (risc mic de incendiu).
Pornind de la categoria de risc pe care o considerm, se definesc urmtoarele
elemente de dimensionare:
Suprafa[a implicat: este mrimea suprafe[ei maxime considerate pentru nceperea
unui incendiu, care trebuie acoperit de sprinklerele aflate n zon.
Densitatea: este debitul de ap necesar pentru aceast suprafa[, pentru a combate
incendiul.
Tipul de cap i temperatura de declanare se aleg, de asemenea, n func[ie de riscul
de incendiu de care trebuie protejat i de loca[ie.
Tipuri de sprinklere pentru stingerea incendiului
Sprinklere standard
Sprinklerele standard, sunt de departe, cele mai folosite tipuri de sprinklere.
Eficacitatea lor se bazeaz n mare parte pe abilitatea lor de a uda n prealabil materialele pe
care focul nu a ajuns nc, i s rceasc ariile din vecintatea cldirii.
-11- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Controlul cu sprinklere standard se desfoar n momentul n care primul obiect
inflamabil arde. ntinderea focului e ncetinit deoarece focul nu poate arde zonele udate n
prealabil de sprinklere. Pentru c focul este restrns ntr-o anumit zon, doar sprinklerele de
deasupra focului func[ioneaz.
Sprinklerele standard continu s rmn n fruntea tehnicilor de protec[ie la foc att
pe plan industrial ct i economic. Totui, confruntrile noi n ceea ce privete incendiile fac
uneori ca sprinklerele standard s fie limitate din punct de vedere al eficacit[ii, lucru care a
condus ctre modificri ale instala[iilor.
De exemplu, una dintre limitrile ntmpinate de sprinklerele standard a fost timpul de
rspuns in imobile de birouri, hoteluri, moteluri, spitale i alte cldiri industriale cu ncperi
mai mici dect cele ntlnite n general n cldiri industriale. O variant a sprinklerelor
standard numite sprinklere cu rspuns rapid, a fost creat pentru ca n timpul unui incendiu
s poat exista un mediu sigur pe o durat de timp suficient pentru ca ocupan[ii s se poat
evacua sau s fie salva[i.
Deoarece aceste sprinklere se declaneaz ct timp focul este ntr-o faz incipient,
ele limiteaz cantit[ile de fum i de monoxid de carbon care sunt eliminate de ctre foc.
Totui, din punct de vedere al protec[iei unui imobil, cercetarile au artat c sprinklerele cu
rspuns rapid nu sunt cu nimic mai eficiente dect cele standard.
ncendiile declanate n rafturile depozitelor au demonstrat nc o dat c sprinklerele
standard sunt limitate din punct de vedere al operativit[ii. Tehnicile de depozitare dup cel
de-al doilea rzboi mondial s-au modificat semnificativ. Odat ce depozitele s-au mrit,
nl[imile rafturilor de depozitare au crescut i combustibilitatea materialelor depozitate a
devenit mai pronun[at. Apa de la sprinklerele de plafon de multe ori nu ajungea la locul unde
se declana focul mai ales dac acesta ncepea pe un raft foarte jos.
Un rspuns a fost s se monteze sprinklere n plus (sprinklere standard) ntre rafturi
pe unul sau mai multe niveluri. Aceast solu[ie ar fi permis sprinklerelor de raft s aduc apa
mai aproape de foc. Totui, aceast solu[ie are un inconvenient - lipsa flexibilit[ii.
Sprinklerele de raft i [evile aferente devin incomode cnd rafturile trebuie mutate sau
rearanjate. Dac obiectele depozitate sunt mai mari i nl[imea depozitului crete, ar putea fi
necesar o reinstalare a sistemului de sprinklere de raft. Astfel, dei acestea confer o
protec[ie bun, un sistem de sprinklere standard i un sistem de sprinklere de raft necesit o
cheltuial important pentru instalarea ini[ial i posibile costuri pentru eventualele modificri
ce ar putea interveni odat cu schimbarea mrimii depozitului.
n plus, unii proprietari de depozite i manageri sunt ngrijora[i ca sprinklerele de raft
sunt mult mai vulnerabile la distrugeri cnd produsele sunt puse sau luate din rafturi. Acetia
se tem c sprinklerele vtmate vor curge i vor strica i marfa din apropiere. Totui, aceasta
este mai degrab o problem de percep[ie i nu de realitate. Cercetarile au artat c este
pu[in probabil ca un sprinkler de raft s curg i chiar i n acest caz pierderile materiale ar fi
mici. De fapt, un studiu recent pe o perioad de 10 ani arat c pierderea medie din cauza
scurgerilor unui sprinkler de raft (a fost considerat o medie de 6 pierderi pe an) a fost de
numai 14.967$. Pe de alta parte, pierderea medie n depozitele care au fost protejate cu
sprinklere, dar au fost necesare mai multe sprinklere dect cele prevzute, a fost de
aproximativ 1,4 milioane dolari pe an.
Sprinklere cu picturi mari
Pentru a spori flexibilitatea men[innd eficcacitatea n protec[ia mpotriva incendiilor, s-
au conceput sprinklerele cu picturi mari. Sprinklerele cu picturi mari au fost primele
sprinklere concepute special pentru combaterea incendiilor de propor[ii mari. Atunci cnd
densitatea de aplicare de proiectare este prea mare pentru a utiliza sprinklere (cu orificii de
refulare) standard, se pot folosi sptinklere cu picturi mari sau foarte mari. Acestea din urm
-12- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
sunt folosite n momentul n care se constat c presiunea necesar este prea mare. Avnd
un factor "k de valoare ridicat, aceste sprinklere necesit o presiune mai scazut dect cele
cu orificii de refulare standard sau mari, presiunea de pornire reducndu-se cu aproape 50%.
Bazndu-se pe un design unic, nsemnnd un orificiu mai mare (orificiul pentru
descrcarea apei) i un dispozitiv cu o eficien[ sporit pentru descrcarea apei, picturile
mari de ap pot ajunge pn la straturile nalte de fum, conferind n acelai timp rcirea
necesar a zonelor dimprejurul lor. Sus[inute de o rezerv de ap mare, sprinklerele cu
descrcare mare sunt foarte potrivite pentru o mare varietate de tipuri de depozite, precum i
pentru alte imobile. De asemenea, pot fi folosite pentru protec[ia depozitelor mari, fcnd fa[
mult mai bine dect sprinklerele standard. n multe situa[ii, necesitatea adugrii unor
sprinklere de raft n sistemul de protec[ie contra incendiilor este eliminat, sau cel pu[in
redus. Pentru depozitele existente, sprinklerele standard pot fi uneori nlocuite cu
sprinklerele cu picturi mari, pentru a asigura o protec[ie n plus atunci cnd schimbrile de
reamenajare a depozitului au ca i consecin[ un risc mai mare de incendiu. Si n acest caz,
sprinklerele de raft ar putea fi de prisos sau dotarea ctorva niveluri ar fi suficient.
Trebuie men[ionat c pentru oricare dintre tipurile de sprinklere prezentate, presiunea
n sistem poate lua valori foarte ridicate, dac nu se folosesc diametre ale [evilor foarte mari
sau dac nu se reduce spa[ierea dintre sprinklere. Oricare dintre aceste solu[ii conduce ns
la o cretere a costurilor sistemului.
Pentru aceast problem s-a gsit o solu[ie economic, i anume un sprinkler avnd
un factor "K ridicat, ce poate fi folosit n aplica[ii cu risc de incendiu foarte mare, presiunea la
cel mai dezavantajat sprinkler fiind sczut. Montarea acestui tip de sprinklere face ca
montarea unor sprinklere de raft s nu mai fie necesar, iar din punct de vedere hidraulic
cerin[ele sunt mici, dar rezerva de alimentare cu ap trebuie s aib un volum considerabil.
n acest caz, sistemul se dovedete competitiv dac conducta de ap poate alimenta
sistemul n mod direct.
ndiferent de tipul de sprinklere utilizate, acestea pot fi montate n dou moduri: cu
capul n sus sau cu capul n jos.
Dei este de preferat n general s se utilizeze sprinklere montate cu capul n sus
(deoarece acestea sunt mult mai pu[in afectate de depunerile din [evi i sunt protejate chiar
de ctre [evi n fa[a deteriorarilor fizice), exist i situa[ii n care sistemul de construc[ie al
cldirii nu permite utilizarea acestora. Exist multe obstruc[ii care pot duna distribu[iei
judicioase a apei provenit din sprinkler sau pot proteja capul sprinklerului de cldura menit
a-l activa. Sprinklerul suspendat (cu capul n jos) reprezint o alternativ la aceast situa[ie.
Reprezentnd un supliment revolu[ionar adus gamei largi de sprinklere pentru
depozite, sprinklerul cu raz extins de acoperire acopera pn la aproape dublul zonei
aferente altor modele de sprinklere de depozit. n cazul n care nu exist obstruc[ii care s
mpiedice o distan[are maxim a acestui model de sprinkler, el poate reduce semnificativ
numrul de ramifica[ii necesare, lucru ce implic reduceri sim[itoare ale costurilor.
Sprinklerele de acest tip pot fi utilizate n toate aplica[iile, cum ar fi depozitarea n stive nalte,
etc.
Sprinklere ESFR (early supression fast response) sprinklere cu rspuns rapid
Sprinklerele ESFR au fost concepute pentru a spori eficien[a sprinklerelor n
combaterea incendiilor, n construc[ii de tipul depozitelor. Pentru dezvoltarea acestui tip de
sprinklere s-a pornit de la combinarea tehnologiilor sprinklerelor cu rspuns rapid i a celor
cu descrcare mare. Folosind un element fuzibil cu o sensibilitate termic mare i un orificiu
de descrcare mai mare dect al sprinklerelor standard i al celor cu descrcare mare,
sprinklerele ESFR montate la plafon permit o descrcare rapid a unei cantit[i mari de ap
-13- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
ntr-un mod foarte eficient de a opri, ntr-o faz incipient. Sprinklerele ESFR se declaneaz
nainte ca viteza fumului produs de foc s creasc i nainte ca degajarea de cldur s fie
puternic.
n timpul unui incendiu, vor func[iona mai pu[ine sprinklere ESFR dect unele standard
sau cu descrcare mare, dar acestea vor descrca o cantitate mai mare de ap. n timp ce
debitul de ap poate fi mai mare pentru sprinklerele ESFR, avantajul este c acestea sting
focul rapid, rezultnd o inunda[ie mai mic din cauza descrcrii de ap.
Rezerva de ap necesar n majoritatea cazurilor este cea util pentru doar 60 min de
func[ionare ceea ce reprezint o economie substan[ial n investi[iile legate de sistemele
de stocare a apei. Avantajul principal al acestui tip de sprinklere l constituie, ns, faptul c
acestea sunt capabile s protejeze majoritatea tipurilor de depozitare pe vertical, fr a
utiliza sprinklere intermediare, montate n rafturi, reducnd astfel costurile pe care le implic
realizarea sistemului de protec[ie la ac[iunea incendiilor.
Sprinklerele ESFR se gsesc ntr-o larg varietate de dimensiuni a orificiilor de
refulare, cum ar fi:
Sprinkler ESFR standard
Acesta a fost dezvoltat pentru a proteja structurile de depozitare pe vertical, specifice
depozitelor. nsui conceptul ESFR elimin necesitatea montarii sprinklerelor intermediare,
care implic costuri mari de instalare, pot implica apari[ia unor erori n func[ionare precum i
necesitatea alterrii de ctre beneficiar a amplasamentelor ini[iale ale rafturilor din depozit.
Sprinkler ESFR cu orificiu de refulare mare i cu posibilitatea de montare cu capul n
sus sau n jos
Beneficiind de un orificiu de refulare de dimensiune mai mare, dar cu acelai diametru
de [eav de alimentare cu cel al sprinklerului ESFR de baz, acest sprinkler necesit o
presiune mai redus pentru furnizarea aceluiai volum de ap ca ESFR de baz. Presiunea
mai scazut, permite reducerea diametrelor [evilor precum i reducerea costurilor cu
manopera i materialele. Aceste sprinklere pot fi folosite pentru aceleai categorii de risc la
incendii ca i ESFR de baz, cu excep[ia unor materiale (suluri de textile, lichide inflamabile,
aerosoli i materiale din plastic expandat.
Atunci cnd geometria tavanului, grinzile sau tubulaturile existente nu permit ca
sprinklere ESFR montate cu capul n jos s fie montate direct pe linia de ramifica[ie (datorit
nerespectrii condi[iei de deflec[ie maxim, relative la nl[imea tavanului), sprinklerele cu
capul n sus ofer o alternativ simpl i economic. Prin instalarea direct pe linia de
ramifica[ie, deflec[ia va crete semnificativ comparativ cu cazul unui sprinkler suspendat
montat pe aceeasi ramifica[ie cu capul n jos.
Sprinklerele montate cu capul n sus lucreaz la aceeai presiune ca i cele montate
cu capul n jos.
nl[imea maxim de depozitare pentru sistemele ESFR este de 12,2 m. nl[imile
superioare necesit utilizarea unui sistem cu sprinklere de nivel intermediar.
3.1.2.Tipuri de in&!ala%ii cu &prinklere
Instalaii n sistem ap-ap
Este cel mai ntlnit tip de instala[ii. Sistemul este de asemenea foarte fiabil deoarece
sunt simple, i avnd doar dou componente automate: sprinklerele (n general, dar nu
mereu) i aparatul de control i semnalizare. Pentru anumite categorii de risc, n apa din
-14- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
instala[ie se poate aduga antigel, dar n cele mai dese cazuri, instala[iile sunt proiectate
pentru condi[ii n care temperatura ncperilor nu scade sub +4
O
C, i nu urc peste +100
O
C.
Re[eaua de conducte este permanent umplut cu ap i men[inut sub presiune Un
grup de pompare automat alimenteaz ntreaga instala[ie. Cnd un sprinkler automat este
expus pentru mai mult timp la o temperatur maxim admis sau peste aceasta, elementul
termosensibil (fiol din sticl sau legtur fuzibil) se desface permitnd apei s curg prin
orificiul de curgere al sprinklerului. Apa este proiectat sub form de jet, dispersat n picturi,
asupra focarului. Concomitent, aparatul de control i semnalizare declaneaz semnalul de
incendiu. Ac[iunea instala[iei este operativ i propor[ional cu gradul de dezvoltare al
incendiului.
Instalaii n sistem ap-aer comprimat
Acest sistem de instala[ii cu sprinklere se aplic pentru protec[ia ncperilor n care
temperatura poate s scad sub +5
O
C sau s creasc peste +100
O
C. n acest sistem
conductele se umplu cu aer comprimat la o presiune de 1,82,0 bar n aval aparatului de
control i semnalizare, iar conducta de alimentare pn n aparatul de control si semnalizare
se umple cu ap sub presiune. n caz de declanare, apa trebuie s ajung la sprinklerul cel
mai defavorizat, n mai pu[in de un minut, dup ce aerul a fost evacuat din conducte. Astfel
apa ptrunde n re[ea cu o oarecare ntrziere, dup ce presiunea aerului scade i supapa
diferen[ial a aparatului de control i semnalizare se ridic i permite accesul apei n
instala[ie. n acest caz, numrul de sprinklere este limitat fa[ de cel n sistemul ap-ap.
Instalaii alternative
Sunt acele instala[ii umplute cu aer sub presiune pe timpul unei anumite perioade din
an, atunci cnde exist pericolul de nghe[. Exist dou moduri de realizare a acestui
concept:
- re[eaua de conducte se umple cu ap n perioada cald a anului i cu are comprimat
n cea rece. Pe conducta principal de alimentare a fiecrui sector se monteaz n
serie un aparat de control i semnalizare de tip aer-ap i unul ap-ap.
- ob[inerea unei instala[ii mixte, unde o parte din instala[ie s fie umplut permanent
cu ap, iar cealalt cu aer comprimat, n func[ie de temperaturile posibile n spa[iile
n care se monteaz sprinklerele.
Aceast solu[ie nu este indicat din cauza faptului c alternan[a apei i a aerului n
conducte crete apari[ia problemelor de coroziune.
-15- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Figura. 5 Schem sistem sprinklere ap-ap
Figura. 6 Schem sistem sprinklere ap-aer
ndiferent de sistemul ales, func[ie de clasa de risc de incendiu, sistemele cu
sprinklere standard pot necesita ca rezerva de ap s fie suficient pentru 90 - 120 minute,
comparativ cu cele 60 minute necesare majorit[ii sistemelor cu declanare rapid.
3.2. STANDARD SR EN 12'()
Standardul ce urmeaz a fi prezentat se refer la proiectarea sistemelor de stingere a
incendiilor cu sprinklere, fiind un standar utilizat n Uniunea European (UE).
3.2.1.Cla&e de ri&c de incendiu
Cldirile i spa[iile protejate care ndeplinesc una sau mai multe condi[ii de risc de
incendiu prezentate mai jos, trebuie clasificate ca apar[innd unui risc de incendiu, dup cum
urmeaz: risc mic LH, risc mediu OH i risc mare HH.
-16- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Clasificarea riscurilor tipice
n tabelele A1, A2 i A3 sunt date exemple. Acestea con[in listele cu clasificarea
riscurilor minime. Tabelele trebuie de asemenea folosite ca ghid pentru activit[i
nemen[ionate n mod special.
Ris( mi(+L5
Locurile cu materiale cu sarcina termic mic, combustibilitate mic i cu nici un
compartiment de incendiu mai mare de 126 m
2
cu o rezisten[ la foc de cel pu[in 30 min.
Tabelul A.1 - Activit[i clasificate ca risc mic
Ris( mediu+O5
Locurile unde sunt procesate sau fabricate materiale combustibile cu o sarcin termic
medie i combustibilitate medie.
Riscul mediu se mparte n 4 subgrupe:
- OH1, risc mediu grupa 1;
- OH2, risc mediu grupa 2;
- OH3, risc mediu grupa 3;
- OH4, risc mediu grupa 4.
-17- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul A.2 - Activit[i clasificate ca risc mediu
-18- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul A.2 - Activit[i clasificate ca risc mediu (continuare)
Materialele pot fi depozitate n ncperi ncadrate n OH1, OH2 i OH3 dac
urmtoarele condi[ii sunt ndeplinite:
a) protec[ia ntregii ncperi trebuie proiectat conform clasei OH3 minimum;
b) nu trebuie depit nl[imea maxim de depozitare stabilit n tabelul 1.
c) aria maxim de depozitare a unei stive trebuie s fie de maximum de 50 m
2
la
cel pu[in 2,4 m de orice alt loc de depozitare a unei alte stive.
Cnd procesul desfurat n cldire este ncadrat la OH4, zona trebuie tratat ca fiind
de risc HHS (depozitare cu risc ridicat).
-19- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 1 - nl[imea maxim de depozitare pentru OH1, 0H2 i 0H3
C./e53rie ,e
,e637i/.re
8-92:i0e 0.;i09 ,e ,e637i/.re <. se =e,e. -3/. 1>" 0
?r.c s.4 s/i=4i/e <ST1 @ . se =e,e.
c.6i/3242 ARisc ri,ic./ ,e i-ce-,i4A>
A2/e /i64ri ,e ,e637i/.re <ST2 @ ST6 B . se
=e,e. c.6i/3242 ARisc ri,ic./ ,e i-ce-,i4A>
Categoria 4,0 3,5
Categoria 3,0 2,6
Categoria 2,1 1,7
Categoria V 1,2 1,2
N3/eC
1. Pentru nl[imile de stocare care depesc aceste valori, a se vedea capitolul "Risc ridicat de incendiu" i "Depozite cu
risc ridicat de incendiu - HHS"
2. n toate aceste cazuri protec[ia trebuie s fie conform criteriilor pentru OH3
Ris( !idi(&t+55
A(ti.it*%i (u !is( !idi(&t 558
Clasa "activitate cu risc ridicat" acoper activit[ile unde materialele implicate au o
sarcin termic mare i combustibilitate mare i incendiile au o dezvoltare rapid sau
intens.
HHP se mparte n 4 subgrupe:
- HHP1 Activit[i cu risc mare grupa 1;
- HHP2 Activit[i cu risc mare grupa 2;
- HHP3 Activit[i cu risc mare grupa 3;
- HHP4 Activit[i cu risc mare grupa 4.
NOTD - Protec[ia mpotriva HHP4 este n general asigurat cu sisteme de stingere prin
inundare.
Tabelul A.3 - Activit[i clasificate ca activit[i de risc mare
Deo3ite (u !is( !idi(&t + 55S
NOTD - Clasa "activitatea cu risc mare acoper depozitele de mrfuri n care nl[imea de
depozitare depete limitele date la subcapitolul "Risc mediu".
-20- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Depozitele cu risc ridicat HHS se submparte n 4 categorii:
- HHS1 depozite cu risc mare categoria ;
- HHS2 depozite cu risc mare categoria ;
- HHS3 depozite cu risc mare categoria ;
- HHS4 depozite cu risc mare categoria V.
3.2.2. *e!"d"l"+ie de cla&i,icare pe ca!e+"rii a #$r,uril"r de
dep"-i!are
