Sunteți pe pagina 1din 29

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii Republicare*)
CAPIT OLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Art. 1
(1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare,
emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren i/sau construcii identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel.
(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de
orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a
reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), executarea lucrrilor de construcii cu caracter special, care se realizeaz n
baza tratatelor/acordurilor n vigoare la care Romnia este parte, se reglementeaz prin aranjamentele de
implementare/ acordurile tehnice/nelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptate
potrivit legislaiei n vigoare, cu condiia avizrii documentaiei tehnice potrivit legislaiei n vigoare.
(la data 18-iul-2016 Art. 1, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 148/2016 )

Art. 2
(1) Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este
permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea,
conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i
aprobate potrivit legii.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 )

(2 1 ) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu obinerea certificatului de urbanism
eliberat pentru executarea lucrrilor de construire, n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i cuprinde
urmtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se supun
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii de
obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia
mediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului;
d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului competente
privind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice
competente;
g) emiterea autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 1. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare,
reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu
respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii.
(3 1 ) Autorizaiile de construire pentru instalarea reelelor de comunicaii electronice, precum i autorizaiile de
construire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor reele se emit cu respectarea normativelor tehnice
prevzute de legislaia privind regimul infrastructurii fizice a reelelor de comunicaii electronice, precum i, dup caz, pe
baza normativelor tehnice privind proiectarea i realizarea construciilor pe care se amplaseaz acestea.
(la data 28-iul-2016 Art. 2, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 49, punctul 1. din capitolul VII din Legea 159/2016 )

(4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizaii de construire i fr elaborarea, avizarea i
aprobarea, n prealabil, a unor documentaii de amenajare a teritoriului i/sau documentaii de urbanism, dup caz,
pentru:
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 2. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condiia
meninerii aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora;
a1 ) lucrri de amenajare i schimbare de destinaie a spaiilor aferente subsolurilor, podurilor, mansardelor, n volumul
existent al cldirii, fr modificri aduse la dimensiunile exterioare iniiale ale construciei;
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4), litera A^1. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 3. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

a2 ) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i administrative aparinnd


domeniului public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n prevederile
regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat,
n vigoare;
a3 ) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde prevederilor regulamentului local de
urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;
pag. 1

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09


(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 261/2009 )

a4 ) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseului
i, dup caz, a funcionalitii acestora, precum i lucrri de ntreinere sau reparare privind conductele subterane care
transport gaze naturale de la zcmintele situate n largul Mrii Negre, amplasate n zona costier a Mrii Negre,
inclusiv n zona plajelor.
(la data 27-dec-2016 Art. 2, alin. (4), litera A^3. din capitolul I completat de Art. VII, punctul 4. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

b) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseului
i, dup caz, a funcionalitii acestora;
c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini publice, piee
pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -, necesare n vederea efecturii studiilor
geotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri;
e) organizarea de tabere de corturi.
Art. 3
(1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru
infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire,
precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de
reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i
orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice
prevzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate n acelai imobil - teren
i/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate,
stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin documentaii de
urbanism aprobate;
(la data 04-nov-2016 Art. 3, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )

c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de
comunicaie de orice fel, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele de
utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de
infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice,
precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;
(la data 27-dec-2016 Art. 3, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 5. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement, piee i alte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice,
proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor
exploatri de suprafa, subterane sau subacvatice;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile
prevzute la art. 7 alin. (1) i (1 3 );
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere, corpuri i panouri de afiaj,
firme i reclame, copertine i pergole situate pe cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum i anexele
gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
(2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii provizorii prevzute la alin. (1)
lit. d), g) i h), precum i pentru instalarea reelelor de comunicaii electronice, inclusiv a echipamentelor componente,
n msura n care pentru acestea nu sunt necesare i lucrri asupra infrastructurilor fizice de susinere, autorizaia de
construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
(la data 27-dec-2016 Art. 3, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 6. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

Art. 4
Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti, de
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor definite la
art. 3, dup cum urmeaz:
a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut:
1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale;
2. pentru toate categoriile de construcii prevzute de lege a fi executate n extravilanul unitilor administrativteritoriale, dac legea nu dispune altfel;
3. pentru toate categoriile de construcii, altele dect locuinele individuale i anexele gospodreti, branamente i
mprejmuiri ale acestora, prevzute de lege a fi executate n intravilanul unitilor administrativ-teritoriale care nu au la
nivelul structurii de specialitate a primarului niciun angajat funcionar public cu atribuii n domeniul urbanismului,
amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii care ndeplinete condiiile de formare profesional
prevzute de lege;
4. pentru comunele i oraele pe al cror teritoriu exist staiuni turistice sau monumente istorice nscrise n lista
patrimoniului mondial ori monumente istorice clasate n grupa A potrivit legii, n condiiile n care la nivelul primriilor
comunelor nu exist niciun angajat funcionar public cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i
autorizrii executrii lucrrilor de construcii care ndeplinete condiiile de formare profesional prevzute de lege, iar la
nivelul oraelor n condiiile n care nu este ocupat postul de arhitect-ef/urbanist-ef potrivit legislaiei n vigoare;
5. la cile de comunicaii de interes judeean.
(la data 27-dec-2016 Art. 4, litera A. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 7. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

pag. 2

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

a1 ) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul prealabil al secretarului unitii administrativ-teritoriale sau al persoanei
numite de ctre prefect n condiiile art. 55 alin. (8 1 ) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, n situaiile excepionale n care lucrrile se execut la imobile situate pe raza
unitilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat i primarul nu i poate exercita atribuiile:
1. ca urmare a ncetrii sau suspendrii mandatului n condiiile legii;
2. n situaia n care fa de primar au fost dispuse potrivit legii penale msuri preventive, altele dect cele care
determin suspendarea mandatului i care fac imposibil exercitarea de ctre acesta a atribuiilor prevzute de lege;
(la data 30-sep-2015 Art. 4, litera A. din capitolul I completat de Art. VII din Ordonanta urgenta 41/2015 )

b) de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor
prevzute la lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureti, pentru:
1. investiii ce se realizeaz pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele care se
realizeaz n extravilan;
2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrri de modernizare, reabilitare, extindere de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de
suprafa, de transport i distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice termoficare, comunicaii - inclusiv fibra optic,
executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureti, precum i lucrri de modernizare i/sau reabilitare de
strzi, care sunt n administrarea municipiului Bucureti.
(la data 04-nov-2016 Art. 4, litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor,
cu excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri aferente reelelor edilitare;
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 119/2005 )

e) de primarii unitilor administrativ-teritoriale care au n aparatul de specialitate angajai - funcionari publici cu


atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii pentru lucrrile
care se execut:
(la data 01-mai-2016 Art. 4, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 53/2016 )

1. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;


2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedura de clasare potrivit legii, precum i
cele din zonele de protecie ale acestora, definite conform legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit.
a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-ef/urbanistului-ef al judeului.
(la data 27-dec-2016 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 8. din Ordonanta urgenta 100/2016 )
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera F. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 )
(la data 04-nov-2016 Art. 4, alin. (2) din capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )
(la data 04-nov-2016 Art. 4, alin. (3) din capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 261/2009 )
(la data 11-oct-2011 Art. 4, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 85/2011 )

(6) Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea lucrrilor de foraje necesare pentru efectuarea studiilor
geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de gaze i petrol, a altor exploatri
subacvatice, precum i a lucrrilor de construire a reelelor submarine de transport energetic i de comunicaii, n
marea teritorial, zona contigu sau zona economic exclusiv a Mrii Negre, dup caz, este permis n baza actului
de autoritate al autoritii competente desemnate prin legea special, care ine loc de autorizaie de
construire/desfiinare i se emite n condiiile legislaiei specifice din domeniul gazelor, petrolului, energiei electrice i
comunicaiilor, din care fac parte lucrrile, dup caz.
(la data 12-apr-2013 Art. 4 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 81/2013 )

Art. 5
(1) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre investitor/beneficiar i se obin de la
autoritile competente n domeniu naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii la autoritile administraiei publice competente pentru:
a) asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de caracteristicile i amplasamentul
reelelor de distribuie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii;
c) securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei;
d) cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri speciale.
(1 1 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n situaia unitilor administrativ-teritoriale unde este organizat comisia
de acord unic, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se pot obine direct de ctre autoritile
administraiei publice locale prin intermediul ghieului unic, pe baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii nsoit de documentaiile de avizare specifice, depuse n format tiprit i electronic. Punctul de
vedere/actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului nu poate fi obinut prin intermediul
comisiei de acord unic i al ghieului unic.
(1 2 ) Avizele solicitate prin certificatul de urbanism trebuie s se refere strict la tipul de lucrri necesare realizrii
investiiei, fiind interzis solicitarea de avize care nu au relevan n raport cu obiectul acesteia.
(la data 27-dec-2016 Art. 5, alin. (1) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 9. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2) Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului prevzute la art. 2 alin. (2 1 ) lit. b)
i d) se solicit i se obin de investitor/solicitant n condiiile legii.
(3) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul de vedere al autoritii competente
pentru protecia mediului sau, dup caz, actul administrativ al acesteia, obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se
anexeaz i devin parte integrant din autorizaia de construire.
pag. 3

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09


(la data 14-oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 261/2009 )

Art. 6
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4 i la art. 43 lit. a):
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 148/2016 )

a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor
existente la data solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora
ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii;
d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta autoritatea competent pentru protecia
mediului, n scopul obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, necesare n vederea
autorizrii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 261/2009 )

(1 1 ) Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint documentul scris emis de aceasta
dup etapa de evaluare iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n procedura de evaluare a impactului
asupra mediului, iar actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului este, dup caz, acordul de
mediu sau avizul Natura 2000.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 261/2009 )

(1 2 ) n cazul vnzrii sau cumprrii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaiile privind consecinele
urbanistice ale operaiunii juridice.
(la data 04-nov-2016 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritile abilitate s autorizeze lucrrile de construcii prevzute la art. 4 i
art. 43 lit. a) i se elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionnduse n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 148/2016 )

(2 1 ) Autoritile administraiei publice locale au obligaia de a acorda n termen de 15 zile suport tehnic de specialitate
autoritilor prevzute la art. 43 lit. a) n procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinelor
urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului.
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 148/2016 )

(3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de
secretar i de arhitectul-ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului
din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind
semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(3 1 ) Pentru autoritile prevzute la art. 43 lit. a), certificatul de urbanism se semneaz de ctre persoanele cu
responsabilitate n domeniu, desemnate prin ordin intern al conductorului autoritii.
(la data 18-iul-2016 Art. 6, alin. (3) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 5. din Legea 148/2016 )

(3 2 ) n cazul emiterii certificatului de urbanism n format electronic, semnatarii prevzui la alin. (3) vor utiliza
semntura electronic calificat sau avansat, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 i 12 din Regulamentul (UE)
nr. 910/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronic i serviciile de
ncredere pentru tranzaciile electronice pe piaa intern i abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul avnd
aceeai valoare juridic cu certificatul de urbanism emis n format scriptic, cu condiia ca la emiterea sau imprimarea pe
hrtie a documentului cu semntur electronic s fie adugat i semntura olograf.
(la data 27-dec-2016 Art. 6, alin. (3^1) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 10. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan fizic sau juridic interesat - se va
adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru
care se solicit certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, unde este
cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i elementele care definesc scopul solicitrii.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 261/2009 )

(5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.


