DISTANŢE MINIME REŢELE conform STAS 8591/1-91

Nr. Crt.

Denumirea reţelelor
de presiune joasă şi intermediară de presiune redusă de presiune medie Cabluri electrice Cabluri de tracţiune electrice Canalizaţie telefonică Canale termice Conducte de alimentare cu apă potabilă industrială

În plan vertical(1) Cota terenului(2) sau suprafaţa îmbrăcăminţii străzii

Şină de tramvai

Arbori (axul acestora)

Fundaţie(5) de clădire

Bordură(80 rigolă şanţ

Canalizare(
7)

Conducte(7) de alimentare cu apă

Canale termice

Canalizaţie telefonică

Cabluri de tracţiune electrică

Cabluri electrice Nemontate în tuburi de protecţie Montate în tuburi de protecţie Conducte de gaze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conducte de gaze

(6) (3)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
(2)

1,5 4,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0(7) 2,0(7)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1,5 2,0 3,0
(9) (9) (9) (9)

1,0
(9) (9) (9) (9) (9)

1,5 2,0 3,0 1,5 1,5(1)
(9)

1,5 2,0 3,0
(11)

1,0 0,4

1,0

1,5 2,0 3,0

0,4

0,7 0,7
(4) (3) (5)

0,75 -

3,0

(10) (9) (9)

-

Canalizare pluvială şi menajeră
-

-

(1)La încrucişări, distanţa minimă este (această distanţă se poate micşora, dacă se iau măsuri speciale de protecţie; distanţa se stabileşte conform STAS 6290, între reţelele de energie electrică şi cele de telecomunicaţii: min. 0,30m, între conducte în săpături nesprijinite; min. 0,10m, între conducte în săpături sprijinite; min. 0,50m, între cabluri electrice şi canale termice;

-

(2)Adâncimea de pozare trebuie să asigure pentru orice reţea amplasată în zona carosabilă , rezistenţa la efectul mecanic al circulaţiei sau al compactării; (3)Adâncimea de pozare trebuie să fie egală sau mai mare decât adâncimea de îngheţ – STAS 6054, cu următoarele precizări: la conductele de gaze este de min. 1,00m; la conductele de alimentare cu apă şi canalizare, adâncimea de îngheţ se consideră la nivelul superior al apei în conductă;

(4)Distanţa minimă este conform STAS 6290; (6)Distanţa minimă este: -

(5)Distanţa minimă trebuie să asigure stabilitatea construcţiilor, dar nu va fi mai mică decât cea prevăzută în acest tabel;

2,00m faţă de construcţiile fără subsol; 3,00m faţă de construcţiile cu subsol;

(9)Distanţa minimă este: -

(7)În cazul amplasării conductelor care transportă lichide în terenuri sensibile la umezire, trebuie să se respecte prescripţiile tehnice în vigoare; În cazul rigolelor cu guri de scurgere distanţa minimă este de 0,70m; (8)Distanţa se măsoară de la faţa dinspre cale a bordurii sau de la limita exterioară a rigolei sau a şanţului; În cazul rigolelor cu guri de scurgere distanţa minimă este de 0,70m;

0,50m pentru conductele îngropate până la 1,50 m adâncime; 0,60m pentru conductele îngropate peste 1,50 m adâncime;

-

(10)Distanţa minimă se stabileşte conform reglementărilor în vigoare, ţinând seama şi de STAS 832.