NOTD - Riscul general de incendiu al mrfurilor depozitate (definite ca produs i ambalajul su) este o func[ie
de sarcina calorific (kW) care la rndul ei este o func[ie de puterea calorific (kJ/kg) i a vitezei de ardere
(kg/s).
Puterea calorific este determinat de materialul sau de amestecul de materiale din
care sunt fcute mrfurile. Viteza de ardere este determinat att de materialele implicate,
ct i de configura[ia materialului.
Pentru clasificarea mrfurilor, prezenta metod analizeaz la nceput materialul
implicat pentru ob[inerea "factorului de material" i apoi modific, dac este necesar, numai
configura[ia mrfurilor pentru a determina categoria. Dac nu se impune nici o modificare,
"factorul material" singurul est determinant al categoriei.
$&(to! m&te!i&l =2>
Figura B1 trebuie s fie folosit pentru a determina factorul material cnd mrfurile
sunt compuse dintr-un amestec de materiale. Dac se folosete figura B1, trebuie considerat
c mrfurile depozitate includ toate materialele de ambalaj i paletei suport. Pentru scopul
acestei evaluri, se recomand s fie tratat cauciucul n acelai fel ca i materialele plastice.
Legend
1 Factor material 1
2 Factor material 2
3 Factor material 3
4 Factor material 4
x % materiale plastice expandate, n volum
y % materiale plastice neexpandate, n mas
Figura B1 - Factor material
-21- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Pentru determinarea categoriei trebuie folosi[i urmtorii patru factori de material.
$&(to! m&te!i&l 1
Produse incombustibile n ambalaj combustibil i produse cu combustibilitate redus
sau medie n ambalaje combustibile/incombustibile. Produse cu con[inut redus de materiale
plastice ca cele definite mai jos:
- con[inut de materiale plastice neexpandate mai mic de 5 % din mas (incluznd
paleta);
- con[inut de materiale plastice expandate mai mic de 5 % din volum.
EXEMPLE:
- pr[i metalice cu/fr ambalaj de carton pe palete de lemn;
- alimente pulverulente n saci;
- alimente n conserve;
- [esturi de materiale nesintetice;
- articole de piele;
- produse de lemn;
- ceramic n cutii de carton/lemn;
- unelte de metal n ambalaj de carton/lemn;
- cartonul cu butelii de material plastic sau recipiente de sticl umplute cu lichide
neinflamabile;
- aparate electrice mari (cu pu[in ambalaj).
$&(to! m&te!i&l 2
Mrfurile care au un con[inut energetic mai ridicat dect mrfurile cu factor material 1,
de exemplu mrfurile ce con[in materiale plastice n cantitate mai mare aa cum este
prezentat n figura B1.
EXEMPLE:
- mobilier de lemn sau metal cu scaune de material plastic;
- echipament electric cu componente sau ambalaj de material plastic;
- cabluri electrice pe tambur sau n cartoane;
- [esturi sintetice.
$&(to! m&te!i&l 3
Materialele care sunt predominant de materiale plastice neexpandate (a se vedea
figura B1) sau materiale cu un con[inut energetic similar.
EXEMPLE:
- baterii de autovehicule fr electrolit;
- serviete de material plastic;
- computere;
- cni acoperite de material plastic neexpandat.
-22- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
$&(to! m&te!i&l ,
Materialele care sunt predominant de materiale plastice expandate (mai mult de 40 %
din volum) sau materiale cu un con[inut energetic similar (a se vedea figura B1).
EXEMPLE:
- saltele spongioase;
- ambalaj de polistiren expandat;
- capitonaje cu material spongios.
3.2.3. *"de de dep"-i!are
Modul de depozitare dup tipul de material depozitat
Dup determinarea factorului material, pentru a se determina cea mai bun ncadrare
pe categorii, se va face referire la modurile de depozitare prezentate n coloana 1 a tabelului
B1.
Dac o categorie apropiat se ncadreaz de asemenea n tabelul C1, trebuie s fie
aleas cea mai mare valoare dintre cele dou valori.
Tabelul B1 - Categorii n func[ie de modul de depozitare
$3, ,e ,e637i/.re
#c./3r ,e 0./eri.2
1 2 3 4
Container expus de pateriale
plastice cu con[inut incombustibil
Cat. , , Cat. , , Cat. , , Cat. V
Suprafa[ expus de materiale
plastice neexpandate
Cat. Cat. Cat. Cat. V
Suprafa[ expus de materiale
plastice expandate
Cat. V Cat. V Cat. V Cat. V
Structuri deschise Cat. Cat. Cat. Cat. V
Materiale de tip blocuri pline Cat. Cat. Cat. Cat. V
Material pulverulent sau granular Cat. Cat. Cat. Cat. V
Nici un tip special Cat. Cat. Cat. Cat. V
Tipurile de depozitare din tabelul B1 sunt explicate dup cum urmeaz:
Co"t&i"e! de m&te!i&l l&sti( e:us (u (o"%i"ut "ei"0l&m&<il
Se aplic doar containerelor de material plastic care con[in lichide sau solide
neinflamabile i care sunt n contact direct cu containerul.
NOTD - Aceast configura[ie nu se aplic pieselor metalice depozitate n cutii de materiale
plastice.
Categoria : recipiente cu lichide neinflamabile;
Categoria : recipiente mici (> 50 ) cu solide neinflamabile;
Categoria : recipiente mari (> 50 ) cu solide neinflamabile.
EEMPLE
-23- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
- butelii de materiale plastice con[innd buturi nealcoolice sau lichide cu mai pu[in de
20 % con[inut de alcool;
- tuburi sau flacoane de materiale plastice cu pudr inert, ca pudra de talc.
NOTD - Con[inuturile neinflamabile ac[ioneaz ca un mediu absorbant de cldura i reduc
viteza de ardere a containerelor. Lichidele sunt mai eficiente dect solidele deoarece conduc
cldura mai uor.
Su!&0&%* de m&te!i&le l&sti(e "ee:&"d&te e:us*
Categoria trebuie s fie mrit la sau V n cazul mrfurilor la care suprafa[a de
material plastic expus se ntinde pe una sau mai multe pr[i sau pe mai mult de 25 % din
suprafa[.
EXEMPLE:
- piese metalice depozitate n casete de PVC;
- conserve alimentare ambalate n film de material plastic retractabil.
Casetele de depozitare de polipropilen i polietilen trebuie s fie clasificate n HHS
de categoria V.
Su!&0&%* de m&te!i&le l&sti(e e:&"d&te e:us*
Materialele plastice expandate expuse sunt mult mai periculoase dect materialele
plastice neexpuse. Este recomandat de a fi tratat ca o categorie V.
St!u(tu!* des(?is*
Materialele cu structur foarte deschis prezint n general un risc mai mare dect
materialele cu o structur nchis. Suprafa[a mare mpreun cu accesul mai uor al aerului
mresc riscul de ardere.
Creterea riscului poate fl substan[ial mai ales cu combustibilii obinui[i.
EXEMPLE
- cartonul are factor material de 1;
- cartoanele plane sunt de categoria ;
- cutiile goale asamblate sunt de categoria (din cauza accesului uor al aerului);
- rolele stocate vertical sunt fie de categoria sau mai mare (risc special) n func[ie de
modul
de depozitare (stivuite, legate sau nelegate etc.).
2&te!i&le ti <lo(u!i li"e
Materialele solide sub form de blocuri pline au un raport redus suprafa[ la fa[ de
volum/mas.
Aceasta reduce viteza de ardere i permite reducerea categoriei.
EXEMPLU:
- blocuri compacte de cauciuc, dale de vinilin depozitate n blocuri etc.
NOTD - Aceast configura[ie nu se aplic blocurilor de material plastic expandat (categoria
V).
-24- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
2&te!i&le '!&"ul&!e s&u ud!*
NOTA 1 - Materialele granulare exclusiv materialele plastice expandate care se mprtie n
timpul unui incendiu i tind s domoleasc focul i sunt, n consecin[, astfel mai pu[in
riscante dect materiile prime originare.
EXEMPLU
Granulele de materiale plastice folosite pentru turnare prin injec[ie i depozitate n cutii
de carton.
NOTA 2 - Aceast depozitare nu se aplic n cazul depozitrii n rafturi.
$*!* deo3it&!e se(i&l*
Mrfurile care nu au nici una din caracteristicile men[ionate mai sus, de exemplu
mrfurile n cartoane.
Din tabelul C1 se determin categoria produselor depozitate pentru care orice fel de
ambalaj, cu sau fr palete, nu este mai riscant dect o cutie de carton sau un singur strat de
mpachetare n carton ondulat.
Tabelul C.1 . Produse depozitate i categorii
Pr3,4s C./e53rie C30e-/.rii
Adezivi
Se cere protec[ie special pentru solven[i
inflamabili
Carton asfaltat n rulouri orizontale
Carton asfaltat n rulouri verticale
Baterii, pile uscate
Baterii, pile umede
Se cere protec[ie special pentru acumulatori
goi de material plastic
Bere
Bere Containere n cutii de lemn
Cr[i
Lumnri
Pnz gudronat
Negru de fum
Carton (toate tipurile) Depozitat plat
Carton (cu excep[ia celui ondulat) Rulouri depozitate orizontal
Carton (cu excep[ia celui ondulat) Rulouri depozitate vertical
Carton (ondulat) Rulouri depozitate orizontal
Carton (ondulat) V Rulouri depozitate vertical
Cutii de carton Cutii goale, grele i asamblate
Cutii de carton Cutii goale, uoare i asamblate
Dale de mochet
Mochete, fr substrat de spum
Stocarea pe rafturi necesit instalarea de
sprinklere de rafturi
Cartoane parafinate plate
Cartoane parafinate plate
Celuloz n baloturi fr nitrit, fr acetat
Past de celuloz
Ceramic
Cereale n cutii
Mangal Excluznd mangalul impregnat
esturi sintetice Depozitat plat
-25- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
esturi de ln sau bumbac
Haine
Covor de fibr
Dulciuri de cofetrie
Plut
Baloturi de bumbac
Msuri speciale, este necesar o arie
protejat mai mare
Olrit
Aparate electrice Predominant construc[ie metalic
Cabluri sau fire electrice
Stocarea pe rafturi necesit sprinklere de
rafturi
Alfa
N1)
Vrac sau baloturi
ngrmnt solid Poate cere msuri speciale
Panouri de fibre
Mecanisme de aprindere a focului (grtar)
n Pot fi necesare msuri speciale, pentru
mrirea suprafe[ei implicate
Fin n saci sau pungi de hrtie
Alimente n conserve n cutii de carton i tvi
ngrediente alimentare n sci
Mobil, umplut Cu fibre i materiale naturale dar excluznd
materialele plastice
Mobil de lemn
Blnuri n cutii plate
Fibr de sticl Neprelucrat
Sticlrie Goal
Semin[e n saci
Cnep Pot fi necesare msuri speciale, pentru
mrirea suprafe[ei implicate
Piei
ut
Tricotaje A se vedea haine
Carton stratificat
Articole de piele
Pnz de in
Linoleum
Chibrituri
Saltele
Carne Rcit sau nghe[at
Articole metalice
Lapte pudr n saci sau pungi
Rechizite
Vopsele Pe baz de ap
Hrtie Foi de pozitate pe orizontal
Hrtie Masa = 5 kg/100 m
2
(de exemplu hrtie
igienic), role depozitate pe orizontal
Hrtie V Masa = 5 kg/100 m
2
(de exemplu hrtie
igienic), role depozitate pe verical
Hrtie Masa = 5 kg/100 m
2
(de exemplu ziare), role
depozitate pe verical
Hrtie Masa = 5 kg/100 m
2
(de exemplu ziare), role
depozitate pe orizontal
Hrtie bitumat
Hrtie, materie prim Rulouri, baloturi
-26- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Hrtie, deeu Pot fi necesare msuri speciale, pentru
mrirea suprafe[ei implicate
Perne Pene sau puf
Crpe Vrac sau baloturi
Rin Excluznd lichidele inflamabile
Pnz pentru acoperi n rulouri Stocat pe orizontal
Pnz pentru acoperi n rulouri Stocat pe vertical
Frnghie de fibre naturale
Pantofi
Spun, solubil n ap
Buturi spirtoase Butelii de sticl n cutii
A[e de fibre naturale
Zahr n pungi sau saci
Textile A se vedea [esturi
Lemn de construc[ie tiat n stive ventilate
Lemn de construc[ie tiat n stive neventilate
Lemn de construc[ie netiat
Tutun Foi i produse finite
Cauciucuri depozitate pe orizontal V Cele depozitate pe vertical nu fac obiectul
acestui standard
Fibre vegetale Cpi[, paie, cnep, bumbac etc.
Cear (parafin) V
mpletituri de rchit
Lemn A se vedea lemn de construc[ie
Lemn, plac aglomerat, placaj
Pasta de lemn Baloturi
Foi de placaj de lemn V
Rumegu V Baloturi
N3/9 -.:i3-.29C
N1>. Alfa ( Stipa tenacissima) este o plant graminee originar din Algeria, din care se fac coarde, fibre etc.
Modul de depozitare dup tipul de aranjare n depozit
Modurile de depozitare trebuie clasificate dup cum urmeaz
- ST1: vrac sau stiv;
- ST2: palete pe un singur rnd, cu alei cu l[imea mai mare de 2,4 m;
- ST3: palete pe mai multe rnduri (inclusiv duble );
- ST4: stelaje;
- ST5: rafturi cu l[ime mai mic sau egal cu 1m;
- ST6: rafturi cu l[ime cuprins ntre 1 m i 6 m.
Exemple tipice de moduri de depozitare sunt prezentate n figura 3.
NOTD - Pentru fiecare mod de depozitare exist limitri specifice ale nl[imii de stocare,
depinznd de tipul i modul de proiectare al instala[iei de stingere tip sprinkler (a se vedea
capitolul "Depozite cu risc ridicat de incendiu").
Pentru ca instala[ia sprinkler s fie eficient trebuie ndeplinite cerin[ele de limitare i
protec[ie din tabelul 2.
-27- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 2 - Cerin[e de limitare i protec[ie pentru diverse moduri de depozitare
N3/9C
1. Cnd tavanul este la mai mult de 4 m de materialele depozitate, trebuie utilizate sprinklere de rafturi.
2. Stivele de depozitare trebuie separate de un interval de cel pu[in 2,4 m.
3. Stivele de depozitare nu trebuie s depeasc suprafa[a de 150 m
2
pentru C i C .
-28- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Le5e-,9
1 Vrac sau stive (ST1)
2 Palete pe un singur rnd (ST2)
3 Palete pe mai multe rnduri (ST3)
4 Stelaje (ST4)
5 Rafturi(ST5/6)
Figura 7 - Moduri de depozitare
3.2.(. Cri!erii .idraulice de pr"iec!are
!" #! $i !!%
Densitatea de calcul nu trebuie s fie mai mic fa[ de valorile corespunztoare
indicate mai jos atunci cnd toate sprinklerele (sub tavan sau sub acoperi) din incinta
protejat sau din aria protejat, implic un numr mai mic, toate sprinklerele de raft i toate
sprinklerele suplimentare sunt n func[iune. Cerin[ele minime pentru proiectarea densit[ii de
calcul i a ariei de protec[ie pentru LH, OH i HHP sunt indicate n tabelul 3.
Tabelul 3 - Criterii de proiectare pentru LH, OH i HHP
N3/9C
1. Este nevoie de studii speciale. Sistemele cu inundare nu sunt prezentate n aceast documenta[ie.
-29- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
!!&
Tipul de protec[ie i determinarea densit[ii de calcul i a ariei protejate depind de
combustibilitatea materialelor (sau a amestecului de materiale) i de ambalaje (incluznd
palete), ca i de modul i nl[imea de depozitare.
Limitri specifice privind diversele metode de depozitare sunt detaliate n capitolele
anterioare.
8!ote(%ie u"i(* su< t&.&" s&u su< &(oe!i7
Tabelul 4 precizeaz densitatea de calcul corespunztoare i aria protejat n
concordan[ cu categoria i nl[imea maxim autorizat de depozitare pentru diverse moduri
de depozitare cu protec[ie unic numai sub tavan sau sub acoperi. Mai precis, nl[imea
indicat n tabelul 4 este considerat ca fiind nl[imea maxim pentru care instala[ia
sprinkler instalat numai la nivelul tavanului sau a acoperiului, ofer protec[ia dorit.
NOTA 1 - Distan[a dintre nl[imea maxim de depozitare autorizat i sprinklerele montate
sub acoperi sau sub tavan nu trebuie s depeasc 4 m.
Acolo unde nl[imea de depozitare depete aceste limite sau unde distan[a dintre
nl[imea maxim de depozitare i tavan sau acoperi este mai mare de 4m, trebuie montate
sprinklere de raft conform subcapitolului "Nivel intermediar de sprinklere instalate pe rafturi".
NOTA 2 - nl[imea de depozitare, nl[imea cldirii i distan[a liber ( distan[a vertical dintre
sprinklerele montate sub acoperi sau sub tavan i planul de sus a materialelor depozitate)
sunt variabile importante care influen[eaz major performan[ele instala[iei sprinkler i impun
densitatea de calcul.
Ni.el i"te!medi&! de s!i"#le!e i"st&l&te e !&0tu!i
Acolo unde sunt montate mai mult de 50 capete sprinkler de raft, ele nu trebuie
alimentate de la aceeai supap de control i semnalizare ca sprinklerele montate pe
acoperi sau tavan. Supapa de control i semnalizare trebuie s aib diametrul nominal de
minimum 100 mm.
Densitatea minim de calcul pentru sprinklerele sub tavan sau sub acoperi trebuie s
fie minimum 7,5 mm/min pentru o suprafa[ protejat de 260 m2 . Dac materialele sunt
depozitate deasupra celui mai nalt nivel de protec[ie intermediar, criteriile de proiectare
pentru prinklerele sub tavan sau sub acoperi trebuie luate din tabelul 5.
Pentru calculul hidraulic trebuie considerat func[ionarea simultan a trei capete
sprinkler aflate pe ramurile cele mai defavorabile, aflate pe unu pn la trei rafturi, dup cum
urmeaz. Dac distan[a dintre rafturi este egal sau mai mare de 2,4 m numai un raft poate fi
considerat ca fiind afectat. Dac aceast distan[ este mai mic de 2,4 m dar mai mare de
1,2 m dou rafturi pot fi considerate ca fiind afectate de incendiu. Dac aceast distan[ este
mai mic de 1,2 m trebuie considerate ca fiind afectate de incendiu trei rafturi.
NOTD - Nu este necesar a se presupune func[ionarea simultan a mai mult de trei rnduri de
sprinklere n plan orizontal sau vertical.
Sprinklerele de raft i cele de tavan asociate trebuie ntotdeauna dimensionate
complet.
NOTD - Presiunea minim la fiecare nivel de sprinkler este de 2,0 bar (a se vedea 13.4.4).
-30- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 4 - Criterii de proiectare pentru HHS cu sprinklere de acoperi sau tavan
N3/9C
1. Distan[a pe vertical de l& pardoseal la deflectorul sprinklerului, mai mic de 1 m, sau valoarea din tabel, oricare din
acestea este mai mic.
2. nstala[iile ap-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu risc mare de incendiu, n special cele cu produse foarte
combustibile ( categoriile cele mai mari ) i depozitele mai nalte. Dac totui sunt necesare instala[iile ap-aer sau mixte
aria protejat trebuie mrit cu 25 %.
-31- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 5 - Criterii de proiectare pentru sprinklere sub acoperi sau sub tavan i sprinklere de raft
N3/9C
1. Distan[a pe vertical de la cel mai nalt sprinkler de raft pn la nivelul superior al materialului depozitat.
2. nstala[iile ap-aer sau mixte trebuie evitate la depozitele cu risc mare de incendiu n special cele cu produse foarte
combustibile ( categoriile cele mai mari ) i depozitele mai nalte. Dac totui sunt necesare instala[iile ap-aer sau mixte
aria protejat trebuie mrit cu 25 %.
3.2.). Dura!a de ,unc%i"nare a &i&!e#el"r cu &prinklere
Sursele de ap trebuie s fie capabile s asigure minimum i automat cel pu[in
caracteristicile debit/presiune cerute de instala[ie. Exceptnd hidrofoarele, fiecare surs de
ap trebuie s aib o capacitate suficient pentru urmtoarele durate minime:
L5 30 min
O5 60 min
558 90 min
55S 90 min
Dac sursa de ap este utilizat i de alte sisteme de protec[ie mpotriva incendiului,
sursele combinate trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi[ii:
a) sistemele trebuie integral calculate;
b) sursa trebuie s fie capabil s furnizeze debitele maxime calculate simultan
pentru fiecare sistem. Debitele trebuie corectate astfel nct s se asigure
presiunea cerut pentru sistemul cel mai preten[ios;
c) durata de alimentare nu trebuie s fie mai mic dect durata cerut pentru
sistemul cel mai solicitant;
d) trebuie asigurat o dubl racordare cu conducta ntre sursele de ap i
sisteme.
-32- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
3.2./. A#pla&area i p"-i%i"narea &prinklerel"r
n lipsa unor specifica[ii contrare, toate msurrile privind modul de amplasare a
sprinklerelor trebuie fcute n plan orizontal.
ntotdeauna sub deflectorul sprinklerelor sub acoperi i sub tavan, trebuie pstrat un
spa[iu de cel pu[in:
a) pentru instala[ii clasate LH i OH:
- 0,3 m pentru sprinklere cu difuzare plan;
- 0,5 m pentru celelalte tipuri;