(6) Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii:
a) n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii;
b) n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;
c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar, atunci cnd operaiunile respective au ca
obiect:
- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/n cel puin 3 parcele;
- mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de construcii i de infrastructur;
- constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil.
Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea
certificatului de urbanism este facultativ atunci cnd operaiunile de mpreli ori comasri de parcele fac obiectul ieirii
din indiviziune, cu excepia situaiei n care solicitarea este fcut n scopul realizrii de lucrri de construcii i/sau de
lucrri de infrastructur.
(la data 04-nov-2016 Art. 6, alin. (6), litera C. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )

Art. 6 1
(1) Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritii competente pentru
pag. 4

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

protecia mediului vor fi avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice - D.T. i nu pot fi modificate prin
procedura de autorizare ori prin autorizaia de construire.
(2) n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat sau s se amplaseze pe terenuri aflate n raza
teritorial a mai multor uniti administrativ-teritoriale nvecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaz
pentru ntreaga investiie.
(la data 14-feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 7
(1) Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii
lucrrilor, n cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
care cuprinde, n copie, urmtoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel;
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 261/2009 )

c) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C., Proiectul pentru autorizarea executrii
lucrrilor de desfiinare - P.A.D. sau Proiectul pentru autorizarea organizrii execuiei lucrrilor - P.O.E.;
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 11. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, dup caz, punctul de vedere al autoritii competente
pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia, precum i acordul vecinilor, n situaiile expres
prevzute de actele normative i reglementrile tehnice n vigoare;
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 11. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

d1 ) pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport, avizele/i acordurile stabilite prin certificatul de
urbanism, punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al
acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dup caz, avizele de amplasament favorabile condiionate pentru
relocarea sistemelor/reelelor de transport i de distribuie a energiei electrice, gazelor naturale i a ieiului, precum i a
altor reele de utiliti situate pe coridorul de expropriere.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I completat de Art. IV, punctul 1. din Ordonanta urgenta 7/2016 )
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea 261/2009 )

f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaiei de construire.


(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 11. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(1 1 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor
agricole termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii cererii.
(la data 18-mai-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 101/2008 )

(1 2 ) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea


administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 261/2009 )

(1 3 ) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n
situaia n care apar modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru
organizarea executrii lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului
constat c modificrile aduse se nscriu n limitele actului administrativ emis anterior. n caz contrar, autoritatea
competent pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii
executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(1 4 ) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrrile de construcii care privesc realizarea, dezvoltarea sau
relocarea sistemelor/reelelor naionale de transport i de distribuie a energiei electrice, a gazelor naturale i a ieiului,
gazolinei, etanului, condensatului, realizate de ctre titularii de licene, autorizaii i acorduri petroliere pentru care
licena, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza crora se elibereaz autorizaia de
construire, cu notificarea i acordarea de indemnizaii, rente, despgubiri, dup caz, proprietarilor, mpreun cu dovada
ndeplinirii urmtoarelor obligaii:
a) n cazul n care proprietarii sunt identificai, prin ncheierea, n prealabil, a unei convenii ntre pri, termenul de plat
fiind de 30 de zile de la ncheierea conveniei;
b) n cazul n care proprietarii nu sunt identificai, prin dovada consemnrii prealabile n conturi deschise pe numele
titularilor de licene, autorizaii i acorduri petroliere a sumelor de bani aferente despgubirilor, indemnizaiilor i
rentelor, dup caz, pentru respectivele imobile;
c) n cazul n care, dei proprietarii sunt identificai, refuz s ncheie convenia, dovada consemnrii prealabile la
dispoziia acestora, n termen de 60 de zile de la data la care acetia au fost notificai s se prezinte n vederea
semnrii conveniilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat ncheierea conveniei, a sumelor aferente despgubirilor,
indemnizaiilor i rentelor, dup caz.
(la data 09-dec-2016 Art. 7, alin. (1^4) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 241/2016 )

(1 5 ) n cazurile n care autorizaia de construire s-a emis n baza avizelor prevzute la alin. (1) lit. d1 ), beneficiarul are
obligaia depunerii la emitentul autorizaiei de construire a avizelor/acordurilor sau, dup caz, a avizelor de
amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reelelor de transport i
de distribuie a energiei electrice, gazelor naturale i a ieiului, precum i a altor reele de utiliti situate pe coridorul de
expropriere pn la data semnrii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (1^3) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 2. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

pag. 5

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

(1 6 ) Prin excepie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificat a beneficiarilor, autorizaiile de construire se emit n
regim de urgen n termen de pn la 15 zile.
(la data 04-nov-2016 Art. 7, alin. (1^5) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 197/2016 )

(2) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire/desfiinare se elaboreaz n conformitate cu


coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin certificatul de
urbanism, se ntocmete i se semneaz de ctre specialiti potrivit prezentei legi i se verific de verificatori atestai,
potrivit legii.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2 1 ) Documentaiile tehnice - D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a
evaluat efectele asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de
calitate n construcii "c) igien, sntate i mediu", potrivit legii.
(2 2 ) n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului i
naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer modificri care
nu au fcut obiectul evalurii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de ctre verificatorul tehnic
atestat pentru cerina esenial "c) igien, sntate i mediu" n raportul de verificare a documentaiei tehnice aferente
investiiei, iar solicitantul/investitorul are obligaia s notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu
privire la aceste modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului.
(2 3 ) Documentaiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n mod obligatoriu pentru cerina
esenial de calitate n construcii "f) economie de energie i izolare termic", potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(3) n situaia depunerii unei documentaii de autorizare incomplete, acest lucru se notific n scris solicitantului, n
termen de 10 zile de la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii acesteia.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3 1 ) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire


rspund material, contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor prevzute la alin. (1) i
(3).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic de execuie, inclusiv a detaliilor
de execuie, potrivit legii. Coninutul-cadru al proiectului tehnic de execuie este cel prevzut n anexa nr. 3 i se
adapteaz de ctre operatorii economici care presteaz n condiiile legii servicii de proiectare n domeniu, n
conformitate cu specificul investiiei.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 24 de luni de la
data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. nceperea lucrrilor se notific de ctre
beneficiar/investitor la autoritatea administraiei publice emitente a autorizaiei i la Inspectoratul de Stat n Construcii
- I.S.C., inclusiv prin transmiterea ntiinrii n format electronic prin intermediul punctului de contact unic electronic,
http://www.edirect.e-guvernare.ro/. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a
fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de
emitere a autorizaiei.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(5 1 ) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport i amenajrile hidrotehnice, autorizaiile de


construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dup caz, avizele de amplasament, i menin valabilitatea pe
toat perioada implementrii proiectelor, pn la finalizarea executrii lucrrilor pentru care au fost eliberate, respectiv
pn la data semnrii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor, cu condiia nceperii execuiei lucrrilor n termen
de 24 de luni de la data emiterii autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5^1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(5 2 ) Prevederile alin. (5 1 ) nu se aplic dac pe parcursul execuiei lucrrilor sunt identificate elemente noi care s
impun reluarea procedurilor de avizare prevzute de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum i/sau
modificri ale condiiilor care au stat la baza emiterii acestora, dup caz.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (5) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 3. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

(5 3 ) Investitorul are obligaia s depun la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., odat cu ntiinarea, n format
electronic, proiectul tehnic de execuie complet nsoit de referatele de verificare, proiect care se introduce n registrul
naional al construciilor.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5^2) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 13. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii autorizaiei,
fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa de
autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot
fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei
cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i
pentru o perioad nu mai mare de 12 luni.
pag. 6

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

(8) Valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n
conformitate cu proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor i cu graficul de lucrri aferent, ncepnd cu data
nceperii lucrrilor notificat ctre autoriti. n situaia nerespectrii obligaiei de notificare, durata de execuie se
calculeaz de la data emiterii autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (8) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(8 1 ) Investitorul are obligaia ca la nceperea lucrrilor s monteze pe amplasamentul investiiei, la loc vizibil, panoul de
identificare al acesteia.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (8) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 14. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea
emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, n momentul
emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii -,
responsabilitatea aparinnd solicitantului.
(la data 12-dec-2011 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 269/2011 )

(10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori prin not tehnic justificativ n
clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin.
(16).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009 )

(11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii.


