Sunteți pe pagina 1din 1

Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si GuraVaii

Lot 3 : Simian, Cerneti, Dudasul Cernetiului si Dedovita Noua


OPTIMIZARE PROIECT/REVIZIA 2

DIMENSIONAREA STATIEI DE POMPARE A APELOR UZATE MENAJERE SPAU "x" SIMIAN


(preia retea canalizare PVC 250,L=850m, 40 de racorduri)
1. Dimensionare electropompe

Q p = l/s - Debitul maxim pompat


CT SPAU = 56,89 m - Cota teren SPAU
CR int. = 52,65 m - Cota radier conducta intrare in SPAU
N max. = CR intrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU
N max. = m - Nivelul maxim al apei in SPAU
H apa = 0,90 m - Inaltimea utila a apei in SPAU
N min = 51,75 m - Nivelul minim al apei in SPAU
CT ev = 56,95 m - Cota teren max. pe traseu conducta de refulare
H g = 5,20 m - Inaltimea geodezica (56,95 - 51,75)
L = 135,00 m - Lungimea conductei de refulare
D n = 100 mm - Diametrul conductei de refulare
H p = Hg + hn m - Inaltimea de pompare 5,20 + .. = ... m
h n = m - Pierderi de sarcina totale m
H p = m - Inaltimea de pompare

Se aleg (1+1) electropompe submersibile cu urmatoarele carcateristici:


Q 1p = l/s = mc/h
Hp = m CA

2. Dimensionare constructie statie de pompare


Timpul minim de acumulare Tmin, intre doua porniri succesive:
T min = min
Volumul de apa necesar Vnec:
V nec = Q p x T max . x 0,5
V nec. = mc
Aleg diametrul interior al statiei :
D int = 1,5 m
Inaltimea utila a apei Hapa:
H apa = 0,9 m
Rezulta volumul util Vu:
Vu = 1,59 mc > Vnec
Se alege diametrul interior al statiei Dint = 1,5 m, cu adancimea utila a apei Hapa=0,9 m
Adancime utila a statiei fata de cota terenului
H statie = H admisie + H apa + H min
H admisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie,raportata la teren

H admisie= 4,24 m
H min = 0,60 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei
H statie = 5,74 m (de preferat sa fie sub 6,0m ca sa putem monta el. prefabr)
Alegem H statie = .. m

S-ar putea să vă placă și