b) pentru instala[ii clasate HHS i HHP:
- 1,0m.
Sprinklerele trebuie montate conform specifica[iilor furnizorului. Cu excep[ia cazului
utilizrii sprinklerelor antigel cu deflectorul n jos, la instala[iile ap-aer, mixte sau cu
preac[ionare se vor folosi sprinklere cu deflectorul n sus. Acestea trebuie montate n pozi[ie
vertical pe suporturi paralele la conducta principal.
NOTA 1 - Sprinklerele cu deflectorul n sus sunt mai pu[in expuse deteriorrilor mecanice i
acumularea de impurit[i n racorduri. Totodat ele faciliteaz drenajul complet al apei din
conductele sprinklerelor.
NOTA 2 - Sprinklerele cu deflectorul n jos au posibilitatea de a realiza o densitate mai mare
de stropire la o vitez mai mare imediat sub i adiacent axei sprinklerului; totodat ele putnd
prezenta posibilit[i mai mari de stingere a incendiilor mult mai eficient n cazul protec[iei
structurii n rafturi i a zonelor de depozitare.
'ria ma(im acoperit de sprinklere
Aria maxim pe care o poate acoperi un sprinkler trebuie s fie determinat conform
tabelului 6, pentru cele obinuite i tabelului 7 pentru sprinklerele de perete.
NOTD - Exemplele sunt prezentate n figura 8 unde dimensiunile S i D sunt distan[ele ntre
sprinklerele aflate n planuri opuse.
a!elul "# Acoperirea $i desc%iderea maxim pentru sprin&lere altele dec't sprin&lerele de perete
C2.s9 ,e risc
Ari. 0.;i09 .
s6i-E2rer424i
m
2
Dis/.-:e 0.;i0e c3-F3r0 Fi54rii 2
m
Dis64-ere s/.-,.r,
S Gi D
Dis64-ere H- 7i5B7.5
S D
LH 21,0 4,6 4,6 4,6
OH 12,0 4,0 4,6 4,0
HHP i HHS 9,0 3,7 3,7 3,7
-33- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Le5e-,9
S Distan[a ntre sprinklere
D Distan[a ntre sprinklere
Figura 8 . Spa[ierea sprinklerelor sub tavan
Tabelul 7. Deschiderea maxim i distan[e maxime ntre sprinklerele de perete
N3/9C
1. Trebuie adugate un rnd sau mai multe rnduri suplimentare sub tavan sau sub acoperi.
2. Valoarea poate fi majorat pn la 3,7m dac tavanul are o rezisten[ la foc de cel pu[in 120 min.
-34- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
3. Se recomand amplasarea deflectoarelor sprinklerelor la o distan[ ntre 0,1m i 0,15m sub tavan i la o distan[
orizontal cuprins ntre 0,05m i 0,15m de perete.
4. (e recomand ca tavanul s nu pre)inte nici un o!stacol ntr*un patrulater cu lun+imea de 1,,m de -ecare
parte a sprin&leru*lui paralel cu peretele $i de 1,. m perpendicular pe perete
)istana minim dintre sprinklere
Sprinklerele nu trebuie instalate la intervale mai mici de 2m, exceptnd urmtoarele
cazuri:
- acolo unde dispunerile sunt fcute pentru a preveni sprinklerele adiacente s se ude
reciproc. Acest lucru se poate ob[ine utiliznd deflectoare de aproximativ 200mm x 150mm
sau folosind elemente de construc[ie ce pot interveni n acest sens;
- sprinklere de raft;
- scrile rulante i casele scrilor.
'mplasarea sprinklerelor n funcie de structura cldirii
Distan[a maxim de la perete i capul sprinkler trebuie s aib valoarea cea mai mic
corespunztoare, dup cum urmeaz:
- 2 m pentru dispunerea standard;
- 2,3 m pentru dispunerea n zigzag;
- 1,5 m unde tavanul sau acoperiul au grinzi aparente sau cpriorii sunt aparen[i;
- 1,5 m de la fa[a deschis a cldirilor cu fa[ad deschis;
- 1,5 m acolo unde pere[ii exteriori sunt construi[i din materiale combustibile;
- 1,5 m acolo unde pere[ii exteriori sunt de metal, cu sau fr cptueal combustibil
sau material izolator;
- jumtate din maximumul distan[ei indicat n tabelele 6 i 7.
Sprinklerele trebuie instalate la distan[a maxim de 0,3m sub partea de dedesubt a
tavanelor combustibile sau 0,45m sub tavanele sau acoperiurile ncadrate n Euroclasele A1
sau A2 sau un tip echivalent din sistemele de clasificare na[ionale.
Acolo unde este posibil, capetele sprinklerele trebuie s fie situate cu deflectorul ntre
0,075 m i 0,15 m sub tavan sau acoperi.cu excep[ia cazului cnd sunt utilizate sprinklerele
la nivelul tavanului sau ncastrat n acesta. Acolo unde condi[iile fac inevitabil folosirea
distan[elor maxime de 0,3 m i 0,45 m, zona respectiv trebuie s fie ct mai mic posibil.
Sprinklerele trebuie instalate cu deflectoarele paralele cu nclina[ia tavanului sau
acoperiului. Acolo unde nclina[ia este mai mare de 30 fa[ de planul orizontal, un ir de
sprinklere trebuie instalat la vrf sau nu mai mult de 0,75m circular fa[ de el.
Distan[a de la marginea unei cupole la cele mai apropiate sprinklere nu trebuie s
depeasc 1,5m.
Luminatoarele cu un volum mai mare de 1 m
3
msurat deasupra nivelului normal al
tavanului trebuie protejate cu sprinklere doar dac distan[a de la nivelul normal al tavanului la
marginea de sus a luminatorului nu depete 0,3 m, sau dac exist un schelet la nivel i cu
geamuri montate la acelai nivel cu acoperiul sau tavanul.
-35- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Grinzi i brne
Le5e-,9
D Deflector
a Distan[a pn la brn/grind
b Distan[a de la marginea inferioar a brnei/grinzii
Figura 9 - Amplasarea sprinklerelor fa[ de grinzi
Dac deflectorul (D din figura 9 ) este amplasat deasupra nivelului fe[ei inferioare a
brnelor/grinzilor sau alte elemente de structur asemntoare, trebuie adoptat una dintre
urmtoarele solu[ii pentru a se asigura c buna func[ionare a sprinklerelor nu este perturbat:
a) dimensiunile prezentate n figura 9 trebuie s fie conforme cu valorile
prezentate n figura 10;
b) trebuie aplicate prevederile de la subcapitolul " Grinzi i travee privind
amplasarea n spa[iu;
c) grinda trebuie protejat pe fiecare parte ca i cum ar fi un perete.
Sprinklerele trebuie montate deasupra grinzilor sau brnelor nu mai departe de 0,2m
la o distan[ vertical de cel pu[in 0,15m.
n toate cazurile distan[a liber pn la tavan nu este cea specificat la nceputul
capitolului.
Dac nici una din solu[iile de mai sus nu se poate realiza, spre exemplu din cauza
numrului mare de sprinklerele rezultate, grinzile pot fi coborte i sprinklerele vor fi montate
sub tavanul astfel format.
-36- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Le5e-,9
1 Sprinkler cu jet pulverizat cu deflectorul n jos
2 Sprinkler conven[ional cu deflectorul n sus
3 Sprinkler cu jet pulverizat cu deflectorul n sus
4 Sprinkler conven[ional cu deflectorul n jos x Distan[a minim orizontal (a) de la sprinkler la grind, n metri y nl[imea
deflectorului (b) deasupra(+) sau dedesubt (-) fa[ de grind, n metri.
Figura 10 - Distan[a de la deflectorul capului sprinkler la stlp
Grinzi i travee
Acolo unde traveele drepte se formeaz ntre grinzile aezate la distan[e ntre axe de
nu mai mult de 1,5m, urmtoarele reguli trebuie folosite:
- un ir de sprinklere trebuie instalate n centrul fiecrei a treia travee, cu un alt rnd
aezat sub linia central a grinzii separnd cele dou travee neprotejate (a se
vedea figurile 5 i 6);
- distan[a maxim dintre sprinklere de-a lungul traveei (S n figurile 11 i 12) trebuie
s fie n concordan[ cu regulile aplicabile la clasa de risc implicat (a se vedea
12,2);
- sprinklerele trebuie montate la o distan[ de maximum 1m fa[ de pere[ii paraleli
cu grinzile i nu mai mare de 1,5 m fa[ de pere[ii perpendiculari cu grinzile;
- sprinklerele montate n interiorul traveelor trebuie amplasate astfel nct deflectorul
s se situeze pe o distan[ cuprins ntre 0,075m i 0,15m sub fa[a inferioar a
tavanului.
-37- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Le5e-,9
1 Plafon
2 Perete
Figura 11 - Amplasarea n spa[iu a grinzilor i traveelor (grinzi ntr-o singur direc[ie)
Le5e-,9
1 Plafon
2 Perete
Figura 12 - Amplasarea n spa[iu a grinzilor i traveelor (grinzi pe dou direc[ii)
$e!me
Sprinklerele trebuie instalate n concordan[ cu una din situa[iile de mai jos:
a) direct deasupra sau imediat sub ferm, acolo unde l[imea fermei nu este mai
mare de 0,2m;
b) lateral la o distan[ de cel pu[in 0,3 m lateral fa[ de elementele fermei a cror
l[ime nu este mai mare de 0,1m;
c) lateral la o distan[ de cel pu[in 0,6m lateral fa[ de elementele fermei a cror
l[ime este mai mare de 0,1m.
-38- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
St;li
Dac sprinklerele sunt instalate sub acoperi sau tavan la mai pu[in de 0,6m de la fa[
lateral a unui stlp, un alt sprinkler trebuie amplasat n partea opus a stlpului la o distan[
de 2m fa[ de aceasta.
8l&t0o!me6 (&"&le et(.
Sprinklerele trebuie montate sub platforme, canale, panouri de nclzire, coridoare,
pasarele etc. sunt:
a) rectangulare, i cu l[ime mai mare de 0,8m i la mai pu[in de 0,15m de
la pere[ii sau despr[iturile adiacente;
b) rectangulare i cu l[ime mai mare de 1 m;
c) circulare, cu diametrul mai mare de 1m i la mai pu[in de 0,15m de la
pere[ii sau despr[iturile adiacente;
d) circulare i cu diametru mai mare de 1,2m.
3.2.0. Sprinklere in!er#ediare 1n l"curi cla&a!e 1n 22
Sprinklerele care protejeaz rafturi amplasate pe dou rnduri trebuie montate n
spa[iile libere longitudinale, de preferin[ la intersec[ia cu spa[iile libere transversale (a se
vedea figurile 7 i 8).
Ori de cte ori structura metalic sau scheletul raftului mpiedic (perturb) n manier
semnificativ refularea apei de ctre sprinklere, trebuie montate sprinklere intermediare a
cror debit trebuie, de asemenea, luat n calcul.
Este necesar s asigurare apei refulate de sprinklere de raft s poat ajunge la
mrfurile depozitate.
Distan[a dintre bunurile depozitate n stelaj, aezate cap la cap, trebuie s fie de cel
pu[in 0,15m, i, dac este necesar, se va opri ncrcarea pale[ilor. Spa[iul liber dintre
deflectoarele sprinklerelor i partea de sus a materialelor depozitate nu trebuie s fie mai
mic de 0,10m pentru sprinklere cu difuziune plat i 0,15m pentru celelalte tipuri.
)istana vertical ma(im dintre sprinklerele la niveluri intermediare
Distan[a vertical de la pardoseal la cel mai jos nivel intermediar i dintre niveluri nu
trebuie s depeasc 3,50m sau dou etaje, oricare din cele dou distan[e ar fi mai mic,
potrivit figurilor 13 i 14. Un nivel intermediar trebuie instalat sub nivelul cel mai nalt al
depozitului, excep[ie fcnd sprinklerele de tavan sau acoperi situate la cel mult 4m
deasupra pr[ii superioare a materialelor depozitate.
Nivelul cel mai nalt de sprinklere intermediare nu trebuie instalat n nici un caz cu un
etaj n plus deasupra pr[ii superioare a mrfurilor depozitate.
'mplasarea pe orizontal a sprinklerelor de niveluri intermediare
n cazul bunurilor de categoria i , sprinklerele trebuie instalate, acolo unde este
posibil, n spa[iile libere longitudinale la intersec[ia cu fiecare al doilea rnd liber transversal,
n zigzag fa[ de rndul de deasupra (a se vedea figura 7). Distan[a orizontal ntre
sprinklere nu trebuie s depeasc 3,75m i produsul dintre distan[a orizontal i distan[a
vertical dintre sprinklere nu trebuie s depeasc 9,8m
2
.
-39- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Le5e-,9
1 Rnd de sprinklere
2 Niveluri
3 Culoar (Spa[iu dintre rafturi)
4 Spa[iu longitudinal
5 Spa[iu transversal
Figura 13 - Amplasarea sprinklerelor nivelurilor intermediare ntre rafturi
Mrfuri depozitate de categoria sau
Le5e-,9
1 Rnd de sprinklere
2 Niveluri
3 Culoar (Spa[iu dintre rafturi)
4 Spa[iu longitudinal
5 Spa[iu transversal
Fi+ura 14 * Amplasarea sprin&lerelor nivelurilor intermediare ntre rafturi
/rfuri depo)itate de cate+oria 000 sau 01
n cazul bunurilor de categoria sau V, sprinklerele trebuie montate n spa[iile libere
longitudinale la intersec[ia cu fiecare rnd liber transversal (a se vedea figura 8). Distan[a
orizontal ntre sprinklere nu trebuie s depeasc 1,90m, iar produsul dintre distan[a
orizontal i distan[a vertical ntre sprinklere nu trebuie s depeasc 4,9 m2.
*umrul de r+nduri de sprinklere pentru fiecare nivel
Numrul de rnduri de sprinklere pe nivel trebuie determinat n func[ie de lrgimea
total a raftului. Atunci cnd rafturile sunt pozi[ionate spate n spate lungimea total trebuie
calculat prin adunarea l[imii fiecrui raft incluznd i distan[a dintre ele. Un rnd de capete
-40- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
sprinkler per nivel trebuie montat pentru fiecare 3,2 m de l[ime a raftului. Acestea trebuie
montate, acolo unde este posibil, n spa[iul liber.
&prinklere intermediare pentru clasa !!& instalate n stelaje neetajate
Pentru depozitare n pale[i pe rafturi sau depozitare n stelaje pe mai multe rnduri i
alee (a se vedea tipul ST4 din figura 7 i tabelul 3), sprinklerele intermediare trebuie instalate
cum urmeaz:
a) stelajele pe un singur rnd, cu l[imea pn la 3,2m, trebuie protejate prin
rnduri unice de sprinklere instalate la nivelul etajelor cum se prezint n figurile 13 i 14.
b)stelajele pe rnduri duble cu l[imea pn la 3,2m, trebuie protejate de
sprinklere instalate n pozi[ia central din spa[iul longitudinal, la extremit[ile etajului i la
nivelurile indicate n figurile 13 i 14;
c) stelajele pe rnduri duble sau multiple cu l[ime mai mare de 3,2m, dar nu mai
mult de 6,4 m, trebuie protejate de dou rnduri de sprinklere instalate la distan[ de
maximum 3,2m ntre ele. Fiecare rnd va avea aceeai distan[ fa[ de marginea celui mai
apropiat stelaj. Sprinklerele de la un nivel particular din fiecare linie trebuie s se afle pe
aceeai linie a spa[iului liber.
Acolo unde orice stelaj sau structur de o[el poate influen[a negativ distribu[ia apei de
la un cap sprinkler, trebuie montat un sprinkler suplimentar.
&prinklere intermediare pentru clasa !!& instalate su, stelaje etajate plane sau
lamelare -gurite. -&T/ $i &T0.
Acolo unde sunt necesare sprinklere intermediare, ele trebuie montate deasupra
fiecrui raft (incluznd ultimul raft dac sprinklerele de acoperi sau de tavan sunt mai sus de
4m deasupra bunurilor depozitate sau dac accesul apei la bunuri este mpiedicat), n
loca[iile specificate n tabelul 8 i figura 15. Distan[a vertical ntre rnduri nu trebuie s
depeasc 3,5m.
Rndurile unice de sprinklere trebuie montate central, deasupra rafturilor. Rndurile
duble trebuie pozi[ionate astfel nct fiecare din acestea s aib aceeai distan[ fa[ de
marginea celui mai apropiat raft.
-41- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Le5e-,9
1 Rnd de sprinklere
Fi+ura 12 * Amplasarea sprin&lerelor intermediare pentru tipurile de depo)itare (2 $i ("
Distan[a de la captul raftului, paralel cu rndurile i sprinklerele cele mai apropiate
trebuie s fie jumtate din spa[iul de protec[ie a sprinklerului sau 1,4m, ori care este mai
mic.
a!elul . * Amplasarea sprin&lerelor intermediare pentru tipurile de depo)itare (2 $i ("
3.2.'. 3i!e-a #a4i#$ ad#i&$ a apei 1n in&!ala%ie
Viteza de echilibru a apei nu trebuie s depeasc:
- 6 m/s prin orice robinet sau dispozitiv de supraveghere a debitului;
- 10 m/s n orice alt punct din sistem;
pentru condi[ia de curgere stabilizat n punctul corespunztor suprafe[ei implicate, sau
atunci cnd sistemul con[ine sprinklere intermediare, numrul total de sprinklere presupus a
func[iona simultan.
-42- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
3.2.5. 6re&iunea #ini#$ de de&c$rcare a &prinklerel"r
Presiunea n sprinklerul situat n amplasarea cea mai nefavorabil din punct de vedere
hidraulic, cnd toate sprinklerele din suprafa[a protejat sunt active, nu trebuie s fie mai
mic dect cea necesar pentru a atinge densitatea specificat n standard, ori presiunile de
mai jos, oricare este mai mare:
- 0,70 bar n LH;
- 0,35 bar n OH;
- 0,50 bar n HHP i HHS excep[ie fcnd sprinklerele instalate n raft;
- 2,00 bar pentru sprinklerele instalate n raft.
3.2.17. Tipuri de &prinklere i u!ili-area l"r
Sprinklerele trebuie utilizate n func[ie de clasele de risc prezentate n tabelul 10, i
specificate n capitolele urmtoare:
Tabelul 10 - Tipuri de sprinklere i factorii K pentru diferitele clase de risc
C2.se ,e risc De-si/./e ,e c.2c42
mm/min
Ti6 ,e s6ri-E2ere #.c/3r -30i-.2
K
34 2,22 conven[ional, cu pulverizare
medie, sub tavan, la acelai
nivel, cu difuziune plat,
ncastrat, mascat i de
perete
25
64 2,, conven[ional, cu pulverizare
medie, sub tavan, la acelai
nivel, cu difuziune plat,
ncastrat, mascat i de
perete
.,
447 $i 44( sprin&lere
su! tavan $i su!
acoperi$
1,
conven[ional, cu pulverizare
medie
., sau 112
81, conven[ional, cu pulverizare
medie
112
44( sprin&lere
intermediare pentru
depo)itare nalt
conven[ional, cu pulverutare
medie i cu difuzie plat
., sau 112
Modele su, tavan" la acela$i nivel" ncastrat $i mascat
Sprinklerele sub tavan, la acelai nivel, ncastrate i mascate nu trebuie instalate n
zone clasate n OH4, HHP sau HHS.
Sprinklerele fr deflectoare fixe, de exemplu cu deflectoare care se retrag, care
coboar n momentul punerii n func[iune, nu trebuie instalate n urmtoarele situa[ii:
a) cnd tavanul are un unghi mai mare de 45
O
fa[ de orizontal;
b) n situa[ii sau atmosfer corosive sau susceptibile de a prezenta un con[inut
ridicat de praf;
c) n rafturi sau sub rastele.
-43- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Modele de perete
Sprinklerele murale nu trebuie amplasate n instala[iile clasate n HH n zone de depozitare
clasificate n OH sau deasupra tavanelor false. Acestea pot fi instalate numai pe tavane plate.
Sprinklerele de perete nu trebuie utilizate n urmtoarele cazuri:
a) n zonele clasificate n LH, OH1, OH2 i n OH3 fr depozitare;
b) n zonele clasificate n OH3 cu riscuri de depozitare;
c) pentru protec[ia coridoarelor, canalelor de cabluri i stlpilor n zonele clasificate n
HH.
Modele cu difuzie plat
Sprinklerele cu difuzie (refulare) plat nu trebuie utilizate n spa[ii nchise, deasupra
vlafoanelor false perforate i n rafturi.
3.2.11. Sen&i8ili!a!ea !er#ic$ a &prinklerel"r
Sprinklerele cu diverse sensibilit[i trebuie utilizate n concordan[ cu tabelul 11.
Sprinklerele sub tavan trebuie s prezinte o sensibilitate egal sau mai mic dect
sprinklerele situate n rafturi.
Tabelul 11 - Sensibilitate nominal a sprinklerelor
N3/9C
1. 9'nd sprin&lere noi sunt adu+ate unei instala:ii de sprin&lere existente, poate - necesar luarea n
considerare a efectului pe care le pot avea diferen:ele de sensi!ilitate pentru a evita declan$area
accidental#
2. Majoritatea sprinklerelor sunt clasificate, n ordinea descresctoare a sensibilit[ii, n unul din urmtoarele tipuri (conform
EN 12259-1):
- rspuns rapid;
- rspuns special;
- rspuns standard "A".
3.2.12. 6r"!ec%ia &prinklerel"r
Atunci cnd sprinklerele, altele dect cele sub tavan sau cele de la acelai nivel, sunt
instalate ntr-o pozi[ie care poate genera un risc accidental prin deteriorri mecanice, acestea
trebuie s fie prevzute cu protec[ie metalic adecvat.
1crane de protecie a sprinklerelor mpotriva apei
Sprinklerele instalate pe rafturi sau sub rastele perforate, platforme, pardoseli sau
amplasri similare, unde apa de la unul sau mai multe sprinklere situate deasupra poate
-44- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
influen[a temperatura de declanare a fiolei sau elementului fuzibil, trebuie echipate cu un
ecran metalic de protec[ie cu un diametru cuprins ntre 0,075m i 0,15m.
Ecranele de protec[ie contra apei de pe sprinklerele cu deflectorul n sus nu se
monteaz direct pe deflector sau pe cadrul sprinklerului, i orice suport trebuie proiectat
astfel nct s micoreze influen[a distribu[iei apei sprinklerului.
3.3. STANDARD N96A 13
Standardul ce urmeaz a fi prezentat se refer la proiectarea sistemelor de stingere a
incendiilor cu sprinklere, fiind un standar utilizat n Statele Unite ale Americii (SUA).
3.3.1.Cla&i,icarea 1nc$peril"r dup$ ri&cul de incendiu
Clasificarea ncperilor conform acestui standard se face doar cu referire la concep[ia
instala[iilor de sprinklere i a rezervelor de ap. Nu se refer la o clasificare general a
riscurilor de incendii.
Risc de incendiu mic -!.
ncperile cu un risc de incendiu sczut vor fi ncperi sau por[iuni din ncperi unde
cantitatea i/sau combustibilitatea materialelor este sczut, i incendiul degaj cantit[i
reduse de cldur.
Risc de incendiu mediu -#!.
Risc de incendiu mediu (Grupa 1) (OH1)
ncperile fcnd parte din aceast clas de risc de incendiu vor fi ncperi sau
por[iuni ale altor ncperi unde combustibilitatea materialelor este sczut, cantitatea de
obiecte combustibile este medie, stivele de obiecte combustibile nu depesc 2,4m (8ft) i
incendiul degaj cantit[i medii (moderate) de cldur.
Risc de incendiu mediu (Grupa 2) (OH2)
ncperile fcnd parte din aceast clas de risc de incendiu vor fi ncperi sau
por[iuni ale altor ncperi unde combustibilitatea materialelor este moderat nspre nalt,
stivele de obiecte combustibile nu depesc 3,7m (12ft) i incendiul degaj cantit[i medii
(moderate) de cldur.
Risc de incendiu mrit -1!.
Risc de incendiu mrit (Grupa 1) (EH1)
ncperile fcnd parte din aceast clas de risc de incendiu vor fi ncperi sau
por[iuni ale altor ncperi unde combustibilitatea materialelor este foarte mare i praful,
scamele sau alte materiale sunt prezente, putnd genera extinderea rapid a focului, cu
degajri mari de cldur, dar fr sau pu[ine lichide combustibile sau inflamabile.
-45- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Risc de incendiu mrit (Grupa 2) (EH2)
ncperile fcnd parte din aceast clas de risc de incendiu vor fi ncperi cu lichide
combustibile sau inflamabile existente n cantit[i moderate sau substan[iale, sau ncperi
unde protec[ia combustibilelor este extensibil.
Risc de incendiu pentru ncperi speciale
3.3.2. Cla&i,icarea #$r,uril"r
Clasificarea mrfurilor i cerin[ele de protec[ie corespunztoare se vor determina
bazndu-se pe structura fiecrui depozit (e.g. unit[i ncrcate, pale[i ncrca[i).
Mrfuri com,inate
Cerin[ele de protec[ie nu se vor baza pe amestecul global al produselor dintr-un sector
de foc. Depozitele con[innd marf combinat vor fi protejate dup criteriile i aranjamentul
celui mai drastic tip de depozitare.
E:(e%i& "!. 1D ntr-o arie nedepind 3716m
2
(40000ft
2
) se pot depozita pna la 10
pale[i ncrca[i cu marf din categorie de risc mare. Marfa cu risc de incendiu mai mare se va
aeza la ntmplare fra a avea alte tiuri de marf n jurul ei, pe nici o direc[ie (incluznd i
diagonala). Dac protec[ia tavanului se face n func[ie de marfa depozitat din clasele sau
, atunci numrul de pale[i permii, ncrca[i cu marf din clasa V, plastice din Grupa A, se
reduce la cinci.
E:(e%i& "!. 2D Materialul fcnd parte din clasa de risc mai mare, va delimita aria
desemnat i protec[ia adecvat acelei arii.
Tipuri de palei
Cnd marfa este paletat, pentru clasificarea marfii se vor lua n considerare i pale[ii
din lemn sau metal. Cnd se folosesc pale[i de plastic, unitatea de clasificare a mrfii se va
mri cu o clas (e.g., Clasa va deveni Clasa V, i clasa V va deveni plastice Grupa A).
Pentru plastice Grupa A nu este nevoie de nici o mrire a clasei.
E:(e%ieD Cnd sunt la dispozi[ie anumite date specifice, dobndite n urma unor teste,
acele date au prioritate n fa[a clasificrii mrfii, pentru determinarea clasei.
Clase de mrfuri
Cl&s& I
Mrfurile fcnd parte din Clasa se vor defini ca fiind produse necombustibile, care
ndeplinesc una din criteriile urmtoare:
(1) Plasate direct pe pale[i de lemn
(2) Plasate ntr-o cutie carton ondulat ntr-un singur strat, cu sau fr separatoare de
carton de grosime simpl, cu sau fra pale[i
(3) nfurate n folie alimentar sau n hrtie ca o ncrtur de sine stttoare cu
sau fr pale[i
-46- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Cl&s& II
Mrfurile fcnd parte din Clasa vor fi produse necombustibile n lzi din lemn cu
lamele, cutii din lemn plin, cartoane ondulate multistrat sau materiale de mpachetat similare
ca i combustibilitate, cu sau fr pale[i.
Cl&s& III
Mrfurile fcnd parte din Clasa vor fi produse din lemn, hrtie, fibre naturale sau
plastice din grupa C, cu sau fr cartoane, cutii, sau lzi i cu sau fr pale[i. Un astfel de
produs va putea con[ine plastice din Grupa A sau B, ntr-o anumit msur (5% din greutate
sau din volum).
Cl&s& IA
Mrfurile fcnd parte Clasa V vor fi produse cu sau fr pale[i, ndeplinind una din
criteriile urmtoare:
(1) Compuse par[ial sau n totalitate din plastice fcnd parte din Grupa B
(2) Compuse din materiale plastice uoare (care plutesc liber datorit curen[ilor de
aer), fcnd parte din Grupa A
(3) Compus n sine sau con[ine n ambalaj o cantitate considerabil (ntre 5 i 15%
din greutate sau ntre 5 i 25% din volum) de plastic fcnd parte din Grupa B sau
C.
Clasificarea plasticelor" elastomerilor $i cauciucurilor
Plasticele, elastomerii i cauciucul se vor clasifica n Grupa A, Grupa B, sau Grupa C
G!u& A
Materialele umtoare for fi considerate ca fcnd parte din Grupa A:
ABS (copolimer de acrilonitril-butadien-stiren)
Acetal (poliformaldehid)
Acril (metacrilat de polimetil)
Cauciuc butilic
EPDM (cauciuc de etilen propilen)
FRP (poliester ranfosrsat cu fibra de sticl)
Cauciuc natural (daca este expandat)
Cauciuc nitrilic (cauciuc acrilonitrilic butadien)
PET (poliester termoplastic)
Polibutadien
Policarbonat
Poliester elastomer
Polietilena
Polipropilena
Polistiren
Poliuretan
PVC (clorur de polivinil nalt plasticizat, cu con[inut de plasticizator mai mare
de 20%) (foarte rar)
SAN (acrilonitril stiren)
SBR (cauciuc butadien stiren)
-47- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
G!u& C
Materialele umtoare for fi considerate ca fcnd parte din Grupa B:
Celulozice ( acetat de celuloz, acetat de celuloz butirat, etil-celuloz)
Cloropren cauciuc
Fluoroplastice (ECTFE copolimer etilen-clorotrifluoro-etilen, ETFE
copolimer ettrafluoroetilen-etilen, EFP copolimer etilen propilen fluorinat)
Cauciuc natural (neexpandat)
Nylon (nylon 6, nylon 6/6)
Cauciuc siliconat
G!u& C
Materialele umtoare for fi considerate ca fcnd parte din Grupa C:
Fluoroplastice (PCTFE policlorotrifluoroetilen)
PTFE politetrafluoroetilen
Melamin (melamin formaldehid)
PVC (clorur de polivinil flexibil PVC-uri cu con[inut de plasticizatori pn la
20%)
PVDC (clorur de poliviniliden)
PVDF (fluorur de poliviniliden)
PVF (fluorur de polivinil)
Uree (uree formaldehid)
Clasificarea depozitelor de role de 2+rtie
Aceste clasificri se vor folosi pentru a se determina criteriul de concep[ie a sistemului
de sprinklere. Aceste clasificri ale hrtieie se vor folosi doar n aplica[iile utiliznd standardul
NFPA 13
Cl&s& de '!eut&te m&!e
n aceast clas se include hrtia cartonat i stive de hrtie avnd o ncrcare de
9,1kg [greutatea pe o suprafa[ de 92,9 m
2
(1000ft
2
)]
Cl&s& de '!eut&te medie
n aceast clas se includ toate tipurile de hrtie cartonat avnd o ncrcare de 4,5
pn la 9,1kg (10 pn la 20lb)[greutate pe o suprafa[ de 92,9 m
2
(1000ft
2
)]
Cl&s& de '!eut&te mi(*
n aceast clas se includ toate tipurile de hrtie avnd o ncrcare de 4,5kg (10lb)
[greutate pe 92,9 m
2
(1000ft
2
)]
es*tu!i
Clasa [esturilor include toat gama de hrtie cartonat avnd caracteristicile texturii
uoare, care, n anumite cazuri, este destul de transparent. n acest standard [esturile se
vor defini ca fiind de tip absorbant, moale, independent de ncrctur n sepcial vata i
clasa sanitar, inclisiv discuri demachiante, erve[ele de hrtie, hrtie igienic i prosoape
3.3.3. U!ili-area &prinklerel"r cu declanare rapid$ ES9R :earl;
&upre&&i"n ,a&! re&p"n&e<
-48- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Sprinklerele ESFR sunt un tip de sprinklere cu rspuns rapid care au un element
termic cu o rata de raspuns (RT - response time index) de 50 (metri-secund) 1/2 sau mai
pu[in. Aceast rat de rspuns este o unitate de msur a sensibilit[ii termice, i este
msurat pentru nite condi[ii de test standardizate.
Sprinklerele ESFR se vor folosi numai n sisteme ap-ap, cu excep[ia celor special
concepute pentru sisteme uscate.
Sprinklerele ESFR se vor instala numai n cldiri unde panta acoperiului sau
tavanului deasupra sprinklerelui nu depete 16,7%.
3.3.(. A#pla&area &prinklerel"r ES9R
Sprinklerele ESFR se vor putea folosi n cldiri cu obstacole i fr obstacole. Acolo
unde adncimile obiectelor solide de structur (grinzi, etc) depesc 0,30m (12 in),
sprinklerele ESFR se vor monta n fiecare canal format de obiectele solide structurale.
Spa[iul minim dintre sprinklere nu va fi mai mic de 2,4 m (8 ft) pe centru. Aria minim de
protec[ie permis pentru un sprinkler (A
s
) nu va fi mai mic de 7,4 m (80 ft).
Depozitele n cldiri pe un singur etaj sau mai multe sunt permise dac asigur
nl[imea maxim a tavanului sau acoperiului, precum se specific n tabelul 4, pentru
fiecare arie a depozitului.
Sprinklerele ESFR nu sunt potrivite pentru orice tip de cldire. Variet[ile de
acoperiuri, cum ar fi acelea cu canale adnci i nguste, pot provoca ntrzieri inacceptabile
ale declanrii sprinklerelor, i s obstruc[ioneze descrcarea corect a sprinklerului. Acolo
unde sprinklerele sunt montate n fiecare canal al obstacolelor construc[iei, trebuie o distan[
adecvat ntre sprinklere,precum se men[ioneaz n tabelel specificate. Limitarea distan[ei
minime precum i a ariei de protec[ie minime a sprinklerelor ESFR, conduce la eliminarea
posibilit[ii de a fi folosite sub canale ngunste.
Excep[ie se face n cazuri similare figurii 16.
-49- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Figura 16 Distan[a dintre sprinklerele ESFR montate ntre ferme i brne
ntre arii protejate de sprinklerele cu rspuns rapid i arii protejate de alte tipuri de
sprinklere trebuie s fie instalate ecrane verticale. Acestea se aplic n situa[iile n care
acoperiul care acoper dou zone protejate sunt la aceeai nl[ime sau la nl[imi diferite.
Ecranele realizate din materiale incombustibile trebuie s coboare cel pu[in 1,2 m sub nivelul
tavanului. Culoarele de trecere delimitate de astfel de ecrane trebuie s asigure ntre fe[ele
acestora un spa[iu liber de cel pu[in 1,5 metri.
3.3.). Te#pera!uri de declanare ale &prinklerel"r ES9R
Temperaturile de declanare a sprinklerelor ESFR vor fi cele obinuite, ca i pentru
celelate tipuri de sprinklere.
E:(e%ieD S!i"#le!ele (u !&t* de teme!&tu!* i"te!medi&!* s&u )"&lt*.
Sprinklerele cu temperatur medie i ridicat de declanare vor fi montate n loca[ii
precum:
- acolo unde temperatura maxim a tavanului depete 38
O
C, se vor monta acele
tipuri de sprinklere alese n concordan[ cu temperaturile maxime dmise ale
tavanelor, vaorile fiind n tabelul de mai jos (tabelul 12).
- n ncperile normale sau cu anse aleatoare mari de declanare a incendiului
- n loca[ii care corespund urmtoarelor clasificri din tabelul 13(a) i Tabelul 13(b)
-50- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 12 Temperaturi de ac[ionare estimate, clasificare i coduri de culori
Te06er./4r.
0.;i09 .
/.=.-424i
Te06er./4r. ,e .c:i3-.re
C2.siFic.re.
/e06er./4ri23r
C3,42 ,e c423ri
C423.re. Fi32ei
,e s/ic29
O
#
O
C
O
#
O
C
100 38 135-170 57-77 Normal ncolor sau negru Portocaliu sau
rou
150 66 175-225 79-107 ntermediar Alb Galben sau verde
225 107 250-375 121-149 nalt Albastru Albastru
300 149 325-375 163-191 Extra nalt Rou Purpuriu
375 191 400-475 204-246 Foarte extra nalt Verde Negru
475 246 500-575 260-302 Ultra nalt Portocaliu
Negru
625 329 650 343 Ultra nalt Portocaliu Negru
Tabel 13(a) Temperaturile de ac[ionare estimate ale sprinklerelor raportate la distan[ fa[ de sursa de cldur
Tipul de cldur
R./. ,e F4-c:i3-.re
-3r0.29
R./. ,e F4-c:i3-.re
i-/er0e,i.r9
R./. ,e F4-c:i3-.re
H-.2/9
(a) Conducte de nclzire
1. Deasupra Peste 0,8m 0,8m sau mai pu[in
2. n laterale i dedesubt Peste 0,3m 0,3m sau mai pu[in
3. Raspndit Orice distan[ cu
excep[ia celor
corespunztoare ratei
de func[ionare
intermediar
Des(*!(&!e )" 4os: cilindru
cu raza de 0,3m
extinzndu-se de la
margine 0,3m n jos i 0,8m
n sus.
Des(*!(&!e o!i3o"t&l*:
semi-cilindru cu raza de
0,8m n direc[ia curgerii,
lrgindu-se 0,3m n jos i
0,8m n sus.
(b) Unitate de nclzire
1. Descrcare orizontal L&tu!& de des(*!(&!eD un
cilindru n form de
budinc, cu raza de 2m
pn la 6m, lrgindu-se 2m
deasupra i 0,8m sub
unitatea de nclzire; de
asemenea, cilindrul cu raza
de 2m se lrgete cu mai
mult de 2m deasupra
unit[ii de nclzire.
cilindrul cu raza de
2m se extinde cu 2m
deasupra unit[ii de
nclzire i cu 0,8m
sub aceasta.
-51- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
2. Descrcare vertical n jos
(pentru sprinklere montate
sub unitatea de nclzire)
Un cilindru cu raza de 2m
lrgindu-se n sus de la o
nl[ime cu 2m deasupra
unit[ii de cldur de la o
nl[ime
Un cilindru cu raza de
2m lrgindu-se de la
vrful unit[ii de
cldur la o nl[ime
de 2m deasupra
unit[ii de cldur
(c) Conducte de abur
(neizolate)
1. Deasupra Peste 0,8m Mai pu[in de 0,8m
2. n laterale i dedesubt Peste 0,3m Mai pu[in de 0,3m
3. Supap de suprapresiune Peste 2m Mai pu[in de 7m
Tabelul 13(b) Estimarile sprinklerelor n difeite loca[ii
Loca[ie
R./. ,e F4-c:i3-.re
-3r0.29
R./. ,e F4-c:i3-.re
i-/er0e,i.r9
R./. ,e F4-c:i3-.re
H-.2/9
Lucarne Sticl sau plastic
Aticuri Ventilat Neventilat
Acoperi cu vrfuri:
metal sau plci sub[iri,
mascat sau nemascat,
izolat sau neizolat
Ventilat Neventilat
Acoperi plat: metal,
nemascat
Ventilat sau neventilat Not: Pentru acoperiurile
neizolate, climatizate i
izolatesau neizolate,
ncperea poate avea
nevoie de sprinklere
intermediare, n func[ie de
destina[ie.
Acoperi plat: metal,
mascat, izolat sau
neizolat
Ventilat Neventilat
Ferestre Ventilat Neventilat
N3/9: Preluarea temperaturii cu ajutorul termometrelor poate fi necesar
3.3./. Aria pr"!e=a!$ de &prinklerele ES9R
)eterminarea ariei de acoperire a proteciei
Aria de acoperire a protec[iei a unui sprinkler (A
s
) se va determina n felul urmtor:
a) De+& lu"'ul !&mu!ilo!: se determin distan[a ntre sprinklere (sau ntre sprinkler i
perete sau obstruc[ie, n cazul unui sprinkler de capt) n amonte i n aval. Se
-52- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
alege cea mai mare distan[ fie dintre dublul distan[ei ntre perete i sprinklerul de
capt, fie distan[a ntre dou sprinklere. Aceast dimensiune se va defini ca fiind
"S.
b) E"t!e !&mu!iD Se determine distan[a perpendicular ntre un sprinkler de pe o
ramur i un sprinkler de pe ramura alturat (sau ntre ramur i perete sau
obstruc[ie, n cazul unei ramuri de capt) de-o parte i de-a alta a ramurei pe care
este pozi[ionat sprinklerul de referin[. Se alege cea mai mare fie dintre dublul
distan[ei ntre ramur i perete sau obstruc[ie, fie distan[a pn la urmtorul
sprinkler. Aceast dimensiune se va defini ca fiind "L.
Aria de acoperire a protec[iei a unui sprinkler se va stabili ca fiind produsul dintre
dimensiunile S i L:
L S A
s