(12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n conformitate cu
coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16).
(13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i
de arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul
propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor,
potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(13 1 ) Prin excepie de la prevederile alin. (13), autorizaia de construire, emis de instituiile abilitate s autorizeze
lucrrile de construcii cu caracter special potrivit art. 43 lit. a), se semneaz de ctre conductorul instituiei emitente
sau de persoana delegat de acesta, de eful structurii de specialitate cu atribuii privind autorizarea executrii lucrrilor
de construcii din aparatul propriu al instituiei emitente i de o persoan din cadrul structurii de specialitate care
ndeplinete cerinele de formare profesional prevzute de art. 36 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare, responsabilitatea emiterii acesteia revenind
semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(la data 18-iul-2016 Art. 7, alin. (13) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 6. din Legea 148/2016 )

(14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia
respectrii prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor intervenite cu privire la drepturile reale
imobiliare.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(15) n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire
survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora,
titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(15 1 ) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou
documentaie tehnic - D.T, elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite, urmnd ca autoritatea administraiei
publice locale competente s decid, dup caz:
a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se nscriu n limitele
actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute
pentru autorizaia de construire iniial;
b) reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem
depesc limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i
acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial.
(15 2 ) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i acordurilor obinute
pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei
publice competente, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de
calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor avizatoare.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 261/2009 )

(15 3 ) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele actului administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(15 4 ) pentru proiectele de infrastructur de transport de interes naional, verificarea ncadrrii lucrrilor
corespunztoare modificrilor de tem de proiectare n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de
construire iniial se realizeaz de Ministerul Transporturilor, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile
legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor avizatoare
afectate de modificri. Convocarea reprezentanilor instituiilor avizatoare se face de ctre Ministerul Transporturilor.
Minuta edinei mpreun cu toate documentele solicitate de lege stau la baza emiterii autorizaiei de construire.
(la data 29-nov-2016 Art. 7, alin. (15^3) din capitolul I completat de Art. XVI din capitolul V din Ordonanta urgenta 83/2016 )

pag. 7

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

(16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n cazul
construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie n prim
urgen, care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolri pariale i
consolidri la structura de rezisten, obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu
caracter excepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi,
urmnd ca documentaiile tehnico-economice corespunztoare fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic, studiu
de fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E s fie
elaborate i aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor i acordurilor, precum
i, dup caz, a actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 261/2009 )

(16 1 ) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care
prezint pericol public.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )

(16 2 ) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport, autorizaiile de construire se pot elibera n baza
documentelor prevzute la alin. (1) i a avizelor de principiu pentru scoaterea definitiv din fondul forestier naional.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (16^1) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 4. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

(17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de
degradare i care pun n pericol sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de autorizaie
de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu
prevederile cuprinse n anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30 % din valoarea iniial a taxei de
autorizare.
(20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1)
au urmtoarele obligaii:
a) s stabileasc, mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, coninutul-cadru al
documentaiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii
specifice necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe pagina
proprie de internet i prin afiare la sediu;
b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei specifice
complete. Prin excepie, avizul Ministerului Culturii sau al structurilor deconcentrate ale acestuia se emite n termen de
maximum 60 de zile de la data primirii documentaiei specifice complete, iar autoritatea competent pentru protecia
mediului i gospodrirea apelor va emite punctul de vedere/actul administrativ n conformitate cu legislaia specific;
c) s ia msurile necesare pentru gestionarea legal a informaiilor clasificate, coninute de documentaiile solicitate
pentru emiterea avizelor-acordurilor prevzute prin certificatul de urbanism emis de instituiile prevzute la art. 43 lit.
a), inclusiv prin stabilirea unui coninut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevzut la lit. b);
d) s ia msurile necesare pentru gestionarea legal a informaiilor clasificate, coninute de documentaiile solicitate
pentru emiterea avizelor-acordurilor prevzute prin certificatul de urbanism emis de instituiile prevzute la art. 43 lit.
a), inclusiv prin stabilirea unui coninut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevzut la lit. b);
e) s ofere posibilitatea ca documentaia i rspunsul privind avizarea acesteia s poat fi transmise n sistem
electronic;
f) n cel mult 10 zile de la primirea documentaiei s transmit solicitantului, n scris i prin pota electronic doar n
situaia n care acesta i-a declarat adresa de coresponden electronic, dac sunt necesare completri la
documentaia transmis;
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 15. din Ordonanta urgenta 100/2016 )
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (20^1) din capitolul I abrogat de Art. VII, punctul 16. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(20 2 ) Avizele/Acordurile emise n condiiile legii i menin valabilitatea pe toat perioada implementrii investiiilor,
pn la finalizarea executrii lucrrilor pentru care au fost eliberate, respectiv pn la data semnrii procesului-verbal de
recepie final a lucrrilor, cu condiia nceperii execuiei lucrrilor n termenul prevzut de lege, cu excepia cazurilor n
care pe parcursul execuiei lucrrilor sunt identificate elemente noi care s impun reluarea procedurilor de avizare
prevzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum i/sau modificri ale condiiilor care au
stat la baza emiterii acestora, dup caz.
(20 3 ) n cazul avizelor care nu sunt condiionate de analiza documentaiei ntr-o comisie, orice solicitare de
completare ulterioar perioadei de 10 zile prevzut la alin. (20) lit. f) nu este permis.
(20 4 ) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport i amenajrile hidrotehnice, i proiectele din
domeniul energetic declarate de importan naional, n sensul Legii nr. 185/2016 privind unele msuri necesare
pentru implementarea proiectelor de importan naional n domeniul gazelor naturale, s emit avizele/acordurile
pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, dup caz, avizele de amplasament favorabile condiionate pentru
relocarea sistemelor/reelelor de transport i de distribuie a energiei electrice, gazelor naturale i a ieiului, precum i a
altor reele de utiliti situate pe coridorul de expropriere, n maximum 10 zile de la data depunerii solicitrii la
autoritatea emitent pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiii, i memoriului tehnic, care vor
cuprinde n mod obligatoriu poziionarea reelelor de utiliti sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.
(20 5 ) Fac excepie de la prevederile alin. (20 4 ) autoritile competente pentru protecia mediului i gospodrirea
apelor, pentru care sunt prevzute termene speciale n conformitate cu legislaia specific.
(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (20^1) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 17. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(21) Autorizaia de construire i anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei de construire stabilit potrivit normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre informare pe pagina
proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz.
pag. 8

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09


(la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(21 1 ) Se excepteaz de la prevederile alin. (21) autorizaiile de construire pentru lucrrile de construcii cu caracter
special, dac acestea intr sub incidena regimului informaiilor clasificate.
(la data 18-iul-2016 Art. 7, alin. (21) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 8. din Legea 148/2016 )

(22) n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au obligaia de a respecta restriciile impuse de
legislaia n vigoare n legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual, protejarea interesului public
i privat, precum i fr a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor
fizice cu privire la dreptul la via intim, familial i privat, potrivit legii.
(23) Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de
respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia publicului urmtoarele
informaii:
a) coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi ndeplinite de
solicitani, sau, dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
b) principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului
de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a examinrii comentariilor i
opiniilor exprimate de public, inclusiv informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare a publicului;
c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor
negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanial a unui drum public
existent, cuprins n reeaua rutier, nu se va emite n condiiile n care proiectele de infrastructur respective nu conin
rapoartele de audit de siguran rutier sau de evaluare de impact asupra siguranei rutiere, dup caz, realizate n
conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranei circulaiei pe infrastructura rutier, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(la data 19-iul-2012 Art. 7, alin. (23) din capitolul I completat de Art. I, punctul 38. din Legea 125/2012 )

(25) La cererea beneficiarului proiectului de infrastructur transeuropean de transport se pot emite autorizaii de
construire pe loturi, seciuni, sectoare sau obiecte de lucrri, condiionat de depunerea documentaiilor tehnice
complete nsoite de punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului/actul administrativ al
acesteia, avizele/acordurile prevzute de certificatul de urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de
amplasament favorabile condiionate aferente, dup caz.
(la data 18-mar-2016 Art. 7, alin. (24) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 6. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

Art. 7 1
(1) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, precum i a autorizaiei de construire pentru executarea lucrrilor de
construcii necesare derulrii operaiunilor de exploatare/prospectare geologic i exploatare a petrolului i gazelor
naturale, precum i pentru executarea lucrrilor de construcii care privesc realizarea, dezvoltarea, modernizarea,
retehnologizarea, reabilitarea i revizia sistemelor naionale/reelelor de transport al energiei electrice, al gazelor
naturale i al ieiului, gazolinei, etanului, condensatului, la solicitarea titularilor de licene/permise/autorizaii:
a) prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile care nu sunt nscrise n evidenele de
cadastru i carte funciar se pot identifica prin numrul de tarla i de parcel, prin titlu de proprietate i proces-verbal
de punere n posesie, precum i prin orice alt modalitate de identificare prevzut de lege;
b) prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), autorizaia de construire se elibereaz, cu notificarea i
acordarea de despgubiri/indemnizaii proprietarilor, n condiiile legii, pe baza oricruia dintre urmtoarele documente:
contractul de nchiriere, licena, acordul de concesiune sau acordul petrolier.
(2) Pentru executarea lucrrilor de construcii necesare derulrii operaiunilor de exploatare/prospectare geologic i
exploatare a petrolului i gazelor naturale, precum i pentru executarea lucrrilor de construcii care privesc realizarea,
dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea i revizia sistemelor naionale/reelelor de transport al
energiei electrice, al gazelor naturale i al ieiului, gazolinei, etanului, condensatului realizate de ctre titularii de licene,
autorizaii i acorduri petroliere, pentru care oricare dintre urmtoarele documente: contractul de nchiriere, licena,
acordul de concesiune sau acordul petrolier ine loc de titlu asupra imobilului pentru obinerea autorizaiei de construire,
este necesar depunerea de ctre beneficiar a urmtoarelor dovezi privind ndeplinirea obligaiilor de notificare i
acordare de indemnizaii/despgubiri, dup cum urmeaz:
a) contractul de nchiriere/convenie ntre pri, termenul de plat al indemnizaiilor/despgubirilor fiind de 30 de zile de
la ncheierea contractului de nchiriere/conveniei, n cazul n care proprietarii sunt identificai;
b) dovada consemnrii prealabile, n conturi deschise pe numele titularilor de licene, autorizaii i acorduri petroliere, a
sumelor de bani aferente despgubirilor, indemnizaiilor, dup caz, pentru respectivele imobile, n cazul n care
proprietarii nu sunt identificai;
c) dovada consemnrii prealabile, la dispoziia acestora, n termen de 60 de zile de la data la care au fost notificai s
se prezinte n vederea semnrii conveniilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat ncheierea conveniei, a sumelor
aferente despgubirilor/indemnizaiilor, n cazul n care proprietarii sunt identificai, dar nu se prezint sau refuz s
ncheie convenia.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i n situaia n care este necesar, pentru realizarea proiectelor de
infrastructur de transport, relocarea reelelor de utiliti (reele de distribuie a energiei electrice, a gazelor naturale,
ap, canal) i a sistemelor naionale/reelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale i al ieiului,
gazolinei, etanului, condensatului.
(4) La ncetarea contractelor de nchiriere, titularii de licene/permise/autorizaii prevzui la alin. (2) au obligaia
repunerii n starea anterioar a terenurilor care au fcut obiectul acestor contracte, dac prile nu au convenit altfel.
(la data 04-nov-2016 Art. 7^1 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 197/2016 )

