Sunteți pe pagina 1din 1

BREVIAR DE CALCUL

CANALIZARE PLUVIALA
Rigola proiectat prefabricat din beton, cu grtar metalic
pentru trafic greu Maxi 300 n lungime de 180 m
Conform STAS 1846-2:2007 :
Q pl = m S i

unde:
m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama
de capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t;
= coeficient de scurgere aferent ariei S;
S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare;
i = 130 -- > intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/1, si de durata
ploii de calcul, t=15 min., in litri pe secunda - hectar.
Calculul debitelor pluviale
Qp = m S i

= 0,80
m = 0,8
i = 130 l / s, ha
S = 180m 30 = 5400m 2 = 0,54ha
Q p = m S i = 0,8 0,54 0,80 130 = 44,93l / s

Confom diagramei pentru dimensionarea conductelor din PVC pentru


canalizare pluvial, i innd cont de faptul c rigola pluviala se va integra n
sistemul de canalizare existent al oraului, se alege o rigola cu umtoarele
caracteristici:

- D = 300 mm
- v = 0,80 m/s
- i = 0,003
Intocmit
ing. Andreea Mihi

Verificat
ing. Laviniu Mihi