Ariile maxime de protec[ie ale sprinklerelor ESFR se regsesc n tabelul 14. n orice
caz, maximum ariei de protec[ie a orcrui sprinkler nu va depi 100 ft
2
(9,3m
2
)
E:(e%ieD Se va permite abaterea de la valorile maxime ale ariilor de protec[ie a unui
sprinkler doar n cazul n care prin aceasta se elimin obstruc[iile create de cpriori i grinzi,
mutnd un sprinkler de-alungul ramurii cu maxim 0,31m (1ft) fa[ de spa[iul permis menit s
asigure protec[ie, sprinklerul nedepind perimetrul de 10,2m
2
i aria medie dintre sprinklerul
mutat i cel alturat s nu depeasc 9,3m
2
. Ramurile alturate vor avea aceleai
caracteristici i rigori. n nici un caz distan[a dintre sprinklere nu va dpi 3,7 m (12 ft).
Tabelul 14 Ariile maxime de protec[ie i distan[ele maxime ale sprinklerelor ESFR
Ti642 ,e
c3-s/r4c:ie
8-92:i0e. /.=.-424i I .c36eriG424i 6J-9 2.
3+ F/ <9"10>
8-92:i0e. /.=.-424i I .c36eriG424i 6es/e
2. 3+ F/ <9"10>
A!i& !ote4&t*
Dis/.-:.
A!i& !ote4&t*
Dis/.-:.
F/
2
m
2
F/
2
m
2
F/
2
m
2
F/
2
m
2
Neobstructiona
t i
necombustibil
100 9,3 12 3,7 100 9,3 10 3,1
Obstructionat i
necombustibil
100 9,3 12 3,7 100 9,3 10 3,1
Neobstructiona
t i combustibil
100
9,3 12 3,7
100
9,3 10 3,1
Obstructionat i
combustibil
Nu se aplic Nu se aplic Nu se aplic Nu se aplic
Aria minim de protec[ie a unui sprinkler nu va fi mai mic de 7,4 m
2
(80ft
2
)
)istanele ntre sprinklerele 1&FR
Distan[a maxim dintre sprinklere va fi de maximum 3,7 m(12ft) ntre sprinklere,
conform tabelului 14.
E:(e%i& "!. 1D Sprinklerele ESFR folosite n depozitele cu nl[imi de stocare mai mari
de 7,6 m(25ft) i nl[imi ale tavanelor mai mari de 9,1 m (30 ft), nu vor avea distan[e ntre ele
mai mari de 3 m (10 ft).
-53- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
E:(e%i& "!. 2D Se va permite abaterea de la valorile maxime ale ariilor de protec[ie a
unui sprinkler doar n cazul n care prin aceasta se elimin obstruc[iile create de cpriori i
grinzi, mutnd un sprinkler de-alungul ramurii cu maxim 0,31m (1ft) fa[ de spa[iul permis
menit s asigure protec[ie, sprinklerul nedepind perimetrul de 10,2m
2
i aria medie dintre
sprinklerul mutat i cel alturat s nu depeasc 9,3m
2
. Ramurile alturate vor avea
aceleai caracteristici i rigori. n nici un caz distan[a dintre sprinklere nu va dpi 3,7m
(12 ft).
Distan[a maxim fa[ de pere[i nu va depi jumtate din distan[a dintre sprinklere
indicat n tabelul 4.
Distan[a minim fa[ de pere[i va fi de minimum 102 cm (4 in).
Distan[a minim ntre sprinklere va fi de minim 2,4 m (8 ft), msurat din centrul
fiecrui sprinkler.
%oziia defelctoarelor pentru sprinklerele 1&FR
Sprinklerele cu capul n jos cu un factor nominal K avnd o valoare de 14, vor fi
montate astfel nct s fie la o distan[ de tavan de maxim 365 mm (14 in), i minim 152 mm
(6 in).
Sprinklerele cu capul n jos cu un factor nominal K avnd o valoare de 25,2, vor fi
montate astfel nct s fie la o distan[ de tavan de maxim 457 mm (18 in), i minim 152 mm
(6 in).
Sprinklerele cu capul n sus vor fi montate astfel nct s fie la o distan[ de tavan de
76mm pn la 127mm (3in pn la 5in) sub tavan. n cazul n care exist o obstruc[ionare din
construc[ie, se va permite ca ramurile s se monteze perpendicular pe direc[ia grinzilor, dar
sprinklerele se vor monta ntre grinzi, i nu sub acestea.
Orientarea deflectoarelor sprinklerelor vor fi aliniate n paralel cu tavanele sau
acoperiurile.
#,strucionarea descrcrii sprinklerelor 1&FR
Obstacole n zona tavanelor
Sprinklerele vor fi montate conform tabelului 15 i figurii 17, pentru obstruc[ii ale
tavanului cum ar fi grinzile, conductele, lmpile de iluminat etc.
E:(e%ieD Se va permite ca sprinklerele s se monteze de-o parte i de alta a
obstacolelor, dac distan[a dintre axa de mijloc a obstacolului i sprinkler nu depete
jumtate din distan[a permis ntre sprinklere.
Fig. 17 Pozi[ionarea sprinklerelor pentru evitarea obstuc[ionrii descrcrii pentru sprinklere (ESFR)
-54- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 15 Pozi[ionarea sprinklerelor pentru evitarea obstuc[ionrii descrcrii pentru sprinklere (ESFR)
Dis/.-:. ,i-/re s6ri-E2er Gi
3Ks/.c32 <A>
Dis/.-:. 0.;i09
6er0is9 H-/re
,eF2ec/3r Gi
c.69/42 s46eri3r
3Ks/.c32424i
<c0> <B>
Mai pu[in de 0,3m 0
ntre 0,3m i mai pu[in de 0,49m 3,81
ntre 0,49m i mai pu[in de 0,61m 7,62
ntre 0,61m i mai pu[in de 0,79m 13,97
ntre 0,79m i mai pu[in de 0,91m 20,32
ntre 0,91m i mai pu[in de 1,09m 25,40
ntre 1,09m i mai pu[in de 1,22m 30,48
ntre 1,22m i mai pu[in de 1,40m 38,1
ntre 1,40m i mai pu[in de 1,52m 45,72
ntre 1,52m i mai pu[in de 1,71m 55,88
ntre 1,71m i mai pu[in de 1,83m 66,04
1,83m 78,74
Obstacole separate aflate sub nl[imea de montaj a sprinklerelor
Sprinklerele vor fi montate sub obstacolele separate, discontinue, care restric[ioneaz
doar func[ionarea unui sprinkler i sunt localizate sub nl[imea de montaj a sprinklerelor,
cum ar fi sursele de iluminat sau unit[ile de nclzit.
Obstacolele izolate care blocheaz sprinklerele alturate n aceeai manier trebuie
tratate ca fiind un obstacol continuu (exemplu tevi, conducte etc).
E:(e%i& "!. 1D Acolo unde grosimea obstacolului este de 0,6m sau mai pu[in i sprinklereul e
montat la o distan[ de cel pu[in 0,3m fa[ de marginea obstacolului.
E:(e%i& "!. 2D Acolo unde sprinklerele sunt montate n conformitate cu men[iunile fcute la
subpunctul "Obstacole n zona tavanelor.
E:(e%i& "!. 3D Dac grosimea obstacolului este de 51mm sau mai mic i e localizat la
minimum 0,6m sub nl[imea deflectorului sprinklerului, sau e localizat la minim 0,3m pe
orizontal fa[ de sprinkler.
Obstacole continue aflate sub nl[imea de montaj a sprinklerelor
n cazul obstacolelor pe orizontal aflate n totalitate sub nl[imea de montaj a
sprinklerelor, i care restric[ioneaz descrcarea a dou sau mai multe sprinklere alturate
(ex. Conducte, corpuri de iluminat, [evi, transportoare), sprinklerele vor fi montate n
conformitate cu tabelul 15.
E:(e%i& "!. 1D Dac grosimea obstacolului este de 51mm sau mai mic i e localizat la
minimum 0,6 m sub nl[imea deflectorului sprinklerului, sau e localizat la minim 0,3m pe
orizontal fa[ de sprinkler.
E:(e%i& "!. 2D Acolo unde grosimea obstacolului este de 0,3m sau mai pu[in i sprinklereul e
montat la o distan[ de cel pu[in 0,3m fa[ de marginea obstacolului.
E:(e%i& "!. 3D Acolo unde grosimea obstacolului este de 0,6m sau mai pu[in i sprinklereul e
montat la o distan[ de cel pu[in 0,6m fa[ de marginea obstacolului.
-55- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Sprinklerele montate cu capul n sus vor fi montate n aa fel nct deflectorul s fie
deasupra [evii sprinklerului cu minimum 178 mm.
nl[imea liber ntre deflector i vrful materialelor de depozitare trebuie s fie de
minimum 914 mm.
3.3.0. Ca-uri de u!ili-are ale &prinklerel"r ES9R
Sprinklerele ESFR vor fi utilizate pentru a proteja depozite de risc normal de incendiu,
corespunztoare Claselor , , i V a bunurilor de consum, depozite pentru materiale din
plastic, depozite pentru diverse lucruri i alte tipuri de depozite, doar dac nu ncalc
urmtoarele condi[ii:
Pentru depozite nchise cu pale[i goi din lemn, unde nclina[ia tavanului nu depete
o pant de 16,7%:
- pale[ii vor fi depozita[i la o nl[ime de maximum 1,8 m
- fiecare stiv de pale[i ce nu con[in mai mult de patru grmezi, vor fi separa[i de alte
stive de pale[i cu cel pu[in 1,4 m (spa[iu liber), sau 7,6 m (marf depozitat)
Condi[ii generale:
- dac sistemul este ap-aer, sistemul de sprinklere se va mri cu 30%.
- lemnul nu se va depozit n rafturi, dect dac respect condi[iile din tabelul 19.
Nu s-a facut nici un test cu pale[i goi n rafturi, folosind sprinklere standard. Totui, s-
au efectuat teste folosint sprinklere ESFR i sprinklere cu picturi mari. Este uor de imaginat
c un astfel de depozit poate accentua severitatea unui incendiu presupus dup care s-au
stabilit criteriile de protec[ie pentru o clasificare individual a mrfii.
Pentru depozite nchise, cu pale[i goi din plastic, unde nclina[ia tavanului nu
depete o pant de 16,7%:
- pale[ii solizi din polietilen neexpandat, se vor depozita n conformitate cu clauzele
specificate pentru depozitele nchise cu pale[i din lemn.
- pale[ii care nu sunt din lemn, avnd un risc de inflamabilitate demonstrat mai mic
sau egal cu cel al pale[ilor de lemn, vor putea fi proteja[i contra incendiului conform
clauzele specificate pentru depozitele nchise cu pale[i din lemn lemn.
- pale[ii din plastic vor putea fi proteja[i contra incendiului conform tabelelor 18 i 19.
- pale[ii din plastic vor putea fi proteja[i contra incendiului conform specifica[iilor de
mai jos:
1- Cnd depozitarea se face n camere cu un alt risc de incendiu dect restul
urmtoarele condi[ii se impun:
a) camerele speciale vor avea mcar un perete exterior
b) depozitul de pale[i de plastic se va separa de restul cldirii preintr-un perete
rezistent la foc timp de 3 ore
c) sprinklerele folosite pentru protec[ia acestui depozit vor avea un debit de 24,5
mm/min (0,6 gpm/ft
2
) pentru ntreaga camer, sau sprinklere i spum puternic
expandabil
d) depozitul va fi constituit din stive nu mai mari de 3,7m (12ft).
e) orice stlp de metal va fi protejat de o izola[ie ignifug rezistent la foc cel
pu[in o or, sau de sprinklere de perete ndreptat spre o parte a stlpului, n vrf sau la
un nivel de 4,6m (15 ft), oricare e mai joas. Debitul acestor sprinklere va putea fi omis
din calculul hidraulic al sistemului de sprinklere.
-56- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
2- Cnd depozitarea se face n camere avnd acelai risc de incendiu urmtoarele
condi[ii se impun:
a) pale[ii din plastic pentru depozitat vor fi monta[i n stive ce nu depesc 1,2m
(4ft)
b) sprinklerele folosite vor fi pentru temperaturi nalte de declanare
c) fiecare grup de pale[i care nu are mai mult de 2 stive va fi separat de cellalt
palet la o distan[ liber de de 2,4m (8ft) sau 7,6m(25ft) ocupa[i de bunuri de consum.
Condi[ii generale:
- dac sistemul este ap-aer, sistemul de sprinklere se va mri cu 30%.
Descrcarea sprinklerelor ESFR i aria de aplicare a acestora n depozite de cauciuc
va fi n concordan[ cu tabelul 16.
Tabelul 6 Sprinklere ESFR pentru protec[ia depozitelor de anvelope de cauciuc (vezi nota 1)
$e/3,. s/i=4irii 8-92:i0e.
s/i=ei
8-92:i0e.
0.;i09
. c29,irii
#.c/3r42
-30i-.2
K
N409r42
,e
s6ri-E2ere
<=e7i -3/.
2>
Presi4-e.
0i-i09 ,e
4/i2i7.re
<=e7i -3/. 2>
Du!&t
&
DeKi/42
-eces.r
F/ 0 6si K.r 3re 560 LI0i-
Depozit de anvelo-
pe de cauciuc,
aezate pe o parte
sau pe roat, n
etajere paletate
portabile, etajere
deschise portabile,
sau etajere fixe fr
rafturi plane
Pn la
7,6 m
30 9,1 13,514,5
23,9-26,5
12
(Vezi nota 3)
12
(Vezi nota 3)
50
20
3,5
1,4
1
1
250
250
946
946
Depozit de anvelo-
pe de cauciuc,
aezate pe tlpi, n
etajere paletate
mobile, eta-jere
deschise mobi-le,
sau etajere fixe fr
rafturi plane
Pn la
7,6 m
35 10,
7
13,514,5
23,9-26,5
12
(Vezi nota 3)
12
(Vezi nota 3)
75
30
5,2
2,1
1
1
250
250
946
946
Anvelope aezate
n zig-gag n etajere
din o[el deschise i
mobile
Pn la
7,6 m
30 9,1 13,514,5 12
(Vezi nota 4
i 5)
75 5,2 3 500 1892
N3/eC
1. Numai n sistem ap-ap.
2. Presiune de utilizare a sprinklerelor i numrul de sprinklere n concept sunt bazate pe teste n care zona liber a fost de
1,5m pn la 2m (5 pn la 7 ft)
3. Forma ariei de concept va fi n conformitate cu tabelul 8
4. Folosite n acest tip de aplica[ie, sprinklerele ESFR controleaz extinderea focului mai degrab dect s l sting
(. Aria conceput va fi aria determinat de 20 de sprinklere, cele mai dezavantajate din punct de vedere hidraulic, constnd
n 5 sprinklere de pe fiecare 4 ramuri. Aria de concept va fi de minim 149m
2
(1600ft
2
)
-57- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Depozitul de role de hrtii poate fi protejat cu sprinklere ESFR, n conformitate cu
tabelul 17.
Tabelul 17 Depozite de role de hrtie Criteriile de concept ale sprinklerelor automate - sprinklere ESFR
(nl[imile maxime permise ale depozitelor)
#.c/3r42 K
.2
s6ri-E2ere24
i ES#R
Ti642
sis/e0424i
Presi4-e. 8-92:i0e.
c29,irii
Gre4/./e 0.re Gre4/./e 0e,ie
6si K.r F/ 0
E"(?is
S/.-,.r, DescLis
E"(?is
S/.-,.r, DescLis
F/
m
F/ 0 F/
m
F/ 0 F/ 0 F/
m
11,0 11,5 ap - ap 50 3,4 25 7,6 20 6,1 20 6,1 20 6,1 20 6,1 20 6,1 20 6,1
13,5 14,5 ap - ap 50 3,4 30 9,1 25 7,6 25 7,6 25 7,6 25 7,6 25 7,6 25 7,6
13,5 14,5 ap - ap 75 5,2 40 12,2 30 9,1 30 9,1 30 9,1 NA NA NA
24,2 26,2 ap - ap 20 1,4 30 9,1 25 7,6 25 7,6 25 7,6
25 7,6 25 7,6 25 7,6
24,2 26,2 ap - ap 40 2,8 40 12,2 30 9,1 30 9,1 30 9,1 NA NA NA
Acolo unde se sistemul automat de stingere a incendiului cu sprinklere folosete
sprinklere ESFR, criteriul hidraulic dup care se efectueaz conceptul va fi conform tabelului
17. Presiunea de descrcare se va aplica pentru 12 sprinklere opera[ionale.
Protec[ia depozitelor cu pale[i i stive solide fcnd parte din clasele , , i V,
plastice neexpandate cartonate sau necatonate, plastice expandate cartonate i pale[i iner[i
din plastic sau lemn, se va face n conformitate cu tabelul 18.
Protec[ia depozitelor cu rafturi simple, duble sau multiple, de materiale fcnd parte
din clasele , , i V, plastice neexpandate cartonate sau necatonate, plastice expandate
cartonate i pale[i iner[i din plastic sau lemn, se va face n conformitate cu tabelul 18.
E:(e%ieD Sprinklerele ESFR nu vor putea fi folosite n urmtoarele situa[ii:
;a)Depozite cu stative cu rafturi plane.
;!)Depozite cu stative avnd obiecte combustibile, cutii de carton deschise sau
containere
Unde se monteaz sprinklere ESFR, sunt necesare anumite cerin[e, n legtur cu
spa[iul longitudinal n stativele cu dou rnduri, cum ar fi:
- n depozite cu nl[imea de maxim 7,6 m (25 ft) cu stative cu dou sau mai multe
rnduri, neavnd rafturi plane, nu este nevoie de spa[iu longitudinal pentru canale de aer
(culoar marf spate n spate). n depozite cu stative avnd unul, dou sau mai multe rnduri,
spa[iul transversal dintre ncrcturi, pentru canalele de aer va fi asigurat de 152,4 mm (6 in)
distan[, valoare nominal. Se poate varia distan[a pentru canalele de aer sau alinierea lor
pe vertical (vezi figura 18).
-58- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Figura 18 Stative cu dou rnduri, cu marfa aezat spate n spate
- n depozite nl[imea peste 7,6 m (25 ft), cu stative avnd unul, dou sau mai multe
rnduri, spa[iul transversal dintre ncrcturi, pentru canalele de aer va fi asigurat de 152,4
mm (6 in) distan[, valoare nominal. n depozite cu stative avnd dou rnduri, spa[iul
longitudinal pentru canale de aer va fi tot de 1523,4 mm (6 in). Se poate varia distan[a pentru
canalele de aer sau alinierea lor pe vertical.
Sprinklerele ESFR se vor folosi i n loca[ii avnd alt risc de incendiu dup alte
clasificri i configura[ii, doar dac se dovedete la scar larg c sunt sau la alte testri
contra incendiu c sunt potrivite.
n majoritatea cazurilor aceste sprinklere sunt folosite n principal pentru protejarea
depozitelor cu stive nalte, dar utilizarea lor se poate extinde i pentri protejarea spa[iilor
alturate unei ncperi care poate avea o clasificare inferioar acestor depozite.
Dac depozitele aflate n cldiri cu un singur nivel sau mai multe ndeplinesc condi[iile
specificate n tabelul 18, privind nl[imea maxim a tavanului/acoperiului, pentru fiecare
zon a depozitelor, acestea pot fi protejate cu sprinklere ESFR.
Parametrii concepu[i au fost determina[i n urma unor teste la scar real, n urma
unirii for[elor de cercetare a dou mari corpora[ii din SUA: Factory Mutual Research
Corporation i National Fire Protection Research Foundation.
3.3.'. Cri!erii +enerale de pr"!ec%ie de c$!re &prinklerele ES9R
nstala[ia de sprinklerele ESFR va fi conceput astfel nct presiunea minim de
utilizare s nu fie mai mic dect cea indicat n tabelele 18 i 19, i sec[iunile
corespunztoare tipului de depozit, bunuri depozitabile, nl[imea depozitului i nl[imea
cldirii.
Aria de declanare va fi considerat ca fiind cea acoperit de cele mai dezavantajate
12 sprinklere din punct de vedere hidraulic, montate pe fiecare 3 ramuri. Aria va fi
considerat de minim 89 m
2
(960ft
2
).
nl[imea maxim a cldirii se va msura de la platforma interioar a acoperiului sau
tavanului.
-59- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Tabelul 18 Protec[ia cu sprinklere ESFR ale depozitelor cu pale[i i stive
Ti6 ,e
,e637i/
Ti6 ,e 0.rF. 8-92:i0e.
0.;i09 .
,e637i/424
i
8-92:i0e.
0.;i09 .
.c36eriG424i
c29,irii
#c./3r
-30i-.2
K
Presi4-e.
4/i29 .
s6ri-E2er
424i
Neces.r42
,e .69
6e-/r4
i-s/.2.:ii2
e c4
F4r/4-
D4r./.
<3re>
F/ 0 F/ 0 560I
6si
1I2
6si K.r 56
0
LI
0i-
1
Depozite cu
pale[i i stive
(containere
nchise sau
rafturi plane)
1. Plastic neexpandat cartonat.
2. Plastic expandat cartonat.
3. Plastic neexpandat necartonat.
4. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V
25 7,6 30 9,1 14 50 3,4 250 946 1
1. Plastic neexpandat, cartonat
sau necartonat.
2. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
3. Pale[i goi din plastic sau lemn.
35 10,
7
40 12,2 14 75 5,2 250 946 1
1. Plastic neexpandat cartonat
sau necartonat.
2. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
35 10,
7
45 13,7 14 90 6,2 250 946 1
1. Plastic neexpandat cartonat.
2. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
20
25
30
35
40
6,1
7,6
9,1
10,
7
12,
2
25
30
35
40
45
7,6
9,1
10,7
12,2
13,7
11,2
25,2
25,2
25,2
25,2
50
20
30
40
50
3,4
1,4
2,1
2,8
3,4
250
250
250
250
250
946
946
946
946
946
1
1
1
1
1
Tabelul 19 Protec[ia cu sprinklere ESFR ale depozitelor cu stelaje fr rafturi plane
Tip de
depozit
Tip de marfa nl[imea
maxim a
depozitului
nl[imea
maxim a
acoperiului
cldirii
Fcator
nominal
K
Presiunea
util a
sprinklerului
Necesarul
de ap
pentru
instala[iile
cu furtun
Durata
(ore)
ft m ft m psi bar gp
m
L/
min
1
Depozite cu
un rnd de
rafturi, cu
dou randuri
de rafturi, cu
multiple
rnduri de
rafturi
1. Plastic neexpandat cartonat.
2. Plastic expandat cartonat.
3. Plastic neexpandat expus.
4. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
5. Pale[i goi din plastic sau lemn.
25 7,6 30 9,1 14 50 3,4 250 946 1
1. Plastic neexpandat, cartonat
sau necartonat.
2. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
3.Pale[i goi din plastic sau lemn.
35 10,
7
40 12,2 14 75 5,2 250 946 1
1. Plastic neexpandat cartonat
sau expus.
2. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
35
40
10,
7
12,
2
45
45
13,7
13,7
14
14
90
90
6,2
6,2
250
250
946
946
1
1
-60- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
1. Plastic neexpandat cartonat.
2. Marf ncapsulat sau necap-
sulat din Clasele , , sau V.
20
25
30
35
40
6,1
7,6
9,1
10,
7
12,
2
25
30
35
40
45
7,6
9,1
10,7
12,2
13,7
11,2
25,2
25,2
25,2
25,2
50
20
30
40
50
3,4
1,4
2,1
2,8
3,4
250
250
250
250
250
946
946
946
946
946
1
1
1
1
1
Sprinklerele ESFR se vor monta numai n sistem ap-ap. Ele vor fi folosite numai n
cldiri ale cror nl[imi sunt egale sau mai mici dect cele men[ionate n tabele.
Sprinklerele ESFR sunt concepute s rspund rapid la apari[ia unui incendiu i pot
avea o descrcare mare pentru a stinge incendiul, mai rar s l controleze. Sprinklerele
ESFR nu ar trebui folosite n scopul stingerii unui incendiu, dac sunt folosite n afara
parametrilor la care au fost concepu[i s func[ioneze.
Sprinklerele ESFR vor avea un factor nominal K cu o valoare de minim 161,2
lpm/bar
1/2
(11,2 gpm/psi
1/2
). Orificiul sprinklerelor ESFR vor fi alese astfel nct s fie potrivit
pentru riscul de incendiu.
Rafturile lamelare (gurite) se vor considera la fel cu cele plane
E:(e%i& "!. 1D Un sistem ap-ap conceput s asigure o densitate de minimum
24,5mm/min (0,408 l/s m
2
) pentru o arie de minimum 186m
2
(2000 ft
2
) sau s utilizeze
sprinklere ESFR cu factor K-201,5lpm/bar
1/2
(14 gpm/psi
1/2
) ce func[ioneaz la un minimde
3,5bar (50psi), va putea proteja stelaje etajate cu rafturi lamelare pe unul sau dou rnduri,
une urmtoarele condi[ii sunt ndeplinite:
(a) Sprinklerele vor avea factorul K 11,2 - 161,2 lpm/bar
1/2
(11,2 gpm/psi
1/2
), cu o
temperatur de declanare normal, intermediar, sau mare i vor fi enumerate
pentru ncperile de depozitare sau vor fi sprinklere ESFR cu nu factor K 14
201,5lpm/bar
1/2
(14gpm/psi
1/2
)
(b) Produsele protejate vor fi limitate la produse din Clasele -V, plastice din Grupa B
i C, plastice cartonate (expandate i neexpandate) din Grupa A i plastice
expuse (neexpandate) din Grupa A.
(c) Rafturile vor fi lamelare avnd grosimea minim de 51mm (2in) cu distan[a dintre
lamele de maxim 152mm (6in), sus[inute de distan[iere care pstreaz o
deschidere de minimum 51mm (2in) ntre fiecare lamel.
(d) Unde se folosesc sprinklere cu un factor K11,2 - 161,2 lpm/bar
1/2
(11,2 gpm/psi
1/2
),
nu se vor monta rafturi cu lamele la o nl[ime mai mare se 3,7 m (12 ft) n
cadrul stelajlor. Pentru rafturi la nl[imi de peste 3,7 m (12 ft) se vor permite
folosirea grilelor metalice (cu o deschidere mai mare de 50%).
(e) Se vor prevedea spa[ii libere transversale de cel pu[in 76mm (3in) lrgime la
fiecare 3,1 m (10 ft) cel pu[in.
(f) n stelajele cu rafturi pe dou randuri se vor prevedea spa[ii libere longitudinale de
cel pu[in 152 mm (6 in) ntre ele.
(g) L[imea culoarului va fi de cel pu[in 2,3 m (7 1/2 ft)
(h) nl[imea maxim a acoperiului va fi de 8,2 m (27 ft)
(i) nl[imea maxim a depozitului va fi de 6,1 m (20 ft)
(j) Placajele solide sau materialele similare nu se vor monta n rafturile lamelare ca s
nu acopere cei 51 mm (2 in) distan[ ntre lamele, i nici pe rafturile din grile
metalice.
-61- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Criteriile de protec[ie din tabelul 16 au rezultat n urma analizrii datelor din testele
fcute la foc. Cerin[ele de protec[ie pentru alte tipuri de depozitare nu sunt prevzute n acest
standard n acest moment.
Datele din tabelul 16 reprezint rezultatul testelor la foc pentru pneurii de cauciuc,
teste efectuate de un institut de cercetare din SUA: Factory Mutual Research Center.
n afar de nl[imile i configura[iile relatate n tabelul 16 (e.g. sisteme de manevrat
automate, peste 9,1 m (30 ft)), nu s-au mai prelucrat date suficiente pentru a se stabili
criteriile recomandate.
Verificrile tehnologice detaliate ale protec[iei trebuie fcute i aprobate de autorit[ile
competente.
3.3.5. Di#en&i"narea .idraulic$ a unei in&!ala%ii cu &prinklere
ES9R
Dimensionarea hidraulic presupune calculul pierderilor de presiune n conducte.
Pentru dimensionarea instala[iilor cu sprinklere cu rspuns rapid se adopt metoda de calcul
similar sistemelor complet dimensionate a sprinklerelor standard.
Aria de declanare se alege ca suma ariilor de stropire a 12 sprinklere de tavan dar
aceasta s fie minimum 89 m
2
. Aceast suprafa[ trebuie s fie aleas ca fiind determinat
de sprinklerele cu rspuns rapid cele mai defavorizate din punct de vedere hidraulic.
Dimensionarea instala[iilor cu sprinklere cu rspuns rapid trebuie s fie realizat astfel
nct s se asigure presiuni minime de lucru conform celor prezentate n tabelele anterioare.
Rezerva de ap trebuie s asigure alimentarea la debitele normate pentru cel pu[in 60
de minute.
Pentru scopurile calculului hidraulic, se presupune c intr n func[iune cte 4
sprinklere pe trei ramifica[ii diferite. n situa[iile n care ramifica[iile au mai pu[in de patru
sprinklere, se presupune c intr n func[iune toate sprinklerele de pe acele ramuri iar
numrul de ramifica[ii care se ia n calcul trebuie s fie ales astfel nct s totalizeze 12
sprinklere care intr n func[iune.
-62- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
4. DOTAREA CU INSTALAII DE SPRINKLERE STANDARD A
UNEI HALE DE DEPOZITARE, CONFORM NORMELOR
ROMNETI I UE
n acest capitol se va prezenta, sub form de proiect, proiectarea unei instala[ii de
stingere a incendiilor cu sprinklere ntr-o hal de depozitare, conform normelor romneti i
UE. Sistemul va fi clasic, utiliznd sprinklere standard montate la plafon i ntre rafturi.
(.1. *E*ORIUL TE2NIC AL INSTALAIILOR CU S6RIN>LERE