Art. 7 2
pag. 9

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

n vederea eliberrii certificatului de urbanism, precum i a autorizaiei de construire pentru executarea de lucrri de
construcii privind instalarea i dezvoltarea de reele de comunicaii electronice i de infrastructuri fizice aferente
acestora, precum i racordarea la energie electric, la solicitarea furnizorilor de reele de comunicaii electronice:
a) prin excepie de la prevederile art. 6 alin. (4) i art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile pe care urmeaz a fi instalate sau
dezvoltate reele de comunicaii electronice sau elemente de infrastructur fizic necesare susinerii acestora, care nu
sunt nscrise n evidenele de cadastru i carte funciar, se pot identifica prin numrul de tarla i de parcel, prin titlu de
proprietate i proces-verbal de punere n posesie, precum i prin orice alt modalitate de identificare prevzut de lege;
b) prin excepie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), constituie titluri pentru emiterea certificatului de urbanism i a
autorizaiei de construire contractele de nchiriere ncheiate de furnizorii de reele de comunicaii electronice cu
proprietarii, ali deintori de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de
folosin cu titlu gratuit a terenurilor sau construciilor pe care urmeaz a fi instalate sau dezvoltate reele de
comunicaii electronice sau elemente de infrastructur fizic necesare susinerii acestora, precum i racordarea la
energie electric, dac respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrrilor de
construcii, ori, n lipsa acestor contracte de nchiriere, hotrrile judectoreti definitive care in loc de contract ntre
pri.
(la data 28-iul-2016 Art. 7^1 din capitolul I completat de Art. 49, punctul 2. din capitolul VII din Legea 159/2016 )

Art. 7 3
n vederea ndeplinirii atribuiilor cu privire la control i disciplina n domeniile amenajrii teritoriului, urbanismului i
construciilor, prevzute de lege, autoritile administraiei publice emitente a certificatelor de urbanism i a
autorizaiilor de construire comunic inspectoratului judeean n construcii, precum i structurii de specialitate din
domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului de la nivel judeean, n prima decad a fiecrei luni, pentru luna
anterioar, urmtoarele documente, n format tiprit i n format electronic:
a) lista planurilor urbanistice aprobate, baz pentru emiterea certificatelor de urbanism i autorizrii construciilor;
b) lista anunurilor de ncepere a execuiei lucrrilor de construcii;
c) lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite;
d) lista autorizaiilor de construire/desfiinare emise sau prelungite;
e) lista proceselor-verbale de recepie, ntocmite potrivit legii.
(la data 27-dec-2016 Art. 7^2 din capitolul I completat de Art. VII, punctul 18. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

Art. 8
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor aferente
construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora,
nchiderea de cariere i exploatri de suprafa i subterane, precum i a oricror amenajri se fac numai pe baza
autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la autoritile prevzute la art. 4.
(2) Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n conformitate cu prevederile
planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. 11.
(la data 27-dec-2016 Art. 8, alin. (3) din capitolul I abrogat de Art. VII, punctul 19. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

Art. 9
(1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsuesc i
se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i
instalaiilor pentru construcii, astfel:
(la data 14-oct-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009 )

a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de arhitectur pentru obiective de
investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i a celor subterane;
b) de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru prile de inginerie n
domeniile specifice, pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane
i subterane, precum i la instalaiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru
cldiri de importan redus i aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie.
(3) Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n condiiile
legii.
Art. 10
Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim
de protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va proceda
dup cum urmeaz:
a) n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile
de arhitectur i siturile arheologice, solicitantul va obine avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza
documentaiilor de urbanism avizate i aprobate conform legii;
(la data 19-mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 52/2006 )

b) n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng avizul Ministerului Culturii i
Cultelor se vor obine avizele specifice cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale;
(la data 14-feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

d) n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de interes public, precum i n zonele aferente
construirii cilor de comunicaie, stabilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism, se va
obine i autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, conform prevederilor legale;
d1 ) n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole, delimitate prin
planuri urbanistice cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare n vigoare, n care s-a instituit un regim de
restricie privind amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obine avizul direciei
pentru agricultur i dezvoltare rural judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
(la data 18-mai-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 101/2008 )

pag. 10

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul organismelor competente.
Art. 11
(1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezisten i/sau
aspectul arhitectural al construciilor:
(la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma acestora i materialele din
care sunt executate;
b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei,
inclusiv n situaia n care se schimb materialele din care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor
declarate monumente istorice, n condiiile legii;
(la data 10-mai-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 117/2007 )

c) reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit;


d) zugrveli i vopsitorii interioare;
e) zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad i culorile cldirilor;
f) reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construciilor, n
limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane
omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a consumurilor de utiliti;
g) reparaii i nlocuiri la pardoseli;
h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei arhitecturale a elementelor de faad,
dac aceste lucrri nu se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;
3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului - dac nu se schimb sistemul constructiv al
acestuia, respectiv teras/arpant - la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente
istorice clasate sau n curs de clasare, respectiv situate n afara zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor
construite protejate stabilite potrivit legii;
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 261/2009 )

i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente;


j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale construciilor
prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau
locale, dup caz;
k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau redus, situate n afara zonelor
de protecie instituite pentru zcminte acvifere;
l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului.
m) modificri de compartimentare nestructural realizate din materiale demontabile;
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (1), litera M. din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 20. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

n) schimbarea de destinaie, numai n situaia n care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrri de construcie
pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.
(la data 04-nov-2016 Art. 11, alin. (1), litera M. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 197/2016 )

o) introducerea de reele i echipamente de comunicaii electronice n infrastructurile fizice subterane existente,


construite cu aceast destinaie, precum i introducerea de reele i echipamente de comunicaii electronice n
infrastructurile fizice interioare existente.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (1), litera N. din capitolul I completat de Art. VII, punctul 21. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete i pupitre acoperite sau
nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i
platforme, n suprafa de maxim 5 mp, care nu cauzeaz congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar,
fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice, precum i lucrri de
reparaii/reabilitri/retehnologizri, inclusiv modificarea, nlocuirea sau adugarea de echipamente reelelor de
comunicaii electronice, n cazul n care pentru acestea nu sunt necesare i lucrri asupra infrastructurilor fizice de
susinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare general din domeniul comunicaiilor electronice i/sau de
operatorii de reea.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 22. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2 1 ) La construciile cu caracter special avnd destinaia de uniti sanitare care sunt monumente istorice, amplasate
n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fr
autorizaie de construire lucrri care nu modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor de
finisaje interioare i exterioare, reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma,
dimensiunile golurilor i tmplriei, reparaii la acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma
acestora i materialele din care sunt executate, reparaii i nlocuiri la pardoseli i la instalaiile interioare.
(2 2 ) n cazul monumentelor istorice, se pot executa lucrrile prevzute la alin. (2 1 ) doar n baza i cu respectarea
obligaiei privind folosina monumentului istoric, ntocmit i eliberat potrivit legii. Obligaia se va elibera n termen de
30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului crend posibilitatea executrii lucrrilor n absena obligaiei.
(2 3 ) Ministerul Culturii va fi notificat naintea nceperii lucrrilor prevzute la alin. (2 1 ) i va putea verifica conformitatea
acestora cu prevederile legii.
(la data 18-iul-2016 Art. 11, alin. (2) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 148/2016 )

(2 4 ) Lucrrile pentru amplasarea de tonete pupitre acoperite sau nchise, prevzute la alin. (2), vor fi realizate n
pag. 11

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

conformitate cu hotrrea consiliului local privind Regulamentul pentru organizarea comerului stradal i condiiile n
care aceast activitate este permis fr o autorizaie de construcie, n baza documentaiilor de urbanism aprobate.
(2 5 ) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri geofizice de cercetare i prospeciune a
potenialului petroligen, cu respectarea legislaiei privind protecia mediului: prospeciuni seismice, vibrare controlat,
prospeciuni gravimetrice, prospeciuni magnetometrice, prospeciuni geoelectrice, prospeciuni radiometrice,
teledetecie, n condiiile n care acestea nu presupun foraje sau lucrri de natura lucrrilor de construcii.
(2 6 ) Prin excepie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), se pot executa fr autorizaie de construire lucrri de
reparaii la finisaje interioare i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz materialul, forma,
dimensiunile golurilor i tmplriei, precum i reparaii i nlocuiri la pardoseli i la instalaiile interioare, care se execut la
construciile amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dac
acestea nu reprezint construcii cu valoare arhitectural sau istoric, stabilite prin documentaii de urbanism aprobate.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (2^3) din capitolul I completat de Art. VII, punctul 23. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e), j) i n), se execut la construciile
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 11, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 24. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

Art. 12
(1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi anulate de ctre
instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de desfiinare poate fi
cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect sau de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. n urma activitii
proprii de control.
(la data 27-dec-2016 Art. 12, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 25. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2) O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea autorizaiei de construire sau
desfiinare i oprirea executrii lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei.
(la data 19-mai-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 )

CAPIT OLUL II: Concesionarea terenurilor pentru construcii


Art. 13
(1) Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot
fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor
documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a
construciei.
(2) Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai
n vederea realizrii de construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea documentaiilor de
urbanism aprobate potrivit legii.
(3) Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu respectarea prevederilor legale,
urmrindu-se valorificarea superioar a potenialului terenului.
Art. 14
Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcii, aflate
n administrarea consiliilor locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari.
Art. 15
Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fr licitaie public, cu
plata taxei de redeven stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosin pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele
situaii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect
cele care se realizeaz de ctre colectivitile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de ani;
d) pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;
f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al
Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate potrivit legii.
(la data 19-mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 52/2006 )

Art. 16
(1) Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunotin public de ctre primarii unitilor
administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare
de larg circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaiei.
(2) Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafaa i destinaia terenului, stabilite
prin documentaiile de urbanism, precum i taxa anual minimal de redeven.
(3) Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod
obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a gradului de
ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect
oferte care corespund prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.
(4) Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor locale i/sau
judeene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu competenele de autorizare
stabilite la art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate
terenurile.
Art. 17
Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului judeean, a Consiliului General al
Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel nct s asigure recuperarea n 25 de ani a preului de vnzare al
terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de infrastructur aferente.
pag. 12

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

Art. 18
Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i spaii construite asociate
acestora, n funcie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmtoarele
suprafee:
a) n localitile urbane:
1. pn la 450 m 2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj;
2. pn la 300 m 2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu dou apartamente;
3. pn la 250 m 2 pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente;
4. pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi stabilit potrivit documentaiilor de urbanism;
b) n localitile rurale, pn la 1.000 m 2 pentru o locuin.
Art. 19
Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa de pn la 250 m 2 .
Art. 20
mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de ctre orice persoan interesat, la
judectoria n a crei raz teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend desfurarea licitaiei pn la soluionarea sa
definitiv.
Art. 21
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureti, pentru situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de
ctre concesionar n evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii
hotrrii.
Art. 22
(1) Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13-19 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind
stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de
prevederile documentaiilor de urbanism i de natura construciei.
(2) Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.
(la data 14-feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 23
(1) Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.
(2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n intravilanul localitilor i unele terenuri din
extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.
(3) Terenurile destinate construirii, evideniate n intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizaia de
construire. n cazul n care proprietarul terenului dorete s scoat din circuitul agricol doar o parte din terenul deinut,
pentru ndeplinirea acestei proceduri, autorizaia de construire va fi nsoit de documentaia tehnic cadastral.
(la data 27-iul-2012 Art. 23, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. IV din Legea 133/2012 )