STANDARD? DE TA3AN @I DE RA9T
(.1.1. Da!e +enerale A carac!eri&!icile c"n&!ruc%iei
)ate de recunoa$tere
De-40ire 3Kiec/i=: HAL DE DEPOZTARE
)estinaia
SPAU DE DEPOZTARE MRFUR GENERALE (bomboane n cutii de carton)
Caracteristicile construciei
Conform SR12845; -9/2005; P118/1999; STAS 1478/1990 pentru cldirea studiat,
incadrat n gradul " de rezisten[ la foc, categoria de pericol de incendiu "C ", obiectivul
studiat (hal de depozitare) avnd volumul de mai jos, are urmtoarele caracteristici:
1. Volumul depozitului ce urmeaz a fi protejate mpotriva incendiului.
- Hal de depozitare-------------------------------------------------- 30702 mc.
2. Depozitarea se ncadreaz n "CLASA DE RSC MARE HHS2 conform EN12845
anexa B i C, depozitndu-se bomboane n cutii de carton.
3. Mod de depozitare a mrfurilor ST4 (stelaje cu l[imea rndurilor pn la 3,2 m i
cu interval ntre rnduri mai mare de 1,2 m)
4. nl[imea de depozitare: + 9,0 m fa[ de cota pardoselii respectiv 0,7 m deasupra
ultimului raft montat la cota + 8,30 m. Categoria de depozitare
5. Alimentarea cu ap se realizeaz din re[eaua de ap stradal existent n zon,
asigurnd un debit de 5,9 l/s.
Hala de depozitare servete depozitrii de mrfuri generale (bomboane n cutii de
carton), neperisabile, aflate n tranzit. Mrfurile sunt afluite i expediate prin intermediul
autotractoarelor cu semiremorc (TR), la expedi[ie putnd fi utilizate i autospeciale de mic
capacitate (1 3t). n interiorul halei, avnd suprafa[a util de 2725 mp, mrfurile sunt
-63- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
depozitate conteinerizat sau paletizat n stejale (rastele), iar manipularea se va face cu
electrostivuitoare VNA. Capacitatea de ncrcare va fi de cca. 37% din suprafa[a util, iar
nl[imea maxim de depozitare este de 9,0 m. Rastelele sunt de tip MECALUX, din profile
de tabl zincat cu pere[i sub[iri. Capacitatea maxim de mrfuri depozitate este de
352500 kg i e dat de capacitatea portant a rastelelor. Considernd o de sarcin termic
conven[ional de 17 MJ/kg, rezult o densitate a sarcinii termice > 1680 MJ/mp.
(.1.2.In&!ala%ii in!eri"are de & &!in+ere a incendiil"r cu &prinklere
&!andard de !aBan i de ra,!
Respactndu-se prevederile STAS 1478-90, Normativ 9/ 94 i Normativ P118/99,
obiectivul trebuie dotat cu instala[ii fixe pentru stingrea incendiului cu ap, tratnd instala[iile
interioare automate pentru stingerea incendiilor cu sprinklere pentru "Hal de depozitare.
n hal s-au prevazut urmtoarele tipuri de instala[ii de sprinklere:
- instala[ie de stingere cu declanare automat, cu sprinklere tip K80,
amplasate la tavan;
- instala[ie de stingere cu declanare automat, cu sprinklere de raft de tip
K80, amplasate pe rafturi
Avnd n vedere configura[ia depozitului (cu stive nalte) i valorile ob[inute pentru
ncrcarea termic la incendiu, se adopt un sistem automat de stingere a incendiilor, format
din sprinklere montate la tavan i stprinklere intermediare (de raft) montate rintre rafturi.
n func[ie de destina[ia ncperilor, amplasarea i numrul de sprinklere s-a stabilit
astfel nct s asigure urmtoarele intensit[i minime de stropire i caracteristici:
Caracteristicile sprinklerelor de tavan
conform tabel 5 din SR EN 12845/2009, avnd n vedere modul de depozitare a
mrfurilor, respectiv ST4 (stelaje cu l[imea rndurilor pn la 3,2 m i cu interval
ntre rnduri mai mare de 1,2 m), rezult pentru sprinklerele de tavan o intensitate
minim de stropire i = 7,5 mm/min = 0,125 l/s m
2
, ceea ce corespunde categoriei
de mrfuri, i nl[imii de depozitare deasupra celor mai nalte sprinklere instalate
pe rafturi de h<3,5 m fa[ de nivelul ultimului raft (pentru cazul halei studiate,
aceast nl[ime de depozitare este de maxim 1,2 m peste nivelul ultimului raft). n
consecin[ se vor alege sprinklere tip K80 (sprinklere standard). n acest caz, aria
de declanare simultan este A
s
= 260 mp.
pentru depozite cu risc HHS2, timpul de operare al sprinklerelor este de 90 minute
conform SR EN12845.
conform tabel 19 / SR EN12845, pentru depozite cu risc HHS2, i cu zone de
depozitare, aria protejat de un sprinkler este de 9 mp pentru un sprinkler.
conform tabel 19 / SR EN12845, distan[a maxim ntre sprinklere este de 3,7 m, iar
fa[ de perete nu trebuie s depeasc 1,8 m (conform tabel 20 / SR EN12845).
sprinklerele se monteaza cu capul n sus, la o distan[ ntre 8 - 40 cm sub plafon;
presiunea minim la fiecare sprinkler de tavan trebuie s fie considerat egal cu
0,7 bar (conform 13.4.4, SR EN 12845); presiunea minim pentru sprinklerul cel
mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic se consider a fi egal cu 1 bar.
temperatura de declanare este de 68
O
C, considerat cu 30
O
C mai mare dect
temeretaura ambiental cea mai ridicat.
-64- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Caracteristicile sprinklerelor de raft
conform SR EN 12845/2009, conductele de alimentare a sprinklerelor de raft se
monteaz pe direc[ia longitudinal a rafturilor; acolo unde este posibil, se va monta n
spa[iul liber dintre zonele de depozitare;
sprinklerul de raft se va monta sub generatoarea inferioar a raftului, la o distan[ ce
trebuie s fie cuprins ntre 10 i 15 cm (conform 12.5.1 SR EN 12845),
conform SR EN 12845, 12.5.5 (b), pentru o l[ime a rndurilor de pn la 3,2 m,
stelajele trebuie protejate de sprinklere instalate n pozi[ia central din spa[iul
longitudinal, la extremit[ile etajului i ntre niveluri.
sprinklerele se vor monta sub fiecare raft; distan[a vertical ntre rnduri nu va depi
3,5 m, conform 12.5.6 din SR EN 12845; n consecin[, se vor monta sprinklere de raft
sub nivelul fiecrui raft;
conform tabel 37, SR EN12854, se va alege un sprinkler standard de tip K80;
amplasarea sprinklerelor sub rafturi se va face ,n zig-zag (12.5.3, SR EN 12845)
se va considera un numr de 6 sprinklere de raft n ac[iune simultan (conform SR
EN12845, 7.2.3.3 - 3 sprinklere pe 2 niveluri de protec[ie, respectiv rafturi;
presiunea minim la fiecare sprinkler de raft trebuie s fie considerat egal cu 2,0 bar
(conform 13.4.4, SR EN 12845); presiunea minim pentru sprinklerul cel mai
dezavantajat din punct de vedere hidraulic se consider a fi egal cu 2,2 bar.
pentru protejarea sprinklerelor mpotriva influen[ei ac[iunii celorlalte sprinklere, se vor
monta rozete de protec[ie cu diametrul de 75 mm.
temperatura de declanare este de 68
O
C, considerat cu 30
O
C mai mare dect
temeretaura ambiental cea mai ridicat.
&ectorizarea instalaiei
n func[ie de tipul zonelor protejate de instala[iile automate, instala[iile au fost
delimitate dup cum urmeaz:
A - instala[ia de sprinklere de tavan, controlat de un ACS, con[innd:
329 sprinklere standard, tipul K80, orientate n sus amplasate sub
tavan
B - instala[ia de sprinklere de raft, controlat de un ACS, con[innd:
705 sprinklere standard, tipul K80, orientate n sus, amplasate sub
nivelul fiecrui raft, la 15 cm, n spa[iul liber dintre rafturi
Aria maxim controlat de un ACS este de 9000 m
2
, conform tabel 17 (cap. 11.1.3) din
SR EN 12845.
Timpul teoretic de functionare al instala[iei, conform 8.1.1 SR EN12845 este de 90
minute.
'legerea tipurilor de sprinklere standard
Capetele de sprinklere au fost amplasate n func[ie de destina[ia spa[iului protejat,
astfel nct dispersia apei pe aria teoretic de declanare s fie ct mai uniform i s se
asigure, n zona cea mai defavorizat, intensitatea minim de stropire, normat.
Pentru protec[ia plafonului:
-65- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Conform SR EN 12845, tabel 37, pentru riscul de tip HHS2, instala[ii cu sprinklere de
tip ap-ap, se recomand sprinklerele cu coeficientul de debit K=80 i presiunea necesar
la un sprinkler de H
spr
=1 bar. Timpul de operare a instala[iei este de 90 minute. Aria maxim
de protec[ie corespunzatoare unui sprinkler este de 9 06 (tabel 19 / SR EN 1285); distan[a
maxim ntre sprinklerele amplasate pe rnduri paralele este de 3,5 m; fa[ de perete se
impune o distan[ maxim de 1,5 m (conform SR EN 12845).
Pentru zona de depozitare n rafturi:
Conform SR EN 12845, pentru instala[ii cu sprinklere de tip ap-ap, se recomand
sprinklerele cu coeficientul de debit K=80 i presiunea necesar la un sprinkler de
H
spr
=2,2 bar. Timpul de operare a instala[iei este de 60 minute.
Prin urmare, tipul de sprinkler s-a ales corespunztor spa[iului protejat i finisajelor
adoptate:
- H- 73-. 62.F3-424i, s-au prevzut sprinklere pentru montaj cu capul n sus,
Dn 15 mm, cu coeficientul de debit KM8+ (5,6 n varianta SUA); debitul unui
sprinkler se calculeaza cu formula 3 4 5 !
678
, unde ! se exprim n bar, iar 3 n
l/min) i presiunea H = 1 bar la capul de sprinkler.
- H- 73-. r.F/4ri23r se vor monta sprinklere cu capul n sus pentru protec[ia
stelajelor de depozitare i a mrfurilor; sprinklerul ales are Dn 15 mm, cu
coeficientul de debit KM8+ (5,6 n varianta SUA) i presiunea H = 2,2 bar la capul
de sprinkler; sprinklerul se va proteja cu o rozet-deflector, de diametru 75 mm,
care va proteja sprinklerul mpotriva influen[ei celorlalte sprinklere asupra
caracteristicilor sale.
Caracteristicile reelelor de sprinklere standard de tavan $i de raft
Presiunea apei, luat n calcul la orificiul de stropire cel mai dezavantajat din punct de
vedere hidraulic, pentru un sprinkler de tavan este de 1 bar. Pentru aceast presiune, debitul
pentru un cap de sprinkler este q = 80,4 l/min = 1,34 l/s.
n aceste condi[ii s-a considerat c un cap de sprinkler va proteja maximum 9 mp,
conform SR EN 12845.
Presiunea apei, luat n calcul la orificiul de stropire cel mai dezavantajat din punct de
vedere hidraulic, pentru un sprinkler de raft este de 2,2 bar. Pentru aceasta presiune, debitul
pentru un cap de sprinkler este q = 119,40 l/min = 1,99 l/s.
Numrul total de sprinklere montat n instala[ie nu a depit 800 de capete (conform
NP086). n documenta[ie s-au prevzut i rezerve (conform SR EN 12845), respectiv 36
buc[i.
n zona plafonului s-au montat 329 sprinklere de tavan, ac[ionate de un ACS, Dn150,
i 705 sprinklere de raft, montate n rafturi, ac[ionate de un ACS Dn100.
Numrul minim de capete de sprinklere ce vor intra n func[iune pentru protejarea ariei
de declanare va fi :
- n zona de depozitare (plafon): 43 capete;
- n zona de depozitare (rafturi): 6 capete.
Re[eaua de distribu[ie se va executa cu conducte din [evi de o[el negru mbinate prin
sudur.
-66- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
La captul fiecrei ramuri, conform desenelor, s-au prevzut dopuri pentru cur[irea
periodic a instala[iei.
Pentru eliminarea aerului din instala[ie ramifica[iile se monteaz cu o pant de 2
0
/
00
,
urctoare ctre coloana de alimentare. n captul ramurilor principale i secundare de
sprinklere se prevd dezaerisitoare automate.
Pentru fiecare circuit, din conductele principale de alimentare cu ap 6, respectiv
4 pornesc ramuri secundare; pe ramurile secundare nu au fost alimentate mai mult de 6
capete de sprinklere. Alimentarea cu ap a fiecrui cap de sprinkler 1/2 se face printr-un
racord de 1, pentru evitarea depirii vitezei maxime admise de 5 m/s.
De asemenea, la fiecare intersec[ie principal a instala[iei s-au prevzut detectoare cu
semnalizare la curgerea apei. Detectoarele vor semnaliza intrarea n func[iune a sprinklerelor
din zona respectiv prin indicatoare luminoase i acustice, montate ntr-un spa[iu cu
monitorizare permanent (poarta sau camera pompieri).
Armturile prevzute n instala[ie sunt de tipul vane fluture, cu flane,
Pn10 bar.
nstala[ia se va proteja contra coroziunii prin grunduire cu un strat de grund alchidic i
vopsiren cu dou straturi de email alchidic rou.
Se vor crea condi[iile pentru a putea asigura dubl alimentare cu energie electric a
sta[iei de pompare, n conformitate cu Normativul 7.
(.1.3.G"&p"d$ria de ap$ pen!ru &rin+erea incendiil"r cu in&!ala%ii
au!"#a!e :&prinklere<
Se pot rezuma urmtorii parametrii maximi de calcul ai instala[iei de sprinklere:
- debitul de calcul al ntregii instala[ii de sprinklere este calculat n breviarul de calcul
anexat:
Q
tot spk plafon
= 61,76 l/s;
Q
tot spk raft
= 12,01l/s;
Q
tot spk
= 73,77l/s;
- se consider un incendiu pentru compartimentul considerat;
- timpul teoretic de func[ionare: 90 min;
- rezerva minim intangibil = 398 m
3
- presiunea maxim total n instala[ia de sprinklere este de 69 mCA.
Parametrii de debit i presiune mentiona[i mai sus se vor asigura printr-o sta[ie de
pompare cu o singur zon de presiune pe ntreaga cldire. Aceast sta[ie este amplasat n
apropierea cldirii.
Alimentarea cu ap a instala[iei de sprinklere se face prin intermediul unui distribuitor,
amplasat n sta[ia de pompare pentru incendiu, n care s-au prevzut urmtoarele racorduri:
- 6 pentru instala[ia de sprinklere de plafon, de tip standard K80, din spa[iul de
depozitare protejat;
- 4 pentru instala[ia de sprinklere de raft, de tip standard K80, din spa[iul de
depozitare protejat;
- 2 x D
n
175 racorduri pentru alimentarea cu ap a distribuitorului, de la pompe;
- 4 la priza de realimentare a instala[iei de la mainile de interven[ie P.S.. printr-o
conduct D
n
175. Racordul este prevzut cu un robinet de nchidere, ventil de
re[inere i dou racorduri simetrice fixe de tip B;
- 2 pentru racordul recipientului de hidrofor;
-67- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
- opt goliri pentru ramurile principale i intreaga instala[ie;
- 1/2 2 conducte de testare a ACS-urilor (vezi schem).
Golirea se realizeaz printr-un jgheab, racordat la canalizare.
Rezervorul de ap
Rezervorul de ap se dimensioneaz astfel nct s poat asigura rezerva minim de
ap necesar instala[iei de sprinklere.
Rezerva intangibil de ap pentru incendiu s-a stabilit astfel nct s asigure
func[ionarea sprinklerelor de tavan i a sprinklerelor de raft pe durata a 90 de minute,
considernd alimentarea cu ap fr ntreruperi din re[eaua de ap stardal existent n
zon. n consecin[, rezerva de ap intangibil calculat a fost de 400 m
3
, aceasta
refcndu-se n 24 de ore.
Alimentarea cu ap a rezervorului se va face prin intermediul unui distribuitor de
alimentare al rezervorului de incendiu, Dn100 mm, care alimenteaza dou robinete cu plutitor
(flotor) 1 1/2, preceda[i de robinete de nchidere cu ventil sferic i mufe; aceste armturi
alimenteaz cu ap rezervorul de incendiu, n func[ie de nivelul apei din rezervor.
Rezervorul va fi prevzut cu conducte de preaplin i golire, racordat la sistemul de
canalizare existent n incint; de asemenea, s-a prevzut i posibilitatea alimentrii cu ap
direct din rezervor a pompelor mobile de interven[ie n caz de incendiu. Pentru alimentarea
mainilor brigzii de pompieri s-a prevzut o conduct de aspira[ie din rezervor, D
n
175,
prelungit pn la fa[ad i avnd dou racorduri fixe simetrice, tip A - D
n
100 mm (un racord
pentru furtun i un racord nfundat) i dou robinete de nchidere.
De asemenea, pentru men[inerea calit[ii apei la un nivel minim sanitar, se impune
realizarea circula[iei apei n rezervorul de ap cu ajutorul unei pompe de circula[ie. Cu toate
acestea, datorit pstrrii apei un timp indelungat n rezervorul de incendiu, aceasta va avea
un caracter nepotabil i va fi men[ionat ca atare.
Toate racordurile la rezervorul din beton armat s-au prevzut cu piese de trecere
etane.
9rup de pompare pentru instalaia de sprinklere standard
Asigurarea n permanen[ a parametrilor necesari func[ionrii instala[iilor interioare de
stins incendiul cu sprinklere se va realiza cu un grup de pompe sub presiune, compus din:
- grup de dou pompe montate pe acelasi asiu, avnd o pomp activ i una de
rezerv, ansamblul avnd caracteristicile Q
p
= 73,77 l/s i H
p
= 69 mCA; de
asemenea este montat i o pomp pilot pentru men[inerea presiunii n instala[ia
automat de stingere a incendiilor, avnd caracteristicile Q
pp
= 26,5 m
3
/h i
H
pp
= 69 mCA
- recipient de hidrofor cu membran - capacitatea 1500 l;
- armturi de nchidere, re[inere i aparate de msur;
- o pomp pentru recircularea apei n rezervorul de incendiu, n scopul men[inerii
calit[ii acesteia, cu caracteristicile Q
pr
= 7 mc/h; H
pr
= 10 mCA.
- panou de automatizare.
- tablou electric de comand i control.
Pentru a controla n permanen[ presiunea se vor prevedea manometre, pe ramurile
cele mai defavorizate din punct de vedere hidraulic, i n punctele indicate n proiect.
Deoarece presiunea necesar pentru sprinklerele de raft este mai mic dect cea a
celor de tavan, pe conducta de alimentare a re[elei sprinklerelor de raft s-a montat un
reductor de presiune.
-68- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
n vedera realizrii ncercrilor periodice ale pompelor de incendiu, s-a prevzut
posibilitatea ntoarcerii apei n rezervorul de incendiu.
-69- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
(.2. CRE3IARUL DE CALCUL AL INSTALAIILOR CU S6RIN>LERE
STANDARD? DE TA3AN @I DE RA9T
(.2.1.Da!e +enerale A carac!eri&!icile c"n&!ruc%iei
Denumire obiectiv: HAL DE DEPOZTARE
Destina[ia: Spa[iu de depozitare mrfuri generale (bpmboane n cutii)
(.2.2. In&!ala%ii au!"#a!e de &!in+erea incendiil"r cu &prinklere
&!andard
1. Volumul depozitului ce urmeaz a fi protejate mpotriva incendiului.
- Hal de depozitare-------------------------------------------------- 30702 mc.
2. Depozitarea se ncadreaz n "CLASA DE RSC MARE HHS2 conform EN12845
anexa B i C, depozitndu-se bomboane n cutii de carton.
3. Mod de depozitare a mrfurilor ST4 (stelaje cu l[imea rndurilor pn la 3,2 m i
cu interval ntre rnduri mai mare de 1,2 m)
4. nl[imea de depozitare: + 9,0 m fa[ de cota pardoselii respectiv 0,7 m deasupra
ultimului raft montat la cota + 8,30 m. Categoria de depozitare
5. Alimentarea cu ap se realizeaz din re[eaua de ap stradal existent n zon,
asigurnd un debit de 5,9 l/s.
Avnd n vedere configura[ia depozitului (cu stive nalte) i valorile ob[inute pentru
ncrcarea termic la incendiu, se adopt un sistem automat de stingere a incendiilor.
S-au prevazut urmtoarele tipuri de instala[ii:
- instala[ie de stingere cu declanare automat, cu sprinklere tip K80,
amplasate la tavan;
- instala[ie de stingere cu declanare automat, cu sprinklere de raft de tip
K80, amplasate pe rafturi,
n func[ie de destina[ia ncperii, amplasarea i numrul de sprinklere s-a stabilit astfel
nct s asigure urmtoarele intensit[i minime de stropire i caracteristici:
Pentru sprinklerele de tavan:
conform tabel 5 din SR EN 12845/2009, avnd n vedere modul de depozitare a
mrfurilor, respectiv ST4 (stelaje cu l[imea rndurilor pn la 3,2 m i cu interval
ntre rnduri mai mare de 1,2 m), rezult pentru sprinklerele de tavan o intensitate
minim de stropire i = 7,5 mm/min = 0,125 l/s m
2
, ceea ce corespunde categoriei
de mrfuri, i nl[imii de depozitare deasupra celor mai nalte sprinklere instalate
pe rafturi de h<3,5 m fa[ de nivelul ultimului raft (pentru cazul halei studiate,
aceast nl[ime de depozitare este de maxim 1,2 m peste nivelul ultimului raft). n
consecin[ se vor alege sprinklere tip K80 (sprinklere standard). n acest caz, aria
de declanare simultan este A
s
= 260 mp.
-70- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
pentru depozite cu risc HHS2, timpul de operare al sprinklerelor este de 90 minute
conform SR EN12845.
conform tabel 19 / SR EN12845, pentru depozite cu risc HHS2, i cu zone de
depozitare, aria protejat de un sprinkler este de 9 mp pentru un sprinkler..
conform tabel 19 / SR EN12845, distan[a maxim ntre sprinklere este de 3,7 m, iar
fa[ de perete nu trebuie s depeasc 1,8 m (conform tabel 20 / SR EN12845).
sprinklerele se monteaza cu capul n sus, la o distan[ ntre 8 - 40 cm sub plafon;
presiunea minim la fiecare sprinkler trebuie s fie considerat egal cu 1 bar.
temperatura de declanare este de 68
O
C, considerat cu 30
O
C mai mare dect
temeretaura ambiental cea mai ridicat.
Pentru sprinklerele de raft:
conform SR EN 12845/2009, conductele de alimentare a sprinklerelor de raft se
monteaz pe direc[ia longitudinal a rafturilor; acolo unde este posibil, se va monta n
spa[iul liber dintre zonele de depozitare;
sprinklerul de raft se va monta sub generatoarea inferioar a raftului, la o distan[ ce
trebuie s fie cuprins ntre 10 i 15 cm (conform 12.5.1 SR EN 12845),
conform SR EN 12845, 12.5.5 (b), pentru o l[ime a rndurilor de pn la 3,2 m,
stelajele trebuie protejate de sprinklere instalate n pozi[ia central din spa[iul
longitudinal, la extremit[ile etajului i ntre niveluri.
sprinklerele se vor monta sub fiecare raft; distan[a vertical ntre rnduri nu va depi
3,5 m, conform 12.5.6 din SR EN 12845; n consecin[, se vor monta sprinklere de raft
sub nivelul fiecrui raft;
conform tabel 37, SR EN12854, se va alege un sprinkler standard de tip K80;
amplasarea sprinklerelor sub rafturi se va face ,n zig-zag (12.5.3, SR EN 12845)
se va considera un numr de 6 sprinklere de raft n ac[iune simultan (conform SR
EN12845, 7.2.3.3 - 3 sprinklere pe 2 nivele de protec[ie, respectiv rafturi;
presiunea minim la fiecare sprinkler de raft trebuie s fie considerat egal cu 2,0 bar
(conform 13.4.4, SR EN 12845); presiunea minim pentru sprinklerul cel mai
dezavantajat din punct de veder hidraulic se consider a fi egal cu 2,2 bar.
pentru protejarea sprinklerelor mpotriva influen[ei ac[iunii celorlalte sprinklere, se vor
monta rozete de protec[ie cu diametrul de 75 mm.
temperatura de declanare este de 68
O
C, considerat cu 30
O
C mai mare dect
temeretaura ambiental cea mai ridicat.
'legerea tipurilor de sprinklere
Capetele de sprinklere au fost amplasate astfel nct dispersia apei pe aria teoretic
de declanare s fie ct mai uniform i s se asigure, n zona cea mai defavorizat,
intensitatea minim de stropire, normat.
Prin urmare, tipul de sprinkler s-a ales corespunztor spa[iului protejat i finisajelor
adoptate:
- H- 73-. 62.F3-424i, s-au prevzut sprinklere pentru montaj cu capul n sus,
Dn 15 mm, cu coeficientul de debit KM8+ (5,6 n varianta SUA); debitul unui
sprinkler se calculeaza cu formula 3 4 5 !
678
, unde ! se exprim n bar, iar 3 n
l/min) i presiunea H = 1 bar la capul de sprinkler.
-71- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
- H- 73-. r.F/4ri23r se vor monta sprinklere cu capul n sus pentru protec[ia
stelajelor de depozitare i a mrfurilor; sprinklerul ales are Dn 15 mm, cu
coeficientul de debit KM8+ (5,6 n varianta SUA) i presiunea H = 2,2 bar la capul
de sprinkler; sprinklerul se va proteja cu o rozet-deflector, de diametru 75 mm,
care va proteja sprinklerul mpotriva influen[ei celorlalte sprinklere asupra
caracteristicilor sale.
*umrul de sprinklere
Numrul total de sprinklere este, dup cum urmeaz (fara rezerv):
- H- 73-. ,e 6r3/ec:ie . /.=.-424i, s-au prevazut 329 sprinklere pentru montaj cu
capul n sus, Dn 15 mm, cu coeficientul de debit K=80.
- i- 73-. ,e r.F/4ri, s-au prevazut 705 sprinklere pentru montaj cu capul n sus, Dn
15 mm, cu coeficientul de debit K=80
Calculul 2idraulic al instalaiilor de sprinklere standard
C&l(ulul ?id!&uli( &l i"st&l&%iei de s!i"#le!e de t&.&"
Respectnd condi[iile impuse de norme, avem:
p s
A n A
, unde:
A
s
aria de declanare simultan a sprinklerelor (aria n care sunt ac[ionate n caz de
incendiu " sprinklere, din totalul de N sprinklere montate ntr-un compartiment de
incendiu al cldirii), msurat n m
2
.
A
p
aria de suprafe[ei protejate cu sprinklere (este aria proiec[iei pe un plan orizontal
a sec[iunii transversale a jetului de ap dispersat sub form de picturi; ntruct
sprinklerele se monteaz, de regul, n rnduri paralele, la distan[e egale ntre
ele, aria suprafe[ei protejate care revine unui sprinkler se determin prin
intersec[ia jeturilor care ac[ionez simultan i are forma ptrat sau
dreptunghiular), msurat n m
2
.
n cazul nostru, A
p
este aria unui sprinkler, iar conform structurii rezultate din
configura[ie, rezult:
A
s
= 327 m
2
; n = 43 i N = 329, ceea ce rezult c aria de protec[ie a unui sprinkler
este:
2 s
p
m 6 , 7
43
327
n
A
A
I"te"sit&te& de st!oi!e cu ap pe suprafa[a protejat, i
i
, [
2
m s
l