(4) Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile din extravilan este permis exclusiv pentru
construciile speciale, cile ferate, infrastructura rutier, suprafee de micare aeroportuare, ci navigabile, liniile
electrice de nalt tensiune, forarea i echiparea sondelor, lucrrile aferente exploatrii ieiului i gazului, conductele
magistrale de transport gaze sau petrol, lucrrile de gospodrire a apelor, realizarea de surse de ap, construciile
agricole, infrastructura aferent reelelor de comunicaii electronice, centrale i capaciti energetice pentru producerea
de energie din surse regenerabile i altele asemenea, cu respectarea prevederilor documentaiilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism i realizarea planurilor parcelare aferente avizate de primrie i recepionate de oficiul de
cadastru, n condiiile legii. n aceast categorie nu pot fi incluse construciile de locuine, case de vacan, pensiuni,
garaje sau alte construcii sau amenajri cu caracter permanent.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), construciile speciale se autorizeaz potrivit prevederilor art. 43 lit. a).
(la data 27-dec-2016 Art. 23, alin. (3) din capitolul II completat de Art. VII, punctul 26. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

CAPIT OLUL III: Rspunderi i sanciuni


Art. 24
Constituie infraciuni i se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend urmtoarele fapte:
a) executarea fr autorizaie de construire sau de desfiinare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrrilor
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) i g), cu excepiile prevzute de lege;
b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control competente, potrivit
legii;
c) ntocmirea ori semnarea documentaiilor tehnice - D.T. necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, precum i a proiectelor tehnice i a documentaiilor de execuie, pentru alte specialiti dect cele certificate
prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9.
(la data 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. 36, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 24 1
(1) Instana de judecat, prin hotrrea prin care soluioneaz fondul cauzei, poate dispune ncadrarea lucrrilor n
prevederile autorizaiei sau desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) Procurorul sau instana de judecat poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporar a executrii
lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul III completat de Art. 28, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013 )
(la data 01-feb-2014 Art. 25 din capitolul III abrogat de Art. 36, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

Art. 26
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n altfel de condiii nct, potrivit legii, s fie
considerate infraciuni, i se sancioneaz astfel:
a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor
prevzute la lit. b), c), e) i g), de ctre investitor i executant se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 100.000
pag. 13

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

lei, dar nu mai mult de cinci ori valoarea taxei de autorizare prevzut de lege pentru respectiva investiie;
b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute
la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), c), e) i g), precum i continuarea executrii lucrrilor autorizate fr
solicitarea unei noi autorizaii de construire, n situaiile prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre investitor i executant se
sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 100.000 lei, n raport cu clasa de importan a construciei i gravitatea
faptei n raport cu impactul asupra vecintilor;
c) aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de branamente i racorduri la reele pentru
construcii noi neautorizate, se sancioneaz cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei;
d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate, n situaia
n care afecteaz domeniul public, ori adaptarea n alte scopuri fa de cele prevzute n autorizaie a construciilor,
lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 100.000 lei, n raport cu
perioada de depire a termenului i impactul generat;
e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit.
c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului i/sau a
terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de baz, se sancioneaz cu
amend de la 50.000 lei la 100.000 lei;
f) nendeplinirea obligaiei de repunere n starea anterioar a terenurilor care au fcut obiectul contractelor de nchiriere
de ctre titularii de licene/permise/autorizaii, prevzui la art. 7 1 alin. (2), la desfiinarea acestora se sancioneaz cu
amend de la 50.000 lei la 100.000 lei;
g) neafiarea panoului investiiei se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;
h) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau
prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate, se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate la autoritatea emitent a autorizaiei de construire, n
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5 3 ), se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;
j) emiterea certificatelor de urbanism cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), incomplete ori cu date eronate,
care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea
acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de
definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiionarea furnizrii
informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1), se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei;
k) neemiterea autorizaiilor de construire i a avizelor n termenul prevzut la art. 7 alin. (1), precum i neemiterea
avizelor/acordurilor n termenele prevzute la art. 7 alin. (20), se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000
lei;
l) se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei emiterea de autorizaii de construire/desfiinare:
1. n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizaia de construire/desfiinare;
2. n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
3. n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu reglementrile urbanistice n vigoare, cu
prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construire/desfiinare, care nu conin avizele i acordurile legale necesare sau/i care nu sunt ntocmite de
specialiti i verificate potrivit legii sau/i care nu respect normele de proiectare n vigoare;
4. n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare;
5. n lipsa extrasului de plan cadastral i a extrasului de carte funciar de informare, actualizate la zi;
6. n regim de urgen/n prim urgen pentru alte cazuri dect cele prevzute de lege;
7. n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;
m) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de
ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmrirea modului de ndeplinire a
celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3), se sancioneaz cu
amend de la 5.000 lei la 30.000 lei;
n) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. la controlul
anterior cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei;
o) refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanilor
persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7) se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la
20.000;
p) neefectuarea recepiei la terminarea lucrrilor de construcii n condiiile prevederilor art. 37 alin. (2) se sancioneaz
cu amend de la 2.000 lei la 40.000 lei, n raport cu clasa de importan a construciei i cu valoarea investiiei;
r) nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 7 3 se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;
s) nedepunerea la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. a proiectului tehnic de execuie, conform art. 7 alin. (5 3 ),
se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(la data 27-dec-2016 Art. 26, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 27. din Ordonanta urgenta 100/2016 )
(la data 27-dec-2016 Art. 26, alin. (2) din capitolul III abrogat de Art. VII, punctul 28. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului.


(4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic funcionarilor publici responsabili de
verificarea documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de
desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(6) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment.
(la data 14-feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 27
(1) Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din cadrul autoritilor administraiei publice locale i
judeene au obligaia s urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n
cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, s aplice sanciuni sau s se
pag. 14

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal, dup caz.


(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 376/2006 )

(1 1 ) Pe lng autoritile prevzute la alin. (1), pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport de interes naional,
organele de control desemnate din cadrul Ministerului Transporturilor au obligaia s urmreasc respectarea disciplinei
n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, s aplice sanciuni
sau s se adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal, dup caz.
(la data 18-mar-2016 Art. 27, alin. (1) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 7. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

(2) Arhitectul-ef/urbanistul-ef al judeului i organele de control din compartimentul de specialitate din subordinea
acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii, precum i
respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor, constat
i sancioneaz contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), h), i) i p) pe teritoriul administrativ al
judeului.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 29. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. g), j), k), l)-n) i r) se constat i se
sancioneaz i de ctre compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei publice
locale/poliia local ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n
unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti,
potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 29. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3 1 ) Pe lng autoritile prevzute la alin. (3), pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport de interes naional,
autorizate de ctre Ministerul Transporturilor, contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. c),
d), h)-l), se constat i se sancioneaz i de ctre organele de control desemnate ale Ministerului Transporturilor.
(la data 18-mar-2016 Art. 27, alin. (3) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 8. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

(4) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 26 alin. (1) lit. g), j), k), l)-n) i q) i aplicarea sanciunilor se fac
numai de ctre persoanele mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 29. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(4 1 ) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) - f), h), i) i p) i aplicarea sanciunilor se fac i de
ctre persoanele mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
(la data 27-dec-2016 Art. 27, alin. (4) din capitolul III completat de Art. VII, punctul 30. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale,
se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a
teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativ-teritoriale
sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz s-a svrit contravenia.
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 376/2006 )
(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 28
(1) O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) i b) se dispune oprirea
executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de
desfiinare a lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n
procesul-verbal de constatare a contraveniei.
(2) Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea
prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i
a regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de instan. Pentru lucrri ce se execut
la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor.
(2 1 ) Pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport de interes naional, decizia meninerii sau a desfiinrii
construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre
Ministerul Transporturilor pe baza unor expertize tehnice ntocmite n condiiile legii sau, dup caz, de instana
judectoreasc.
(2 2 ) n vederea fundamentrii deciziei privitoare la meninerea sau desfiinarea construciilor executate fr autorizaie
de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, rezultatele expertizei tehnice se supun aprobrii Consiliului
tehnico-economic al Ministerului Transporturilor pentru analiza conformitii lucrrilor executate cu proiectul tehnic de
execuie elaborat conform legii i cu respectarea condiiilor din acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritii
competente emis cu respectarea legislaiei privind protecia mediului. Decizia meninerii/desfiinrii construciilor se
aprob prin ordin al ministrului transporturilor i st la baza emiterii autorizaiilor de construire/desfiinare.
(la data 18-mar-2016 Art. 28, alin. (2) din capitolul III completat de Art. IV, punctul 9. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

(3) Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit
n procesul-verbal de constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar.
Art. 29
(1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se exercit
de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., pe ntreg teritoriul rii, care dispune msurile i sanciunile prevzute de
prezenta lege.
(la data 27-dec-2016 Art. 29, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 31. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2) Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de desfiinare,
atunci cnd se constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea calitii
n construcii, fr proiect tehnic de execuie ori pe baza unor autorizaii nelegal emise. Odat cu dispunerea msurii de
pag. 15

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

oprire a executrii lucrrilor se dispun i msuri de conservare a lucrrilor deja executate, pe cheltuiala investitorului.
(la data 27-dec-2016 Art. 29, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 31. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2 1 ) Controlul statului privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii se realizeaz concomitent controlului
statului privind urbanismul, inclusiv prin verificarea demersului de elaborare, avizare i aprobare a documentaiei de
urbanism care fundamenteaz emiterea autorizaiei de construire i verificarea legalitii emiterii certificatului de
urbanism i a autorizaiei de construire.
(la data 27-dec-2016 Art. 29, alin. (2) din capitolul III completat de Art. VII, punctul 32. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(3) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe
teritoriul creia s-a efectuat controlul i Ministerul Transporturilor, dup caz, asupra constatrilor i msurilor dispuse.
n aceast situaie, organele de control ale consiliilor judeene, locale sau ale Ministerului Transporturilor, dup caz, au
obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii.
(la data 18-mar-2016 Art. 29, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. IV, punctul 10. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

Art. 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de
construcii se suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1 % din valoarea lucrrilor autorizate,
cu excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n construcii,
judeene, respectiv al municipiului Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor,
astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15 % pe
zi de ntrziere, fr a se depi suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se
reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie.
(3) Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se face o
dat cu recepia la terminarea lucrrilor.
(la data 14-oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea 261/2009 )

Art. 31
Dreptul de a aplica amenzile prevzute de prezenta lege se prescrie n termen de 5 ani de la data svririi faptei.
(la data 27-dec-2016 Art. 31 din capitolul III modificat de Art. VII, punctul 33. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

Art. 32
(1) n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n
termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul
care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz:
a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei;
b) desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin. (1).
(3) n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan, n conformitate cu prevederile alin.
(2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s fie suportate de
ctre persoanele vinovate.
(4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere organelor judiciare s dispun msurile
menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate
i, dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal.
(la data 01-feb-2014 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 28, punctul 2. din titlul II din Legea 255/2013 )

(5) Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei locuine i pentru care s-a dispus msura
prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au
folosit.
Art. 33
(1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd
domeniului public sau privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter provizoriu executate pe
terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor vor putea fi desfiinate
pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl
construcia, fr emiterea unei autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala
contravenientului.
(la data 14-oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(2) Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii
administrativ-teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului
aparinnd domeniului public sau privat al statului.
(3) n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a procedurii de desfiinare, n termen de
15 zile calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului
aparinnd domeniului public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea construciilor executate fr
autorizaie de construire.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd
domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de
autoritatea administraiei publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului.
(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu
societi comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.
(la data 16-oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 376/2006 )

Art. 34
(1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor de
infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism - studii i
pag. 16

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale
statului - sunt i rmn proprietate public a judeului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(2) n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se nelege exemplarul-martor
compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i
acordurile obinute, precum i piesele desenate.
(3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor
comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz,
potrivit legii, de ctre consiliile judeene sau de ctre primriile municipiilor, respectiv de Primria Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene,
municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(5) Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor
Naionale nr. 16/1996, cu modificrile ulterioare.
(6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz,
se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen,
potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentaiile
prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de
administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor tehnice, este nengrdit i se stabilete prin hotrre
a consiliului judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

Art. 35
(1) n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu indicarea locului, datei i orei
constatrii, n conformitate cu dispoziiile art. 31.
(2) mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n termen de 15
zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea sanciunii amenzii, dar nu suspend
msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n condiiile art. 28 alin.
(1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plngerea nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a
lucrrilor de construcii executate fr autorizaie pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor,
municipiilor, oraelor sau comunelor ori a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu executate pe
terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen
prevzut prin autorizaie este expirat, dispus n condiiile art. 28 alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

(3) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i 29.**)
CAPIT OLUL IV: Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 36
(1) Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt obligate s solicite emiterea
autorizaiei de construire i s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului de
concesionare a terenului.
(2) n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde valabilitatea.
Art. 37
(1) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile prezentei legi au obligaia de a executa
integral lucrrile pn la termenul prevzut n autorizaie.
(1 1 ) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii sunt obligate s permit accesul n antier al
organelor de control abilitate n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii, precum i n domeniul calitii n
construcii. De asemenea, sunt obligate s prezinte la control proiectul tehnic ntocmit potrivit legii, precum i toate
documentele i actele solicitate de ctre organele de control.
(la data 27-dec-2016 Art. 37, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. VII, punctul 34. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(2) Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n
autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este
obligatorie pentru toate tipurile de construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie.
Recepia la terminarea lucrrilor se face cu participarea reprezentantului administraiei publice, desemnat de emitentul
autorizaiei de construire.
(la data 19-mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 52/2006 )

(2 1 ) Pn la terminarea lucrrilor se pot ntocmi procese-verbale de recepie parial, care s ateste stadiul fizic de
execuie, la solicitarea investitorului i cu participarea obligatorie a reprezentanilor Inspectoratului de Stat n Construcii
n cazul investiiilor finanate din fonduri publice.
(2 2 ) Se pot recepiona ca fiind terminate lucrri executate n baza unor contracte de execuie diferite, dar avnd ca
obiect lucrri autorizate prin aceeai autorizaie de construire/desfiinare.
(la data 04-nov-2016 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2016 )

(3) La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s regularizeze taxa pentru autorizaia
pag. 17

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

de construire, potrivit legii.


(4) Odat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza i cota
prevzut la art. 30 alin. (1) i vor prezenta comisiei de recepie la terminarea lucrrilor, n vederea admiterii recepiei
la terminarea lucrrilor, documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., care s certifice c
au fost confirmate plile efectuate n vederea regularizrii acestei cote.
(la data 27-dec-2016 Art. 37, alin. (4) din capitolul IV modificat de Art. VII, punctul 35. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

(5) Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele
care nu au efectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate.
(la data 04-nov-2016 Art. 37, alin. (5) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2016 )

(6) Dreptul de proprietate asupra construciilor se nscrie n cartea funciar n baza unui certificat de atestare, care s
confirme c edificarea construciilor s-a efectuat conform autorizaiei de construire i c exist proces-verbal de
recepie la terminarea lucrrilor, sau, dup caz, a unui certificat de atestare a edificrii construciei, eliberate de
autoritatea administraiei publice locale competent, care s confirme situaia juridic actual a construciilor i
respectarea dispoziiilor n materie i a unei documentaii cadastrale.
(la data 04-nov-2016 Art. 37, alin. (5) din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2016 )

Art. 38
(1) Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaiei de
construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
(2) n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul creia se
afl construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, iar
imobilele pot fi trecute din proprietatea public n proprietatea privat i valorificate, n condiiile legii.
Art. 39
Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declar, n vederea impunerii, la
organele financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu de
15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire.
Art. 40
(1) n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee locative cu alt destinaie, proprietarii
acestora dobndesc i o cot-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra
tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care
este situat proprietatea lor.
(2) O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente,
proprietarul dobndete i o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al
statului sau al unitilor administrativ-teritoriale.
(3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor
de vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz.
(la data 14-oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )

Art. 41
(1) Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a
crei realizare acesta a fost constituit, n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire.
(2) Dreptul de concesiune asupra terenului se nscrie n cartea funciar n temeiul actului juridic prin care a fost transmis
dreptul de proprietate asupra construciei conform art. 40 alin. (1) i prezentului articol, chiar i n situaiile n care nu a
fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar n actul juridic de transfer al dreptului de proprietate nu s-a stipulat n
mod expres transmiterea concesiunii.
(la data 04-nov-2016 Art. 41 din capitolul IV completat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2016 )

Art. 42
(1) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de rezisten, stabilitate i
siguran n exploatare a construciilor asupra crora au intervenit factori distructivi de origine natural sau uman se
emite pentru consolidarea ntregii construcii.
(2) Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru
punerea n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de
destinaie, precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n curs de clasare,
indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar activiti comerciale, este scutit de taxa de autorizare.
(la data 14-oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 261/2009 )

Art. 43
Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii:
a) cu caracter special, inclusiv cele executate la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), se face de ctre
instituiile din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional, n baza unor proceduri comune stabilite
mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i Ministerul Culturii, n condiiile legii;
(la data 18-iul-2016 Art. 43, litera A. din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 148/2016 )

b) aferente infrastructurii de transport de interes naional se face de ctre Ministerul Transporturilor, prin direcia de
specialitate, cu respectarea prevederilor legale n domeniul autorizrii construciilor.
(la data 18-mar-2016 Art. 43, litera B. din capitolul IV modificat de Art. IV, punctul 11. din Ordonanta urgenta 7/2016 )

Art. 43 1
(1) Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii, s
se documenteze i s transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei publice locale competente, naintea lurii
unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei pentru care
autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii efectelor acesteia asupra mediului.
pag. 18

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

(2) Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile legislaiei privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
Art. 43 2
(1) Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, se poate
adresa instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaia de construire sau
actul de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, emise de autoritatea
administraiei publice locale competent pentru investiiile prevzute la art. 43 1 alin. (1).
(2) nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, n termen de 30 de zile de la data aducerii
la cunotina publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, dup caz, persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita autoritii administraiei publice locale
emitente revocarea actului, n tot sau n parte, dac acesta nu a produs efecte juridice.
(3) Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit de taxa de timbru i trebuie s fie echitabil,
rapid i corect.
(la data 14-feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 44
(1) n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construcii,
toate reglementrile tehnice - norme, normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construciilor i
urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului.
(2) Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au
obligaia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de
zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitii acestora.
Art. 45
(1) n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti,
precum i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor organiza, n cadrul
aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-ef,
funcionar public cu funcie de conducere, eful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul
urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru:
a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i eliberarea certificatelor de urbanism;
(la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

c) ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare;


d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii.
(1 1 ) Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor
privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor necesare autorizrii
executrii lucrrilor de construcii.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009 )

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n condiiile prevzute
la alin. (1), n baza unei hotrri adoptate n acest sens.
(3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate,
analizeaz i avizeaz cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i documentaiile pentru emiterea
autorizaiilor de construire din competena de emitere a primarilor comunelor i oraelor care nu au constituite nc
structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2), precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 261/2009 )

(3 1 ) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor judeene pot emite autorizaii de
construire pentru lucrri din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile
de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 261/2009 )

(4) n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (1) la
nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3).
(5) Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul funciilor de conducere din cadrul
aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz:
a) ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului Bucureti, respectiv pentru arhitectulef al judeului, arhitecii-efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti;
b) ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor;
c) ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului i al autorizrii
executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul
acestora, n condiiile prevzute la alin. (2).
(6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane, sunt obligai s
transmit autoritilor administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd
traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi
puse de autoritile administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor
municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz administrativteritorial sunt situate reelele tehnico-edilitare.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 19-mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006 )

Art. 47
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta lege.
(la data 27-dec-2016 Art. 47 din capitolul IV modificat de Art. VII, punctul 36. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

pag. 19

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

Art. 47 1
Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
(la data 14-oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )

Art. 48
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine i vnzarea de
locuine din fondul de stat ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului
de Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind
dezvoltarea construciei de locuine, vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de
odihn proprietate personal, publicat n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind
reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare
la nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958,
Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a
terenurilor i construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de stat, publicat n Buletinul Oficial
nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea
contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i desfiinrii construciilor i a altor
lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi
se abrog.
-*****) Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31
mai 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 i a mai fost modificat prin:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr. 413/2001, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii sau abrogarea unor ordonane i
ordonane de urgen ale Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie
2000, aprobat prin Legea nr. 109/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie
2001;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 373 din 10 iulie 2001;
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 1
august 2001, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;
- Ordonana Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie
2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;
- Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.
**) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr. 401/2003, era alctuit din 4 alineate.
Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile
Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), ns cu trimitere
la Ordonana Guvernului nr. 2/2001.
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text ncetnd o dat cu abrogarea Legii nr.
32/1968 prin Ordonana Guvernului nr. 2/2001.