] este:
p
is
i
A
q
i
, unde:
q
is
debitul specific al sprinklerului msurat n m
2
I"te"sit&te& de sti"'e!e i
is
,
1
]
1

2
m s
l
este o caracteristic specific materialelor care
trebuie protejate i reprezint intensitatea minim de stropire ce determin oprirea arderii.
p
is
is
A
q
i
min

, unde:
-72- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
min
is
q
debitul specific al sprinklerului aezat n pozi[ia cea mai dezavantajat din
punct de vedere hidraulic, msurat n m
2
Caracteristicile hidraulice ale sprinklerului K80 sunt dup cum urmeaz (prezentate de
productor):
- K=80,6 [l/min/bar
1/2
]
- Debitul de calcul al unui sprinkler, Q:
H K Q [l/min], n care:
- H presiunea disponibil a apei la sprinkler (considerat pentru sprinklerul cel mai
defavorizat din punct de vedere hidraulic = 1,0 bar);
- K factor de debit.
Rezult
0 , 1 6 , 80 Q
spr

= 80,60 l/min= 1,34 l/s
Conform SR EN 12845, pentru depozite cu risc mare ("high hazard stoarge HHS,
conform SR EN12845), A
s
= 260 m
2
, iar A
p
= 9 m
2
.
Capetele de sprinklere au fost astfel amplasate nct fiecare din acestea s protejeze
o suprafa[ de maxim 9 m
2
.
Astfel avem:
- intensitatea de stropire, calculat cu formula:
1
]
1


2
p
is
i
m s
l
18 , 0
6 , 7
34 , 1
A
q
i
- intensitatea de stingere, calculat cu formula:
1
]
1


2
p
is
is
m s
l
15 , 0
9
34 , 1
A
q
i
min
- intensitatea minim de stingere:
1
]
1

2
i
m s
l
125 , 0 i
min
, respectiv 7,5mm/min.
Pentru stingerea incendiului cu sprinklere, trebuie ndeplinite condi[iile:
s
i i
i i
, rspectiv
min
i i
i i
, ceea ce se observ.
n continuare, pentru dimensionarea re[elei, se determin debitul de calcul i pierderile
de presiune din re[ea.
Debitul de calcul se determin considernd func[ionarea simultan a sprinklerelor
amplasate n aria A
s
de declanare a sprinklerelor de tavan.
[ ] s / l q Q
n
1 j
is is
j

, unde:
j
is
q
debitul specific pentru un sprinkler
n numrul sprinklerelor prevzute s func[ioneze simultan, montate n aria de
declanare A
s
.
Debitul de calcul al instala[iei de sprinklere de tavan este Q
spk tav
= 61,76 l/s.
Pentru a asigura func[ionarea normal a instala[iei cu sprinklere, debitul sprinklerului
montat pe o conduct (ramur) a re[elei, n situa[ia cea mai favorabil (crl mai apropiat de
punctul de intrare a apei n conducta respectiv), nu va depi cu 15% debitul sprinklerului
din situa[ia cea mai defavorabil (cel mai deprtat de punctul de intrare a apei n conducta
respectiv). Astfel se limiteaz pierderea total de sacin pe ramura n cauz ,considernd
ca toate sprinklerele montate pe ea au aceeai nl[ime geodezic.
-73- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
C&l(ulul ?id!&uli( &l i"st&l&%iei de s!i"#le!e i"te!medi&!e =de !&0t>
Respectnd condi[iile impuse de norme, avem ca i sprinklere ce se declaneaz
simultan, un numr de 6 sprinklere.
Caracteristicile hidraulice ale sprinklerului K80 sunt dup cum urmeaz (prezentate de
productor):
- K=80,6 [l/min / bar
1/2
]
- Debitul de calcul al unui sprinkler, Q:
H K Q [l/min], n care:
- H presiunea disponibil a apei la sprinkler (considerat pentru sprinklerul cel mai
defavorizat din punct de vedere hidraulic = 2,2 bar);
- K factor de debit.
Rezult:
2 , 2 6 , 80 Q
spr

= 119,40 l/min= 1,99 l/s
Debitul de calcul se determin considernd func[ionarea simultan a sprinklerelor
considerate a se declana simultan.
[ ] s / l q Q
n
1 j
is is
j

, unde:
j
is
q
debitul specific pentru un sprinkler;
n numrul sprinklerelor prevzute s func[ioneze simultan; n = 6
Debitul de calcul al instala[iei de sprinklere de raft este Q
spk raft
= 12,01 l/s.
)imensionarea conductelor instalaiilor de sprinklere de tavan $i de raft
Dimensionarea conductelor s-a fcut determinnd i nsumnd pierderile de sarcini
liniare, ?
!i
i locale, ?
!l
din instala[ie.
Pierderile de sarcini liniare se determin utiliznd formula:
[ ] O mmH
d 10
0826 , 0
q l
d g 10
8
g 2
v
d
l
l i h
2 5 6
2
5 2 6
2
ri, unde:
coeficientul de rezisten[ hidraulic
g accelera[ia gravita[ional, g=9,81[m/s
2
]
v viteza medie a apei n conduct, msurat n m/s
q debitul de ap, msurat n l/s
[ ] s / l v
4
d
10 q
2
3Calculnd criteriul Reynolds,
[ ] O mmH
d
q
10
4 d v
Re
2
3

, unde:

coeficientul cinematic de viscozitate, [ ] s / m 10 31 , 1


2 6
, pentru
temperatura apei de 10
O
C.
Pentru calculul rezisten[ei hidraulice, , s-a aplicat rela[ia Moody, deoarece pentru
valorile diametrelor standardizate i q = 1,
7
10 Re 2340

< < :
1
1
]
1

,
_

+ +
3 / 1
6
Re
10
d
K
20000 1 0055 , 0
, n care:
-74- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
K coeficinetul de rugozitate al [evilor din o[el, K = 0,15 mm
Pierderile de sarcini locale se determin utiliznd formula:
[ ] O mmH Q
d
0826 , 0
2
v
h
2
k
1 i
2
4
k
1 i
i 2
i ri
, unde:

k
1 i
i
suma coeficien[ilor de rezisten[e local
Presiunea necesar, H
nec
se calculeaz n felul urmtor:
H
nec
= H
g
+ H
u
+ h
ri
+ h
rl
[mmH
2
O], unde h
ri
i h
rl
au conota[iile mai sus men[ionate, iar:
H
nec
presiunea necesar (sarcina hidrodinamic) ntr-un anumit punct [mmH
2
O]
H
g
nl[imea geodezic [mm]
H
u (disp)
presiunea util (nl[imea de presiune normal de utilizare) sau disponibil
[mmH
2
O]
Presiunea necesar dintr-un punct, H
nec
devine presiunea de utilizare H
u
, sau
disponibil pentru punctul imediat urmtor considerat ctre sensul sursei de alimentare.
Diferen[a de presiune dintre presiunea necesar i presiunea disponibil se poate
corecta prin montarea de diafragme pe conductele afectate.
NOTDC C&l(ulul det&li&t de dime"sio"&!e &le !e%elelo! de s!i"#le!e se o&te u!m*!i )"
&"e:ele 1&6 1<6 2& 7i 2< &le !e3e"tei lu(!*!i.
Calculul parametrilor necesari alegerii grupului de pompare pentru funcionarea
instalaiilor de sprinklere
St&<ili!e& s&!(i"ii ?id!odi"&mi(e "e(es&!e
Sarcina hidrodinamic necesar se calculeaz cu formula:
H
nec
= H
g
+ H
u
+ h
r int
+ h
ACS
n care:
H
g
cota geodezic a sprinklerului amplasat cel mai nalt n instala[ie pe traseul cel
mai dezavantajat de calcul
H
u
presiunea de utilizare la sprinkler
h
r int
suma pierderilor totale de sarcin din instala[ia interioar
h
ACS
pierderea de sarcin din aparatul de control i semnalizare (ACS)
Pentru instala[ia de sprinklere de tavan s-a ob[inut:
H
nec spk tav
= 12 + 10 + 22 + 15 = 69,00 m H
2
O,
unde s-a considerat c pierderea de sarcin prin ACS este de 15 mH
2
O.
Pentru instala[ia de sprinklere de raft s-a ob[inut:
H
nec spk raft
= 12 + 22 + 5,70 + 13 = 52,70 m H
2
O
unde s-a considerat c pierderea de sarcin prin ACS este de 13 mH
2
O.
-75- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
St&<ili!e& de<itului de (&l(ul "e(es&!
Se consider debitul instala[iei ca fiind egal cu debitul necesar instala[iei de sprinklere,
respectiv:
Q
tot spk
= Q
spk tavan
+ Q
spk raft
[l/s]
Astfel, debitul de calcul pentru alegera grupului de pompare este de 73,77 l/s = 265,57
m
3
/h.
9ospodria de ap pentru com,aterea incendiului cu instalaii de sprinklere
St&<ili!e& (&&(it*%ii !e3e!.o!ului de &(umul&!e
Capacitatea rezervorului de acumulare se determin n func[ie de rezerva de ap
intangibil necesar stingerii incendiilor cu sprinklere. Rezerva de ap este volumul de ap
acumulat, calculat n func[ie de debitul maxim necesar stingerii incendiului n timpul normat
necesar stingerii incendiului. Debitul maxim, F
tot s#
, este de 73,77 l/s, iar timpul de ac[ionare,
T, este de 90 de min.
[ ] ] m [ 400 ] m [ 358 , 398 l 397170 90 60 77 , 73 T Q V
3 3
totspk

Timpul refacereii rezervei de ap necesar stingeri incendiului este de t = 24 ore,
debitul necesar refacerii fiind G:
] s / l [ 63 , 4 ] h / m [ 66 , 16
24
400
t
V
q
3

Ale'e!e& '!uului de om&!e
Grupul de pompare va fi amplasat n camera aferent sta[iei de pompare pentru
sprinklere.
&. Alime"t&!e& (u &* e"t!u i"st&l&%i& de s!i"#le!eD
Q
tot spk
= 73,77 l/s = 265,57 m
3
/h
H
nec spk
= max (H
nec spk tav
; H
nec spk raft
) = 69,00 mH
2
O
Pentru satisfacerea acestor parametrii hidraulici se alege un grup de pompare avnd
caracteristicile: Q
p
= 265,57 m
3
/h; H
p
= 69,00 mH
2
O, inclusiv tabloul de automatizare; grupului
de pompe i se alatur o pompa pilot centrifug, de ridicare a presiunii, cu urmtoarele
caracteristici:
Q
pp
= 3 m
3
/h
H
pp
= H
nec spk tav
= 69 mH
2
O
<. Re(i!(ul&!e& &ei di" !e3e!.o!ul de i"(e"diu e"t!u s!i"#le!eD
-76- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Pentru recircularea apei n rezervor se utilizeaz o pomp suplimentar, cu
caracteristicile: Q
pr
= 7 m
3
/h, H
pr
= 10 mCA (doar pentru evitarea stagnrii apei n rezervorul
de incendiu). Pozi[ia acestei pompe se stabilete la fa[a locului, de ctre executant.
Ale'e!e& !e(iie"tului de ?id!o0o!
Pentru men[inerea sub presiune a instala[iilor i pentru automatizarea func[ionrii
grupurilor de pompare pentru sprinklere se va prevede un recipient de hidrofor cu membran
elastic cu un volum V
Rh
= 1500 litri.
NOTDC Costu!ile e(o"omi(e estim&ti.e !e&li3*!ii u"ui &st0el de sistem de s!i"#le!e6
utili3;"d s!i"#le!e de t&.&" 7i s!i"#le!e de !&0t6 este !ele.&t )" &"e:& ,& & !e3e"tei lu(!*!i.
-77- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
. DOTAREA CU INSTALAII DE SPRINKLERE ESFR A UNEI
HALE DE DEPOZITARE, CONFORM NORMELOR SUA
n acest capitol se va prezenta, sub form de proiect, proiectarea unei instala[ii de
stingere a incendiilor cu sprinklere ntr-o hal de depozitare, conform normelor SUA.
Sistemul va fi clasic, utiliznd sprinklere cu rspuns rapid, ESFR (early supression fast
response).
).1. *E*ORIUL TE2NIC AL INSTALAIILOR CU S6RIN>LERE ES9R
).1.1. Da!e +enerale A carac!eri&!icile c"n&!ruc%iei
)ate de recunoa$tere
De-40ire 3Kiec/i=: HAL DE DEPOZTARE
)estinaia
SPAU DE DEPOZTARE MRFUR GENERALE (bomboane n cutii de carton)
Caracteristicile construciei
Obiectivul studiat (hal de depozitare) avnd volumul de mai jos, are urmtoarele
caracteristici:
1. Volumul depozitului ce urmeaz a fi protejate mpotriva incendiului.
- Hal de depozitare-------------------------------------------------- 30702 mc.
2. Depozitarea se ncadreaz n "RSC DE NCENDU MRT EH1 (extra hazard 1)
conform NFPA 13, depozitndu-se bomboane n cutii de carton.
3. Mod de depozitare a mrfurilor stelaje fr rafturi
4. nl[imea de depozitare: + 9,0 m fa[ de cota pardoselii respectiv 0,7 m deasupra
ultimului raft montat la cota + 8,30 m. Categoria de depozitare
5. Alimentarea cu ap se realizeaz din re[eaua de ap stradal existent n zon,
asigurnd un debit de 5,9 l/s.
Hala de depozitare servete depozitrii de mrfuri generale (bomboane n cutii de
carton), neperisabile, aflate n tranzit. Mrfurile sunt afluite i expediate prin intermediul
autotractoarelor cu semiremorc (TR), la expedi[ie putnd fi utilizate i autospeciale de mic
capacitate (1 3t). n interiorul halei, avnd suprafa[a util de 2725 mp, mrfurile sunt
depozitate conteinerizat sau paletizat n stelaje (rastele), iar manipularea se va face cu
electrostivuitoare VNA. Capacitatea de ncrcare va fi de cca. 37% din suprafa[a util, iar
nl[imea maxim de depozitare este de 9,0 m. Rastelele sunt de tip MECALUX, din profile
-78- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
de tabl zincat cu pere[i sub[iri. Capacitatea maxim de mrfuri depozitate este de
352500 kg i e dat de capacitatea portant a rastelelor. Considernd o de sarcin termic
conven[ional de 17 MJ/kg, rezult o densitate a sarcinii termice > 1680 MJ/mp.
).1.2.In&!ala%ii in!eri"are de & &!in+ere a incendiil"r cu &prinklere
ES9R
Respactndu-se prevederile NFPA 13, obiectivul trebuie dotat cu instala[ii fixe pentru
stingrea incendiului, cu ap prezentul proiect tratnd instala[iile interioare automate pentru
stingerea incendiilor cu sprinklere pentru "Hal de depozitare.
n hal s-a prevazut o instala[ie de stingere a incendiilor cu sprinklere de tip ESFR,
(early supress fast response), tip K 25,2 GPM/PS
1/2
(K 362,9 LPM/bar
1/2
).
Avnd n vedere configura[ia depozitului (cu stive nalte) i valorile ob[inute pentru
ncrcarea termic la incendiu, se adopt un sistem automat de stingere a incendiilor, format
din sprinklere de tip ESFR montate la tavan.
n func[ie de destina[ia ncperilor, amplasarea i numrul de sprinklere s-a stabilit
astfel nct s asigure urmtoarele intensit[i minime de stropire i caracteristici:
Caracteristicile sprinklerelor 1&FR
conform NFPA 13, avnd n vedere modul de depozitare a mrfurilor, respectiv
stelaje fr rafturi, pentru o nl[ime maxim a cldirii de 13,7 m i o nl[ime
maxim de depozitare de 12,2 m, marfa intrnd n clasa de mrfuri (ncapsulate
sau necapsulate) rezult c se vor alege sprinklere tip K25,2 - variant SUA,
(K362,9 - variant UE).
aria de declanare simultan minim este A
s
= 98 m
2
, numrul de sprinklere ce se
declaneaz simultan fiind de 12, dar nu acoperind o arie mai mic decat cea
minim normat.
timpul de operare al sprinklerelor ESFR este de 60 minute conform NFPA 13.
conform NFPA 13, aria protejat de un sprinkler ESFR este de maxim 9,3 m
2
i
minim 7,4 m
2
.
conform tabel NFPA 13, distan[a maxim ntre sprinklerele ESFR este de 3,1 m
(pentru cldiri cu nl[imea tavanului peste 9,1m i nl[imea de depozitare mai
mare de 7,6m
conform tabel NFPA 13, distan[a minim sprinklerele ESFR este de 2,4 m.
conform tabel NFPA 13, distan[a maxim dintre sprinklerele ESFR i perete nu va
depi jumtate din distan[a maxim permis ntre sprinklere, respectiv 1,5m
sprinklerele se monteaza cu capul n jos, la o distan[ ntre 15,2 45,7 cm sub
plafon;
presiunea minim la fiecare sprinkler ESFR trebuie s fie considerat egal cu 3,4
bar (conform NFPA 13) aa cum s-a considerat i presiunea minim pentru
sprinklerul cel mai dezavantajat din punct de veder hidraulic.
&ectorizarea instalaiei
n func[ie de tipul zonelor protejate de instala[iile automate, instala[ia au fost delimitat
dup cum urmeaz:
-79- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
- instala[ia de sprinklere de tavan de tip ESFR, controlat de un ACS,
con[innd 329 sprinklere ESFR K25,2 - variant SUA, (K362,9 - variant
UE), amplasate sub tavan.
Conform NFPA 13, aria maxim acoperit de sprinklere ce poate fi controlat de un
ACS este de 4831 m
2
, arie corespunztoare depozitelor.
'legerea tipurilor de sprinklere
Capetele de sprinklere au fost amplasate n func[ie de destina[ia spa[iului protejat,
astfel nct dispersia apei pe aria teoretic de declanare s fie ct mai uniform i s se
asigure, n zona cea mai defavorizat, intensitatea minim de stropire, normat.
Pentru protec[ia plafonului:
Pentru protec[ia depozitului i a mrfurilor din acesta, conform NFPA 13, instala[ii cu
sprinklere de tip ap-ap, se recomand sprinklerele ESFR cu coeficientul de debit K=25,2
(varianta SUA) K= 362,9 (varianta european) i presiunea necesar la un sprinkler de
H
spr
=3,4 bar. Timpul de operare a instala[iei este de 60 minute. Aria maxim de protec[ie
corespunzatoare unui sprinkler ESFR este de maxim 9"3 06 (conform NFPA 13); distan[a
maxim ntre sprinklerele amplasate pe rnduri paralele este de 3,1 m; fa[ de perete se
impune o distan[ maxim de 1,5 m (conform NFPA 13).
Prin urmare, tipul de sprinkler s-a ales corespunztor spa[iului protejat i finisajelor
adoptate:
- H- 73-. 62.F3-424i, s-au prevzut sprinklere pentru montaj cu capul n jos,
Dn 25 mm, cu coeficientul de debit KM362"9 (25,2 n varianta SUA); debitul unui
sprinkler se calculeaza cu formula 3 4 5 !
678
, unde ! se exprim n bar, iar 3 n
l/min) i presiunea H = 3,4 bar la capul de sprinkler.
Caracteristicile reelei de sprinklere 1&FR
Presiunea apei, luat n calcul la orificiul de stropire cel mai dezavantajat din punct de
vedere hidraulic, pentru un sprinkler de tavan este de 3,4 bar. Pentru aceast presiune,
debitul pentru un cap de sprinkler este q = 669,15 l/min = 11,15 l/s.
n aceste condi[ii s-a considerat c un cap de sprinkler va proteja maximum 9,3 m
2
,
conform NFPA 13.
n zona plafonului s-au montat 329 sprinklere de tavan, ac[ionate de un ACS, Dn175.
Numrul minim de capete de sprinklere ce vor intra n func[iune pentru protejarea ariei
de declanare va fi de 12 capete. n cazul studiat, pentru a satisface condi[ia minim a valorii
ariei de declanare simultan, s-au considerat 12 capete ce se declaneaz simultan n caz
de incendiu.
Re[eaua de distribu[ie se va executa cu conducte din [evi de o[el negru mbinate prin
sudur.
La captul fiecrei ramuri, conform desenelor, s-au prevzut dopuri pentru cur[irea
periodic a instala[iei.
Pentru eliminarea aerului din instala[ie ramifica[iile se monteaz cu o pant de 2
0
/
00
,
urctoare ctre coloana de alimentare. n captul ramurilor principale i secundare de
sprinklere se prevd dezaerisitoare automate.
-80- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Pentru fiecare circuit, din conducta principal de alimentare cu ap, Dn175, pornesc
ramuri secundare; pe ramurile secundare nu au fost alimentate mai mult de 6 capete de
sprinklere. Alimentarea cu ap a fiecrui cap de sprinkler 1 se face printr-un racord de Dn65,
pentru evitarea depirii vitezei maxime admise de 9,6 m/s, conform standardelor SUA.
De asemenea, la fiecare intersec[ie principal a instala[iei s-au prevzut detectoare cu
semnalizare la curgerea apei. Detectoarele vor semnaliza intrarea n func[iune a sprinklerelor
din zona respectiv prin indicatoare luminoase i acustice, montate ntr-un spa[iu cu
monitorizare permanent (poarta sau camera pompieri).
Armturile prevzute n instala[ie sunt de tipul vane fluture, cu flane,
Pn10 bar.
nstala[ia se va proteja contra coroziunii prin grunduire cu un strat de grund alchidic i
vopsiren cu dou straturi de email alchidic rou.
Se vor crea condi[iile pentru a putea asigura dubl alimentare cu energie electric a
sta[iei de pompare, n conformitate cu NFPA 13.
).1.3.G"&p"d$ria de ap$ pen!ru &rin+erea incendiil"r cu in&!ala%ii
au!"#a!e :&prinklere ES9R<
Se pot rezuma urmtorii parametrii maximi de calcul ai instala[iei de sprinklere:
- debitul de calcul al ntregii instala[ii de sprinklere este calculat n breviarul de calcul
anexat:
Q
tot spk
= 137,05 l/s;
- se consider un incendiu pentru compartimentul considerat;
- timpul teoretic de func[ionare: 60 min;
- rezerva minim intangibil = 500 m
3
- presiunea maxim total n instala[ia de sprinklere este de 147,5 mCA.
Parametrii de debit i presiune mentiona[i mai sus se vor asigura printr-o sta[ie de
pompare cu o singur zon de presiune pe ntreaga cldire. Aceast sta[ie este amplasat n
apropierea cldirii.
Alimentarea cu ap a instala[iei de sprinklere se face prin intermediul unui distribuitor,
amplasat n sta[ia de pompare pentru incendiu, n care s-au prevzut urmtoarele racorduri:
- Dn175 pentru instala[ia de sprinklere, de tip ESFR K25,2, variant SUA (K362,90,
variant UE), din spa[iul de depozitare protejat;
- 2 x Dn175 racorduri pentru alimentarea cu ap a distribuitorului, de la pompe;
- 4 la priza de realimentare a instala[iei de la mainile de interven[ie P.S.. printr-o
conduct Dn 175. Racordul este prevzut cu un robinet de nchidere, ventil de
re[inere i dou racorduri simetrice fixe de tip B;
- 2 1/2 pentru racordul recipientului de hidrofor;
- 3/4 - goliri pentru ramurile principale i intreaga instala[ie;
- 1/2 1 conduct de testare a ACS-urilor (vezi schem).
Golirea se realizeaz printr-un jgheab, racordat la canalizare.
Rezervorul de ap
Rezervorul de ap se dimensioneaz astfel nct s poat asigura rezerva minim de
ap necesar instala[iei de sprinklere.
Rezerva intangibil de ap pentru incendiu s-a stabilit astfel nct s asigure
func[ionarea sprinklerelor de tavan i a sprinklerelor de raft pe durata a 90 de minute,
-81- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
considernd alimentarea cu ap fr ntreruperi din re[eaua de ap stardal existent n
zon. n consecin[, rezerva de ap intangibil calculat a fost de 500 m
3
, aceasta
refcndu-se n 24 de ore.
Alimentarea cu ap a rezervorului se va face prin intermediul unui distribuitor de
alimentare al rezervorului de incendiu, Dn100 mm, care alimenteaza dou robinete cu plutitor
(flotor) 1 1/2, preceda[i de robinete de nchidere cu ventil sferic i mufe; aceste armturi
alimenteaz cu ap rezervorul de incendiu, n func[ie de nivelul apei din rezervor.
Rezervorul va fi prevzut cu conducte de preaplin i golire, racordat la sistemul de
canalizare existent n incint; de asemenea, s-a prevzut i posibilitatea alimentrii cu ap
direct din rezervor a pompelor mobile de interven[ie n caz de incendiu. Pentru alimentarea
mainilor brigzii de pompieri s-a prevzut o conduct de aspira[ie din rezervor, Dn175,
prelungit pn la fa[ad i avnd trei racorduri fixe simetrice, tip A - Dn100 mm (un racord
pentru furtun i un racord nfundat) i dou robinete de nchidere.
De asemenea, pentru men[inerea calit[ii apei la un nivel minim sanitar, se impune
realizarea circula[iei apei n rezervorul de ap cu ajutorul unei pompe de circula[ie. Cu toate
acestea, datorit pstrrii apei un timp indelungat n rezervorul de incendiu, aceasta va avea
un caracter nepotabil i va fi men[ionat ca atare.
Toate racordurile la rezervorul din beton armat s-au prevzut cu piese de trecere
etane.
9rup de pompare pentru instalaia de sprinklere 1&FR
Asigurarea n permanen[ a parametrilor necesari func[ionrii instala[iilor interioare de
stins incendiul cu sprinklere se va realiza cu un grup de pompe sub presiune, compus din:
- grup de dou pompe montate pe acelasi asiu, avnd o pomp activ i una de
rezerv, ansamblul avnd caracteristicile Q
p
= 137,83 l/s i H
p
= 111,28 mCA; de
asemenea este montat i o pomp pilot pentru men[inerea presiunii n instala[ia
automat de stingere a incendiilor, avnd caracteristicile Q
pp
= 7 m
3
/h i
H
pp
= 111,28 mCA
- recipient de hidrofor cu membran - capacitatea 3000 l;
- armturi de nchidere, re[inere i aparate de msur;
- o pomp pentru recircularea apei n rezervorul de incendiu, n scopul men[inerii
calit[ii acesteia, cu caracteristicile Q
pr
= 7 mc/h; H
pr
= 10 mCA.
- panou de automatizare.
- tablou electric de comand i control.
Pentru a controla n permanen[ presiunea se vor prevedea manometre, pe ramurile
cele mai defavorizate din punct de vedere hidraulic, i n punctele indicate n proiect.
n vedera realizrii ncercrilor periodice ale pompelor de incendiu, s-a prevzut
posibilitatea ntoarcerii apei n rezervorul de incendiu.
-82- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
).2. CRE3IARUL DE CALCUL AL INSTALAIILOR CU S6RIN>LERE
ES9R
).2.1.Da!e +enerale A carac!eri&!icile c"n&!ruc%iei
Denumire obiectiv: HAL DE DEPOZTARE
Destina[ia: Spa[iu de depozitare mrfuri generale (bomboane n cutii)
).2.2. In&!ala%ii au!"#a!e de &!in+erea incendiil"r cu &prinklere ES9R
1. Volumul depozitului ce urmeaz a fi protejate mpotriva incendiului.
- Hal de depozitare-------------------------------------------------- 30702 mc.
2. Depozitarea se ncadreaz n "RSC DE NCENDU MRT EH1 (extra hazard 1)
conform NFPA 13, depozitndu-se bomboane n cutii.
3. Mod de depozitare a mrfurilor stelaje fr rafturi
4. nl[imea de depozitare: + 9,0 m fa[ de cota pardoselii respectiv 0,7 m deasupra
ultimului raft montat la cota + 8,30 m. Categoria de depozitare
5. Alimentarea cu ap se realizeaz din re[eaua de ap stradal existent n zon,
asigurnd un debit de 5,9 l/s.
Avnd n vedere configura[ia depozitului (cu stive nalte) i valorile ob[inute pentru
ncrcarea termic la incendiu, se adopt un sistem automat de stingere a incendiilor, cu
sprinklere ESFR (early supress fast response) montate la tavan.
S-a prevzut o instala[ie de stingere a incendiului cu declanare automat cu
sprinklere tip K25,2 - variant SUA, (K362,9 - variant UE), montate cu capul n jos
amplasate la tavan;
n func[ie de destina[ia ncperii, amplasarea i numrul de sprinklere s-a stabilit astfel
nct s asigure urmtoarele intensit[i minime de stropire i caracteristici:
conform NFPA 13, avnd n vedere modul de depozitare a mrfurilor, respectiv
stelaje fr rafturi, pentru o nl[ime maxim a cldirii de 13,7 m i o nl[ime
maxim de depozitare de 12,2 m, marfa intrnd n clasa de mrfuri (ncapsulate
sau necapsulate) rezult c se vor alege sprinklere tip K25,2 - variant SUA,
(K362,9 - variant UE).
aria de declanare simultan minim este A
s
= 98 m
2
, numrul de sprinklere ce se
declaneaz simultan fiind de 12, dar nu acoperind o arie mai mic decat cea
minim normat.
timpul de operare al sprinklerelor ESFR este de 60 minute conform NFPA 13.
conform NFPA 13, aria protejat de un sprinkler ESFR este de maxim 9,3 m
2
i
minim 7,4 m
2
.
conform tabel NFPA 13, distan[a maxim ntre sprinklerele ESFR este de 3,1 m
(pentru cldiri cu nl[imea tavanului peste 9,1m i nl[imea de depozitare mai
mare de 7,6m
conform tabel NFPA 13, distan[a minim sprinklerele ESFR este de 2,4 m.
conform tabel NFPA 13, distan[a maxim dintre sprinklerele ESFR i perete nu va
depi jumtate din distan[a maxim permis ntre sprinklere, respectiv 1,5m
-83- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
sprinklerele se monteaza cu capul n jos, la o distan[ ntre 10,2 45,8 cm sub
plafon;
presiunea minim la fiecare sprinkler ESFR trebuie s fie considerat egal cu 3,4 bar
(conform NFPA 13) aa cum s-a considerat i presiunea minim pentru sprinklerul cel
mai dezavantajat din punct de veder hidraulic.
'legerea tipurilor de sprinklere 1&FR
Capetele de sprinklere au fost amplasate astfel nct dispersia apei pe aria teoretic
de declanare s fie ct mai uniform i s se asigure, n zona cea mai defavorizat,
intensitatea minim de stropire, normat.
Prin urmare, tipul de sprinkler s-a ales corespunzator spa[iului protejat i finisajelor
adoptate:
- H- 73-. 62.F3-424i, s-au prevzut sprinklere pentru montaj cu capul n jos,
Dn 25 mm, cu coeficientul de debit KM362"9 (25,2 n varianta SUA); debitul unui
sprinkler se calculeaza cu formula 3 4 5 !
678
, unde ! se exprim n bar, iar 3 n
l/min) i presiunea H = 3,4 bar la capul de sprinkler.
*umrul de sprinklere
Numrul total de sprinklere este, dup cum urmeaz (fara rezerv):
- H- 73-. ,e 6r3/ec:ie . /.=.-424i, s-au prevazut 329 sprinklere pentru montaj cu
capul n jos, Dn 25 mm, cu coeficientul de debit K25,2 - variant SUA, (K362,9 -
variant UE).
Calculul 2idraulic al instalaiilor de sprinklere 1&FR
Respectnd condi[iile impuse de norme, avem:
p s
A n A
, unde:
A
s
aria de declanare simultan a sprinklerelor (aria n care sunt ac[ionate n caz de
incendiu " sprinklere, din totalul de N sprinklere montate ntr-un compartiment de
incendiu al cldirii), msurat n m
2
.
A
p
aria de suprafe[ei protejate cu sprinklere (este aria proiec[iei pe un plan orizontal
a sec[iunii transversale a jetului de ap dispersat sub form de picturi; ntruct
sprinklerele se monteaz, de regul, n rnduri paralele, la distan[e egale ntre
ele, aria suprafe[ei protejate care revine unui sprinkler se determin prin
intersec[ia jeturilor care ac[ionez simultan i are forma ptrat sau
dreptunghiular), msurat n m
2
.
n cazul nostru, A
p
este aria unui sprinkler, iar conform structurii rezultate din
configura[ie, rezult:
A
s
= 90,10 m
2
; n = 12 i N = 329, ceea ce rezult c aria de protec[ie a unui sprinkler
este:
2 s
p
m 5 , 7
12
1 , 90
n
A
A , valoare mai mare dect minima impus de norme i mai mic
decat maxima impus de norme.
Respectnd condi[iile impuse de norme, avem ca i sprinklere ce se declaneaz
simultan, un numr de 6 sprinklere.
Caracteristicile hidraulice ale sprinklerului ales de tip ESFR, K25,2 - variant SUA,
(K362,9 - variant UE) sunt dup cum urmeaz (prezentate de productor):
- K=362,9 [l/min / bar
1/2
]
-84- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
- Debitul de calcul al unui sprinkler, Q:
H K Q [l/min], n care:
- H presiunea disponibil a apei la sprinkler (considerat pentru sprinklerul cel
mai defavorizat din punct de vedere hidraulic = 3,4 bar);
- K factor de debit.
Rezult:
4 , 3 9 , 362 Q
spr