ANEXA nr. 1:
CAPIT OLUL 1: A. CON INUT UL-CADRU AL PROIECT ULUI PENT RU AUT ORIZAREA EXECUT RII
LUCRRILOR DE CONST RUIRE - P.A.C.
SUBCAPITOLUL 1: I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul autorizrii, fcndu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor;
- clima i fenomenele naturale specifice;
- geologia i seismicitatea;
- categoria de importan a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialiti
Descrierea lucrrilor de:
- arhitectur;
- structur;
- instalaii;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.
2.3. Date i indicatori urbanistici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru
autorizare:
pag. 20

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

- suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util;


- nlimile cldirilor i numrul de niveluri;
- volumul construciilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului n conformitate cu legislaia n vigoare ntocmite de verificatori de proiecte
atestai, alei de investitor.
SUBCAPITOLUL 2: II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, dup caz, emis de
oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
a) plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1000,
1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor
reprezenta:
- imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea
elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la
coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi, dup caz;
- cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele 3 dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distane de
amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
- denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale, n situaia n care declivitatea terenului
este mai mare de 10%;
- accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
- planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zone amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n
special cele pentru alimentare cu apa i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectura
Proiectul de arhitectur va cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau
1:100, dup cum urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a
suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - terasa sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de
colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care s cuprind cota +/0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni -, fundaiile
cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul
terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va arta
modul de integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate.
2.2.2. Proiect de structur
2.3. Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru
configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartu, care va
cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz,
titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura
elaboratorilor i ale efului de proiect.
CAPIT OLUL 2: B. CON INUT UL-CADRU AL PROIECT ULUI PENT RU AUT ORIZAREA EXECUT RII
LUCRRILOR DE DESFIIN ARE - P.A.D.
SUBCAPITOLUL 1: I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
pag. 21

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri
rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare.
SUBCAPITOLUL 2: II. Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plana pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
a) plana pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000,
1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de situaie,
construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru
alimentare cu ap i canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s permit evidenierea spaiilor i a
funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a
execuiei lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartu care va
cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz,
denumirea investiiei, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i
semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
CAPIT OLUL
3: C. CON INUT UL-CADRU AL PROIECT ULUI DE ORGANIZARE A EXECU IEI
LUCRRILOR P.O.E.
P.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu
documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii.
Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i
necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile
ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz:
SUBCAPITOLUL 1: I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor
de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile urbane din zon, necesare n vederea obinerii
acordului unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea executrii/desfiinrii
lucrrilor de construcii, dup caz.
SUBCAPITOLUL 2: II. Piese desenate
(1) Plan general
a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de situaie privind amplasarea
obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii necesare
realizrii acesteia;
b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul
de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
(2) Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care va
cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz,
titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura
elaboratorilor i ale efului de proiect.
(la data 27-dec-2016 anexa 1 modificat de Art. VII, punctul 37. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

pag. 22

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii


(la data 14-feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

2. Autorizaia de construire/desfiinare
Actul de autoritate al administraiei publice locale - consilii judeene i consilii locale municipale, oreneti i comunale
-, pe baza cruia se pot realiza lucrri de construcii.
Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin prezenta lege i prin normele
metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului.
3. Anexe gospodreti
Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti specifice, complementare funciunii
de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funcional distinct.
n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse: buctrii de var, grajduri pentru animale
mari, ptule, magazii, depozite i altele asemenea, n mod similar, sunt asimilabile noiunii de anexe gospodreti i
garajele, serele, piscinele i altele asemenea.
4. Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole
Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de reedin a lucrtorilor agricoli, menite
s adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii
pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole.
5. Avizare/aprobare
Avizare - procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor,
a administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor
funcionale, a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare
a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de construcii i proiectul tehnic (P.Th.)
pe baza cruia se vor executa lucrrile.
Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile
prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor
putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial i
urbanistic, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii.
6. Cldiri de importan redus
Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni:
a) cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora;
b) cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale;
c) dispensare comunale fr staionar;
d) sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii potale i
altele asemenea;
e) cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 m 2 i cu deschideri pn la 6 m;
f) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o suprafa de pn la 200 m 2 i
deschideri pn la 6 m;
g) dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i altele asemenea;
h) construcii cu caracter provizoriu.
7. Construcii cu caracter provizoriu
Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funciunii adpostite ori
datorit cerinelor urbanistice impuse de autoritatea public, au o durat de existen limitat, precizat i prin
autorizaia de construire.
De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alctuiri care permit demontarea rapid n
vederea aducerii terenului la starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele
asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter provizoriu fac parte: chiocuri, tonete,
cabine, locuri de expunere situate pe cile i n spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine,
pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea construciilor provizorii se autorizeaz n aceleai condiii
n care se autorizeaz construciile definitive.
8. Construcii speciale
Construcii, amenajri i instalaii care se autorizeaz n condiiile prevzute la art. 43 lit. a), respectiv construciile,
amenajrile i instalaiile la obiective militare, precum i cele realizate n scopul ndeplinirii atribuiilor specifice instituiilor
din domeniul aprrii, ordinii publice i securitii naionale, deinute cu orice titlu de ctre acestea.
(la data 18-iul-2016 punctul 8. din anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 148/2016 )

9. Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism


Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz situaia
existent i se stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat.
Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se fac prin legea amenajrii
teritoriului i urbanismului.
9 1 . Documentaie tehnic - D.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale necesare emiterii autorizaiei de
construire/desfiinare i prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai,
amplasarea construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial,
pag. 23

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea construciilor - inclusiv soluiile de asigurare,
branare i racordare a acestora la infrastructura edilitar, dup caz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se dezvolt n proiectul tehnic - P.Th. i
constituie parte integrant a acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea prevederilor
documentaiei tehnice - D.T, sub sanciunea nulitii autorizaiei de construire.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la prezenta lege.
(la data 14-oct-2009 punctul 9^1. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 )

9 2 . Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii


Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritile
administraiei publice locale prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire.
(la data 14-oct-2009 punctul 9^2. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 )

10. Drept de execuie a lucrrilor de construcii


Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii
competente, autorizaia de construire/desfiinare:
1.drept real principal: drept de proprietate, drept de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin act
autentic notarial, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc, lege)
1 1 .drept de concesiune avnd ca obiect terenuri aflate n domeniul public sau privat al statului sau unitilor
administrativ-teritoriale.
2.drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de
construire n baza unui contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i
acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepie, n baza unui contract de nchiriere ncheiat n condiiile legislaiei
specifice din domeniul petrolului i gazelor naturale, de ctre titularii de licene/permise/autorizaii cu proprietarii
terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrrilor de construcii necesare pentru
derularea operaiunilor de explorare/prospectare geologic i exploatare a petrolului i gazelor naturale, altele dect
construciile cu caracter provizoriu, dac respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea
lucrrilor de construcii pe aceste terenuri.
3.drept de crean dobndit prin: contract ncheiat n condiiile legislaiei specifice n domeniul infrastructurii de
comunicaii electronice sau hotrre judectoreasc definitiv care s in loc de contract ntre pri.
(la data 04-nov-2016 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 197/2016 )

11. Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz date de identificare a unei instituii
publice, societi comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o
persoan fizic sau juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint.
12. Instalaii aferente construciilor
Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor, situate n interiorul limitei de
proprietate, de la branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie.
Instalaiile aferente construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
(la data 14-oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

13. Intravilanul localitii


Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general (PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor
de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape,
aflate n circuitul agricol sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile
legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal
aprobate, integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitii.
14. Extravilanul localitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baz (municipiu, ora, comun),
nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei legi.
15. mprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra crora exist forme de
proprietate, executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, crmid, piatr,
lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin planii specifice.
15 1 . Locuri de joac i agrement
Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru populaie.
(la data 14-oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

16. Lucrri de construcii


Operaiunile specifice prin care:
- se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene, ci de
comunicaii, lucrri inginereti, de art etc.;
- se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
17. Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea
total sau n parte a acestora.
Lucrrile de modificare pot fi:
a) lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal, lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de
extindere a construciei;
b) lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n principal, lucrrile de amenajri interioare i
recompartimentri uoare, care nu afecteaz n mod semnificativ structura de rezisten a construciei i pentru care
este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
pag. 24

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este
necesar emiterea unei autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n
construcii.
(la data 14-oct-2009 punctul 17. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )

17 1 . Lucrri de intervenie n prim urgen


Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint pericol public ca urmare a unor procese de
degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a instalaiilor aferente acestora,
pentru:
a) punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic, stabilitate i siguran n exploatare;
b) desfiinarea acestora.
(la data 14-feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

17 2 . Lucrri de reabilitare
Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea performanelor de siguran i exploatare a
construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora
la nivelul cerinelor eseniale de calitate prevzute de lege.
(la data 14-feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

17 3 . Lucrri de renovare major pentru infrastructura fizic a reelelor de comunicaii electronice


Lucrrile de construcii civile sau lucrrile de inginerie civil executate n spaiul utilizatorului final, care includ modificri
structurale ale ntregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei pri substaniale a acesteia i care necesit o
autorizaie de construcie.
(la data 28-iul-2016 punctul 17^2. din anexa 2 completat de Art. 49, punctul 5. din capitolul VII din Legea 159/2016 )

18. Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de construire


Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care se execut
n mod permanent, n vederea meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii
continue, confortabile i n deplin siguran a circulaiei, la nivelul traficului maxim.
19. Mobilier urban
Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin alctuire, aspect, amplasare, confer
personalitate aparte zonei sau localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construciilor dac
amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti urbane, cu
excepia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban:
jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice i altele asemenea.
19 1 . Modificare de tem
Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere funciunile i/sau capacitile funcionale
caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobai, soluiile spaiale i/sau de amplasament i alte asemenea cerine,
care au fundamentat elaborarea documentaiei tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii autorizaiei de construire.
(la data 14-feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

20. Parcelare
Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprieti funciare
distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate.
21. Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaia tehnico-economic - piese scrise i desenate -, elaborat n condiiile legii, care dezvolt documentaia
tehnic - D.T, cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, anexe la autorizaia de construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii, pe baza cruia se
execut lucrrile de construcii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

21 1 . Detalii de execuie (D.E.)


Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la scrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz, la alte
scri grafice, n funcie de necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru explicitarea reprezentrilor grafice,
elaborate n baza proiectului tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia, care detaliaz soluiile tehnice de
alctuire, asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de
instalaii aferente acesteia i care indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiii.
Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru cerinele eseniale de calitate n construcii de ctre
verificatori tehnici atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n vederea executrii lucrrilor de construcii
autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

23. Recepia lucrrilor


Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se certific
finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie.
Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se efectueaz att la lucrri noi, ct i la intervenii n
timp asupra construciilor existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n dou etape, potrivit
prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz:
- recepia la terminarea lucrrilor;
- recepia final.
24. Schimbare de destinaie
pag. 25

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de desfiinare, dup caz,
numai n situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru
care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.
25. Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural
cu valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare
deosebit;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu
valoare istoric, cultural sau memorialistic deosebit.

ANEXA nr. 3: PROIECT TEHNIC DE EXECUIE - coninutul-cadru CAPIT OLUL I:


SUBCAPITOLUL 1: A. Pri scrise
SUBCAPITOLUL 1 1 : I. Memoriu tehnic general
1. Informaii generale privind obiectivul de investiii
1.1. Denumirea obiectivului de investiii
1.2. Amplasament
1.3. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, actul administrativ prin care a fost aprobat, n condiiile legii, studiul
de fezabilitate/documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii
1.4. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic
2. Particulariti ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;
b) topografia;
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile i protejrile de utiliti afectate;
f) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri definitive i provizorii;
g) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea;
h) cile de acces provizorii;
i) prezena pe amplasament a unor valori de patrimoniu natural i/sau cultural.
3. n cazul obiectivelor de investiii a cror funcionare implic procese tehnologice i instalaii specifice se vor prezenta
informaiile relevante.
4. Modul n care se asigur conformarea cu reglementrile specifice funciunii obiectivului de investiii, din punctul de
vedere al asigurrii tuturor cerinelor fundamentale aplicabile.
5. n cazul investiiilor privind monumentele istorice sau imobilele amplasate n zone construite protejate se vor
prezenta concluziile studiilor de fundamentare specifice (studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, de
raportul de cercetare arheologic preventiv, dup caz).
SUBCAPITOLUL 1 2 : II. Memorii tehnice pe specialiti
1. Memoriu de arhitectur: conine descrierea lucrrilor de arhitectur cu precizarea echiprii i dotrii specifice
funciunii;
2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcii;
3. Memorii corespondente specialitilor instalaii cu precizarea echiprii i dotrii specifice funciunii;
4. Memorii corespondente domeniilor peisagistic i spaii verzi, dup caz.
SUBCAPITOLUL 1 3 : III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezint documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcii i de instalaii i
se elaboreaz pentru fiecare element de construcie n parte. n acestea se vor preciza ncrcrile i ipotezele de calcul,
combinaiile de calcul, metodologia de calcul, verificrile i dimensionrile, precum i programele de calcul utilizate.
SUBCAPITOLUL 1 4 : IV. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, precum i pentru cele finanate din
fonduri private, dup caz
1. Liste cu cantiti de lucrri
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor i conine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte;
c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri;
d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri;
e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice, inclusiv dotri;
f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare de antier).
2. Graficul general de realizare a investiiei publice, dup caz
Graficul general de realizare a investiiei publice reprezint ealonarea fizic a lucrrilor de investiii/intervenii.
SUBCAPITOLUL 2: B. Pri desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreaz prile scrise ale acestuia, cuprinznd
toate informaiile necesare elaborrii caietelor de sarcini i care, de regul, se compun din:
1. Planuri generale
1.1. Plan de ncadrare n zon
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar
teritorial, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei - plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru
i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care
se precizeaz:
pag. 26

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

- imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea
elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la
coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi;
- cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distane de
amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
- denumirile i destinaiile fiecrui corp de construcie;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
- accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
- planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n
special cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect arhitectura cldirii, inclusiv cote, dimensiuni, distane, funciuni, arii,
precizri privind finisajele i calitatea acestora i alte informaii de aceast natur.
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara
1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a
suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de
colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice, minimum dou - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul -, care s
cuprind cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni , fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul
terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va arta
modul de integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect alctuirea i execuia structurii de rezisten, cu toate caracteristicile
acesteia, i cuprind:
2.2.1. Planul de sptur cu reprezentarea soluiilor tehnice de sprijinire
2.2.2. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate.
2.2.3. Detalii de fundaii
2.2.4. Proiect de structur complet, inclusiv cu seciuni i descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii
tehnologice de execuie i montaj (numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri privind
transportul, manipularea, depozitarea i montajul
2.3. Instalaii
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia instalaiilor, inclusiv cote, dimensiuni,
tolerane i altele asemenea.
2.3.1. Schemele instalaiilor i branamente
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru
configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
2.5. Plane de utilaje i echipamente tehnologice
Vor cuprinde, dup caz, planele principale de tehnologie i montaj, seciuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni,
tolerane, detalii montaj, i anume:
- plane de ansamblu;
- scheme ale fluxului tehnologic;
- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
- scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap,
iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice;
- plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaiilor, sarcinilor i a altor informaii de
aceeai natur, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
- diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii n
funciune i exploatrii;
- liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie cuprinznd parametrii,
performanele i caracteristicile acestora.
2.6. Plane de dotri, dup caz
Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi, tablouri de dotri i altele asemenea,
pentru:
- piese de mobilier;
- elemente de inventar gospodresc;
pag. 27

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

- dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor;


- dotri necesare securitii muncii;
- alte dotri necesare n funcie de specific.
2.7. Plane de amenajare peisager pentru lucrri avnd ca obiect amenajri de: spaii verzi, parcuri, locuri dejoac i
agrement:
- planele cuprinznd releveul vegetaiei existente pe paliere de vegetaie i tipuri de elemente compoziionale, dup
caz;
- planul privind propunerea de amenajare;
- planuri privind extragerile i nlocuirile propuse n cazul vegetaiei lemnoase, vegetaia nou-plantat pe toate palierele
de vegetaie cu indicaii privind speciile i standardele pentru materialul sditor ce urmeaz a fi plantat.
Fiecare plan prezentat n cadrul lit. B "Pri desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde:
numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul
proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i
ale efului de proiect.
SUBCAPITOLUL 3: C. Detalii de execuie
(1) _
Detaliile de execuie sunt obligatorii la executarea lucrrilor de construcii i sunt elaborate n baza proiectului tehnic i
cu respectarea strict a prevederilor acestuia, i detaliaz soluiile de alctuire, asamblare, executare, montare i alte
asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i care indic dimensiuni,
materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investiii.
n funcie de complexitatea proiectului i n cazul obiectivelor de investiii a cror funcionare implic procese
tehnologice specifice, anumite detalii de execuie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuiei obiectivului de investiii
(proiectantul va specifica pe plane care sunt detaliile de execuie ce urmeaz a fi elaborate/definitivate astfel).
(2) Detaliile de execuie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execuie privind soluionrile elaborate de proiectant;
b) detalii de execuie pentru echiparea obiectivului de investiii, n timpul execuiei, cu aparatur i echipamente,
realizate cu respectarea datelor i informaiilor oferite de ctre furnizorii acestora;
c) detalii de execuie curente standardizate (conform detaliilor tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de
execuie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regul, de ctre
constructor.
(3) n toate cazurile prevzute mai sus, proiectantul, n cadrul asistenei tehnice, trebuie s supervizeze ntocmirea i
adaptarea funcional a tuturor detaliilor de execuie, indiferent de elaboratorul acestora.
CAPIT OLUL II:
Proiectul tehnic de execuie a lucrrilor de desfiinare cuprinde:
SEC IUNEA I: Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri
rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare;
- precizri cu privire la protejarea monumentelor istorice, dup caz.
2.2. Fie tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obinute prin grija emitentului
autorizaiei i cerute prin certificatul de urbanism.
SEC IUNEA II: Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
Plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
Plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000,
1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de situaie,
construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru
alimentare cu ap i canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s permit evidenierea spaiilor i a
funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
pag. 28

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro

Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09

- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;


- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a
lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care va
cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz,
titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura
elaboratorilor i ale efului de proiect.
(la data 27-dec-2016 anexa 2 completat de Art. VII, punctul 38. din Ordonanta urgenta 100/2016 )

-****NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i
ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr.
50/1991:
- art. III din Legea nr. 453/2001:
"- Art. III
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit.
j) din anexa nr. II la Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70
din 17 februarie 2000, precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construciimontaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei
legi.";
- art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i
Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare i coninutul
documentaiilor necesare acestei proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de preluare, predare-primire a
studiilor de teren i a documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29 1 ], prin proces-verbal ncheiat ntre
pri dup inventarierea arhivelor menionate la art. I pct. 23 [art. 29 1 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n
ntrziere.
- Art. III
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.";
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
"(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i
Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei nr. 1.943/2001, cu modificrile ulterioare."
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 933 din data de 13 octombrie 2004
*) n tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii", "Proiect de organizare a execuiei lucrrilor" i "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
desfiinare" se nlocuiete cu termenul "Documentaie tehnic - D.T".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) n tot cuprinsul legii abrevierile "PAC", "P.O.E." i "P.A.D." se nlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." i
"D.T.A.D.".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) n tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie" se nlocuiete cu sintagma
"oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial".
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 )

*) n tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" se nlocuiete cu sintagma "verificator de proiecte".
(la data 14-oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 )

*) n cuprinsul Legii denumirea "Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor" se nlocuiete cu denumirea
"Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice".
(la data 27-dec-2016 Actul modificat de Art. XII din Ordonanta urgenta 100/2016 )

*) n cuprinsul Legii sintagma "arhitect-ef" se nlocuiete cu sintagma "arhitect-ef/urbanist-ef", sintagma


"documentaie tehnic - D.T." se nlocuiete cu sintagma "proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construire/desfiinare".
(la data 27-dec-2016 Actul modificat de Art. XIII din Ordonanta urgenta 100/2016 )

pag. 29

1/9/2017 : office.oar@rdslink.ro