= 669,15 l/min= 11,15 l/s
Debitul de calcul se determin considernd func[ionarea simultan a sprinklerelor
considerate a se declana simultan.
[ ] s / l q Q
n
1 j
is is
j

, unde:
j
is
q
debitul specific pentru un sprinkler;
n numrul sprinklerelor prevzute s func[ioneze simultan; n = 12
Debitul de calcul al instala[iei de sprinklere tip ESFR este Q
spk ESFR
= 137,83 l/s.
Pentru a asigura func[ionarea normal a instala[iei cu sprinklere, debitul sprinklerului
montat pe o conduct (ramur) a re[elei, n situa[ia cea mai favorabil (crl mai apropiat de
punctul de intrare a apei n conducta respectiv), nu va depi cu 15% debitul sprinklerului
din situa[ia cea mai defavorabil (cel mai deprtat de punctul de intrare a apei n conducta
respectiv). Astfel se limiteaz pierderea total de sacin pe ramura n cauz, considernd
ca toate sprinklerele montate pe ea au aceeai nl[ime geodezic.
)imensionarea conductelor instalaiilor de sprinklere 1&FR
Dimensionarea conductelor s-a fcut determinnd i nsumnd pierderile de sarcini
liniare, ?
!i
i locale, ?
!l
din instala[ie.
Pierderile de sarcini liniare se determin utiliznd formula:
[ ] O mmH
d 10
0826 , 0
q l
d g 10
8
g 2
v
d
l
l i h
2 5 6
2
5 2 6
2
ri, unde:
coeficientul de rezisten[ hidraulic
g accelera[ia gravita[ional, g=9,81[m/s
2
]
v viteza medie a apei n conduct, msurat n m/s
q debitul de ap, msurat n l/s
[ ] s / l v
4
d
10 q
2
3Calculnd criteriul Reynolds,
[ ] O mmH
d
q
10
4 d v
Re
2
3

, unde:

coeficientul cinematic de viscozitate, [ ] s / m 10 31 , 1


2 6
, pentru
temperatura apei de 10
O
C.
Pentru calculul rezisten[ei hidraulice, , s-a aplicat rela[ia Moody, deoarece pentru
valorile diametrelor standardizate i q = 1,
7
10 Re 2340

< < :
1
1
]
1

,
_

+ +
3 / 1
6
Re
10
d
K
20000 1 0055 , 0
, n care:
-85- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
K coeficinetul de rugozitate al [evilor din o[el, K = 0,15 mm
Pierderile de sarcini locale se determin utiliznd formula:
[ ] O mmH Q
d
0826 , 0
2
v
h
2
k
1 i
2
4
k
1 i
i 2
i ri
, unde:

k
1 i
i
suma coeficien[ilor de rezisten[e local
Presiunea necesar, H
nec
se calculeaz n felul urmtor:
H
nec
= H
g
+ H
u
+ h
ri
+ h
rl
[mmH
2
O], unde h
ri
i h
rl
au conota[iile mai sus men[ionate, iar:
H
nec
presiunea necesar (sarcina hidrodinamic) ntr-un anumit punct [mmH
2
O]
H
g
nl[imea geodezic [mm]
H
u (disp)
presiunea util (nl[imea de presiune normal de utilizare) sau disponibil
[mmH
2
O]
Presiunea necesar dintr-un punct, H
nec
devine presiunea de utilizare H
u
, sau
disponibil pentru punctul imediat urmtor considerat ctre sensul sursei de alimentare.
Diferen[a de presiune dintre presiunea necesar i presiunea disponibil se poate
corecta prin montarea de diafragme pe conductele afectate.
NOTDC C&l(ulul det&li&t de dime"sio"&!e &le !e%elelo! de s!i"#le!e se o&te u!m*!i )"
&"e:ele 3& 7i 3< &le !e3e"tei lu(!*!i.
Calculul parametrilor necesari alegerii grupului de pompare pentru funcionarea
instalaiilor de sprinklere
St&<ili!e& s&!(i"ii ?id!odi"&mi(e "e(es&!e
Sarcina hidrodinamic necesar se calculeaz cu formula:
H
nec
= H
g
+ H
u
+ h
r int
+ h
ACS
n care:
H
g
cota geodezic a sprinklerului amplasat cel mai nalt n instala[ie pe traseul cel
mai dezavantajat de calcul
H
u
presiunea de utilizare la sprinkler
h
r int
suma pierderilor totale de sarcin din instala[ia interioar
h
ACS
pierderea de sarcin din aparatul de control i semnalizare (ACS)
Pentru instala[ia de sprinklere de tavan s-a ob[inut:
H
nec spk tav
= 12 + 10 + 22 + 15 = 69,00 m H
2
O,
unde s-a considerat c pierderea de sarcin prin ACS este de 15 mH
2
O.
Pentru instala[ia de sprinklere ESFR de tavan s-a ob[inut:
H
nec spk ESFR
= 12 + 34 + 48,28 + 17 = 111,28 m H
2
O,
unde s-a considerat c pierderea de sarcin prin ACS este de 17 mH
2
O.
-86- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
St&<ili!e& de<itului de (&l(ul "e(es&!
Se consider debitul instala[iei ca fiind egal cu debitul necesar instala[iei de sprinklere
ESFR, respectiv:
Q
tot spk ESFR
= 137,83 l/s = 496,19 m
3
/h.
9ospodria de ap pentru com,aterea incendiului cu instalaii de sprinklere
St&<ili!e& (&&(it*%ii !e3e!.o!ului de &(umul&!e
Capacitatea rezervorului de acumulare se determin n func[ie de rezerva de ap
intangibil necesar stingerii incendiilor cu sprinklere. Rezerva de ap este volumul de ap
acumulat, calculat n func[ie de debitul maxim necesar stingerii incendiului n timpul normat
necesar stingerii incendiului. Debitul maxim, F
tot s# ES$R
, este de 137,83 l/s, iar timpul de
ac[ionare, T, este de 60 de min.
[ ] ] m [ 500 ] m [ 188 , 496 l 496188 60 60 83 , 137 T Q V
3 3
totspkESFR

Timpul refacereii rezervei de ap necesar stingeri incendiului este de t = 24 ore,
debitul necesar refacerii fiind G:
] s / l [ 78 , 5 ] h / m [ 83 , 20
24
500
t
V
q
3

Ale'e!e& '!uului de om&!e
Grupul de pompare va fi amplasat n camera aferent sta[iei de pompare pentru
sprinklere.
&. Alime"t&!e& (u &* e"t!u i"st&l&%i& de s!i"#le!eD
Q
tot spk
= 137,83 l/s = 496,19 m
3
/h
H
nec spk ESFR
= 111,28 mH
2
O
Pentru satisfacerea acestor parametrii hidraulici se alege un grup de pompare avnd
caracteristicile: Q
p
= 496,19 m
3
/h; H
p
= 111,28 mH
2
O, inclusiv tabloul de automatizare;
grupului de pompe i se alatur o pompa pilot centrifug, de ridicare a presiunii, cu
urmtoarele caracteristici:
Q
pp
= 25,2 m
3
/h
H
pp
= H
nec spk ESFR
= 111,28 mH
2
O
<. Re(i!(ul&!e& &ei di" !e3e!.o!ul de i"(e"diu e"t!u s!i"#le!eD
Pentru recircularea apei n rezervor se utilizeaz o pomp suplimentar, cu
caracteristicile: Q
pr
= 7 m
3
/h, H
pr
= 10 mCA (doar pentru evitarea stagnrii apei n rezervorul
de incendiu). Pozi[ia acestei pompe se stabilete la fa[a locului, de ctre executant.
Ale'e!e& !e(iie"tului de ?id!o0o!
-87- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
Pentru men[inerea sub presiune a instala[iilor i pentru automatizarea func[ionrii
grupurilor de pompare pentru sprinklere se va prevede un recipient de hidrofor cu membran
elastic, ales dup formula cu un volum V
Rh
= 3000 litri.
NOTDC Costu!ile e(o"omi(e estim&ti.e !e&li3*!ii u"ui &st0el de sistem de s!i"#le!e6
utili3;"d s!i"#le!e (u !*su"s !&id6 ES$R6 este !ele.&t )" &"e:& ,< & !e3e"tei lu(!*!i.
-88- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
!. CONCLUZII
Prezenta lucrare are ca stiudiu compararea sistemului de stingere a incendiilor
utiliznd sprinklere standard cu sistemul de stingere a incendiilor utiliznd sprinklere cu
rspuns rapid, ESFR. Pentru aceasta, s-a considerat o hal de depozitare, n care se
depoziteaz bomboane n cutii, aranjate n stelaje cu nl[imea de 8,3 m. Aceast hal se
doteaz pe rnd cu cele dou tipuri de sisteme, iar n urma calculelor de dimensionare i a
unui studiu economic, se pot deduce urmtoarele:
- sistemul utiliznd sprinklere standard este compus din dou instala[ii cu sprinklere,
una avnd sprinklere montate la tavan iar cealalt sprinklere montate intermediar,
ntre rafturi. Astfel, se impune montarea a dou aparate de control i semnalizare,
unul pentru fiecare instala[ie, fapt ce duce la un surplus de costuri;
- instala[ia de sprinklere montate ntre rafturi limiteaz de multe ori flexibilitatea de
manevrare a mrfurilor, periclitnd chiar integritatea mrfurilor n caz de spargere a
vreunui sprinkler;
- sprinklerele montate la tavan, att n sistemul cu sprinklere standard ct i n cel cu
sprinklere ESFR, avnd aceeai arie de acoperire, sunt n acelai numr, respectiv
329. ns, pentru sistemul standard, utilizndu-se i sprinklere de raft, numrul
total de capete de sprinklere crete considerabil, ajungnd la 1034 buc[i;
- datorit unui debit mult mai mare al sprinklerelor ESFR fa[ de cel al sprinklerelor
standard, controlul i stingerea unui incendiu sunt mai bune, astfel c numrul
capetelor de sprinklere ce se declaneaz n cazul unui incendiu este considerabil
mai mic n cazul utilizrii sitemului cu sprinklere ESFR. Astfel, incendiul este stins
mai repede, i lucrrile de refacere a instala[iei ulterior sunt mai reduse, numrul
de capete necesar a fi inlocuite fiind redus. Totui, acelai debit considerabil mai
mare al instala[iei de sprinklere ESFR duce la costuri suplimentare ale gospodriei
de ap, volumul rezervorului, volumul vasului de hidrofor i parametrii grupului de
pompare fiind mai mari dect cele n cazul unui sistem cu sprinklere standard, fapt
ce implic i costuri economice mai ridicate n acest sector al instala[iei;
- costurile celor dou sisteme, cel utiliznd sprinklere standard i cel utiliznd
prinklere ESFR, se pot urmri n anexele 4a i 4b ale prezentei lucrri.
-89- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
T.Ke2 c306.r./i= .2 sis/e0424i 4/i2i7J-, s6ri-E2ere s/.-,.r, <,e 62.F3- Gi ,e r.F/> Gi .2
sis/e0424i 4/i2i7J-, s6ri-E2ere ES#R
E2e0e-/e ,e c306.r.:ie Sis/e0 c4 s6ri-Ee2re
s/.-,.r,
,e 62.F3- Gi ,e r.F/
Sis/e0 c4 s6ri-Ee2re
ES#R
Rezerva de ap - capacitate 400 m
3
500 m
3
Grup pompare - parametrii
Qp = 73,77 l/s
Hp = 69 mCA
Qp = 137,88 l/s
Hp = 111,28 mCA
Rezervor de hidrofor capacitate 1500 litri 3000 litri
Numr de capete de sprinkler instalate 1034 329
Numr de ACS uri 2 1
Costuri [eav 136655 lei 105058 lei
Costuri echipamente 497800 lei 946216 lei
Costuri totale 815866 lei 1156263 lei
Optnd pentru instalarea unui sistem de sprinklere ESFR n loc de un sistem combinat
de sprinklere standard de plafon i de raft, vor fi urmtoarele avantaje:
- se economisesc costurile repetate i se nltur inconvenien[ele legate de
nlturarea i reinstalarea sprinklerelor de raft;
- nlocuirea mai pu[inor capete de sprinklere dup stingerea unui incendiu;
- permite manevrarea mai uoar a produselor n rafturi;
- permite depozitarea unei variet[i mai mari de tipuri de produse oriunde n cadrul
depozitului;
- stingerea incendiului ntr-un timp mai scurt dect n cazul sprinklerelor standard;
- poate transforma un depozit ntr-un obiectiv mai atractiv pentru poten[ialii
cumprtori.
Dezavantajele instalrii sistemului folosind sprinklere ESFR pot fi enumerate astfel:
- restric[ia utilizrii acestora pentru pentru un numr nsemnat de categorii de mrfuri
ce se depesc 4 metri de depozitare;
- inutilizarea acestora n cazul mrfurilor depozitate n stelaje cu rafturi pline sau
lamelare (gurite);
- un cost uor ridicat fa[ de cel al sistemelor cu sprinklere standard de plafon i de
raft.
n urma studiului efectuat, ca i concluzie general, se poate deduce faptul c n cazul
n care o hal de depozitare dispune de o structur de depozitare care nu va suferi modificri
de reamenajare, rearanjare frecvent a mrfurilor, etc., se poate opta pentru instalarea unui
sistem de stingere a incendiilor cu sprinklere standard, de plafon i de raft, variant mai
ieftin. Dac ins spa[iul de depozitare necesit o flexibilitate din punct de vedere al
amenajrii structurii de depozitare sau a mrfurilor, fie mrfurile depozitate pot fi grav
afectate n cazul spargerii accidentale a unui sprinkler de raft, atunci sistemul ce merit a fi
adoptat este cel cu sprinklere ESFR, acesta rspunznd mult mai bine acestor cerin[e.
-90- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
". ANE#E
Anexa 1a - Calculul dimensionrii re[elei de sprinklere standard montate la tavan
Anexa 1b - Calculul sumei coeficien[ilor de pierdere de sarcin local pentru
sprinklerele standard montate la plafon
Anexa 2a - Calculul dimensionrii re[elei de sprinklere standard montate n raft
Anexa 2b - Calculul sumei coeficien[ilor de pierdere de sarcin local pentru
sprinklerele standard montate n raft
Anexa 3a - Calculul dimensionrii re[elei de sprinklere esfr
Anexa 3b - Calculul sumei coeficien[ilor de pierdere de sarcin local pentru
sprinklerele esfr
Anexa 4a Lista de cantit[i pentru instala[ia de stingere a incendiilor cu sprinklere
standard de tavan i de raft
Anexa 4b - Lista de cantit[i pentru instala[ia de stingere a incendiilor cu sprinklere
cu rspuns rapid - ESFR
-91- Otilia Aura TUCH
LUCRARE DE DSERTAE
$. BIBLIOGRAFIE
1. SR EN 1284( Standard romn - "nstala[ii fixe de lupt mpotriva incendiului.
Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare i ntre[inere
2. NP+86 - Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instala[iilor de
stingere a incendiilor indicativ NP086-05
3. N#PA 13 Standard pentru instala[ii cu sisteme de sprinklere "Standard for the
nstallation of Sprinkler Systems
4. Ghid de proiectare - nstala[ii sanitare i de gaze Vintil St., Cruceru T., Onciu.
Lucia, Serbanescu C., Editura Tehnic, Bucureti, 1987.
5. Manualul de instala[ii nstala[ii sanitare, Editura ARTECNO, Bucureti, 2010
6. STAS 1478 90
7. Norme tehnice de proiectare i realizare a construc[iilor P118/1999
8. Normativ 9/1994
9. Normativ 7
10. Pagini internet
-112- Otilia Aura TUCH